Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Från familjen

Av , , 22 kommentarer 18

Det är med sorg och bestörtning som vi i familjen tvingas meddela er att vår käre far, make, morfar, svärfar, morbror, bror och son, Anders Forss, lämnade oss alltför tidigt i går, 13 januari, efter en tids sjukdom, om vilken han öppet berättat här. Det var en bitvis hård kamp mot både cancer och hjärtsjukdom, och vi vet att denna blogg beredde honom mycken glädje och vällust, ja, rentav styrka mitt i eländet, och vi fortsätter att imponeras över hur han, trots sjukdomens flåsande i nacken, aldrig beklagade sig över sin egen situation utan i stället bekymrade sig över samhällsproblemen och deras lösningar. Far var en märklig man, med ett märkvärdigt livsöde, och han lämnade efter sig mycket gott; fem barn och två barnbarn, som alla älskar honom oändligt, oändligt.

På slutet av sin levnadsbana, svårt medtagen av sjukdom, blev vi vittne till ett stoiskt lugn som bara kan vara frukten av en livslång, orubblig Gudstro, och ett sådant mod i mötet med döden var i sig självt värt ett helt liv. Det är familjens förhoppning att vi här och nu kan lägga alla politiska meningsskiljaktigheter åt sidan och i stället reflektera över ett uppriktigt, händelserikt liv, som präglades av kärlek.

Vi älskar dig, Anders!
Familjen

Väljarnas och medborgarnas kortsiktiga tänkande är negativt för samhällsutvecklingen.

Av , , 29 kommentarer 1

Jag påstår med all rätta att dagens kortsiktiga tänkande i samhället parat med att en majoritet av medborgarna tror att det fins en ”quick-fix” och/eller en enkel lösning på samhällets problem försvårar politikens möjligheter att lösa samhällsproblemen från grunden.

Ska man vara riktigt strikt och gå in på samhällets utveckling från varande ett kärleksfullt och solidariskt samhälle till att bli till girigt och egoistiskt samhälle är det bara att erkänna att Olof Palme hade helt rätt när han i slutet av 1960-talet varnade för att den grupp människor som tror på enkla och snabba lösningar kommer att växa enormt mycket framgent.

Olof Palmes antagande var helt rätt och det är vår oförmåga att arbeta gentemot den utvecklingen som skapat dagens kortsiktiga tänkande bland väljarna.

Med det sagt är det hög tid att alla politiker utom de från SD som hävdar att det finns snabba lösningar gör gemensam sak och driver fram en debatt som påvisar att lösningen på samhällsproblemen är betydligt komplexare och svårare att genomföra än en icke existerande ”quick-fix”.

Det alla måste förstå och enas bakom om vi ska kunna skapa ett stabilt samhällsbygge är att lösningen av problemen måste ske från roten av problemet om problemen ska lösas på kort likväl som lång sikt.

Ett stabilt samhällsbygge är vad alla förtjänar och för att nå dit måste vi lösa problemen från grunden.

Med detta anfört hoppas jag att alla inser att ett kortsiktigt tankesätt ställer till med mer problem än lösningar och att ett kortsiktigt tankesätt bland medborgarna är skadligt och negativt för politiken.

Min strävan är att nå tillbaka till det starka samhällsbygge vi åtnjutit historiskt – Ska det ske måste det kortsiktiga tänkandet upphöra snarast och ersättas av ett långsiktigt tänkande som i alla lägen sätter samhällsbyggets bästa framför det egna jagets bästa.

Dit når vi enbart genom att på nytt ersätta den girighet, egoism och kortsiktighet som vuxit fram i samhället med den kärlek, solidaritet och långsiktighet som rådde när Sverige och svenskarna mådde som allra bäst.

Kortsiktigt tänkande är alltid dömt att misslyckas och beviset för att så är fallet kan vi hitta i många olika företeelser – Bland dem företags möjlighet att planera sin verksamhet för en längre tid än fram till nästa kvartalsrapport vilket över tid skadar deras möjlighet att växa och utvecklas till sin fulla potential.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det finns ingen rim och reson i VK:s och VF:s påhopp på Hans Lindberg (S) och på Raja Thorén.

Av , , 64 kommentarer 2

Det händer inte ofta men ibland händer det och därför ska jag i detta inlägg ge både välbefogad och relevant kritik till VK och VF samt till deras ansvariga utgivare och politiska ledarskribenter – Väl förtjänt kritik därför att de använder sig av en dold agenda för att sprida hat och irrelevanta saker.

Det jag pratar om och det jag nu öppet ska kritisera handlar om att både VK och VF ställer debattsidor, ledarfält och ledarsidor till förfogande för att kritisera det faktum att de reella kostnaderna för kommunens tänkta förhyrning av den fotbollshall, det fotbollstält och den multihall som Thoréngruppen ska bygga för att sedan hyra ut till kommunen fortsatt inte är fullt ut presenterade.

Värre ändå är att VK och VF i sin kritik gått över alla gränser genom att öppet tillåta att hat sprids gentemot vårt kommunalråd Hans Lindberg(S) och Thoréngruppens ägare och grundare Raja Thorén på ett aldrig tidigare skådat sätt.

För mig är det uppenbart att den sotens öppna hat och förakt inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle och det är på detta faktum min kritik bygger.

Agerandet från VK och VF väcker en hel del frågor av vilka jag avser att ställa de viktigaste här och nu på bloggplats så håll till godo:

 • Varför driver VK och VF denna debatt med en för läsarna helt dold agenda?
 • Vad hoppas VK och VF uppnå genom denna debatt?
 • Varför domineras ledarsidor och debattsidor av denna debatt där bara av tidningarna väl valda debattörer får utrymme att debattera frågan.
 • Varför kan inte VK och VF vänta på att alla kalkyler ska komma upp på bordet så att vi kan debattera saken utifrån reella fakta snarare än utifrån gissningslekar och okända fakta? Vadan denna brådska?
 • Vad har Hans Lindberg (S) och Raja Thorén gjort för att utsättas för detta hat och detta förakt från VK och VF:s sida?
 •  Vad hoppas VK och VF tjäna på denna orättfärdiga kampanj sett ur ett läsarperspektiv och vad hoppas man tjäna för egen vinnings skull?
 • Sist men inte minst måste jag ställa frågan varför VK som enligt egen utsago är oberoende liberal och VF som påstår sig vara socialdemokratisk på ledarplats och på de politiska debattsidorna driver en rakt av vänsterpartistisk politik agenda? Varför är min fråga?

Därutöver finns självklart andra frågor att ställa om det som sker – T.ex. varför VK och VF tar in externa debattörer som tillåts dominera debatten i detta även om jag lämnar den fråga därhän tillsvidare och nöjer mig med ett svar på frågorna jag ställt ovan.

I samband med detta finns det all anledning att ställa ett antal frågor till de externa debattörerna Jan Brännvall och Ulf Bergström som fram tills nu givits obegränsat med plats och tillåtits breda ut sig på VK:s och VF:s debattsidor utan att bli direkt motsagda av andra debattörer eller av tidningarnas politiska redaktörer.

Förutom att avkräva även dem ett svar på de flesta av de frågor jag ställt direkt till tidningarna och dess politiska redaktörer bör de bevara följande frågor:

 • Vilken dold politik agenda driver er och varför har ni blandat er i denna debatt?
 • Viken ekonomisk vinning för egen del hoppas ni uppnå med ert inhopp i debatten?
 • Ser ni denna satsning som ett hot mot den verksamhet ni själva driver redan idag?
 • Sist men inte minst – Vad har Hans och Raja gjort gentemot er för att utsättas för detta hat och detta förakt från er sida?

Från er sida nöjer jag mig med svar på dessa frågor men har ytterligare en fråga till Jan Brännvall.

I Bibeln i John kapitel 8 vers 7 finns en beskrivning av en situation som den du befinner dig i nedtecknad – I samband med att Jesus på Tempelberget förlåter en äktenskapsbryterska som övriga vill stena till döds säger Jesus följande – Låt den som är fri från skuld kasta den första stenen, något som i förlängningen innebär att ingen sten kastas.

Min fråga till dig Jan i och med at du redan kastat den första stenen och många efterföljande stenar blir därför följande – Är du helt säker på att du är fri från skuld?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Flumhögern visar sitt rätta ansikte på min blogg!

Av , , 53 kommentarer 7

I dag på Trettondagsafton lördagen den 5 januari påstår jag med all rätt att det som av många benämns som flumhögern i allt de gör och i allt de anför visar sitt rätta ansikte på min blogg – Min teori till varför de gör det ska jag anföra i detta inlägg.

Anledningen till att jag lyfter ämnet är för att öppna ögonen på alla som följer och/eller kommenterar på min blogg för detta fenomen – De fakta jag redovisar gör det dessutom möjligt att följa mitt påstående historiskt, i nutid och i en framtid så håll till godo.

Låt mig börja med att påstå att detta sker på ett planerat sätt och därtill på ett sätt som i sak inte har något alls att göra med det jag skrivit om och anfört på bloggen.

Det som sker drivs snarare av en annan agenda och av ett syfte hos de som kommenterar att göra allt som står i deras makt för att förlöjliga mig, skada min trovärdighet, påstå att jag saknar kunskap samt att jag har en dold agenda och är något helt annat politiskt än den socialdemokrat jag altid utgett mig för att vara.

Dessa påståenden är självfallet inte sanna och ska därför bemötas och bekämpas. Att dessa människor aldrig kommer att lyckas i sitt uppsåt är ett löfte från min sida då det krävs betydligt mycket mer än så för att försöka knäcka en person som mig.

En annan störande sak är att dessa människor undantagslöst alltid försöker leda in den efterföljande debatten på ett helt annat spår eller ämne än det jag tagit upp i mitt blogginlägg.

Anledningarna till att de alltid beter sig på detta sätt är lätta att identifiera – I det första fallet handlar det om att jag har för stor kunskap och att det jag skriver om är oerhört relevant politiskt. I det andra fallet om att denna relevans anses skada flumhögern’s och SD’s politiska agenda och därför ska eroderas från den politiska debatten.

De individer jag främst syftar på i detta sammanhang kallar sig på min blogg för Jonny och Alexander och förstärks rätt ofta av signaturerna Brorson ock Krister om frågan är mycket relevant/känslig för högern och SD.

Det mest iögonenfallande i allt de gör är att de aldrig hänvisar till några fakta som styrker att de har rätt och att jag skulle ha fel i det jag anför – Snarare är det så att de alltid hävdar att jag har fel och att jag saknar kunskap alternativt att jag skulle ljuga  – Något som självfallet är ren lögn från deras sida och ett tecken på att de saknar hållbara argument.

Flumhögern har således ett enda syfte som jag ser saken och det är att göra allt de kan för att förstöra varje relevant argument och varje relevant debatt för hur vi ska bygga ett hållbart samhälle och varför det är viktigt att det bygget genomförs så snart och så snabbt som möjligt.

Att de människor som tillhör flumhögern och har som syfte att förstöra samhällsdebatten ska bekämpas och stoppas tror jag att de flesta ör överens om. Med det sagt är alla som vill välkomna att bekämpa de av dem som skriver på min blogg när helst de vill och så ofta de vill.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Arbetsgivaravgifterna tillhör historien – Framtiden stavas produktionsavgift.

Av , , 57 kommentarer 1

Arbetsgivaravgifter finns i de flesta länder i världen och används på lite olika sätt även om de i grund och botten infördes för att uppnå samma sak – Att fungera som ett verktyg för byggandet av ett modernt välfärdssamhälle med fungerande pensionssystem, sjukförsäkringssystem och a-kassa.

Den som vill läsa lite mer om hur dagens arbetsgivaravgifter kom till kan göra så på många ställen – Bland annat på följande länk:https://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivaravgifter_i_Sverige

I grund och botten är arbetsgivaravgiften en del av lönepotten där arbetsgivare och arbetstagare i förhandlingar kommit överens om att använda delar av den för att säkra pensioner och sjukpenning mm. för landets arbetstagare.

Att som visa människor, speciellt bland de på högersidan kalla arbetsgivaravgiften för en skatt är därför fel och ett sätt från deras sida att försöka snedvrida debatten.

Så långt en liten historisk återblick för att ge alla en insikt i vad arbetsgivaravgiften är och varför den finns och med det över till det som är detta blogginläggs egentliga syfte – Att från min sida hävda att arbetsgivaravgiften spelat ut sin roll i ett samhälle som blir allt mer automatiserat och därför måste ersättas av en modern produktionsavgift som förmår uppnå målet med avgiften.

Målsättningen med arbetsgivaravgiften var och är att säkra pensioner och pensionsnivåer samt säkerställa att sjukförsäkringssystemet och landets a-kassor fungerar som de ska – Ett syfte som arbetsgivaravgifterna skött på ett bra sätt fram tills för ca 10 år sedan.

I dagens samhälle har arbetsgivaravgiften blivit ett mycket trubbigt instrument som fungerar allt sämre och det är därför den ska ersättas med en modern produktionsavgift som är anpassad till dagens samhälle.

Det stora felet med arbetsgivaravgiften är att den bara betalas för manuell arbetskraft vilket innebär att färre och färre omfattas av de förmåner arbetsgivaravgiften är tänkt att finansiera.

I ett samhälle där människor i rasande takt ersätts av maskiner och datorer måste arbetsgivaravgiften ersättas av en produktionsavgift som utgår oavsett av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt.

Som läget ser ut idag kan företag som automatiserar göra stora vinster på att ersätta manuell arbetskraft med maskiner – Inte därför att kostnaden för själva produktionen blir lägre utan blott och allena därför att man efter automatiseringen slipper betala arbetsgivaravgifter för det som produceras.

Att sådana förändringar i produktionen ensidigt gynnar företagen och företagens ägare är fel och måste rättas till inför framtiden.

Detta innebär självklart att samhällsbygget blir ännu mer snedvridet vad gäller fördelningen av vinsterna av allas arbete och det är därför ett skrotande av dagens arbetsgivaravgifter till förmån för en produktionsavgift är angelägen och bråttom med att införa.

För mig är det således självklart att vi ska genomföra detta snarast möjligt för att återställa ordningen och för att säkerställa att även framtidens samhällsmedborgare omfattas av en god pension, goda villkor och ersättningar i samband med sjukskrivning och en a-kassa värd namnet om de har oturen att drabbas av arbetslöshet.

Min tanke är att nivån – Dvs. storleken på produktionsavgiften ska sättas till en nivå som motsvarar hur mycket arbetsgivaravgiften tillförde statskassan när manuellt arbete dominerade Sverige. Den nivån ska sedan precis som idag vara flytande så att den kan anpassas till samhällsutvecklingen i alla lgen.

Att det brinner för att införa detta tror jag alla som tänker efter en stund kan förstå – Att vägen till utveckling och framgång för Sverige stavas byggandet av ett mer jämlikt samhälle där alla människor tillerkänns samma värde borde vara en självklarhet för alla.

Med det sagt så ska vi inte vila på hanen utan genomföra denna för Sverige och för samhällsbygget viktiga reform snarast möjligt – Detta för att därefter följa upp med reformer likt stoppad skatteplanering, införandet av en livsvarig basinkomst för alla ovan 18-års ålder mm.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Vädret är helt ur led – Att påstå att detta inte beror på klimatförändringar är ett hån.

Av , , 34 kommentarer 1

Ur led är vädret där vi får uppleva den ena extrema händelsen efter den andra – Endera är det rekordkyla alternativt ett nytt värmerekord – Andra företeelser stavas snörekord, torka samt översvämningar och orkaner även på våra breddgrader.

Att som vissa individer och forskare – Allt som oftast knutna till fossilindustrin ljuga mänskligheten rakt i ansiktet genom att påstå att detta inte har något alls med människans klimatpåverkan och utvinning samt förbränning av fossiler att göra är ett sanslöst beteende.

Att vi upplever dessa extrema vädertyper och dessa extrema förändringar i vårt klimat har självklart ett samband med människans utvinning och förbränning av fossiler – Alla andra påståenden saknar relevans.

Av den anledningen är det viktigt och därtill oerhört bråttom för världens ledare att snarast komma överens om nya klimatmål och nya metoder för att snabbast möjligt reparera så mycket av de skador vi ställt till med avseende klimatet.

Att fortsätta att tuffa på som vanligt och tro att problemet ska lösa sig själv är ingen lösning utan snarare en resa rakt ner i avgrunden och ett sätt att säkerställa att stora delar av jordklotet framgent blir omöjligt att leva och verka i.

Att åtgärda klimathotet måste därför bli en prioriterad fråga för alla där varje människa på jorden drar sitt strå till stacken för att vi ska lyckas.

För mig innebär det att vi snarast möjligt ska börja planera för och genomföra en sedan länge behövd omställning från linjär till cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi som i sak innebär en återgång till bondesamhället men utan fattigdom är vägen framåt och det bästa sättet att säkerställa att vi utvinner och återanvänder i all evighet i stället för att fortsätta med att utvinna och destruera.

Övergången till en cirkulär ekonomi är i sak ingen komplicerad process utan snarare ett förändrat sätt att tänka parat med ett smartare sätt att utvinna och använda de råvaror mänskligheten behöver för sin normala livsföring.

I Umeå är vi redan på god väg in i den cirkulära ekonomins tidevarv – Allt som behövs för att vi ska bli ledande på området är att sprida vikten av ett cirkulärt ekonomiskt tänkande bland medborgarna så att vi får dem med oss helhjärtat i genomförandet av densamma.

Ingenting är omöjligt och att Umeå ska bli världsledande inom den cirkulära ekonomins område är fullt möjligt bara vi bestämmer oss för det.

DÄRFÖR – För mänsklighetens överlevnad låt oss gå ”all in” för en övergång till cirkulär ekonomi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Rysslands återresa för att bli en ekonomisk stormakt är snart slutförd.

Av , , 81 kommentarer 2

På annat sätt än det jag angivit i rubriken går det inte att tolka det faktum att Ryssland snart slutfört sin resa mot att ånyo bli en ekonomisk stormakt – Något som för övrigt känns helt naturligt att de ska vara såsom världsläget ser ut idag.

Förvisso råder det delade meningar om huruvida Ryssland och Vladimir Putin ska lyckas med att återta positionen som en ekonomisk stormakt men hos mig råder det inga tvivel då Putin är en klok och framsynt ledare för sitt land och en man med en okuvlig vilja att alltid genomföra det han föresatt sig.

En annan faktor som pekar på att hans ambition om att återge Ryssand positionen som en ekonomisk stormakt ska lyckas är Putins och Rysslands nära samarbete med världens idag mest framgångsrika land Kina – Att ta Kina i hand och tillsammans med dem utveckla bägge länderna vad gäller internationell handel och tillväxt är en bra strategi som alltid kommer att lyckas.

Uppbyggnaden av nya handelsvägar likt nya Silvervägen är en klok strategi från Kinas och Rysslands sida och att göra de länder man etablerar samarbete med till partners snarare än till områden man har för avsikt att exploatera och suga ut maximalt ekonomiskt är en framgångsrik strategi.

Att som USA och till viss del Storbritannien se andra länder som sina egna gudagivna ”kolonier” att utnyttja och ödelägga ekonomiskt är passé i vår tid – Ska vi lyckas med en sund världshandel där alla känner sig delaktiga och kan växa är den strategi Kina och Ryssland har vida överlägsen de gamla kolonisatörernas strategi som bara handlar om att vinna ekonomiskt för egen del på övrigas bekostnad.

Den strategin är död och kräver ett komplement av vapenmakt och militär överlägsenhet som USA och UK saknar idag därför att Kina och Ryssland kört om dem eller i vart fall är helt jämbördiga vad gäller vapen och vapenmakt.

Med det sagt upprepar jag orden i rubriken – Rysslands återresa till ekonomisk stormakt är strax slutförd.

Med kloka ledare som Vladimir Putin följer kloka beslut som gör den resan möjlig samtidigt som världsfreden bevaras vilket jag tycker att världen ska lära sig av.

Den som är intresseras av att läsa mer i ämnet kan göra så på följande länk:https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7122881

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det blir en lugn inledning av 2019-års bloggande.

Av , , 6 kommentarer 1

Som det känns nu kommer det att bli en lugn inledning av 2019-års bloggande så vitt det inte händer något drastiskt i politiken, Internationellt, nationellt eller lokalt – Något som för övrigt känns mycket bra då det ger en chans att hitta en bra struktur på de frågor och politikområden som det behöver bloggas om för att skapa en sund debatt.

För egen del finns det ett antal ämnen som jag ser som mer viktiga än andra att belysa under året och den interna agenda jag bestämt mig för att följa kommer jag att följa så gott det går beroende på vad som inträffar i politiken i övrigt.

2019-års bloggande kommer därför att fokusera på följande ämnesområden för min del:

 • Tillsättandet av en ny regering i Sverige och vikten av att den får rätt sammansättning för att kunna ta landet framåt.
 • Stor möda och ordentliga förklaringar till hur samhällsbygget bör se ut och varför om målet är att bygga ett framgångsrikt och stabilt Sverige med ökande jämlikhet och minskade klyftor.
 • Vikten av att genomföra rätt sorts reformer för att på nytt samla ett väljarstöd på 40% eller mer för oss socialdemokrater.
 • En ingående förklaring till varför dagens arbetsgivaravgift ska ersättas av en produktionsavgift för att säkra framtidens pensioner och sjukersättningar.
 • En ingående förklaring tll varför århundradets viktigaste reform är att ersätta i princip alla av dagens bidrag och stöd med en livslång basinkomst lika för alla över 18-års ålder i storleksordningen 10.000 kr/månad netto samt varför en sådan reform blir en god ekonomisk affär för Sverige.
 • En ingående förklaring till varför skatteavtalen med andra länder ska skrivas om så att dagens möjligheter till aggressiv skatteplanering upphör per automatik.
 • En ingående förklaring till varför stoppad skatteplanering innebär ökad jämlikhet och är en förutsättning för att kunna fördela vinsterna av allas arbete mer rättvist än idag.

Så ser min agenda för 2019-års bloggande ut – Ett bloggande som självklart alltid kommer att kryddas med bloggar om aktuella politiska händelser på alla nivåer.

Håll till godo och väl mött för ett givande bloggår 2019 fullt av intressanta, givande och framåtskridande politiska debatter här på min blogg – Därtill om allt går som det ska med min rehabilitering i slutet av året ett avslöjande om mina reella politiska ambitioner och hur jag avser förverkliga dem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”