Alliansen föreslår en förbättrad vårdgaranti

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag presenterar alliansensens sjukvårdsgrupp i en debattartikel i Svd en rad bra förslag. Ett av förslagen är en förbättrad vårdgaranti. Tiigängligheten är viktig för tilltron till offentlig vård på lika villkor. Vi måste säkerställa att alla kan få vård och behandling i tid och helst ska vården vara köfri. Alliansen föreslår därför en rimlig skärpning av vårdgarantin. Inom 5 dagar ska du ha rätt till tid hos distriktsläkaren , träffa specialist inom 30 dagar och behandlingen ska påbörjas inom 60 dagar. Även utredning och diagnostik,röntgen bla, ska finnas med inom vårdgarantins tidsramar. Bra och utmanande förslag som stärker patientens rätt till köfri sjukvård. Den kömiljard som alliansregeringen beslutat om har redan förbättrat tillgängligheten och minskat köerna i Västerbottens läns landsting. Med en fortsatt alliansstyrd sjukvård kommer tillgängligheten att bli än bättre. Därför är valet 2010 ett vägval. En offensiv vårdpolitik där alliansen än mer stärker patientens rättigheter eller en rödgrön sjukvård med sänkta ambitioner och återgång till att i första hand stärka rådande strukturer och vårdorganisation. Låt oss slippa detta synsätt. Patienten ska vara i centrum inte i vårdkö och väntrum.

Flera företag och jobb skapar välfärd

Av , , Bli först att kommentera 5

Företagande är grunden för välfärd. Ska vi ha en bra skola, tillgänglig, säker och trygg vård och omsorg måste vi få in skattepengar i tillräcklig omfattning. Pengar till dessa välfärdstjänster kommer inte från himlen. Anni Johansson (c) har på ett tydligt sätt beskrivit detta på newsmill idag. Debatten är föranledd av en debatt om hur vi i Sverige ska behålla vår tätposition som välfärdsland om allt färre jobbar. Vänsternissen Göran Greider har som svar på detta sagt att vi behöver färre företagare. Mycket obegripligt då man får in skatt av företagare och av de som jobbar. Därför behövs fler företagare som vågar anställa. Det säger sig ganska självklart egentligen. Låt oss hoppas slippa att gårdagens vänsterpolitik ska bli verklighet i valet i höst.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

BUP och sommarstängning

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är med oro man ser fram emot en sommar med neddragen vårdverksamhet och många kliniker som stänger sin verksamhet. Inte minst är oron stor då det gäller barn och ungdomspsykiatrin. I dagens VK kan man också läsa om detta. Vi vet att redan idag har vi långa väntetider till BUP i länet och en sommarstängning kan därmed försämra än mer möjligheten för våra barn och ungdomar att få vård. Det under en tid vi vet att många ungdomar ofta upplever en än otryggare tillvaro. Många kanske inte fått jobb, barn far illa, ätstörningsproblematiken ökar. Att i det läget sommarstänga känns fel. Jag har förståelse för att personalen får sin semester men stängningarna får inte sättas före en patientsäker barn och ungdomspsykiatri och den trygghet föräldrar ska kunna känna att vården är tillgänglig när vi behöver den.

Bli först att kommentera

A-kassan, Lena Sandlin och Folkbladet

Av , , 5 kommentarer 4

Lena Sandlin försöker idag i Folkbladets ledare ifrågasätta bristen på granskande journalistik. Hon och socialdemokratin ondgör sig över att alliansregeringen vinklar den statistik som redovisar vilka som lämnat A –kassan under 2007. Hon påstår att den största gruppen är mellan 30 och 55 år och de gör det för att avgifterna höjdes så kraftigt. Visst kan avgiften avskräcka för många men fakta visar ju att gruppen mellan 55 och äldre som lämnade var 165 000 och de som är mellan 30 och 55 år är 172 000. Inte som VF påstår 240 000. Alltså är grupperna i stort sett lika stora. Så Lena måste vara lite mera varsam i sin hantering av statistiken. Och en slutsats som kan dras är att liksom sjukförsäkringen bör arbetslöshetsförsäkringen vara obligatorisk och vara statlig för att ge alla samma grundläggande skydd vid arbetslöshet.  

De lämnade a-kassan
• A-kassan tappade mellan 2006 och 2009 sammanlagt 432 000 medlemmar. 405 000 av dem hoppade av mellan 2006 och 2007.
Avhopparna:
• 165 000 var 55 år eller äldre.
• 119 000 var 60 år eller äldre.
• 35 000 var 25 år eller yngre.
• 68 000 var 30 år eller yngre.
• 110 500 eller 16 procent hade en förmögenhet över en miljon kronor.
Källa: SCB (TT)
5 kommentarer
Etiketter: , , ,

NUS och sjuka hus

Av , , Bli först att kommentera 3

Underhållet av landstingets byggnader brister. Det har varit känt av politiken och varit ett ständigt diskussionsämne vid upprättande av landstingets budgetar.  Det är ingen bra bespartingsåtgärd att minska på det planenliga underhållet. Men osthyvelsbesparingar har varit ett tydligt socialdemokratiskt knep när ekonomin tryter. Från alliansen i landstinget har vi tagit helt avstånd ifrån osthyvelsmetoden vid besparingar. Det gäller för veksamheten och för länets medborgare få tydliga pririteringar istället som visar vad man kan göra mindre av eller helt upphöra med. Inte bara säga att vi skär lite jämt över all verksamhet, även på underhållet. Nu är det än märkligare att den sittande majoriteten i landstinget, s,v och miljöpartiet inte ens lägger någon budget före valet som kan visa vad man vill med det viktiga som tex hur underhållet av våra byggnader ska dimensioneras. Det visar på en oansvarig politik och en politik som mörkar för väljarna och för verksamheten vad man tänker stå för nästa mandatperiod. Det är verkligen dags för en ny politisk ledning i landstinget i valet 2010.

Centerpartiet vill inför studentmedarbetare

Av , , 1 kommentar 3

Centerpartiet vill, efter dansk modell, införa en ny, villkorad anställningsform i LAS – Studentmedarbetare.  Studenter ska kunna anställas till två tredjedelar av ingångslönen hos en arbetsgivare som är i en bransch som är naturligt knuten till den utbildning som studenten går. Ett konstruktivt och bra idé som bör studeras. Studenterna blir ju då värdefulla medarbetare som arbetar för en lägre lön men i övrigt samma villkor som andra medarbetare på arbetsplatsen. På det sättet får studenten en fot in, meriter och erfarenheter och möjlighet att bygga karriären under högskoletiden. Efter examen ska detta övergå i en ordinarie anställning.

De här förslagen är betydligt bättre än vänsterkartellens förslag till ungdomsskatt. De vill nämligen höja arbetsgivaravgiften som alliansregeringen sänkt för ungdomar.Novus opinion genomförde nyligen en undersökning som visar att 64 procent av befolkningen är emot de rödgrönas ungdomskatt. Bland egenföretagare, de som ska nyanställa, är siffran 72 procent. Till och med bland socialdemokraternas kärnväljare, LO-medlemmar, är 46 procent emot och bara 31 procent för.

Med vänsteroppositionens förslag skulle kostnaden för landets kommuner öka med 2,1 mdr kr. Motsvarande kostnadsökningar för landstingen skulle bli 0,4 mdr kr och för näringslivet 15,7 mdr kr. För västerbottens läns landsting ca 17 miljoner. Vänsterkartellens förslag om att tillföra landstingen och kommunerna särskilda stimulansmedel om de vinner valet äts snabbt upp av bla denna föreslagna ungdomsskatt som s,v och mp vill införa. Företagare som anställt ungdomar med lägre arbetsgivaravgift lever oftast på marginalen och höjs avgiften för dessa ungdomar är risken stor att det är just ungdomarna som får sluta på jobbet.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Bristen på sjuksköterskor i sommar

Av , , Bli först att kommentera 2

Patientsäkerheten hotas av både neddragningar och brist på sjuksköterskor i sommar. Jag har tidigare bloggat om neddragningarna vid NUS och nu kommer ytterligare ett orosmoln över sommarhimmlen. Man undrar hur det kan komma sig att år från år så upplever vi samma bekymmer. Neddragningar och brist på personal. Man kan inte annat än ifrågasätta bristen på  framförhållning. Artikeln i dagens VK och brist på sjuksköterskor är en nyhet för oss förtroendevalda också, i alla fall från oppositionen. Men hur kan detta vara så att vi inte får veta detta innan det står i tidningarna. Har våra politiker i hälso- och sjukvårdsutskottet och i personalutskottet diskuterat proiblemet och analyserat varför vi åter hamnat i den här situationen? Vårdförbundet ifrågasätter också med rätta varför landstinget inte gjort aktivare rekryteringsinsatser. Landstinget som arbetsgivare måste bli mer attraktiv och då gäller det att visa god vilja vad gäller både lönesättning och andra förmåner för att vi ska säkerställa en bra personalförsörjning. Den styrande majoriteten s,v och mp borde få respass i landstingsvalet i höst.

Sjukt att Googlesökninar registreras

Av , , Bli först att kommentera 3

EU parlamentet har planer på att utvidga datalagringsdirektivet till att omfatta alla googlesökningar. Det är en sjuk idé och hotar den personliga integriteten. Tro inte att det uttalade syftet att t.ex stoppa barnporr uppnås. Vår centerpartistiska EU parlamentariker Lena Ek har på ett förtjänstfullt sätt ställt frågor till kommissionen om detta.

Nu har en särskild facebook grupp "Hands off my Google search" bildats som redan har ca 1000 medlemmar. Vill du stödja gå med i facebook gruppen.

Läs även andra som bloggat om detta:

Magnus Andersson

Anni Johansson

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Skamgrepp av socialdemokrater om vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Socialdemokrater hävdar att SKL och regeringen fuskar med vårdköerna. Det kan man läsa i Dagens Medicin. Och det ska komma från det parti som avskaffade vårdgarantin 1995.  Det ska dessutom sägas av ett parti som under 12 års regerande inte lyckades göra något för att korta väntetiderna. Den nu etablerade vårdgarantin som alliansregeringen med en extra tillgänglighetsmiljard beslutat om, har inneburit otroligt mycket för alla patienter och att vi nu fått betydligt kortare väntetider till vård och behandling. Socialdemokraternas försök att göra en affär av att regeringen och SKL stramat upp reglerna ytterligare för det här året så att vi i landstinget måste bli ännu bättre på att ge vård i tid är ytterst betänkligt och ett skamgrepp.

Byt röd gubbe i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 10

Från mobilen

Byt röd gubbe i landstinget efter 30 år av socialist styre. Centerpartisten Alexandra Wermelin,läkarstuderande och första namnet på ungdomslistan i landstingsvalet har ett rakt och tydlig uppmaning till umeborna. Nu är det dags att byta ut röda.trötta och omoderna gubbar i landstingspolitiken. Vi behöver en ny grön politisk ledning efter 30 årigt vänsterstyre i landstinget. Då kan vi räkna med ett helt annat vårdtänk där patienten är i centrum istället för i vårdkö och väntrum. Patientmakt är viktigare än försvar av gamla strukturer och tänkesätt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,