Hyrläkare kommer att behövas

Av , , Bli först att kommentera 1

Från och med idag så arrangerar landstinget en egen möjlighet att hyra ut en sk stafettläkare eller hyrläkare till våra hälsocentraler. Det framgår av ett pressmeddelande på landstingets hemsida. http://www.vll.se/default.aspx?id=41657 Det blir ca 20-30% billigare än att hyra från ett bemmaningsföretag.

Man kan fundera på om det är rätt väg att gå. Men som det ser ut idag är vi behov av hyrläkare för att klara bemmaningen på vissa vårdcentraler. Att helt förbjuda hyrläkare innebär stora risker för patientsäkerheten och för att västerbottningen överhuvudtaget ska få vård. Kan vi dock minska kostnaderna så är det bra.Hörde också på P1 morgon idag att en läkare från västerbotten som ringde in sa att för henne var det intressant att på sin jourtid arbeta som hyrläkare eftersom hon blev verkligen uppskattad då hon kom ut. Och att hon kände sig friare från den tunga byråkratiska arbetsgivaren landstinget. Det är ett bekymmer om vi uppfattas så. Större ansvar och befogenheter och en bättre personalpolitik är nog en medicin som vårt landsting styrda av socialdemokratin behöver. 

Bli först att kommentera

Bra att staten tar sitt ansvar för vaccinkostnaden

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag är på Kreta och gifter bort min dotter. Ett fantastiskt bröllop i solnedgång som blir ett minne för livet. Läser nu på landstingets hemsida att staten tar en del av våra kostnader i landstinget för svininfluensan nämligen en miljard. Det ät mycket bra och visar att de tar allvarligt på vår ekonomiska situation som landstingen befinner sig i. Nu blir det ädå stora kostnader för oss men det är ’ändå ett välbehagligt tillskott.

Bli först att kommentera

Det blir gratis att vaccinera sig mot svininfluensa

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu finns det ett förslag från SKLs beredningar till SKL styrelsen imorgon hur man ska hantera rekommendationen om svininfluensavaccineringen. Diskussionen har varit bra och det känns mycket tillfredställande att vi mellan partier och olika delar av landet delar bilden att nu måste allt göras för att detta ska bli en framgångsrik process som innebär att vi kan minimera risken för en stor grupp att insjukna i influensa i höst. Vaccineringen är en försäkring som vi gemensamt nu ska ta, men det kräver att så många som möjligt också vaccinerar sig.
Rekommendation tar därför också ställning för att ingen avgift ska tas ut . Vi pekar också på betydelsen av att alla aktörer som kan medverka i vaccineringsprocessen gör det och att kommuner och företagshälsovårder har ett särskilt ansvar att ställa upp. Hoppas denna tydlighet kan göra att vi i vårt län blir överens med kommunerna om att dessa ska ta ansvar för att vaccinera skolbarn, våra äldre i äldreomsorgen och sin egen personal. Lika viktigt är det att landstingets vårdpersonal också vaccinerar sig och visar att de gör det inte bara för sin egen skull utanför att minska smittspridningen till patienter

Bli först att kommentera

Historiskt beslut idag att bygga unik strålbehandlingsanläggning i Uppsala

Av , , Bli först att kommentera 0

Har tidigare berättat att vårt landsting är med i utveckling av en avancerad strålbehandlings anläggning , Skandionklinik, som ska byggas i Uppsala och finanseras av de sju landsting/regioner som har universitetssjukhus. Dagens möte som jag deltog i som landstingets representent blir nu historisk. Vi fattade nu beslut om vilken som ska leverera utrustningen och vi är också på gång att upphandla byggandet. Anläggningen kommer att få en stor betydelse då behandlingen kan innebära bättre resultat för de som drabbats av tumörer och biverkningarna blir mindre. Strålen och tekniken kring den kan mycket säkert riktas mot ev tumör och tekniken innebär att organ på sidan och bakom tumören inte påverkas. Den här tekniken finns inte någon annanstans i Norden. I Tyskland, USA och Japan har man delvis denna teknik. Jag ser stora fördelar för alla cancerpatienter även om det blir en dyr investering ca 1 miljard när den är klar 2012. Finansieringen sker genom att allla landsting i Sverige och förhoppningsvis från gannländerna betalar vårdkostnaden.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Rapport från Svenskt Näringsliv är oroande

Av , , Bli först att kommentera 0

Företrädare för Svenskt Näringsliv har idag i en debattartikel i SvD påstått att kommunala företrädare inte kan prioritera när man får mer pengar. Det här har man hört förut från detta håll. Men om det man skriver skulle stämma så blir man verkligen orolig men som jag inte tror handlar om kommuner utan om hur organisationer fungerar.

Artikelförfattarna påstår att nya pengar har lett till att nya tjänstemän anställts centralt på kommun och landstingskanslierna. Det kan vara så men jag är övertygad om att det handlar om alla beslutsfattares brist oavsett om det är företag eller kommun. Det är nämligen lätt att se de behov som finns närmast en och då avsätter man resurser dit, medan man ser inte lika enkelt bekymren på golvet och den vardag som finns inom tex.  skola, vård och omsorg. Jag vill absolut inte försvara ett sådant beteende. Men det är lätt hänt

.
Vi som är förtroendevalda måste därför hålla koll på att så inte sker. För det är och har alltid varit oerhört viktigt att se till att pengar hamnar där de bäst behövs och det är inte i de centrala staberna. Även om det behövs resurser där också för att skötseln – administrationen – av verksamheten ska fungera.

 

Jag har också sett med egna ögon i landstinget när landstingsskatten har höjts att det oftast lett till att kostnadsmedvetandet avtagit direkt. Och när man inte tillräckligt kraftfullt styrt politiskt inkomstförstärkningen dit behoven varit störst så har pengarna snabbt varit uppätna och inte blev det mer vård för pengarna. Jag brukar uttrycka det med att det är som att kissa i byxan. Varmt en stund sedan kallt och fortsatt kyligt.


För att prioriteringarna ska bli rätt så handlar det om att skapa en kultur i en kommun eller landsting som alltid sätter verksamheterna i centrum och ser resten som stöd för att den ska fungera. Då minskar riskerna för felprioriteringar och utarmning av resurserna till kärnverksamheterna.

 

Bli först att kommentera

Centerpartister i Norrland gör vågen om centerförslaget om sänkta arbetsgivaravgifter

Av , , Bli först att kommentera 1

Under de två dagar som 50 tal centerpartister från  Norrland varit samlade i Gävle tog vi följande uttalande.  Vi gör nämligen vågen åt det centerutspel som partiet gjort för att ge mer pengar för att trygga välfärden i kommuner och landsting.

Centerpartiets förslag – ett viktigt steg för att trygga välfärden

Landstings och kommunpolitier från Norrland har samlats två dagar i Gävle och har antagit nedanstående uttalande.

Centerpartiets förslag med en sänkning av arbetsgivaravgifterna innebär ett nödvändigt tillskott till Norrlands kommuner och landsting för att klara välfärden och ger samtidigt företagen en välbehövlig sänkning av kostnaderna i en tid av djup kris med varsel och arbetslöshet.

Förslaget ger förutsättningar för färre varsel och fler jobb i både offentlig och privat sektor. En sänkning med en procentenhet av arbetsgivaravgifterna beräknas ge ett tillskott på 3 miljarder till kommuner och landsting samt 9 miljarder till näringslivet.

För att ta sig ur krisen behövs injektioner och långsiktighet och det här förslaget ger båda delarna.

Vi hoppas att de övrig regeringspartierna har lika stort förtroende för sina kommun- och landstingsrepresentanter som vi i Centerpartiet och att vi i kommunerna själva tillåts prioritera de extra resurserna.

 

 

Mera upplysningar

Olle Edblom 070-6757330

 

Bli först att kommentera

Skatteutfallet i kommuner och landsting blir nu bättre.

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) med en ny prognos om hur skatteutfallet ser ut för kommuner och landsting. Det är en positiv prognos nu. Jämfört med tidigare prognoser så blir utfallet ca 4,5 miljarder bättre. Det betyder en ljusning för kommuner och landsting och bättre förutsättningar att klara budgeterna. Men den här ljusningen förtar ändå inte de svårigheter som finns att klara både årets budget i landstinget och för nästa år. Därför kommer säkert många av sparpaketen ändå bli nödvändiga.

Bli först att kommentera

Bra utspel om sänkta arbetsgivaravgifter av centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har Maud Olofsson och centerpartiet gjort ett bra utspel. De vill sänka arbetsgivaravgifterna för företagen med en procent. Detta utspel är en del av den förhandling som nu sker inom regeringspartierna inför den budget som snart skall presenteras. För oss i landsting och kommuner betyder det ett rejält tillskott på 3 miljarder kronor. Det ger oss betydligt bättre förutsättningar att klara välfärdens finansering och befarade underskott i landstingets budget. Mer om detta utspel kan läsas på centerpartiets hemsida. www.centerpartiet.se

Bli först att kommentera

Säljs landsingets obligation ökar sparandet i vården

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag ser att moderaterna och Edward Riedl fortfarande ser stora risker med att vi behåller den under 2005 inköpta företagsobligationen. Skulle vi sälja den med förlust så måste den förlusten sparas in genom neddragningar i vården. Varje år har denna obligation gett en garanterad avkastning på 10 miljoner varje år sedan 2005. Vi var då alla politiskt överens om detta inköp även moderaterna. Som centerpartist i landstinget tycker jag inte att vi ska sälja denna obligation. Utan nu återstår två år av löptiden och en förhoppning att det har vänt och att vi får tillbaka våra 257 miljoner 2012 och den garanterade avkastningen  totalt ca 70 miljoner. Från alliansen vill vi låta våra pengar gå till verksamhet i vården och inte göra ännu tuffare besparingar än vad vi ändå måste göra för att få en budget i balans. Det blir följden om vi säljer obligationen med förlust.

Bli först att kommentera

Läget ljusnar för landstingets företagsobligation

Av , , 1 kommentar 0

En intensiv politisk debatt har under vintern och våren varit kring landstingets företagsobligation och risken att den skulle helt förlora i värde. Den köptes in under 2005 till en kostnad på 257 miljoner krinor. I efterdyningarna av den globala finasiella krisen och lågkonjunkturen har värdet sjunkit kraftigt. Debatten har varit hög på bla VK´s blogg om hur landstinget spekulerat med skattebetalarnas pengar och att nu måste landstinget sälja obligationen. Jag har hela tiden hävdat att vi inte ska sälja den för då blir vi tvingade att spara in förlusten genom neddragningar i vården. Dessutom ska man väl inte göra den typen affärer när det är som sämst vad gäller värderingarna.

Nu har vi kunnat se att värdet på obligationen har vänt. Senaste uppgången var en ökning på 10 miljoner. Och nu är den värd över 100 miljoner. I och för sig under inköpsvärdet men ändå visar det att riskerna att vi förlorar hela värdet är idag betydligt mindre. Min förhpoppning är att vi får igen hela värdet 257 miljoner 2012 och dessutom har vi då fått den årliga avkastningen på 10 miljoner varje år sedan 2005 som vi är garanterade och som vi hitills också fått varje år.

1 kommentar