Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Tack för 2018 – Med det sagt vill jag tillönska er alla ett bra och framgångsrikt 2019.

Av , , 10 kommentarer 3

2018 har passerat i en rasande fart trots att året för min del präglats av sjukdom som inneburit att livet haft många begränsningar under året. I natt byter vi till 2019 och med ett nytt och fräscht år framför oss kan vi glömma det gamla året och lägga det till handlingarna.

För egen del hoppas jag på att 2019 innebär ett tillfrisknande samt att den rehabilitering som jag til viss del påbörjat fortsätter att vara framgångsrik och givande så att jag kan komma tillbaka till en helt normal livsföring likt den jag hade innan sjukdomen slog till med full kraft.

Det jag tar med mig mest av allt från 2018 är den lärdom och insikt jag fått om hur viktig hälsan är samt att man alltid måste acceptera det man tvingas gå igenom för att komma vidare i livet på ett bra sätt.

Med det sagt så tackar jag för alla goda debatter vi haft här på min blogg – Ett tack som omfattar alla som kommenterar – Ingen nämnd ingen glömd.

Min bön och förhoppning är att 2019 kommer att innehålla än mer givande debatt och därtill att vi blir fler och fler som kan enas om hur det svenska samhällsbygget ska se ut och struktureras för att bli stabilt och framgångsrikt.

Ett jämlikt samhälle är min högsta bön och dröm och embryot till ett sådant hoppas jag få se växa fram under 2019.

Så vänner – Från mig till er ALLA – Ett Riktigt Gott Nytt År – Låt 2019 fyllas av framgång och framtidstro!

Följer du orden i devisen nedan utlovar jag att det kommer att bli verklighet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Pågår det en maktkamp och interna schismer och falangbildningar inom S i Umeå?

Av , , 14 kommentarer 3

Trots att frågan i rubriken är en riktig nyårsbomb måste den ställas och om möjligt besvaras – Ställas därför att jag nu att jag nått det läge där jag måste skriva om saken för att kunna lägga den bakom mig och gå vidare in i 2019 med full kraft.

Det är inte utan att jag har en fadd eftersmak i munnen och på allvar tvingats ställa mig själv frågan som jag anfört i rubriken – Detta därför att det känns som om det skulle vara så varje gång jag närmar mig politiken på allvar efter att ha befunnit mig på distans på grund av min cancersjukdom och den behandling som hör till den.

Min fundering och mina tankar som jag på fullt allvar hoppas är helt felaktiga vägrar lämna mig trots idoga försök och det kan i vissa lägen kännas i luten hur densamma vibrerar mellan olika lokala företrädare i Umeå.

PÅ ena sidan av ringen enligt mitt sätt att se på saken står kommunledningen och gamla (läs långvariga) och välkända företrädare för partiet och i andra ringhörnan ett antal ungtuppar av bägge könen som gör allt som står i deras makt för att splittra partiet och driva igenom det som är deras politiska vilja.

Att denna maktkamp därtill ska drivas helt utan hänsyn till väljarna och övriga partimedlemmar verkar denna grupp inte bry sig om då kampen ser ut att ska genomföras till varje pris oavsett av hur detta ses av våra väljare.

LÅT OSS HOPPAS ATT JAG HAR FEL I DETTA MITT PÅSTÅENDE OCH ATT DET INTE EXISTERAR NÅGON SCHISM ELLER MAKTKAMP I PARTIET!

Vad bygger jag då denna tes och känsla på?

Svaret på den frågan är på många faktorer, känslor och samtal med olika företrädare och medlemmar i partiet men mest av allt på den olustiga känsla som uppstått i och med att VF som är vår tidning politiskt och dess sportsektion och politiska ledarskribenter så öppet i artikel efter artikel motarbetar den sittande lokala partiledningen med Hans Lindberg i spetsen vad gäller bygget av fotbollshallar och en multisporthall mm.

Att som VF agera på rena spekulationer utan att ha alla fakta på bordet angående vad de slutgiltiga hyresnivåer som kommer att gälla mellan kommunen och hallarnas påtänkta ägare Thorengruppen kommer att bli saknar motstycke som jag ser saken.

Att öppet från sporten och ledarskribenter påstå att Hans Lindberg med flera ljuger och försöker föra Umeåborna bakom ljuset är absurt och en ren lögn och för mig ett bevis på att det måste finnas en schism mellan sagda journalister, ledarskribenter och kommunledningen.

Vore det inte så skulle i vilket fall den politiske redaktören stå på kommunledningens sida i denna fråga.

En annan relevant fråga i detta ämne är hur det kan komma sig att VK som har precis samma fakta som VF att förhålla sig till kommit fram till att det är alldeles för tidigt att påstå något i frågan så länge den faktiska framtida hyresnivån som är det mest relevanta i ärendet är utestående?

Att både VF och till viss del VK släpper in utomstående debattörer i denna debatt ser jag som naturligt i sammanhanget – Däremot ser jag det som mycket onaturligt att VF-sporten likväl som VF:s politiske redaktör tar debattörernas sida i debatten trots att saken inte går att avgöra så länge väsentliga fakta (läs hyresnivåer) i ärendet saknas.

Med det sagt ska jag försöka avsluta detta blogginlägg med att säga att det är ovanstående som skapat både den fadda eftersmaken i min mun och känslan av att allt inte står till på rätt sätt internt i mitt parti och att det faktiskt pågår en maktkamp trots att den bara är känd hos en mycket liten grupp internt i partiet.

Som grädde på moset ska sägas att jag i kontakter från företrädare i V som på eget bevåg tagit kontakt med mig erhållit information om att den lilla grupp jag pekat ut redan innan valet var avklarat hade varit i kontakt med V lokalt i Umeå och förhandlat fram vem som skulle sitta på vilken ordförandestol när valet väl var avklarat.

Stämmer den informationen är den i sådana fall mycket allvarlig och i mina ögon mer än väl skäl nog för en ordentlig partiintern utredning – Därtill en naturlig förklaring till varför Ulrika Edman V reagerade som hon gjorde i förhandlingarna efter valet när fördelningen av platser i nämnder och styrelser skulle diskuteras och bestämmas.

Sist men inte minst – Det jag anför i detta inlägg är min helt privata uppfattning – En uppfattning som därtill helt saknar handfasta bevis och med det sagt vill jag än en gång upprepa följande – Gud förbjude att jag har rätt i mina antaganden.

Ett riktigt Gott Nytt År och därtill ett framgångsrikt år tillönskar jag alla mina läsare, vänner, fiender och övriga som jag känner eller som tycks känna mig på ett eller annat sätt – Må 2019 bli ett år fyllt av glädje och framgång på alla plan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Terrorismen på väg att förstöra samhällsbygget i ett globalt perspektiv.

Av , , 23 kommentarer 2

Mitt påstående i rubriken låter säkert hårt och drastiskt i mångas öron – Trots det så är det dessvärre sant och den verklighet vi tvingas leva med idag.

Hela världen går på helspänn och väntar på när nästa terrordåd ska ske – I länder såsom Irak, Afghanistan och Syrien med flera är terrordåd mer eller mindre en daglig verklighet – En verklighet som allt som oftast slår gentemot moskéer, religiösa tillställningar, regeringsbyggnader/institutioner och andra platser med stora folksamlingar.

I Europa och västvärlden lever vi i en verklighet där enskilda terrorister knutna till IS och andra terrororganisationer när som helst kan slå till helt på egen hand genom att använda sig av hemmagjorda bomber och t.ex. lastbilar och andra stora fordon för att utföra terrordåd på platser där de gör maximal skada.

Att detta lett till kraftiga begränsningar i hur vi tillåts leva våra dagliga liv är en krass verklighet.

Dagens besked på nyheterna om att av Kaknästornets stängning för allmänheten är en effekt av terrorhot är därför inte överraskande men likväl en dålig nyhet därför att den ger makt till terrorister på ett sätt som inte borde vara möjligt.

Folkvalda regeringar och parlament, ledare, polis och i stort sett alla andra i ledande position säger att vi aldrig ska ge upp inför hotet om terror genom att ändra vårt sätt att leva – Trots det påståendet är det precis det vi gör vilket för mig är både rätt och fel.

Rätt därför att det görs för att rädda oskyldiga människors liv – Fel eller ännu hellre mycket fel därför att det ger sagda terrorister en enorm makt och ett starkt inflytande över hur människor ska leva sina liv.

Min grundinställning är densamma som andra politikers – Vi får som samhälle aldrig ge upp inför terrorhot och andra hot utan ska i stället för att ge upp fortsätta att leva våra liv på samma sätt som vi alltid har gjort.

Anledningen till detta mitt ställningstagande är att det är i princip omöjligt att förutse vem som ska begå ett terrorbrott – Därtill hur terrorbrottet ska ske och framförallt vart sagda terrorbrott kommer att ske.

Med det sagt så ska vi inte ändra vårt sätt att leva då en sådan akt ger terroristerna ett enormt inflytande och precis den position i samhället de eftersträvar.

Däremot ska vi som samhälle använda all den kraft vi besitter till att kartlägga potentiella terrorister och vad de kan tänkas vara kapabla att genomföra för att därefter i det tysta bevaka dem dygnet runt och vara beredda att slå till så fort minsta tecken till terroraktivitet blir synlig.

Den taktiken tycker jag mig se en liten ökning av från myndighetshåll trots att stängningen av Kaknästornet för allmänheten vittnar om motsatsen – Låt oss därför fortsätta på inslagen väg och göra så i det tysta så att den makt terroristerna eftersträvar aldrig synliggörs.

Terrorn ska aldrig tillåtas besegra samhället – Samhället ska besegra terrorn vilket är fullt möjligt att göra om samhället bestämmer sig för att göra så.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Påståendet att svensk flyktingpolitik är inhuman är en grov lögn.

Av , , 52 kommentarer 7

Det påstås helt utan verklighetsförankring att svensk flyktingpolitik är inhuman – Bland annat i en insändare av Ulf Dahne som du hittar på följande ställe:https://www.vk.se/2612460/den-radande-flyktingpolitiken-ar-inte-mansklig

Dahne påstår helt oblygt och därtill falskeligen genom att ljuga att demokrati inte utgör någon garanti för att ett medmänskligt förhållningssätt ska tillåtas styra över hur framtidens flyktingpolitik ska utformas.

Jag påstår rakt av att detta är en stor överdrift och en lögn av värsta sort som tillsammans med andra lögner som går i samma riktning försöker måla upp Sverige som ett av världens värsta länder när det handlar om att tillämpa en human flyktingpolitik.

Sverige är så vitt jag vet, förstår och kan läsa mig till ett av världens bästa och mest humana länder när det handlar om flykting- och migrationspolitik.

Ulf Dahne påstående om att detta förhållande speciellt gäller för de ensamkommande flyktingar från Afghanistan som får avslag på sin asylansökan och därför ska skickas tillbaka till Afghanistan är därför en grav lögn – Detta eftersom Afghanistan idag bedöms vara ett helt säkert land att skicka tillbaka flyktingar till.

Det påståendet från Dahne är som jag nämnt ovan en ren lögn som därtill saknar verklighetsförankring helt och hållet.

För mig gäller en enda sak – Får man avslag på sin asylansökan och det avslaget blir till en i laga kraft vunnen dom ska vederbörande skickas tillbaka utan dröjsmål därför att alla människors likhet inför lagen överskuggar och är viktigare än allt annat i vårt samhälle.

Tycker man liksom Ulf Dahne att lagar och regler runt asylärenden inte ska gälla kan vi lika gärna slopa all lagstiftning i samhället och låta alla i samhället leva efter sina egna regler i allt de gör – Att den sortens samhälle skulle bli helt omöjligt att leva i tror jag alla förstår om de tänker efter en stund.

Därför upprepar jag det jag anfört tidigare ytterligare en gång – Ulf Dahne har helt FEL i allt det han anför. Därtill sprider han grava lögner om svensk flyktingpolitik – Lögner som om allt vore korrekt borde vara straffbara såsom varande förtal.

I Sverige ska alla vara lika inför lagen – Så även asylsökande ensamkommande flyktingar från Afghanistan. Således ska man avvisas från Sverige i samma stund som domen om avslag på individens asylansökan vinner laga kraft.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar dag”

Hög tid att stoppa daltandet gentemot drönare.

Av , , 14 kommentarer 2

Problemen med drönare som flyger där de inte borde flyga t.ex på flygplatser eller i närheten av dessa är ett växande samhällsproblem – Ett problem som ställer till det för hela samhället inklusive myndigheter, flygplatser, flygbolag och dess passagerare med flera.

Att dessa problem inte kan tillåtas eskalera utan att något görs åt saken är för mig en självklarhet och vad mig anbelangar så är drönare ett problem och ett otyg som behöver lösas asap.

Det ska självfallet vara upp till var och en att själva bestämma om man vill äga och flyga en drönare – Däremot kan det aldrig vara upp till den enskilde individen att vid varje tillfälle bestämma vart och hur man vill flyga.

Den situation med drönare som inträffade i England och mer eller mindre stängde flygplatsen Gatwick under ett helt dygn med gigantiska kostnader och stora problem som följd måste stoppas omedelbart – Att fortsätta daltandet med drönare på det sätt som pågår idag bör därför upphöra snarast.

I grund och botten tror jag att alla människor – Både de som äger och flyger drönare och alla andra förstår att drönare inte har något alls att göra i närheten av flygplatser och/eller etablerade inflygningszoner till densamma.

I min värld är det lätt att åtgärda denna typ av okynnesflygning – Allt som behövs är att se till att drönaren tvingas ner till marken om den bryter mot gällande lagstiftning och gällande flygregler.

Enklaste sättet enligt mitt förmenande är att börja processen med en varning som går ut elektroniskt och kan höras av alla inklusive den som flyger drönaren – Hörsammas inte denna varning inom maximalt 1 minut ska nästa steg vidtas vilket för mig innebär att berörd myndighet/organisation skjuter ner drönaren alternativt tvingar ner den till marken på annat lämpligt sätt.

Att ägaren/piloten till drönaren ska drabbas hårt om man bryter mot regelverken är för mig en självklarhet!

Att förlora sin drönare om man bryter mot lagar och flygregler borde vara en självklarhet för alla i samhället – Att flyga drönare är ingen mänsklig rättighet och att därtill flyga den på ett sätt som bryter gentemot lagar och regler är en brottslig handling som samhället aldrig får tveka att beivra.

Därför upprepar jag min inställning och lösning vad gäller okynnesflygning med drönare ännu en gång – Äger man en drönare och flyger den på ett sätt som bryter gentemot lagar och regler ska straffet utmätas omedelbart genom att drönaren endera skjuts ner eller elimineras på annat sätt.

Min övertygelse är att alla människor kommer att stödja ett sådant förfarande och att den sortens agerande från samhällets sida innebär att problemen med drönare och okynnesflygning av densamma får en snabb och permanent lösning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

LO beredda att ta strid om försämrad arbetsrätt.

Av , , 18 kommentarer 3

Föga förvånande säger LO nu att man är är beredd att ta en lika lång som hård strid mot alla eventuella försämringar av regelverket för den svenska arbetsrätten.

För LO:s del gäller att man kommer att ta strid för arbetsrätten och driva fram ett extraval där folket själva får bestämma om arbetsrätten är viktig eller inte.

Att LO driver den linjen är föga förvånande och i detta beslut står jag helt bakom LO och ger dem mitt fulla stöd.

LO:s inställning i frågan sammanfaller med min egen syn på saken – För mig är det en självklarhet att vi aldrig ska kompromissa bort arbetsrätten för hundratusentals svenska arbetstagare genom att tillåta politiker att lagstifta om sänkta löner och försämrade arbetsvillkor.

Självklart tycker jag liksom LO att det är helt ok att kompromissa om mindre förändringar i arbetsrätten – Förändringar som innebär att det förenklar för samhället och samtidigt stärker arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden så att vi får större chans att lyckas med vår strävan att bygga ett starkare och bättre Sverige för alla.

Avslutningsvis upprepar jag därför det jag anfört i många tidigare inlägg – Ett starkare och bättre Sverige kommer aldrig att se dagens ljus med hjälp av reformer som sänkta skatter, sänkta ingångslöner och försämrad arbetsrätt – Ett starkare Sverige kan bara byggas på ett sätt – Genom stärkt arbetsrätt, ökad jämlikhet och minskade inkomst- och förmögenhetsklyftor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

God Jul till er alla!

Av , , 6 kommentarer 1

Dagens inlägg blir varken långt eller politiskt laddat då jag tycker att julhelgen innehåller mycket högre värden än att debattera politik även den dagen – Den politiska diskussionen kan vi sköt de övriga 364 av årets dagar eller hur?

Min förhoppning är att så många som möjligt – I den ideala av världar samtliga ska ha chansen att fira sin jul med nära och kära alternativt med vänner. Påtvingad ensamhet över julhelgen ser jag som helt fel – Däremot är jag helt tillfreds med ensamhet så länge denna är självvald.

Utöver det vill jag ännu en gång påminna om att julen är en glädjens högtid och inte alkoholens högtid. Även vad gäller alkohol har vi 3564 dagar utöver julafton att lyfta glaset på även om min grundinställning är att vi ska hålla oss nyktra så långt det är möjligt för att alla ska må bra.

Med det sagt så tillönskar jag alla samtliga en riktigt hejdundrande och GOD JUL i släkt och vänners närvaro – En Jul som för alltid etsar sig fast i minnet – Ät, njut och må bra i vänners närvaro och gör denna jul till er bästa jul i mannaminne.

GOD JUL alla – Ingen nämnd och ingen glömd!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

P.S. Händer det något iögonenfallande under eftermiddagen och kvällen kan det möjligen bli så att jag återkommer med ytterligare ett inlägg på denna plats – Detta även om min målsättningen för dagen är att detta inlägg är mer än tillräckligt på en julafton.

Socialdemokraterna går från klarhet till klarhet i opinionsmätningarna.

Av , , 44 kommentarer 3

I grund och botten är jag ingen vän av opinionsmätningar gällande väljarsympatier – I vat fall inte av de många och täta mätningar som görs och som enligt mig gör det svårt för partierna att följa en långsiktig politik om mätningarna tidvis påvisar minskat stöd.

Däremot är jag en vän av mätningar som påvisar den långsiktiga trenden för partierna och då enbart den som bygger på en sammanvägning av övriga opinionsmätningar.

På sr.se. kan man på följande länk läsa om en sådan sammanvägd opinionsundersökning sammanställd av KANTAR SIFO:https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7119053.

Följer vi dessa så går S från klarhet till klarhet och påvisar en klart uppgående trend – Denna gång genom att för första gången sedan oktober 2017 överträffa 30% av väljarsympatierna och fortsätta att peka pekande uppåt.

Att trenden ser ut så stärker min tro och övertygelse om att vi i samband med nästa val kommer att samla +35% av väljarsympatierna på vår fortsatta resa tillbaka till en stabil nivå på 40% eller mer långsiktigt.

Min partisekreterare tror att uppgången beror på Stefan Löfvens klara och tydliga ledarskap vilket möjligen kan vara fallet även om jag inte delar den synen till 100%.

Däremot håller jag helt med om att vi nu övergått till en klarare och tydligare politik och viktigast av allt – Att den politiken står fast i alla lägen och att budskapet till väljarna fortsatt är precis densamma som före valet. Att uppvisa kontinuitet och att hålla fast vid sina löften gentemot väljarna är viktigt för det långsiktiga förtroendet och den långsiktiga politiken.

Kan vi därtill förädla politiken än mer och genomföra de nödvändiga välfärdsreformer jag skrivit om många gånger i åtskilliga inlägg är chanserna stora att vi socialdemokrater på nytt blir det parti som i alla lägen kan regera Sverige ensamma även om vi saknar egen majoritet fullt ut.

40% eller mer av väljarsympatierna räcker för att i alla lägen kunna föra den egna politiken utan att förhandla bort den i fråga efter fråga.

Avslutningsvis känns det mycket bra att denna sammanvägda opinionsundersökning fortsatt påvisar att de rödgröna växer i förhållande till alliansen och ökar avstånden mellan blocken på ett stabilt sätt.

Den trenden innebär att det med all rätta blir omöjligt för Kristersson med flera att öppet påstå att alliansen är större än de rödgröna trots att motsatsen gäller.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Julen är glädjen och hoppets högtid – Därför vill jag att alla tar det lugnt i trafiken.

Av , , 16 kommentarer 2

Julen är glädjens och hoppets högtid och den tid på året när Jesus kom till jorden som den ultimata lösningen för mänskligheten – Den lösning som innebar att Gud fader på grund av sin gränslösa kärlek för alla lät Jesus dö och därmed frigöra oss människor från all skuld så att vi kan erhålla evigt liv.

Det löftet är oerhört stor och för många oerhört svårt att förstå. En sak som är lättare att förstå är att det löftet innebär att vi ska leva våra liv på bästa möjliga sätt och så nära Gud som möjligt.

För mig innebär det att vi ska ta vara på varje sekund vi spenderar på jorden på bästa sätt och inte utsätta oss för onödiga risker som innebär att chansen att korta det jordiska livet ökar radikalt.

Med det sagt har jag ett stort och viktigt budskap till alla som ska ge sig ut i jultrafiken för att åka till sina nära och kära för samvaro och gemensam julglädje – Den uppmaningen lyder som följer – Ta det lugnt i jultrafiken och se till att inte utsätta er själva och andra för situationer som kan undvikas, starta resan väl utvilad och genomför densamma helt utan stressymptom.

Att starta resan utvilad och köra försiktigt samt ta de raster som behövs för att behålla skärpan i trafiken är A & O. Det viktiga är inte at komma fram fortast möjligt utan att komma fram.

Det vill jag att ni tänker på hela tiden så att ingen chansar ute i jultrafiken – Med det sagt tillönskar jag alla mina läsare en riktigt God Jul och ett fantastiskt och Gott Nytt År.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Den ökande kriminaliteten ställer till med stora problem.

Av , , 34 kommentarer 0

Den ökande grova och halvgrova brottsligheten ställer till med enormt stora problem i Sverige. Inte nog med att vi får fler brottsoffer och ännu fler anhöriga till dessa som måste gå igenom helvetets kval och lida – Samma sak gäller anhöriga till brottslingen själv.

Därutöver finns det många följdproblem med den ökande brottsligheten som vi kanske inte tänker på till vardags. Att trycket på polismyndigheten ökar i form av ökade krav på att fånga de skyldiga, utreda brottet och få dem lagförda vet nog de allra flesta.

Att fler brottslingar, fler brottsutredningar leder till ökade krav på fler åklagare och utredare är naturligt – Likaså att fler dömda brottslingar kräver att rättsvårdande och dömande myndigheter har de resurser som behövs för att säkerställa att alla som begår brott verkligen blir lagförda och dömda till kännbara straff som fullt ut motsvarar allvaret i det brott som begåtts.

Kort sagt behövs mer resurser över hela linjen för att samhället ska gå i land med att lösa de problem som den ökande brottsligheten för med sig – En sak som jag tror de allra flesta glömmer bort i sammanhanget är det problem som reses i denna artikel på sr.se – https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=7118571.

Det ämne denna artikel avhandlar är den stora platsbrist som uppstått i landets fängelser vilket på sikt är ett problem av stora mått.

Att fler dömda brottslingar kräver fler fängelser och fler fängelseplatser är en självklarhet och den problematiken måste mötas asap så att Sverige aldrig hamnar i ett läge där antalet fängelseplatser understiger antalet dömda brottslingar.

Läser man artikeln så kan man se att den genomsnittliga beläggningen i landets fängelser ligger på 94% men nästintill 100% beläggningsgrad i manliga fängelser – Detta att jämföra med en beläggningsgrad på ca 90% som enligt Kriminalvården är den optimala nivån.

Att Kriminalvården som i dagsläget tvingas använda sig av isoleringsceller, besöksrum och i förekommande fall av dubbelbeläggning i de fängelser med högst säkerhetsklass är i mina ögon ren och skär katastrof.

Med detta anfört och för att inte upprepa mig ytterligare har jag en enda önskan och ett enda krav – Låt inte tillgången på fängelseplatser bli till en flaskhals i det rättsvårdande systemet.

Därför uppmanar jag samtliga riksdagspolitiker att snarast möjligt fatta alla de beslut som behövs för att bygga ny fängelser och säkerställa att det aldrig råder brist på fängelseplatser i Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”