En dörr in – klok opposition

Av , , Bli först att kommentera 7

Den röd-gröna oppositionen i riksdagen presenterar idag i Svenska Dagbladet i en debattartikel hur de ser på trygghetssystemen. EN DÖRR IN är deras förslag. Försäkringskassa och Arbetsförmedling ska samlas så att det blir en dörr in för dem som behöver stöd och hjälp. Det är ett klokt förslag som jag och centerpartiet drivit både regionalt och i riksdagen. Under den här mandatperioden har också tydliga direktiv gått ut att samarbete ska ske mellan de två myndigheterna. I Umeå har vi redan ett sk ungdomstorg där det är en dörr in för de ungdomar söm behöver hjälp av bla arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Men det mest intressanta i artikeln från partiledarna för den röd-gröna oppositionen är att de inte föreslår några som helst återställare av alla de förändringar som nuvarande regering gjort av sjukförsäkringen. I den allmänna retoriken och i valdebatten kommer säkert att höras andra tongångar. Men några förslag till konkreta förändringar har de inte. Mycket prat men lite verkstad som vanligt. Eller man kan konstatera att man är rätt nöjd med att nuvarande regering infört något som var nödvändigt och man kommer inte att ändra på nuvarande regler. Samtidigt kritiserar man  reglerna för att vinna politiska poänger.

Rökstopp före operation

Av , , Bli först att kommentera 4

På ortopeden vid NUS så har man infört försök med rökstopp innan man får en operation utförd. Idagens nyhetssändning på Svt kan man få den uppfattningen att vi har satt stopp för alla kirurgiska ingrepp före operation, inte bara på ortopeden. Så är ännu inte fallet.

Jag har i tidigare bloggar försökt argumentera för att vi kan inte utan urskiljning ställa kravet på att få operation om man inte slutat röka. Visst vore det bra att man slutar röka för då minskar risken för komplikationer efter en operation. Dessutom är man nog rätt mottaglig för livsstilsförändring i samband med en operation.

Sedan måste vi se till att rökanvänjning finns för alla och att man också kan kontrollera på ett värdigt och bra sätt att man slutat. Det måste dock ändå bygga på frivillighet för vi kan inte neka en operation om den måste göras för att dels överleva eller för att kunna gå, arbeta eller ha en bra livskvalitet. Socialstyrelsens riktlinjer för rökstopp före operation är ändå ett bra initiativ som kan starta en diskussion om ditt och mitt egen ansvar för vår hälsa. 

Region Norrland – inte om men när

Av , , Bli först att kommentera 6

Det kommer att bildas regioner i Sverige, Regioner som i olika storlekar bla tar hand om det landstinget sköter idag och nya arbetsuppgifter från länsstyrelserna och från de centrala verken. Det har alla poltiska partier sagt. I dagens debattartikel i Vk argumenterar jag och Erick Bergqvist kring detta. Förhoppningsvis kommer regeringen med ett besked i slutet av detta år. Jag vädjar till alliansregeringen att man orkar ta ett beslut som anger en tidsplan för arbetet för oss i Norrland. Kan vi ena oss än mer eller göra dialogen med berörda än mer grundligt så kommer regionerna i alla fall till i någon form och storlek senast 2015. Den rödgröna oppositionen vill ju också ha regioner och även i Norrland och därmed finns ju en kraftig majoritet i riksdagen. Sätt ned foten NU

Sports Medicine igen

Av , , 2 kommentarer 7

Åter är Sports medicine och tidigare idrottsmedicin föremål för debatt. I dagens VK kan man läsa en debattartikel om turerna  kring upphandlingen. Betydelsen att vi har denna kompetens i Umeå och att vi från landstinget öppnar upp för alternativa utförare av vård har jag i tidigare bloggar lyft. Likaså att vi vinner alla på att kunna föra en dialog där vi tillsammans hittar konstruktiva lösningar.

Det var också de motiv som låg bakom den kompletterande avtalet vi – Levi Bergström och jag- var överens om i träff med Sports medicine den 30 oktober. Avtalet gick ut på att landstinget och sports medicine tillsammans skulle klara ut hur remisserna till ortopeden skulle hanteras. Uppdraget ligger hos landstingsdirektören att komma fram till ett en hantering som båda parter känner sig nöjda med. Jag hoppas verkligen så blir fallet och att man inte fastnar i klåfingriga lösningar. Ingen vinner på det utan det gäller att vara praktisk och öppen för att vi kan göra rutiner kring remisserna enkla och hanterbara. Det viktiga är väl att de som söker vård får den bästa tänkbara behandlingen?

Bättre och bättre för vården i landstinget

Av , , 1 kommentar 6

Vårt landsting blir bättre och bättre då vi jämförs med andra landsting. Det framgår av den fjärde öppna jämförelsen av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet som idag presenterats. Det visar också att vi med de resurser som vi har och med de tillskott som alliansregeringen gett oss för att satsa på tillgänglighet, psykisk ohälsa och för äldrevården ger effekt.

Fortfarande har vi dock mycket att göra för att vården ska bli mer tillgänglig Det är inte bra att vi ligger så klart under riksgenomsnittet för landstingen då det gäller att komma fram på telefon till våra hälsocentraler och till sjukvårdsrådgivningen. Väntetiden att få träffa sin läkare inom sju dagar och få behandling inom tre månader är fortfarande klara förbättringsområden. Ska vi få del av tilllgänglighetsmiljarden, för oss ca 30 miljoner , måste vi nå att 80% av de som väntar i vårdköerna får komma inom tre månader.
 
Jag blir också bekymrad då vi jämför oss med andra landsting vad gäller andelen av de som är 80 år och äldre och deras användning av läkemedel. Av våra 80 åriga män har hela 15,7% fler än 10 läkemedel och 10,6% av kvinnorna. Med det ligger vi bland de högsta i hela sverige. Jag ser inte en hög andel läkemedel bland de äldre som något positivt. En stor mängd olika läkemedel samtidigt kan leda till oönskade effekter för de gamla. Är också ett tecken på brister i läkarkontakter och möjligheter till uppföljning av utskrivna läkemedel till de äldre.

Fysisk aktivitet – hur blir vi mera aktiva?

Av , , Bli först att kommentera 5

Världens bästa hälsa 2020. Idag har landstinget samlat företrädare för kommuner och olika organisationer för gemensam dislussion om hur vi ska nå världens bästa hälsa och friskaste befolkning. Första passet redovisas öppna jämförelser om folkhälsan och här ligger Västerbotten i topp i landet.

Men vi rör oss inte tillräckligt. Så den första diskussionspunkten blev hur ska vi förbättra oss och röra oss mer. Några förslag som kom fram som inte är särskilt unika men dock viktiga. Börja gå til affären,ta inte bilen. Börja använd trappen istället för hissen. Använd stegräknare eller en omvänd stegräknare. en sitträknare. Men också måste vi få en trygg miljö så vi vågar gå ut särskild i tätorterna. Men fritidsområdena måste också bli mer tillgängliga, upplysta och framför allt inte avgiftsbelagda. Förslaget i Skellefteå att ta betalt när vi ska motionera i längdspåret är ytterst olyckligt för en bättre hälsa och ökad fysisk aktivitet.

Olaglig hörselvårdsavgift i Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 3

Landstinget anklagas för att tillsammans med 17 andra landsting har hörselvårdsavgifter som står i strid med hälso- och sjukvårdslagen. Det visar en rapport från Hörselskadades Riksförbund. För mig verkar det helt osannolikt.

Vi har beslutat i Västerbotten att ta ut en egenavgift på 500 kronor för en ny hörapparat. Det är ingen utprovningsavgift.

Vid det sk vårdtillfället man blir undersökt tar vi en hörselvårdsavgift/patientavgift på 100 kronor och vid eventuell sedan utprovningen och anpassning eller reparation tar vi 50 kronor vid varje tillfälle. Alla dessa senare sk "vårdavgifter" ingår i högkostnadsskyddet som är 900 kr per år. Enligt hälso och sjukvårdslagen § 26 så är det vårdavgifter som ska ingå i högkostnadsskyddet. Egenavgiften eller om man vill kalla den för utlämningsavgiften ska och kan inte ingå i högkostnadsskyddet som regleras enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Jag hoppas verkligen att med den här informationen visar att vi håller oss till lagen och att vi inte "skjuter först och frågar sedan" som Hörselskadades Riksförbund uttrycker det i gårdagens pressmeddelande.

 

Min egen reklamfilm

Av , , 4 kommentarer 4

Vill du se min egen reklamfilm? De nya medierna kommer att ha allt större betydelse i kommande val. Nu har jag tagit tillfället i akt och "producerat min film" Ska uppfattas som ett överdrivet jippo men kan i annan form nog bli en verklighet.

Om du klickar på den här länken kan du se "min reklamfilm"

 

4 kommentarer

Filmer om svininfluensan

Av , , 1 kommentar 2

Landstinget har tagit fram fem väldigt informativa filmer om svininfluensan och om vaccination mot influensan. Här kan man få svar på några av de frågor som många ställer sig. Det är viktigt att landstinget försöker informera och förklara varför vi ska vaccinera oss och var man kan få ytterligare information. Kan vi medverka till att stilla oron som många känner så kanske man också får en förståelse för att en sådan här massvaccination inte är så enkel att lösa organisatoriskt.

Vill du se filmerna så klicka på den här länken. Informationsfilmer

1 kommentar

Landstinget ska inte betala museichefens fallskärm

Av , , 4 kommentarer 5

Skellefteå museums chef avgår frivillig. Nu begär styrelsen att landstinget och skellefteå kommun ska betala avgångsvederlaget hon fick på över en halv miljon. Har man gått frivilligt och inget annat är reglerat i hennes anställningsavtal ska inte landstinget stå för den notan.

I tidningen Norra Västerbottten så beskrivs turerna kring hennes avgång. Jag kan inte se att vi ska ta något som helst ansvar för det sätt styrelsen gjort upp med avgående chefen. Har man en egen budget så får de själva göra sina prioriteringar. Ordföranden i styrelsen socialdemokraten Carin Lundbergs uttalanden inger heller inget större förtroende i hanteringsfrågan.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,