Budgetdebatt i landstingsfullmäktige

Av , , 1 kommentar 24

Socialdemokraterna och miljöpartiet sviker vården och en rättvis välfärs i länet. Det var mitt anslag i den budgetdebatt som nu är i full gång på landstingsfullmäktige idag.

Självklart behöver landstinget sänka sina kostnader för att få en budget i balans. Men besparingar ska inte ske i så stor omfattning i den direkta vården som s och mp nu föreslår. Det kommer att skapa en otrygg och icke patientsäker vård. I alliansens budgetförslag så har vi en helt annan inriktning på våra prioriteringar för att undvika denna nedrustning av vården och välfärden.

Centerpartiet och alliansen satsar på nya vårdplatser vid lasaretten och vi återställer vårdplatserna vid sjukstugorna i inlandet, ambulans i Åsele och vi tillför primärvården 20 miljoner mer än vad majoriteten föreslår. Det är att ta ansvar för vården i länet och skapa framtidstro istället för som majoriteten misströstan, tappade sugar och personal som ilämnar landstinget. Det har vi inte råd med i ett läge där vi redan har svårigheter att rekrytera läkare och och sjuksköterskor.

Våra satsningar är möjliga utan skattehöjning som vänsterpartiet föreslår. Det går att spara på det som inte är direkt vård och där det gör minst ont. Som tex administration, lokaler, region Västerbotten och centrala anslag. Men också våra förslag på annann styrning och ledning och effektiva patientströmmar spar pengar och likaså en större andel av konkurrensutsättning av vissa sk icke vårdverksamhet.  

Landstinget får bakläxa om inlandssjukvården

Av , , Bli först att kommentera 17

Rätt av socialstyrelsen att de ger landstinget bakläxa då det gäller att dra in ambulanser och akutplatser i inlandet. Det hotar patientsäkerheten och nu kräver de riskanalys. Det framgår av VK´s hemsida.Centerpartiet och alliansen har hela tiden hävdat detta och försökt få socialdemokraterna och miljöpartiet att förstå konsekvensen av den nedrustning de har startat då det gäller akutsjukvården i inlandet.

För mig handlar det ytterst om att vi ska ha en rättvis vård även för inlandsborna och vi ska verkligen alltid göra konsekvensbeskrivningar inför så här drastiska årgärder som kan hota patientsäkerheten. Inlandsborna måste som övriga länsbor känna trygghet och att det finns en närhet till vård och inte minst vad gäller akutsjukvård. Det är ju helt avgörande för att man i får någorlunda likvärdiga förutsättningar för att bo och verka i inlandet.

I morgon börjar landstingsfullmäktige i två dagar och då kommer en interpellation upp där vi från alliansen kräver svar av s och mp kring just neddragningarna av akutplatserna i Dorotea. Även under den budgetdebatt som startar på onsdag lyfter vi förslaget att s och mp ska backa om indragning av ambulans i Åsele och indragning av akutplatserna i inlandet. Jag hoppas s och mp tar intryck av socialstyrelsens synpunkter och att de gör om och gör rätt.

Tillväxt i länet och sjukvårdens besparingar

Av , , Bli först att kommentera 14

Försämrad tilväxt och utveckling är priset av landstingets besparingar. Det konstaterar. Företagarna Västerbotten i en debattartikel i dagens VK.

De har genomfört en enkätundersökning som är slående och som klart visar att landstingets försämring av vården i länet ger betydande sämre förutsättningar att tex rekrytera personal och starta nya jobb. Så här svarade 259 länsföretag enligt debattartikeln.

"På frågan om landstinget agerande i sjukvårdsfrågan påverkar tillväxten, svarade 89,2 procent: ja, negativt. På frågan om vilka sätt det påverkar tillväxten, svarade företagarna:

– 68 procent, sämre möjligheter att rekrytera personal

– 49 procent, färre nyetableringar

– 47 procent, minskat kundunderlag

– 12 procent, andra hinder"

Detta visar att neddragningar i sjukvården som socialdemokraterna och miljöpartiet beslutat om och som nu sätts i verket är helt klart fel inriktning för att vi ska kunna utveckla länet och få ett levande Västerbotten både i kusten och i inlandet. Jag stärks hela tiden i min övertygelse att det som nu sker måste få ett stopp och de planer som finns för en folkkomröstning kanske är den sista möjliga utväg för att få de styrande politikerna Peter Olofsson och Robert Winrot att besinna sig. Gör om gör rätt! Nedrusta inte vården i länet. Även inlandet måste ha en rättvis , trygg och nära vård.