Landstingsfullmäktige och regionfrågan

Av , , 1 kommentar 12

Idag ställer jag en enkel fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om regionfrågan i Norrland. Så här lyder frågan och som ska besvaras idag på fullmäktigesammanträdet.

"Enkel fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson
 
Blir det någon ny ansökan om regionbildning i Norrland?
 
Det har nu framkommit att det finns breda politiska majoriteter i Västerbotten och Norrbotten om att man borde aktualisera en ny ansökan om regionbildning där Västerbotten, Norrbotten och delar av Västernorrland skulle kunna utgöra en region.
 
Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande är därför följande;
 
Tänker du som politiskt ansvarig för Västerbottens läns landsting ta initiativ för att en ny regionansökan bereds tillsammans med andra landsting i Norrland och isåfall hur och när?"
 
Ska det bli någon förändring där landstingen slås ihop i Norrland för att klara morgondagens utmaningar så måste en ny ansökan lämnas in senast våren 2012. Det brådskar med andra ord och det ska bli intressant att veta vad socialdemokraterna i landstinget tänker ta för initiativ i frågan.
 
 
 

Centern i Västerbotten vill diskutera regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 16

Idag har C sagt Ja till socialdemokraternas invit. Centerpartiets distriktsstyrelse har i ett pressmeddelande reagerat på S utspel om en gemensam region med Norrbotten och delar av Västernorrland. Så här lyder vårt pressmeddelande ;

Pressmeddelande 2011-11-18

 
Centerpartiet i Västerbotten tackar Ja till regionbildningsdiskussioner i Norr
 
Centerpartiet i Västerbotten delar Socialdemokraternas uppfattning i regionfrågan som nu i dagarna har presenterats i ett gemensamt uttalande av företrädare för Socialdemokrater i Norrbotten, Västerbotten och från Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner.
 
Vi ser också helst en fyrlänslösning men är beredda att även bilda en region med Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrland. Självklart ska vi hålla dörren även öppen för flera ansluta sig till en sådan regionbildning.
 
Centerpartiet välkomnar därför inbjudan att arbeta för en regionbildning i Norrland och ser fram emot ett aktivt arbete så att en ny regionsammanslagning helst kan bli en verklighet till valet 2014.
 
Helena Lindahl (c)
Distriktsordförande i Västerbotten
 
Ewa-Maj Karlsson (c)
Regionråd Region Västerbotten
 
Olle Edblom (c)
Gruppledare i landstinget
 
Mattias Larsson (c)
Gruppledare i Umeå kommun

S+C i regionfrågan=sant

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu tycker centerpartiet och (s) samma sak. Nu är inte bara Norrbottenspolitikerna kloka. Även socialdemokrater i Västerbotten med Erik Bergqvist och Peter Olofsson i spetsen och tunga (s) politiker i Västernorrland (Övik och Sollefteå) tycker att vi ska agera för en regionbildning tillsammans. Från centerpartiet har vi hela tiden hållit dörren öppen för en sådan här lösning då det bästa alternativet-fyra län- verkat gå i stöpet. Men det kanske inte är helt omöjligt heller efter Jämtlands senaste agerande i landstingsfullmäktige. Ibland känns det som att man önskar att någon pekar med hela handen och säger att så här ska det bli punkt slut. Olika lösningar och olika utspel skapar bara stor förvirring. Men det kanske det som är meningen för att sätta käppar u hjulen för en regionbildning i Norr. En regionbildning som jag tror är helt nödvändig för att klara framtidens alla utmaningar och ge förutsättningar för tillväxt i Norrland.

Kloka politiker i Norrbotten i regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 8

Regionfrågan är nu aktuell igen. Kloka politiker i Norrbotten har igår tagit beslut att öppna upp för att vi går fram med en eventuell region i Norr där Västerbotten och Norrbotten slås samman. Jag bloggade  om detta nyligen och från centerpartiet i Västerbotten har vi tagit ett liknande inriktningsbeslut. Vi ser gärna att delar av Västernorrland också vill ingå i en sådan region. Hoppas nu också att socialdemokraterna i länet är beredd till konstruktiva diskussioner så att vi får en lösning till valet 2014. 

I andra delar av landet pågår samma diskussion om att hitta lämpliga regioner som är större än dagens landsting. Allt för att klara de framtida utmaningar som vi står inför. Vi måste få tillräckliga muskler och skattekraft och vi måste minska på den administrativa överbyggnaden genom så många landstingsadministrationer. Tillsammans i Norrland ska vi dessutom bl.a konkurera om jobben,nya transportlösningar, högskolan och turismen. Jag tror att det blir lättare i en större region där vi kan gemensamt med kraft göra vår röst hörd. Om vi inte gör något tillsammans så kommer de större regionerna i övriga delar av landet springa  ifrån oss här uppe i Norra regionen. 

Läs andra som bloggat om regionfrågan Mattias Larsson(c) här och Edvard Riedl (m) här

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Landstingets obligation på rätt väg

Av , , Bli först att kommentera 11

Den politiska diskussionen om att landstinget skulle förlora miljoner på börsen genom köp av en obligation som förlorade i värde efter förra finanskrisen verkar vara ett minne blott. Då gick tongångarna hårda från vissa politiker i landstingsstyrelsen att vi skulle sälja av obligationen och ta förlusten medan vi fick något överhuvudtaget för den. Jag tillhörde de som sa att vi skullle ha is imagen – det vänder. Och säljer vi den med förlust så får vi ta den kostnaden genom att spara i verksamheten. Hade vi sålt den skulle vi idag ha ytterligare 100 miljoner att lägga till i sparpaketet.

Västerbottensnytt har haft ett inslag om detta som på ett tydligt sätt beskriver vad vi idag kan räkna med att vi gör för "vinst" på den köpta obligationen. Vi ska dock inte ropa hej förrän vi är framme vid halvåret nästa år. Och självklart ska vi inte spekulera med skattebetalarnas pengar. Men när vi köpte obligationen 1995 så var vi övertygad om att det var en helt säker obligation. Idag med de regler som vi har kommer vi aldrig ett göra den här typen av placeringar.

Här kan du se videoklippet från Västerbottens Nytt.

 

Sparpaketet i landstinget -fortsättning följer

Av , , 3 kommentarer 21
Brister i underlaget när vi tog beslutet igår om spapaketet på 65 miljoner är inte försvarsbart. Nog borde man ha förväntat sig att lite handlingar och siffror på vad sparpaketet bestod av. Att som s och mp försvara sig med att det finns inget förslag som har diskuterats så mycket och då krävdes inget underlag håller inte.
 
Centerpartiet och Alliansen kräver därför idag svar från Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vid nästa landstingsfullmäktige den 29 november. I  vår interpellation vill vi veta vilka konsekvenser deras sparpaket innebär för sjukvården i länet. då det underlaget som har föregåt beslutet saknas konsekvensbeskrivningar för vad de olika åtgärderna innebär. 
 

så här lyder vår gemensamma interpellation:

Vad blir konsekvenserna för sjukvården med Socialdemokratin och Miljöpartiets förslag till sparpaket?
 
 
Landstinget i Västerbotten har ett stort behov att effektivisera och spara i verksamheten för att få en ekonomi balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Alliansen har haft alternativa budgetförslag under de senaste tio åren som tydligt visat en annan väg med ett större ansvar för ekonomin.
 
Att i det här läget behöva lägga ett stort sparpaket beror mångt och mycket på det bristande ekonomiska ansvarstagande från Socialdemokratin deras senaste 20 åren vid makten.
 
Alliansen har som utgångspunkt att den viktigaste prioriteringen som landstinget måste utgå ifrån är att ta ansvar för ekonomin och prioritera vård före sådant som inte är det. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård som t.ex. kultur.
 
Nu har sparpaketet från majoriteten verkställts i Hälso- och sjukvårdsnämnden och i landstingsstyrelsen. Från Alliansen sida har det efterlyst tydligare och bättre beslutsunderlag med rimliga konsekvensbeskrivningar. Något som fortfarande saknas. Därför anser vi det viktigt att få svar på följande frågor:
 
1.      Hur ska ambulanssjukvård tryggas på i Malå, Åsele och Robertsfors som nu blir utan ambulans?
 
2.      Hur ska akutsjukvården kunna garanteras i Sorsele och Dorotea där sjukstugan nu blir utan akutplatserna?
 
3.      Hur ska de svårt sjuka äldre tryggas geriatrisk kompetens då ansvaret flyttas över från specialistsjukvård till primärvård?
  
4.      Hur ska psykiatrin kunna erbjuda god vård för de svårt psykiskt sjuka då platserna ska reduceras där det redan idag råder en mycket stor överbeläggning?
 
 
 
Niklas Sandström (M)                               Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd                            Gruppledare
 
Olle Edblom (C)                                        Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                                              Gruppledare
 

 

 

Landstinget förlorar 21 miljoner på (s)-budget

Av , , Bli först att kommentera 16

21 miljoner förlorar Västerbottens läns landsting. Det redovisas idag i en rapport där Alliansens partisekreterare granskar hur Socialdemokraternas nationella budgetmotion slår mot de svenska kommunerna och landstingen. Detta är en följd av den höjda arbetsgivaravgiften för ungdomar som landstinget måste betala om Socialdemokraterna får bestämma.
En fördubblad arbetsgivaravgift för ungdomar är ett hårt slag mot en grupp som idag har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska göra det lättare för ungdomar att få en fot på arbetsmarknaden – inte svårare.

Och inte nog med att de höjda arbetsgivaravgifterna gör det svårare för ungdomar att få arbete, det ökar också landstingets kostnader vilket riskerar att försämra välfärden. Om ett sådant här förslag skulle verkställas så är det minst lika mycket ökade kostnader som de tänker spara på akutplatser, primärvård och ambulanser. Vi får glädjas åt att vi inte har en s-styrd regering för annars skulle sparåtgärderna blivit än jobbigare och välfärden och länets sjukvård skulle vara än mer hotad och otrygg.

Akutplatserna i Sorsele och Dorotea läggs ned

Av , , 5 kommentarer 27

 Nedrustningen av inlandssjukvården fortsätter. Förra vecka togs beslutet om att dra in ambulanser i inlandet. Idag tog landstingsstyrelsen inriktningsbeslut som bla innebär att akutplatserna helt försvinner i Sorsele och Dorotea och att lägga ned två platser i Malå.

Det märkliga var att vi tog också beslut om ett sparpaket på 65 miljoner utan några handlingar som visade vad det var för exakta besparingar. Det enda som nämndes i beslutsunderlaget var just akutplatserna.

Från centerpartiet och övriga i alliansen i landstinget reserverade vi oss mot beslutet. Vi hade andra förslag som innebär att akutplatserna blir kvar. I ett särskilt yttrande redovisade vi också vår besvikelse över det bristande underlaget och att inga konsekvensbeskrivningar redovisades. Man kan verkligen fundera över om varför "gör de på detta viset".

Socialdemokraterna och miljöpartiet verkar vilja driva igenom sparförslagen till alla pris. Och miljöpartiets tidigar i media utlovade ändringar på förslagen lyste verkligen med sin frånvaro. Hoppas än en gång att väljarnas dom blir tydlig i nästa val till landstinget 2014. 

Protester från Robertsfors om indragen ambulans

Av , , Bli först att kommentera 30

1292 Robertsforsbor har skrivit på protestlistor mot förslaget
att dra in ambulansen och flytta den till Umeå. Listorna överlämnades idag till ordföranden i hälso och sjukvårdsnämnden Karin Lundström (s) Ambulansen i Robertsfors behövs verkligen och det är olyckligt att s och mp inte tar till sig alla sakliga argument som förs fram. Inte heller vill de lyssna på befolkningens oro. Centerpartiet och övriga partier i
Robertsfors skall ha all heder av deras initiativ att samla in dessa protestlistor. Grytan ska hållas kokande hela tiden fram till valet 2014.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Större region krävs

Av , , Bli först att kommentera 6

Regionfrågan kräver dialog och gemensamma tag. Och till skillnad från moderaten Anders Ågrens uppfattning i sin blogg så kan jag tänka mig att även bilda region med Norrbotten och delar av Västernorrland som tex Ö-vik. Centerpartiet vill för sin del helst ha en fyrlänslösning. Men den lösningen verkar just nu vara svårt att åstadkomma när Västernorrland och Jämtland har för avsikt att bilda en regionkommun. En större region än bara Västerbotten skulle också kunna stärka såväl den gemensamma hälso – och sjukvården och den regionala utvecklingen genom att vi skapar tillräckligt skattekraft och därigenom förutsättningar för tillväxt och välfärd.

Jag ser fram emot de nu aviserade samtalen mellan socialdemokrater i Västerbotten och Norrbotten och hoppas att de verkligen blir av. Det är nödvändigt att omgående agera proaktivt för att tillsammans bilda en slagkraftig region i norra Sverige.

Tyvärr har socialdemokraterna genom att uppvisa så olika uppfattningar i Norrland bidragit till den långbänk, förhalning och splittring som nu råder i Norra regionen. Och det i ett läge när vi borde ena oss för att med kraft få till stånd en enhetlig uppfattning som grundar sig på att vi måste samarbeta och tillsammans skapa en tillräcklig stor region. En region som med tillräckliga muskler klara konkurrensen mot regioner i södra Sverige och för att ge oss förutsättningar för tillväxt. Det är en överlevnadsfråga.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,