Petter Nilsson(SD)

Etikett: Vaccination

Vaccinpass

Av , , 15 kommentarer 16

Har tidigare skrivit om hur man tar fram sitt vaccinpass, passar på länka till inlägget för den intresserade.

Vaccinpassen är en väldigt kontroversiell fråga. Har själv haft diskussioner med människor som både är kraftfullt negativa kring vaccinpass. Vissa menar dessutom att det bryter mot de grundlagsfästa negativa friheterna. Har också haft diskussioner med människor som är väldigt positivt inställda till vaccinpass, där man tycker att man bör kräva det från och med att en eller fler vistas på samma ställe i offentlig miljö.

Tror inte någon av ytterligheterna är en lösning.
Jag är själv dubbelvaccinerad ska sägas.

Mina fem är att man nogsamt bör följa proportionalitetsprincipen, och också utvecklingen kring vaccinpass.
Rimligen bör man också vara öppen för att inkludera PCR-test likväl som annat inom det.

Vaccinationerna är inte mycket av en könsfråga

Av , , 1 kommentar 19

Fascineras en aning över artikeln i folkbladet, titulerad ”Män vaccinerar sig senare än kvinnor”.

Artikeln bygger på statistik från Region Västerbotten där man lyfter att 50,9% av de vaccinerade är kvinnor, medan män står för 49,1%. Skillnaden blir större om man nu ser till att vi har fler män än kvinnor i Västerbotten, men endast marginellt större. Särskilt i ljuset – vilket artikeln också lyfter fram – av att många kvinnor jobbar inom vården.
Möjligtvis kan sägas att skillnaden är något mindre i Västerbotten än riket i övrigt.

Som politiker – likväl som rimligtvis inom smittskydd – är det förstås viktigt att se bekymren ur ett helikopterperspektiv. Lösningarna syftar ju inte särskilt mycket till individnivå, utan fokus ligger istället på systemnivå.

Idag vet vi att den största diskrepansen inte är med avseende på kön, utan födelseland.

Illegala ges förtur vid vaccination

Av , , 5 kommentarer 28

Edit: Folkhälsomyndigheten har efter inlägget skrivits backat från sitt exempel avseende illegala.

Sverige har länge haft problem med ett växande skuggsamhälle.
På grund av den ansvarslösa migrationspolitiken Sverige länge fört har många människor sökt sig till Sverige och sökt asyl. Trots de väldigt generösa regler vi haft för asyl har emellertid vissa inte blivit beviljade asyl.

Av dessa har ett antal personer stannat kvar och fortsatt vara i Sverige illegalt. Hur många det rör sig om vet vi inte.

Och övriga partier har vart skeptiska till alla reella polisiära befogenheter att säkerställa att de som inte har rätt att befinna sig i landet inte gör det.

De som uppehåller sig illegalt i Sverige, alltså inte har rätt att vara i Sverige, ska nu få förtur vid vaccination. Hur många det rör sig om är oklart, uppskattningarna varierar, men det kommer absolut leda till undanträngningseffekter.