Landstinget och vårdgarantin

Av , , 2 kommentarer 16

Landstinget klarar inte vårdgarantin, varken till besök eller operation. Det framgår av septembers redovisning om väntetiderna i vården. Vi har tagit på oss att nå en nivå som innebär att man ska klara vårdgarantin till minst 90% i genomsnitt under hösten. Till besök klarar vi bara 71% av besöken inom tre månader och till operation än sämre 62%. Det signalerar att vi får svårt att under resten av året komma upp till vårdgarantin och då få del av de pengar alliansregeringen avsatt för de landsting som når målet.

Numera ingår i mätningen många fler diagnosområden och även de som frivilligt väntar längre än tre månader. Det gör det säkert svårare för oss. Men för patienterna som väntar är det viktigt att vi når målsättningen. Köer som blir längre och patienter i kö kostar oss pengar. Att klara vårdgarantin handlar om att sätta fokus på att systematiskt arbeta med vårdprocesserna och vårdflödet. Med tydliga och bra planeringsrutiner och ordentlig uppföljning ger oss bättre förutsättningar att få ordning på väntetiderna.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Rödgrönt nej till vårdavtal med privata sjukgymnaster

Av , , Bli först att kommentera 9

Dagens debatt på landstingsmötet gav klara besked. De rödgröna i landstinget vill av idologiska skäl inte ha avtal med privata sjukgymnaster. "jag kommer inte att ompröva beslutet om omfattningen av hälsocentralernas basuppdrag i Hälsovalet" sa sosse landstingsrådet Gunilla Johansson. Uppdraget innebär då att sjukgymnastik ska hälsocentralerna erbjuda och då ska de privata sjukgymnastavtalen inte förlängas. Vi ska istället anställa sjukgymnaster i den offentligavården var sossarnas recept . De privata sjukgymnaster med många specilaistkompetenser och idag avtal med alndstinget var ointressant. Ideologi fick gå före en bra vård och behandling för medborgarna.

Jag kan inte först att man inte heller försöker samverka privata och de offentliga, vilket skulle vara mer kostnadseffektivt. Och tryggt för alla som idag nyttjar de privata sjukgymnasterna. Vi skulle då också medverka till att 16 småföretag inte riskerar att lägga ned sin verksamhet. De flesta av dessa är kvinnliga entreprenörer som vi alla andra sammanhag vill främja. Så här blir det när de rödgröna får styra i landstinget.

Moderaterna och storregion

Av , , Bli först att kommentera 9

Moderaternas svängning i regionfrågan är verkligen välkommet. Nu ställer de upp för att arbeta för en fyrlänslösning. Under fjolåret och före valet var det andra ord från moderaterna i Västerbotten om bla storregionens nackdelar. Allt ifrån att Lycksele lasarett hotades och att Norrlands Universitetssjukhus skulle avlövas på verksamheter och spetsvård om en storregion blev verklighet.

För att säkra vården vid NUS och att klara framtidens utmaningar – inte minst de ekonomiska- så är en större region med större underlag helt nödvändigt. Men ska vi lyckas ena alla fyra norrlandslän  i den visionen krävs nog mer än detta samlade utspel från västerbottenspolitikerna.

Goda råd minskar ohälsan

Av , , Bli först att kommentera 7

Hälsofrämjande arbete i landstinget är helt nödvändigt. Därför är Socialstyrelsen presenterade förslag till nationella riktlinjer för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar mycket efterlängtade. I Västerbotten har vi under många år arbetat med våra folkhälsoundersökningar när man fyller 40,50 och 60 år. De har gett oss fantastiska möjligheter att både initiera hälsosamtal och ge underlag för vilka insatser som krävs av den enskilde men också underlag för forskning och utveckling av det förebyggande arbetet i vården. Initiativtagare till detta arbete har varit bla Lars Weinehall och han har också deltagit i arbetet att ta fram de nya riktlinjerna.

I vårt landsting arbetar våra hälsocentraler redan med hälsorådgivning och att t.ex. erbjuda tobaksavvänjning, motion på recept. Nu är det väl lite si och så om våra hälsocentraler hinner med allt det vi vill att de ska göra. Det har ju också visat sig att just Västerbotten har den lägsta kostnaden för primärvård i en jämförelse mellan landstingen. Därför så tror jag att det kommer att krävas resurstillskott för att primärvården ska kunna följa i verkligheten socialstyrelsens nya riktlinjer. Och inom den specialiserade vården blir det också viktigt att förmå våra läkare att släppa på det motstånd som tidigare ibland har funnits. Men även här arbetar vi betydligt bättre med hälsofrämjande insatser och exempel är ju de krav som numera allt oftare ställs att vara rökfri innan vissa typer av operationer görs. Jag tänker då på det arbete som sker inom den ortopediska verksamheten. Är man rökfri som minskar riskerna betydligt för infektioner och resultaten blir bättre.
 
Ett prioriterat hälsoarbete kommer att leda till minskat behov av sjukvård och blir vi än mer framgångsrika i Västerbotten då kommer våra skattepengar bättre räcka till alla dem med tydliga behov: Socialstyrelsens förslag till riktlinjer kommer väl till pass för att nå detta mål.

Länets privata sjukgymnaster i fara

Av , , 3 kommentarer 17

Den rödgröna majoriteten i landstinget säger nej till avtal med etablerade sjukgymnaster. Det blev resultatet när landstingsstyrelsen sammanträdde i veckan. Vi från alliansen i landstinget, centerpartiet,moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna föreslog att de sjukgymnaster som vill få sin verksamhet överlåten till en ny privat utövare och att de 16 privata sjukgymnaster som nu avtalen sägs upp för det närmsta året skulle få fortsätta. De gör ett fantastiskt bra arbete,är tillgängliga och har stor betydelse i rehabiliteringen för att slippa sjukskrivningar. Med de rödgröna i landstinget, s.v och mp vill tydligen slå undan bena för all privat vårdverksamhet. Att bara hänvisa till att sjukgymnastiken ingår i hälsovalet i Västerbotten och då kan man inte förlänga avtalen håller inte. Det blir intressant och följa de eventuella överklagelser som kan komma efter landstingsstyrelsens beslut.

Det är viktigt att snabbt få komma till en sjukgymnast om man får ont i ryggen eller att man behöver rehabilitering efter mjuk och/eller skelettfrakturer. Att tvinga in alla som behandlas av privata sjukgymnaster till den offentliga vården är helt fel väg att gå. Vi ska uppmuntra valfriheten och samverka istället mellan offentlig och privat vårdverksamhet. Avtalen reglerar ju vad de ska göra och vi följer ju upp avtalen utifrån kvalitet och service. Varför är man så rädda för andra utförare än de offentliga. Nu kommer troligen många tvingas lägga ned sin verksamhet. Och inte blir vården bättre. mera tillgänglig eller inte ökar jobben heller som är så viktiga för våra skatteintäkter. Men det här är nu resultatet av att vi har en rödgrön majoritet i landstingsvalet.