Petter Nilsson(SD)

Elpris och klimatmål

Människor behöver el. De med lägre inkomst drabbas mer av höjda elpriser än de med god inkomst.
Elpriserna har som bekant klättrat friskt.

Under gårdagen(måndag 29 november) låg i norra Sverige på 3,7kr per kwh, klockan 16-17. Något SVT attribuerar till flera faktorer, däribland höga bränslepriser, låg produktion av vindkraft samt det kallare vädret – vilket leder till större förbrukning.

Detta lyfter även SVT Västerbotten, där en expert lyfter följande sätt att minska elförbrukningen:
1. Håll koll på elmätaren. Vetenskapen har tydligen visat att bara genom att titta på elmätaren minskar man förbrukningen med 10%.
2. Skapa egen eller investera i energi.
3. Installera fler värmekällor. Exemplifierar med en kamin.
4. Se över och byt gamla vitvaror

Kanske inga direkt genomförbara förslag för den som har lägre förvärvsinkomst, såvida man inte har tid att avsätta för en kontinuerlig okulär besiktning av elmätaren – förutsatt att förbrukningen minskar utan att man tar någon ytterligare åtgärd.

Experten visar också upp pins med bland annat ”extinction rebellion” (XR). Får väl hoppas att produktionen av XR-pins inte bidrar till växthuseffekten.

För en som tycker sig se dessa aktivister på vart och vartannat möte man är på, så har jag ytterst svårt att förstå deras agenda. Några har förstås insett det fruktlösa med att vifta med en flagga och hoppas på att någon auktoritet ”löser problemet”, när man som organisation inte är öppna för kärnkraft.

I ljuset av de höga elpriserna är det bara allmänt uppenbart att det var ordentligt dumt av S och company att avveckla kärnkraften.

Tills vidare hoppas jag på ett parodiskt energiexpertsinslag från SVT, modell Robert Gustafsson.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

6 kommentarer

 1. Ulf Parde

  Ja, vi måste ha kärnkraft. Sedan gäller också att hela högeroppositionen i riksdagen nu orkar stå upp och försvara bensinskattesänkningen mot Mp:s attacker – gärna m h a även C och L i denna fråga.
  Nu är fängelserna överfulla av gängkriminella. Om vi utvisade fler utan ”verkställighetshinder” kunde det kanske hjälpa till lite grann.

  • Brorson

   Under senaste ”Välkommen till SD” har jag skrivit två kommentarer om återvandring, vilka personkategorier som bör få, respektive inte bör få, återvandrings- och återetableringsbidrag. De som inte bör få är:
   1. Asylsökande som fått avslag.
   2. Personer med tidsbegränsade (turister, gästarbetare, gäststudenter, m.fl.) eller tillfälliga (flyktingar) uppehållstillstånd, som har gått ut.
   3. Personer som vistas illegalt i Sverige.
   4. Personer som har utvisats p.g.a. brott.

   Det normala är att dömda brottslingar utvisas efter avtjänat fängelsestraff i Sverige. Jag föreslår att:
   1. Att Sverige hyr fängelseplatser i våra grannländer, i först hand för de ländernas medborgare, som har begått brott i Sverige, men även för andra utländska medborgare.
   2. Att Sverige ingår avtal med andra demokratiska länder, att Sverige får hyra fängelseplatser i de länderna för deras medborgare, som har begått brott i Sverige.
   3. Att separata avtal ingås även med andra länder för enskilda fångar, om humanitära principer kan garanteras.
   4. Ansökningar från enskilda fångar om att få avtjäna straffet i hemlandet ska som regel alltid beviljas. (Avslag endast om det finns skäl att anta att syftet är att undandra sig det utdömda straffet.)
   5. Lagregeln att personer som har vistats mer än fyra år i Sverige får utvisas bara om det finns ”synnerliga skäl”, måste avskaffas. Alla som har begått allvarliga brott ska utvisas. Den som har begått ett lindrigt brott ska slippa utvisning endast om det finns ”synnerliga skäl” mot utvisning.
   6. Utvisning ska kunna beslutas även vid bötesstraff, om det finns ”särskilda skäl”. Beslut om utvisning ska därför flyttas från domstolen till en särskild avdelning inom Migrationsverket.
   7. Svenska regler om verkställighetshinder måste anpassas till vad FN-konvention. som är mer restriktiv, säger om den saken

   Angående det juridiska språket så är den ungefärliga betydelsen av ”särskilda skäl” detsamma som undantagsfall, medan ”synnerliga skäl” betyder sällsynta undantagsfall. Det är väl inte konstigt att t.o.m. utlänningar, som inte har någon anknytning till Sverige, väljer att begå brott i Sverige, när risken att åka fast är mindre i Sverige än i hemländerna, straffen lindriga och förmånerna under strafftiden är fler, och risken för utvisning efter avtjänat straff är ringa.

   Och dessutom är ju svenska myndigheter skyldiga att hjälpa till vid planeringen av brotten, tack vare den unika svenska offentlighetsprincipen. Här krävs en grundlagsändring. Se till att de blir av under 2022. Nästa chans är inte förrän 2026.

 2. Bengt Hellman

  Kärnkraften avvecklar sig själv eftersom verken blir gamla och det till slut inte lönar sig att ha dem i drift. De verk som lagts ner på senare år har inte gjort det på grund av politiska beslut utan på grund av att ägarna inte ansett det lönsamt att uppgradera dem till godtagbar standard för att de skulle kunna drivas vidare.

  Ny kärnkraft är mycket dyr och tar lång tid att bygga. I vårt grannland Finland har bygget av en reaktor blivit tre gånger så dyr som planerat och bygget har tagit tre gånger så lång tid än beräknat. Reaktorn har blivit en av världens allra dyraste byggnader. Den som vill ha billig el ska satsa på vindkraft. Kostnaden per kWh för ny vindkraft är en fjärdedel av kostnaden för ny kärnkraft.

  • Brorson

   Låt oss slippa kortsiktigt lönsamhetstänk och bygga kärnkraft i stället. Utan politiska låsningar och förhalningar tar det 5 – 7 år från beslut till driftstart att bygga ett nytt kärnkraftverk med en teknisk livslängd på c:a 100 år. De är som mest lönsamma efter 30 – 40 år, d.v.s. efter avskrivningstidens slut. Av de verk som lagts ner i Sverigehar alla utom ett (det äldsta – Oskarshamn 1) p.g.a. politiskt strul.

   Nya järnvägar är mycket dyra och tar lång tid att bygga. Nya tåg är också mycket dyra och kräver långa avskrivningstider (30 år) för att löna sig. Det är något som inte stämmer i kärnkraftmotståndarnas sätt att resonera, när de samtidigt med kampanjerna mot kärnkraften vill bygga nya järnvägar- trots att det inte går att köra moderna tåg på vindkraftel. Den är för opålitlig.

   Den s.k. klimatomställningen är i praktiken en omställning från långsiktigt till kortsiktigt lösamhetstänkande. Oseriösa företag, som skövlar natur och använder svart arbetskraft, skär guld med täljknivar.

   • Lars

    Att bygga järnvägar är en av de sämsta investeringar man kan göra om man vill göra klimatnytta. Dels därför att de är dyra, dels för att batteridrift av lastbilar och bilar gör mer nytta och kan göra snabbare, och därför att det gång på gång har visat sig att järnvä’gar inte löser logistikproblem på rätt sätt, dvs varken folk eller gods hamnar på järnväg bara för att järnvägar byggs. Flera försök med överföring av gods till tåg har relativt nyss skrotats då godset i vissa fall försenats då logistiken med järnväg inte fungerat, i andra fall för att godsmängderna varit för små för att tåg ska löna sig. Gods har nämnligen olika krav på avgångs och ankomsttider beroende på att olika gods har olika logistikkedjor och det inte fungerar med samma tider för allatyper av gods, helt ok om man skickar gods mellan Los Angeles med omgivning och New York med omgivning, där det går många långa godståg per dygn, men svårt mellan Stockholm och Umeå, där det är svårt att fylla mer än ett tåg med en avgångstid…

  • Marko

   Om man ignorerar allt annat som har flera orsaker.
   Så spelar det inget roll om något är billigare, om det nu skulle vara så, om det inte fungerar beräkneligt.
   Vindkraft är beroende av naturens nycker.
   Det är en källa man kan ha vid sidan om, inte en baskraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.