Idag centerpartiets dag i Almedalen

Av , , Bli först att kommentera 0

Det skulle varit intressant att få vara med på politikerveckan i Almedalen på Gotland den här veckan när alla partier är samlade för att diskutera framtidens politik. Men nu har jag semester och det får bli en golfrunda på Sörfors golfbana i efter middag istället. Men det går att lyssna på centerpartiets hemsida
direkt från centerpartiets seminarium från Kris till hållbart ekologiskt
näringsliv. Det finns stora möjligheter att ur klimatkrisen kan det växa fram nya tankar ideer som ger oss nya jobb inom miljöområdet. Produktion av biogas inom lantbruket är ett exempel, nya utvecklade biogas och el bilar ett annat. Här finns hur stora möjligheter som helst och vi kommer att se en helt annan bilpark i framtiden. Varför inte skynda på utbytet av bilparken med en väl tilltagen skrotningspremie.?

Bli först att kommentera

Semestertider och välfärdens dilemma

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi går nu in i semestertider i landstinget. Så bloggandet blir nog lite mer sporadiskt för mig. Nu väntar avkoppling, fixa i stugan och så mycket golf som möjligt.

Kan dock inte undgå att kommentera en artikel i DN.se som beskriver problemet att i framtiden finansiera vår gemensamma välfärd. Det är en fd statssekreterare för socialdemokraterna som har den goda insikten att vi kommer inte med den utveckling som vad gäller ökning av behovet av hälso- och sjukvård och omsorg kring de äldre kunna klara detta med skattehöjning. De medicinska framstegen ger bättre vård men driver också upp kostnaderna. Vi förväntar oss dessutom bättre tillgänglighet, fullgod rehabilitering och bättre psykiatrisk vård. Ska vi klara att finansiera allt detta via skatten blir det orimliga skattenivåer som verkligen skulle äventyra möjligheten att ge förutsättningar för nya jobb och ökade skatteinkomster. Den kloke socialdemokraten är klarsynt och säger att vi måste klara den ökade kostnadsutvecklingen som kan uppgå till 150 miljarder inom välfärdssektorn totalt i landet endast med fler arbetande timmar, fortsatt effektiviseringar och sedan en större andel egen finansiering. Jag delar denna uppfattning. Det måste vara politiken som måste ta sig an välfärdens dilemma och klara vårdens prioriteringar. Det är helt nödvändig så att vi kan få en trygg och rättvis vård i framtiden.

Bli först att kommentera

Skogslänen samlade i Umeå och diskuterade skatter och Region Norrland.

Av , , 1 kommentar 0

I två dagar har politiska represententer för skogslänen från Värmland i söder till Norrbotten i norr varit samlade i Umeå för att diskutera gemensamma aktuella frågor. Idag har vi bla fått information om den översyn av skatteutjämningssystemet som pågor. Systemet finns för att utjämna skillnader mellan länen vad gäller skattekraft och kostnader för välfärd. skola och omsorg. Vi har idag en utjämning som ska ge oss likvärdiga förutsättningar men fortfarande är det olika förutsättningar i tex Sorsele och Danderyd. Nu hoppas vi att det blir ett system som alla kan acceptera. Även om det blir vinnare och förlorare i ett nytt system.

Den andra frågan som är aktuell är bildande av nya storregioner och som vi under de här dagarna diskuterade. Region Norrland är på gång och vi arbetar för att vi får ett positivt besked att bilda region Norrland från och med 2011. Kammarkollegiet tittar nu på vår gemensamma ansökan och de kommer att vara klar i höst och sedan ska regeringgen fatta beslut innan årskiftet. Regionkommuner ska det bli men frågan är fortfarande hur stor och när. Att inte göra något kommer inte att lösa framtidens utmaningar att klara en rättvis och trygg välfärd och en hållbar tillväxt som ger nya jobb och därigenom bättre skattekraft och ökade skatteintäkter. Bir det inget 2011 så diskuterade skogslänen vad gör vi då i avvaktan på ett senare beslut. Alternativen är att vi bildar kommunalförbund eller samverkansorgan i varje län eller tillsammans. Jämtlands represententerna ville gärna skapa ett region Jämtland på samma sätt som vi har i Västerbotten för att då ’träna’ inför en ny regionkommun kanske 2015.

1 kommentar

Vaccin mot svininfluensan kostar landstinget miljoner

Av , , 3 kommentarer 0

Västerbottens läns landsting har som övriga landsting i Sverige ställt sig bakom socialstyrelsens rekommendation att köpa in dubbeldos vaccin till länets befolkning för en ev pandemi på grund av svininfluensan. Denna influensa är nu klassad som pandemi och då börjar man producera vaccinet mot flunsan.

I vårt landsting kommer dubbeldosen kosta länets skattebetalare 32 miljoner kronor. Det kommer att vara ekonomiskt ansträngade för oss i den svåra ekonomiska situation vi i övrigt befinner oss i. Dessutom kommer en eventuell massvaccination till hösten belasta vårdens vardag. Men kan fundera om en allmän vaccination är en klok tanke och om det är klokt att köpa in vaccination. Men blir det en allvarlig pandemi så kommer vi få kritik om vi sitter still i båten. Därför vill vi undvika pandemins följder genom att förbereda oss för att alla ska vaccinera sig til hösten. Blir det en allmän vaccinering så blir vaccinationen gratis. Jag har dessutom förhoppningar att staten tar på sig ett kostnadsansvar också.

3 kommentarer

SCB´s opnionsundersökning idag kräver eftertanke

Av , , 1 kommentar 0

Idag har SCB´s stora opnionsundersökningen presenterats. Nära 10 000 har tillfrågats om bästa parti. Denna stora undersökning är intressant att analysera. Socialdemokraterna tappar nu och i alliansgruppen så går moderaterna framåt. För alliansen är det positivt men det verkar som att moderaternas storstadstrend slår nu igenom även ute i övriga regioner. I Västerbotten ökar moderaterna medan socialdemokraterna tappar. Nu blir väl siffrorna lite osäkra när vi bryter ned svaren på regionerna. Jag kan dock konstatera att det blir viktigt för centern, folkpartiet och kristdemokraterna att inte uppfattas som uddlösa partier. Vi är viktiga tillsammans med moderaterna för att visa på alternativet till vänsterkartellerna som styr i landstinget och vissa kommuner. För ett fortsatt bra samarbete får inte ett parti inte bli allt för stort på bekostnad av de övriga i alliansen. För centerpartiet så visar den regionala opinionsundersökningen också att vi tappar både i storstäderna och i de län där vi brukar vara starka. Det kräver också eftertanke och analys liksom vårt resultat i EP valet där vi gick hyggligt bra i storstäderna.

1 kommentar

Bra om landstingen kan bli överens om likvärdig vård för alla

Av , , 2 kommentarer 0

Idag när förtroendevalada i Sveriges Kommuner och landsting (SKL) träffas så kommer den beredning jag sitter i diskutera hur vi kan få en så likvärdig vård som möjligt över landet. Det är speciellt inom avgiftsidan som det idag spretar mycket mellan landstingen. Decentraliserat politiskt ansvar för beslut om avgifternas storlek och finansiering i all ära men allt för stor skillnad om och hur mycket av vården som ska vara offentlig får det inte vara. Det kan inte vara så att vi har skillnader som inte går att förklara och förstå. Kanske det är resultat av tillfälligheter. Områden som nu SKL ska ta tag i som jag välkomnar är inom handikappområdet, tex hörselapparater. Omskärelser av pojkar av icke medicinska skäl skiljer också avgifterna och även då det gäller assisterad befruktning, sterilisering och subvention av p-piller. Jag har i tidigare blogg hävdat att alla landsting borde kunna enas om att subventioner av p-piller ska ges till unga flickor.

Jag tycker också att introduktionen av nya läkemedel är skillnaderna allt för stora. Det gäller tex nya cancerläkemedel. Här finns det arbete inom läkemedelsverket, socialstyrelsen och SKL. Även om varje landsting jobbar med regionalt prioriteringsarbete så får det inte vara allt för stor skillnad hur vi behandlar patienter med dessa nya, dyra men effektiva läkemedel.

2 kommentarer

Patientskador i vården kostar landstingen 645 miljoner

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag(LÖF) haft sin årliga bolagsstämma i Stockholm. Västerbottens läns landsting och 17 andra landsting och tre regionkommuner är delägare i detta försäkringsbolag som tar ansvar för de patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård. Som ombud för vårt landsting har jag idag deltagit på denna stämma. Det var viktig information som vi fick om hur skadorna i vården tyvärr ökar lite varje år och att landstingens kostnader för premien och skuld till de skadade ökar.

Varje år anmäls ca 10 000 skador i vården. 43% blir ersatta och den genomsnittliga kostnaden per ersatt skada är 150 000 kr. Landstingens totala kostnad är ca 645 miljoner kr varje år! Det är därför viktig med ett konsekvent arbete för att undvika tex infektioner i vården och att tid ges för systematiskt kvalitetsarbete och rutiner införs som minskar vårdskadorna. Idag bedrivs också detta inom de medicinska professionen bla för att minska skador vid förlossning, för infektioner vid höft- och knäledsoperationer och att man har checlistor vid alla operationer. Det är också viktigt att LÖF återför information om sina skadeanmälningar till sjukvården. I vårt landsting har vi ett bra utvecklingsarbete på kliniknivå just för att göra risk- och händelseanalyser av skadeanmälningar. En patient som skadats i vården och hade kunnat undvikas är en för mycket.

Bli först att kommentera

Subventionera P-piller till unga

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har i tidigare bloggar lyft frågan om varför Västerbotten inte subventionerar P-piller till unga. Vi är snart det enda landsting som inte gör detta. Nu föreslår en utredning som Anders Milton redovisar i dagens DN att man bör subventionera P-piller för unga under 25 år. Han föreslår också med rätta att killarna också ska ta sitt ansvar med att använda kondom för att minska smittoriskerna. I en enkel enkät i tidningen DN idag så tycker hela 83% att subventioner kan minska aborterna bland unga.

Hela ansvaret för eventuella aborter ska inte läggas på bara kvinnan. Ungdomshälsan gör ett fantastiskt arbete för att informera ungdomar om betydelsen av att använda kondom och hjälp till unga tjejer i sina val av preventivmedel. Men att som Anders Milton föreslå att ett abortregister ska de också ansvara för tycker jag är tveksamt. Ytterligare en integritetsfråga som spär på ungdomsdebatten om ett samhälle som ska bevaka allt vad ungdomarna gör och inte gör.

Bli först att kommentera

60+ fest med David Sandström – vilket drag

Av , , Bli först att kommentera 0

David Sandström spelar på 60- fest

I helgen var vi nära 60 glada vänner samlade på Scharinska villan i Umeå och firade tre 60+ flickor i sina bästa år som inom en 14 dagars period hade firat sin födelsedag. Oj vilken trevlig och mysig fest vi alla fick uppleva. En salig blandning av glada vänner i åldrarna 20+ till 60+ åt god mat, lyssnade på musik och dansade långt in på den ljusa sommarnatten. Alla vi som var samlade hade med oss våra favorit skiva i vinyl. Det var välkända skivor för oss som var unga under 60-70- och 80 talet. Beatels, Simon and Garfunkel, Bruce Springsteen, Beach boys varvades med Shytts och The Platters och twighlight time.

Höjadren var att DJ var den ena 60 åringens son David Sandström. I en av pauserna sjöng han live för sin mamma Inger ett antal Bruce Springsteens låtar så att golvet vajade och taket nästan lyftes. Vilken höjdar kväll det blev. Tack David för att du finns och gav oss en massa nostalgi trippar.

Bli först att kommentera

Förädling av vilda bär bör få stöd

Av , , Bli först att kommentera 0

Det framgår av inslag idag i Västerbottensnytt att Sveriges näst största syltfabrik Danica foods i Lycksele inte kan få transportstöd. Inlandsföretagets framtid blir då hotat. De sysselsätter 16 anställda och får inte bidraget för att man klassar vilda bär som lingon. blåbär och hjortron som jordbruksprodukter. Därför får man inte transportstöd. Helt orimligt om detta är en realitet. Bären växer ju vilt i skogen, inte odlas, och plockas av många olika personer. Vi ska vara glada för att man tar tillvara lingon och blåbär och att de förädlas mitt i bärlandet. Och det skapas många arbetstillfällen som vi är så stort behov av.

Blir det sådana här effekter måste nu Maud och näringsdepartementet tänka om. Landsbygdens överlevnad är en ödesfråga och om någonstans vi med transportbidrag ska utjämna olikheter i näringslivets förutsättningar så är det i inlandet.

Bli först att kommentera