Familjecentral på Ålidhem

Av , , 1 kommentar 10

Vi måste få till stånd en familjecentral på Ålidhem. Den ar planerats under lång tid och otaliga är de överläggningar vi haft mellan landstinget och Umeå kommun om detta. Igår på landstingsfullmäktige ställde jag en enkel fråga till det nya landstingsrådet Peter Olofsson om han var beredd att nu lösa denna långbänk. Hans svarade i svepande ordalag att visst är det Ålidhem som borde komma ifråga men inga löften gavs. Inte heller visste han om pengarna skulle räcka som var avsatta, dvs 1 miljon.

Allt tyder dock att S har avsatt för lite. Från centerpartiet och övriga allianspartier i oppositionen hade vi i vår budget avsatt dubbelt så mycket, dvs 2 miljoner. Vi vet att behovet är stort att inrätta familjecentraler där kommun med öppen förskola,socialtjänst och landstingets mödravård och barnavård jobbar tillsammans är en otrolig viktid verksamhet i att förebygga barnens ohälsa. Vi tycker dessutom att familjecentraler bör etableras på fler ställen i länet och det kräver resurser.

Men först i tur under 2011 står Ålidhem och jag hoppas att socialdemokraterna också är med på det. Centerpartiet kommer att för sin del agera för att det blir en verklighet. Men kan vi lita på att S gör det?

Kulturbolagen och Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Landstingsstyrelsen har bahandlat frågon om hur våra kulturbolag skulle överföras från landstinget till Region Västerbotten. De kulturbolag som det gäller är bla Norrlandsoperan, Länsmuseet, Skelefteå museum, Västerbottens teatern. De har ett gemensamt aktiekapital på 7,8 miljoner kronor. Aktiekapital som landstinget satsade när de balagiserades för några år sedan.

Majoriteten i landstingsstyrelsen,bla S och M ville att bolagen skulle överföras i princip gratis och enbart en avbetalningsplan på 10 000 kr per år skulle Region Västerbotten ta på sig. Det skulle betyda att det skulle ta 780 år innan skulden var betald. Centerpartiet var ensam om att säga Nej till ett sådant oansvarligt förslag och begärde återremiss och att en mer realistisk plan för betalning av skulden skulle kunna vara 4 år, dvs denna mandatperiod. Glädjande nog fick vi gehör för en återremiss för majoriteten ville finna en lösning där alla var överens.

Jag har svårt att förstå att vissa partier i styrelsen som i så många fall ger sken över att vi ska hantera varsamt med skattebetalarnas medel kan komma med ett sådant oansvarigt förslag om att betala skulden på 7,8 miljoner med 10 000 per år. Det skulle uppfattas som en värdelös fodran och därmed så måste vi ta skulden som en kostnad som då skulle betalas med besparingar i vården. Centerpartiet vill absolut inte medverka till ytterligare besparingar i vården