Sällsynta diagnoser på turné

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår arrangerades ett seminarium i Umeå av intresseorganisationen Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Föreningen som har 11 000 medlemmar åker runt i vårdsverige och tydliggör deras problem för politiker och beslutsfattare inom vården. För oss förtroendevalda och företrädare för olika verksamheter var detta ett viktigt tillfälle att få kunskap om denna grupp som har sällsynta diagnoser så¨att vi kan bättre ta till vara deras problem och synpunkter. Att leva med en medfödd sällsynt diagnos som leder till funktionsnedsättning innebär mycket mer än en livslång tillvaro med många olika problem.

Kunskapen inom vården är vanligtvis liten om de särskilda behov av vård och omsorg som en sällsynt diagnos innebär. För att kallas för en sällsynt diagnos så ska färre än 1 på 10 000 drabbas av samma sjukdom. De är oftast medfödda, genetiskt betingade, komplexa och livslånga. Några exempel som vi fick ta del av var Gauchers sjukdom som är medfödd innebär att bl a får kraftigt förstorad mjälte och lever. Totalt finns i Sverige ca 50 tal med sjukdomen. De många patientgrupperna inom föreningen anser att de faller mellan stolarna och anhöriga får sällan det stöd och service som krävs. Önskemålet från föreningens sida vore att det bildades några nationella centra som blev särskilt kunniga inom de olika diagnoserna.

Jag tycker att vi måste beakta deras krav på något sätt och fundera kring hur vi kan ge bra service, bemötande och bra behandling för de drabbade och deras anhöriga. Om det kan leda till nationella centra återstår att se. Här i Västerbotten och på NUS är vi redan idag centra för de som drabbas av familjär amyloidossjukdom, sk Skellefteåsjukan som oftast innebär transplantation av lever för att få stopp på sjukdomen.

Maten och miljön

Av , , Bli först att kommentera 12

Landstinget har tagit ett miljöpolitiskt program idag som går vidare till landstingsfullmäktige. Debatten kring landstingets hantering av maten till patienterna har varit intensiv. Och självklart måste vi som stor konsument av livsmedel och tillverkning av mat till patienter på våra sjukhusen verkligen agera för att ekologiska livsmedel används och att vi försöker göra lokala upphandlingar.

Jag ville därför att vi skulle slå fast det i våra mål i miljöpolitiska programmet. Till min förvåning så köpte majoriteten detta och nu fick vi in en skrivning om betydelsen av ökad användning av ekologiska livsmedel och att det i möjligaste mån ska upphandlas lokalt.

Kan vi bidra till klimatsmart produktion och mer närodlade livsmedel som är ekologiska minskar vi radikalt våra utsläpp i sjöar och vatten drag i länet.Men det som gör mig bekymrad är att både folkpartiet och moderaterna yrkade avslag på detta.

Matens betydelse för vården och rehabilitering är så vilktig att på sikt är alla vinnare om vi har tydliga mål hur vi producerar våra livsmedel och hur vi tillverkar maten.. En miljövänligare produktion av livsmedel i länet och att vår mat till patienterna både blir av högre kvalitet och är framställt klimatsmart borde tilltala alla partier i landstinget. Men det tycker tyvärr inte moderaterna och folkpartiet i landstinget!

Överbeläggningarna på psykiatrin hotar patientsäkerheten

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag kan man läsa i Västerbottens Folkblad om den oroande utvecklingen vad gäller överbeläggningarna på den psykiatriska kliniken i Umeå. Det är ingen nyhet i sig. Så har det varit av och till. Men framför allt nu när socialdemokraterna och miljöpartiet i landstinget dragit ned på vårdplatserna så blir det inte lättare att få en trygg och säker vård för de psykisk sjuka. De som  redan sköra och har svårt att göra sin röst hörd drabbas särskilt hårt av dessa vårdplatsindragningar som skett inom projekt balans.

Centerpartiet och hela alliansen i landstinget har gått emot dessa krafiga vårdplatsindragningar både inom psykiatrin och på den geriatriska kliniken. Nu ser vi också effekterna av den förda s-politiken.

Jag tycker att det är rätt av kommunal att begära en plan hur landstinget skall klara överbeläggningarna. Vi från oppositionen i landstinget har hela tiden krävt bättre analyser och konsekvensbeskrivningar av de förslag som majoriteten genomför inom projekt balans innnan beslut togs. Men det har Peter Olofsson(s) och Robert Winroth(mp) tyckt vara onödigt och hännvisat att vi får vänta och se vad som händer. Nu ser vi effekterna och nu borde s och mp komma med förslag om åtgärder. De kanske lyssnar mer på kommunal som tycker som vi oppositionen. För de svaga och utsatta patieterna och för verksamheten så skulle det vara en vinst.

Fel väg i landstingspolitiken

Av , , Bli först att kommentera 13

(S) är på fel väg i landstingspolitiken Det redovisar vi alliansgruppledare i dagens VK i ett debattinlägg riktad till  landstingsstyrelsens socialdemokratiska ordförande Peter Olofsson. Socialdemokraterna och miljöpartiet är nämligen på god väg att nedrusta välfärden i länet. Trots massiv kritik från medborgare och från verksamheten så sparar majoriteten s och mp på vårdplatser, ambulanser och för över besök från lasaretten till primärvården utan att varken analyserar effekterna och konsekvenserna av dessa åtgärder.

Centerpartiet och övriga i alliansen har hela tiden lagt motförslag och inriktat åtgärder som är nödvändiga på områden som inte undergräver en trygg, nära och rättvis vård för alla länsbor. det är synd att socialdemokraterna inte vill lyssna på våra argument och pröva våra förslag. En mera samsynt landstingspolitik tror jag alla i länet är betjänta av. Men tyvärr får partipolitik och prestige gå före en saklig debatt och politisk samverkan i svåra ekonomiska tider som ändå landstinget befinner sig i.

Jag hoppas väljarna i länet tar sin möjlighet 2014 att rösta bort den 30 åriga sosse majoriteten i landstinget.  

Snart 22 000 namn för en rättvis vård

Av , , 5 kommentarer 15

  

Ingrid Osckarsson visar resultatet av namninsamlingen och vad som återstår

Igår besökte jag Doroteaockupanterna. Det var ett engagerande möte och många ,ca 50, kom och ville diskutera en eventuell folkomröstning med oss gruppledare i alliansen i landstinget.

Frågorna kring en folkomröstning och vad den betyder är viktigt att vi politiker förstår innebörden av. För mig är det en grundlagsrättighet att om det finns ett folkinitiativ som dras igång i en fråga om man samlar in tillräckligt många som stöder initiativet så ska en folkomröstning äga rum. Det är en demokratisk rättighet som vi ska värna.

Hur sedan en fråga blir enkel och tydlig som går att svara ja eller Nej på är nog ändå den stora stötestenen. Här måste vi noga tänka till om frågan dessutom ska vara berättigad för en omröstning i hela länet. Klart är att det växt ett missnöje i hela länet om att vi är på väg att nedrusta välfärden, närheten och tryggheten för många och framför allt i de glesa delarna av Västerbotten.

När man träffar ockupanterna i Dorotea och lyssnar på deras berättelse om hur namninsamling mot den nedrustning som sker blir man verkligen imponerad över deras engagemang och glöd. Och alla vittnar om det stöd de fått när de varit ute på gator och torg i hela länet.  Nu är de snart i hamn och de ca 22 000 namnen gör att en folkomröstning blir troligen beslutet vi fattar i landstingsfullmäktige nästa år i februari.

Besöker Doroteaockupanterna

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag besöker alliansen i landstinget Dorotea och ockupanterna på sjukstugan. Nu har de kämpat med glöd och stort engagemang i sju månader. En kamp för att få en rättvis vård med akutplatser vid sjukstugan. Insamling av namn för krav om en Folkomröstning för en rättvis och tillgänglig vård i hela länet har redan resulterat i ca 19 000 namn. Det krävs ca 22000 namn och det kommer dom att lyckas med. Vi får då under nästa år en trolig folkomstning om inte socialdemokraterna och miljöpartiet ändrar sin inställning och ger även Doroteaborna akutplatser tillbaka. För mig som centerpartist accepterar jag aldrig den nedrustning som majoriteten nu ägnar sig åt då det gäller inlandssjukvården.