Oklokt av statsministern om uranbrytning

Av , , 1 kommentar 1

Det var oklokt av statsministern att öppna för uranbrytning i den utfrågning som ägde rum i Umeå i går och som redovisas i VK idag. Han menar att det vore logiskt av en förlängning av kärnkraftsparentesen. Då verkar han inte riktigt tagit till sig kärnan i energiuppgörelsen. Fyrpartiuppgörelsen om kärnkraften innebär att man inte ska ytterligare bygga fast sig i kärnkraftslösningar. Tanken och innebörden är att se till att Sverige får ett ytterligare energiben att stå på som är ekologiskt och miljömässigt hållbart. Vi ska tillsammans lägga all kraft på detta och inte fokusera på fel debatt som uranbrytning eller inte i Sverige. Även om det skulle kunna kortsiktigt skapa tillväxt och jobb i inlandet. Nej lägg nu fokus på långsiktiga investeringar och insatser för  förnyelsebar energi. Låt den framsynta klimat och energiuppgörelsen få det innehåll som Sverige och Västerbotten verkligen behöver, nu och för framtiden. Uranbrytning är inte svaret på detta.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Släpp patienterna fria-det finns vårdval

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens Vk http://www.vk.se/Article.jsp?article=303690 kan man läsa en intressant debattartikel av representent för Vårdföretagarna. Artikelförfattaren har helt rätt i att det finns inga motsättningar mellan företagande och välfärd. Hälsoval Västerbotten kommer att bygga på en konkurrens om förtoendet hos patienten för den som levererar vården. Patienten får med etableringsfrihet fler vårdgivare att välja på. Vårdgivaren offentlig eller privat kommer att tävla om den bästa tillgängligheten, bemötandet och kvaliten. Den ekonomiska risken tar inte landstinget som artikelförfattaren uttrycker det. Det gör vårdföretagaren. Min förhoppning är också att vi får en bättre bemanning och fler vårdgivare även i inlandet. Där kommer den ekonomiska ersättningen vara högre. Och om vi löser läkarbemmaning och slipper läkarstafetter då blir vårdvalet en fullträff.

Men det stora dilemmat är dock den oenighet som finns inom den röd-gröna majoriteten i Västerbottens läns landsting och inom oppositionen i riksdagen vad gäller välfärd och företagande. Hur trovärdigt är detta alternativ när man har helt olika syn på välfärdens finansiering och organisation?

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Skamligt hur regeringen hanterat vården för papperslösa

Av , , 2 kommentarer 0

Dagens Nyheter redovisar idag i en rapport som visar att Sverige skämmer ut sig internationellt med att vara sämst med att ge papperslösa vård. Att vi som land inte sköter detta bättre och mer humant är yttrest allvarligt och skämmigt. Och det är än mer bedrövligt att det både i regeringen och riksdagen finns en majoritet för att förbättra läget men Moderaterna har tagit på sig rollen att blockera en lösning. Nu får faktiskt M böja sig och accepterar läget – partiet kan inte ha veto i denna fråga, lika lite som som de verkar ha i andra frågor, tex om möjligheten för en regionbildning i Norrland.

Jag befinner mig i dag på en sjukvårdpolitisk konferens i Stockholm. Vi som samlas här idag representerar företrädare för centerpartiet runt om i vårdsverige och vi har  gjort ett gemensamt uttalande i att regeringen måste förbättra vårdsituationen för papperslösa. I vårt landstinget har vi ändå gemensamt tagit beslut om vilka rutiner som ska gälla oavsett vad regeringen än säger.

2 kommentarer

Hälsoval Västerbotten – äntligen

Av , , Bli först att kommentera 2

I gårdagens landstingsstyrelse tog vi i bred majoritet inriktning av hur Hälsovalet i Västerbotten ska fungera nästa år. Alla landsting ska införaa vårdval eller som vi vill kalla det hälsoval där alla länets medborgare får chansen att välja sin vårdenhet, offentlig eller privat. Idag har vi bara en privat utförare av primärvård och det är Dragonens hälsocentral. Efter nyår kommer fler att få chansen att etablera sig och ta upp konkurrensen med våra nuvarande vårdcentraler. Förutsatt att de blir godkända av landstinget och de är beredda att åta sig det uppdrag vi nu lagt fast att alla vårdenheter ska göra. Det är ett brett åtagande som i princip motsvarar dagens uppgifter på en vårdcentral.

Därefter får alla som godkänns en given ersättning om man etablerar sig i Umeå centrum, på Teg eller i Sorsele. I glesbygden och inlandet blir det en högre ersättning på grund av gles befoikning och långa avstånd till sjukhus.

Idagens VK kan man tro att vi var väldigt oense mellan partierna. Så var inte fallet. Den stora skillnaden uppvisade en del av nuvarande majoritet-vänstern och miljöpartiet. Det visar att nuvarande sosse-vänstermajoritet har svårt att hålla sams och är inget trovärdigt alternativ.

Vänsterfalangen inom nuvarande majoritet la ett förslag om att bara icke vinstgivande företag skulle få etablera sig. Det anser jag strider mot konkurrensneutraliteten- alla ska få samma möjlighet offentlig eller annan vårdgivare. Alla får samma ersättning (offentliga och ev andra utövare) så alla kan om de uppfyller våra kvalitetetskrav kunna få samma eventuella sk "överskott" Vad är då problemet.? Vänsterfalangen  tror att bara det är en annan utövare än offentlig så skär man guld när man ger tex Umeborna vård. Kan en vårdcentral som ska ge vård enligt landstingets krav och uppföljning av de bla ger god vård, upfyller vårdgarantierna och våra tillgänglighets krav och leverer hälsa, ja då borde även våra nuvarande vårdcentraler kunna det. Alla får ju samma ersättning 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Pengar till vägar och järnvägar

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu kommer centerpartiets infrastrukturminister Åsa Torstensson med förslag om 1,5 miljard i mera pengar till vägar och järnvägar. Det framgick i går i en rapport sändning på Svt. Se följande länk http://svt.se/2.22620/1.1693103/1_5_miljard_till_vagprojekt 

Ett välkommet utspel av centerpartiet kring den budget som ska presenteras nästa vecka. Det finns klara behov av öka underhållet av vägnätet och framför allt i inlandet. Alliansregeringen visa åter sitt ansvar för att vi ska få förutsättningar att skapa tillväxt och utveckling i alla delar av landet. Självfallet skulle det vara bra med ännu större satsningar. Men tidiga vänsterregeringar har inte prioriterat underhållet så det har skapat ett stort behov att fylla alla hål. Men i en ansträngt ekonomisk situation ändå göra denna infrastruktursatsning visar att alliansregeringen verkligen levererar. Bra jobbat Åsa och centerpartiet.

Bli först att kommentera

Region Norrland – Ja tack redan 2011.

Av , , Bli först att kommentera 2

Så har nu utredningen om forutsättningarna att bilda en region Norrland äntligen publicerats och ska nu ut på remiss till kommuner och landsting i Norrland. Tänk så olika vi tolkar utredningens beskrivning av förutsättningarna att kunna bilda en region Norrland. Moderaterna i Norrland ser nu att vargen kommer om denna region blir av. NUS är hotad och Lycksele lasarett likaså. Inget kan vara mera fel. Tvärtom ser jag att utredningen lyfter fram betydelsen av att det finns ett regionsjukhus i Norra regionen och att om man inte samverkar och tar gemensamt ansvar så finns farhågor om att tex den södra delen av regionen,dvs Sundsvall-Jämtland söker sig till andra regionsjukhus som tex Uppsala. Så min slutsats är att vi måste gå samman i Norrland för att klara framtidens utmaningar och för att stärka Norrlands Universitets sjukhus och för att även samverka för att de mindre lasaretten får förutsättningar för en utveckling och fortlevnad. För detta krävs ett större befolkningsunderlag, ett regionsjukhus och universitet inom regionen som blir spjutspetsar i denna nya region. Därför ser jag att en fyrlänslösning och en treläns lösning får tummen upp i utredningen och andra alternativ är tveksamma enligt utredningsförslaget. Låt oss därför nu redan 2011 få bilda en region enligt utredningens tummen upp alternativ.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Pensionärerna får en skattesänkning på 3,5 miljarder

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag presenterade alliansregeringen på DN debatt att skatten för de som är äldre än 65 år sänks från och med nästa år med 3,5 miljarder kronor. Sänkningen är permanent och betyder oerhört mycket i annars en besvärlig situation som denna grupp har hamnat i. Pensionen kommer nämligen pga av den finansiella utvecklingen och att det faktiskt är deflation att sänkas nästa år. Därför är denna skattesänkning så oerhört viktig och välkommen. Skattesänkningen är inriktad mot både de sk fattigpensionärerna de med garantipension och mot de med låg och medel nivå på sin pension. Detta är fördelningspolitiskt helt rätt och är en tydlig centerpartistisk linje som vi hela tiden har och kommer att driva. Det är de med lägst pension som ska få den största sänkningen.

 Räknar man med en genomsnittlig skattesats så kommer de med garantipension få en skattesänkning på minst 1000 kronor per år och övriga med låga pensioner får en skattesänkning på 1700-2000 kronor per år. Lägger man ihop den förra skattesänkningen för ett år sedan så får de med allra lägst pension en total sänkning med ca 3500 kronor per år. Det här visar att alliansregeringen tar allvarligt på den situation som pensionärerna är i och levererar den skattesänkning som pensionärerna verkligen förtjänar att få. Även om den inte är i samma nivå som jobbskatteavdragen för oss yrkesverksamma. Men fler i i arbete kommer på sikt att gynna en än positivare utveckling av pensionen för alla.
Bli först att kommentera

Region Norrland och hälso och sjukvården – idag lägger vi fast vår vision

Av , , 1 kommentar 1

Idag träffs sex arbetsgrupper som utsetts av Norrstyrelsen för att formulera en gemensam vision och mål hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut i en framtida Region Norrland 2020. De sex grupperna, barn, ungdomar, vuxna, äldre, folkhälsa och högspecialiserad vård ska nu ena sig om en gemensam vision. Det blir en spännande dag och sjukvården inom Region Norrland är jätteviktig. Det är den största verksamheten om vi får bilda en gemensam region. Kanske redan 2011 eller efter nästa val 2014. Ska vi klara framtidens utmaningar så är jag övertygad om att vi måste jobba tillsammans i de norra landstingen, helst fyra län men det blir också bättre än idag om tre går samman, dvs Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. I en gemensam region så ska vi självfallet ha en primärvård som finns i alla kommuner och samtliga våra sjukhus ska finnas kvar i min vision. Norrlands Universitetssjukhus ska vara naven i en framtidsinriktad utvecklad och tillgänglig hälso och sjukvård.

1 kommentar

Rätt att ta avgifter för utländska studenter

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu öppnas möjligheten för universiteten att ta ut avgifter för utländska studenter. Det är helt rätt. Alliansregeringen säger att från från 2011 avser de att öppna för att ta ut avgifter för studenter från länder utanför det sk EES området. Högre utbildning är i många länder en viktig tjänsteverksamhet som man säljer. I Australien och Nya Zeeland liksom på andra håll tar man betlat för studenter från andra håll och använder detta för att utveckla sin högre utbildning och forskning. Det finns inget rimligt skäl till att vi med skattepengar ska subventionera/betala den högre utbildningen för studenter från Kina, Indien och andra håll i världen. Vilket vi gör nu. Det är en möjlig marknad som kan ge oss bättre utbildningar och mer forskningspengar, därför är regeringens förslag alldeles utmärkt.
 

Grattis Umeå,Västerbotten och Norrland

Av , , 1 kommentar 0

Umeå som kulturhuvudstad är bra för hela länet och hela Norrland. Ett otroligt lagarbete har också lett fram till att Umeå blir kulturhuvudstadsår 2014. Vi gläds med Umeå och ser fram emot att nu utvecklas kulturen i länet och i hela norra regionen. En region Norrland som samarbetar i kulturfrågor kommer att vara en stor injektion för att höja regionens attraktionskraft och en bra livsmiljö att leva i och där tillväxt och nya jobb skapas. Låt oss se detta med Umeå som kulturhuvudstad som ett tecken att vi också inom närmsta tiden får chansen att organisera kulturen, den regionala utvecklingen och hälso- och sjukvården i en gemensam region Norrland.

1 kommentar
Etiketter: