Petter Nilsson(SD)

Etikett: covid-19

Äldreomsorg: inget integrationsprojekt!

Av , , 16 kommentarer 26

Ekot rapporterar att majoriteten av 200 kommuner svarade på Ekots enkät menar att personalen i äldreomsorgen behöver bättre kunskaper i svenska.
Not. Trots googling har jag inte hittat källa till enkät/rapport, utan kommenterar endast ekots sammanställning av den, om någon har en källa så är den varmt välkommen.

Coronakommissionen har – som bekant – riktat kritik mot äldreomsorgen på grund av den omfattande språkproblematiken. Ekot säger att försök med språkombud och språktest inte avhjälpt den otryggheten som personalens bristande språk har lett till.

Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt, vi måste ha ett fungerande språktest för personal.

Det är inte omöjligt att säkerställa att personal har en tillräckligt god svenska, det handlar bara om viljan att sätta ribban tillräckligt högt.
Det handlar inte om brytning eller dialekt. Det handlar om att de som arbetar inom vården ska kunna förstå varandra, förstå brukaren, och behövs också för att man ska kunna trivas på arbetet.

Har även sett folk försökt rättfärdiga den ansvarslösa invandringspolitiken övriga partier fört med att fler invandrare kan tänka sig jobba inom äldreomsorg, samt att detta skulle vara en vettig investering på demografisk grund.

Men då måste man rimligen fråga sig ifall den inkluderande invandringspolitiken som övriga partier fört lett till lägre löner och fler anställda inom äldreomsorgen. Ytterst måste man fråga sig ifall det verkligen varit en sund investering.

Fler har nog insett att läget nu är ohållbart, och att det nog hade varit en bättre väg att kommuner i stället satsade på äldreomsorgen och såg till att erbjuda personal konkurrenskraftiga löner.


Hälso- och sjukvårdslagens andra avdelning, 3 kap 1 §:

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Jag tror säkerligen många med mig oroar sig för anhörigas eller sin egen trygghet på ålderns höst i nuvarande situation i Sverige.

Utöver den oacceptabelt bristande patientsäkerheten måste man bör rimligen också fråga sig huruvida verkligen omsorgen för äldre – idag – ges med respekt för den enskilda människans värdighet.

Borde inte tillfrisknande räcka för Covidpass?

Av , , 7 kommentarer 15

Jag har försökt undvika kliva in alltför djupt i diskussionen kring Covidpass.

Det finns förstås skäl till det. Det är en komplex fråga, och helst vill man som politiker komma med ett klart och definitivt svar.

Problemet är förstås att det är svårt att sia om virusets utveckling, även för forskare. Av den anledningen blir politiska ställningstaganden ofta färskvara.

Samtidigt tycker jag det är viktigt att frågorna ska kunna dryftas. Det kan såklart vara känsligt att gå ut med ställningstaganden kring Covid. Något som säkerligen kan äventyra karriär och ens förtroende – inte minst som forskare.
Välkomnar emellertid gärna en diskussion kring Covidpass.

Många drabbas förstås av de föreskrifter som idag råder runtom i världen.
En god vän till mig tillåts inte fira de kommande högtiderna med sin familj under jul och nyår (fru och döttrar som befinner sig i utomlands). Han har tidigare tillfrisknat från Covid, och har inte valt att vaccinerat sig.

Återigen, politiska ställningstaganden är ofta färskvara. Jag personligen har inget emot att fira julen med en nära vän eller familjemedlem som tidigare haft covid men inte valt att vaccinera sig.
Vad tycker du som läser inlägget avseende detta? Vore det inte rimligt att inkludera tidigare tillfrisknande från covid i covidpass?

Ah! Ett nytt epitet!

Av , , 18 kommentarer 31

Av alla epitet man sett som Sverigedemokrat är väl antivaxare rätt futtigt. Men tycker det är viktigt att bemöta trams. Noterade att någon kommunsosse skrev på bloggen med en länk till ett youtube-klipp. Nåväl.
Själv vaccinerade jag mig så fort det var min tur.

Samtidigt kan det absolut finnas de som är skeptiska till vaccinet inom samtliga partier. Sen finns det de som valt att stå åt sidan för att andra ska få chansen att ta vaccin. Kan absolut hända enskilda politiker likväl som människor över huvud taget. Kan lätt bli fulla dagar där man prioriterar mycket annat även när köerna lättat upp. Ser inte det hela som särdeles kontroversiellt.

Men nej, i likhet med andra påstådda dolda agendor, så känner jag inte till att det skulle finnas någon dold agenda att antivaxa (ifall det nu är verbet som sökts) inom SD.

Men i valtider så får man väl ha någon slags förståelse för höga tongångar. Personligen något jag försöker att undvika.
Känner mig mer bekväm med sakfrågorna.

Regionstyrelsen: Nej till SD-förslag att hålla nere smittspridning!

Av , , 3 kommentarer 23

Jag lämnade in en rad initiativ med grunden att Region Västerbotten bör ha målsättningen att begränsa smittspridningen i så stor mån som är möjlig. Tycker det är en självklar inställning för regionen (som främst bedriver sjukvård, och ansvarar för det eventuella presumtivt onödigt ökande vårdtrycket i mån smittspridningen tar fart). Naturligtvis önskar jag en snabb återgång. Övertygad om att vi alla är less pandemin. Men vi måste vara försiktiga och inte ta onödiga risker.

Ta det säkra före det osäkra, utgå från att sjukhusinläggningarna blir fler ifall vi inte iakttar försiktighet. De som behöver vård ska förstås också erbjudas vård.
Ökar vårdtrycket så kommer det påverka bland annat vårdpersonalens situation, behovsprioriteringar, och fler riskerar att inte kunna erbjudas vård de behöver.

Många prognoser, studier och mediala utspel har gjorts avseende Covid-19. Personligen har jag främst utgått från folkhälsomyndighetens femte delrapport när vi inkommit med våra förslag, den är även källan till bilden ovan. Det sagt är det förstås en prognos. Utfallet kan bli både bättre och sämre.

 

Våra förslag:

1. Att regionen förbereder för att säkerställa vaccinationskapacitet dels för en tredje dos för de som vaccinerats med AstraZenecas vaccin, dels i syfte att föregå folkhälsomyndighetens presumtiva beslut att erbjuda tredje dos under 2022.

2. att planera för att hålla alla möten och all verksamhet – som är möjlig – digital och på distans tills vidare.

3. att verka för att inventera och begränsa verksamheter med undantag av vårdverksamhet.

4. att verka för att munskydd ska erbjudas inom kollektivtrafiken.

Lite mer på djupet kring förslagen.

Eftersom skyddseffekten på AstraZeneca är väsentligt lägre än för mRNA-vaccinen(Pfizer, Moderna m fl). Samtidigt finns det behov att säkerställa att vaccinationskapaciteten är tillräcklig för tredje dosen över huvud. Ni minns hur det fanns optioner och löften tidigare, och hur svårt det ändå var sörja för vaccin? Detta kräver att vi förbereder ordentligt i tid.

Regionen blir lite av en föregångare för kommuner och andra aktörer avseende fysiska möten. Att planera för fysiska möten och vara redo att ställa in i mån smittläget förvärras är fel ordning. Inrapporteringen av smittläget kommer dessutom i efterhand. Därför föreslog Sverigedemokraterna att vi måste visa ansvarstagande och i stället planera för fortsatta digitala möten – och först när (och om) folkhälsomyndighetens prognos visar sig felaktig – ställa om till fysiska möten.
Samma försiktighetsprincip gäller inventering och begränsning av verksamheter.

Avseende att erbjuda munskydd inom kollektivtrafiken har jag skrivit mer utförligt i ämnet i inlägget ”STOR STUDIE: Munskydd är effektiva!”, där också initiativet i helhet går ta del utav.

Endast Sverigedemokraterna yrkade att initiativen skulle bifallas. Tycker det är en onödigt vågad och uppriktigt märklig inställning av övriga. Höll även på att skriva att jag är besviken, men ärligt talat så är det kanske inte väldigt förvånande. Socialdemokraterna vill väl försöka göra gällande att de inte vart beroende av SD i något avseende kring pandemin (trots att SD först uppmärksammat och kommit med konstruktiva förslag kring pandemin), och låtsasoppositionen ”alliansen” har knappast någon egentlig avsikt att göra någon förändring inom regionen.

STOR STUDIE: Munskydd är effektiva!

Av , , 12 kommentarer 17

Studien som baserats på ett enormt randomiserat forskningsprojekt i Bangladesh följde 342 126 vuxna i 600 byar på landsbygden i Bangladesh är den största randomiserade studien om hur effektiva munskydd är för att begränsa spridningen av Covid.

”Jag tror att detta i princip borde avsluta varje vetenskaplig debatt om huruvida munskydd kan vara effektiva för att bekämpa covid på befolkningsnivå”, säger Jason Abuluck till Washington Post, ekonom på Yale som var med och ledde studien, och kallade det ”en spik i kistan” för argumenten mot munskydd.

Vidare understryker han att ”ett stort fel skulle vara att läsa den här studien och säga ’Åh munskydd kan bara förhindra 10% av symptomatiska infektioner’, antalet skulle förmodligen vara flera gånger högre om alla bär munskydd.”.

SVT rapporterar för övrigt om samma studie, ”nu kommer en unikt stor och jämförande studie som visar att munskydden kan minska smittspridningen med omkring 10 procent.”.

Ska sägas att Sverigedemokraterna även har lyft ett initiativ till Regionstyrelsen som hanteras på tisdag 7/9 där vi föreslår att erbjuda munskydd inom kollektivtrafiken. Ber om överseende för gammal statistik, initiativet är inte dagsfärskt.

Rättvis lönesättning måste tillämpas i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 26

Ni har säkerligen tagit del av kritiken som kommit från professionen till Region Västerbotten. Nu senast i VK.

För det första, så är den bästa lösningen att se till att verksamheterna har tillräckligt stora ramar för att klara av att hantera pandemin. Sverigedemokraterna föreslog ytterligare 40 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker och vårdpersonal. Ett förslag som inte vann bifall under årets första regionfullmäktige.

Övriga partier har inga lösningar, och är som vanligt ovilliga att prioritera vård över bland annat kultur, administration och besynnerliga projekt, vilket förstås lett till att verksamheterna behövt prioritera inom befintliga ramar.

För det andra, när man prioriterar inom befintliga ramar måste man säkerställa en rättvis lönesättning. Regionens målsättning måste vara denna.

Man kan inte riskera att förlora rutinerad bemanning, långsiktigt försämrad organisationskultur, strukturella kostnadsökningar – med mera.
Särskilt inte under pandemi.

Regionen måste ha målsättningen att åstadkomma en rättvis lön för både ordinarie och extrapersonal!

Årsdagen av att covid-19 kom på agendan i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 22

Ser att jag för ett år sedan skrev om Sverigedemokraternas initiativ om information avseende coronaviruset – som inlämnades inför regionstyrelsen 5 Februari 2020.

Jag vill tro att initiativet tog övriga ledamöter på sängen. Önskan att avslå ärendet var väl tillräckligt stort. Men samtidigt så är det tydligt att en del av problemet i inledningsskedet av covid absolut var oklarheterna avseende ansvarsfördelning.

Förstår det som att övriga politiker ville vänta på andra aktörer innan man skulle ta tag i frågorna kring pandemin.

Vidare röstades även Sverigedemokraternas motion om stärkt samverkan kring beredskap mellan regionen och regionens kommuner och regionens samverkan med andra regioner vid kriser från 2019 ned i fullmäktige slutet av februari 2020.

Region Västerbotten klarade sig emellertid väl under inledesskedet trots villrådiga politiker från övriga partier. Något jag är övertygad beror mycket på enskildas insatser inom professionen och även vissa tjänstemän.

Det besynnerliga avslaget av initiativet berodde väl också på politiska skäl. Det är ju som en pågående politisk process att försöka ta avstånd från en fd industriarbetare som man vill försöka beklä i diverse politiska epitet. Även om man själv inte lägger fram förslag, så verkar ju våra mål kopieras flitigt – åtminståne på alliansens diverse facebooksidor.

I det här fallet dröjde det lite längre innan allt initiativet föreslog kom på plats.

Illegala ges förtur vid vaccination

Av , , 5 kommentarer 28

Edit: Folkhälsomyndigheten har efter inlägget skrivits backat från sitt exempel avseende illegala.

Sverige har länge haft problem med ett växande skuggsamhälle.
På grund av den ansvarslösa migrationspolitiken Sverige länge fört har många människor sökt sig till Sverige och sökt asyl. Trots de väldigt generösa regler vi haft för asyl har emellertid vissa inte blivit beviljade asyl.

Av dessa har ett antal personer stannat kvar och fortsatt vara i Sverige illegalt. Hur många det rör sig om vet vi inte.

Och övriga partier har vart skeptiska till alla reella polisiära befogenheter att säkerställa att de som inte har rätt att befinna sig i landet inte gör det.

De som uppehåller sig illegalt i Sverige, alltså inte har rätt att vara i Sverige, ska nu få förtur vid vaccination. Hur många det rör sig om är oklart, uppskattningarna varierar, men det kommer absolut leda till undanträngningseffekter.

Därför levereras färre vaccin till Västerbotten

Av , , 7 kommentarer 24

Folkhälsomyndigheten för statistik avseende levererade och planerade vaccin till regionerna.
Enskilda har sökt kontakt med mig för att vilja veta just varför Västerbotten har fått såpass mycket färre vaccin än övriga Sverige.

Skriver blogginlägget för att jag inte sett media belysa det, samt för att jag fått frågor om det.

Det beror på att det vaccin vi fått ta del utav levereras i antal lådor om 975 doser per låda. Fördelningsnyckeln i sin tur, där Västerbotten har förhållandevis få människor i åldern 70+, leder till att bland annat norrbotten och Västernorrland får en låda fler än Västerbotten.

Har förstått på SKR och folkhälsomyndigheten att siffrorna kommer harmoniseras från med vecka 5.

Det är viktigt att komma ihåg att brytpunkterna i överenskommelsen om genomförandet för vaccineringen är en bit framöver, se särskilt 3.3 Särskild ersättning vid skyndsamt genomförande av vaccination.

Nu har jag iofs inte gjort någon asterisk i diagrammet, men siffran för procent av befolkningen över 65 är tagen från SCB, och var det närmaste 70+ jag kunde hitta denna söndagsmorgon – ber om överseende (samt gärna korrigering om någon flitig person har en bättre siffra med källa så välkomnar jag det, bara kommentera/maila över så korrigerar jag tabellen).