Petter Nilsson(SD)

Etikett: Covid

Borde inte tillfrisknande räcka för Covidpass?

Av , , 7 kommentarer 15

Jag har försökt undvika kliva in alltför djupt i diskussionen kring Covidpass.

Det finns förstås skäl till det. Det är en komplex fråga, och helst vill man som politiker komma med ett klart och definitivt svar.

Problemet är förstås att det är svårt att sia om virusets utveckling, även för forskare. Av den anledningen blir politiska ställningstaganden ofta färskvara.

Samtidigt tycker jag det är viktigt att frågorna ska kunna dryftas. Det kan såklart vara känsligt att gå ut med ställningstaganden kring Covid. Något som säkerligen kan äventyra karriär och ens förtroende – inte minst som forskare.
Välkomnar emellertid gärna en diskussion kring Covidpass.

Många drabbas förstås av de föreskrifter som idag råder runtom i världen.
En god vän till mig tillåts inte fira de kommande högtiderna med sin familj under jul och nyår (fru och döttrar som befinner sig i utomlands). Han har tidigare tillfrisknat från Covid, och har inte valt att vaccinerat sig.

Återigen, politiska ställningstaganden är ofta färskvara. Jag personligen har inget emot att fira julen med en nära vän eller familjemedlem som tidigare haft covid men inte valt att vaccinera sig.
Vad tycker du som läser inlägget avseende detta? Vore det inte rimligt att inkludera tidigare tillfrisknande från covid i covidpass?

Vaccinpass

Av , , 15 kommentarer 16

Har tidigare skrivit om hur man tar fram sitt vaccinpass, passar på länka till inlägget för den intresserade.

Vaccinpassen är en väldigt kontroversiell fråga. Har själv haft diskussioner med människor som både är kraftfullt negativa kring vaccinpass. Vissa menar dessutom att det bryter mot de grundlagsfästa negativa friheterna. Har också haft diskussioner med människor som är väldigt positivt inställda till vaccinpass, där man tycker att man bör kräva det från och med att en eller fler vistas på samma ställe i offentlig miljö.

Tror inte någon av ytterligheterna är en lösning.
Jag är själv dubbelvaccinerad ska sägas.

Mina fem är att man nogsamt bör följa proportionalitetsprincipen, och också utvecklingen kring vaccinpass.
Rimligen bör man också vara öppen för att inkludera PCR-test likväl som annat inom det.

Om regionstyrelsens pandemibrister

Av , , 2 kommentarer 13

Behöver kommentera regionstyrelsens arbete mot Pandemin. SD var konstruktiva i ett tidigt skede. Övriga partier valde dock inledningsvis att behålla ideologiska skygglappar på, och detta kostade värdefull tid. Nu har regionstyrelsen fått kritik av revisionen kring hur man hanterat Covid. Det sagt har jag absolut synpunkter på hur övriga ledamöter i regionstyrelsen hanterat pandemin.
I arbetet framöver tycks övriga främst fokusera på lättköpta politiska poäng.

Revisionens granskning om arbetet mot Covid
Rapporten visar på brister i regionstyrelsens- och hälso- och sjukvårdsnämndens förberedande arbete med krisberedskap. Trots att en rad aktiviteter hade genomförts på tjänstepersonsnivå medförde brister i den politiska styrningen att det blev otydliga ansvarsförhållanden i regionen.
Revisionen konstaterar också att Region Västerbottens styrdokument för arbetet med krisberedskap och katastrofmedicinsk beredskap var inaktuella. Styrdokumenten utgick inte från nuvarande organisation.

SD:s arbete i regionstyrelsen
SD:s initiativ lades i regionstyrelsen 5 februari 2020. Initiativet sökte bland annat att säkerställa att våra styrdokument var aktuella inför en eventuell pandemi.

Samtliga övriga partier valde att avslå initiativet.
Skall också sägas att SD har också lagt avsevärt många fler initiativ i regionstyrelsen än samtliga övriga partier tillsammans (varav lejonparten rörande pandemin) under 2020.

OM VK:s artikel i ämnet
Det är beklagligt att VK inte sökt Sverigedemokraterna för en kommentar.
Övriga partier har vart enade om att inte uppdatera riktlinjer mot pandemi, det fanns inga egentliga motsättningar mellan övriga partierna.

Arbetet framåt
Socialdemokraterna har dammat av Västra GötalandsRegionens(VGR) idé om en projektorganisation (från den blå-gröna majoriteten i VGR), de ”blå” i Västerbotten av någon anledning vilseledande försöker plocka oppositionspoäng på att gå emot det i grunden blå-gröna förslaget.
Inom projektet har majoriteten också föreslagit en begränsad referensgrupp med sju platser.

Här har majoriteten valt att inte ge några platser till SD inom den planerade referensgruppen, trots att regionen rimligen endast kan vinna på att få in synpunkter utanför majoritetens egna synfält. Samtliga platser tas emellertid av majoriteten.

Det finns alltså inga politiska poäng att vinna i den föreslagna referensgruppen, endast möjligheten för oss att tillsammans arbeta för att regionen ska klara sig bättre genom de problem vi nu står inför. Referensgruppen som kunde vart ett relevant verktyg förfaller nu istället till enbart en papperskonstruktion för syns skull.

Att tillsammans försöka lösa de förestående bekymren är alltså inte varken majoriteten, eller alliansen intresserade av. Istället är det politiska poäng som tycks vara fokus.

Det sagt så kommer Sverigedemokraterna fortsätta komma med konstruktiva idéer inom regionen, och hoppas att vi får fortsatt god respons på de förslag vi också kommer med. Men hoppas samtidigt att våra förslag genomförs tidigare.