Mona Sahlin vågar inte diskutera RUT

Av , , Bli först att kommentera 13

Kvällens agenda i Svt kommer att diskutera Rut avdragen. Avdrag som alliansregeringen infört för hushållsnära tjänster. Nu funderar vänsterkartellen att förändra eller helt slopa den möjlighet om de mot all förmodan vinner valet i höst. Då förlorar vi 10 tusen tals jobb. kvinnliga jobb och många nya företag går till spillo. Maud Olofsson kommer att delta i debatten i kväll. Men Mona Sahlin vågar inte komma. Det är fegt.

Expressen har i en artikel idag beskrivit Monas feghet och gör med rätta jämförelser med Monas tidigare anklagelser mot Maud att inte ställa upp i debatten om Saab jobben. Nu gäller det många kvinnnliga jobb som försvinner och man kan väl bara konstatera att Mona inte tycker de är så viktiga i Svensk ekonomi. Nu är inte heller vänsterkartellen riktigt överens i uppfattningen om Rut avdragen. En i mängden av frågor som väljarna inte ser någon samstämmighet bland de röd-gröna. För jobben, tillväxten och långsiktiga spelregler får vi hoppas att vänsterkartellen förblir i opposition kommande fyra år. De röd-gröna förnyar sin politik bäst i opposition.

Andra som bloggat om Monas feghet är Per Ankersjö, Magnus Andersson

Socialminister Göran Hägglund besöker alliansen….

Av , , Bli först att kommentera 6

Från mobilen

Socialminister Göran Hägglund besöker alliansen. Idag har allians för västerbotten besök av socialministern för att inspirera oss inför val 2010. Alliansen har sitt möte i skellefteå och nu startar våra förberedelser för att efter 30 årig sociialistisk styre i landstinget ta över styret.

Bli först att kommentera

ROT, RUT och RIT rör om för de röda och för Lennart Holmlund

Av , , 1 kommentar 6

Avdrag för hushållsnära tjänster är en viktig reform som gör svarta jobb vita. Svt.se har ett inslag idag som redovisar att många svarta jobb förvandlats till vita. Och att skatteintäkterna ökar för att så många nya jobb har kommit till. Socialdemokraterna och Vänstern vill skrota detta som faktiskt skapat nära 12 000 nya jobb. Enligt Almega så finns det en risk att ungefär hälften av dessa jobb försvinner om reformen tas bort. Bevara oss från att olyckan är framme och vi får en vänstermajoritet som styr Sverige. Då får många som fått jobb, många ungdomar, räkna med att förlora sina jobb och nyföretagandet stannar upp.

Lennart Holmlund  tycker att ROT avdragen (reparationer i hemmen) är OK men inte RUT avdragen för hushållsnära tjänster. Är det för att Rot är mansdominerat och Rut är möjliggör många kvinnliga jobb? Men tydligen vill Miljöpartiet behålla avdragen. Så var det med den enigheten i vänsterkartellen.
 
Centerpartiet föreslår däremot möjligheten till RIT-avdrag, avdrag för IT-tjänster i hemmet som skulle få ungefär samma effekt. Skillnaden är att här skulle en marknad för unga entreprenörer öppna sig och vi skulle förhoppningsvis kunna se fler unga företagare och lägre ungdomsarbetslöshet. Det tycker väl vänsterpartierna också är fel på samma sätt som de vill skrota den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar och höja den istället.

Andra som bloggat om hushållsnära tjänster hittar du här eller här.

Centerpartister lär sig möta väljare på nytt…

Av , , 3 kommentarer 8

Från mobilen

Centerpartister lär sig möta väljare på nytt sätt.
Valet 2010 kommer att nyttja sig av sociala medier som blogg,facebook och twitter i allt större utsträckning. Utbildning är då viktig och dessutom veta vad som ska kommuniceras.

3 kommentarer

Länsborna har tyckt till om primärvården

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu vet vi vad Västerbottningarna tycker om sin hälsocentral. Över 4000 länsbor har fått säga sin mening. I jämförelse med riket så har vi i Västerbotten något sämre resultat. Men i överlag är man ändå rätt nöjd med sin hälsocentral men det kan bli bättre. Det känns mycket bra att vi är igång med nationellt samordnade patientenkäter. Nu kan vi jämföra oss över landet, och vi får ett bra underlag för vårt lokala utvecklings- och förbättringsarbete. Dessutom är det här är viktig information för patienterna när de väljer hälsocentral i Hälsoval Västerbotten som nu satts i sjön. Man kan nu gå in och letaa rätt på den hälsocentral som man är listad hos och se resultaten.

79 procent anser att de helt och hållet blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. 70 procent anger också att de helt, och 23 procent att de delvis, kände förtroende för den läkare de träffat. Många upplever att läkaren lyssnat på dem och att de fått begripliga svar på viktiga frågor. På frågan om patienten fått sitt aktuella behov av sjukvård tillgodosett svarar 66 procent att de helt, och 27 procent att de delvis, fått den hjälp de behövt. En hög andel, 92 procent, anger också att de helt eller delvis skulle rekommendera hälsocentralen till andra.

 

Centerpartiet och företagarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Företagarna glömmer fort. Nu kan man av en ranking i Dagens Industri läsa att man ger Anders Borg högsta betyg medan vår näringsminister Maud får klä skott för att hon är näringsminister. Var det inte så att det företagarna efterfrågade före valet 2006 var att ta bort sjuklöneansvaret, förändra i arbetsrätten, ändra momsinbetalningarna, sänka arbetsgivaravgifterna och göra regelförenklingar.??? Det här uttrycker centerpartisten Magnus Andersson på ett bra sätt i sin blogg idag.

Alliansen har levererat på vissa områden men på en del områden som tex arbetsrätten och arbetsgivaravgiften driver Maud detta men Borg är emot. Ändå får Centerpartiet och Maud låga betyg av företagarna. Hur man än vänder sig så….

Äntligen besked i regionfrågan

Av , , 1 kommentar 11

Diskussion och debatt kring en framtida region i Norra Sverige har varit intensiv. Vi som varit högst inblandade i frågan och suttit med i Norrstyrelsen och i arbetsgrupper som förberett en regionbildning har väntat och väntat att regeringen skulle ge besked. Nu äntligen kommer ett besked som var mycket väntat och som i ett sådant här sent skede inte kan uppfattas på annat sätt än det enda rätta. Frågan om regioner och regionstorlekar ska utredas vidare av en särskild utredare som sedan tidigare har fått uppdraget att se över den statliga regionala förvaltningen.

I direktiven så framgår att utredaren ska nu också pröva om det är möjligt att finna ny gränsdragning för våra fyra Norrlands landsting. Vår gemensamma ansökan och de många arbetsgruppernas arbete kommer då säkert vara till stor hjälp för denna prövning och det blir också viktigt att vi från den politiska nivån trycker på och spelar fortsatt in nya argument i denna viktiga prövning. Tidigare var det viktigt med ett underifrån perspektiv och nu så kan en särskild utredare komma med förslag. Jag ser det dock som en positiv åtgärd att något sker och att frågan om en gemensam region inte är död. Utan högst levande och förhoppningsvis ha funnit en lösning innan valet 2014.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/" rel="tag"></a>

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Skador i vården kostar landstinget miljoner varje år

Av , , Bli först att kommentera 8

Skador i vården kostar landstingen miljarder varje år. 100 000 personer drabbas varje år vårdskador som skulle kunna undvikas. 3000 avlider i onödan och detta skapar 630 000 extra vårddygn till en kostnad av 5,7 miljarder kronor varje år. I Västerbotten kan det då uppgå till kostnader på ca 150 miljoner kronor varje år om antalet och kostnaden är någorlunda lika över landet.

Alliansregeringen har därför idag presenterat ny patientsäkerhetslagstiftning. Nu ska det bli lättare att påtala brister och det är händelsen som är viktigast inte personen bakom den olyckliga vårdkostnaden. Man ska skärpa tillsynen och det gör man inte för att jaga vem som gjort fel utan hur kunde det bli fel. Hoppas nu att det innebär att flera avvikelserapporter görs och fler Lex Maria anmälningar leder till en patientsäkrare vård. Det är jättebra att vi har en regering som har förstått att sätta fokus på varför vårdskador uppkommer och inte skärper det individuella ansvaret och bestraffning. Det vinner inte patienterna på.

Vintersöndag över Röbäcksslätten

Av , , 3 kommentarer 9

Från mobilen

Vintersöndag över Röbäcksslätten En härlig dag med sol över Röbäcksslätten och en tur i Olles spår till Röbäcksskogen. Det är en härlig känsla att få skrida fram över solgnistrande snö. Även en räv har varit ute på morgonen. En röd räv som följer efter en grön centerpartist? Tänk om fler ville ut i mitt spår. Då skulle det bli än lättare att åka ut över slätten. Inte så kul att få spåra hela tiden. Men det är väl vår lott att visa vägen. Men om vi blir än tydligare så kanske fler förstår att följa mitt spår.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Centerpartiet och välfärdsuppdraget

Av , , 4 kommentarer 11

Från mobilen

Centerpartiets kommundagar är nu över. Hem åker 500 glada och inspirerade centerpartister med armarna uppkavlade för att med iver arbeta för valseger om ca 220 dagar. Vi som är förtroendevalda i kommuner och landsting har med oss ett åtagande att för väljarna visa att med centerpartiet så ska vården tryggas,finnas för de som har de störste behoven och med större frihet och vårdval får vi flera vårdgivare och nya småföretag i vården. Vi ska arbeta för en trygg och bra hemsjukvård och förbättra samverkan mellan kommuner och landsting..Äldre ska få bo där dom önskar och miljön ska vara säker och trygg och maten ska ha hög kvalitet. Det är vårt åtagand och vi kan och vill ta ansvar i landstinget för att få fler människor att växa.

4 kommentarer
Etiketter: , ,