Vårdskador ekonomiskt slöseri och stort lidande för patienten

Patienter som far illa i vården är ett slöseri med med våra skattemedel som kunnat användas på bättre sätt. Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting(SKL) i en nyligen presenterad rapport. Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. En stor del av vårdens resurser belastas i onödan.

SKL har granskat nära 20 000 sjukhusjournaler 2013 inom ramen för patientsäkerhetssatsningen. Totalt beräknas skador som kunnat undvikas kosta drygt 8 miljarder kronor om året räknat i kostnader för extra vårddagar. I genomsnitt fördubblas vårdtiden för patienter med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.

I Västerbottens läns landsting innebär det att vi har vårdskador som kunnat undvikas som belastar landstingets ekonomi med ca 240 miljoner, nästan 50 öre av  vår skattesats.

Detta är ett exempel på att vi fortfarande kan göra mycket för att stoppa de ökade kostnaderna i landstinget, minska på vårdköerna och slippa olika sparpaket. Dessutom är det ju patienter som drabbas av onödigt lidande som ofta sätter ned patienternas livskvalitet.

När vi i centerpartiet och alliansen lyft dessa frågor och satt upp mål att få ned vårdskadorna och öka patientsäkerhetsarbetet så har socialdemokraterna och miljöpartiet kallat detta för luftpengar. Jag tycker att det är en märklig inställning och visar att de inte har förståelse för att föra  en ansvarsfull ekonomisk politik och inte ser att vi kan både minska vårdköerna och sätta patienten i centrum istället för vårdkö och väntrum. Patientsäkerhet lönar sig och en ny majoritet i landstinget krävs för att vi ska få en hållbar och ansvarsfull vård för Västerbottningen.

Här kan du läsa mer om SKL rapport om vårdskadorna i landstinget. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/patientsakerhet-lonar-sig-kostnader-for-skador-och-vardskador-i-slutenvarden-ar-2013.html

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.