Petter Nilsson(SD)

Etikett: RFSU

Transkriget!

Av , , 12 kommentarer 19

Detta inlägget är transkriberat från detta Youtubeklipp, förhoppningsvis är det också läsbart.

SVT:s dokumentärserie kring transvården, ”transkriget” är både kritisk och kontroversiell. Den är sevärd.


Vården och aktivismen

Det är uppenbart att aktivister fått spela en stor roll i barnens upplevda symptom, men också i vården av barn och unga.
Ökningen av könsdysfori har varit lavinartad på bara några år.

Man lyfter även betydelsen av sociala media, och sektliknande hbtq-föreningar. Vårdpersonal säger att föräldrar tagit sina barn till könsdysforiklinik. Barn ibland så unga som 3-4 år.

En tre-fyra år gammal unge tänker svårligen något på dennes kön. Att ens överväga tanken att denne skulle göra det är förstås vanvett. Det stämmer dock väl in i diverse psykologiska fenomen hos föräldrarna, exempelvis den jungianska aspekten, ”slukande modern”.

Därtill har ideella föreningar varit med och påverkat också. I dokumentären lyfts särskilt föreningarna RFSL/RFSU samt Transammans.
Vårdpersonal säger också att själva [sjukvårds]verksamheten också har haft en politisk preferens. En politisk preferens hellre än att lägga fokus på god vård.


Tyngden av behandlande ingrepp

Det är allvarliga – irreversibla – åtgärder. Stopphormoner, livslånga hormonbehandlingar, överkroppskirurgi och genital kirurgi.


Ingreppens faktiska nytta

Experterna tydliggör att det behandlingen inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för behandlingarna.
Därtill.
Den som genomgått könskorrigerande behandling kommer inte veta hur sitt liv sett ut ifall denne inte genomgått behandling.
Dokumentären lyfter problemen med att man exkluderas ur gemenskapen ifall man publikt ångrar sig, eller ens uttrycker sig i skeptiska ordalag kring behandlingens nytta. Finns även belagt i studier.

Mina tankar kring detta
Jag räds att detta är något framtiden kommer beskriva som ett brott mot de som utsatts för detta. Framförallt de i späd ålder.
När regionerna är i ett enormt ansträngt läge är det inte alls lämpligt att bedriva detta i offentlig regi.
Man måste också fråga sig hur det kommer sig att man lyckats lyfta upp könsdysforin så högt i prioriteringarna inom sjukvård. De resurserna behövs annanstans.
Inom förlossning, primärvård, akutsjukvård: Listan går att göras lång.
Har skrivit mycket i ämnet tidigare, senast lyfte jag återigen just att HBT+ inte är – eller ska vara – politik. Jag struntar i vad folk gör i sina sovrum.
För de få som faktiskt har nytta av behandlingar mot könsdysfori, så bör dessa ingrepp göras på egen bekostnad.
De ska ha fyllt 25 år.

Behövs HBTQ-Aktivism?

Av , , 3 kommentarer 24

Läste Jonas Bergströms ledare (märkt miljö) imorse. Han försöker koppla ihop SD med att vara hbtq-fientliga.
Det är inget nytt. Men vill först fullständigt såga hans mening. Därefter gå in lite djupare på problemet HBTQ-aktivism (beklagar halv-clickbait i rubriken).

Sverige leder ligan när det kommer till tolerans mot samkönade. Endast 2% av Sveriges befolkning anser att att homo- och bisexuella ska ha annorlunda rättigheter än heterosexuella. Vilket är synnerligen lågt ur ett internationellt perspektiv (även inom EU).

Cirka 20% av svenska folket sympatiserar idag med SD. Vi har en stor, och växande medlemsskara.
Om vi nu skulle vara väldigt fördomsfulla avseende SD-väljare så kan vi låtsas att dessa 2% skulle exklusivt välja att rösta SD. I sådana fall skulle en röst av tio ha den uppfattningen som Bergström tillskriver SD.
Och då har vi dessutom inte tagit hänsyn för hur stor del av de 2% som kommer från de destruktiva mångkulturella inslag Bergström själv vurmat för.

Men. Ok. Värstafallsscenariot skulle ifrån Bergströms vänsterperspektiv innebära att 90% av SD-väljarna inte vill begränsa rättigheter för HBTQ.

Skärpning Bergström. Bättre kan du.

Vidare till den märkliga litteraturen.
Här är en länk till den litteratur som förekommit i Umeå kommuns skolor. På något sätt har detta hamnat där. Om det inte skett inom ramen för något formellt beslut, politiskt eller genom förvaltningsdelgation – så är det rimligen aktivism.
Att trivialisera detta ska inte göras.

Innehållet i detta underlag är inte alls lämpligt för Umeås skolor, och ska heller inte förekomma. Detta ska vara budskapet.
Är inte bara genant, är rent destruktivt när meningsmotståndare tillskriver 20% av befolkningen uppfattningar de inte har.

Ta ansvar för samhället istället. Sluta trivialisera problem, och diskutera sakfrågor istället.