Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Nederländska valet pekar ut TRE klart lysande trender.

Det finns tre klart lysande trender med tillhörande slutsatser som kan dras av det val som just avslutats i Nederländerna – Tre trender som påvisar att mina förutsägelser om hur det ska gå i den europeiska valen stämmer och att Socialdemokratin och socialismen är på uppgång samtidigt som nationalistisk högerpopulism är på tillbakagång.

De som begränsar sig till att bara läsa detta första stycke vill säkert hävda att jag har fel och att valresultatet i Nederländerna på inget sätt stödjer det jag anfört tidigare.

Låt mig därför förklara vilka trender som är tydliga och vad valresultatet i Nederländerna ger vid handen.

Följande tre trender går att utläsa baserat på valresultatet i Nederländerna:

 • Att stödet för EU och stödet för ett fortsatt EU-samarbete är stark och orubbat bland europeiska väljare.
 • Att Socialdemokratiska partier som överger sina ideal och sin ideologi för att föra nyliberal och/eller högerpolitik straffas av sina kärnväljare.
 • Att Nationalistiska och högerpopulistiska partier går bakåt och påvisar mycket sämre valresultat och betydligt mindre väljarstöd än det bild man försökt måla upp före valet genom att försöka få det att framstå som om man är betydligt fler än man i själva verket är.

Dessa tre trender är klart lysande och därtill ska läggas att det finns en klar vänstertrend/socialistisk trend där de väljare Socialdemokraterna förlorade gått till partier som står för den politik som i egentlig mening är traditionell Socialdemokratisk politik.

Låt mig nu utveckla mitt resonemang runt var och en av dessa tre trender och bena ut varför utfallet i det nederländska valet stödjer den teori och den förutsägelse jag tidigare givit om hur valen som ska hållas runt om i Europa kommer att te sig vad gäller utfallet.

För den som inte läst vad jag förutspått eller för den som glömt vad jag förutspått är det jag sagt att nationalism och högerpopulism är på tillbakagång samtidigt som traditionell Socialdemokratisk politik och socialism är på uppgång – Därtill att stödet för EU om än i aningen förändrad form är grundmurat i Europa.

Stödet för EU:

Tittar vi på det Nederländska valet och även på de signaler som kommer från Frankrike och Tyskland där det snart ska hållas viktiga val går det att utläsa att de partier som står för ett starkt och enat Europa har ett brett folkligt stöd – Detta samtidigt som nationalistiska partier som förespråkar motsvarigheter till brexit har mindre stöd än de påstått sig ha baserat på de opinionsundersökningar som föregått valet vilket gör att manipulation av opinionsundersökningarna inte kan uteslutas.

Europas väljare vill ha fortsatt samarbete och ett enat Europa även om pendeln svängt till att EU-samarbetet ska vara mer av en handelsunion med fri rörlighet för pengar, varor, tjänster och människor än ett EU fullt av överstatlighet.

Socialdemokratiska partiers valresultat:

Jämför man Socialdemokraterna i Tyskland med Socialdemokraterna i Nederländerna går det att utläsa en sak klart och tydligt – De tyska Socialdemokraterna som återgått till att vara just Socialdemokrater och stå för en mer traditionell Socialdemokratisk politik är på stark frammarsch samtidigt som de nederländska Socialdemokraterna som övergett sin politik till förmån för nyliberal högerpolitik straffas av väljarna och är på tillbakagång.

Detta påvisar klart och tydligt att Europas väljare längtar efter den sorts traditionella Socialdemokratiska politik som till stora delar byggde den europeiska välfärden – I de länder den sortens Socialdemokratiska politik saknas går rösterna till andra socialistiska vänsterinriktade partier vilket vänsterns starka uppgång i Nederländerna är bevis för.

Nationalistiska och högerpopulistiska partiers tillbakagång:

Wilders och de nederländska nationalisterna var övertygade om att de skulle vinna stort i detta val och till och med bli största parti och regeringsbärare – Något de påstod genom att hävda att den sortens nationalism numera är den politik väljarna längtade efter – Något som helt kommit på skam i och med valresultatet där Wilders och hans parti samlade långt färre röster än de påstod att de skulle göra.

Det höga opinionssiffrorna för Wilders och hans Nationalister före valet kan med all säkerhet tillskrivas användandet av samma metoder på sociala media och annorstädes som de svenska nationalisterna SD använder sig av – Den strategi som handlar om att manipulera sociala medier med hjälp av ”troll” för att få det att framstå som om stödet för den egna politiken är betydligt mycket större än det i själva verket är.

Vän av ordning vill säkert hävda att detta inte stämmer baserat på att Wilders och hans parti gick fram något och fick aningen fler mandat – Även detta kommer på skam då Wilders och hans parti både är mindre procentuellt än näst förra valet och framför allt därför att de är betydligt mindre än vad de försökte måla upp baserat på opinionsundersökningar före valet.

För mig går det att utläsa en klar och tydlig trend utifrån detta – Att Nationalistiska partier har kommit för att stanna i europeisk politik och att stödet för dessa nationalistiska partier ligger mellan 5 och drygt 10% av de totala väljarsympatierna i de olika länderna.

Nederländerna är nu inte ett land som är som alla andra – Detta i och med att det där råder en ordning där vansinnigt många partier ställer upp i valet (28) vilket gör kampen om de 150 mandaten aningen oförutsägbar jämfört med i många andra europeiska länder där betydligt färre partier går till val.

Ska man titta på valresultatet i Nederländerna finns som jag ser saken bara en tydlig vinnare och det är den socialistiska politiken vars stöd ökat kraftigt trots att Socialdemokraterna i Nederländerna tappade kraftigt därför att väljarna inte gillar den högerpolitik de fört förra mandatperioden.

Jag ser nu med spänning fram mot valen i Frankrike och Tyskland som kommer att bli den riktiga värdemätaren på min förutsägelse även om jag är helt och fullt övertygad om att utgången i dessa val ytterligare kommer att bevisa och befästa de teorier och förutsägelser jag gjort.

Avslutningsvis vill jag påminna mina egna partikamrater om vikten av att vara trogen idealen även om vi är otrogen vad gäller metoderna som används för att uppnå idealen – Är vi inte det kommer vårt straff att bli liknande det som Nederländernas Socialdemokrater fick i det nederländska valet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

 1. Jonny Disenfeldt

  Fel, både socialdemokrater OCH socialister i Holland backar.

  Samma trend ser vi i resten av Europa och har sett under årtionden.

  Tyskland : Angela Merkel, där har du anledningen till att Tyskland tillfälligt går mot trenden.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är inte fel Jonny – Titta noga på valresultatet och vilken politik partierna står för så kommer du att se att de två största vinnarna i valet är socialister även om D66 kan räknas in till vänsterliberala partier – Dock sådana som står för den sorts politik som traditionellt är Socialdemokratisk i grunden.

 2. Jonny Disenfeldt

  PS -


  Fråga : Hur gick det för de svenska socialdemokraterna när de vände kappan vänsterut under förre ledaren Håkan Juholt … ?

  Svar : I opinionen rasade de ner mot 20% ….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Min övertygelse är att Socialdemokraterna skulle ha stärkts med Juholt vid rodret om inte Juholts utsatts för en palatsrevolution i sitt eget partikansli.

 3. Mr Sound

  Troll? Jo man tackar. Inte behövs det troll för att bevisa SDs ökning är statistiskt säkerställt, inte ens dina egna inom S tror på dina profetior. Så spola ner dessa i valfri toa.

  Sett till valet så ser vi att frihetspartiet (PVV) ökar, vilket är glädjande då SD i Sverige kommer också kröna framgång vid valet 2018, och socialdemokraterna och vänsterpartiet backar, helt i sin ordning då partier som dessa har spelat ut sin rätt. Sen har regeringspartiet anpassat mycket av sin politik efter PVV så den läxan bör nog fler partier ta efter, för om man nu vill stoppa SD räcker det inte att kasta epiteter, anordna odemokratiska åtgärder, frysa ut utan man måste ändra sin politik för om inte kommer SD öka än mer.

  För SD är produkten av ett Sverige där sittande politiker har kört landet i sank.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att du tycker att jag ska spola ner mina förutsägelser i toaletten ger jag inte mycket för – Snarare stärker det min övertygelse om att jag har rätt.

   valet i Nederländerna visar många saker – Bland dem att väljarna mobiliserar och går till vallokalerna för att rösta mot nationalism och högerpopulism vilket är goda tecken.

   Jag är rätt säker på att även Wilders och hans anhängare anförde att deras ökning i väljarsympatier var statistiskt säkerställd – Hur det stod till med den saken ser vi nu när valet är avklarat – Den kom på skam – Till och med ordentligt på skam.

   Procentuellt så minskar Wilders parti sett till valet före det förra och den nivå runt 10% de erhöll stämmer rätt väl överens med den nivå på ca 10% som jag förutspått att SD kommer att få vid nästa svenska val.

   Påståendena att sittande regeringspartier anpassat sin politik efter nationalistiska partier som PVV och SD är inget annat än en skröna och något som nationalister och SD:are vill hävda trots att det inte är sant.

   Ett reguljärt parti och ett främlingsfientligt parti fattar aldrig beslut utifrån samma ideologiska grundsyn då deras ideologi är helt vitt skilda.

   Att partier som i grunden är för invandring och fri invandring tvingas begränsa denna om trycket är för högt på grund av en tillfälligt hög anstormning av flyktingar är inte att anpassa sin politik efter främlingsfientliga partier utan att anpassa sin politik efter rådande situation vad gäller antalet flyktingar,

   • Mr Sound

    Nej, du har inte alls rätt och ja, dina profetior kan spolas ner. Du påstår ju saker som inte stämmer, men jag förstår att du är bitter då socialdemokraterna i Holland nästan utplånades. Samma öde kommer även ske i Sverige!

    Och vilken skam ska PVV känna tycker du? De ökade, med 3%. Tycker du ska koncentrera dig på att inte bidra mer till undergången för S.

    Nej du Anders, bättre kan du väl?
    http://samtiden.nu/2017/03/holland-sammanbrott-etablerade-partier/

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag håller en rak kurs och i Sverige kommer vi Socialdemokrater att få 35-40% av rösterna samtidigt som M och SD tappar – I SD:s fall ner till runt 10% av rösterna totalt sett.

 4. Per Fjellberg

  Anders, nu gör du det väl lätt för dig. Det är en sak att stå för en politik i opposition och en helt annan att försöka genomföra och ta ansvar för den i regeringsställning. Men inte mig emot, hävdar du att en socialdemokratisk politik endast kan bedrivas i opposition tänker inte jag säga emot. Tvärtom, jag håller med dig helt och hållet.

  I Frankrike ställer Emmanuel Macron upp som en oberoende kandidat. Valet kommer troligen att stå mellan Macron och Le Pen. Socialistpartiets kandidat, Banoît Hamon, anses allmänt som helt chanslös.

  Det här är en rätt bra genomgång av de olika presidentkandidaterna: https://www.svd.se/vad-har-fransmannen-gjort-for-att-fortjana-detta#sida-1

  Jag tycker samma fråga kan ställas om de svenska väljarna: Vad har svenskarna gjort för att förtjäna detta. Då tänker jag på vår rödgröna regeringen, dess ministrar och de generaldirektörer och andra den utser OCH en opposition som inte vill regera.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag menar inte att Socialdemokratisk drivs bäst i opposition utan att man inte ska sätta sig i koalitioner där man måste kompromissa med sin ideologiska övertygelse och gå emot det man står för ideologiskt.

   Det är det de nederländska Socialdemokraterna gjort när de gjort sin resa högerut.

   Marcon må vara oberoende men ändå en vänsterpolitiker till höger i vänsterskalan som jag ser saken.

 5. Fredrik

  Inte sätta sig i koalition där man måste kompromissa med sin ideologiska övertygelse? Är det inte detta som S gör nu? Eller menar du att alla de politiska beslut som tagits efter valet 2014 är S-beslut och MP bara är ett bihang vars röster man räknar in?

  Men mer viktigt, varför finns det inga S-röster som håller med dig? Du säger att du står för en traditionell socialdemokratisk ideologi som ta tillbaka Sverige till Palmes tid då Sverige var ”bäst”, så varför finns inga S-röster som håller med dig? Som på riksplanet för dina åsikter?

  Som jag ser det, och jag tror inte jag är ensam om detta som läser dina inlägg, är att dom (alla ledande S-politiker) inte vill göra det för att dom inte tror på det du säger och att dom inte tror att svenska folket vill det du vill.

  Så hur mycket av din övertygelse är du beredd att svika? Jag menar, om ingen vill lyssna på dig så måste du förändra dig och det innebär i den politiska arenan att du måste ändra på dig, så hur mycket av din ideologi är du villig att ge efter och mer viktig vad i din ideologi är minst viktig?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Även vi Socialdemokrater kompromissar i dagsläget och hade jag fått bestämma hade jag valt en annan regeringspartner än MP vilket jag öppet redovisat många gånger.

   Att jag har medhåll bevisas av att mina egna partikamrater inte säger emot mig och därför att många av de saker jag föreslagit på denna plats blir eller har blivit realpolitik på ett eller annat sätt.

   Sedan har jag stöd bland många av våra gräsrötter och den support och de hejarop jag får i email och när jag träffar människor i olika situationer är det som bär mig och gör att jag fortsätter kämpa.

   För mig gäller en väg och det är att vara trogen idealen men otrogen avseende vilka metoder jag använder för att nå idealen.

 6. Martin

  Kan du ge exempel på ”nyliberala idéer ” som sossarna i Nederländerna gått till val på?

  Jag är inte så insatt i andra länders partier men jag ser ju sossarna i Sverige. De vet inte från ena dagen till andra vad de vill står för eller tycker. Se på Lövens PR människor, ena dagen vill de att han skall framstå som statsman, nästa dag som ”vanlig svensson” som åker landet runt o träffar vanligt folk. Ena dagen är han sammarbetsstatsministern, andra dagen skall han riva upp gamla uppgörelser med borgarna. Jag frågade på någon av de sociala medierna varför PR-människorna inte bara lät honom vara den han var – då blev jag blocka från att följa honom.
  Man har alltid varit emot SD – i vart fall när SD inte röstar som Löven vill. Men nu blir det roligt. Helt plötsligt börjar ni låta som SD, samma språk, samma ideér. Det dök upp någonstans efter att ni förgäves försökte försvara en Sverigebild som gällde för 50 år sen och att ni släppte programmet för er kongress. Lyssna på Ylva Johansson , Ygeman, Löven etc efter det,

  Ett problem ni har är att ni samntigt som ni skall vara ett brett o klokt parti vill ni också vara ett coolt västerparti. Låt Sjöstedt ta hand om vänstertramset o trassla in sig i det.

  Gör det enkelt, S borde vara ett parti för de flesta; arbetare, tjänstemän, företagare eller som jag en lat miljonär.

  * Alla inser att man måste betala skatt .- men det finns en gräns när det blir för mycket och vi vill gärna se att vi får välfärd tillbaks som motsvarar vad vi vill betala. Att S & V sparar 15milj kr för att lägga ned ett BB när ni spenderar miljarder på trams är inte ok.

  *inget fel i valfrihet o bra företag skall kunna gå med vinst. Effektiv upphandling ser till att vinsten blir lagom och att kvaliten är det viktigaste oavsett om privat eller företag driver en verksamhet,.

  * Vi vill ha trygghet – skärp straffen och se till att det är ordning o reda. Tramsa inte om IS terrorister. Varför har S o LO inga problem med att utvisa hårt arbetande invandrare men skall jamsa o krama brottslingar med utländskt ursprung?

  * Ordning skall råda, även i skola. Ni har gjort samhället nojigt av ha hyfs o uppförande.

  * Se till att bra företag, personer etc får utvecklas fritt o gå före. Sossetänk stoppar många bra individer pga ert jantetänk

  *Sverige behöver företag. Säg det till Magdalena Andersson – har vi haft någon mer företagsfientlig minister?

  * Lägg av med allt vänstertrams, normkritik o genustänk. De allra flesta i Sverige umgås o respekterar vandra. Låt det vara så. Det gäller även er utrikespolitik. Det är för att ni sätter er på omöjligt höga hästar ni får kritik.

  *Sluta gynna era pampar. Hur länge skall Veronika Palm lyfta avgångsvederlag från riksdagen? Längre än Lars Ohly?

  * Egentligen har jag bara ett råd. Sunt förnuft. Tyvärr tror jag det är för sent för S – vi som vill ha sunt förnuft får välja mellan andra partier och ni och V samsas om en liten naiv skara vänstersympatisörer.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   En statsminister ska ständigt röra sig bland både andra politiker – Även de från andra länder och bland medborgarna då en statsminister alltid måste vara tillgänglig – Sådana är postens villkor och det ena utesluter inte det andra Martin.

   Sedan är det helt klart så att det inte är okay att lägga ner BB och rusta ner vår gemensamma välfärd – Det är av den anledningen jag vill stoppa skatteplaneringen effektivt och det är av den anledningen jag vill höja skatterna för de med de lägsta inkomsterna.

   Med traditionell Socialdemokratisk politik så som den fungerade under Erlander och Palme och en återgång till ett Sverige där offentlig sektor drivs av samhället utan privat inblandning och där privat sektor håller sig på sin halva av spelplanen så kan jämlikheten och välfärden återställas – Svårare än så är det inte.

   När det gäller avgångsvederlag och löner i riksdagen och annorstädes i politiskt styrda organisationer så är jag en av dem som öppet kritiserat det och sagt att samma regelverk som gäller övriga i samhället även borde gälla där.

   Det sagt så ser villkoren vad gäller avgångsvederlag och löner ut som de gör därför att alla partier kommit överens om det – Att det ser ut som det gör är således inte Socialdemokratins ansvar ensamt.

 7. Lars Flemström

  Du hade fel om Kinberg-Batras snara avgång. Du fantiserar om att L närmar sig S, när L-ledaren Jan Björklund håller ihop alliansen bättre än vad AKB har gjort på sistone. Och nu blandar du ihop klassisk socialdemokrati med haschrökande vänsterflummare i Europas mest liberala land, där allt finns och allt är tillåtet. Jomenvisst är de också väljare. Till och med Geert Wilders är en produkt av den nederländska liberalism, som accepterar vad som helst. T.o.m. den av Wilders offentligt framförda åsikten att Koranen bör förbjudas

  Jag förstår att du har läst Aftonbladets förklaring till den holländska socialdemokratins tillbaka gång. Du borde läsa Expressens analys i stället, för det är den som stämmer med verkligheten. 1) Andelen väljare, som definierar sig som arbetarklass, 2) partilojaliteten har sjunkit, 3) även högerpartier har börjat omfamna välfärdsstaten. Vilka följdverkningar har detta fått? Vilka grupper har tagit över de socialdemokratiska partierna efter arbetarklassens utträde? Hur hanterar partiledningarna det faktum att så många motstående intressen slåss om makten inom samma parti?

  Det holländska valet visar på ett intressant fenomen, som vi har haft i Sverige också, innan Mp blev en cementerad del av etablissemanget genom att sitta i regeringen. Under några år var SD och Mp som siamesiska tvillingar: När det ena partiet ökade i väljarstöd, ökade det andra partiet lika mycket. När det ena partiet minskade i väljarstöd, minskade det andra lika mycket. Fenomenet är protest mot protesten,. Detta var ju mycket tydligt i det holländska valet. Wilders har blivit en del av etablissemanget.

  Socialdemokratin stryptes av de starka banden mellan de två största proteströrelserna. Sedan har vi den tredje gruppen protestanter, som börjat röra på sig i elfte timmen, nämligen ”hederlig, skötsam holländare”, som tyckt att nu får det vara slut på de ständiga bråken mellan höger- och vänsterextremister. De har protesterat genom att rösta på det borgerliga regeringspartiet, som därför inte backade lika mycket som förutspåtts.

  Naturligtvis finns samma väljargrupp i Sverige också, typ ”hederlig svensk”, som i en liknande situation, hade hade lagt sin röst på S eller M, förutsatt att dessa partier hade orkat tydliggöra rågångarna till vänster respektive till höger om själva. M framstod under AKB:s ledning som det pålitliga allianspartet, som oförtrutet arbetade för en en ny fyrpartiregering 2018. Men hon höll inte. Och Löfvén har varit alltför upptagen med att hålla ihop sitt eget parti och regeringen.

  Holland är emellertid ett mycket borgerligt-liberalt land, som inte alls liknar Sverige. Holland har varit en stor kolonialmakt, vilket har skapat en mycket förmögen medelklass med en stor konsumtion av varor och tjänster, som har producerats av en relativt välavlönad arbetarklass. Många holländare har ett förflutet i kolonierna och en annan syn på mångkultur, än de som har bott hela sina liv i samma land. Rotterdam är Europas största hamnstad, varför ett utträde ur EU skulle slå mycket hårt mot Holland som nation, till skillnad mot Storbritannien och Sverige.

  Vad som skett i Holland behöver inte nödvändigtvis upprepas i andra västeuropeiska länder. Men visst har vi en del att lära. Ett S-parti som inte kan hålla rent åt vänster – och låter påtända individer definiera vad som är ”vänster” – är förlorat, oavsett vilken politik man för i regeringsställning.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att jag hade för bråttom när jag spådde AKB:s avgång redan innan februari månads utgång har jag redan erkänt och skrivit om men den kommer att komma innan valet det är jag fast övertygad om.

   När det gäller förklaringen till de nederländska socialdemokraternas tillbakagång så är den en helt egen produkt utan influenser utifrån så svaret är NEJ jag har inte läst Aftonbladets förklaring.

   Ska Socialdemokratin blomstra vilket den kommer att göra runt om i Europa finns bara en väg och den går via förande av traditionell Socialdemokratisk politik.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är därför jag jobbar på med politik och förslag som undviker att det händer.

 8. Johnny

  Wilders ökade med 30% och S minskade med 75%. Förhoppningsvis fortsätter den demokratiska revolutionen med ökad nationalism och självständighet samt minskad globalism och mångkultur. Har vi tur så imploderar EU och EMU redan i år, n överstatlig globalist diktatur som inte klarar av att värna Europas folks intressen bara banker och storföretag gynnas. Med Trump och Putin har nationalisterna de två supermakternas stöd. Liberalmarxistiska regeringar i Europa har ingen vän i vita huset längre och UK lämnar EU(SSR), framtiden har aldrig varit ljusare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Wilders är mindre än han förutsåg att han skulle vara och fortsatt mindre än i valet före det förra så nationalismen och populismen är på tillbakagång.

   Att de nederländska socialdemokraterna förlorade och dessutom förlorade stort råder inga tvivel om men varför de förlorade har jag beskrivit i inlägget.

Lämna ett svar till Fredrik Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>