Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Alliansen splittras allt mer.

Av , , 38 kommentarer 0

Utspelet runt SD från alliansen och beskedet från M om att alliansen är överens om att ge ordförandeposter i riksdagens utskott till SD förnekas av C och L vilket visar på en allt mer splittrad allians.

För egen del är det länge sedan jag sa att alliansen inte längre existerar och att så är fallet blir tydligare ju närmare valet vi kommer.

Min tro är att partierna som ingår i alliansen i takt med att opinionssiffrorna för M sjunker som en sten kommer att fatta beslut om att gå till val på ett eget valmanifest för att få maximal utväxling i valet.

Att regera tillsammans som en allians där hälften av partierna vill öppna för ett aktivt eller passivt stöd från SD medan andra halvan helt utesluter en sådan sak gör det som jag ser saken helt omöjligt att regera Sverige tillsammans efter valet.

När valet är över vet vi resultatet och den stora frågan som alla vill ha svar på är om L och C tänker stå för det löfte man givit väljarna eller om man är beredda att överge dessa för att eventuellt ingå i en regering efter valet.

Min tro är att man står fast vid sitt löfte till väljarna då allt annat är uteslutet om man vill behålla sin trovärdighet framgent – Alldeles speciellt så i detta läge då risken för ett extraval mellan de ordinarie valen är överhängande.

Centerns och Liberalernas nej till aktivt eller passivt stöd från SD öppnar därtill för nya regeringskonstellationer efter valet – T.ex. för en regering bestående av S, C och L med passivt stöd från M, V och MP.

Hur det blir och vad som kommer att hända i regeringsfrågan vet vi först efter valet men en sak är säker och det är att en regeringsbildning kommer att bli svår och tidskrävande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hans Lindberg och socialdemokratisk politik har gett Umeå ett prestigeprojekt.

Av , , 2 kommentarer 1

Långsiktig och framsynt socialdemokratisk politik innebär att Umeå nu kan landa vad som är att beskriva som ett riktigt prestige projekt – Samverkansprojektet om nästa generations resor och transporter.

Regeringen förärar Umeå projektet med motiveringen att Umeå är ledande i Sverige när det kommer till elektrifiering av reor i tätorten.

Det faktum att vi nästa år har elektrifierat en stor del v kollektivtrafiken inklusive de två mest trafikerade busslinjerna i Umeå ger enligt närings- & innovationsminister Mikael Damberg (S) möjlighet till Sveriges största systemtest vilket är viktigt i ett projekt som detta.

Projektet som är ett samverkansprojekt som löper över 3 år är genomförs av Vinnova i samverkan med kommunen och Umeå Energi och innehåller förutom bussar även elektrifierade lastbilar och budbilar och forskning och utveckling av en god laddinfrastruktur för elfordon.

Därutöver omfattar projektet hur framtidens detaljplaner ska utformas för att redan när det byggs ta hänsyn till den infrastruktur som behövs för framtidens fordon. Därutöver ett nytänk i och med att morgondagens trafik kommer att vara helt utsläpps- och bullerfri – Något som innebär att t.ex. bushållplatser kan förläggas inomhus i en framtid.

Jag är alltid stolt över att vara socialdemokrat och Umeåbo när det handlar om att ta ansvar för vår miljö och långsiktigt arbeta för en helt fossilfri stad vad gäller trafik och annat och en dag som denna känner jag extra stolthet därför att framsynt politik belönas med ett prestigeprojekt.

Utan långsiktig socialdemokratisk politik och utan den envishet vi socialdemokrater har när vi väl bestämt oss för något hade detta aldrig blivit verklighet – Tack Lennart Holmlund och alla övriga som initierade de projekt och fattade de beslut som nu bär frukt på detta sätt.

Att regeringen ser Umeå som en föregångsstad miljömässigt och därtill i många andra avseenden värmer mitt hjärta.

Slutligen vill jag ge extra beröm till vårt framsynte kommunalråd Hans Lindberg (S) som genom intensivt lobbande och goda kontakter med regeringen och Mikael Damberg lyckats få detta prestigeprojekt till Umeå – Oerhört starkt jobbat Hans.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Enligt Merkel kan migrationsfrågan avgöra Europas öde.

Av , , 51 kommentarer 2

Under förmiddagen höll Tysklands förbundskansler Angela Merkel ett tal i den tyska förbundsdagen där hon klart och tydligt uttalade att migrationsfrågan kan bli till en ödesfråga för hela den europeiska unionen och för Europa så som vi känner det.

Merkels budskap är kort och koncist – Endera tar vi itu med den så att man även i Afrika tror på våra värderingar gäller och på att vi agerar gemensamt och inte ensidigt – Om inte riskerar vi att tappa trovärdigheten för de värderingar som gjort oss så starka.

I sitt anförande anförde Merkel att mycket står på spel och att EU:s och Europas öde till stor del formas av hur migrationsfrågan löses av EU:s medlemsländer.

Hon gjorde sitt anförande i förbundsdagen bara timmar innan EU:s toppmöte inleds i Bryssel och på vilket frågan ska upp till ordentlig debatt.

För egen del är jag helt med Merkel i det hon anför och att samma sak gäller för Sverige och den svenska regeringen är känt sedan länge.

Ska EU fungera framgent så måste hela EU ha en gemensam migrationspolitik där regelverken ser lika ut i alla länder – Därtill behövs en solidarisk fördelning av de som kommer som flyktingar vilket jag är övertygad om att Merkel med flera kan förklara för de länder som försöker sätta sig på tvären.

Idéen om att alla asylärenden ska avgöras utanför EU:s gränser lanserade jag för drygt 3 år sedan av starkt humanitära skäl. Mina skäl då är densamma som nu – För att sända signaler till alla som önskar söka asyl i EU att en resa över medelhavet är bortkastad tid och bortkastade pengar.

Min grundtanke då var att upprätta mottagningsenheter i de två spanska enklaver som ligger i Morocco och den idén kvarstår jag vid – Då möjligen kompletterad med ytterligare en enhet i t.ex. Libyen alternativt Turkiet.

Dessa enheter ska bemannas av personal från alla EU-länder som avgör asylärendet på plats. Beviljas man asyl skickas man därefter direkt till det EU-land man tilldelats att bo i för att där omgående sättas in i ett för EU gemensamt integrationsprogram för att snabbast möjligt integreras i det samhälle man ska bo och verka i.

Dessutom har jag tidigare anfört att alla flyktingar som söker asyl utan att passera dessa länder ska sättas på första möjliga flyg till en av mottagningsenheterna för att få sitt asylärende avgjort där vilket innebär att EU:s gemensamma migrationspolitik för framtiden innebär att samtliga asylärenden ska avgöras utanför EU:s gränser.

Min inställning kan kanske låta aningen hård men dock nödvändig för att lösa det som är migrationspolitikens största dilemma – Det att skilja flyktingar med genuina asylskäl från de som är ekonomiska migranter. Med den bedömningen gjord utanför EU:s gräns är problemet med de som får avslag och går under jorden löst en gång för alla.

Därför hoppas jag precis som Angela Merkel på att migrationsfrågan snabbt får en lösning så att Europa därefter kan koncentrera sig på viktigare saker än flyktingmottagande och invandring.

Ska EU överleva måste unionen ha en gemensam migrations- och integrationspolitik – Om inte detta kan uppnås kan vi lika gärna göra pinan kort genom att skrota EU här och nu.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Alliansen vill permanenta 2/3-dels samhället

Av , , 39 kommentarer 0

Många vet att förekomsten av det som kallas 2/3-dels samhället är orsaken till att kriminaliteten i Sverige upplevs öka för varje år som går – Därför är jag förvånad över att allianspartierna med sin politik vill förstärka och cementera 2/3-dels samhället. 

Problemen med stenkastning och annat våld i de starkt segregerade förorterna är i grunden varken etniskt eller religiöst betingat utan en effekt av segregation, utanförskap och en överväldigande känsla av hopplöshet och att inte värderas till samma värde som resten av befolkningen i Sverige.

Det som i dagligt tal kallas 2/3-dels samhället – Dvs. det faktum att 2/3-delar lever bra eller i vart fall anständigt medan den sista tredjedelen lämnas helt åt sitt öde måste bekämpas och förändras snarare än befästas om vi ska bryta trenden.

Den skatteplanering som sker i de övre samhällsskikten bland de som bor i rika delar såsom Östermalm, Danderyd, Lidingö och Täby är ett mycket större hot mot Sverige och välfärden än någonsin stenkastningen i Husby med flera segregerade förorter som huserar stora delar av den tredjedel som lämnats åt sitt öde.

Därför är det hög tid att vi sansar debatten och slutar upp med att göra som bland annat högerdebattören Sanandaji gör – I en sansad debatt är det fel att enbart skylla de problem som beror på exkludering och och ekonomisk ojämlikhet på skillnad i kultur, etnicitet eller religiös övertygelse.

Problemen sitter i 2/3-dels samhället och dess krassa verklighet och ska problemen lösas är det på detta debatten och åtgärderna ska fokuseras.

Stenkastningen ska givetvis stoppas och förvisso behövs större polisiära insatser och fler poliser för att åstadkomma detta. Detta är dock inte problemets lösning då den enda hållbara lösningen på problemen är att bygga bort 2/3-dels samhället och göra Sverige till ett samhälle där 100% lever bra eller i vart fall anständigt.

För att åstadkomma detta behövs massiva insatser för att sätta de som är arbetslösa i arbete. Vi måste rusta upp skolan likväl som bostäderna och se till att vi kan bryta mönstret genom att byta utanförskap mot inkludering, hopplöshet mot framtidshopp och känslan av att tillerkännas samma värde som resten av medborgarna i Sverige.

Det är därför jag länge och ihärdigt predikat vad vi måste göra för att åtgärda problemen – Nämligen återgå till den traditionell socialdemokratisk politik som med framgång byggt välfärdslandet Sverige historiskt.

I ett jämlikt och demokratiskt Sverige ska alla vara lika inför lagen vilket innebär att de som skatteplanerar ska straffas för sina brott på samma sätt som stenkastare och kriminella straffas för sina brott. Ska vi bygga bort segregationen kan vi inte ha en samhällsordning där vissa grupper av medborgare har en gräddfil och slipper straff för sina brott medan andra grupper straffas oerhört hårt för sina brott.

Kan vi stoppa skatteplaneringen – Vilket är fullt möjligt om vi som socialdemokrater återfår självförtroendet och gör det som är rätt lösning på problemet kommer skatteplaneringen snart att vara ett minne blott. Rätt lösning är att skriva om alla de skatteavtal vi har med andra länder så att möjligheten att skatteplanera i samma utsträckning som nu upphör.

Stoppad skatteplanering innebär betydande intäktsökningar för staten i form av skatter – Skatteintäkter som räcker till att lösa de segregerade förorternas problem flera gånger om. 

Därför är det hög tid att vi socialdemokrater gör precis det som vår ideologi påbjuder – Nämligen skapar ett samhälle som utgår ifrån devisen ”av alla efter förmåga och åt alla efter behov”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Alliansregeringen var fullt medvetna om skatteeffekterna vid införandet av ISK.

Av , , 42 kommentarer 2

När alliansregeringen genomdrev införandet av investeringssparkonton (ISK) 2012 beräknade de skatteförlusterna av detta införande till maximalt 2 miljarder för åren 2012 – 2015 – Det verkliga utfallet för åren 2012 – 2017 är dock hela 42 miljarder i minskade skatteintäkter för statskassan vilket reser ett antal frågor.

Av dessa är den viktigaste huruvida alliansregeringen visste om hur stora förlusterna egentligen skulle bli?

Mitt svar är att de självklart visste det men att  de föredrog att mörka det verkliga utfallet för väljarna.

Det svaret bygger jag på att allt regeringarna Reinfeldt gjorde handlade om att slå på de svaga och gynna de redan välbemedlade genom sänkta skatter och genom att schablonisera vissa skatter.

Den så kallade felräkning som den moderatledda alliansregeringen gjorde har åsamkat statskassan förluster som t.ex. skulle räcka till att driva hela rättsväsendet under ett år vilket jag ser som en stor skandal och som ett stort svek mot svenska folket.

Det som bör uppmärksammas är att samma moderater som skänkt bort statens pengar till de som redan har tillräckligt numera är det parti som skriker högst om mer pengar och mer resurser till rättsväsendet.

I min värld kan den sortens beteende sammanfattas i ett ord – Hyckleri!

När nu Riksrevisionen ser ISK som ett problem i och med att det skapar två parallella skattesystem finns bara en sak att göra – Avskaffa ISK så snabbt som möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Vi står inför stora utmaningar på vårdens och omsorgens verksamhetsområden.

Av , , 41 kommentarer 0

Regeringen har beräknat att det behövs ca 136.000 nya undersköterskor och vårdbiträden fram till 2026 för att klara pensioneringar och ett ökat behov orsakat av att andelen äldre över 80 år ökar dramatiskt i antal.

Enligt regeringen kommer antalet äldre över 80 år att fördubblas fram till 2045 vilket ställer helt nya krav på äldreomsorgen gentemot idag.

Med dagens utbildningstakt av undersköterskor så utbildas ungefär hälften av de 136.000 som skulle behövas under perioden fram till 2026. Anledningen är inte avsaknaden av utbildningsplatser utan beror snarare på att yrket saknar attraktivitet samtidigt som lönerna är låga.

För mig är regeringens konstateranden en riktig varningssignal och något som visar att det behövs nytänk hos alla –  Politiker likväl som samhällsmedborgare vad gäller löner och arbetsvillkor för denna viktiga yrkesgrupp.

Vi måsta alla inse att lönerna inom vården och omsorgen behöver höjas radikalt för att göra vårdyrkena attraktiva för människor att söka sig till. Därtill måste vi förstå att vi inte längre kan ha delade turer och jobb varannan helg för de som ska jobba i vården och omsorgen.

Ska vi som samhälle klara morgondagens utmaning på detta område behöver alla solidariskt ställa upp på göra det jag anfört ovan till verklighet.

Rätten till en bra och rättfärdig sjukvård och omsorg för alla oavsett den egna plånbokens storlek får aldrig äventyras.

Ska det bli verklighet finns bara en väg – Effektiv socialdemokratisk politik som löser problemen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Jan Hägglund har gått flera steg för långt i sin kritik mot Hans Lindberg (S)

Av , , 25 kommentarer 7

Arbetarpartiets Jan Hägglund som jag i grunden ser som en rätt sansad man går ibland för långt när han kritiserar någon eller något – Varför kan bara Jan själv svara på.

För stunden har Jan’s kritik och personliga påhopp på vårt socialdemokratiska kommunalråd Hans Lindberg som enligt Hägglund bör avgå därför att han aldrig kommer att växa i den kostym som behövs för att leda Umeå Kommun för länge sedan passerat anständighetens gräns.

Dessutom har Jan Hägglund helt fel – Hans Lindberg har med råge växt i kostymen och fyller den mycket väl genom att fatta kloka och välgrundade beslut tillsammans med övriga socialdemokrater.

JAN – Jag vet att du är arg och frustrerad över den nya valkretsindelningen som innebär att det behövs betydligt fler röster för ditt parti för att erhålla en plats i fullmäktige.

Men att i frustration över ett sådant beslut använda en hel kommun som slagträ och så flagrant hoppa på den ytterst ansvarige politikern för det styrande partiet är i min värld att likna vid frånskilda föräldrar som använder sina gemensamma barn som slagträ för att förödmjuka varandra.

Därför hoppas jag att du Jan tar ditt förnuft tillfånga och slutar upp med de hätska personangrepp du håller på med för närvarande gentemot Hans Lindberg.

Att du sedan hänvisar till reportage gjorda av Svt lokalt och VK som i tider av nyhetstorka försöker göra en storskalig kycklingfabrik av något som inte ens är en fjäder till att börja med tycker jag tyder på dåligt omdöme.

Låt mig nu ägna några rader åt att bemöta dina anklagelser om att Hans inte fyller ut den kostym som enligt dig behöver fyllas ut för att framgångsrikt kunna leda och utveckla vår kommun.

Att som Hans ta det lugnt i början och i lugn och ro betrakta hur den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen fungerar och vad som eventuellt behöver åtgärdas är ett mycket klokt och moget beslut av Hans Lindberg – Ett beslut som visar att han besitter alla kapaciteter som behövs för att leda vår kommun.

Varje företagsledare som tillträder som koncernchef i ett stort företag hade handlat precis som Hans Lindberg och betraktat och utvärderat innan man inleder förändringsarbetet.

Jag pratar med Hans med jämna mellanrum och jag är en av dem som ibland kritiserat honom och därtill sagt åt honom att det är dags att agera – Något jag tycker han gjort på ett bra och ansvarsfullt sätt.

En så stor organisation som Umeå Kommun är i det närmaste att jämföra med ett gigantiskt oceangående fartyg som det tar lång tid att vända eller lägga om kursen för.

Därtill är Hans Lindberg omgiven av många erfarna och kloka socialdemokratiska politiker som funnits med i politiken länge – Bland dem Mikael Berglund, Lena Karlsson Engman, Lennart Holmlund, Ari Lejnonen Margaretha Rönngren och Bertil Hammarstedt med flera.

Att Hans, de partikamrater jag nämnde ovan och deras medarbetare jobbar för högtryck med att genomföra de förändringar som behövs för att få den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen att marschera i takt i framtiden vet du lika väl som jag Jan.

Därför uppmanar jag dig än en gång att ta ditt förnuft till fånga och sluta med de personliga påhoppen på vårt socialdemokratiske kommunalråd Hans Lindberg.

Avslutningsvis vill jag bemöta det påstående du gör där du säger att den interna kritiken i partiet mot Hans Lindberg är stor – Det påståendet är en ren lögn.

Det finns säkert individer som är kritiska mot Hans och drömmer om hans position för egen del – Så brukar det vara i alla politiska partier och det är därför det allt som oftast sägs att de största politiska motståndarna hittar man inte hos oppositionen utan i det egna partiet.

Med det sagt så uppmanar jag dig än en gång Jan Hägglund – Sluta med dina personliga angrepp gentemot Hans Lindberg och återgå till att vara den hedersman du vanligtvis är.

Sist men inte minst ska jag ge dig helt rätt på en punkt Jan Hägglund – Precis som dig så tycker jag att kommunens budget borde antas för fler än ett år i taget – Mitt förslag är att så bör göras för en tidsperiod på 5-10 år åt gången.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Efter midsommarhelgen startar den riktiga valrörelsen.

Av , , 22 kommentarer 3

För egen del ser jag första veckan i juli som den riktiga starten på valrörelsen ett valår. Det är från och med nu och fram till valet agnarna ska sållas från vetet och det är under juli månad grunden för ett bra valresultat läggs.

Det är under juli månad vi ser vilka som har politiken som ett kall och vilka som pratar vitt och brett men avstår fotarbetet.

Min plan var att vara betydligt aktivare i valrörelsen än det jag sannolikt kommer att kunna vara på grund av den medicinska behandling jag genomgår.

Det kommer dock inte att hindra mig från att jobba på så mycket jag kan för att hjälpa till att göra detta val till ett framgångsrikt val för oss socialdemokrater.

Mitt bloggande kommer att intensifieras och ämnen viktiga för väljarna att lyftas till debatt och med lite tur så startar mitt videobloggande i mitten av juli månad – Därtill är min plan att göra mig tillgänglig för att möta väljare nere på stan och på mitt kära Ersboda så mycket som hälsan och den medicinska behandlingen tillåter.

Därför välkomnar jag alla att komma och debattera politik med mig de dagar jag kommer att vara ute – Vilka dessa är kommer jag att ange på min blogg 1 till 2 dagar i förväg.

Många framför till mig att detta val är kört för oss socialdemokrater – Till alla er vill jag säga att inget är kört innan valet är över och att det faktiskt är så att det behövs en rejäl motvind för att draken ska lyfta till riktigt höga höjder.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Glad midsommar tillönskar jag er alla – Därtill en ansvarsfull midsommarhelg.

Av , , 1 kommentar 3

På midsommarafton är det en självklarhet för mig att inte skriva något politiskt inlägg då midsommar enligt mitt förmenande är en högtid vi bör använda till att umgås med familj och vänner snarare än läsa, debattera och prata politik.

Låt god mat och god samvaro under gemytliga former stå på agendan och ta dagen som den kommer utan alltför rigorös planering och allt för höga förväntningar.

Midsommar är även barnens högtid för alla som är föräldrar och därför är mitt råd till alla att sätta barnens bästa framför ens egna bästa.

Sist men inte minst vill jag påminna alla om att ta ansvar och ta det lugnt med alkoholintaget då midsommar inte handlar om att supa sig full utan om att umgås och ta hand om varandra.

För egen del tog jag redan före nyår beslutet att göra 2018 till ett vitt år helt utan alkohol – Ett beslut jag inte ångrat en enda sekund och som gjort min tillvaro oerhört mycket bättre även om jag var långt ifrån läget där alkoholen styr livet snarare än det omvända.

Med de orden tillönskar jag er än en gång En Glad Midsommar med god mat och god gemenskap.

P.S. I dag står umgänge på agendan så därför besvaras kommentarerna på gårdagens inlägg först imorgon.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

EU måste bli mer jämlikt om unionen ska överleva på lång sikt.

Av , , 47 kommentarer 0

Dagens inlägg har sin botten i de många inlägg jag tidigare gjort om läget i EU och EU-parlamentet. Därutöver hämtar jag inspiration från Thomas Pikettys slutsatser och sanningar om läget i EU.

Sverige behöver liksom många andra mindre länder EU för att klara sig samtidigt som det är ett problem att Tyskland och Frankrike i sådan hög grad dominerar hur EU ska agera vilket i mina ögon gör EU odemokratiskt.

För egen del har jag under ganska lång tid argumenterat för att EU är odemokratiskt och för att EU helt domineras av en tysk nyliberal politisk agenda och en starkt tysk influerad Europeisk Centralbank ECB som dessutom ligger i Tyskland.

Jag har framfört kritik därför att EU’s inriktning för närvarande åsidosätter demokratiska spelregler och att EU i allt för stor utsträckning ensidigt gynnar de redan rika och att detta leder till ökad ojämlikhet i EU.

Tittar vi på några av Thomas Pikettys konstateranden och sanningar blir detta ännu mer uppenbart. I hans bok med titeln ”Kan vi rädda Europa?” säger han bland mycket annat följande:

 • Att EU är världens största ekonomi med en samlad BNP på 15.000 miljarder euro om man lägger ihop alla EU länder.
 • Att EU medborgarna är rikast i världen.
 • Att alla EU länders samlade statsskulder är 10.000 miljarder euro samtidigt som de samlade privata förmögenheterna bland EU’s medborgare är 50.000 miljarder euro.
 • Att det i själva verket är så att EU’s medlemsländer är skyldiga sig själva hela det belopp som kallas statsskuld om man ser till hela EU.
 • Att de privata förmögenheterna hela tiden växer trots att BNP tillväxten under rätt lång tid stått mer eller mindre stilla.
 • Att en enkel liten förmögenhetsskatt skulle rätta till alla statsskulder om bara viljan fanns.

Så långt Pikettys konstaterande av reella fakta som inte kan ifrågasättas därför de är just en beskrivning de faktiska omständigheterna vad gäller ekonomin i EU.

Utöver detta ställer han en hel del frågor som i sak borde vara ganska lätta att förstå och fatta beslut om.

Han frågar sig bland annat följande:

 • Varför EU använder sig av ett system där stater ställs mot varandra och utelämnas till en verklighet där en privat finansmarknad sätter olika räntor på stater utan annan anledning än att man kan göra detta?
 • Varför man ska ha olika riskbedömning och olika hög statslåneränta i länder som har gemensam valuta?
 • Hur EU kan tillåta dagens system som verkar i omvänd riktning och skadar många EU länder – Ett system som istället för att skydda enskilda medlemsländer från spekulation genom sin uppbyggnad uppmuntrar finansmarknadens aktörer att göra precis detta?
 • Hur man trots att man har en gemensam valuta euron – och därmed har avsagt sig rätten att som land devalvera fortfarande inte har en gemensam statsskuld och därmed gemensamt ansvar för att reglera densamma?
 • Varför staternas ränta inte är gemensam eftersom man har en gemensam valuta?

Som ni ser är även frågorna många – Dessutom oerhört viktiga och väl värda att fundera på.

Därför håller jag helt med Thomas Piketty i hans uttalande om att alla statsskulder som överstiger 60% av BNP ska gå till en gemensam eurostatsskuld och sedan betalas via en gemensam bolagsskatt eller förmögenhetsskatt.

Piketty ska ses som en pragmatisk reformist snarare än en skattehöjare – Hans grundtes handlar inte om att höja skatter utan om att han förordar skapandet av ett mer progressivt skattesystem som innebär att de som har mest betalar mest i skatt – Detta tillskillnad från dagens system där de som har mest betalar minst i skatt.

Precis som jag tycker Piketty att det är fel att de som har tillräckligt mycket pengar ska kunna skatteplanera och mer eller mindre undvika skatt genom att använda länder som Luxemburg och Nederländerna som gateway för att föra vinsterna vidare till skatteparadis.

Dessutom vill Piketty införa en gemensam bankskatt inom euron och skapa gemensamma euroobligationer. Han förordar även bildandet av av ett gemensamt budgetdepartement över eurozonen.

Vad Pikkety förordar är en väg att via ekonomiska reformer och skatter skapa ett mer homogent och jämlikt Europa En strävan sammanfaller med min egen strävan och jag kommer därför att anamma hans förslag rakt av och göra allt jag kan för att detta ska bli verklighet.

Pikettys förslag är därför bra och annorlunda – Han förordar inte ett nej till EU – Snarare ett annat sätt att strukturera saker inom EU.

Självklart förstår jag att hans förslag kan vara oerhört svåra att köpa för eurozonens medlemsländer och dess lokala parlament – Dock är den stora frågan om de inte redan sitter i samma båt redan nu? Den enda skillnaden är att man med dagens system bara får de dåliga bitarna som blir resultatet när ett land är så dominerande som Tyskland är i dagsläget.

Med dagens system vill Tyskland och Frankrike ha alla vinster av systemet samtidigt som man vill sprida kostnaderna för att skapa dessa vinster på resten av eurozonens medlemmar.

Därför är Pikketys förslag vägen till ett annat sorts Europa med en annan sorts politik – Ett mer jämlikt och välmående Europa präglat av demokratisk socialism byggd på värdegrunder som sätter kärlek – solidaritet – alla människors lika värde främst i samhällsbygget Europa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”