Alliansen satsar på primärvård och vill ge de äldre sjuka en gräddfil till specialist

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har alliansen i landstinget presenterat sitt budgetalternativ för 2012. Vårt gemensamma alternativ ska ställas mot majoritetens förslag och debatteras på fullmäktige i nästa vecka, Ett avsnitt i vår budget berör primärvården och äldrevården. Alliansen slår fast att det ska finnas en hälsocentral i varje kommun. Där det är långa avstånd ska det vara möjligt att trygga den nära vården genom distriktssköterskefilialer. I inlandet ska det också finnas akutplatser för att möjliggöra enklare inläggning och fungerande avlastningsplatser.

Vi föreslår också att vårdvalets omfattande uppdrag i Västerbotten måste ses över i syfte att begränsas så att fler entreprenörer kan starta hälsocentraler
 
Kraftfulla insatser måste dessutom tillföras primärvården så att väntetiderna i primärvården blir acceptabla. Och att man klarar av att utföra alla de uppdrag som har lagts på primärvården och som kommer att läggas på primärvården nästa år. Vi föreslår 15 miljoner mer inom vårdvalet än vad majoriteten föreslår.
 
Vården av äldre och multisjuka måste förbättras. För dessa patientgrupper är samverkan ett nyckelord. Och ett samlat omhändertagande, där det är viktigt att de inte behöver skickas runt till olika vårdgivare. Vi föreslår att äldre multisjuka ska ha en gräddfil förbi akuten rakt in till den specialistavdelning där den specifika kunskapen finns. Det skulle kunna ske genom att distriktsläkaren på hälsocentralerna direkt skriver in äldre patienter i sluten vård utan att behöva passera en akutmottagning. I allt för många fall skickas dessa patienter slentrianmässigt till sjukhusens akutmottagningar, där belastningen ökat allt mer.