Röda Korsets behandlingscentra för krigsskadade och torterade får landstingsstöd

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu är avtalet med Röda Korsets behandlingscentra i Skellefteå påskrivet. Idag har landstinget i överläggningar med Röda Korset i Skellefteå godkänt den formella överenskommelsen att de ska kunna ebjuda psykoterapeutisk behandling för de som lider av stressyndrom till följd av upplevelser kopplade till krig eller tortyr i sina ursprungsländer. Centrat som finns idag i Skellefteå ska erbjuda både landstinget i Västerbotten och Norrbotten sina tjänster. Västerbotten ersätter Röda Korset med en miljon för 2010 för detta. Planer finns nu att göra ett långsiktigt avtal under hela nästa mandatperiod så att verksamheten får en mera permanent verksamhet och trygghet. Det är mycket värdefullt att vi kan erbjuda behandling för de som är tex asylsökande eller andra som kommit till Västerbotten och bär med sig av upplevelser från sitt hemland som skapat ohälsa och stress. Från allians för Västerbotten har vi i våra budgetar haft med denna verksamhet och en finansiering för vi anser att detta är en viktig verksamhet där Röda Korset besitter en ovärderlig kompetens. Nu har även majoriteten också ställt upp bakom våra tankar och även att hitta en långsiktig lösning. Det gör skillnad att oppositionen lägger fram konstruktiva och genomarbetade förslag.

Familjecentralen på Teg invigs.

Av , , Bli först att kommentera 5

Från mobilen

Familjecentralen på Teg invigs. Idag har den gemensamma familjecentralen öppnat sina portar. Äntligen är vi på väg att få dessa samverkansorgan med kommunen att bli verklighet. De kommer att betyda mycket för att förebygga ohälsa om vi tidigt upptäcker problem. Och dessutom så blir det stora samordningsvinster för föräldrar att både få tillgång till öppen förskola, barnhälsovård och socialtjänst. En form av en dörr in och att samla resursena kring barn och föräldrar. Det vinner alla på. Nu är det dags att familjecentral kommer till på Ålidhem också. Grattis alla Tegsbor och grattis till en ombyggd hälsocentral dessutom. På bilden knyter landstinget och Umeå kommun ihop banden som symbol för samarbetet,

Primärvården i Västerbotten borde ha mera pengar

Av , , Bli först att kommentera 4

Debatten på landstingsfullmäktige i veckan om året som gått är viktig för att dra lärdom av hur vänstermajoritet  styr ”företaget landstinget”.  Ett exempel hur den rödgröna majoriteten bedrivit sjukvården i länet kan utläsas av de orealistiska förutsättningar som man gett primärvården under 2008. Det ser man av den jämförelse som SKL har gjort av kostnaden per innevånare i de olika landstingen för primärvård. Det är skrämmande att Västerbotten ligger sämst i den jämförelsen,2700 kr per invånare. Västerbotten borde väl i ligga i paritet med andra landsting i Norrland och inte tillsammans med tex Skåne och Uppsala. Förutsättningarna att bedriva primärvård i län med långa avstånd och stor del äldre befolkning är ganska lika. Då ska det inte skilja 510 kr per innevånare till medellandstinget och Norrbotten satsar dubbelt så mycket som Västerbotten per innevånare. Bara i jämförelse med medellandstinget i Sverige så är Västerbotten ”underfinansierade” med 131 miljoner kronor. Inte är det konstigt att primärvården brottas med underskott och att tillgängligheten är svår att upprätthålla. Och inte minst så får personalen en orimlig arbetsbelastning, Från centerpartiet har vi i vårt budgetförslag tillsammans med övriga partier i allins för Västerbotten tillfört mer resurser till primärvården. Det är att ta ansvar för en nära, trygg och rättvis vård

Året som gått i landstinget

Av , , 1 kommentar 5

Nu är debatten i landstingsfullmäktige igång om 2009 års verksamhet i landstinget. Från allmänheten som hade möjlighet att ställa frågor om året som gått kom inga frågor tyvärr. Inte enda fråga har ställts under hela mandatperioden och man blir förvånad att inte allmänheten vill lyssna och ställa socialdemokraterna mot väggen om de tycker att det inte fungerar i landstinget. Eller så är alla nöjda, vilket inte jag tror. 

För inte kan man vara nöjd med att sjukvårdsverksamheten går back med 154 miljoner mot budget. Att hyrläkarna kostar oss 44 miljoner under 2009.Vården utanför länet går 59 miljoner kronor back mot budget. I jämförelse med andra län så ligger vi sämre till vad gäller tillgängligheten även om den blir bättre och bättre då vi fått särskilda medel 29 miljoner från alliansregeringen. I jämförelse med andra län så satsar Västerbotten ca 130 miljoner mindre  till vår primärvård om man jämför med landstingen i genomsnitt. Trots att vi ställer allt högre krav på att primärvården ska göra allt mer och vara tillgänglig. I centerpartiets och alliansens budgetförslag för 2009 och för 2010 satsar vi betydligt mer på sjukvården än majoriteten och vi gör inte besparingar i den direkta sjukvården utan besparingar ska göras  i övrig verksamhet. Det måste till en ny majoritet i valet i höst för att vi ska få en bättre styrning av landstingets verksamhet så att ekonomi och tillgänglighet blir bättre.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Primärvårdsjouren till Ålidhems Hälsocentral?

Av , , 1 kommentar 4

Vid dagens landstingsfullmäktige i Umeå så har allians för Västerbotten väckt en interpellation om situationen på akuten och om distriktsläkarjourens eventuella flytt från akuten. I svaret som förvånar mig säger nu Socialdemokraterna att jouren ska flyttas till Ålidhems Hälsocentral den 1 oktober i år. Det är märkligt att en så stor fråga och som kommer att beröra så många patienter varje år kan beslutas av sossarna och tjänstemännen utan någon som helst politisk beredning. Var en distriktsläkar jour ska ligga är av så stor betydelse för alla som söker dit efter kl 17. Den bör ligga så att vi inte drar till oss än mer kostnader och att tillgängligheten för alla som bor i Umeåregionen inte blir än sämre. Hur ser det ut med kollektivtrafiken till Hälsocentralen på Ålidhem, söker man sig inte till akuten ialla fall om man måste köra förbi akuten för att tas sig till Ålidhems hälsocentral. Är en placering nere på stan bättre för alla som söker från vår region. Hur blir det med transporter för de som kommer till distriktsläökarjouren men som bedöms ändå måste komma till en specialist på akuten. Frågorna är många. Nu fick vi till slut sossarna att frågan ska ändå diskuteras lite grundligare och att frågan kommer upp på politiska bordet. Vår gemensamma interpellation gav resultat direkt. Men man kan fråga sig hurvida sossarna och den röd-gröna majoritet så enkelt ibland kan avgöra viktiga frågor som var distriktsläkarjouren ska ligga genom att bara bestämma i ett svar i vår interpellation att jouren ska ligga på Ålidhems Hälsocentral.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Centerpartiet har nu lagt fast valprogram…

Av , , 1 kommentar 10

Från mobilen

Centerpartiet har nu lagt fast valprogram i landstingsvalet. Partiet har fyra listor och en ungdomslista. På bilden agerar vår huvudkandidat på ungdomslistan Alexandra Wermelin som läser på läkarlinjen i Umeå. Valprogrammet ska vi tillsammans kommunicera med väljarna så att förslagen engagerar och får väljarnas kindor att blossa. Fem anslag ska göra det möjligt. Vård som förebygger ohälsa. Vård och omsorg då du behöver den. Vård som finns i din närhet.Vård som hushåller med resurserna. Ett landsting där medarbetarna trivs och utvecklas.

30 årigt socialistisk styre ska brytas. Nu är vi taggade.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Nu har flyttströmmarna vänt.!  

Av , , Bli först att kommentera 5

Från mobilen

Har flyttströmmarna vänt! På vägen till centerpartiets distriktsstämma i Lycksele passerar vi en husflytt på väg mot inlandet. Det är en positiv syn. Annars brukar det vara tvärtom. Alla vägar bär mot kusten. Nya forutsättningar för den förnyelsebara energin och nya gruvfyndigheter kan ge nya jobb och utvecking för inlandet. I det perspektivet har centerpartiet en viktig roll att driva på.Centerpartiets politik kan göra skillnad. På stämma lägger vi fast vår politik för att flyttlassen fortsätter att gå mot inlandet.

Akutmottagningen i Umeå behöver ses över

Av , , 1 kommentar 14

Idag har jag och de övriga gruppledarna i Allians för Västerbotten besökt akutmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus. Ett besök där personal på ett engagerat sätt beskrev sin situation och vilka problem som idag råder. Vi var rörande överens om att det krävs att akutmottagningen bör ses över och då trycket är stort med 1000 nya besökare varje år så måste det till en förändring. Allians för Västerbotten kommer därför att i budgetarbetet som nu sker inför nästa års budget i sitt förslag se över möjligheten till resursförstärkning. Allt ifrån utökade lokalytor, fler händer i omhändertagandet , se till att det finns geriatrisk kompetens vid akuten, jourlinjer även för de psykiskt sjuka som söker via akuten, bättre tillgänglighet och kortare väntetider. Varför inte införa någon form av garanterad lägsta väntetid.

Här följer vårt gemensamma pressmeddelande som idag gått ut till media.

MER PENGAR TILL AKUTMOTTAGNINGEN I UMEÅ
Allians för Västerbotten besökte idag akutmottagningen vid Norrlands
universitetssjukhus.

– Landstinget måste se över lokalsituationen för akutmottagningen vid Norrlands
universitetssjukhus, den är idag fullständigt oacceptabel.

Det säger Olle Edblom, centerpartiets oppositionsråd i landstinget. Besöken
till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus har ökat med 1000 per
år, men trots detta är lokalytorna idag desamma som för 20 år sedan. Alliansen
kräver nu större resurser till akutmottagningen vid NUS, som idag bara har
hälften av de resurser som akutmottagningen i Skellefteå, räknat per patient.

– Eftersom gruppen multisjuka äldre är en stor patientgrupp på akutmottagningen
finns det ett stort behov av personal med geriatrisk kompetens, säger Marianne
Normark, folkpartiet.

– Alliansen vill också återinföra en psykiatrisk jourverksamhet på Norrlands
universitetssjukhus för att bemöta de psykiskt sköra patienterna, säger
Birgitta Nordvall, kristdemokraterna.

– Vi ser ett stort behov att resursförstärka akutsjukvården vid Norrlands
universitetssjukhus och vi kommer att se över det i vårt budgetförslag under
våren, säger Edward Riedl, moderaterna.
 

Många nyttjar RUT avdragen-inte bara S-toppar

Av , , 5 kommentarer 9

Bra att ledande sossar utnyttjar RUT avdragen. Låt dom få fortsätta med det. En opinionsundersökning som också publiceras idag visar att två av tre vill behålla avdraget. Och hälften av miljöpartiets sympatisörer vill ha kvar RUT. Hur är det med enigheten inom de röd-gröna egentligen.

Det har också visat sig att 70,6 % av de som använder hushållsnära tjänster tillhör den grupp i samhället som SCB kallar låg- och medelinkomsttagare. Så här fördelar sig hushållen som utnyttjar hushållsnära tjänster:

·         22.338 hushåll med en inkomst under 200.000 kr, eller 24,2%.
·         43.134 hushåll med en inkomst mellan 200 – 400.000 kr, eller 46,4%.
·         26.993 hushåll där inkomsten översteg 499.000 kr, eller 29,2%
 
Samtidigt som de rödgröna presenterade sitt vallöfte att ta bort hushållsnära tjänster vid en rödgrön valseger kom alltså de här siffrorna. Det som är intressant i sammanhanget är att de rödgröna – utan att ens ta reda på sanningen¨- i retoriska ordalag talar om att hushållsnära tjänster endast utnyttjas av högavlönade.

 

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Landstingen i Norrland inrättar gemensamt läkemedelsråd

Av , , Bli först att kommentera 6

Från mobilen

Landstingen i Norrland inrättar gemensamt läkemedelsråd.  Landstingen i Norrland har idag samlats kring gemensam samverkan kring läkemedelsfrågor. Ett särskilt läkemedelsråd inrättas för den norra regionen. På det sättet kan vi bli överens om gemensam upphandling av vissa läkemedel och vi kan också gemensamt ha en klar uppfattning hur vi ska hantera tex införandet av nya dyra läkemedel och terapier. Det här beslutade idag Norrlandstingens Regionförbund vid sitt möte i Östersund. För mig är det viktigt att säkerställa att även politiken också får ett inflytande över nya läkemedel och nya medicinska metoder. I ett allt svårare ekonomiskt läge för landstingen är det viktigt med rätta prioriteringar och samtidigt möjliggöra för införandet av nya meediciner och behandlingar som kan rädda liv och förbättra patienters livskvalitet.