Brister i tillgängligheten för de med ätstörning

Av , , Bli först att kommentera 1

Centerpartites Ungdomsförbund har förtjänstfullt lyft en viktig fråga. Hur tillgänglig är vården under sommaren?  Kartläggningen hur många landsting som direkt kan erbjuda en ungdom under 18 år kontakt med en ätstörningsklinik visade att de flesta kliniker stänger ner helt eller delvis under sommarmånaderna.

Landstinget Västerbotten kan tyvärr inte visa någon bra tillgänglighet genom att redovisa att ha en ätstörningsklinik som har telefontid en timme i veckan. Det innebär att möjligheten för ungdomar är allvarligt försämrade att få hjälp med sina ätstörningsproblem. Jag delar CUF och Elisabets Skoogs uppfattning att anorexi inte tar semester. Och speciellt är nog problemen med ätstörning större under sommaren för speciellt ungdomar. Även om det går att söka till akutsjukvården så är det inte acceptabelt att det inte går att få kontakt mer än under en timme i veckan med vår klinik där man har de bästa resurserna för just ätstörningsproblematik.

 

Bli först att kommentera

Allt fler smittas av svininfluensan

Av , , 1 kommentar 0

Fler och fler blir idag smittad av svininfluensan i landet och i Västerbotten. Jag har i ett antal tidigare bloggar lyft frågan kring vaccineringen mot svininfluensan och min syn på avgifter. Landstinget kostnad att köpa in vaccinet blir ca 30 miljoner kronor. Därtill kommer det att bli kostnader för att utföra arbetet av vårdpersonalen när vaccineringen startar efter sommaren. Blir det påkallat en allmän vaccinering, dvs alla ska vaccineras då måste vaccineringen bli gratis. Det är min uppfattning. Jag tycker också att staten ska ta ett visst ekonomiskt ansvar. Jag förväntar mig att vår medlemsorganisation Sveriges kommuner och landsting agerar för detta gentemot staten. Blir det bara vissa grupper som ska vaccineras så kan en avgift vara befogad. Även om landstinget befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation så måste vi planera och genomföra en vaccinering. Det är vårt ansvar och vi kan inte kräva att innevånarna i Västerbotten ska betala för något som vi kräver ska ske, dvs en allmän vaccinering.

 

 

1 kommentar

Västerbotten får 31 miljoner för satsning på sjuka

Av , , Bli först att kommentera 0

Västerbottens läns landsting får minst 31 miljoner kronor av regeringens satsning för att motverka sjukfrånvaron och förbättra rehabiliteringen – den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Beloppet baseras på sjukfrånvarons nedgång hittills i år. För oss i Västerbotten har minskningen fram till maj månad varit hela 10,1 procent

Det är verkligen positivt att vårt arbete med att en effektiv rehabilitering och arbete med sjukskrivningsfrågorna har lett till denna utveckling. Att vara sjuk, värk, ont i ryggen eller i själen är inget som någon vill uppleva. Och om det ändå uppträder så ska ska samhället och vården kunna ge stöd och hjälp så att vi kan känna oss trygga.

Den så kallade sjukskrivningsmiljarden infördes av alliansregeringen för att stimulera landstingen att ge högre prioritet till de personer som är sjukskrivna och syftar till att förbättra sjukskrivningsprocessen. Det här har nu lett till att vi får ett välbehövligt extra ekonomiskt tillskott för allt det arbete som vårdpersonal och handläggare av sjukskrivningsprocessen har gjort. All heder åt deras fantastiska arbete. Det innebär att landstinget har kunnat förkorta människors väg till ett friskare liv och nu får vi ersättning för detta. Olika studier visar att snabb hjälp leder till kortare sjukfrånvaro och till att man snabbare kan återvända till sitt liv och sina dagliga rutiner.

 

Bli först att kommentera

Västerbotten har beredskap för svininfluensaepedimi

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi har i landstinget en hög beredskap för ensvininfluensaepedimi om den bereder ut sig mera. Landstinget har fattat beslut om att köpa in vaccin som ska räcka till hela länets befolkning. Vaccinet kostar oss 32 miljoner kronor. De första fallen har nu registrerats i länet och till hösten kan det bli tal om allmän vaccinering. Eller så blir det för vissa grupper bara. Blir det en allmän vaccinering så blir vaccinet gratis. Självfallet blir detta en ökad belastning i vårdens vardag och det blir en ökad och tung kostnad för ett ekonomiskt svagt landsting. Min förhppning är att staten också tar ett ekonomiskt ansvar om det blir en allmän vaccinering. Jag förväntar mig det.

Bli först att kommentera

Ny VK blogg inspirerar men Dagens Nyheter gör mig bekymrad

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi nu äntligen fått en utvecklad VK blogg. Den ser verkligen bra ut med nya funktioner. Det var lite svårt till en början att komma in men det berodde mest på min glömska i semestertider vilket användarnamn och lösenord som gällde. Nu fick jag snabbt svar från webbredaktörerna och det tackar jag för.

Så till min kommentar till <a href="http://www.dn.se/opinion/huvudledare/allt-ska-inte-botas-1.907047 / " _0 target="_blank"> DN´s ledare </a> i gårdagens tidning. Den gör mig verkligen fundersam och verkligen förvånad och bekymrad. Ledaren tar upp tillgängligheten i vårdvalet i Stockholm. Ett system som inneburit att tillgängligheten blivit fantastiskt bvra och uppskattat av Stockholmarna. Nu anser DN att det är inte alls bra att de ska känna sig nöjda med det. Vi måste säger DN anpassa oss till en betydligt sämre tillgänglighet för vi kommer inte ha råd i framtiden med så bra tillgänglighet.

Inget kan vara mera fel. Ju bättre tillgänglighet vi får i primärvården ju mer sparar landstinget pengar. Det är mycket dyrare att hela tiden söka sig till akuten och till den specialiserade sjukvården. Med bra sjukvårdupplysning och en primärvård som kan klara vårt primära vårdbehov så får vi resurser för att verkligen med en bra specialistvård ge de som verkligen behöver vård bra och säker vård. Nu ska vi också i Västerbotten nästa år ha ett vårdvalssystem. Min förhoppning är just att det systemet löser en bra tillgänglighet med öppen mottagningar, kvällsöppna hälsocentraler och en fungerande telefontillgänglighet. Då kommer vi att få en trygg och säker och kostnadseffektiv primärvård.

Bli först att kommentera

Varför inte VK´s sommardeckare idag?

Av , , Bli först att kommentera 0

Här har jag i min blogg honorerat VK för att de har en så bra sommardeckare- Den dubbla tystnaden av Marie Jungstedt. Varje morgon har jag sett fram emot att få läsa ett nytt kapitel. Men döm om min förvåning när jag idag på morgonen ser att den inte finns med i dagens VK. Nu när det börjat bli så spännande kring vad som händer på Fårö och i Bergmans huset där. Nu känns det tungt att vänta ett dygn till och istället få jag väl hitta någon annan läsning i hängmattan. Men varför VK gör ni på dette vis? Besvikelsen är stor och en föklaring är på plats. Jag hoppas verkligen att det är en engångsföretelse och ser fram emot nya avsnitt av sommardeckaren i morgondagens VK.

Bli först att kommentera

Statsmannamässigt tal av Reinfelt och VK`s sommardeckare

Av , , Bli först att kommentera 0

I all mitt försök att känna in semestern med golf och sommardeckarläsning kan jag inte undgå att följa statministerns tal i Almedalen idag. Det var ett statsmannamässigt tal som med historisk återblick slutade i att tala om vår viktiga roll att leda EU det närmsta halvåret. Inte var det något tal som kändes engagerande och inrikespolitiskt intressant. Det var nog också meningen. Nu gäller det för Statsministern att höja sig över de sandlådefrågor som för Fredrik inte just nu känns som de mest angelägna. Talet blev därför tråkigt och inte fick den röd-gröna alliansen några svar på de frågor som de i sina tal tidigare i Almedalen lyfte. Koncentrationen på ordföranderollen i EU i all ära men vi har frågor i närtid som kräver politiskt ansvar. Jag tänker då på ungdomsarbetslösheten framför allt. Den kräver åtgärder annars blir det en svår tid efter sommaren. Många ungdomar kan komma att stå utanför försörjning som kan leda till social utslagning ,ökad utanförskap och ökad kriminalitet som följd.
Så ett liten hyllning till VK som varje dag publicerar deckarföljetongen Den dubbla tystnaden av Marie Jungstedt. En jättebra deckare som jag varje morgon längtar efter att få läsa. Har läst alla hennes tidigare deckare som alla handlar om miljöer på Gotland. Efter att hört Reinfelts tal så känns sommardeckaren i VK som betydligt intressantare att följa.

Bli först att kommentera