Klara besked om de äldres rätt att bo tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu ger alliansregeringen klara besked. De äldre ska ha rätten att bo tillsammans på äldreboenden. En lagstiftning ska komma till som reglerar detta. Vinner alliansen höstens val så kommer lagstiftningen. Det är en klar och tydlig viljeinriktning och löfte till de äldre. Att skilja de äldre sammanboende åt om den ene har ett större omvårdnadsbehov är omänskligt och istället ska samhället underlätta för de äldre som så vill att få stöd, service och trygghet på äldre dar.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

De rödgröna sätter upp hinder för Vårdvalet…

Av , , 1 kommentar 6

Från mobilen

De rödgröna sätter upp hinder för Vårdvalet i Västerbotten. Idag kan man i Vk på debattsidan läsa om hur Vårdföretagarna ser på Hälsovalet i Västerbotten. Det man konstaterar är att vårdvalet och dess utformning hos oss inte gynnar möjligheten att flera privata alternativ etableras. Det har vi från centerpartiet och allians för Västerbotten också förstått skulle ske. Den rödgröna majoriteten med s,v och miljöpartiet har utformat ett förslag som just satt upp hinder för att det skulle komma in nya aktörer i primärvården. Vi i oppostionen insåg detta och reserverade oss mot bla att alla listade patienter överfördes till befintliga hälsocentraler och att primärvårdens uppdrag blev allt för brett. Vi ville dessutom ha ett system som skulle ge mer ersättning till inlandet. Men den socialistiska majoriteten sa Nej. Nu får västerbottningarna ett hälsoval som begränsar möjligheten till nya vårdföretag. Inte alls förvånande att vi får en sådan omodern utvecling med ett sossestyre i landstinget under 30 år. Där allt ska vara som förr och ju för dess bättre. Ett nytt tänkande och ökad patientmakt kräver en ny politisk ledning i landstinget.

1 kommentar

Miljöpartiet hotar landsbygden och jordbruksnäringen

Av , , Bli först att kommentera 16

Miljöpartiet är ett hot mot landsbygden och Västerbottens län. Inget flyg, inga vägar ska byggas och de tänker höja kostnaden för bilar med två kronor. Igår kunde SVT Rapport i ett avslöjande och tydligt inslag avslöja att en växtodlande bonde skulle förlora 75 000 kronor om året med miljöpartiets politik. Allt vackert tal om att man värnar landsbygden och länets utveckling är inte alls trovärdigt. Med miljöpartiet i en regering efter valet vore förödande och fler inslag av gårdagens rapportinslag med vår centerpartistiska jordbruksminister kan avslöja vad partiets politik verkligen innebär för bla vårt län.

Socialdemokraterna mörkar för väljarna

Av , , 2 kommentarer 10

Den rödgröna majoriteten i landstinget tänker mörka för väljarna. varje år i juni ska vi till fullmäktige lägga fram budget och landstingsplan för kommande år. Men i år när det är valår tänker majoriteten strunta i detta. De vill alltså inte varken för väljarna eller för verksamheten tala om vad de går till val på och hur de tänker få ordning på landstingets ekonomi. Vi från oppositionen tar helt avstån ifrån detta och har i media och i debattartikel  kritiserat de rödgröna för en så ansvarslös politik.

Väljarna bör i ett valår veta vad som komma skall när de väljer vilka som ska styra landstinget nästa mandatperiod. Vi från alliansen kommer att lägga fram våra förslag till inriktning och att skylla på att de finns mycket osäkerhet vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för landstinget är bara trams. Det här året skiljer sig inte från något annat år. Men socialdemokraterna vill kanske av förklariga skäl inte före valet presentera de besparingar som de tänker göra. Det får västerbottningarna veta först efter valet. Det är ett mycket odemokratiskt agerande och jag hoppas väljarna ger de rödgröna i landstinget rött kort och efter 30 år vid styret lämnar över till oss i alliansen. Vi kommer att för vår del vara tydliga och före valet presentera vad vi vill och att vi ska ge mer vård för pengarna.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Landstinget och budgetpropositionen

Av , , Bli först att kommentera 12

Varför får inte kommuner och landsting mer pengar? Jag har tidigare bloggat om detta. I år får kommunsektorn 17 miljarder kronor extra av staten för att värna välfärden och förhindra uppsägningar. I dagens presenterade budgetproposition målar alliansen en ljusare ekonomisk bild för oss i kommuner och landsting. Utvecklingen vänder och fler kommer ni i arbete. Regeringen permanentar också 5 miljarder av dessa 17 miljarder för 2011 och 2012 vilket är gynnsamt för kommunerna och landstingen. Att fler kommer i arbete beräknas motsvara en skatteintäktsökning kommande år som motsvarar det tillfälliga statsbidrag på 12 miljarder som nu dras bort för 2011. Fler människor i arbete är viktigast för dem som inte kan arbeta, nämligen äldre och barn. Man kan inte vara så blåögd som den rödgröna alliansen som tror att pengar till välfärd regnar likt manna från himlen. Vi vet att välfärd skapas genom människors arbete och fler i arbet, färre i utanförskap. Det ger oss ökade skatteintäkter i landstinget och i kommunerna. Men det måste också till majoriteter på det lokala och regionala planet (t.ex. landstinget) som kan förvalta dessa pengar och ge mer sjukvård för pengarna. Inte underskott och långa vårdköer som vänsterpartierna i landstinget medverkat till under sina 30 år i styret för Västerbottens läns landsting. En ny färdriktning och en ny majoritet måste därför till i landstingsvalet 2010.

Välkommet tillskott till pensionärerna

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag presenteras regeringens vårproposition. Våpen.- Sveriges väg ur krisen.

Den största satsningen är skattesänkningen till pensionärerna. Det är tredje gången sen 2006 som skatten sänks för pensionärerna. I den första budgeten som las 2007 fanns ingen skattesänkning men däremot en höjning av bostadstillägget för pensionärerna som var en satsning riktad direkt till de sämst ställda pensionärerna. I de två följande budgeterna har skatten sänkts för pensionärer. Dessa skattesänkningar har haft en tydlig profil riktad mot de pensionärer som endast har garantipension. Den inriktningen är resultatet av en tydlig prioritering från Centerpartiets sida. De tre skattesänkningarna innebär att skatten för pensionärer under mandatperioden sänkts med 10,5 miljarder kronor. Under socialdemokraternas tolv år vid makten sänktes inte skatten för pensionärer med en enda krona. Däremot sänkte socialdemokraterna skatten för löntagare med 70 miljarder genom att egenavgifterna minskades. Deras trovärdighet som skattesänkare för pensionärer är låg.

 

Landstingets sjukresor

Av , , 2 kommentarer 6

63 miljoner kostar landstingets sjukresor. Och 39 av dessa miljoner går till resor där man åker ensam i taxin. Det här kan man läsa i dagens VK. Man blir självfallet både förvånad och delvis upprörd över att sjukresorna kostar länets skattebetalar så mycket varje år. Möjlighet till sjukresa ska självfallet finnas. Men man borde bättre kunna samordna resorna så att fler kan åka tillsammans. När det är så mycket diskussion kring miljösmarta resor och krav på minskade koldioxidutsläpp måste vi från landstinget  sätta upp tydligare mål för att lyckas vara ett klimatsmart landsting. I min kommentar i tidningen lyfter jag också att vi måste kunna hitta andra lösningar för de som ofta åker in för dialysbehandling. De kan kosta oss enligt uppgift ca 20 000 kronor i månaden i sjukresor och då bör man försöka hitta andra lösningar som tex övernattningslägenheter. Månadskostnad för en sådan kan aldrig uppgå till 20 000 kronor och det innebär att vi använder skattemedlen effektivare. Hemdialys är också på gång för de patienter som det passar för. 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Världsparkinsondagen den 9 april

Av , , Bli först att kommentera 3

Från mobilen

Igår den 9 april var det världsparkinsondagen. I Umeå arangerar Parkinsonförbundet därför en särskild temadag. Intressanta föreläsningar och en utfrågning av oss politker avslutade dagen. Behandling av sjukdomen utvecklas hela tiden. Nya mediciner kommer fram och nya forskning har också presenterats som möjliggör operativa ingrepp i hjärnan som eliminerar skakningar och underlättar de som inte kan röra sig naturligt. Här ligger Umeå och NUS långt framme.Viktigt är det för oss politiker att prioritera de mest kroniskt sjuka och det är bla de parkinsonsjuka. Nya dyra läkemedel och behandlingar ska prioriteras om de har de resultat som nu visar sig. Andra mindre viktiga läkemedel kan då sorteras bort. Information om detta kom fram på ett tydligt sätt idag under temadagen. Ett stort tack till parkinsonsförbundet för en värdefull kunskapsdag. Det behövs för att fatta kloka politiska beslut.

Hur ska vi klara välfärden i framtiden?

Av , , 1 kommentar 3

Höj kommunalskatten med 13 kronor! Ja det är en slutsats som en särskild politikergrupp inom SKL kommit fram till och som media idag skriver om. Skattehöjningen krävs om vi ska klara samma standard i välfärden år 2035 som idag. Nu jublar säkert alla partier på vänsterkanten som alltid tagit till skattehöjarvapnet när välfärdens behov ökar och när välfärden ska finansieras. Men av gruppens åtgärdsförslag är skattehöjning bara ett tänkbart förslag. Man pekar även på att egenavgifter och fler arbetande timmar också måste till.

Frågan om välfärdens finansiering är en viktig debatt när allt fler äldre lever allt längre och när nya behandlingsmetoder och läkemedel ständigt utvecklas samt att vi ställer allt högre krav på välfärdsservice och tillgänglighet. Jag är övertygad om att vi måste allt mer diskutera det egna ansvaret och vi som politiker måste också våga debattera vad ska det offentliga finansiera och vad kan vi välja bort. Det är jobbiga frågor men ack så nödvändiga.
 
Att bara prata om skattehöjning är helt fel väg att gå för vem är villig att betala en skatt på 70% av sin lön! Det kan bara hämma tillväxten. Fler i arbete är en viktig åtgärd för att vi överhuvudtaget ska klara morgondagens välfärd. Arbetsgruppens rapport där alla partier finns representerade är ett viktigt inslag i den debatt som vi måste ta. Inte minst måste alla partier vara tydliga inför valet i höst till kommuner och landsting. Välfärdens kärna måste vi värna om, vi måste våga välja bort det som är mindre viktigt, vi måste ta ett större eget ansvar för vår hälsa och välfärd och vi måste hela tiden utveckla sjukvården så att vi får mer vård för pengarna.

Anders Borgs utspel och landstingets ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 1

Inget fortsatt tillfälligt stöd till kommuner och landsting 2011 kan innebära besparingar. Anders Borgs besked igår är därför beklagligt. Även om jag kan förstå att när nu ekonomin blivit bättre och skatteintäkterna ökar igen så ska ett temporärt bidrag också bara vara tillfälligt. Ser man nu att konjunktursvängningen innebär ökade skatteintäkter för landsting och kommuner så kan det tillfälliga stödets försvinnande inte innebära så svåra konsekvenser. Men tyvärr är det inget än som talar för skatteutvecklingen blir mycket bättre för oss än vad det gjorde för ett år sedan. Det extra stödet har haft stor betydelse för vårt landsting och att dra in 83 miljoner blir tufft för landstinget. Även för många kommuner i Västerbotten kan det bli kännbart. Borgs utspel igår är väl troligen förankrat i alliansregeringen så någon förändring sker väl inte när vårbudgeten presenteras den 15 april?.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,