Petter Nilsson(SD)

Regionstyrelsen: Nej till SD-förslag att hålla nere smittspridning!

Jag lämnade in en rad initiativ med grunden att Region Västerbotten bör ha målsättningen att begränsa smittspridningen i så stor mån som är möjlig. Tycker det är en självklar inställning för regionen (som främst bedriver sjukvård, och ansvarar för det eventuella presumtivt onödigt ökande vårdtrycket i mån smittspridningen tar fart). Naturligtvis önskar jag en snabb återgång. Övertygad om att vi alla är less pandemin. Men vi måste vara försiktiga och inte ta onödiga risker.

Ta det säkra före det osäkra, utgå från att sjukhusinläggningarna blir fler ifall vi inte iakttar försiktighet. De som behöver vård ska förstås också erbjudas vård.
Ökar vårdtrycket så kommer det påverka bland annat vårdpersonalens situation, behovsprioriteringar, och fler riskerar att inte kunna erbjudas vård de behöver.

Många prognoser, studier och mediala utspel har gjorts avseende Covid-19. Personligen har jag främst utgått från folkhälsomyndighetens femte delrapport när vi inkommit med våra förslag, den är även källan till bilden ovan. Det sagt är det förstås en prognos. Utfallet kan bli både bättre och sämre.

 

Våra förslag:

1. Att regionen förbereder för att säkerställa vaccinationskapacitet dels för en tredje dos för de som vaccinerats med AstraZenecas vaccin, dels i syfte att föregå folkhälsomyndighetens presumtiva beslut att erbjuda tredje dos under 2022.

2. att planera för att hålla alla möten och all verksamhet – som är möjlig – digital och på distans tills vidare.

3. att verka för att inventera och begränsa verksamheter med undantag av vårdverksamhet.

4. att verka för att munskydd ska erbjudas inom kollektivtrafiken.

Lite mer på djupet kring förslagen.

Eftersom skyddseffekten på AstraZeneca är väsentligt lägre än för mRNA-vaccinen(Pfizer, Moderna m fl). Samtidigt finns det behov att säkerställa att vaccinationskapaciteten är tillräcklig för tredje dosen över huvud. Ni minns hur det fanns optioner och löften tidigare, och hur svårt det ändå var sörja för vaccin? Detta kräver att vi förbereder ordentligt i tid.

Regionen blir lite av en föregångare för kommuner och andra aktörer avseende fysiska möten. Att planera för fysiska möten och vara redo att ställa in i mån smittläget förvärras är fel ordning. Inrapporteringen av smittläget kommer dessutom i efterhand. Därför föreslog Sverigedemokraterna att vi måste visa ansvarstagande och i stället planera för fortsatta digitala möten – och först när (och om) folkhälsomyndighetens prognos visar sig felaktig – ställa om till fysiska möten.
Samma försiktighetsprincip gäller inventering och begränsning av verksamheter.

Avseende att erbjuda munskydd inom kollektivtrafiken har jag skrivit mer utförligt i ämnet i inlägget ”STOR STUDIE: Munskydd är effektiva!”, där också initiativet i helhet går ta del utav.

Endast Sverigedemokraterna yrkade att initiativen skulle bifallas. Tycker det är en onödigt vågad och uppriktigt märklig inställning av övriga. Höll även på att skriva att jag är besviken, men ärligt talat så är det kanske inte väldigt förvånande. Socialdemokraterna vill väl försöka göra gällande att de inte vart beroende av SD i något avseende kring pandemin (trots att SD först uppmärksammat och kommit med konstruktiva förslag kring pandemin), och låtsasoppositionen ”alliansen” har knappast någon egentlig avsikt att göra någon förändring inom regionen.

Etiketter: , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. Marko

  Vad är det långsiktiga målet?
  Tror ni att smittan kommer försvinna från samhället med dessa åtgärder?
  Eller ska detta vara permanenta åtgärder från och med nu?

 2. Brorson

  För det första tycker jag att SD-förslagen bör stödjas av Lennart Holmlund, om han har någon heder i kroppen. Hans inlägg osade nästan dödsångest, när han inte fick vaccin fort nog. Med andra var det inte lika noga, för de skulle ju ändå dö, enligt Holmlund. Skillnaden mellan SD-förslagen och Holmlunds egna åsikter, när det var som värst, när dödstalen var i topp, är att SD-förslagen förbättrar överlevnadschanserna för hela befolkningen och inte bara för politikerna själva.

  Tegnell och Carlsson bör åtalas för brottet grovt vållande till annans död och riksåklagaren för tjänstefel, eftersom hon inte beordrat underlydande åklagare att inleda förundersökning om dessa personers skuld till alla dödsfall, som kunnat förebyggas. Detta kameraderi mellan höga ämbetsmän måste få ett slut.

  Om den höjda beredskap för regionen att handla snabbt, som SD föreslår, hade genomförts, hade även Holmlund kunnat känna sig mer trygg.

  Å andra sidan anser jag NATURLIGTVIS att SD bör stödja alla bra förslag, oavsett från vem de kommer, även om de kommer från Holmlund, som numera har vettiga idéer i vaccinfrågan. Man ska varken ha rätt att sprida livsfarliga sjukdomar till andra, om man bär på sådan smitta, eller att utsätta sig för påtagliga risker att själv bli smittad – eftersom man kan sprida smittan till andra, innan man vet att man själv har blivit smittad. Dem, som vägrar vaccin, måste ta konsekvenserna av sin vägran måste därför acceptera de frihetsinskränkningar, som behövs för att skydda (sig själv) och andra från att bli smittade.

  Arrangörer av idrottsevenemang, konserter, o dyl, ska ha rätt att kräva vaccinpass av besökare, även i de fall, då myndigheterna inte kräver det. Arrangörerna ska alltid ha rätt att skydda sin publik – ,och därmed sitt eget goda anseende. Media får aldrig tveka att avslöja när och var folk har blivit smittade, om flera har smittts på samma plats och / eller vid samma tillfälle.

  Om kraftfulla åtgärder, tillsammans med Norge, hade satts in redan från början av pandemin, hade den skandinaviska halvön kunnat bli från smittan. Där smittan inte finns, där finns inte sjukdomen. Och där ingen smitta tillåts spridas, där finns ingen smitta. Detta är grundläggande för allt smittskydd. Och detta torde även Tegnell och Carlsson, vilka dock har en läkarutbildning, ha vetat.

  Ändå valde de att genomföra sitt vansinniga och dödliga experiment med flockimmunitet, med hela svenska folket som ofrivilliga försökspersoner.

  Ja, vissa åtgärder bör behållas. så länge smittan finns kvar i samhället. d.v.s. tills bättre vacciner än de nuvarande har utvecklats och verkligen utrotat smittan. Men vi bör aldrig återgå till att leva ”som vanligt”, om vi därmed menar det ”sydländska” seder som har importerats till Sverige under de senaste decennierna. I stället bör vi återgå till äldre svenska seder, som trots allt levt kvar och skyddat oss, nämligen att vara ”kyliga” och undvika kroppskontakt med främlingar.

 3. Brorson

  I Sverige sätts enorma polisresruser in om enda kriminell gängmedlem, som själv har blod på sina händer blir ihjälskjuten. Partierna bjuder över varandra med krav på hårdare straff och Morgan ”Var god och dröj” Johansson anklagar skola, socialtjänst och fritidsverksamhet för skjutningarna. Däremot övergår det varje politikers fattningsförmåga att fatta ett brott har begåtts, när tusentals personer har dött genom administrativa beslut, Om det inte har hänt i något annat land. ”De skulle ju ändå ha dött”.

  Eftersom det inte finns något land norr om Nordnorge, varifrån smitta hade kunnat spridas, kunde man ha börjat med att sätta Nordnorge i karantän, och därefter förklarat Nordnorge som en coronafri zon. Och sedan utvidgat zonen söderut genom Sverige och Norge ner till Öresund. Och därefter till de danska öarna, om inte danskarna själva under tiden hade gjort Danmark till en andra smittfri zon i Europa, Men om någon ens tänkt på den möjligheten, så har den saboterats av Tegnell och Carlsson och den idolkult som starts kring Tegnell.

  Jag har hört invändningen att det är fel att utpeka enskilda statstjänstemän och att ansvaret i stället borde läggas på regeringen. Men det ena utesluter ju inte det andra. En regering som med berått mod tillåter underlydande statstjänstemän att ta livet av många av landets egna medborgare, är naturligtvis medskyldig och bör ådömas samma straff. Vad som särskilt ligger den svenska regeringen till last, är påtryckningarna på andra länder, att häva de restriktioner, som dessa har infört.

  Vilken är då fördelen med utvidgade helt smittfria zoner jämfört med kraftiga nedstängningar? Även här gäller att det ena inte utesluter det andra. Båda metoderna borde ha använts i Europa, vilket inte bara hade minskat dödsfallen i Europa, utan också hindrat smittan att ta sig vidare till Afrika. Men enbart kraftfulla nedstängningar hade inte utrotat smittan i länder. där den redan bitig sig fast.

  Det totala antalet dödsfall i hela världen hade varit betydligt färre innan massvaccineringarna hade kommit igång. Och även därefter. Det bör dessutom tilläggas att redan efter några månader hade det blivit möjligt att resa fritt inom zonen som hela tiden hade blivit större och större. Under förutsättning att ingen tillåtits passera över gränserna till zonen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.