Petter Nilsson(SD)

S och MP:s haveri avseende Cementa

Cement är en viktig resurs när man bygger. Ni vet sådär man behöver göra – inte minst när ett bostadsbehov stiger på grund av en ökande befolkning.
Det är förstås något som också kostar på vårt miljöavrtryck, likväl som många andra områden som följer av en större befolkning.

För att producera cement, behövs bolag som kan producera detta.

Cementa är ett anrikt cementbolag som vart aktivt på Gotland sedan 1884. Företaget fick namnet Cementa 1922.
De har vart i drift i hundra år utan några större bekymmer. Men plötsligt fann sig bolaget i svåra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men hur kommer det sig riktigt?

Regeringen utsåg fyra nya natura 2000-områden. Cementa var tydliga i sin kritik av detta, och skrev bland annat:

Cementa bestrider inte klassificeringen av dessa utökningar utan snarare lämpligheten att peka ut naturtypen rikkärr just vid denna lokal då annan samhällsviktig verksamhet försvåras avsevärt/riskerar att upphöra, i närtid och på sikt.

Jag vet själv inte hur man resonerar här. Nu är jag ju ingen konspirationsteoretiker, men… Ifall man från MP:s sida valde att försöka driva cementverksamheten i sank genom att utse dessa natura2000-områden och försvåra cementas drift, så finns det följdfrågor.

För det första: Är MP såpass populistiska att de bedömer det rimligare att täkter utomlands påverkar klimatavtrycket mindre – inklusive de utökade transporterna?
För det andra: Finns det någon över huvud taget som tror S är ett parti för arbetare idag?

Etiketter: , , , , , ,

11 kommentarer

 1. Lars

  Konsekvenserna torde bli stora, om Cementas produktion försvinner snabbt. Dels kan det uppstå driftstopp, i det korta perspektivet. Därefter prishöjningar under en längre tid, dels i den mån kapacitet behöver ökas på annat håll, och dels pga längre transporter. LKAB är t.ex. en priskänslig kund, då järnmalm och pellets är en låpgrisprodukt. Men även byggen, t.ex. av hus, järnväg och i viss mån väg i regel kräver stora mängder cement, helst till lågt pris. Här kommer MP:s brist på logiskt tänkande, och regeringens prioritering av makt även om makthungern skadar samhället, in. MP vill ju bygga bostäder och järnväg, två stora cementslukare, och alla vill vi ju att LKAB går bra och fyller på statens skattkista, så att vi inte drabbas av fullt så stora skattehöjningar. Och skulle LKAB läggas ner – nej, det får bara inte ske, då faller ju SSAB också, sannolikt.

 2. Maria

  Konsekvensanalys saknas hos nuvarande regering! Effekterna av beslutet torde bli tämligen omedelbara för statskassan… Minskade intäkter för statliga bolag som LKAB, reducerade arbetstillfällen i privat och semiprivat sektor…Ökade kostnader för arbetslöshet och, inte minst, höjda kostnader för byggen… S har verkligen förlorat sin själ!

 3. Brorson

  Miljöpartiet har verkligen satt sig själva i rävsaxen genom sin hänsynslösa skövling av vår vackra natur genom vindkraften och dess omåttliga slöseri med cement till betongfundamnenten till de monstruösa vindkraftverken, mellan 175 och 300 m höga. S och MP kräver nu att en ny järnväg byggs längs Norrlandskusten för det fossilfria stålet från Gällivare, trots att en föga utnyttjad järnväg (Inlandsbanan) redan finns från Gällivare och söderut. Inlandsbanan är byggd för mycket tunga transporter, eftersom en tredje utskeppningshamn för Lapplands-malmen planerades i Bohuslän, när banan byggdes.

  Nils-Seye Larsson, som MP har importerat från Skåne för att få slut på oredan inom MP i Umeå, har tydligen fortfarande inget lärt sig om norrländsk geografi … För ett par månader sedan skrev han i entusiastiska ordalag om ”ballastfria” höghastighetsjärnvägar, utan att ha en susning tydligen om vad det är för något. Ballastfria är dessa järnvägar inte, men man hoppas förlänga underhållsintervallen genom att ersätta trä- eller betongslipers med ett betongdäck, som kräver flera gånger mer cement än konventionella betongslipers .

  Cementa har verkligen förstått att dra åt tumskruvarna på MP, med dess vurm för storstlilade betongkonstuktioner. Träslipers duger bra för de hastigheter som tunga godstång körs i. (Upp tlll 100 km /h). Cementas utspel om tvärstopp för anläggningsbranschen, uppfattar jag som skrämseltaktik för att splttra regeringen och / eller tvinga MP att sticka svansen mellan benen. Om det så skulle bli en tillfällig brist på cement, under en övergångstid, så kan den lösas genom ett lika tillfälligt, som jag dock helst ser blir permanent9 stopp för vindkraftutbyggnaden.

  Om Cementa tvingas lägga ner anläggningen på Gotland, försvinner Gotlands största industriarbetsplats, vilket vore synd. Men på längre sikt ingen ekonomisk katastrof för Sverige, eftersom det finns gott om råva för cementproduktion på det svenska fastlandet. Det handlar huvudsakligen om transportkostnaden för att få kalken till Gotland. Man borde kanske titta på ett kanalprojekt, som planerades under 1920-talet, men kom att ersättas av en linbana.

  Planerna gick ut på att ersätta de elva slussarna för båtar av Göta kanal-storlek i Hjälmare kanal med fyra stora slussar för havsgående fartyg. Kalkfyndigheten vid Hjälmarens östra ände skulle räcka i minst 200 år, med Cementas nuvarande förbrukning. Inga väsentliga natur- eller kulturvärden skulle hotas. Till skillnad mot Ojnare-skogen på Gotland, där Cementa vill starta kalkbrytning. Om Mp går med på detta, vilket de sannolikt kommer att göra p.g.a. sin kåthet på regeringsmakten, har partiet defintivt tappat ansiktet inför alla miljö- och naturvänner.

 4. Brorson

  Genom sin makthunger och sitt korrupta agerande i övrigt har MP urholkat sin trovärdighet, så att snart ingen tror på MP även om partiet skulle ha rätt. Därigenom hotas inte bara de stora skönhetsvärdena i den svenska naturen, utan också oskattbara naturvärden i mer inskränkt betydelse, Och det gäller i stort sett hela Gotland. I Ojnareskogen på Gotland står inte bara naturintresset mot industri-intresset, utan också två näringslivsintressen mot varandra, besöksnäringen mot industri-näringen.

  Vad som lockar turister och andra besökare till Gotland är de oskattbara natur- och kulturvärdena. Turister, som enbart söker sol, bad och nöjen, dras till sådana platser, som lockar natur- och kulturintresserade. Det finns en gräns för hur mycket de värdena kan beskattas, och till saken hör också att skogsområdena på Gotland är begränsade. Gotland må vara Sveriges största ö, men är även Sveriges näst minsta landskap, med en yta som är mindre än Åsele kommuns yta i södra Lappland (3.184 m2 mot 4.543 km2).

  Under en månad varje år bor 1 miljon människor på Gotland, varav 55.000 bofasta. Under fyra dagar i juli besöks Åsele av 150.000 turister. Antalet bofasta är c:a 2.700. Turismen är bara en del av hela den gotländska besöksnäringen, som måste öka högst väsentligt under årets återstående elva månader – även när vädret inte inbjuder till strandbad. Det är besöksnäringen – inte cementindustrin, som med rätt förutsättningar, kan skapa de nya jobb, som behövs för att den bofasta befolkningen ska stanna kvar och för att nyinflyttade ska bosätta sig permanent på ön.

  Det borde dessutom vara möjligt – om cementindustrin försvinner – att skapa nya industrijobb, som inte gör så stor åverkan på naturen. Men det måste räknas på transportkostnaderna för kalk från det svenska fastlandet, innan sista ordet om Cementas framtid på Gotland är sagt. Det billigaste transportalternativet är fartyg hela vägen, det näst billigaste järnväg + fartyg. Det är lått att lasta om kalk mellan tåg och fartyg. Efter att ha tittat runt på nätet, har jag upptäckt att det finns fler och större fyndigheter med hög kalkprocent på det svenska fastlandet än jag trodde.

  Kalkindustrin har urgamla anor på Gotland, varför även ren nostalgi talar för att åtminstone en del därav bevaras på Gotland, Innan man började göra cement, producerades murbruk för byggnadsändamål. Man behöver bara tänka på de 92 medeltidskyrkorna på ön och Visby ringmur, för att förstå detta.

  • Lars

   Detta förändrar på intet sätt kritiken mot regeringen och MP, tar man den typen av beslut som MP och S indirekt och direkt har gjort, så är det ändå fel, det borde egentligen åligga regering och myndigheter att se till att utreda konsekvenserna noggrant och att titta på om det finns realistiska alternativ. Saken är lite annorlunda om det gäller långsiktiga beslu, dvs om Cementa redan för 20-30 år sedan visste att kalkbrytningen skulle ta slut om ett år!

   • Brorson

    1. Om man gång på gång ropar ”Det brinner”, reagerar ingen när det verkligen brinner. Jag är mycket missnöjd med både MP:s och de fristående miljö-organisationernas agerande i det avseendet. Man vet inte om man kan lita på allt som sägs från det hållet.

    2. Svenska Naturskyddsföreningen fick en muta på en miljon kronor från ett tågbolag för att tiga om det man visste om möjligheterna att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Som f.ö. inte är en ås, utan ett skört och vattengenomsläppligt sprickberg. Helt olikt den vanliga svenska graniten. Detta var välkänt bland både naturvårdare och järnvägssakkunniga, som t.o.m. ifrågasatte om det ens var möjligt att bygga en tunnel( till rimlig kostnad) genom ”åsen”. Tunnelbygget drevs igenom genom kohandel mellan S och MP, som fick den kraftigt olönsamma Botniabanan i utbyte. Alternativen, bl.a. en ny järnväg över åsen utreddes aldrig. Man presenterade dessutom en jämfört med den gamla järnvägen över åsen en helt felaktig tidsvinst – 8 minuter i stället för 4 minuter.

    3. ”Public service”, som ligger under MP-styrda kulturdepartementet, gick i gårdagens Rapport ut med rena löner om järnvägar i Norrland, i samband med presentationen av regeringens ”beslut” om Norbotniabanan. Man sa att det bara finns en enda enkelspågig järnväg i Norrland. Varmed troligen avses norr om Umeå, men det är också fel. En moderiningser av hela Inlandsbanan, så att den klarar minst lika stora trafikvolymer som stambanan skulle inte kosta mer än 16 km helt ny järnväg. Banan finns ju redan. F.ö. klarar stambanan i dag mer än dubbelt så stora godsvolymer, som när beslutet om Botniabanan togs – ett beslut som alltså byggde på kohandel mellan S och MP med rena lögner som grund.

    4. Vad gäller kalkfyndigheterna och cementindustrins framtid, verkar det inte ha gjorts några riktiga utredningar om fyndigheter, deras storlek, kalkhalt och transportmöjligheter sedan 1920-talet, som var den tid betong började ersätta tegel och murbruk. Enligt .P4 Radio Gotland har Cementa alternativ, som bolaget inte vill avslöja förrän det blir ett definitivt stopp för kalkbrott i Ojnareskogen på norra Gotland. Om det nu är så att bolaget använder politisk utpressning mot regeringen, så säger det mer om regerings-kaoset än om bolaget, som naturligtvis ser till sina egna vinster i första hand. MP är helt klart hårt pressat i frågan av de få miljövänner, som fortfarande stöder partiet.

    5. Cementa har dragit på sig enorma merkostnader genom planerna på koldioxidfri cementproduktion, som uppges bli sex gånger dyrare, oklart jämför med vad. Vet vi säkert om väderfenomenen verkligen beror på koldioxiden?

 5. Kenth

  Detta verkar inte snyftas åt från politiskt håll som det ofta görs då det
  gäller hundratals jobb som ligger i farozonen försvinna.
  Skogsindustrin får skövla på med sina hyggen…varför då ge sig på Cementa?
  Är inte både skogsavverkningen och kalkbrytningen ingrepp på naturen eller?
  Att prata om återplantering av skog som kommer växa sig tillbaka är bara bläj
  Det tar minst 100år från avverkning till fullvuxet träd.
  Sossarna är inget arbetarparti numera…andan dog ut med Erlander Palme och Anna Lind.
  Och vår statsminister tror han kan bli en ny Per Albin Landsfader. *suck*

  • Lars

   Ja, människan har alltid gjort ingrepp i naturen för att underlätta för sin överlevnad. I ett större perspektiv är väl skogsskövling för att öka den odlade arealen kanske de största ingreppet, som pågått i all tider, och som ökar när jordens befolkning ökar, liksom övriga ingrepp i naturen. Krig har också inneburit stora, och framför allt hänsynslösa ingrepp i naturen. M
   Så kallade miljösatsningar som järnväg och elbilar och vindkraft ökar gruvbrytningen av koppar osv. Ökad befolkning på jorden och ökad levnadsstandard är de två största drivkrafterna, men av något anledning (icke PK? går emot miljardärernas = dvs de s.k. filantropernas mål?) debatteras inte befolkningsökningen… Befolkningsökning och förtätning liksom globalisering är också starka pandemier, även om det mest är de rikaste som reser, det var ju som bekant i de rikaste och mest tätbefolkade länderna som den senaste pandemin tog fart, uländerna fick nog mest via sina rikaste innevånare och flyktingar som etablerat sig i rika länder och åkte hem. De som inte hade råd att resa var nog inte drivande förrän sjukdomen etablerats i länderna.

   • Lars

    Ett M för mycket, och det ska naturligtvis vara befolkningsökning och förtätning och globalisering är drivkrafter för pandemier

 6. Pingback: S cementhaveri omöjliggör Norrbotniabanalöfte! | Petter Nilsson(SD)

 7. Pingback: Teaterpartiet Socialdemokraterna | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.