Socialdemokratisk splittring om region Norrland

Av , , 1 kommentar 0

Socialdemokraterna och deras politiska sekreterare i landstinget Tomas Hartman försöker framhärda att centerpartiet dels är splittrad i regionfrågan dels att vi fått bita i gräset i den uppgörelse alliansregeringen äntligen lagt fram. Inget kan vara mera fel. Nu finns ett klart och entydig allians uppfattning att regionalisering ska ske. Vi ska ha tre beskattningsnivåer och Skåne och Västra Götaland ska vara modell i regionaliseringen. Det som fortfarande är oklart är när vi i Norrland kan bilda region och hur stor den ska vara. Här är vi från centerpartiet betydligt mer eniga om storleken. Tre landsting slås ihop men helst även med Jämtland. Men vad tycker (s)? En total splittring. Kent Ögren (s) Norrbotten med en syn på ett Norrlands region. S-partisterna i Jämtland som vill bilda en Mitt Sverige region och s-rådet i Sundsvall som vill tillhöra denna region också och helst även med kommuner i Hälsingland. En Tomas Hartman som nu tvivlar över regionbildning överhuvudtaget, samverkan räcker enligt dina bloggar. Ett s-regionråd i Västerbotten som vill se ett utvecklat Region Västerbotten. Tala om förvirrade socialdemokrater som nu bör samlas till en enighet i regionfrågan. Kanske det kan vara en uppgift på era framtidsdagar i Västerås. Till min glädje dock att du förlorade vår vadslagning om att ett beslut skulle komma före 12 mars. Tack för det ekonomiska bidraget.

1 kommentar

Rökare kan inte nekas vård

Av , , 1 kommentar 0

Stor uppståndelse uppstod idag på förmiddagen när jag och ett antal politiker i landstinget upptäckte via ett pressmeddelande att ortopeden skulle införa en ny policy som innebär att man ska vara rökfri två månader före och två månader efter en planerad operation. En sådan policy har överhuvudtagit inte diskuterats inom politiken. Självklar är det oerhört viktigt att vi kan få så många som möjligt att sluta röka. Rökningen är en av de största orsakerna till utveckling av olika sjukdomar och även betydelse för att en operation ska bli så bra som möjlig med inga komplikationer. Därför ska landstinget jobba aktivt med såväl opnionsbildning som att erbjuda rökavvänjning. Men vi kan inte neka till operation och behandlig av patienter som är bedömda att få tex en knäled opererad. Efter lite efterforskning så säger man att förslaget från ledningen inom den ortopediska kliniken är tänkt som en försöksverksamhet och ett erbjudande och att man bla ska erbjuda rökavvänjning till de patienter som röker och har svårt att sluta. Man ska också utvärdera effekterna av förslaget.
Jag blir då lite lugnare. Men tyvärr kablas nu detta förslag från ortopeden ut även i riksmedia utan en mera nyanseras information om hur det i praktiken är tänkt. Vi som förtroendevalda bör dessutam få veta sådant här i förväg för att det är ändå vi som skall kunna försvara en sådan här nyordning. Det goda är dock att det kan skapa debatt om vårdens ansvar och det egna ansvaret för sin hälsa. Klart är att man aldrig är så mottaglig för förändringar av sitt riskbeteende som när man står inför en operation eller behandling som kan ha en orsak i ett felaktig eller ohälsosamt leverne.

1 kommentar

Från regionfråga till patientärenden

Av , , Bli först att kommentera 0

En dag som pendlat mellan hopp och förtvivlan. Tidigt på morgonen blev allt tydligt hur regionfrågan kommer att behandlas i framtiden. Länge har vi gått och väntat på besked för att få bilda en region Norrland som verkligen processats fram underifrån. I kommuner i landsting har vi som fått väljarnas förtroende samlats, diskuterat och beslutat efter många övervägande att söka hos regeringen om att få bilda en ny region. Lämna de gamla länsindelningarna från 1600 talet och tillsamman Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten börja på ny kula för att samlat och med en större tyngd och muskler säkra en välfärd och tillväxt.
Nu kanske vi ska processa frågan ytterligare 6 år till 2014. Det gör mig frustrerad men jag ser också möjligheter. Möjligheter att Jämtland besinnar sig och kommer med oss övriga, att vi blir än starkare då och att vi går ur detta än mer engagerade för att nu hittar vi en lösning och enighet som ingen regeringen kan gå emot. Vi Norrlänningar ger inte upp.

Patientärenden
Efter en stormig natt och morgon med fokus på partiledarnas artikel i DN så har jag resten av dagen i Stockholm blivit föredragen och fattat beslut kring 26 olika överklagningar från patienter som anses ha blivit skadade i vården. Jag sitter nämligen med som ledamot i Patientskadenämnden som behandlar alla överklagningar i patientförsäkringen . Det är ett mycket tungt uppdrag och man får uppleva många olika tragedier och sorgliga öden inom vården. Det är inte heller många som får sina prövningar om att få ersättning godkända vid ett överklagande. Professionens representanter och jurister kommer i de flesta fall fram till att man gjort rätta saker och att ev komplikationer eller att man inte blivit åtgärdade efter en operation inte ger rätt till ersättning. Trots vi som företräder patienterna i en del fall försöker som lekmän argumentera för att de borde få ersättning. Dagens möte gav till resultat att en patient av 26 fick rätt till ersättning och så var det några som fick lite mer ersättning än de ursprungligen hade fått. Nu bär det iväg hem till Umeå och Böleäng.

Bli först att kommentera

Klartecken för nya regioner

Av , , Bli först att kommentera 0

Äntligen har vi fått ett besked i regionfrågan. Det är ett historiskt genombrott för demokrati och regional utveckling och det är bra med ett rakt och tydligt besked från regeringen.

Alliansens partiledare är överens om att det ska finnas tre politiska nivåer, stat. regionkommun och kommun.Det skriver dom idag på DN:s debattsida.
Moderaterna säger nu alltså ja till regionalisering och större regioner och man kastar nu väl förstatligandet av sjukvården i papperskorgen. Det är klokt och visar på ett moget och konstruktivt arbete för att lösa en partiskiljande fråga.Nu permanentas också försöken i Skåne och Västra Götaland . Gotland och Halland får också klartecken att bilda region nu direkt.
Våra ansökningar fån Norrland att bilda en region Norrland överlämnas till kammarkollegiet för analys och utredning om förutsättningar att kunna starta. Här finns tyvärr den farhågan att den analysen omöjliggör att kunna starta till nästa mandatperiod 2010. Vi får nog vänta till 2014 och det gör mig mycket besviken. Vi har ju kommit igång mycket redan i planeringen och nu måste vi nog fundera över hur vi fortsätter arbetet inom Norrstyrelsen.

Klart är dock enligt min mening att någon valfråga kan det inte bli eftersom regeringen är så tydlig att vi ska ha en regionalisering och att vi ska ha tre nivåer. Och regionkommuner med innehåll som de regioner som bildats i Västra Götaland och Skåne ska vara förebild. Det är viktigt nu är att den eventuella utsträckta tiden används för en konstruktiv diskussion om de utmaningar som Västerbotten och övriga norrlands län står inför under de kommande decennierna. Fokus måste ligga på människornas behov och möjligheter att påverka. För mig är det en avgörande frågan hur vi formar en hållbar samhällsorganisation som klarar välfärden, ger utvecklingskraft och ger oss som medborgare möjlighet att utkräva ansvar från politikerna.
Slutligen så innebär nu regeringens besked idag att man lyfter fram även vikten av en samordning av statens länsorganisation med de folkvalda regionerna. En särskild organisationskommitté tillsätts Det måste bli slut på den sektorisering och egenmäktiga centralisering av verksamhet som statens myndigheter ägnar sig åt. För medborgarna är det viktigt att så mycket av statens uppgifter och statliga myndigheters beslut får avgöras närmar vi alla som är berörda och att vi kan utkräva politiskt ansvar i allmänna val till regionkommuner som nu kommer att bildas över hela landet.

Bli först att kommentera

Roberth Winroth stolt men inte nöjd?

Av , , Bli först att kommentera 0

Robert Winroth säger i sin blogg att han står för att han och övriga kompisar i den rödgröna majoriteten i landstinget fattar långsiktiga hållbara och välgrundade beslut. Det är väl så ansvarsfullt och det hedrar dig att du är beredd att stå till svars för hur landstinget idag fungerar. Och det gör det inte i alla avseenden. Psykiatrin och dess överbeläggningar är ett exempel, Tillgängligheten till våra hälsocentraler, läkarbemanningen, vårdgarantin som inte klaras, en budget med stora underskott är andra. Listan kan göras lång på de beslut som ni i majoriteten inte bemäktar med och som medborgarna borde avkräva ert ansvar för. Men stolt är du kanske ändå men inte nöjd?
I vår allians för Västerbotten, se våra förslag på www.bytledning.nu, har vi alternativ som är fullt finansierade och som vi tar ansvar för om vi hade fått styrt i landstinget. Vad gäller skattesänkning så säger vi också att en sänkning av skatten endast kan ske om den inte äventyrar västerbottningens välfärd och behov av sjukvård. Som det ser ut idag med lågkonjunktur och finanskris så är landstingens ekonomi verkligen skakig. Här förväntar jag mig som många andra att vi får ökat stöd från staten. Även om de redan gett oss betydande bättre förutsättningar bla genom sänkning av arbetsgivaravgiften som innebär minskade kostnader för vårt landsting med ca 32 miljoner för 2009.

Bli först att kommentera

Psykiatrin och den rödgröna majoriteten

Av , , Bli först att kommentera 0

Miljöpartiets gruppledare som nu ger sig ut att företräda den rödgröna vänstermajoriteten i landstinget tar verkligen i dagens blogg stora ord i sin mun. Han säger att ’det känns tryggt att vi har en stabil rödgrön majoritet i vårt landsting som vågar ta ansvar och fatta långsiktigt hållbara och välgrundande beslut istället för att driva kortsiktiga populistiska skattesänkningar.’ Tycker du att på det sätt ni drivit psykiatrin i länet är att ta ansvar och att fatta långsiktiga hållbara beslut? Psykiatrin i länet och dess överbeläggningar och på det sätt ni i majoriteten behandlat och möter psykiskt sjuka är tvärtom högst oansvarigt och hotar patientsäkerheten. Unga och gamla tvingas blanda sig med alla olika diagnoser. Nu ska det till fler vårdplatser men det går trögt och frågan är om vi klara personalförsörjningen. Inte blir det lättare att rekrytera då vi har sådant tryck med överbeläggningar och en personal som fått en otroligt ansträngd arbetsmiljö. När vi från alliansen i landstinget ville ha någon mellanvårdsform i Lycksele i budgeten då minsann var du och den övriga vänsteralliansen helt kallsinnig. En sådan mellanvårdsform skulle verkligen avlasta trycket inom psykiatrin i länet. Var finns de långsiktiga och hållbara tänket i verkligheten? Tomma ord löser inte landstinget och psykiatrins problem.

Bli först att kommentera

Vilhelmina och regionfrågan

Av , , 1 kommentar 0

Idag har jag och 40-tal centerpartister varit samlade i Vilhelmina för att diskuterat viktiga framtidsfrågor. En av de frågor som vi diskuterade engagerat och där frågorna var många var kring regionfrågan dvs en samlad region Norrland. Nu har vi väntat nog länge på besked och ett positvt besked vill vi ha. Det var alla eniga om. Får vi inte komma igång 2010 då går nog luften ut hela den här ideen. Vi skickad ut ett särskilt pressmeddelande som jag i sin helhet redovisar i det följande.

’Centerpartiet väntar på positivt besked.

Centerpartiet i Västerbotten samlades helgen den 23-24 januari till en framtidskonferens i Vilhelmina. Bland annat behandlades EP-valet och partiets kandidater presenterades. Även regionfrågan behandlades liksom kommunernas ekonomi.

Partidistriktet väntar med spänning på ett positivt besked i frågan om bildning av Region Norr.

"Vi är övertygade om att regeringen kommer att lämna besked i frågan, menar Kerstin Sjöström, vice distriktsordförande i Centerpartiet Västerbotten. Beskedet som kommer kan inte vara något annat än positivt och vi får gå vidare i bildandet."

"Det är för oss ett bekymmer att Mats Odell och regeringen har beslutsvånda då de för regionen nödvändiga förändringar som krävs försenas, fortsätter hon.

Olle Edblom Oppositionsråd för Centerpartiet i Landstinget säger att det krävs ett större befolkningsunderlag för att säkerställa välfärd och samhällsservice i regionen. "De demografiska förändringar vi står inför kräver andra lösningar och att vi får komma igång med arbetet redan 2010. Centerpartiets ambition är att flytta makten närmare människan och regionfrågan kräver att regionen tar makt från staten," menar han.’

1 kommentar

En tryggare hemsjukvård

Av , , Bli först att kommentera 0

Som ledamot i SKL:s primärvårds och äldreomsorgsberedning har jag under gårdagens sammanträde i Stockholm haft möjligheten att diskutera hemsjukvården i landet. Det ser ju lite olika ut i landet. I många landsting har hemsjukvården, den vård som bedrivs i hemmet under längre period, överförts till kommunerna. Övriga har som vi i Västerbotten denna verksamhet kvar i landstingen. Vi var på gång i Västerbotten under 2007 att föra över det till länets kommuner men så blev inte fallet. Alla länets kommuner måste nämligen vara överens och det var man inte och då föll frågan, En huvudmannaskapsförändring kanske inte heller är en lösning för bättre vård av de äldre.

Välfärdsmysterium

Vad vi kan konstatera är att aldrig haft så god tillgång till hälso- och sjukvård med så goda resultat som idag. Ändå har inte medborgarna och de äldre aldrig haft så stora krav på en bättre vård än idag. Det är ett välfärdsmysterium!!! Sedan Ädelreformen då kommunerna övertog vården i särskilda boenden har många tusen vårdplatser lagts ned på våra sjukhus. Många äldreboenden har kommunerna förändrat till eget boende eller lagt ned. Det har varit möjligt då vi gjort sådana medicinska framsteg som förkortat vårdtiderna och att vi kan utföra allt mer vård i hemmet.

Tryggheten viktig

Tryggheten att det finns vård när man behöver den på sjukhusen, på äldreboendet eller hemma är viktig. Men det som också konstateras är att sjukhusen kan vara en riskmiljö för de äldre. Vid inläggning blir t.ex. de äldre oftast förvirrad, fallrisken ökar, fler mediciner skrivs ut, sängläge ökar risken för blodpropp. Därför bör vi utveckla hemsjukvården så att den upplevs trygg och säker för att minska inläggning på sjukhus och att man känner sig trygg när man åker hem från sjukhuset. Läkarmedverkan i hemsjukvården kan utökas och hembesöken bli fler, vi kan utveckla nya IT lösningar i hemsjukvården, vi kan öka kompetensen med demenssjuksköterskor och geriatrier i primärvården . Då kan vi få tryggare medborgare i länet och en tryggare utvecklad hemsjukvård.

Bli först att kommentera

Riv hindren för ett tillgängligt samhälle

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har över 100 politiska företrädare för landets kommuner och landsting varit samlade i Stockholm för den sk beredningsdagen som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varje månad inför styrelsesammanträdet. Styrelsen för SKL träffas imorgon. Årets första beredningsdag inleddes med en fyllig information hur vi på den nationella och regionala/lokala nivån klarar av att uppfylla de uppsatta målen att samhället ska vara tillgängligt för alla. Det visar sig att så är inte fallet för de med funktionsnedsättning. Mycket görs ute i kommuner och landsting men mycket återstår. Det viktigaste budskapet är att vi alltid och det är ett måste planerar vårt samhälle tillgängligt för alla redan vid varje investering. Det tjänar alla på och inte minst ekonomiskt för att slippa i efterhand rätta till problemen för de med funktionsnedsättning. Men vi har redan brister som inte är åtgärdade. Härom dagen framkom att en så ny trafik som X 2000 inte är tillgänglig på rätt sätt. Inom byggandet återståpr också mycket att göra. Här går nu regeringen in med förslag på stimulandsåtgärder bla för hissar och för utveckling av trygghetsboende. Idag sker också mycket information via datanätet, hemsidor och liknande. Vi måste göra denna information också tillgänglig för tex synskadade. Vi i kommuner och landsting måste hela tiden vara aktiva för att se till att målen för ett tillgängligt samhälle blir en verklighet. I landstinget har vi också sett över den aktivitetsplan som finns för att vi ska uppfylla målen Min ambition är att alla hinder som finns idag måste rivas så att vi får ett samhälle tillgängligt för alla.

Bli först att kommentera

Landstinget med i byggande av en unik strålbehandlingsanläggning

Av , , 1 kommentar 0

Västerbotten tillsammans med övriga landsting som har universitetssjukhus, totalt sex landsting har gått samman i ett kommunalförbund för att bygga upp en ny unik strålbehandlingsanläggning som bygger på ny teknik, protoner. Anläggningen kommer att heta Skandionkliniken. Den nya teknik som utvecklats gör att vi kan stråla patienter så precist att vi undviker att omgivande vävnader och organ tar skada. Detta är ur patientens perspektiv ett oerhört framsteg. Liknande anläggningar finns inte i Norden utan på några enstaka platser i Europa och USA. Jag tillsammans med Levi är utsedda att sitta i den styrelse som ska ansvara för att en anläggning byggs i Uppsala. Den ska stå klar 2012. Kostnaden är ca 1 miljard i investering och tanken är att finansieringen ska ske med de patienter som kommer att remitteras från alla landsting i Sverige och även från de nordiska länderna. Idag har vi haft ett sammanträde i Stockholm: Mycket arbete återstår för att bygga anläggningen och upphandla utrustningen. Professionen i bla vårt landsting finns med i de grupper som hjälper oss med att arbetet blir bra och uppfyller det vi önskar. Någon kostnad utöver de avgifter som vi måste betala för de remitterade patienterna ska inte uppstå. Och vi får något helt unikt som ska möjliggöra minskat lidande för alla patienter som ska strålas. Forskning och utveckling kring onkologi och strålning kommer också att vara möjligt så att vi blir än bättre att förhindra bieffekter av strålning. Vi kommer att kunna bota allt fler och det ligger väl i allas intressen?

1 kommentar