Etikett: Omvärldsspaning

Fascismens och rasismens redskap

Av , , 1 kommentar 4

De katastrofala och omstörtande händelserna som nu äger rum i form av bland annat gängkriminalitet och terrorattacker av radikala islamister används i den politiska retoriken. Därför kan retoriken lättare få acceptans bland folk. På samma skäl blir politiker benägna ”att skilja dom från oss” och även skylla på ”tidigare regering” i stället för att komma med konstruktiva helhetslösningar.

Nu när flera stora samhällskatastrofer uppenbarar sig tar fascismens företrädare tillfällen i akt att skaffa anhängare.

Om detta skriver filosofen Jason Stanley skriver om detta i den läsvärda boken Fascismens metoder

Den 27 februari 1933 brann Reichstagsbyggnaden i en mystisk brand som kom att kallas ”Riksdagsbranden” (Reichstagsbrand). Eftersom händelsen var politiskt explosiv och skapade en förevändning för att inskränka medborgerliga rättigheter och öka makten för nazistpartiet i Tyskland under Adolf Hitler, har det varit föremål för mycket diskussion och konspirationsteorier.

Branden användes av nazistpartiet som förevändning för att driva igenom Reichstagens brandförordning och för att inleda en omfattande förföljelse av politiska motståndare och medborgerliga rättigheter. Det markerade början på nazistpartiets auktoritära regim i Tyskland.

Det är djupt tragiskt att vårt samhälle har kommit till detta. Det är naturligtvis politiska misstag som leder till dessa katastrofer när det gäller kriminalitet och utanförskap i ett skuggsamhälle. Visst skall straffen för brott väsentligt skärpas men det är inte det enda. Det krävs en helt annan samling av samhällets alla aktörer och det övriga civilsamhället.

Därför var ett tal till nationen helt befogat men inte det tal som Ulf Kristersson höll i form av ett valkampanjtal med sopor kastade i huvudet till nationen. Det var inte ett tal till alla. Kanske kungen skulle klarat detta bättre.

Det är nu vi får höra den politiska retoriken om sossarnas och Reinfeldts misstag. Det är nu vi får höra vilka de skyldiga äro. Det är nu vi får höra att allt detta kriminella elände är ”importerat”. Det är nu alla muslimer dras över en kam och islam blir av riksdagsledamöter kallad för en miserabel religion. Det är nu vad som inte var möjligt tidigare av moraliska och mänskliga skäl plötsligt blir accepterat av många.

Rasismens mörka förnekare

Av , , Bli först att kommentera 2

Rasismförnekare, förintelseförnekare, faktaresistenta, kunskapsresistenta etcetera finns det tyvärr gott om.

Rasismens mörka förnekare avslöjar sig lätt. Detta är en av de sorgligaste och de mest tragiska kommentarerna jag fått på ett blogginlägg här i VK. Kommentatorn har naturligtvis inte missat rasismen utan hen har valt en annan position i likhet med andra förnekare.

Det är inte ovanligt att dem med rasistiska synsätt även förnekar att det förekommer rasism. Vanligtvis brukar de säga, ”jag är inte rasist men…”

Jag har levt mycket nära samer i över tjugofem (25) år och äger stor kunskap om både renskötande och icke renskötande samer.

Denna kommentator som skriver; ”jag är född i mitten av 50-talet, i norra Sverige, och borde under den långa tiden ha hört någon som snackat skit om och missaktat samerna, men icke det,” Hen har naturligtvis valt att medvetet förneka som en strategi i sitt förhållande till i detta fall samer. Hur har det i så fall varit möjligt att missa ett av samhällets stora problem?

Så skriver bloggkommentatorn. Rasism mot samer? det måste vara en saga, samer är inte ”utsatta” heller, de har pengar som gräs och egna helikoptrar tex, jag är född i mitten av 50-talet, i norra Sverige, och borde under den långa tiden ha hört någon som snackat skit om och missaktat samerna, men icke det, det är nog media som hittat på det och letar rasister och rasism överallt liksom de som står längre ut mot vänster

Känn bara på följande påståenden.

  • det måste vara en saga, samer är inte ”utsatta” Samer är som andra minoriteter eller som dem vilka inte av många anses som riktiga svenskar och ofta anses som dem vilka är sämre.
  • de har pengar som gräs; Renskötande samer som kommentatorn i detta fall menar har inte ”pengar som gräs”. Från ekonomisk synvinkel skulle jag inte vilja byta med någon för en enda dag.
  • och egna helikoptrar; De har inte alls egna helikoptrar. Jag känner endast till en enda same men som drivit egen verksamhet med helikopter.
  • snackat skit om och missaktat samerna, men icke det; Kommentatorn har naturligtvis inte umgåtts med samer och hört vad de själva har att säga.
  • det är nog media som hittat på det och letar rasister och rasism överallt; Media behöver inte vare sig hitta på eller leta rasism.
  • Letar rasister och rasism överallt liksom de som står längre ut mot vänster; Det verkar som att allt vad som går emot dem från ett håll benämns som vänster-någonting.

Ytterligare en slutkläm (kommentar till mina blogginlägg, Rasismens tragiska rotsystem) och (En sorglig kommentar) från en förnekare eller vad hen kan kallas.

Var det inte under Sossarna ledning som rasbiologiska forskningen mot samer och andra började? Samma dynga till parti som på senare år har kallat alla dom som så det komma för rasister eller nazister. Sista idioten till sosse är nog tyvärr inte född än.

Då godkände jag och besvarar följande kommentar med lite mera retoriskt hyfs.

Har du verkligen själv formulerat denna kommentar? Skriv så här i stället så blir du inte mottagen av respektlöshet utan bara av avsky.

Skriv inte ”dynga till parti” utan skriv gärna ”ett parti vilket jag inte sympatiserar med och som jag tycker riktigt illa om”. Skriv inte ”sista idioten till sosse är inte född ännu” utan skriv ”den sista av de här miserabla sossarna är ännu inte födda”.

En sorglig kommentar

Av , , 2 kommentarer 2

Detta är en av de sorgligaste kommentarerna till mig som jag någonsin har läst.

”rasism mot samer? det måste vara en saga, samer är inte ”utsatta” heller, de har pengar som gräs och egna helikoptrar tex, jag är född i mitten av 50-talet, i norra Sverige, och borde under den långa tiden ha hört någon som snackat skit om och missaktat samerna, men icke det, det är nog media som hittat på det och letar rasister och rasism överallt liksom de som står längre ut mot vänster”

SD-ledd inte moderatledd regering

Av , , 8 kommentarer 3

Regeringen är något fångad av SD. Inte helt fria.

”Moderatledda regeringen …” skriver en högt uppsatt moderatpolitiker i gårdagens VK-blogg. Blev det helt rätt? Vad kan han ha missat?

Nästan hela världen inklusive Västerbotten anser nog med rätta att det bör heta SD-ledd regering.

Att förstå hur Sverigedemokraterna styr och leder regering kräver ingen Einstein. Formellt och parlamentariskt leder naturligtvis inte SD regeringen men i praktiken förstår de allra flesta vilken inverkan SD har på regeringen.

Däremot leder Moderaterna tillsammansmed ett par andra partier Sverigedemokraterna fram till en inflytelserik position.

P. S. Det är inte alltid roligt men relativt sant.

Misstror livsmedelshandeln

Av , , 2 kommentarer 1

Jag simmar varje dag

Jag tror inte ett dugg på livsmedelshandelns yttersta nödvändighet när de höjer sina priser. Visserligen har svenska kronan sjunkit i värde, importpriserna blivit högre även av andra orsaker och handeln drabbats av högre inköpskostnader men med högsta sannolikhet höjer livsmedelshandeln priserna ännu mer.

Även dem som har det svårare ekonomiskt sett behöver fortsätta köpa mat. Det vet livsmedelshandlarna och kan därför höja priserna. När de höger priserna och konsumenterna fortsätter att handla i en nästan lika stor utsträckning fungerar systemet bra för handlarna.

Det ligger liksom i tiden med den allmänna uppfattningen att ”alla priser höjs” då är det ett fantastiskt ful-läge för livsmedelshandeln att höja priserna ordentligt. Är det självklart att livsmedelshandeln skall kompensera sig full ut och inte behöva bli effektivare? Så länge konkurrensen inte fungerar tillräckligt väl nödgas vi betala vad handeln vill ha. Det hjälper inte med ett Coop och en ICA på samma ort för att skapa konkurrens för de följer varandra riktigt duktigt i prissättning.

I Vindeln där jag bor har ICA-handlaren skrämmande högre priser på många varor än någon ICA-handlare i Umeå. Skulle det vara självklart? Priselasticiteten är mycket låg. Det innebär att tröskeln för många är hög för att handla i till exempel i Umeå. Följden blir att många kunder men naturligtvis inte alla väljer ändå att handla till ännu högre priser.

Jag tror inte på livsmedelshandeln när de gråter krokodilliknande tårar och säger att priserna borde vara ännu högre.

Västra länken leken i sandlådan

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag ger mig inte en millimeter

Västra länken leken i sandlådan blev tvisten mellan Trafikverket och NCC som tycks vara olöslig. För folk i allmänhet kan konflikten te sig både löjeväckande och onödig. Politiker har till och med kallat konflikten ”ett haveri”. Visst har det havererat. Tvisten har varat länge och parterna visar orubbliga ståndpunkter. Jag har tagit mig en övergripande titt från ett medlare perspektiv som professionell medlare. Jag vilar mina åsikter på grunden av forskning och erfarenhet från Harvard Negotiation Project (Harvard University) och har utbildat mig vi Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Men min syn är ödmjuk för alla tvister har överraskningar och kan vara ytterst svåra att hantera och förstå. Många tvister är inte heller medlingsbara. Jag har medlat i tvister från konflikter mellan gruvbolag och villaägare till bodelnings- och vårdnadstvister.

Jävvlar

Att via media få en korrekt bild av förutsättningarna, förhållande och fakta är näst intill ogörlig. Alla konflikter har många dolda faktorer som inte kommer i dagen utan särskilda ansträngningar.

När parter inte utan ansträngningar kan komma överens råder en tvist. Att kunna komma överens behöver inte handla om juridik utan om intresse och motivation. Att slå lagboken i huvudet på motparten leder sällan till framgång eller överenskommelse. I detta fall med Västra länken är grundförutsättningarna som gäller antingen fel i entreprenadens utförande det vilket kan kallas oskicklighet, missförstånd med upphandlingsunderlaget, skiljaktiga tolkningar av avtal och handlingar, tvister om besiktningens kvaliteter eller andra rationella grunder. Kort och gått är denna tvist en tolkningstvist.

Medling eller egentligen viljan att komma överens bygger på flera faktorer. Dels kan det handla om att vilja upprätthålla goda relationer mellan parterna och att en tvist vid domstol eller enligt annan avtalsöverenskommelse skulle bli betydligt dyrbarare och ta mycket lång tid. Sannolikt behöver inte NCC beakta saken med ”goda relationer” eller ta hänsyn till något allmänt intresse av att Västra länken kommer till stånd inom rimlig tid. Sannolikt handlar det även om att NCC anser sig har mera rätt och vill hävda detta.

När man tittar närmare på förhållandena och förutsättningarna är det svårt att som medlare påstå att denna tvist mellan Trafikverket och NCC skulle vara medlingsbar. Nu är det så att det bakom kulisserna ändå kan pågå någon form av kompromisstänkande eller särskild tolerans men det är mindre troligt.

Medling ett sätt att lösa konflikter på ett snabbare och betydligt billigare sätt än inför domstol. Men då krävs det vilja till medling från båda parter. Dessutom går det faktiskt att som jag alltid har påstått ”förhandla likt en medlare” genom att se saker och ting från ovan.

För medling krävs en välutbildad och erfaren medlare som uppträder oberoende och objektivt.

Lycka till i prestigen och de fasta ståndpunkternas värld. Under tiden ser allmänheten ner på aktiviteterna i den stora sandlådan.  Undrar om dem som tappade bron var tvungna att läsa platsannonser dagen efter? Jag får nynna vidare på Simon and Garfunkels låt Bridge over Troubled Water.

Ljusmörk måndag

Av , , 2 kommentarer 3

I dag är det måndag och det finns alla anledningar att anstränga sig. De svåra tunga händelserna som inte ansågs kunna hända har under några få år inträffat. Det säger jag utan att ens närmare räkna upp dem närmare precisera dem för då kan himlen mörkna. Vad gäller det senaste hotet som statsministern talade om och som vi kan läsa sägs om att vi ändå skall ”leva som vanligt” ter sig något motsägelsefullt. ”Av med hörlurarna” sade en terrorforskare.

Jag kan väl heller inte som Tina Törner sade till mig en gång ”börja helst inte dagen med att lyssna på nyheterna” då kan du bli nedstämd.

Inte heller har någon politisk företrädare försökt lyfta upp nationen trots en pandemi som förevarit, en rysk ockupation av ett europeiskt land och realistiska terrorhot. Inte ens kungen har hållit något tal om detta. Var och en får vara sin egen lyckosmed.

Själv har jag börjat höra riktigt bra med hjälp av att jag nyligen efter lång väntetid fått hörapparat. Det blev så bland annat av en gammal skada från en kort militär karriär för många, många år sedan. Häromdagen hörde jag att några satt och pratade i sin trädgård när jag gick förbi och jag ryckte till när hunden Tjapp trampade på ett torrt löv. Jag skriker inte längre på min fru och säger, va, va. Det är positivt. Från hela min diagnoskatalog har jag faktiskt börjat få resultat av styrketräningen och nästen fri från ryggont. Sedan flera år har jag lyckats rehabilitera mig från grav hjärtsvikt efter en kranskärlsoperation. Så förbaskat positivt livet i det lilla kan få vara men där ute blåser det svinkallt. Men vad gör man åt det. Var det den förra regeringens fel skulle den nuvarande regeringen kunnat påstå?

Inte nog med det. Sverige har blivit något av ett högernationalistiskt land på grund av att ett par hjälppartier lyft fram ett sådant ytterkantsparti till en nästan regeringsposition. Ärligt talat, är detta bra för mänskligheten, yttrandefriheten, jämlikheten, synen på den goda människan, någon grad av liberalism och andra goda värden? För att tycka allt detta behöver man inte vara vänster-någonting. Det räcker sannolikt med att bara vara en förstående, tolerant och vidsynt människa.

Islamofobernas framfart

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu sker en intensiv kamp om värderingar och synpunkter på islam och muslimer. Längst fram på barrikaderna står kända namn från den svenska riksdagen som naturligtvis deltar bland annat med inlägg på Twitter.

I synnerhet SD:s kamp mot islam är uppmärksammad av svensk media och oppositionen. SD:s anseende lär endast bibehållas av de redan trogna inom SD. Men för att vara kritiker till koranbränningar krävs inget annat än att vara en respektfull människa.

Utan tvekan har Sveriges anseende inte endast hos muslimer utan hos många andra dalat i botten. Dessa händelser som koranbränningar har utan tvekan skapat en säkerhetsrisk för i första hand svenskar.

Mitt i allt detta minimaliserar riksdagsledamoten och ordförande i justitieutskottet i Sveriges riksdag. På Twitter är det någon form av julafton för islamofober.

Låt oss tyvärr följa den makabra jakten klappjakten på islam och muslimerna med svenska riksdagsledamöter i spetsen och en knäpptyst statsminister och bleka partiledare från KD och L. Även en SD-politiker i Umeå ger sig fatalt in i den debatten men utan till synes någon positiv effekt.

Kritiskt säkerhetsläge?

Av , , 8 kommentarer 2

Kritiskt läge i säkerhet

Koranbränningar är en form av hets mot folkgrupp och kan leder till våld och oroligheter. Det är viktigt att respektera andras religion och inte göra något som kan såra eller uppröra människor.

Oavsett hur den muslimska världens koranbränningar rapporteras och oavsett vilken desinformation som skapas om Sverige görs koranbränning möjliga inom ramen för nuvarande lagstiftning. Ett förbud mot att bränna heliga skrifter har ännu inte prövats i förhållande till lagen om hets mot folkgrupp.

Lagen om hets mot folkgrupp instiftades 1970. Lagen säger att det är olagligt att göra uppmaningar till våld eller hot mot en folkgrupp eller att uttrycka missaktning för en folkgrupp. Lagen gäller även om uppmaningarna eller hoten riktas mot en enskild person som tillhör en folkgrupp. Straffet för hets mot folkgrupp är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan man dömas till böter. Lagen är till för att skydda människor mot diskriminering och våld på grund av deras ras, hudfärg, etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Lagen är också till för att främja förståelse och tolerans mellan olika grupper av människor.

Att koranbränningar genomförs av enskilda personer och inte den svenska staten som ibland desinformationen säger uppfattar sannolikt ändå den muslimska värden att det finns ett ansvar från svenska staten att koranbränningar tillåts inom ramen för lagen.

Om Statsminister Ulf Kristersson meddelar till SVT att ”bränningar av (kopior av heliga skrifter) sker med avsikten att splittra och söndra Sveriges ställning internationellt, är det inte hela sanningen utan koranbränningar sker för att människor inte respekterar religionsfrihet, föra att människor tycker illa om islam”. De tycker illa om islam precis som religionskrigaren ordförande i justitieutskottet i den svenska riksdagen och som andra av sympatisörerna och riksdagspersonerna inom SD gör.

Redan torsdag morgon skriver Jomshof en Tweet, ”Jag håller med om att vi behöver en ’bredare dialog’, en dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion/ideologi, grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Muhammed”. Det är kanske inte underligt att oppositionen (s) kräver avgång av justitieutskottets ordförande Richard Jomshof.

 

Religionskriget mot islam

Av , , Bli först att kommentera 2

Religionsfrihet

Justitieutskottets ordförande i Sveriges riksdag är ledargestalt i religionskriget mot islam. Med förevändningen om yttrandefrihet hävdar han att flera koraner bör brännas. Med all tydlighet handlar det för hans del och SD om att ha möjligheten till förföljelse och utlopp sin fobi mot islam. Till och med statsministern har uttryckt ogillande med att bränna muslimernas heliga skrift.

Att respektera religiösa skrifter handlar inte om att som det har sagts ”krypa för diktaturer eller andra totalitära stater”. I grunden handlar det om religionsfrihet i för hållande till den tolkning av yttrandefriheten som kan göras i Sverige. Inom islam finns naturligtvis radikala yttringar (kallad islamism, i betydelsen radikal politisk islamism) vilka är fruktansvärda. Men att föra en kamp mo världens näst största religion som bland annat SD med Jomshof gör med högsta sannolikt inte framgångsrik.

Det finns en etisk grund i att ha respekt för olika religioners religiösa skrifter. När det gäller flaggor vill SD förbjuda bränning av den svenska flaggan trots att det sannolikt ryms inom yttrandefriheten. När lagstiftningen och tillämpningen passa den högernationalistiska ideologin som SD talat för passar det SD.

Den svenska ambassaden i Irak stormades nyligen. Turkiet vägrade Sveriges medlemskap i Nato. Vad kan komma härnäst?

Eftersom SD realiteten styr och ställer den svenska regeringen är det en avgörande orsak till Sveriges nedgående anseende i flera länder. Det bryr sig säkert de svenska högernationalisterna sig inte om. Som en spekulation kanske det kan ligga i SD och regeringens intresse att avskräcka Sverige från icke svenskar och möjliga invandrare?

Låt oss tyvärr följa vad som sker som följder av koranbränningar i fråga om aversioner och reaktioner mot sverige från många muslimska länder. Ni blir det lika svårt för SD och dess anhängare att förneka och bortförklara följderna av såväl klimatkrisen som jakten på muslimer och deras heliga skrift Koranen.