Petter Nilsson(SD)

Majoritetens besynnerliga Regionpolitik!

I Regionen var endast Sverigedemokraterna för att regionen måste ta ansvar för BB i Lycksele – på riktigt. Det innebär att man som politiker inte ska försöka skjuta över ansvaret eller skylla ifrån sig.
Vi har skrivit och fått några debattartiklar publicerade i ämnet ett par veckor efter vårt förslag till beslut i HSN var inlämnat.

Därför var det glädjande att även se en insändare i ämnet i VK, där skribenten också ser problem med detta. Styret är nämligen redo att släppa allt till den ”fria marknaden” som de ofta kritiserar. Eller som man i stället kan uttrycka det: det är märkligt att se majoriteten skyffla ifrån sig ansvaret på privata aktörer, inte minst i ljuset av den svansföring man haft inför valet kring ”vinster i välfärden”.

Det är möjligtvis smidigt och bekvämt för styret för då kan man skylla allting på marknaden när det efter ett tag visar sig att det inte kommer lösa någonting. Men vi lever i en representativ demokrati, vilket innebär att det är ytterst politikerna som måste ta tag i problemen när det handlar om vår välfärd. Det handlar helt enkelt om ansvarsutkrävande, ett ansvar som majoriteten försöker undvika.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

25 kommentarer

 1. Marko

  Noterar att visa propagandablogg som normalt skriker om att befolkning inte får bidrag så dom har råd att köra spisen och laga mat nu igen skriker om mer fladderkraft som är orsak till problemen.
  Vad gör att vissa är helt oförmögna att lära sig och att acceptera verkligheten?
  Eller är man involverad i fladderkraftsindustrin likt övriga som skriker om mer slump el?

 2. Marko

  Är det inte mer instabil elproduktion som önskas så är det öppna gränser.
  Vi har 700k oanställbara, vi har eskalerande kriminalitet som liknar krig mitt i samhället, korruption breder ut sig.
  Vi har tagit emot mer invandrare än Norge, Finland och Danmark tillsammans ändå är utvecklingen mycket sämre i Sverige.
  Varför skulle ner av samma bli bättre?
  Vilka fakta baserar man det på?
  Är det rimligt att basera politik på påhittad godhet istället för mätbar fakta?
  Liknar mest fantasier från något hippiekollektiv (MP?)
  Appropå dagens propagandablogginlägg.

  • Mique

   Kul att du betraktar Petter Nilssons blogginlägg som propaganda! Din stavning och satsbildning blir betydligt bättre, då du använder dig av chatGPT!

    • Mique

     Herr Nilsson censurerade min kommentar angående ”Majoritetens besynnerliga regionpolitik”. Att ta ansvar i politiken, är ett mycket känsligt ämne för sverigedemokratiska politiker. Roligt, att du i viss mån, har börjat använda dig av mitt språkbruk i dina kommentarer, bland forskare i ämnet internettroll, kallas det för ”mirroring”.

   • Agneta

    Detta är inte en blogg för kontroll av rättstavning. Istället för att nedvärdera andra borde Mique bemöta inlägget med argument i sakfrågor.
    Men det kanske handlar om synen på ” allas lika värde ”

    • Mique

     Det är tragiskt att du försvarar bristande kunskaper hos vissa kommentatörer, på Petter Nilssons blogg. Jag som är invandrare, ska inte behöva rätta dessa ”genuina” svenskar i deras eget modersmål. Att inte känna till skillnaden mellan den franska flaggan och den ryska flaggan, påstående såsom ”delfinerna i våra sjöar” och påstå att hundra miljoner euro är tio miljarder svenska kronor, visar enbart på den mycket låga kunskapsnivån, bland vissa av kommentatorerna på Petter Nilssons blogg. Förövrigt, tycker jag att du är ute på mycket hal is, då sverigedemokraterna inte står för alla människors lika värde. Jag förmodar att du är en dåligt inställd sverigedemokratisk bot.

     • Marko

      FYI
      Allas lika värde på propagandabloggen innebär att vi inte ska hjälpa offer för jordbävning.

     • Agneta

      Återigen personangrepp istället för att bemöta sakfrågor.
      Du behöver alltså rätta svenskar i deras eget modersmål anser du? Självgodhet är definitivt inte klädsamt.
      Att nedvärdera andra som du ofta gör, visar att du absolut inte tror på allas lika värde.

 3. brorson

  En del sossar, bl.a Holmlund fantise4rar om att Sverige har brist på folk – trots en makalös öknjing av folkmängden genom invandringen – och skriver att det ”behövs stora befolkningsomflyttningen i världen bland annat för att klara välfärden men också för att tillverka alla varor som behövs men även alla typer av tjänster. Att stänga gränser kommer aldrig att vara någon lösning på problemen. Länder som behöver folk måste då föra en politik som är attraktiv för de somvill byta land”. .Förutom att han dömer ut den infödda svenska befolkningen som oekeslösa gamlingar, dömer han ut alla redan hitkomna invandrare som lata och odugliga och helst lever på bidrag (fastän det skriver han inte, en något fel måste det ju vara på Muhammed & Fatima om de inte duger till någonting).

  Märkligt. I sina hemländer kunde de jobba sedan de var små barn och det trots att de inte kunde svenska. De är ju dessutom inkonsekventa, när samma debattörer ständigt tjatar om hur många invandrare som faktiskt har jobb och att vi inte skulle kunna klara oss utan dem .Jo, kanske om vi inte hade haft så stor invandring, för även invandrare kräver ju service och blir ti.io.m gamla. Den stora frågan är inte hur vi ska klara den framtida äldreomsorgen i Sverige, utan hur de ska klara den framtida äldreomsorgen i Afrika, där man har en snabb ökning av befolkningen i åldersgruppen 70 +. Jag har svarat:

  Japan har världens äldsta befolkning och högsta medellivslängd, men nästan ingen invandring. Förklaring: Friska åldringars och en fördomsfri syn på tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. I Sveritge styrs äldreomsorgen av unga snorvalpar som chefer, som har bestämt att äldre kvinnor inte vill att ”robotar” ska sköta deras intimhygien.

  Sverige är ett av världens mest hårdrationaliserade länder och lider verkligen inte av någon arbetskraftbrist, sett till totala utbudet och totala efterfrågan på arbetskraft. Med ett långt liv bakom sig har man sett jobb försvinna och varför skulle det upphöra nu? Varannat jobb väntas försvinna inom ett pöar decennier, och kommer näppeligen att ersättas fullt ut av nya jobb. Och det är inom branscher med hög personaltäthet, såsom vård och omsorg, som fortsatta rationaliseringar kom att ge störst ekonomisk utdelning.

  Med ökad livslängd måste det hopsparade pensionskapitalet räcka under fler år och då är lösningen större inbetalningar till systemet, sänkta utbetalningar eller höjd pensionsålder. Riksdagen har redan bestsämt sig för det sistnämnda alternativet, vilket dock sannolikt kommer att leda till senare inträde i arbetslivet för de unga.

 4. brorson

  Forts:
  Hur kan det då uppstå brist på arbetare i yrken, som kräver kort eller ingen utbildning? Jo. därför att det är ingen status att vara ”bara” arbetare och ger dessutom låga löner och ännu sämre anställningsrskydd. Och det sistnämnda är ett resultat av POLITIK. som dels drivs av borgerliga partier, för vilka höglönegrupperna är viktiga väljagrupper och dels av Socialdemokraternas uppgörelser med C, som är det mest arbetar- och fackföreningsfientliga partiet.

  Arbetskraftimporten, vars egentliga syfte är att pressa ner arbetarlönerna genom ökad utbud av arbetskraft samtidigt med vikande efterfrågan på arbetskraft genom rationaliseringarna, får väl inte ens nämnas, för då blir man kallad ”rasist”. Detta är POLITIK och inte någon naturlag. S är inte längre ett arbetarparti med full sysselsättning som mål utan ett arbetsgivarparti, som tycker att det befintliga ”befolkningsmaterialet” inte är bra nog.,.

  Det mest effektiva sättet att minska nativiteten i länder, som fortfarande har en hög sådan, är att införa allmänna pensionsförsäkringar även i de länderna. I de länderna fungerar stora barnaskaror som ett slags individuella pensionsförsöäkringar.,Barnen ska ju försörja sina egna föräkldrar, när de blivit äldre. Och har man dessutom en hög barnadödlighet i de länderna skaffar folk fler barn som ett slags extra pensionskapital.

  I stället för att importera mer arbetskraft, som går rakt ut i arbetslöshet och försörja dem med bidrag, borde vi använda de pengarna till att bygga upp offentliga pensionssytem i utvandrarländerna – samtidigt med kampanjer för färre barn. För en bättre frsmtid i det egna landet. Gör det attraktivt att bo kvar.

 5. brorson

  Holmlund är bra lustig. Nu oroar han sig för en drastisk folkminskning i Kina, vars sydöstra del är välrdens mest överbefolkade område. Nästan en halvering under kommande 70 år enligt Holmlund. Han råkade bara glömma en sak: Små barn växer upp och fårf egna barn, som i sint tur får egna barn. De kinesiskor, som blir mammor idag, kommer att vara mormödrar om 70 år, några rentav mormorsmödrar. Hur många blir det sammanlagt? Inte en halvering av det ursprungliga befolkningstalet.

  Vad många inte vet, är att några av världens mest glesbefolkade området också ligger i Kina – för att inte tala om grannlandet Mongoliet. Asiens problem kan nog lösas i Asien, oavsett för många eller för få födda. Och i Afrika är det nästan bara Nildeltat i Egypten som kan sägas vara överbefolkad. Folktäntheten (inv / km2) i Afrika som helhet är som folktätheten i Småland, men till skillnad mot Småland är det skördesäsong nästan året runt i Afrika. Jag förnekar inte en alltför snabb folkökning i en del afrikanska länder är ett bekymmer. Men med rätt slags hjälp utifrån borde Afrikas problem kunna lösas i Afrika. Genom att ge afrikanerna hoppet om en bättre framtid i sina egna länder.

  Kampanjerna i Sverige under 00-talet för drygt 100 år sedan MOT emigrationen, när svenskarna peppades med löften om en bättre framtid i det egna landet, gav snabbare resultat än man kanske tror. Året 1925 blev vändpunkten , för det året var invandringen lika stor som utvandringen. Och invandringen bestod nästan enbart av återvandrare, svenskar som kom hem – till ett land i snabb ekonomisk utveckling. Allmän pension hade redan funnits i tio år. Stora barnaskaror behövdes inte längre för trygghet på ålderdomen.

  Varför ska Afrikas bästa arbetskraft, de som kan starta företag och anställa andra afrikener, leva som arbetslösa bidragstagare i Sverige? Jag förnekar inte alls att vi har en ”kompetensförsörjningskris” i Sverige. Men vad beror den på? Detta har jag skrivit på en S-blogg: ”Själv tycker jag att det är ett rejält underbetyg till Sverige som kunskapsnation. om vi inte klarar kompetensförsörjningen med egna resurser utan måste importera arbetskraft från länder, som har mindre tillgång till kompetens än Sverige. Detta anser jag vara djupt osolidarisk och tyder på allvarliga systemfel inom svensk utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.” 

  Sossen, som har bloggen har svarat: ”Brorson, det här handlar inte om att det är ett misslyckande att inte klara kompetensförsörjningen själv. Det är inte arbetsmarknadspolitik eller nåt annat som är själva huvudfrågan. Tyvärr är situationen kritisk och det beror inte heller på socialdemokraterna, SD, Moderaterna eller någon annan. Utan det handlar om demografi ”

  Det är väl generöst att inte skylla på SD eller de nuvarande regeringsparierna. Men i mitt svar (som han ännu inte har publicerat) slår jag fast att alla åtta riksdagspartierna är mer eller mindre medskyldiga till den s.k. kompetensförsörjningskrisen. Men naturligtvis är de partier som haft regeringsmmakten mer skyldiga än de övriga, som råkar vara SD och V .Även de två sistnämnda partiera måste skärpa till sig. VI HAR STORA INLÅSNINGSEFFEKTER PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN, som gör det svårt att rekrytera folk till bristyrken. Det du, Petter! Fortsätt att kämpa för BB i Lycksele, men var hittar du barnmorskorna?

  I Kina (där behövs väl inte så många?), i Afrika, bland arbetslösa invandrare i Sverige, bland arbetslösa svenskar – eller bland personer, som redan är anställda i den svenska sjukvården, och som skulle kunna komplettera sin utbildning till barnmorska? Om vi tänker oss att alla tar ett steg uupåt på karriärstegen, varefter nedersta nivån fyll på med arbetslösa?Men här har vi problemet att alltför få vågar prova något nytt, vågar ta risken att misslyckas och inte får tillbaka sitt gamla jobb, utan hamnar i arbetslöshet.

 6. brorson

  Demografi är ett modeord, som sossar svänger sig med, fastän de inte själva vet vad som därmed menas. De chansera på att den, som de talar till, inte heller vet. Om du som läser detta inte heller vet, rekommenderar jag att du söker efter ”demografisk transition” på Wikipedia. Bortsett från lite struntprat på slutet, så är allting korrekt. Warren Tompson var en afrikansk forskare, som hade studerat befolkningsutveckligen i de först industrialiserade länderna, och 1929 lanserade en teori, som kom att kallas demografisk transition.

  Det är förbluffande hur väl befolkningsutvecklingen även i de senare industrialiserade länderna stämmer med Warrens teori. Därför kan man förutspå att samma utveckling kommer att ske i de ännu ej industrialiserade länderna, när de väl tar steget från agrarsamhälle till industrisamhälle. Därför finns mycket att lära av Sveriges utveckling från ett av Europas fattigaste länder till en världsledande välfärdsstat. Tyvärr år det nu bakåt för Sverige, men det beror på den förda politiken., Warren beskrev fyra faser av demografisk transition. Först höga födslotal och höga dödstal, hög barnadödlighet och kort medellivs-ängd,Sverige under 1800-talet..

  Man kan nu i de länder som hunnit längst, särskilt Japan, börja se en femte fas, som kännetecknas av krympande befolkningstal. Men det är väl inget att hetsa upp sig över, som Holmlund gör med sina överdrifter. Och det finns heller ingen anledning att kompensera sjunkande inhemska födelsetal med en stor människo-import, ett modern motsvarighet till gamla tiders slavhandel. När det hela tiden pratas om världens nuvarande befolkning förbrukar naturresurser motsvarande fyra jordklot, så är det väl bara bra om folkmängden i föregångsländerna minskar något?Vi får verkligen hoppas att de mest överbefolkade områdena följer efter med minskad nativitet.

  Holmlund borde fundra på hur lång tid det tog att bygga ett hus, och hur många byggnadsarbetare detg krävde, när han själv arbetade som husbyggare. Och hur lång tid det tar idag att bygga ett lika stgort hur och hur många arbetare det kräver. Har han tappat förmågan att tänka praktiskt under alla år som yrkespolitiker? Nog märls det att S inte längre är ett arbetarparti, när ledande sossar yrar om att vi måste iimporfera arbetskraft för att klara äldreomsorgen. Och fantiserar om att ”kompetensförsörjningskrisen” är ingens fel utan beror på ”demografin”.

  Vi, som är pensionärer idag är friskare än någon generation före oss, när de var lika gamla och kräver inte alls lika mycket vård och omsorg som de, Dessutom finns stora outnyttjade rationaliseringsmöjligheter inom just äldreomsorgen. Och dessutom finns ju som en sista utväg möjligheten att höja pensionåldern. Vilket Sveriges riksdag redan har bestämt. Den första höjningen har redan trätt i kraft. Som jag skrev i en tidigare kommentar, är jag övertygade om att detta inte kommer att leda till fler arbetande, utan till ett senare inträde i arbetslivet för de unga.

 7. brorson

  Personalbrist samtidigt med växande arbetslöshet. Under sin korta tid som socialdemokratisk partiordförande talade Håkan Juholt om ”missmatchningen” som ett problem som måste lösas omedelbart. Det har gått tolv år sedan dess, varav åtta år med S-regeringar, och, fortfarnade är problemet olöst, trots rekordstor invandring. Det har inte ens gjorts något försök. Med missmatchningen menas ungefår att på ena sidan finns en arbetsgivare som söker arbetskraft med vissa kvalifikationer och på andra sidan finns en arbetssökande, som har just de kvalifikationerna. Trots att de intensivit letar efter varandra hittar de aldrig varandra.

  Den fördas arbetsmarknadspolitiken underlättar inte, utan hindrar snarare mötet mellan de två. Den s.k. Arbetsförmedlingen klarar inte ens av att rekrytera den personal, som behövs för att Arbetsförmedlingen ska bli det som den heter.. Och borde därför läggas ner. Ge plats åt något annat, som,, något som fungerar. Glömda är Juhotls visdomsord och nutida S-politiker skyller på ”demografin”.

 8. Marko

  https://www.expressen.se/nyheter/partitopp-inom-s-kande-till-gangkopplingar-i-botkyrka/

  Ser ut som att ”vända på varje sten” sosseriet i praktiken som vanligt har agerat tvärtemot vad dom påstår utåt.
  Den potentiellt samhällsomstörtande korruption det innebär när maffian politiskt tar över landets kommuner har varit känt.
  Men allt har gjorts för att mörka och tysta.
  Dom är antingen genomkorrupta ända upp i toppen eller maktgalna karriärister med enda mål att sko sig själva.

 9. Mique

  Svar till signaturerna ”Marko” och ”Agneta”. Era svar är mycket förutsägbara. Det är svårt att bedöma om personangrepp mot ett internettroll är nedvärderande, eftersom internettroll ”inte fullt ut är människor”, däremot är en bot definitivt inte en människa. Ett tips, i all välmening, till er uppdragsgivare sverigedemokraternas propagadamaskineri, justera inställningarna hos era internettroll och era botar, de är allt för lätta att genomskåda!

  • Agneta

   Borde inte kommentera sådant trams, men egentligen är det ju tragiskt att Mique är så uppfylld av hat och misstro mot andra.

 10. Mique

  Internettroll skriver på internetforum i syfte, att provocera fram känslomässiga svar, gräl, missförstånd eller utdragna ofruktbara diskussioner (flejm-krig), som inte leder någon vart. Beteendet involverar inslag av bluff, lögn eller överdrifter. Bottnar har ingen moralisk kompass, de är enbart algoritmer. Källor: Försvarets forskningsinstitut (FOI), Internetstiftelsen, Kali NetHunter Community och Arch Linux Community.

 11. Pingback: Opera eller BB? | Petter Nilsson(SD)

 12. Pingback: Opera eller BB? | Petter Nilsson(SD) - firstowngreen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.