Petter Nilsson(SD)

Etikett: Cementa

SVT:s inslag om matpriser visar S ansikte!

Av , , 3 kommentarer 25

Såg SVT:s inslag om matpriser.

Till deras två butiker i Göteborg kommer människor med låg inkomst för att handla mat till reducerat pris. De mest utsatta grupperna är barnfamiljer som lever på försörjningsstöd, fattigpensionärer och nyanlända. Förra året hade organisationen i snitt 300 nya medlemmar varje månad, men under våren hade de siffrorna mer än tredubblats.

Direkt skadlig ledning och styrning av samhällets behov. Godhetssignalering kring energiproduktion, reduktionsplikt för bränsle, cement, och så vidare.

En storskalig invandring som lett till en stor befolkningsökning, med ökade investerings- och driftbehov för välfärd.

S politik drabbar de medborgare som är mest utsatta.

Jag är övertygad om att många har ändrat sig kring S. SD kommer att vinna bra med gamla socialdemokrater framöver.

Ska finstilt tydliggöra att det jag talar om är politiken Sverige själva råder över!

Den ”hemliga” Cementarapporten

Av , , 7 kommentarer 24

Det här kommer behöva bli ett långt inlägg. Jag har ju som bekant följt Cementahaveriet relativt länge, och det senaste dygnet så har ytterligare information framkommit som föranleder… pjta, jag känner helt enkelt för att skriva av mig. Ibland blir man bra less helt enkelt.

Ni känner till Socialdemokraterna. Det partiet som av någon anledning hotar om att SD skulle vilja mörka sanningen genom media och myndigheter. Det sägs att man känner andra genom sig själv.

SvD började skriva om SGU:s opublicerade rapport om Cementa, därefter publicerade SGU rapporten.
Regeringskansliet bad SGU att inte publicera deras rapport om Cementa. Myndigheten löd order. Rapporten var synnerligen aktuell, och väl i linje med jag med många fler också oroade oss för. Några korta citat ur sammanfattningen på sidan 11.

“Det kommer att bli omöjligt att ställa om brytningen för cementproduktion från Slite till någon annan täkt i Sverige på kort sikt. Det i sin tur kommer att innebära stora konsekvenser för infrastrukturutbyggnad, bostadsbyggande, och för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det kommer i så fall också att innebära stora varsel för bygg- och anläggningsindustrin i landet.” /…/

”I Sverige finns idag ingen alternativ försörjare av cement. Potentialen för att importera från andra EUländer är begränsad eftersom kapaciteten för ökad produktion där är begränsad. Den eventuella kapacitetshöjning som är känd finns utanför EU. Det kommer att bli mycket svårt att ställa om till importerad cement på kort sikt. En sådan import skulle med stor sannolikhet även medföra sämre kontroll på cementen och därmed en försvåring när det gäller att uppfylla svensk byggstandard. Det medför också en uppenbar risk att omställningen till koldioxidneutral cementproduktion uteblir, att kostnaderna ökar mer än marginellt och att råvaran produceras mindre ansvarsfullt och med mindre andel grön energi än i Sverige.”

Regeringskansliets mörkande av Cementa-rapporten, likväl som myndighetens lyhördhet för regeringskansliets önskemål är förstås något som signalerar att de förstod vilket haveri detta var, att de förstod vilka omfattande problem haveriet medför.
Baylan (S) säger till SvD att det inte alls rörde sig om någon mörkning. Och vad annat ska han säga? Rapporten gick ju att begära ut för den som kände till att den existerade trots departementets och myndighetens agerande… 

Åse Westberg på SGU säger till Aftonbladet att det rört sig om en möjlighet för departmentet att läsa in sig på rapporten innan man svarar på frågor. Notera att rapporten är på tolv sidor.

I fallet Cementa, för er som inte följt ämnet, så hade man under flera år hanterat tillståndsprövningen – plötsligt dyker en ny faktor upp (grundvattenmodelleringar). Visst bör man ifrågasätta varför detta dyker upp som en blixt från klar himmel?

Det kan låta lovvärt att kräva så många rapporter från företag som möjligt, prisvärdigt att göra så många områden som möjligt till natura2000-områden – men administrativa krav riskerar kostar något fruktansvärt för hela Sverige likväl som för miljön.

De gör det synnerligen riskfyllt för företag även att etablera gruvnäring. Vissa företag producerar rapporter uppemot 8000 sidor för kostnader uppemot 50 miljoner kronor. Kostnader som läggs på administration i stället för exempelvis utveckling mot mer miljövänliga processer, lönesatsningar för att säkra kompetens, eller andra bolagsnyttigheter. Detta exempel drabbar särskilt Norrland.
8 000 sidor kanske inte låter särskilt långt förresten – men håll i minne att rapporten SGU presterade om Cementa som sagt var på tolv sidor. Den tog tydligen väldigt lång tid att läsa.

Att låta som att man har en miljövänlig profil är inte detsamma som att bedriva en miljömässigt hållbar politik. Man kan inte bara köra på godhetssignalerande beslut om mer krav på företag om man vill säkerställa att Sverige ska funka. Samtidigt kan inte processen från myndigheters håll präglas av nyckfullhet.

Teaterpartiet Socialdemokraterna

Av , , 24 kommentarer 26

Det är förstås inte första gången man friar till Norrland i någon fattig förhoppning att folk ska tro att de menar allvar. Samma sak sker på olika områden.

Holmlund syns teatraliskt veva runt om sig för att frisäga sig det Socialdemokratiska ansvaret att faktiskt sörja för Sveriges samhällsekonomi och arbetstagares väl.
Något egentligt ansvar för avsaknaden av strategi tar han emellertid inte.

Istället väljer han att tolka de tidigare inläggen kring cementa(”S och MP:s haveri avseende Cementa”, samt ”S cementhaveri omöjliggör Norrbotniabanalöfte”) för att det ska passa hans och Socialdemokraternas narrativ. Vilket genomsyras av ”ond-ismen”. Troligtvis något som framåt valet kommer fortsätta prägla den Socialdemokratiska retoriken.

Jag tror själv inte att det är rätt väg att ta ansvar. Tror heller inte att Socialdemokraterna lätt vinner tillbaka sina förlorade väljare genom att stämpla dem som [nidbild]-ister.

Snarast lär fler inse hur absurt det är av Socialdemokraterna att anklaga cirka en av fyra väljare för att vara exempelvis nazister, rasister, imperialister, etc.

Du kan bättre Lennart.

S cementhaveri omöjliggör Norrbotniabanalöfte!

Av , , 17 kommentarer 26

Har tidigare skrivit om Socialdemokraternas cementhaveri. Det är något som givetvis riskerar kosta Sverige och oss medborgare synnerligen dyrt.

Ställde även ett par frågor i det inlägget som fortfarande står obesvarade. Nåväl, något annat hade väl varit överraskande.

Sverigedemokraterna kallade näringsministern till näringsutskottet för att svara på frågor om Cementa. Detta gjordes i juli.
Det behövs en klar åtgärdsplan efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisat Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite.

Samtidigt som klara bekymmer uppdagades i juli månad basunerade Socialdemokraterna ut det sedvanliga valfläsket. Norrbotniabanearbetet ska ”påskyndas”, säger man.

Men även Norrbotniabanan kräver cement.

Väljarna bör rimligtvis se igenom detta, och även ifrågasätta Socialdemokraternas frånvaro av trovärdiga strategier.

S och MP:s haveri avseende Cementa

Av , , 11 kommentarer 32

Cement är en viktig resurs när man bygger. Ni vet sådär man behöver göra – inte minst när ett bostadsbehov stiger på grund av en ökande befolkning.
Det är förstås något som också kostar på vårt miljöavrtryck, likväl som många andra områden som följer av en större befolkning.

För att producera cement, behövs bolag som kan producera detta.

Cementa är ett anrikt cementbolag som vart aktivt på Gotland sedan 1884. Företaget fick namnet Cementa 1922.
De har vart i drift i hundra år utan några större bekymmer. Men plötsligt fann sig bolaget i svåra förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men hur kommer det sig riktigt?

Regeringen utsåg fyra nya natura 2000-områden. Cementa var tydliga i sin kritik av detta, och skrev bland annat:

Cementa bestrider inte klassificeringen av dessa utökningar utan snarare lämpligheten att peka ut naturtypen rikkärr just vid denna lokal då annan samhällsviktig verksamhet försvåras avsevärt/riskerar att upphöra, i närtid och på sikt.

Jag vet själv inte hur man resonerar här. Nu är jag ju ingen konspirationsteoretiker, men… Ifall man från MP:s sida valde att försöka driva cementverksamheten i sank genom att utse dessa natura2000-områden och försvåra cementas drift, så finns det följdfrågor.

För det första: Är MP såpass populistiska att de bedömer det rimligare att täkter utomlands påverkar klimatavtrycket mindre – inklusive de utökade transporterna?
För det andra: Finns det någon över huvud taget som tror S är ett parti för arbetare idag?