Petter Nilsson(SD)

Transkriget!

Detta inlägget är transkriberat från detta Youtubeklipp, förhoppningsvis är det också läsbart.

SVT:s dokumentärserie kring transvården, ”transkriget” är både kritisk och kontroversiell. Den är sevärd.


Vården och aktivismen

Det är uppenbart att aktivister fått spela en stor roll i barnens upplevda symptom, men också i vården av barn och unga.
Ökningen av könsdysfori har varit lavinartad på bara några år.

Man lyfter även betydelsen av sociala media, och sektliknande hbtq-föreningar. Vårdpersonal säger att föräldrar tagit sina barn till könsdysforiklinik. Barn ibland så unga som 3-4 år.

En tre-fyra år gammal unge tänker svårligen något på dennes kön. Att ens överväga tanken att denne skulle göra det är förstås vanvett. Det stämmer dock väl in i diverse psykologiska fenomen hos föräldrarna, exempelvis den jungianska aspekten, ”slukande modern”.

Därtill har ideella föreningar varit med och påverkat också. I dokumentären lyfts särskilt föreningarna RFSL/RFSU samt Transammans.
Vårdpersonal säger också att själva [sjukvårds]verksamheten också har haft en politisk preferens. En politisk preferens hellre än att lägga fokus på god vård.


Tyngden av behandlande ingrepp

Det är allvarliga – irreversibla – åtgärder. Stopphormoner, livslånga hormonbehandlingar, överkroppskirurgi och genital kirurgi.


Ingreppens faktiska nytta

Experterna tydliggör att det behandlingen inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för behandlingarna.
Därtill.
Den som genomgått könskorrigerande behandling kommer inte veta hur sitt liv sett ut ifall denne inte genomgått behandling.
Dokumentären lyfter problemen med att man exkluderas ur gemenskapen ifall man publikt ångrar sig, eller ens uttrycker sig i skeptiska ordalag kring behandlingens nytta. Finns även belagt i studier.

Mina tankar kring detta
Jag räds att detta är något framtiden kommer beskriva som ett brott mot de som utsatts för detta. Framförallt de i späd ålder.
När regionerna är i ett enormt ansträngt läge är det inte alls lämpligt att bedriva detta i offentlig regi.
Man måste också fråga sig hur det kommer sig att man lyckats lyfta upp könsdysforin så högt i prioriteringarna inom sjukvård. De resurserna behövs annanstans.
Inom förlossning, primärvård, akutsjukvård: Listan går att göras lång.
Har skrivit mycket i ämnet tidigare, senast lyfte jag återigen just att HBT+ inte är – eller ska vara – politik. Jag struntar i vad folk gör i sina sovrum.
För de få som faktiskt har nytta av behandlingar mot könsdysfori, så bör dessa ingrepp göras på egen bekostnad.
De ska ha fyllt 25 år.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

12 kommentarer

 1. Mique

  Ännu ett exempel på din och sverigedemokraternas åsikt om vad demokrati och individens integritet innebär. I Sverige blir alla personer myndiga på sin artonårsdag, även om man har en eller flera förmyndare.

 2. Marko

  Den som tar sin 4 åring till könsdysforiklinik bör bli av med vårdnaden och gå hem ensam.
  Grovt olämplig som förälder.

 3. brorson

  Föreslår härmed att Tegnell får ett forskningsanslag på 3,9 miljoner samt nästa års nobelpris i medicin efter genomförd forskning. Han ska göra ett experiment med flockimmunitet hos alla svin i hela Sverige, tama såväl som vilda. Smittan (svinpest) ska spridas av djurvårdare utan munskydd. Oetiskt? Ja, eftersom det handlar om djur och inte om människor. Uppskattningsvis 13.000 svenskar, som kunde ha räddats med den norska corona-strategin, dog av Tegnells experiment med flockimmunitet hos människor.

  Nu pågår också ett i högsta grad oetiskt experiment med ”konskorrigeringar” hos människor inom den svenska sjukvården. Sjukvården ska inte göra friska patienter sjuka ens på patienternas egen begäran. Om inte verksamheten förbjuds helt, vilket vore bäst, är en åldersgräns på 25 är inte alls orimlig. Det är nämligen vid den åldern, som en människas alla kroppsfunktioner anses ha växt färdigt. Och det är väl också vid den åldern, eller strax före, som personer som genomgått ”könskorrigering” ångrar sig?

  Dessa hormonbehandlingar, som vi vet förkortar patienternas liv, är en ny kassako för den totalt hänsynsklösa läkemedelsindustrin – som före Ukraina-kriget vållade fler dödsoffer ån krigsmaterielindustrin. Det svenskbrittiska läkemedelsföretaget Astra -Zeneka har stämts för en död och flera skadade av företagets corona-vaccin. Naturligtvis är det en avvägning mellan risk och nytta vid behandling och förebyggande av verkliga sjukdomar, vilket inte är fallet vid ”könsdysfori”, som är en påhittad sjukdom.

  Tegnell kan mycket väl tänkas få pris i framtiden för sin studie med avsiktlig smittspridning jämfört med förebyggande av smittspridning, innan det fanns vaccin, och därefter effekterna av vaccin. Men det måste fram i ljuset att all utveckling av förebyggande eller botande prepat medför risker och att många ofrivilliga försökspersoner har dött av läkemedelstester, även i vårt land, såsom tvångsmedinerigen inom den svenska psykiatrin med Astras preparat roxiam. Minst åtta patienter dog. Varefter svenska Astra slogs ihop med brittiska Zeneka.

  Efter alla dödsfallen av läkemedelstester i Sverige, infördes nya och strängare tillståndskrav för all forskning på människor. som ministern för högre utbildning och forsknin Mats Persson, L, nu försöker luckra upp. Ett led i den kampen är Perssons förtal mot f.d. SD-riksdagsledamoten Elsa Widding för att hon bevistat en konferens med påstådda ”anti-vaxxare”. bl. a. en amerikansk miljöjurist, som har företrätt både offer för förorenat dricksvatten och offer för läkemedelstester, bl.a. vaccin.

  Det är bra om SD äntligen sätter ner foten om verksamhet inom sjukvården, som gör friska mäniskor sjuka. Men partiet bör också be sin f.d. medlem Elsa Widding för uteblivet försvar mot lögnaren Mats Persson – och om möjligt locka tillbaka henne som medlem. Hon är visserligen ingen läkemedelsexpert, men en oerhört kompetent expert på energi och klimat. SD:s bästa värvning någonsin – och nu är hon inte längre medlem.

  • Marko

   Vi kan väl bara sätta munskydd på grisarna då ?
   Om vi ska blanda ihop dessa 2 saker.
   Det har oxå lämpligt nyss tagits fram ett vaccin mot afrikansk svinpest.

   • brorson

    Munskydd på grisarna var ingen dum idé. Men de ska vara av plåt eller hårdplast, så att svinen inte kan äta vad som helst, som de hittar. Jag vet en del om detta, eftersom jag har utbildning i smittskydd för lantbruksdjur, vilket är tillämpligt också på smittskydd för människor. Men det är synnerligen stora skillnader mellan olika sjukdomar hos samma art. Om smitta ska utlösa sjukdom beror på flera faktorer: 1) bacillernas virulens, d.v.s hur effektivt immuniteten hos offret kämpas ner 2. bacillernas genomträngningsförmåga ner. ex-vis sällsynt genom hel hud.3.koncentrationen av baciller i ex-vis utandningsluften. 3. Tiden. som offret exponeras för smittan. 4. Om bacillerna svävar fritt i luften eller är inneslutna i små (för ögat osynliga) vätskedroppar, som faller till marken efter några meter.

    Immunitetsskyddet skiljer avsevärt mellan olika djurarter beroende på om djuren i vilt tillstånd lever i små flockar eller stora hjordar. Svin är extremt smittkänsliga. Att vara grisbonde med ett par hundra svin, kräver enormt mycket kunskap och skicklighet. Ändå är jag kritisk mot myndigheterna, som först inte reagerar alls på utbrottet i Fagersta. och sedan reagerar med fullsändig panik och ska slakta alla tamgrisar inom riskzonen. Grisbönder vet hur man skyddar sina djur. Det kan handla om besöksförbud hos bönderna, att deras barn måste hållas hemma från skolan, för att inte ta med sig smitta till andra elever, som tar med sig smittan hem, o.s.v. Senaste gången vi hade mul- och klövsjuka i Sverige höll skolorna stängt under ett halvår. De värsta smittspridarna är djurrättsaktivister, som olovligen går in i ladugårdar.

    Mul- och klövsjuka är en extremt virulent luftburen smitta, som kan spridas fem mil HIV / aids den motsatta extremen, som i stort sett bara smittar genom blodtransfusioner och avancerat sexuellt beteende. Däremellan covid. Ett säkerhetsavstånd på 3 – 5 meter från en smittbärare ger ett bra skydd – i synnerhet om smittbäraren bär munskydd, eftersom bara en mindre del av smittan tränger igenom ett vanligt munskydd av papper. När Tegnell lyckades förbjuda hemtjänstpersonal, som arbetar mycket nära smittkänsliga vårdtagare, kan jag inte se detta som annat än uppsåtligt mord.

    Den myndighet, som haft till uppgift att skydda befolkningen mot dödlig smitta. hade gjort kampen mot smittskyddet till sin huvuduppgift. de myndigheter, som haft till uppgift att bekämpa smittspridning bland djur, har gjort till en ny huvuduppgift att trakassera djurägare, sjukvården dör friska människor sjuka genom att behandla påhittade sjukdomar (könsdysfori), polisen skyddar koranbrännare i stället för att bekämpa brott. energimyndigheterna har skapat effektbrist genom att lägga ner fullt fungerande kärnkraftverk, o.s.v. Vad vi bevittnar ett totalt förfall av den offentliga sektorn, med spridningseffekter till den privata sektorn.

    Digerdöden spreds med loppor. som hade råttor som favortidiet, men använde människor som nödföda, när råttorna dog, och spreds mellan människorna i trängsel, Ett bestående kulturdrag hos oss svenskar sedan den tiden. är att vi nästan instinktivt håller ett visst avstånd till både ytligt bekanta och främmande människor, med följd att vi beskylls för främlingsfientlighet och rasism.Ingen vet hur många fler, som hade dött i covid, om vi hade haft mer ”sydländska” umgängesvanor.

    Att du, Marko, tydligen har klarat dig från covid, beror sannolikt på två faktorer: 1. att du inte tillhör någon riskgrupp, och 2. att du medveten eller omedvetet har undvikit riskbeteenden.

    • Marko

     Jag har inte klarat mig från covid.
     Fick skiten för länge sen och har fortfarande effekter av det.
     Jag anser dock att hanteringen var totalitär, detta trots att det rätt fort blev klart att utanför riskgrupp så var det lindrigt.
     Relativt lite i Sverige jämfört med tex covidläger ( Australien) nordkorea liknande fängelse (Nya Zeeland) eller fängelse om
     du inte tar din statligt ordinerade medicin var 3e månad ( Österrike )

     Vad gäller svinpesten så har jag inte mycket kunskaper.
     För en lekman känns det drastiskt att avliva alla dock.
     Man bör väl kunna isolera sina egna, testa varje dag, och avliva om man får in smittan.
     Skulle oxå förvåna mig om vi inte kommer behöva avliva alla grisar i hela sverige.

     Håller med bilden om förfallet.
     Det är över i stort sett alla områden och i hela västvärlden.
     Undantag är väl den rikaste globalisteliten, snart äger dom väl all djurhållning och all odlingsmark också
     Även alla bostäder och bilar om nuvarande utveckling pågår lite längre.

     • brorson

      När en ny och farlig epidemi dyker upp, och man inte vet, hur den smittar, måste alla tänkbara smittvägar stoppas, vilket tyvärr kan kräva mycket stora nedstängningar av samhället. När man vet mer, kan de onödiga åtgärderna avvecklas. Men man ska inte göra som Tegnell och motarbeta smittskyddet. Det kommer alltid att finnas personer, som inte följer föreskrifterna, och man kan utnyttja opinionsinstituten. fråga: Har du brutit mot föreskrifterna? På vilket sätt? Och du har ändå inte blivit sjuk?

      När HIV kom till Sverige visste man vilka som smittades, nämligen homosexuella män, men inte exakt hur och varför smittan överfördes från man till man. Socialminister Gertrud Sigurdsen, S, föreslog av homosexuella män skulle avstå från sex, tills kunskapsläget blivit bättre, vilket beräknades ta ett halvår. Hon blev så utskälld som ”homofob”, så att S-partet sedan dess inte vågat annat än lyda homo-lobbyn, som det verkar.

      Det är en allvarlig missuppfattning bland allmänheten att epidemier är särskilt farliga (dödliga) sjukdomar och att de inte kan drabba vem som helst. I själva verket rasar massor med epidemier runt omkring oss, utan att vi vet om det, eftersom de inte är farliga. En epidemi är när en smittad person i genomsnitt smittar mer än en annan person, innan han dör eller blir frisk. Om mindre än en annan person, kommer smittan att ebba ut, utan några särskilda tvångsåtgärder från samhället sida.

      Epidemier uppstår vanligen genom krig och förändrat mänskligt beteende. De första kända fallen av HiV var bland extremt promiskösa homosexuella mån i San Fransisco några år efter Vietnamkrigets slut. Under kriget hade förekommit en ytterst ohygienisk hande lmed blod till sårade USA-soldater från blodgivare i Mellanamerika. För måna blodgivare var detta deras huvudsakliga inkomstkälla och de tappades på blod så ofta så att de nätt och jämnt kunde överleva .HIV hade då troligen funnits oupptäckt i dessa länder sedan urminnes tideri mindre farliga varianter, men muterat till den farliga varianten till följd av hanteringen.

      Både människor och djur har ett relativt bra naturligt smittskydd i munnen, eftersom föda tas in den vägen. Därför är oralsex det säkraste sättet att ha penetrerande sex, medan analsex är det farligaste. Det kan verkar motsägelsefullt att svinpesten sprids via munnen. med födan, men det beror antagligen på stora koncentrationer smitta i födan eller på att pestbacillen är särskilt aggressiv. Detta talar mot, men jag är inte alldeles säker, att smittan skulle spridas genom luften. Det borde därför inte vara omöjligt att skydda tamgrisarna mot smittan.. ex-vis genom att låta en grupp jägare bevaka grisböndernas gårdar, med order att skjuta varje vildsvin de får syn på.

      Dessutom är ju grisbönderna själva experter på smittskydd. Under min utbildning, som var i slutet av mitt yrkesliv, praktiserade jag bl.a. på en grisgård. En mycket stor del av arbetstiden ägnades smittskydd. Varje gång en gris hade skickats till slakt, skulle boxen de rengöras med starka kemikalier, innan innan en ny gris kunde släppas in. Svin har en så kortvarig immunitet, så att den först smittade inte längre är immun, när den drabbas på nytt, sedan smittan spridits från gris till gris.

      Den nya svenska ”bondeledaren” Muharrem Demirok visar musklerna och vill kalla in Nationella säkerhetsrådet, bestående av bl.a. försvarsministern och utrikesministern. Det verkar ju fullständigt befängt. Det vore bättre att kräva av våra myndigheter att de lägger jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner, hbtq-certifieringar, o.dyl. åt sidan och återgår till de uppgifter, de en gång i tiden bildades för att utföra.

    • Marko

     ”När en ny och farlig epidemi dyker upp, och man inte vet, hur den smittar, måste alla tänkbara smittvägar stoppas”

     Ja, om det är antingen farligt eller oklart om det är farligt.
     Det vi höll på med under covid höll på långt efter vi visste att enbart riskgrupper drabbades.
     Ditt resonemang innebär dessutom att vi bara är en liten väg från att behandlas som grisarna, att avlivas om vi blir smittade.
     Drar vi covid hysterin lite längre så är det där vi hamnar, behöver bara bli socialt accepterat av majoriteten får.

     Det spreds dessutom på gränsen till lögner.
     All info som var kritisk antingen helt enkelt censurerades eller så försökte man massivt på olika sätt misskreditera den.
     Hybridimmunitet, ren lögn säger jag. naturligt immuna behövde inte regelbunden medicinering.
     Behöver inte idag heller och nu har kampanjandet och hetsjakt på ovaccinerade dött…..för tillfället..
     12 åringar behöver och behövde inget vaccin, dom hade dessutom risk för myokardit som låg på ungefär samma nivå som risk för allvarlig covid.
     Man spelade upp allvarlig covid som extremt farligt men förklarade allvarliga problem med hjärtat som lindrigt.
     Ännu värre i andra länder där 5-åringar vaccinerades och små barn tvingades sitta med munskydd hela dagarna, helt utan vetenskaplig grund.
     Men försökte man kritisera så blev man avstängd och censurerad.

     • brorson

      Du har fel om mitt resonemang. Vi är ju överens om alla tänkbara smittvägar måste stoppas initialt om det är antingen farligt eller oklart om det är farligt? Men jag tror att du har fel att bara riskgrupper drabbas. För det första vet man inte exakt vilka riskgrupperna år, för det andra(när det gäller just covid) hur man fått i sig smittan, om man ska bli allvarligt sjuk, och för det tredje kan smittan föras vidare av personer, som blivit så lindrigt sjuka, att de inte vet om det själva. FHM påstod att smittan inte kunde föras vidare innan smittbäraren utvecklat egna symptom, vilket är direkt fel – och det gäller inte bara covid.

      Om man tvingas till omfattande nedstängningar p.g.a. oklart kunskapsläge, måste man ha planer för en snabb öppning, så fort kunskapsläget blivit bättre. När Tegnell bekämpade smittskyddet i stället för smittan, visste han att de stora läkemedelsföretagen tävlade om att utveckla vaccin, varför de omfattande nedstängningar som behövdes i väntan på vaccinerna, inte behövde bli särskilt långvariga. Sedan kan man ju undra om de vacciner, som togs fram, verkligen var vacciner i egentlig mening, utan något slags bromsmediciner.

      Dessutom gav ju de stora avstånden i stora delar av Sverige, samt svenska umgängesvanor och stora lägenheter ett visst smittskydd, som inte fanns i de mer tätbefolkade länderna, Om inte Tegnell och Carlsson uppsåtligen hade bekämpat de ytterligare smittskydds-åtgärder, som behövts för att skydda riskgrupperna hade vi haft c;a 5000 i stället för 20.000 döda.

      Den tidigare S- (numera oberoende) debattören Lotta Gröning, som tydligen bor i det svinpest-drabbade området har skrivit i Expressen idag om huvudlösa panikåtgärder samt att utbrottet borde ha kunnat förutses. Hon kritiserar svenska myndigheter för att ha kopierat utländska åtgärder i länder med mindre skogar och fler vildsvin per yta – och därmed mycket större risk än i Sverige att smittan skulle spridas till tamgrisar. Man kan nog dra paralleller med covid, att Sverige hade ett bättre utgångsläge än många andra länder i bägge fallen.

  • Kim

   brorson – Ännu ett sidospår, men … Om man bortser från att ALLA experimenterande och att det är lätt att i efterhand, med facit på hand, ha åsikter så finns det klart olika sätt att se på Sveriges hantering av Covid. Påfallande många tidiga kritiker har ändrat uppfattning i efterhand.

   https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/sveriges-overdodlighet-lagst-i-europa/

   Artikeln tar upp en väldigt viktig del som allt för sällan tas upp – Sveriges ”förvaring” av äldre. Ser man hur det ser ut idag och planeringen framöver så ser det ut som om Sverige faktiskt inte lärt sig något.

   • brorson

    Kim, Är du nazist? Med ditt sätt att argumentera räddade nazisterna livet på flera miljoner judar under andra världskriget, eftersom mycket färre tyska judar dog efter kriget än före kriget. Det är på den nivån nutida S-sympatisörer försvarar ett nutida svenskt massmord. Det har ingenting att göra med ”förvaringen” av oss äldre. Folkhälsomyndigheten, som borde ha KRÄVT att hemtjänstpersonalen skulle bära munskydd för att skydda vårdtagarna från smitta, lyckades stoppa Arbetarskyddsstyrelsen från att kräva munskydd på personalen för att skydda personalen – vilket hade fått till följd att även vårdtagarna hade skyddats. Jag vet vad jag talar om, eftersom jag under de senaste tio åren, har bott i ett seniorboende med nedre åldersgräns 70 år. Folk runtomkring har dött som flugor. Jag är en av de få, som har överlevt, eftersom jag inte har anlitat den kommunala hemtjänsten och slutade umgås med grannarna, när epidemin slog till.

    Ganska komiskt att stjärnkirurgen Paulo Machiarini har dömts för vållande till tre patiernters död genom sina experiment med konstgjorda luftstrupar, medan den skyldig till över 13.000 dödsfall genom sitt vansinniga experiment med flockimmunitet, fortfarande går fri. Framstående professorer vittnade mot Machiarini. Framstående professorer hade kunnat kallas som vittnen mot Tegnell, men han skyddas ju av regeringen, i synnerhet ministrarna Löfvén, S, och Bolund, MP. Dessutom var Machiarini – till skillnad mot Tegnell och Johan Carlsson – ingen statsjtjästeman. Höga statstjänstemän verkar skydda varandra. Dessutom är tre döda mer hanterligt för svenska åklagare än tusentals döda. Vilket försvar: De skulle ha dött ändå, men något eller några år senare. Det var precis samma slags försvar som naziläkarna anförde som försvar för sina dödliga experiment på koncentrationsläger-fångar. De skulle ju ändå dö.

    Johan Carlsson var generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Redan som nytillträdd på den posten startade han kampen mot smittskyddet, som då handlade om HIV / aids kanske inspirerad av Gardells ”Torka inga tårar utan handskar”. Det var naturligtvis ”kränkande” för smittbärarna att vårdpersonalen hade instruktioner för att skydda sig själva från att bli smittade. Carlsson borde naturligtvis åtalas tillsammans med Tegnell.

 4. Basic Rules

  ”Christofer Gillberg är professor i barnpsykiatri och har varit verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin i ett halvt sekel. Enligt honom var transsexualism ett närmast obefintligt fenomen fram till för bara ett decennium sedan.
  Samtidigt berättar han att en mycket stor andel av de unga som nu söker vård för könsdysfori också lider av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.”
  Saxat från dagens Nya Dagbladet.

  Vad beror detta på, förutom neuropsykiatriska nedsättningarna ovan ?
  Vi lever i väst i en Woke och Dysfunktionellt samhällsklimat, som vi även möter inom andra områden tex ”Klimatkrisen”, öppna gränser och EU-förslag om total övervakning av mänskligheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.