Återställare efter återställare

Av , , 1 kommentar 17

Äntligen börjar Peter Olofsson och S att agera för en trygg vård i inlandet. Nu är det inte bara i Dorotea som man tänker göra en återställare utan även i Sorsele. Två nya vårdplatser tänker man utöka med till totalt fyra. Så här var inte tongångarna tidigare. Man försvarade med hull och hår projekt balans och förslagen där om indragning av akutplatserna i inlandet. Vi från centerpartiet och alliansen sa att detta kan inte accepteras. Det blir ingen ekonomi i detta och det kommer att skapa en icke likvärdig vård för de som bor i dessa områden. Men S och MP ville inte lyssna. Nu äntligen har de fått upp ögonen. Varför lyssnade man inte tidigare?

Man kan tycka att detta borde de ha upptäckt och så borde de ha gjort också om de bara hade gjort en fullständig analys och konsekvensbeskrivning innan beslut.. Då hade vi inte haft denna utdragna diskussion och som till slut slutade med en folkomröstning som kostat upp till 15 miljoner kronor.

Jag säger bara för sent ska syndarn vakna och de som får betala för denna oförsvarliga politik är skattebetalarna och de drabbade patienterna. Vad blir nu nästa återställare. Förhoppningsvis en ambulans i Åsele som tidigare.

1 kommentar

Akutplatser och flytt av sjukstugan i Dorotea

Av , , 2 kommentarer 8

Vad menar S och mp i landstinget med deras senaste utspel? Ja det kan man verkligen fråga sig och man slutar aldrig att förvånas över deras hattande vad gäller akutsjukvården i inlandet. Nu är det helt rätt att flera akutplatser eller menar de vårdplatser ska inrättas i Dorotea och även en läkarjour ska kopplas till platserna. I folkomröstningsdebatten så lät det inte så och de hävdade att de platser som finns på Bergvattegården har samma vårdnivå som tidigare. Det vidhöll de också på landstingsmötet  när frågan om vårdnivåerna diskuterades i förra veckan. Och Peter Olofsson sa efter folkomröstningen att han inte var beredd att ändra sig en millimeter. Men nu är tonläget annorlunda.

För min del var det solklart allt sedan majoriteten förslog nedläggning av alla akutplatser i Dorotea att inte acceptera detta. Vi behöver  för tryggheten akutplatser i inlandet kopplade till sjukstugorna och när nu sjukstugan ligger där den ligger en bra bit från sjukstugan i Dorotea så måste vi hitta lösningar där platserna samlokaliseras. Det var då inte alls aktuellt från majoriteten att medverka till en flytt av sjukstugan till Bergvattengården. Hade man tagit upp den tråden då så hade säkerligen vi undviket en folkomröstning och en kostnad på ca 15 miljoner.

Det utspel som nu majoriteten S och Mp nu gjort skapar mer frågetecken än svar. Inte ett ord har dom velat informera vi i alliansen om detta. De gör ett politiskt utspel som ingen har fått information om och den arbetsgrupp som ska finnas enligt avtalet har dom varit inblandade? Och vad kostar det att flytta sjukstugan och vad gör vi med nuvarande sjukstuga och finns plats för helikopterplatta vid Bergvattengården. Har Dorotea kommun ekonomi för en nybyggnad/tillbyggnad av Bergvattengården. Frågeteckning är många och man får en känsla att det funnits ett tryck från majoriteten att komma med något som lugnar stämningarna i inlandet efter folkomröstningen och blir det bara att man nu utreder detta för att sedan komma fram till att det blir som nu, dvs de vårdplatser som finns vid Bergvattengården som inte är akutplatser permanentas. En utredning för att lugna ned stämningarna i den stundande valrörlse 2014 kan det vara så?

Glädjande är dock att man är beredd att göra något åt den nuvarande situationen som en följd efter det rungande JA i folkomröstningen. För min del har jag aldrig varit emot samverkan med kommunerna i vårdfrågor och akutvård precis som vi har i övriga inlandskommuner.

2 kommentarer

Svagt av regeringen i regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu kan man läsa i en debattartikel i DN hur regeringen tänker vad gäller regionfrågan i framtiden. Man blir verkligen besviken att regeringen har så svårt att sätta ned foten. Inte ens efter utredarens förslag och remissomgång så vill man varken göra om länsstyrelsernas indelning eller skapa fler direktvalda regioner med ansvar för utvecklingsfrågor än Jämtland i Norrland. Varför inte Norrbotten och Västernorrland då man tillåter Jämtland?

Motivet att man inte vill överföra det regionalpolitiska utvecklingsansvaret från fler länsstyrelser verkar mycket tunt. Såklart att vill man inte ändra länsstyrelsernas indelning ja då måste man väl låta ha dom nuvarande något att sysla med. Men det är och borde vara en regeringsuppfattning att minimera den statliga överbyggnad som finns idag och göra färre länsstyrelser med bara myndighetsutövning och överlåta regiona utvecklingsfrågor till mera demokratiskt styrda organ.

Med regeringens motivering så borde ju Västerbotten få bilda regionkommun då vi redan överfört utvecklingsansvaret till ett indirekt organ dock som Region Västerbotten. Nu har vi tyvärr inte lämnat in någon ansökan och då får vi leva med både landsting och region Västerbotten ytterligare fyra år. Däremot får Jämtland ett direktvald regionkommun och det är bara att gratulera. Men möjligheten att bilda en fyrlänslösning är nu helt omöjligt och därför borde även Västernorrland och Norrbotten blivit godkända som egna regionkommuner.

Bli först att kommentera

Framgångar på centerstämman

Av , , 3 kommentarer 12

Centerstämman i Karlstad har tagit ett nytt Välfärdsprogram som berör hälso och sjukvård och äldreomsorg. Ett viktigt program inför valet 2014.

I välfärdsprogrammet fick jag med två förbättringsförslag med klar Västerbottens profil.

På mitt förslag så ställde sig Centerpartistämman att hälsoprogram med kontinuerliga hälsoundersökningar(VHU) enligt ”Västerbottensmodellen” ska finns i program i regioner och landsting i hela Sverige. Förslaget om förebyggande hälsovård är viktigt så att vi håller oss friska och att vi kan minska sjukvårdens framtida kostnader.

I västerbotten har det också utvecklats en sjukstugemodell med akutsjukvårdsplatser, ambulans och en telemedicin i framkant. Glesbygdsmedsmedicinsk centrum i Storuman är den sjukstuga som på ett framgångsrikt sätt arbetat fram denna modell.

Vi från Västerbotten hade ett förslag då det gäller sjukvård i glesbygd som antogs av Centerstämman. Centerpartiet slår nu fast att staten ska ge ett särskilt stimulansbidrag till den här typen av glesbygdssjukvård.  Det här visar att Centerpartiet tagit intryck av den debatt som förs runt om i vårdsverige att vi måste få en likvärdig och rättvis vård även i de glesa delarna av länen. Folkomröstningen i Västerbotten ger ringar på vattnet runt om i Sverige och Centerpartiet är en garant för att vi får rättvisa villkor och grundläggande basservice inom välfärden i hela Sverige.

 

3 kommentarer

Uppmanade (s( folk att inte rösta i folkomröstningen?

Av , , 16 kommentarer 15

Socialdemokraterna kan ha uppmanat folk att inte gå och rösta. Det har vi i centerpartiet fått ett antal påpekande om att så är det. Det gör att vi idag gått ut med den informationen till allmänheten. I ett särskilt pressmeddelande har vi sagt så här;

(S) uppmanade människor att inte rösta i folkomröstningen

Det kommer allt fler rapporter om att socialdemokraterna aktivt uppmanat människor att inte rösta i folkomröstningen i landstinget. Något som får ledande centerpartister i landstinget att gå i taket.

          Det är ofattbart att man först ställer krav på 50 % valdeltagande för att lyssna på resultatet för att sedan uppmana folk att inte rösta när man inser att man är på väg att förlora, dundrar Olle Edblom, centerpartiets gruppledare i landstinget.

Bakgrunden är att S i förväg deklarerade att man krävde ett valdeltagande på 50% för att följa resultatet. När sen valdeltagande blev dryga 30 % hävdade majoriteten i landstinget att man inte behövde följa utslaget. 

          Socialdemokraternas hantering av folkomröstningen är ett hån mot demokratin från början till slut. Att aktivt motarbeta en folkomröstning är verkligen ett demokratiskt lågvattenmärke, fortsätter Daniel Öhgren centerpartiets vice gruppledare i landstinget.

Jag blir verkligen upprörd om det är så här och nu får Peter Olofsson komma ut och förklara sig. För det är verkligen odemokratiskt om man från majoriteten agerat på detta vis. Men jag är glad att så många ändå sa JA nästan 90%. Så det är ändå så att majoriteten s och mp tycker jag tvingas ändra sina beslut att försämra akutvården i inlandet.

Radio Västerbotten har ett inslag idag om centerpartiets anklagelser. Du kan läsa och höra här.

16 kommentarer

Kan man lita på Peter Olofsson?

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu säger Peter Oloffson; jag ändrar mig inte en millimeter. Ena dagen är han beredd att flytta akutplatserna tiltbaka till hälsocentralen i Dorotea från Bergvattengården. Men idag gäller inte detta. Varför detta velande från Peter Olofsson. Detta skapar förvirring och uppbygda förväntningar som ena dagen man får glädjas åt och nästa dag så grusas dessa förväntningar.

Jag tycker att det är en skam att handskas så i denna fråga och en okänslighet gentemot folkopnionen, omröstningsresultatet och framför allt mot initiativtagarna Doroteaockupanterna. Valresultatet är ju så tydligt som helst nästan 90% av de som röstade röstade för en återgång av askutplatserna och en ambulans i Åsele och en mer rättvis vård i hela länet.

Slutsatsen av detta velande från socialdemokraterna och nonchalans mot demokratin blir att rättvis och likvärdig vård med akuplatser och ambulans kommer att bli en följetång ända fram till valet 2014. Då är det dags att rösta bort socialdemokraterna och miljöpartiet från att få fortsätta styra Västerbottens läns landsting. Istället blir en röst på centerpartiet och alliansen en röst för att vi får en ny färdriktning och en rättvis och likvärdig vård i hela länet.

Bli först att kommentera

Peter Olofsson okänslig för folkviljan

Av , , 4 kommentarer 20

Det är en politisk skandal att inte lyssna. Och man slutar aldrig att förvånas över socialdemokraternas maktmissbruk. Peter Olofsson tycker inte det finns någon anledning att göra om och göra rätt efter att nu folkomröstningen är över. Men hela 85% av de röstande säger JA till en rättvis sjukvård i hela länet och att Dorotea bör få sina akutplatser och Åsele sin ambulans.

Valdeltagandet var nästan 30 procent vilket jag tycker är fantastiskt bra för ett val som skett när vi inte har allmänt val. 53 305 i länet har röstat Ja. Om valdeltagandet 50% är ett krav och alla tillkommande 42 066 röstat nej skulle Ja sidan ändå ha segrat. 53 305 röster mot 46 482 dvs nästan 7% fler Ja röster. Det betyder att den stora ja-övervikten som nu blev är en mycket viktig och tung faktor som majoriteten S och mp bör ha med sig i sina överväganden att förändra den nedmontering som sker i vården i länet.

Min uppmaning är därför till Peter Olofsson lyssna på folkviljan och respektera valresultatet och förändra akutvården i inlandet så att den blir trygg och rättvis.Omröstningens utfall visar att det finns en klar majoritet som vill detta om valdeltagandet hade blivit 50% då det är ett så klar övervikt av Ja röster.

4 kommentarer

Kraftfullt JA i folkomröstningen

Av , , 4 kommentarer 20

C röstar JA

Allt tyder på ett kraftfullt JA. Även om inte alla valdistrikt ännu inte presenterat sina resultat. Detta visar att länsborna tycker att vi ska ha en rättvis och likvärdig vård i hela länet. Det visar också att majoriteten i landstinget får en klar och tydlig näsbränna att de inte kan vidta sådana besparingsförslag som slår undan en basservice som akutplatser och ambulans ändå är för tryggheten i inlandet.

Även om valdeltagandet inte överstiger 50% som S och Mp kräver för att ta hänsyn till folkomröstningen så tycker jag att man ska respektera valresultatet. Det kan man visa i den budget för 2014 som vi ska behandla i landstingsfullmäktige i november. Så för min del och för alliansen i landstinget så anser vi att majoriteten nu göra om och göra rätt. Återställ akutplatserna i inlandet och se till att Åsele får sin ambulans.

Dagens folkomröstning den första i sittslag i ett landsting är ett erkännande för ockupanternas enträgna och fantastiska kampanj för en rättvis vård. Det är för min del också ett erkännande för att den demokratiska rättigheten att folkomröstningar kan vara ett viktigt verktyg att protestera mot beslut som inte accepteras av medborgarna och att de då kan ta till initiativ som ockupanterna i Dorotea har gjort och som de nu borde få skörda frukterna av.

4 kommentarer

JA röstare är vinnare

Av , , 1 kommentar 14

Vykort RöstaJa

Röstar man JA på söndag så blir hela länet en vinnare. Det handlar ju om man tycker att vården är rättvis eller inte i länet. Och själva röstningen handlar i första hand om man tycker att det ska finnas en ambulans i Åsele eller inte. Och det handlar om man vill att Doroteaborna och Sorseleborna ska ha akutplatser med läkarjour som man har haft tidigare. Eller tycker man att akutvården i inlandets två kommuner ska vara annorlunda än i andra inlandskommuner.

För mig är frågan solklar att ta ställning till. Jag vill ha en rättvis och likvärdig vård i hela länet. Som kustbo borde man känna solidaritet med inlandet och landsbygden. Hur ska vi annars få en utveckling av dessa bygder och hur ska nya arbetstillfällen skapas och hur ska turismen blomstra om den ena efter den andra samhällsservicen försvinner.

Ett JA är inte på något sätt ett Nej till samverkan med kommunerna. Självfallet ska vi samverka där det är möjliigt och det kan vi göra om ambulanser och akutplatser. Det är helt fel av Peter Olofsson att hävda att vi JA röstare är emot samverkan. Otaliga är de gånger vi fån centerpartiet och alliansen har försökt få till stånd bättre samverkan med bla förslag om tex gemensamma nämnder och att man ska förhandla med kommunerna i vårdfrågor där vi bättre löser det tillsammans, men vi har inte fått gehör för detta.

Så därför är ett JA på söndag ett JA för trygg vård och ett klart JA blir hela länet vinnare på. För att låta sparandet fortsätta på majoritetens inslagna väg då är länet, vården och patienterna  verkliga förlorare. Låter man bli att rösta ja då stödjar man i prktiken NEJ alternativet och det vore verkligen odemokratiskt. Så ta cansen och gå och rösta på söndag och RÖSTA JA  

1 kommentar