Rullgardinen dras ned i inlandet

Av , , 3 kommentarer 35

 

I lördags hade centerpartiet distriktsstämma i Kasamark, Umeå. Vår fd partiledare Maud Olofsson deltog och berättade om sina år som partiledare, vice statsminister och näringsminister. Det var en uppskattad expose över hennes 10 åriga partiledarskap. Centerpartiets nuvarande riksdagsledamot från Västerbotten och distriktsordförande Helen Lindahl tackade Maud för alla hennes insatser för att skapa bättre förutsättningar för utveckling i Västerbotten och för hela landet.

Rullgardinen dras nu ned

Under stämman var samtliga deltagare och ombud mycket oroliga över den utveckling som nu sker  vad gäller neddragning av akutsjukvården i inlandet. Man uttryckte att med den politik som socialdemokrater och Miljöpartiet i landstinget nu slagit in på så dras rullgardeinen ned för tillväxt och utveckling i inlandet. Centerpartiets motförslag i landstinget om att bevara såväl akutplatser som ambulanser ställde man mangrant bakom. Ett särskilt uttalande togs också av stämman. Uttalandet följer här nedan i sin helhet. 

 

Stämmouttalande från Centerpartiet i Västerbotten                    Kasamark 2012-03-24
Socialdemokraterna och Miljöpartiet drar ned rullgardinen för tillväxt i inlandet
Nedläggningen av akutplatserna som socialdemokraterna och miljöpartiet i landstinget nu verkställer i Sorsele och Dorotea och indragning av ambulans i Åsele måste stoppas. Centerpartiet i Västerbotten accepterar inte neddragningar inom den nära sjukvården i vårt län. Centraliseringen av sjukvården i Västerbotten måste avbrytas och ersättas med politik som utgår från nära och tillgänglig sjukvård i hela Västerbotten.
Neddragningar av ambulanser, vårdplatser och annan verksamhet utarmar den framgångsrika ”glesbygdsmodellen” och försvårar rekryteringen av allmänläkare till glesbygden. Behovet av väl fungerande närsjukvård är särskilt påtagligt i ett så geografiskt stort län som Västerbotten.
Denna politik drabbar invånarna i flera av våra landsbygdskommuner negativt i försämrad kvalitet och tillgänglighet. Samtidigt är det mycket tveksamt vilka ekonomiska besparingar neddragningarna i realiteten leder till.
 Tillgång till grundläggande service för alla är en av många förutsättningar för tillväxt i alla delar av landet. Och inte minst viktigt för inlandet där det idag krävs framtidstro inte pessimism och försämrade utvecklingsmöjligheter. Den kommersiella och offentliga servicen skapar en miljö där det är attraktivt att bo och att starta och driva företag. Centerpartiet vill öka samordningen mellan den kommersiella och offentlig servicen samt även tillvarata den ideella sektorns potential. Ökat entreprenörskap och utvecklad innovationsförmåga ska bidra till förnyelse av ekonomin. Centerpartiet har därför varit initiativtagare i bildandet av en statlig fond för riskkapital – inlandsinnovation. Fonden som nu är på plats ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer. Den politik som Socialdemokrater och Miljöpartister i Landstinget i Västerbotten för, motverkar dock de satsningar och initiativ som behöver göras för en levande landsbygd och leder till att rullgardinen dras ned för utveckling och tillväxt i inlandet.

 

3 kommentarer

Slå ihop landstinget och Region Västerbotten

Av , , 4 kommentarer 13

Regionfågorna måste demokratiseras. Därför är det kloka Norrbottenspolitiker som har för avsikt att demokratisera regionfrågorna. Det är en klok tanke. Nu när möjligheten till större regioner har fallit då de politiska partierna i de fyra norrlandslänen inte kan komma överens så måste varje län på något sätt hitta bättre lösningar hur vi ökar det demokratiska inflytandet över så viktiga frågor som tex regional utveckling, kultur, turism.

Norrbottningarna tänker därför inte inrätta indirekta organ utan det viktiga för dom är att det blir direktvalda politiska organ. Inte som vi har i Västerbotten ett indirkt valt Region Västerbotten. Jag tycker att Region Västerbotten också borde bli ett direktvalt organ. Det kan ske genom att låta landstingsfullmäktige vara den direktvalda nivån och region Västerbottens nuvarande verksamhet blir en nämnd i den politiska organisationen inom landstinget. Kalla sedan gärna landstinget för Region Västerbotten.

4 kommentarer

Vänstern och Jonas Sjöstedt fortsätter med villfarelser

Av , , 3 kommentarer 20

Läste ett referat om Västerns partiledare Jonas Sjöstedt i VK igår. Han besökte tydligen Vänsterns distriktskonferens. I  intevjun i tidningen fortsätter vänsterns partiledare att uttrycka helt felaktiga påståenden.

Han menar att på grund av den fraia etableringsrätten av hälsocentraler i Umeå så har det kostat landstinget 40 miljoner. Det är helt felaktigt. Pengar till primärvården har inte ökat på grund av att vi har sk fritt vårdval och att den fria etableringsrätten finns för de som startar hälsocentraler i länet. Inte en enda mer krona har tillförts. Det som händer då varje satsad krona till hälsocentralerna bygger på hur många som listas till varje hälsocentral så sker en omfördelning av pengar bland de hälsocentraler som finns i Umeå då nya etableras där. 

Däremot är det en inflyttning till Umeå och då ökar med automatik mer pengar till inflyttningskommuner på bekostnad av de hälsocentraler som finns i avfolkningskommuner som tex i inlandet. Men det skulle ske oavsett om det fanns etableringsfrihet eller inte.

Så Jonas Sjöstedt borde vara mer sanningsenlig när han är på olika offentliga möten och öser falska påståenden om att allt sparande i landstinget beror på regeringens politik och på patientens rätt att välja hälsocentral.

Däremot är det så att Vänstern i landstinget inte ville tillföra mer pengar till sjukvården och till primärvården när centerpartiet och alliansen i landstinget föreslog detta i budgeten för 2012.

Akutbil blev ambulans

Av , , 11 kommentarer 22

Ambulans behövs i alla länets kommuner. Nu blir det en ambulans av en akutbil och det har Åsele kommun blivit överens om med landstinget. Man kan inte annat än förvånas över alla märkliga turer detta med akutsjukvården i inlandet har tagit och hur socialdemokraterna och miljöpartiet hanterat frågan.

Först var det en golf sedan en lite större golf och nu ska det vara en fullt utrustad akutbil likvärdig som en ambulans. Men den ska bara få rycka ut inom kommungränsen och bara kunna flytta patienter till sjukstugan i Åsele. Vad vinner man på detta ekonomiskt och för tryggheten? Likväl måste ju en ambulans rekvireras från Dorotea eller Vilhelmina för ev transport till sjukhus.

Ska man göra om vilket jag tycker så hade det varit båttre att återgå till att ha en riktig ambulans med blåljus stationerad i Åsele. Har svårt att se att det blir till  någon högre kostnad än nu tänkt akutbil. Akutbilar passar bäst i stora städer och inte på landsbygden med långa avstånd och där befolkningen och näringslivet har rätt att kräva någorlunda rättvis och trygg vård nära.

Enligt VK så är nu ockupanterna nöjda och avblåser ockupationen av Åsele Sjukstuga. Jag tror att aktionen ändå visar att inlandsborna med rätta måste protestera när tryggheten försämras och förutsättningarna att bo och verka i kommunen också ges mycket sämre förutsättningar. Centerpartiet i landstinget hade inte varit beredd att försämra tryggheten och vi tillsammans med alliansen i landstinget skulle inte lagt ett sådana sparförslag.

11 kommentarer
Etiketter: , , ,

Ockupationen i Åsele

Av , , 8 kommentarer 15

Nu sprids protesterna mot socialdemokraternas och miljöpartiets nedrustning av inlandssjukvården. Ockupation av Åsele sjukstuga visar att missnöjet är brett och det finns ett berättigat engagemang att på olika sätt göra sin röst hörd. Det hjälper inte att bara skriva insädare, namninsamlingar och liknande. Det måste till aktioner som visar verklig ilska och som väcker känslor.

Jag beundrar inlandsbornas engagemang och hoppas att majoriteten tar till sig av folkstormen och gör om och gör rätt. Jag var tidigt ute som centerpartist i landstinget och protesterade mot sparförslagen om indragning av ambulanser och nedläggning av akutplatser. Det fanns alternativ men varken (s),(MP) och (V) stödde alliansens förslag till alternativa besparingar.

Det som händer i inlandet är också enligt min mening ett tecken på att man anser att det får vara nog. Så Åseleborna och Doroteabornas protester är  ett utslag för att inlandsborna känner sig orättvist behandlade i många olika hänseenden. Inte bara då det gäller vården utan även inom övrig samhälsservice. Jag är den förste att bejaka deras protester och att erkänna att vi borde få en mera rätt vis inlandspolitik.

Ambulans i Åsele och uppdrag granskning

Av , , 3 kommentarer 20

Ambulans i Åsele eller inte. Det var den stora frågan i gårdagens uppdrag granskning. Det var ju solklart att Åsele får en otrygg vård när en akutbil har ersatt en väl fungerande ambulans i Åsele

För mig som centerpartist är det viktigt att vi ger så lika förutsättningar för en nära och trygg vård i hela länet. Därför har vi allianspartier i landstinget idag också ställt en fråga till Peter Olofsson (s) om han är beredd att hitta en lösning så att vi får ambulanser i alla länets kommuner. Kan man hitta samverkanslösningar i Malå och i Robertsfors så borde, om viljan finns, en lösning för Åsele också vara möjlig. Släpp på prestigen och gör om och gör rätt.!

Så här lyder vårt pressmeddelande som idag gått ut ifrån Alliansen i landstinget.

Pressmeddelande 120301: Alliansen vill att Landstinget hittar en lösning med Åsele kommun om ambulansen
 
Allianspartierna i landstinget har idag i en interpellation frågat landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) om han är beredd att hitta en lösning tillsammans med Åsele kommun som gör att ambulansen kan komma tillbaka till orten. Liknande lösningar har hittats såväl i Malå och senast i Robertsfors. Lösningen i Malå har inneburit att kommunen där tillskjutit medel som motsvarar behovet av kostnadsreducering.
 
         Vi alliansföreträdarna Nicklas Sandström (M), Olle Edblom (C ), Marianne Normark (FP) och Birgitta Nordvall (KD) hoppas att en liknande lösning som skett med Malå och Robertsfors kan komma att bli verklighet så att Åsele kan få tillbaka sin ambulans.
 
Alliansen i landstinget har sedan tidigare presenterat ett alternativt sparprogram som hade inneburit om det hade blivit verklighet att besparingar hade skett på administration, kultur och centrala anslag istället för att skära i inlandssjukvården.
 
Svar på frågan till Peter Olofsson (S) kommer vid nästa landstingsfullmäktige den 17 april.
 
 
För mer information:
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
070 278 58 10