Etikett: Omvärldsspaning

AI chatbotar stormar in över oss

Av , , Bli först att kommentera 0

Chat GPT, Google Bard eller Nya Bing vi kan lösa några kluriga frågor. I gratis versionerna finns Bard och Bing som appar för smartttelefoner.

AI chatbotar stormar in över oss. De chatbotar som nu finns är något primitiva och under mycket stark utveckling. Det läggs ner miljarder i utvecklingsresurser från de stora utvecklarna Open AI, Microsoft och Google för att kunna konkurrera. Det blir naturligtvis ytterst spännande att följa utvecklingen. Både Microsoft och Google har sina scatbotar och kommer att tävla mot varandra. Dessa två chatbotar, Bard från Google och Nya Bing från Microsoft finns även som appar för smartphones och är generella botar men det kommer även specialbotar av typer som kan besvara frågeställningar inom specifika områden såsom medicin etcetera.

Chatbotar kommer naturligtvis att integreras i andra applikationer och på hemsidor för att exempelvis sköta kundservice.

Hur AI och chatbotar skall användas får man prova sig fram till. När jag startar min webbläsare drar flera flikar med chatbotar automatisk i gång. Detta som ett självklart steg lite längre än endast Google sök. Var säker på att vi kommer att se chatbotar som både nödvändiga och värdefulla. Frågeställningarna om AI i allmänhet och schatbotar i synnerhet är kontroversiella och många.

Så himla mycket man kan lära sig av allt från att Googla till att chatta med chatbotar men man skall inte tro på allt de säger, skriver chatbotarna själva, det kan finnas fel i resultaten.

Google har nyligen kommit med sin första version av en gratis AI chatrobot kallad Bard. Bard skrev inledningsvis till mig, Jag är Bard, din kreativa och hjälpsamma samarbetspartner. Det finns begränsningar med vad jag kan hjälpa till med och det är inte alltid det blir rätt, men din feedback hjälper mig att bli bättre. Bard från Google ger som exempel hela tiden nya förslag på typ av exempelfrågor som kan ställas såsom, Jag vill skriva en roman. Hur skall jag komma i gång. Ta fram en designbreaf för min lokala bokhandlares nya logotype.

Microsoft har sedan tidigare sin Nya Bing. Även Bing från Microsoft ger idé- och förslag till hur Bing kan användas.

Först med chatbot var Chat GPT från Open AI. Chat GPT ger många exempel på frågor som kan ställas för att förstå vad en chatbot kan åstadkomma. Open AI med Chat GPT beskriver även begränsningar.

Jag frågade Bard från Google, vad är Chat GPT och Bard svarade;

ChatGPT är en chatbot som utvecklats av OpenAI. Det är en transformerbaserad språkmodell som är tränad på en massiv datamängd av text och kod. ChatGPT kan användas för att generera människoliknande text, översätta språk, skriva olika typer av kreativt innehåll och svara på dina frågor på ett informativt sätt.

ChatGPT är fortfarande under utveckling, men den har lärt sig att utföra många typer av uppgifter, bland annat:

Att följa dina instruktioner och slutföra dina förfrågningar eftertänksamt.

Att använda sin kunskap för att svara på dina frågor på ett omfattande och informativt sätt, även om de är öppna, utmanande eller konstiga.

Att generera olika kreativa textformat av textinnehåll, som dikter, kod, manus, musikstycken, e-post, brev osv. Den kommer att göra sitt bästa för att uppfylla alla dina krav.

ChatGPT är ett kraftfullt verktyg som kan användas för en mängd olika ändamål. Det är viktigt att använda ChatGPT på ett ansvarsfullt sätt och att vara medveten om dess begränsningar.

Vi kommer att behöva dra nytta av dessa chatbotar som kan besvara komplexa frågeställningar. Tack vare logiken och verktygen inom AI skall detta inte undvikas. Vi lärde oss att Googla nu lär vi oss att hantera nästs steg men det kommer på flera olika sätt att ställa höga krav på oss. Jag som började med IT så kallat adb 1979 har inte avhållit mig från att vara nyfiken under alla dessa år. Jag minns när så kallade nätverk lanserades då kallade jag det för ”notwork” för det fungerade riktigt dåligt. För att inte tala om att installera en skrivare under åttiotalet vilket krävde avsevärd kunskap och tålamod.

P. S. Framtiden har varit här länge för att inte tala om nästan hela tiden.

 

Invasiv politikerart

Av , , 2 kommentarer 4

På långt håll ser de vackra ut men när de breder ut sig kväver de bland annat rosor, den gröna vegetationen och annan syrealstrande biologi.

En invasiv politikerart har tagit sig in i Sveriges regering. Arten som sägs ha sitt ursprung i en nazistisk rörelse förnekar all bevisad koppling till sin avskyvärda historia. Arten benämns för Svea Svea demokraticus (Ess Ess De). På grund av den starka utbredningen i andra biotoper har detta främjat utbredningen i regering och samhälle. Arten Ess Ess De är mycket svår att bli av med men om mänsklighet, rättvisa, tolerans och liknande värden får grepp i gen kan arten hållas tillbaka. Det förtjänar att nämnas att invasionen skett inom ramen för det parlamentariska systemet och dess lagstiftning.

Orsaken till att denna invasion gjorts möjlig är i huvudsak att andra politiska fraktioner och ideologier tappat sitt fotfäste och på ett godtroget sätt odlat den invasiva Svea Svea demokraticus.

I första hand angriper Svea Svea demokraticus institutioner där vanligt folk inte varit på sin vakt. Som exempel på dessa finns hela kulturen, museer, religiösa grupper.

Det bör naturligtvis sägas att det finns invasiva arter och typer på flera ställen i samhället än inom politiken.

 

Inget enskilt parti kan

Av , , Bli först att kommentera 2

Inget enskilt parti kan få bukt med några av våra största samhällsproblem. Inte den vänstra sidan och inte heller den högra sidan. Det måste till något helt annat. Sannolikt ett så kallat paradigmskifte. Inte Kristersson påstådde skulle vara ett paradigmskifte som endast handlade om en smärre förändring. Det är en vindpust mot vad som kan krävas för att råda bot mot allt från gängkriminalitet till skola, omsorg och betydligt bättre ekonomisk rättvisa.

Numera är det parlamentariska läget annorlunda och handlar om flera partier där få av dem som tidigare dominerade politiken.

Det krävs därför uppgörelser, förhandlingar och kompromisser för att kunna genomföra politisk utveckling och förbättring. Dessutom kommer det sannolikt att ta flera valperioder att lösa samhällsutmaningar och kräva breda uppgörelser över flera partigränser.

Det som bland annat sätter hinder är att politiken i dag handlar om långt till vänster eller långt till höger där högernationalismen fått ett allt starkare fäste. I Sverige som exempel blev M, KD och även L något radikaliserade för att komma till regeringsmakten och lät SD diktera villkoren. Den ultrahögra sidan har bland annat som fascisterna, lyckats övertyga många om att invandringen och mångkulturen är orsaken till det mesta ont i samhället. Visst är det så att migrationspolitiken inte lyckats väl. Andra viktiga områden har därför kommit i skymundan.

Om inte det stora uppgörelserna över partigränserna kan skapas kommer majoriteterna att bli som i dag, minimala och vid kommande val växla majoritetssida. Det blir därför mycket svårt att genomföra uthållig politisk utveckling och uppnå målsättningar.

Osmart att bränna koranen

Av , , 4 kommentarer 7

Osmart att bränna vilken religiös skrift som helst

Osmart att bränna religiös skrift. Just nu är att bränna koranen högt på agendan i Sverige och övriga världen. Blickarna är riktade mot Sverige. Oavsett om det görs inom lagens ram som ger åsiktsfrihet är det både mindre smart och en skymf att bränna en religiös skrift.

Bränna skrifter mins vi att nazisterna gjorde under andra världskriget. Dessutom brände de människor.

Det finns två lagrum som innebär en tolkning och i egentlig mening innebär ett dilemma.  Att bränna en helig skrift är tillåtet enligt lag och hets motfolkgrupp är börbjudet enligt lag.

Hets mot folkgrupp är en rättslig term som beskriver en form av hatbrott eller diskriminering riktad sig mot en specifik folkgrupp. Folkgrupp definieras som en samling av människor som delar gemensamma etniska, nationella, religiösa eller kulturella värderingar och egenskaper. Hets mot folkgrupp innebär att sprida eller uttrycka hot, förakt eller förlöjligande mot en folkgrupp genom exempelvis ord, skrift eller bilder. Det kan också inkludera att sprida lögner eller missaktning som kan framkalla hat eller fördomar mot en viss folkgrupp.

Efter kristendomen är islam den näst största religionen i värden med cirka 1.8 miljarder muslimer. Vi vet att i vårt land för den högra sidan längst ut en kamp mot islam och regeringen sitter tyst och samtycker. Ordförande i Justitieutskottet och riksdagsmannen Richard Jomshof (SD som leder och styr den svenska regeringen) för kampen mot islam. Vad sägs om det?

Att inte bränna koranen eller förbjuda att bränna någon religiös skrift innebär ej att på något sätt acceptera totalitära diktaturer utan att respektera den grupp av folk som är anhängare av islam.

Den svenska staten få bära ansvaret för koranbränning eftersom det enligt lagen om åsiktsfrihet är tillåtet att bränna en religiös skrift. Som envis representant för islamofobin finns bland annat beklämmande nog bland flera andra ordförande i Justitieutskottet och riksdagsmannen Richard Jomshof i den svenska riksdagen.

Kan Sverigebilden ha någon betydelse? Finns det risker med det internationella uppror som reser sig mot Sverige i att det är tillåtet att bränna en helig skrift som koranen? Dem som vill bränna koranen kan ju alltid resa till Sverige och få hjälp med tillståndet.

Journalist nu lättaste jobbet

Av , , Bli först att kommentera 1

Var inte rädd för mig för jag är den nya journalisttypen. Om du svara fel hjälper jag dig till rätta. Jag är ingen stämningsförstörare.

Det är lätt att vara skribent och journalist nu för tiden. Uppslagen haglar över dem. Skribenternas favoriter är SD-regering. Skribenter och andra journalister behöver inte anstränga sig för att hitta uppslag till artiklar. Om man ser till vad som skrivits och sagts är de dåliga sakerna otaligt fler än de bra sakerna. Antingen gör man sig ond över att statsministerkavajen är för stor för Ulf Kristersson eller att Magdalena Andersson blivit arg. Vilka bedårande nyheter.

Missnöjet med regeringen tycks vara mycket stort och missnöjet med en förra regeringen också mycket stort. Det är ills beställt både till höger och vänster.

Vad en SD-riksdagsperson på ett uppseendeväckande ställer till med har dock inte längre något nyhetsvärde utan har blivit det normala. Sveken från Kristersson och Busch är glömda för länge sedan. C har försvunnit ut i mediaperiferin varför där finns inget att skriva om. Det finns dock några saker att följa som sannolikt kan skapa rubriker. Det är allt från asyl-läger till de hårda tagen. Vilka blir lägervakter?

Oppositionen sysselsätter sig med vård, familjeekonomi och skola. Regeringen med SD i spetsen svingar spikklubban mot invandrare. Eftersom det blå-bruna blocket har riksdagsmajoritet kommer de i enlighet med de demokratiska reglerna att pressa igenom allt de (SD) önskar. Fast det är inte hela sanningen för numer vill M; KD och till och med L det samma.

Allt som inte gillas av den högra sidan kallas för vänsterradikalt. Det borde i stället kallas för medmänskligt, tolerant, liberalt och jämlikt eller något i den vägen.

Det lilla Sverigevärlden blev något omvänd både upp och ner och spegelvänd. Det som en gång utlovades och garanterades att inte SD skulle styra blev inte så. Det blev helt om. De kom att styra en hel regering vilket de ofta påmint om.

Slutligen måste jag för första gången i mitt vuxna liv beklaga mig över att journalister blivit så försiktiga i sin förmåga att ställa följdfrågor. Antagligen vill de inte skapa ”dålig stämning”.

Mobbad, jagade från yttersidan

Av , , Bli först att kommentera 2

Mobbad, jagade från yttersidan

”Stiftelsen Expo förnyar sin styrelse med två namn. Juristen Anne Ramberg tillträder som ordförande och ersätter Kerstin Brunnberg, som lämnar styrelsen efter fem år som ordförande. Även filosofen och författaren Åsa Wikforss tar plats som ledamot i styrelsen.

Anne Ramberg är tidigare generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund och är idag bland annat ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europadomstolen och styrelseordförande för Uppsala universitet. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och har haft tunga uppdrag inom det rättsliga fältet, både nationellt och internationellt. Genom sitt arbete har hon visat ett stort engagemang för rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Nu kliver hon alltså in som ny ordförande för Stiftelsen Expo”. Expo, 2023-06-27.

Bilderna från Twitter är ett inlägg från någon kallar Anne Ramberg för vänsterextremist. Till och med DN kallas för Vänsterblaska av en riksdagsledamot. Det finns naturligtvis både vänsterextremister och högerextremister. Så läggs det ut brun-blå smuts att trampa i. Allt detta får naturligtvis rymmas under yttrandefrihetens paraply.

Vad gäller Åsa Wikforss blir det svårt för dem som vill föra en argumentation utan att ha fakta i bagaget. Som forskare inom praktisk filosofi är Wikforss mycket skarp i sin argumentation. Visserligen har Wikforss fått kritik för sin bok Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender, kritiken från SVT Nyheter 2020-03-02. Som jag förstår vill Wikforss göra upp med alternativa fakta som användes av bland annat Donald Trump.

Själv kallas jag vänster-, vänster-, vänster-, vänster-någonting bara för att jag som omkring femtio procent av svenska folket anser att SD är ett nazistiskt part. Rasism utgår ifrån att vissa människor är mindre värda. Till exempel på grund av hudfärg, kultur eller religion. Det är rasism när någon behandlas dåligt på grund av såna saker. Det finns både rasistiska personer, och rasistiska idéer och beteenden som påverkar mycket i samhället.

Förutfattade meningar?

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Detta är en rätt fattad mening

Prover på förutfattade meningar är nära att ta till. Här är några prover.

Med tanke på den där Recep Tayyip Erdoğans markering mot Sverige undrar jag vad det betyder om det framkom att jag brukar klippa mig på en frisering där det arbetar flera kurder. Kan jag antas finansiera något kurdiskt? Inte för att jag tror att jag är betydelsefull men i alla fall.

Jag har uttryckt ogillande mot högernationalismen och mot Sverigedemokrater och kan undra över vad det betyder för mig? Blir jag uppfattad som vänsterorienterad av andra är Björn Söder?

Jag kan konstatera att det inom politikens arbetsområde brukas lögner och löftesbrott i betydande omfattning. Kan jag uppfattas som politikerföraktfull?

Återspegla och projicera

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är möjligt att uppfatta saker och ting och skeenden i skenet av de observationer man gör i allt slag av media. Det man återger tillskrivs man uppfattningar om vilket kan innebära att om man refererar till sådant som härrör sig till negativ kritik för endera politisk fraktion tillskrivs man sympatier för den motsatta siden. Det krävs inte ens att man drar sina egna slutsatser utan endast återger vad som är uppenbart. Här nedan skall jag pröva den saken och se hur reaktionerna blir och om min hypotes kan hålla för sanning.

Moderaterna verkar ha fått sin Åkesson. Kristdemokraterna som folk i allmänhet uppfattar som ett parti befolkat av människor som sällan eller aldrig försöker sig på lögnen har en partiledare som gjort sig känd för att ljuga. Liberalernas egen partiledare gjorde sig känd för att mera tillbedja högernationalismen än den traditionella liberalismen. Kristersson ljög svenska folket rätt upp i ansikte vilket det finns inspelade Youtubes på. Magdalena Andersson blev arg en och annan gång i riksdagen eller var det endast en gång. CH Hermansson blev något upprörd i Riksdagen en gång för länge sedan och uttrade orden ”någon jävla ordning får det vara i ett parti”. Björn Söder har kallat Anders Landström på Aftonbladet för ”dum i huvudet”. M, KD och L har varit helt avgörande för att ett parti med endast tjugo procent av rösterna i ett riksdagsval har kunnat dominera regeringens politiska program. SD är det enda högernationalistiska parti i Europa som har sina rätter i ett nazistiskt parti. Lag och ordning och migration blev huvudfrågorna i senaste riksdagsvalet trots att det fanns flera andra frågor som folk i allmänhet tyckte var minst lika viktiga eller viktigare. Journalister och de flesta media som kritisk granskar makten kallas oftast som vänsterorienterade. Dem som uttrycker negativ kritik mot den högra sidan kallas inte sällan för vänsterorienterade.

Partihat och förakt

Av , , 6 kommentarer 4

Oskyldig text va? Men naturligtvis inom ramen för yttrandefriheten.

Detta inlägg är inte en sång för Socialdemokraterna utan får illustrera vad som faktiskt verkar som någon form av ”sosse-hat” men som även visar hur den politiska retoriken biter sig fast. Min grundande mening genom ett par decennier är att det i botten hos många finns en aversion, extrem motvilja och inte sällan ett hatliknande förhållande till socialdemokrater. Denna för många oöverstigligt nedsättande syn på socialdemokrater är ofta kopplat till en bindning mellan sak och person hos kritikerna. Det började redan på tiden då Olof Palme var politiskt aktiv. Denna karaktär av retorik uppfattar jag som något significant för den högra sidan kritik. Bilden här bredvid är från en SD-politiker om att ”stoppa sosseriet”. Det kan väl väntas att den vänstra sidan vill stoppa höger- och ultranationalismen.

Jag vill dock tydligt slå fast att allt detta ryms inom ramen för åsiktsfrihet och tryckfrihet men när det kopplas till person och handlar om grader av uttryck för missaktning är det inte acceptabelt. Det andra jag vill slå fast är att även den vänstra sidan ofta ger uttryck för sin aversion mot den högra sidans politik.

Det händer till och med att en riksdagspolitiker från den yttre högersidan kallar en politisk redaktör för ”dum i huvudet”. Fattigt tonårsspråk kommer man att tanka på.

Hur skulle det vara om kritiker slutade med att koppla samman sak och person och i stället använde sig av objektiva och sanna motargument i sin kritik inför det de inte gillar?