Sports medicine blir nu verklighet

Av , , Bli först att kommentera 0

Äntligen! Nu blev vi överens igår om avtalet och att vi ska ha en gemensam remisshantering med Sports medicine. Turerna har varit många och osäkerheten har nu bytts till en stor optimism och nu kan etableringen i Umeå bli av. Vi får en fantastisk kvalificerad verksamhet med världsunika kompetenser i Umeå.

Ett stort tack till alla som stöttat oss att försöka komma fram till en överenskommelse som är hållbar och innebär att upphandlingen blev rätt slutförd. Nu får vi följa upp att också det vi lovat fullföljs och att vi lyfter fram denna fina verksamhet och är stolta att vi får ha den i Umeå. Den kommer att ha stor betydelse för västerbottningen,idrotten, regionen, universitetet och forskningen.

Sports medicine ett lyft för Umeå och regionen

Av , , 4 kommentarer 3

Etablering av Sports medicin måste bli av. Allt annat är ett stort misslyckande för alla parter. Inte minst för oss ansvariga politiker. I morgon träffar vi från den politiska ledningen i landstinget Sports medicine. Jag hoppas verkligen att någon eller några dagars försening inte ska innebära att det avgör att etableringen inte blir av eller att vi förlorar den kompetens som idrottsmedicin har kring bla senoperationer.

Jag har för avsikt att hitta en lösning som tillgodoser alla parter. Så viktig är det för Umeå, regionen, kommunen och universitet. Landstinget får inte bli den som fäller en sådan här etablering.  

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Gårdsförsäljning av mat och dryck skapar jobb på landsbygden

Av , , 1 kommentar 0

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) vill att svenska vingårdar ska kunna bli filialer till Systembolaget. Det skapar fler jobb på landsbygden samtidigt som alkoholmonopolet värnas. Ett bra förslag  och du kan se hans intervju på Svt här.

Gårdsförsäljning av livsmedel sker redan idag vid omkring 700 svenska gårdar. De gårdar som producerar öl och vin borde också ha möjlighet att sälja sina produkter direkt på gården. Viktigt att vi kan skapa fler jobb på landsbygden. Kombinationen mat dryck och turism har stora utvecklingsmöjligheter.

I Finland tillåts gårdsförsäljning av alkohol samtidigt som man har ett alkoholmonopol. Det är viktigt ur folhälsosynpunkt att vi i Sverige också kan utveckla ett sådan form.

1 kommentar

(S)topp för privata sjukgymnaster och rättvis vård i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag på landstingsstyrelsens sammanträde blev vi från alliansen i landstinget oeniga med majoriteten i en rad viktiga beslut som kommer att påverka dina möjlighet att få en bra,tillgänglig och trygg vård.

Den rödgröna majoriteten sa Nej till att sjukgymnaster ska få överlämna sin mottagning till en ny ägare. Det betyder att de förhindrar vårdföretaget att fortsätta med sin verksamhet och du och jag ska inte fritt kunna välja att gå till den sjukgymnast vi själva väljer. Alliansen säger Ja

Den rödgrönamajoriteten vill inte vara med på att vi får ett ersättningssystem inom Hälsoval Västerbotten som ska gälla från nästa år som möjligggör att de som utför primärvård i inlandet får en högre rörlig ersättning än de hälsocentraler som finns i Umeå och Skellefteå. Vi från alliansen vill värna om att vi ger inlandsborna och glesbygden lika förutsättningar att få en bra primärvård och vi vill se ett sådant rättvist ersättningssystem.Till skillnad från oss i Umeå och Skellefteå kommer inlandsborna inte ha olika hälsocentraler att välja på om man är missnöjd.

Från alliansen vill vi inte heller lägga ned de akutplatser som finns i inlandet. De är viktiga för en nära och trygg vård för inlandsborna och för de som har långa avstånd till sitt sjukhus.

(s) klarar inte landstingets ekonomi

Av , , 2 kommentarer 1

Nu skär den sittande rödgröna majoriteten (s,v och mp) ned på på välfärdens kärnverksamhet. I dagens VK  kan man läsa om de planerade neddragningarna vi nästa vecka ska besluta om i landstingsstyrelsen. Denna neddragning som kommer att ska genom bla minskad vårdpersonal sker trots att den sittande alliansregeringen aldrig tidigare tillfört vårt landsting så mycket extra resurser. Hela 224 miljoner till och med 2012. Trots detta klarar inte den rödgröna majoriteten inte en budget i balans.

Från oppositionen i landstinget så hade vi andra förslag till budget som inte går med på fortsatta osthyvelsåtgärder där man lägger ut generella besparingar på 3%. Vården är inte betjänta av sådana besparingar utan det gäller att göra riktade sparåtgärder och priortera vården och istället göra besparingar inom icke vårdverksamhet i landstinget. Tex inom regional utveckling, kultur, serviceverksamhet mm. På www.bytledning.nu redovisar vi våra förslag.

Region Norrland är inte död

Av , , 3 kommentarer 2

Ryktet om att region Norrland är död är överdriven. Det lagförslag som presenterades förra veckan berör de regioner som är klara att formellt ta över vissa statliga uppgifter och det är Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland.

I en kommentar i Sundsvalls Tidning säger en företrädare för finansdepartementet där man handlägger frågan att det är viktigt att hålla isär det presenterade lagförslaget från det beslut regeringen ska ta om de norrländska regionerna i december.

Så de som drar snabba och tvära slutsatser att det inte blir någon regionbildning i Norrland bör nog vänta med det tills regeringen senare i år kommer att fatta beslut om de inlämnade ansökningarna från oss i Norrland. Men det handlar väl också mer  om önsketänkande från vissa Nej sägare än om insikter hur regeringen i slutändan beslutar om en eventuell region Norrland. Jag har en förhoppning om att regeringen kommer att fatta ett klokt beslut för Norrland.

Idrottsmedicin kvar i Umeå?

Av , , 3 kommentarer 2

Jag har tidigare i min blogg fört fram betydelsen att vi har kvar idrottsmedicin i Umeå och att vi inte skapar en långbänk i frågan som går ut över både patienter och verksamhet. Nu är vi på väg att skapa en osäkerhet igen genom en diskussion kring den upphandling som vi i politisk enighet godkände i landstingsstyrelsen i augusti. Kravspecifikationer och upphandlingsunderlag var kända av oss alla politiker så varför bli så överraskad nu när upphandlingen är klar? Mig veterligen har vi aldrig i landstinget i förväg i avtal med en leverantör , i detta fall vårdleverantör, bestämt att garantera köp av viss vårdvolym.

Självklart ska vi nu nyttja Sports Medicin när vi har avtal med dom och ytterligare en leverantör. Och deras kompetens är viktigt för alla som behöver deras behandlingar. Kan vi i diskussioner med de två leverantörerna framföra detta och på så sätt både förtydliga våra ambitioner och lugna de upprörda känslorna så är jag för min del beredd att verka för detta. Sports Medicin är så viktig för Umeå och för våra utvecklingsmöjligheter kring idrotten och idrottsskador att vi alla tillsammans bör lösa upp eventuella oklarheter. Ingen tjänar på att göra detta bara till en politisk pajkastning.

3 kommentarer
Etiketter: ,

Ekonomiska läget för kommuner och landsting

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag på SKL- möte med politiker från kommuner och landsting från hela Sverige fick vi information om det ekonomiska läget. Inte ser det så bra ut för välfärdens förutsättningar. Vi har dock enligt SKL ekonomerna undgått en 30 tals depression. Och politiker och tjänstemän har nog lärt sig en del, även om man misstog sig på att låta Lehman Brothers gå i konkurs. Nu ser vi tecken på stabilisering. Hur ska vi då återhämta oss är frågan. Sverige är starkt beroende av den globala konjunkturen och kan inte vända av egen kraft. Vi kommer att få en svagare konjunkturvändning än vad vi kan hoppas på. Arbetsmarknaden försvagas fortsättningsvis och arbetslösheten biter sig fast. Vill vi ha en havstång så bör nog kraften vända sig till den offentliga sektorn, men även den privata är viktig. Förra gången tog det 5 år att återgå till samma BNP tillväxt efter 90 talets kris. SKL menar att vi få förvänta oss mist samma tid nu.   En arbetslöshet på 11 % säger både regeringen och SKL att vi kommer upp till 2010 och 2011. Vi får nu se till att värna välfärdens kärna och öka köpkraften för att få igång eller stabilisera arbetstillfällen i offentlig och privat sektor.

Bli först att kommentera

Lung- och levertransplantationer centraliseras

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu är det klart var lung- och levertransplantationer ska utföras i Sverige. Jag är i Stockholm och har deltagit i dagens beslut i rikssjukvårdsnämnden att centralisera de som behöver en ny lever eller lunga. Beslutet innebär att riksjukvårdsnämnden anser att just lever och lungtransplantation är rikssjukvård och ska endast utföras på två universitetssjukhus i landet. Lungtransplantationer ska göras i Lund och på Sahlgrenska i Göteborg. Levertransplantationer ska göras på Karolinska i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg. Även Uppsala, Akademiska, ville göra levertransplantationer. Akademiska uppfyller de grundläggande förutsättningarna att bedriva levertransplantationer, men beslutet att inte ge Akademiska tillstånd grundar sig på att de har utfört en allt för liten volym hitills.

Det är Rikssjukvårdsnämnden som beslutar vilka områden som ska definieras som rikssjukvård och vilka landsting eller regioner som får bedriva rikssjukvård med tillstånd. Syftet med att koncentrera hälso- och sjukvård till ett eller två regionsjukhus är att höja den medicinska kompetensen, stärka patientsäkerheten och öka effektiviteten.

För att kunna göra dessa transplantationer krävs att det finns organdonatorer. För oss i Norra regionen är det viktigt särskilt då det gäller levertansplantationer eftersom vi har behov av dessa organ för alla de som drabbas av den sk Skellefteåsjukan. När vi nu gör de här centraliseringarna är det viktigt att dessa universitetssjukhus som får rikssjukvård sprider kunskapen till övriga universitetsjukhus så att vi inte låser forskning och utveckling till de sjukhus som får tillstånd.

Västerbotten bäst på folkhälsa

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag presenterades den första öppna jämförelsen om folkhälsa. Vårt län toppar många områden. Vi röker minst och har lägst antal insjuknande i cancer. Och även när det gäller diagnoser och dödsorsaker som anses möjligt att påverka med hälsopolitiska insatser toppar vi. I länet har vi också den högsta tilliten till andra människor och högsta andelen niondeklassare med behörighet till gymnasieskolan.

Det är viktigt att göra den här typen av jämförelser och det skapar en öppenhet och dialog om förbättrings och utvecklingsarbete. Vi kan lära av varandra. Västerbotten har hela tiden legat i framkant vad gäller folkhälsa och förebyggande arbete. Inte minst viktigt är de hälsokontroller som görs för 40, 50 och 60-åringar. Ett arbete som ger oss kunskap och mäter de riskfaktorer som vi kan själva eller tillsmmmans förändra som tex rökning och matvanor.

Nu är det ändå vissa områden som vi inte är bra på och där det finns förbättringsmöjligheter. Fysiks aktivitet och att äta mera frukt och grönt. Psykiska ohälsan bland kvinnor och allt för många fallolyckor bland äldre är sådan förbättringsområden. Med små enkla åtgärder borde vi till nästa jämförelseomgång förbättra oss så färre drabbas av sjukdom och ohälsa. Att jobba folhälsofrämjande på alla nivåer och tillsammans med kommuner är en av de viktigaste uppgiterna vi har för att klara morgondagens utmaningar och en välfärd för alla.