Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ungdomsidrott en god investering för samhället.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har i ett tidigare inlägg på denna plats berört frågan om att barns idrottande numera blivit en klassfråga. Som läget är nu är det bara de familjer som har det väl ställt som kan låta sina barn idrotta utan begränsningar. För de sämre lottade och ensamstående föräldrar handlar valet istället om de överhuvudtaget har råd att låta sina barn idrotta.

Det är därför glädjande att åtminstone 1 företrädare för Folkpartiet i vår kommun vill höja klubbarnas aktivitetsstöd. Hur mycket säger han dock inget om i sitt blogginlägg.

En höjning av aktivitetsstödet är en bra start, men långt ifrån tillräckligt!

Vill vi investera i våra barns hälsa och välbefinnande, och dessutom samtidigt skapa ett samhälle där befolkningen är friskare och således behöver mindre vård i framtiden är en investering i barns möjlighet till billig idrott den bästa vägen.

Genom att dels öka antalet idrottstimmar i skolan, och dessutom skapa möjligheter för ALLA barn att prova på och utöva den idrott de vill kommer framtidens samhällsmedborgare att bli både friskare, sundare och mindre vårdberoende.

Idrott och träning i det dagliga livet måste bli lika självklart som utbildning och arbete för att klara av en ökad livslängd och ett sunt och friskt liv.

För att kunna skapa möjlighet för så många som möjligt att idrotta redan i unga år behöver Umeå därför göra följande saker för att tillskapa den möjligheten. 

 • Hyresfrihet för all ungdomsidrott på alla kommunala idrottsanläggningar.
 • Högre nivåer på aktivitetsstödet för ungdomsidrott.
 • Ge idrottsklubbarna generösa bidrag till inköp av idrottsutrustning. Denna utrustning ska sedan kunna hyras ut av klubben för en symbolisk summa till de familjer som själva inte själva har råd att köpa utrustning till sina barn.
 • Ge klubbarna årliga bidrag för att täcka resor  till tävlingar.
 • Skapa en gemensam kommunal sponsorpol för all ungdomsidrott där pengarna sedan delas ut till föreningarna efter medlemsantal. Företagen som väljer att satsa pengar i sponsorpolen ska sedan för sitt bidrag  erbjudas möjligheten att synas i alla kommunala arrangemang oavsett det handlar om idrott eller kultur. Görs detta på rätt sätt kommer alla företag att satsa pengar på ungdomsidrott.

Det går säkert att göra mycket mer än detta, men vad vi alltid måste komma ihåg är att idrott är både karaktärsdanande och bra för det allmänna hälsotillståndet. Sålunda blir de pengar samhället investerar i barns idrottande just en investering för framtiden, snarare än en kostnad för stunden. 

 

Alliansregeringen en katastrof för Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 0

Alliansen och dess företrädare slår sig för bröstet och säger att de står för ordning inom svensk politik. Man hävdar dessutom att man uppfyllt alla sina vallöften, och att man kommer att göra detsamma denna mandatperiod om man får förnyat förtroende.

Förnyat förtroende för Alliansen efter valet i september vore inget annat än en REN och SKÄR KATASTROF!

Under Alliansens 8 år vid makten har Sverige kraftigt försämrats på snart sagt alla områden.

Det envetna drivandet av Arbetslinjen har gett en massa negativa effekter av vilka dessa är några:

 • Permanent höga arbetslöshets siffror.
 • Hög ungdomsarbetslöshet.
 • Fler långtids sjukskrivna.
 • Kraftigt försämrad sjukförsäkring.
 • Kraftigt försämrad A-kassa.
 • Ökad utslagning av de svaga i samhället då tvingas från a-kassa och sjukpenning till socialbidrags beroende.
 • Stöld av kommunala medel i och med att man flyttat kostnader från staten till kommunerna, allt i akt och mening att framstå som Bror Duktig när man redovisar statens finanser.

Skattesänkningarna via jobbskatteavdragen har bland mycket annat lett till följande negativa effekter.

 • Enorma skatteskillnader mellan arbetande och pensionärer.
 • Enorma skatteskillnader mellan arbetslösa och de som arbetar.
 • Mindre skatteintäkter för staten.
 • Överföring av försörjningsbördor från staten till kommunerna.

Avregleringarna och privatiseringsvågen har givit följande effekter för att nämna några:

 • Kollaps gällande järnvägs system och järnvägs infrastruktur.
 • Högre elpriser.
 • Högre arbetslöshetstal i och med minskningen av kommunala jobb som ersätts av färre privata jobb.
 • Sänkta resultat i PISA undersökningarna.
 • Vårdskandaler.
 • Konkurser bland skolkoncerner.
 • Sämre vägunderhåll.

Jag skulle kunna fortsätta i all evighet men nöjer mig med dessa punkter för stunden.

Om jag fick möjligheten att i debatt dryfta Alliansens politik fram till dags dato med någon av deras framstående företrädare lovar jag att jag skulle kunna ”klä av dem nakna” i fråga efter fråga.

Alliansens politik är inget annat än en katastrof för Sverige.

Inför det kommande valet har man dessutom den dåliga smaken att gå ut med tesen att ”Vi måste värna Arbetslinjen”.

Innan ni går på denna lögn som Arbetslinjen faktiskt är bör ni därför veta att det som avses med Arbetslinjen är följande:

Arbetslinjen = Färre medarbetare + Mer utfört arbete + Mera stress + Högre arbetsbelastning + Högre vinster för företagen.

 

 

Flygskatt eller inte?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det finns frågor där man kan tycka olika, och i fallet om flygskatt tycker jag helt olika jämfört med Lennart Holmlund trots att jag håller med honom i de flesta andra frågor.

Till att börja med är ett införande av skatt på flyget i allra högsta grad en RÄTTVISEFRÅGA!

Det finns ingen anledning att flyget ska favoriseras på bekostnad av övriga transportslag. När systemet ser ut som det gör skapar det en situation där det förutom att det är snabbare, dessutom i de allra flesta gör att det är billigare att flyga sträckan Umeå – Stockholm jämfört med att åka buss eller tåg.

Flyget kommer alltid att bli det naturliga valet för den som har bråttom, men att som idag låta resenärer som väljer andra transportslag subventionera billiga flygresor är högst orättvist.

Dessutom måste vi tänka på miljön, och jag tycker att alla transportslag ska beskattas lika utifrån en ekvation som bygger på utsläpp per passagerarkilometer.

Dessutom tror jag inte att ett införande av flygskatt påverkar Norrlands och Umeå’s konkurrenskraft på något nämnvärt sätt. Skulle detta kunna påvisas i ett senare läge får vi då tänka över hur vi kan kompensera företagen för detta, men jag tror inte att detta kommer att bli nödvändigt.

En nedläggning av Bromma flygplats tror jag inte heller påverkar Norrland negativt. Undertecknad som framför allt tidigare flög nästan varje dag, och som fortfarande flyger en hel del använder hellre Arlanda Flygplats. Transporten från Arlanda in till Stockholm City är snabbare från Arlanda än från Bromma så jag förstår inte argumentet att det skulle vara negativt med nedläggningen av Bromma. Tvärt om tror jag att en nedläggning vore positiv, framför allt för miljön och flygsäkerheten.

Därför tycker jag att du ska tänka om Lennart, tänk om och tänk rätt. Fundera sedan på hur många norrländska arbetstillfällen som gått förlorade i och med att norrländska företag tvingats lägga ner busstrafik mellan Norrland och Stockholm. Inte bara chaufförs jobb går förlorade utan även jobb inom service och underhåll likväl som arbetstillfällen hos de företag som säljer och servar bussar.

Den olagliga cabotage trafiken Del 2.

Av , , 1 kommentar 1

I Uppdrag Granskning sommar i går kväll visade man på nytt ett reportage om hur illa ställt det är med den svenska åkeri näringen, och den lastbilstrafik, och de transporter som sker på svensk mark och kan klassificeras som inrikes transporter.

I reportaget påvisas med önskvärd tydlighet hur underbetalda utländska chaufförer används för att utföra inrikes transporter i Sverige, något som för övrigt är helt olagligt.

Med ordet cabotage avses för övrigt transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, som utförs av ett företag registrerat utanför landets gräns. Sådan trafik är för övrigt olaglig i hela EU.

Ansvariga för detta fenomen är undantagslöst svenska industri och handelsföretag. Samma företag, som trots att de i snygga välpolerade företagspolicies säger sig verka för lagenlig och sund konkurrens, i själva verket i samverkan med speditionsföretag verksamma i Sverige står för hela tillväxten av, och drivkraften bakom olaglig cabotage trafik. Detta genom att ständigt pressa fraktpriserna på inrikes transporter nedåt och driva fram osund konkurrens vad gäller inrikes transporter. Allt i akt och mening att ytterligare öka på sina egna vinster.

Lastbilstransporter är fram till idag den största boven i sammanhanget men ökningen sker nu även i rask takt gällande busstrafik.

 

Uppdrag Granskning använder i sitt reportage en matematisk modell som har sin bas i svenska avtal rörande löner, drivmedel och andra kostnader, modellen används för att fastställa självkostnadspriset för en svensk åkare som använder svenska och/eller utländska chaufförer som bor och betalar skatt i Sverige för att utföra transporten.

Detta självkostnadspris blir med den beräkningsmodellen 111 kr/mil. Kör en svensk åkare till detta pris gör de således ingen vinst över huvud taget.

Annat som är viktigt att känna till är att det inom hela EU är olagligt att betala chaufförer per körd kilometer. Alla EU’s löner ska betalas för arbetad tid inget annat.

Trots denna lagstiftning är dessa utländska chaufförer nästan uteslutande betalda per körd kilometer. När de står still har de ingen lön alls, och det är inte ovanligt att dessa stillestånd varar veckovis. Således lever de som eremiter på svenska rastplatser och parkeringar där de själva kokar sin mat och utnyttjar de toaletter och andra facilieter som står till buds för stunden.

När Uppdrag Granskning frågade runt bland ett stort antal utländska chaufförer från olika länder visade det sig att de hade någonstans mellan 500 och 800 Euro per månad i lön, dvs. långt mycket mindre än sina svenska kollegor. Vidare framkom att polska förare numera var för dyra då milkostnaderna för svenska företag med sådana bakom ratten får betala milkostnader runt 80 kr/mil för sina transporter. De polska förarna hade i mångt och mycket ersatts av Makedonier med Bulgariska pass, med hjälp av dessa kan milkostnaden pressas till runt 65 kr/mil.

Nu börjar även Makedonierna bli för dyra varför man erbjuder Filippinska förare med arbetstillstånd i ett EU land, detta för att utföra transporter inom Sveriges gränser, allt i akt och mening att pressa priserna ännu mera.

I reportaget framgick även att det fanns företag som körde för så lite som 52 kr/mil, dvs. ersättningar som inte ens täcker kostnaderna för drivmedel och fordon.

Man kan därför med rätta ställa sig frågan hur de företag som erbjuder transporter till så låga priser överlever?

I reportaget fanns även med ett avsnitt inledningsvis om stora stölder av Diesel i Sverige, ofta utförda av utländska ligor användandes lastbilar med stora tankar på flaket och avancerade pumpsystem.

Den tänkande individen kan därför utan större svårighet räkna ut sambandet och åtminstone ledas till att anta att det är genom att använda billig stulen diesel som dessa företag kan fortsätta att existera. Andra alternativa förklaringar saknas.

Sammanfattningsvis går det därför med hög sannolikhet att anta att den olagliga cabotage trafiken förutom att ta död på svensk åkeri näring även främjar organiserad brottslighet.

Vad är då orsaken till den kraftiga tillväxten av detta fenomen in Sverige?

Samma Svenska företag och speditörer som i vackra värdegrunder beskriver hur de minsann inte främjar denna typ av verksamhet kan i reportaget ses göra precis motsatsen, och i själva verket bevisas vara den direkta orsaken till att olaglig cabotage trafik överhuvudtaget finns i Sverige.

Det framgår klart och tydligt av reportaget att samma företag och speditörer som vid en officiell förfrågan säger sig var emot dessa låga transportpriser, samtidigt är de som ständigt efterfrågar allt lägre priser och i själva verket är motorn som driver på i fråga om olaglig cabotage trafik.

Detta fenomen måste få ett OMEDELBART slut!

Lösningen finns att finna i det som Tyskland genomför inom kort.

I Tyskland kommer man inom kort att införa en kilometerskatt för alla fordon som körs på tyska vägar, skatten kommer att drabba alla fordon lika, detta oavsett om de är tysk registrerade eller inte, allt annat vore ett brott mot EU’s bestämmelser. Men som ett välutvecklat land med tänkande människor har tyskarna funnit lösningen. Tyska företag, och för den delen även tyska privatpersoner kommer att indirekt slippa denna skattepålaga.

Detta är hur det kommer att genomföras:

Tysk registrerade fordon, ägda av tyska företag eller privatpersoner kommer genom ett snillrikt system att kunna kvitta kilometerskatten gentemot sina företags och/eller inkomstskatter euro för euro. Resultatet blir därför att denna skattepålaga bara kommer att drabba utlands registrerade fordon.

Den tyska modellen får därför denna effekt:

Låt säga att ett tyskt åkeriföretag gjort en vinst, och på denna vinst ska betala 1 miljon euro i skatt. Samma företag har samtidigt betalat 900.000 euro i kilometerskatt. Effekten av den tyska modellen blir då att företaget ska betala 1.000.000 – 900.000 = 100.000 euro i skatt, således drabbas de inte alls av den införda kilometerskatten. Har de sedan ingen vinst att kvitt kilometerskatten emot kan de skjuta kvittningen framåt i tiden.

Denna modell är något vi omedelbart måste ta efter i Sverige om vi vill rädda svenska åkeri företag och svensk arbetskraft.

Författaren är dessutom beredd att gå ännu ett steg längre för att säkerställa att svenska företag inte kommer att gå runt regelverket på något innovativt sätt. Vad jag avser göra är att lagstifta om speciella redovisningsmetoder avseende inrikes transporter i Sverige, och utifrån en årlig beräkning, beskatta de företag som har en genomsnittlig transportkostnad per mil för inrikes transporter understigande det beräknade självkostnadspriset. För att ytterligare avskräcka avser jag dessutom straffavgifter som gör att alla som försöker i slutändan drabbas av högre kostnader genom sitt fusk än de som gör rätt.

Alliansen och Alliansens företrädare är helt emot all reglering på detta område. Alliansen är den direkta orsaken till att vi snart inte har vare sig svenska åkerier eller svenska chaufförer längst våra svenska vägar.

Låt oss därför rösta fram en röd/grön majoritet i höstens val, en majoritet som vågar ta tag i avarterna och genom innovativa förslag och åtgärder återställa konkurrenskraften för svenska äkeri företag.

 

 

 

 

 

Alliansens Arbetslinje orsaken till ökade sjukskrivnings kostnader!

Av , , Bli först att kommentera 0

Den som såg nyheterna i går kunde höra inslaget om hur kostnaderna för sjukpenning och sjukpensioner ökat drastisk på senare tid.

I inslaget fick vi även veta att fler och fler blir sjukskrivna med psykologisk sjukdom som orsak, och att ökningarna av denna typ av sjukskrivningar är alarmerande då det tar mycket längre för dessa att komma tillbaka till arbete och ett normalt liv.

Alliansens Socialförsäkringsminister Moderaten Ulf Kristersson uttalade sig i frågan. Vad han sa är att det uppkomna läget är ytterst allvarligt, och att han snarast ska tillsätta en utredning för att se vad som kan göras åt saken och vad orsakerna till de stora ökningarna är.

Jag tycker att det är slöseri med skattepengar att tillsätta en utredning! Orsaken till den uppkomna situationen är lika enkel som uppenbar, och stavas 8 år av Allianspolitik i kombination med Alliansens envetna drivande av ARBETSLINJEN.

Med en politik där girigheten får styra, och allt färre ska utföra allt mer arbete, kan det inte leda annat än till utbrändhet och långa sjukskrivningar med diffusa sjukdomssymptom och svårutredda sjukdoms orsaker.

Dagens Sverige har under Alliansregeringens 8 år utvecklats till ett samhälle där girighet och det egna egot styr allt!

Inte minst kvinnorna, men även männen, förväntas med Alliansens politiska modell vara både framgångsrika i sin yrkeskarriär, samtidigt ska de vara perfekta föräldrar och snygga och vältränade äkta hälfter, älskare och älskarinnor. Det är därför inte svårt att räkna ut att detta förr eller senare helt enkelt blir för mycket för den enskilda individen.

Ovanpå detta lägger man sedan in Arbetslinjen. Arbetslinjen är ett Moderat påfund som kraftigt diskriminerar de som blir sjuka, detta genom att belöna de som jobbat sig sjuka med högre skatt jämfört med de som jobbar på de låga ersättningar de får. Dessutom ligger det i Arbetslinjens natur att de som jobbar inte anser sig ha råd att bli sjuka. De fortsätter därför att jobba fram till tidpunkten då kroppens system trycker på nödstoppen. Resultatet blir långa sjukskrivningar med diffusa sjukdomssymptom och svårutredda orsaker, alltså precis det som regeringen nu uppmärksammat och vill utreda.

Ekvationen går inte ihop, människor är individer av kött och blod och inga maskiner. Fram till idag har våra forskare inte lyckats framställa den typ av supermänniska som behövs för att utan problem leva och må bra i Alliansens Sverige.

Därför säger jag till Alliansregeringen, sluta leta ty felet finns inte att finna i yttre omständigheter, felet sitter i den förda politiken!

Till alla er som ska gå och rösta i valet i september säger jag därför, DET RÄCKER NU! Se därför till att rösta röd/grönt så att vi kan göra något åt saken och lösa frågan permanent.

Och för er som glömt hur arbetslinjens ekvation ser ut påminner jag om att den ser ut som följer:

ARBETSLINJEN = Färre medarbetare + Mera utfört arbete + Högre arbetsbelastning + Mera stress + Högre vinst för företagen.

Ha en skön kväll alla!

 

 

 

Trodde i min enfald att slaveriet var avskaffat i Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är jag upprörd, för att inte säga uppriktigt förbannad (ursäkta språkbruket). Att på nyheterna få höra hur giriga och hänsynslösa arbetsgivare inom framför allt cafe, restaurang och kiosk branschen utnyttjar ungdomar och kräver att de ska ”provarbeta” GRATIS för att visa vad de duger till är rent och skärt SLAVERI.

Det är därför dags att det politiska etablissemanget tar itu med detta omedelbart.

Till att börja med är det helt horribelt att lagstiftningen över huvud taget tillåter sådana tilltag som gratis provarbete för att bevisa sin duglighet. Förutom att det är i högsta grad fel, och en katastrof för alla de ungdomar som tvingas acceptera sådana villkor, dessutom snedvrider det konkurrensen inom de branscher där dessa företag är verksamma.

Hur ska seriösa företag som gör rätt för sig på kunna konkurrera med företagen som använder sig av gratis arbetskraft? Är det inte så att konkurrensen i och med detta blir helt snedvriden?

Hur ska man sedan som politiker försvara sig själv, och anser sig lämna trovärdiga svar till alla seriösa företag, företag som betalar lön, skatt och andra avgifter när vissa företag skaffar sig själva marknadsfördelar genom att systematiskt använda sig av obetald arbetskraft övergår mitt förstånd?

Som jag ser det är användande av gratis arbetskraft likställt med skattebrott!

Att som företagare få arbete utfört gratis genom t.ex arbetsbyte med en kompis som även också driver företag anses som skattebrott medan tilltag som detta slinker igenom. Företaget som får gratisarbete utfört underlåter att betala arbetsgivare avgifter och andra skatter på utfört arbete vilket med säkerhet är ett skattebrott i juridisk mening.

Lösningen är mycket enkel! Allt vi behöver göra är att införa en ny paragraf i arbetsrätts lagstiftningen, en paragraf som per automatik tvingar alla företag att teckna kollektivavtal innan de anställer personal. Utan avtal inga anställningar. Bryter man mot detta ska det leda till kännbara straff med höga böter och vid upprepning ska det leda till näringsförbud.

 

Begränsning av antalet taxi tillstånd nödvändig för branschens överlevnad.

Av , , Bli först att kommentera 0

Allt sedan avregleringen av taxi näringen, och den begränsning som tidigare rådde i frågan om antal taxi tillstånd per ort, har vi sett hur branschen stött på det ena problemet efter det andra.

Ständigt kommer rapporter om hur chaufförerna kör under slavliknande förhållanden, ofta med arbetsdagar på 10-12 timmar, dessutom arbetar de ofta 6-7 dagar i veckan, och detta till trots har de svårt att komma upp till en månadslön på 20.000 kr före skatt. Vi kan dessutom med jämna mellanrum läsa hur mindre seriösa taxiföretag lurar framförallt inkommande turister med oskäliga taxor.

Jag tror att fler med mig med blotta ögat kan skönja att branschen är på dekis och att något är fel.

Där vi tidigare kunde se stolta välklädda service inriktade chaufförer, framförande rena välputsade och skadefria fordon, ser vi idag en yrkesgrupp som många gånger är slafsigt klädda (låt mig säga att det fortfarande finns många som är en prydnad för kåren), köra bristfälligt tvättade fordon, inte ofta utan både bucklor och lackskador runt bilen.

Med blotta ögat går det se att yrkesstoltheten är som bortblåst!

Motivet i samband med avregleringen var precis som för alla andra avregleringar att detta skulle leda till bättre villkor och lägre priser för konsumenterna. Inget av detta har inträffat, det enda avregleringen lett till är horribla arbetsvillkor för chaufförerna, dålig lönsamhet för åkeri ägarna, och en allmän kris för hela branschen.

Förutom detta ser vi en utveckling mot större och mer oligopol liknande beställnings centraler som i hög grad helt sätter den lokala konkurrensen ur spel. Dessa beställnings centraler blir sedan så mäktiga att de kan pressa de redan pressade åkarna att acceptera ännu sämre villkor. Accepterar man inte blir man utslängd och får inga körningar.

Det är därför hög tid för våra beslutsfattare att ta tag i problemet. Till att börja med bör man erkänna att det var helt fel att avreglera taxi branschen, för att därefter införa ett reglemente som kan rätta till de uppkomna problemen och återge branschen sin forna status. 

Några av beståndsdelarna som jag vill se i en sådan reglering listar jag därför nedan:

 • Fastställ en kvotfaktor på hur många taxitillstånd det ska finnas per 1.000 invånare inom ett geografiskt område.
 • Inför krav på fasta grund löner som är i nivå med övriga jämförbara yrkeskategorier för chaufförer och övriga anställda. Vill företagen sedan ha en del rörlig inkomst ska detta vara ok så länge det inte påverkar den fasta lönen. 
 • Inför ett max tak för taxorna, dvs. maximerad kilometer avgift, maximerad avgift för tidsfaktorn, maximerad framkörningsavgift etc.
 • Inför stopplagstiftning som innebär att taxi tillstånd inte går att sälja. När en företagare vill lämna branschen ska tillståndet alltid återlämnas till utfärdaren för att sedan delas ut till näste företagare i kö. Undantaget bör vara om en företagare inom familjen väljer att generationsskifta sitt företag och driva det vidare.
 • Begränsa antalet taxitillstånd per näringsidkare.
 • Sätt ett maxtak på hur många bilar som får vara anslutna till varje beställnings central, samt begränsa hur många beställnings centraler en och samma näringsidkare får äga och kontrollera. Denna lagstiftning ska gälla för ägaren och alla som är denne närstående.
 • Inför kör och vilotids regler samstämmiga med det regelverk som gäller för den tunga trafiken. Detta för att hindra trötta chaufförer som självfallet utgör en större risk.
 • Inför krav om ett Yrkeskompetensbevis precis som för resten av yrkesförar kåren.

Med dessa mina förslag är jag 100% säker på att vi på kort tid kommer att lösa problemen inom taxi branschen och att vi kort därefter på nytt kommer att få uppleva stolta välklädda chaufförer som med stil och artighet framför vältvättade och välputsade fordon, allt till glädje för både kund, chaufför och näringsidkarna inom taxibranschen.

 

 

Hög tid att åter reglera bank och finansmarknaderna.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den minnesgode läsaren av min blogg vet att jag har ett mångårigt förflutet i den internationella bankvärlden. Just därför, och med hjälp av mina samlade erfarenheter och kunskaper anser jag därför att bank och finansvärlden nu nått ett läge där vi som land inte har något annat val än att gå in och upprätta striktare regelverk för dess aktörer.

I samband med valutakriserna på 90-talet när George Soros knäckte många av världens valutor, hade jag förmånen att äta middag med honom. I samband med denna middag, där vi som deltog var en blandning av finansfolk och journalister, fick han frågan om vad han ansåg behövde göras med valuta marknaden.

George Soros svar kom både snabbt,rappt och konkret. Vad han sa var återreglera valutamarknaderna snarast och återinför de fasta växelkurserna.

När han fick frågan varför han, av alla som ju de facto var den ledande spekulatören hade den ståndpunkten förklarade han för alla närvarande att de enda som tjänar på en avreglerad valutamarknad med flytande växelkurser är de aktörer som handlar med valuta. När han utvecklade svaret ännu mer konstaterade han att valuta handel och spekulation är dåligt för alla andra inblandade än de som handlar med, och spekulerar i valuta. Han upplyste om att det är kontraproduktivt för både ländernas centralbanker och för ländernas medborgare att tillåta sin valuta att flyta fritt. Detta eftersom centralbankerna runt världen alltid måste försvara sin valuta och en dag köpa tillbaka all valuta som går ut ur landet.

Bankerna av idag ägnar sig åt just denna typ av spekulation, både i valuta men även genom att handla med optioner, terminer och andra instrument på vilka de tjänar ofantliga summor.

Kortfattat kan man säga att bankerna för länge sedan slutade med att erbjuda sina kunder den produkt som bäst motsvarar kundens behov. I stället erbjuder man de produkter som är bäst för banken, och på vilka man som bank tjänar mest pengar. 

Jag ska därför kortfattat beskriva hur bankväsendet startade och vad som hänt efter avregleringen av bank och finans marknaderna.

Historiskt så tillkom banker för att hjälpa människor att förvara sina pengar. Samtidigt kunde dessa banker genom att låna in pengar från många även låna ut pengar till andra. Således hade man ett system där den som lånade in pengar i banken fick ränta på sina insatta medel och det som lånade betalade ränta på sina lån. Utlånings räntan var alltid högre än inlånings räntan och på detta sätt finansierade banken sin verksamhet och sina kostnader.

Sedan hade vi obligationer där staten i regel var låntagare och garanterade spararnas räntor. Man skapade Aktiebolag där aktiens värde bestämdes av företagets substansvärde, dvs. tillgångar minus skulder. Detta värde delades sedan med det totala antalet aktier för att fastställa aktiens värde. I stället för ränta fick sedan aktieägarna utdelning på sina aktier.

Så länge bank och finansmarknaderna var strikt reglerade i fråga om vad de fick och inte fick göra fungerade därför denna modell riktigt bra och aktiernas samlade värde speglade på ett bra sätt företagets totala värde.

I början av avregleringen, och till och med innan densamma ville sedan banker och andra skapa optioner och senare terminer ställda mot aktier. Anledningen till dessa instrument var att möjliggöra för stora investerare såsom pensionsfonder och andra att göra förändringar i sin portfölj utan att nödvändigtvis sälja av eller köpa på sig stora mängder aktier. Allt detta tilläts därför att sådana stora köp eller försäljningar på ett icke önskvärt sätt skulle drabba aktiens pris uppåt eller neråt. Instrumenten tilläts och infördes för att skydda de mindre aktieägarna från oönskade svängningar i aktiekursen.

Man ska dessutom veta att dessa instrument bara utgjorde några få promille av värdet i de stora institutionernas totala investeringsportföljer.

Sedan kom avregleringens tidevarv och det är i samband med detta som vansinnet inleds. Människan är ju som bekant girig, och bankerna och dess ägare är om möjligt ännu girigare.

Nedan följer några av de saker som jag tycker gått snett:

 • Aktiekurserna har inte längre något att göra med ett företags verkliga värde! I stället för att nöja sig med värdetillväxt och utdelning spekuleras i stället i ett företags framtida vinster och aktiekurserna innehåller stora mängder luft.
 • Optioner och terminer säljs idag till privat personer och allt som oftast i proportioner som motsvarar en stor del av spararen/investerarens totala förmögenhet.
 • Räntemarknaden som vi kände den är satt ur spel då skillnaden mellan in och utlånings räntor är för stor. Dvs. bankernas marginal och vinst på räntegapet är för stor.
 • Valuta handeln har helt spårat ur, det enda den gör är att skada länders ekonomi, dessutom har den fråntagit länderna och dess regeringar kontrollen av sin egen valuta, kontrollen över valutakurserna ligger sedan länge hos marknadens aktörer.
 • Även handeln med fonder är helt urspårad, bankerna tjänar pengar i flera led på spararnas pengar.

Listan skulle kunna göras hur lång som helst men jag nöjer mig med detta så länge,

Vad alla sedan bör känna till är att med aktiehandel är det aktieägarna och företagen som vinner, detsamma gäller inlånings räntor och obligationer där långivarna är vinnare.

Handel med optioner och terminer däremot är handel med instrument som är helt byggda på luft. Den framtida utveckling av den aktie och/eller det index som instrumenten är ställda emot och byggda på är vad som sedan styr om spekulanten tjänar pengar eller inte på instrumentet. Bland spekulanterna i sådana instrument finns lika många förlorare som det finns vinnare, bankerna tar således ingen marknads risk. I slutändan är det ändå bankerna och de finansiella institutionerna som är de stora vinnarna. Anledningen är att alla sådana instrument behöver en ”market maker” dvs. någon som ställer ut instrumentet. Dessa ”market maker’s” är undantagslöst banker och institutioner som för sitt arbete tar enormt mycket betalt, därför blir dessa är de enda egentliga vinnarna på denna handel.

Innan du lägger dina sparpengar i fonder tycker jag att du ska veta att den som förvaltar fonden, dvs. oftast banker och stora finansiella institutioner tjänar minst 10% årligen på dina insatta sparpengar. Ofta tjänar de betydligt mer och runt 15 – 20% på förvaltat kapital är inte någon ovanlig nivå.

Hur detta går till ska jag förklara nedan!

Det är inte lätt för den enskilda individen att se hur mycket förvaltaren tjänar då det är en myriad av avgifter och annat som för den oinvigde är svåra eller näst intill omöjliga att koppla ihop. jag ska dock göra ett försök.

Till att börja med har alla fonder en årlig förvaltningsavgift på någonstans mellan 0.25 – 2.5%. Vanligast är i häradet 1.5% avgift årligen på det förvaltade kapitalet. Många fonder har dessutom insättnings och uttagsavgifter. Dessutom finns fonder som debiterar en avgift om de förvaltar kapitalet bättre än det index de jämför sig med. Så långt är det helt i sin ordning, men det som sedan händer är inte speciellt ärligt gentemot fondens andelsägare.

Alla fonder måste ha sitt innehav av värdepapper placerat på ett depåkonto. Depåkontona ligger alltid hos en aktör som fått Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med värdepapper. För fondförvaltarna och bankerna är detta separata avdelningar inom samma företag. Den som tillhandahåller depåkontot tjänar både depåavgifter samt courtage (avgift på köp eller försäljning av värdepapper). Både depåavgifter och courtage avgifter är osynliga för fondandelsägarna i och med att de tas ut innan man redovisar fondens resultat. Lägg sedan till detta de flesta fondförvaltare är helt ”skrupelfria” och handlar helt i onödan inom fonden bara för att skapa större courtage intäkter för den egna koncernen.

Dessutom är det inte ovanligt i branchen med s.k. courtage splittar vanligtvis 70/30 där fondförvaltaren får 30% av alla courtage intäkter av förvaltaren, detta som betalning för att de valt just dem som värdepappers institut. Dessa pengar går inte till fondandels ägarna utan rakt in på fondförvaltarens konto,

Vi kan därför med rätta säga att bankerna och fondförvaltarna för sina sparare bakom ljuset och ser till att roffa åt sig oproportionerligt stora intäkter på spararnas bekostnad.

Det är genom dessa akter och handlingar som bankerna, och de som jobbar med denna handel, sedan kan belöna sig själva som privatpersoner med höga löner och astronomiska bonusar.

Jag säger därför att vi det är hög tid att vi sätter ner foten och återreglerar bank och finans marknaderna. En reglering är nödvändig för att kunna garantera att vinsterna kommer bankernas kunder tillgodo, inte bankens ägare. Dessutom kan vi med strikt reglering få bukt med problemen vad gäller valutahandel och annan handel med instrument som bara tjänar pengar åt bankerna. 

Dessutom bör Sverige jobba för att alla länder ånyo ska reglera sina valutor och binda dem samman med fasta växelkurser. Detta tjänar alla utom valutahandlarna på, dessutom får ländernas regeringar tillbaka kontrollen över sin egen valuta med en sådan reform.

 

 

Idag sörjer jag med den anhöriga till de som dog på MH17.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är med stor sorg jag kan konstatera att Malaysia Airlines nu inom loppet av några månader förlorat 2 passagerarplan fulla med passagerare. Mina tankar och min bön tillägnas därför alla anhöriga till de som förlorade sina liv i dessa 2 olyckor.

Jag har under en lång rad av år bott i detta underbara land som kallas Malaysia och vet därför hur incidenter som dessa drabbar landet. 

Malaysierna är ett fredligt folk som älskar livet, gästvänliga, nyfikna och öppna för nya bekantskaper. Att då drabbas av olyckor som dessa drabbar därför alla medborgare i landet på det ena eller andra sättet.

Sedan kan jag inte låta bli att fördöma de som för närvarande för krig i Ukraina. Jag kan inte förstå varför rebeller ska försöka bryta sig ut från landet Ukraina som varit ett eget land allt sedan Sovjetunionens fall.

Tycker dessa individer att de hellre vill vara ryska än ukrainska medborgare vore det enkla valet istället att flytta till Ryssland.

Ersboda handelsområde är inte komplett utan en Basar.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ersboda är som bekant ett bostadsområde där det bor många människor. Många av dessa kommer från andra länder än Sverige men har valt Ersboda som sitt bostadsområde.

Dock saknar Ersboda en viktig ingrediens för att bli mera komplett!

När demografin ser ut som den gör i Umeå vad gäller vart människor väljer att bo förvånar det mig mycket varför vi inte har ett butiksutbud på Ersboda handelsområde som speglar hur befolkningens ursprung ser ut.

Ersboda behöver en Basar, en basar som på ett naturligt sätt i sitt utbud av butiker kan spegla befolknings sammansättningen på Ersboda.

Vad jag tänker mig och har undersökt ett tag, är en lokal på Ersboda handelsområde som med lätthet kan byggas om till en Basar.

Med en sådan innehållande butiker med relativt liten butiksyta och en food-court skulle många invandrare kunna starta sitt eget lilla företag och på så vis skapa en stadig inkomst för sig själva och sin familj.

Det jag ser framför mig är en lokal med en hel rad små butiker eller hål i väggen i dagligt tal, butiker som kan sälja livsmedel, kryddor, grönsaker och annat från jordens alla hörn. Dessutom skulle man kunna tänka sig att det i basaren finns skräddare, skomakare, frisörer och andra yrkesgrupper representerade.

Tänk att kunna ha butiker som säljer kött, fisk och grönsaker? Styckar på plats och säljer över disk, butiker där det går att finna halal likväl som non-halal produkter.

Vad gäller food-courten hade jag tänkt mig att en rad olika kök, som vart och ett serverar sina specialiteter, delar på en gemensam yta där folk kan sitta och äta. Där skulle man som mat eller fikagäst kunna välja på maträtter med ursprung i affärsidkarnas hemländer. Man kan t.ex tänka sig att där finns kök från Mellanöstern, Asien och Afrika samt ett traditionellt te hus.

Hela min ide bygger på att endera kommunen själva, eller en entreprenör, som i början har kommunal hjälp skulle kunna starta och driva upp verksamheten fram tills dess den klarar av att stå på egna ben.

Vad jag avser med detta är att man ska erbjuda subventionerade hyror inledningsvis för de som väljer att starta ny verksamhet i basaren. Hyran ska sedan trappas upp till marknadsmässig hyres nivå under låt säga en period av 24 -36 månader.

Jag har dessutom tänkt mig att man vid uthyrnings tillfället ska prioritera nystartade företag, ägda och drivna av invandrar kvinnor.

Anledningen till denna min prioritering är baserat på något jag lärt under alla de år jag bott utomlands, och något som jag själv sett med egna ögon.

En vis person sa grovt översatt följande vilket jag tror i hög grad speglar verkligheten: ”Om du lär en man att läsa är allt han kommer att göra att gå omkring och skryta med att han kan läsa. Lär du en kvinna att läsa så kan du vara säker på att hon använder sin nyvunna kunskap till att lära sina barn och resten av familjen och sina närmaste att läsa”.

Kort sagt är kvinnan ryggraden i de flesta samhällen och den i familjen som ser till att inkomsterna kommer alla till gagn.

Slutsatsen är således att vi med uppförande av en Basar kommer att bereda många invandrar familjer möjlighet till egen inkomst och ett självständigt liv utan bidrags beroende. Som lök på laxen får alla Umeå bor ett ställe att gå till där man hittar mat, kryddor och grönsaker från världens alla hörn, artiklar som man idag måste åka till många olika ställen för att hitta.