Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Varför tycker Moderaterna att det inte ska löna sig att lönearbeta?

Av , , 57 kommentarer 0

Jag ska börja med att tillstå att det kanske är att provocera oerhört mycket att påstå det jag påstår i rubriken – Trots det så ligger det stora mått av sanning i det rubriken säger och frågan i rubriken är därför relevant att ställa.

Varför påstår jag då det jag påstår i rubriken?

Jag påstår så därför att Alliansregeringen efter borttagandet av förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatten samt slopad fastighetsskatt och sänkningen av företagsbeskattningen skapat ett läge där kapitalskatterna är lägre än löneskatterna vilket medför att det lönar sig att inte arbeta.

För den som har pengar att investera och förränta blir det därför förmånligare och betydligt lönsammare att ägna sig åt detta än åt att lönearbeta och frågan är vilka signaler det sänder till samhället och dess medborgare?

Tycker Moderater och övriga allianspartier att det är rätt att skatten på kapital och kapitalinkomster ska vara lägre än skatten på lönearbete?

Denna utveckling har bidragit till framväxten av det nya klassamhället och därtill spätt på en sedan tidigare skadlig förmögenhetskoncentration där Sverige sticker ut rejält jämfört med de flesta länder i fråga om förmögenhetskoncentration.

Därför tycker jag att det är dags att på nytt lyfta frågan om förhållandena mellan skatt på lönearbete kontra skatten på kapital och kapitalinkomster – I min värld borde skatten på lönearbete för människor med normala inkomster alltid var lägre än skatten på kapitalets tillväxt.

Ska vi lyckas med att avveckla klassamhället och skapa ett mer jämlikt samhälle är denna fråga oundviklig och min förhoppning är att detta inlägg ska bli starten på en debatt om skatten på kapitalinkomster kontra löneinkomster.

Under Erlanders och Palmes år som regeringschefer sågs Sverige som landet annorlunda – Annorlunda därför att vi hade världens bästa välfärd samtidigt som vi var världens mest jämlika land.

Efter 8 år med Alliansregeringar ses Sverige på nytt som landet annorlunda – Denna gång annorlunda därför att vi har de snabbast växande klyftorna i hela OECD och annorlunda därför att nyliberal politik skapat ett system där skatten på kapital och kapitaltillväxt är bland de lägsta i världen.

För egen del har jag inget emot att Sverige sticker ut som landet annorlunda så länge vi är annorlunda på rätt sätt.

Rätt sätt att sticka ut som landet annorlunda är att göra det som på Erlanders och Palmes tid!

Det är därför min politiska gärning i allt handlar om att återskapa den ordning som rådde när dessa herrar regerade landet genom att använda samma sorts politik som byggde deras Sverige till landet annorlunda.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Måste vi förbjuda tjänsteresor med privat bil för att få ordning på Umeå kommuns resekostnader?

Av , , 29 kommentarer 1

Till att börja med glädjer det mig att Tekniska nämndens ordförande, tillika min partikamrat Lena Karlsson Engman (S) nu surnat till ordentligt över att tjänsteresorna med privata bilar för kommunens räkning går i omvänd riktning mot den önskade och ökar istället för att minska.

Att hon och nämnden tillsammans med övriga partier ska få ordning på detta utgår jag från därför att jag känner min partikamrat som en mycket handlingskraftig politiker när hon väl bestämt sig för något.

Utan att påstå att det är rätt väg att gå tycker jag ändå att det är dags att lyfta frågan om huruvida kommunen helt bör förbjuda tjänsteresor med egen bil – I vart fall för tjänsteresor som inte beviljats i förväg i enlighet med gällande riktlinjer.

De allra flesta företag har den ordningen och policyn när det gäller tjänsteresor för sina anställda och för egen del ser jag ingen anledning till att kommunen ska ha en annan policy än den som är gängse i den privata sfären.

Som kommun har vi ett miljöansvar och att politiskt säkerställa att kommunens anställda lever upp till detta i sin yrkesutövning genom att använda kommunens egna bilar samt kollektivtrafik och cykel för resor i tjänsten är för mig den rätta vägen att gå även om det i en förlängning skulle innebära att tjänsteresor med egen bil förbjuds helt och hållet.

Med det sagt är jag glad över att frågan är väckt och ordentligt uppmärksammad av både politiker och journalister.

Att minska tjänsteresorna med privata bilar tjänar många syften – Hållbarare resor, lägre kostnader och en bättre miljö är de största vinsterna och därför säger jag följande – Kör hårt Lena!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hög tid att avskaffa det klassamhälle nyliberal politik återskapat.

Av , , 65 kommentarer 1

Den internationellt välrenommerade sociologiprofessorn Göran Therborn håller på med en undersökning som går under namnet ”Klass i Sverige” och enligt honom är det glädjande att så många som drygt 80% av alla svenskar anser att Sverige är att anse som varande ett utpräglat klassamhälle.

För egen del kan jag dela glädjen vad gäller människors insikt om vad som gäller i Sverige av idag – Däremot ogillar jag starkt att nyliberal politik tillåtits ta Sverige tillbaka till den sorts samhällsbygge som rådde innan vi Socialdemokrater genom hårt och långsiktigt arbete mer eller mindre utrotade klassamhället.

Professor Therborn gjorde samma sorts undersökningar i Sverige som han gör idag 1971 och 1981 vilket var den tid när jämlikheten peakade i Sverige. Trots att han kände till att Sverige därefter gått utför och tillbaka till att på nytt bli ett klassamhälle påstår han sig inte ha känt till att förändringen är mer dramatisk än han någonsin kunnat föreställa sig.

Enligt Therborn är dagens klassamhälle mycket brutalare och betydligt mer kluvet än någonsin det gamla – Därtill ser han starka tecken på att den ekonomiska och politiska överheten håller på att växa samman vilket lett till ökad korruption.

Klass och klassamhälle är uttryck för ojämlika privilegier och klasskillnader som i grunden kränker mänskliga rättigheter och att det behövs framsynta politiker med stor dådkraft för att förändra detta och avskaffa det klassamhälle som blivit resultatet av skadlig nyliberal politik råder det inga tvivel om.

Med det sagt så håller jag helt med Therborn i påståendet att en förändring är nödvändig och om att vägen till förändring handlar om att medvetandegöra för väljarna att klassamhället blott och allena är en struktur och något som kan förändras av kollektivet.

Det är därför jag allt sedan jag påbörjade mitt politiska engagemang envetet hävdat att vi måste återvända till den sorts socialdemokratiska politik som byggde välfärdslandet Sverige till nivån som varande världens ledande välfärdsland och världens jämlikaste nation.

Undersökningar som denna stärker min vilja att jobba på mot detta mål och för mig är det självklart att klassamhället ska avskaffas en gång för alla.

I mitt Sverige ska vi inte ha en skiljelinje där den riktiga överheten i landet består av de som har kapitalmakten samt den administrativa politiska makten samtidigt som alla vanliga löntagare återfinns i andra ändan av skalan.

För mig är det perfekta Sverige det jämlika Sverige som peakade runt 1980-talets mitt!

Att nå tillbaka dit är mitt kall och det jag politiskt kommer att jobba stenhårt för att förverkliga i allt jag gör och det är av den anledningen jag börjat där jag står – Genom att driva på för förändringar som innebär att politik blir ett kall snarare än ett karriärval.

Fortsättning följer!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Tack för allt Ingvar Kamprad – Vila i frid!

Av , , 48 kommentarer 0

Som människa och som socialdemokrat går det aldrig att blunda för allt det goda Ingvar Kamprad gjorde under sin levnad och för det oerhört stora samhällsengagemang han visade på många olika sätt.

Därtill vill jag påstå att Ingvar Kamprad utan motstycke är den störste entreprenör som verkat i vår värld under de senaste 100-åren – En superentreprenör som precis som alla andra framgångsrika superentreprenörer förstått att det viktigaste för att nå framgång är att sätta alla människors bästa i centrum.

Under gårdagen lyssnade jag på radions P1 som under eftermiddagen och kvällen till stor del  handlade om Ingvar Kamprad och hans livsgärning.

De intervjuer med Kamprad, anställda och andra som stått honom nära jag fick lyssna till förmedlade rakt igenom ett klart och tydligt budskap – Kamprad drevs inte av pengar utan av en okuvlig vilja att göra möbler och övriga produkter i Ikeas sortiment tillgängliga för alla och envar helt klar över att det är den inställningen som skapar framgång och lönsamhet.

Det viktigaste jag tog till mig av det Kamprad sa i dessa intervjuer var hans insikt om att det är de anställda och inte han själv som är nyckeln till Ikeas framgångar runt om i världen.

Att ta hand om sina anställda och få dem att känna sig som en uppskattad del av familjen Ikea oavsett vilken position de har i företaget låg Ingvar Kamprad varmt om hjärtat – Något som avspeglar sig i att alla anställda oavsett position får samma gåvor och uppskattning.

Det är den inställningen som gör jag i grund och botten alltid sett Ingvar Kamprade som varande en sann Socialdemokrat – En som sätter allas välmående framför sitt eget välmående och som en man som inser att bara ett företag som har välmående anställda når framgång.

Kort sagt som en man som i sanning insett att hemligheten till en framgångsrik morgondag alltid ligger gömd i de beslut vi fattar idag.

Med det sagt så har jag bara en sak att tillägga – Vila i frid Ingvar Kamprad och må dina ideal och ditt engagemang för den vanlige människan fortsätta leva i det företag du lämnar efter dig för evig tid.

Tack Ingvar – Du och dina kloka ord byggt på sunt förnuft fattas oss!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Min politiska drivkraft stavas jämlikhet.

Av , , 18 kommentarer 1

I början av mitt bloggande skrev jag en kort introduktion om vem jag är och om vad som driver personen Anders Forss att engagera sig politiskt och jobba stenhårt för att uppnå de förändringar jag anser vara viktiga för at skapa ett bra och jämlikt samhällsbygge.

Embryot och huvudanledningen till mitt politiska engagemang beror på att jag i en framtid vill undvika frågan från mina barn om varför jag inte gjorde något när jag såg att Sverige var på väg åt fel håll i fråga om samhällsutveckling – Därefter på att jag vill vara med och förändra Sverige till ett bättre och mer jämlikt land.

Därutöver ska jag inte hymla om att jag efter ett långt och innehållsrikt arbetsliv med många utmaningar saknade intellektuella utmaningar och att mitt politiskt engagemang fullt ut tillfredställer den saknaden.

I dagens värld med enkel tillgång till internet och sociala medier finns det många människor som gillar att klaga och klanka ner på händelser och politiska beslut. Trots det är det väldigt få som är beredda att engagera sig politiskt för att ändra på det man klagar på.

Dessutom är det mer regel än undantag att man klagar utan att komma med en lösning på problemet vilket gör saken ännu värre enligt mitt förmenande.

Visst kan man klaga på den förda politiken då det är alla medborgares rätt att fritt tycka, tänka och kritisera – För mig gäller dock följande inställning om man tillhör de klagandes skara – Klagar man bör man även presentera en lösning på det problem och företeelser man klagar på.

Politik och betydelsen av politik i det dagliga livet har olika innebörd för olika människor.

Många bryr sig inte om politik överhuvudtaget och tillhör den skara som pliktskyldigast röstar en gång vart 4:e år medan andra ser politiken som ett sätt att skapa förändring och samhällsutveckling – Sannolikt är det dessutom så att de allra flesta befinner sig någonstans där mitt emellan.

För mig handlar politik om engagemang, ideologisk övertygelse och om en okuvlig vilja att skapa förändring – En förändring till något som enligt mitt förmenande måste leda till förbättringar för alla och inte bara för mig själv och de som finns i min absoluta närhet.

Dessutom tycker jag att det är viktigt att man som politiker har fast folklig förankring – Något man bara kan få om man umgås med väljarna och hela tiden rör sig i samhället och för en dialog med väljare och medborgare om vilka samhällsförändringar som är viktiga för dem.

Som en del av den folkliga förankringen är det viktigt att göra sig tillgänglig och besvara frågor och bemöta kritik mot fattade beslut – Vill väljarna ha ett svar på sin fråga är det politikens skyldighet att ge detta svar och förklara varför man fattade beslut i den ena eller den andra riktningen.

Mitt engagemang i politiken handlar om att åstadkomma just detta och samtidigt skaffa folkligt stöd för de frågor och det samhälle jag vill bygga och då med bloggen som hjälpmedel.

Förtroende är inget man frågar efter – Förtroende bör och ska förtjänas!

Det är därför jag alltid gör mitt bästa och försöker att bemöta alla genom att svara på de kommentarer som skrivs på min blogg oavsett av om de kommer från partivänner eller politiska motståndare. Dessutom gör jag mitt bästa för att alltid svara ja på de inbjudningar som kommer om att delta i debatter och möten av olika slag som har med min roll som politiskt engagerad att göra.

Genom hela livet har jag varit den typ av människa som drivs av utmaningar – Ju större och svårare utmaningen är desto större blir viljan och beslutsamheten att klara av den.

I mitt tidigare arbetsliv i den finansiella världen låg utmaningen i att bygga strukturer och system och på att nå en affärsmässig höjd som många sade var omöjlig – Dessutom i att nå en position ännu fler såg som fria fantasier och ren utopi.

Sägas ska att jag lyckades med allt jag föresatt mig och därför kunde lämna bankvärlden tillfreds med att jag uppnått allt det jag drömde om att uppnå. Jag gjorde så fast besluten om att lämna den delen av livet bakom mig och leva ett enkelt liv med ett vanligt jobb och vara en närvarande pappa för mina yngsta barn.

Hemflyttad till Sverige insåg jag rätt snart att det Sverige jag växte upp i inte längre existerar – Att den möjlighet Sverige gett mig att förverkliga mina drömmar inte längre finns där för kommande generationer med mindre än att vi ändrar kurs och driver en politik som återskapar ett solidariskt och kärleksfullt samhälle präglat av stor jämlikhet.

Det var i upptäckten av detta faktum som lågan att anta en ny utmaning tändes –  Denna gång utmaningen att förändra och återställa den ordning som rådde när jag växte upp.

Det är den upptäckten som på nytt fyllde mina energiförråd med kraft – Den kraft och den outtröttlighet som behövs för att skapa förändring.

Det är därför jag engagerat mig politiskt – Inte för att passivt stödja ett politiskt parti utan snarare för att anta utmaningen att förändra och skapa förändring genom eget engagemang och genom att driva på för förändring i den riktning jag önskar.

Valet av politiskt parti var inte speciellt svårt – I grund och botten har jag alltid varit Socialdemokrat – Detta därför att Socialdemokratin för mig är det enda alternativet för alla människor som likt mig sätter kärlek – solidaritet och alla människors lika värde före allt annat både i livet och inom politiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Självklart att låta Thoréngruppen bygga fotbollshallarna.

Av , , 30 kommentarer 6

Det pågår en intensiv debatt på VK:s debattsidor om bygget av de planerade fotbollshallarna – En debatt i jag tycker är aningen snedvriden då det saknas ekonomiska förutsättningar för kommunen att bygga dessa hallar i egen regi – I vart fall under de kommande 10- till 20-åren.

När beskedet kom skrev jag ett blogginlägg där jag hyllade Raja Thoréns samhällsengagemang och hans brinnande intresse för Umeås idrottande ungdomar och allt jag skrivit i det inlägget står jag rakryggat upp för. Du hittar inlägget på följande länk: http://blogg.vk.se/andersforss/?p=11000 

I en debattartikel skriver Jan Brännvall och Ulf Bergström att det med all säkerhet kommer att bli dyrare för kommunen att hyra hallarna av Thoréngruppen än att bekosta och bygga dem i egen regi – Påståenden som de söker stöd för med hänvisning till bygget av Nya Karolinska och uttalanden av den brittiska riksrevisionen.

Till att börja med saknas den viktigaste komponenten av alla i debattartikeln – Frågan om varför Thoréngruppen erbjudit sig att bygga hallarna?

I min värld och enligt allt jag fått mig till livs byggs hallarna av en enda anledning – Den att säkerställa att Umeås fotbollsspelande ungdomar och fotbollslag får tränings och tävlingshallar som gör att fotbollen kan tas till nya och högre nivåer i Umeå.

Detta faktum kan vi aldrig bortse ifrån ifrån och att en privat entreprenör genom sitt samhällsengagemang är villig att bygga det kommunen själv saknar möjlighet att bygga för närvarande tycker jag är bra och ett initiativ som förtjänar att hyllas och lyftas som bra exempel på samspel mellan kommunen och det privata näringslivet.

Sedan går det aldrig att bortse från att det kan finnas underliggande orsaker till debattartikelns uppkomst – Detta då åtminstone en av debattörerna delvis sitter på dubbla stolar då denne är inblandad i förvaltandet av existerande anläggningar som hyrs ut för fotbollsändamål till olika klubbar i Umeå

I min värld är det att gå händelserna i förväg och påstå att det skulle bli billigare för kommunen att bygga i egen regi – Detta därför det helt saknas bevis för att det skulle bli dyrare för Umeå kommun att hyra och drifta hallar byggda av Thoréngruppen än att drifta hallar byggda i egen regi.

Att göra en beräkning av de exakta kostnaderna för byggandet av och driftandet av dessa fotbollshallar låter sig inte göras utan att man gör oerhört komplexa beräkningar vilket jag inte kan se att debattörerna gjort någonstans i sina inlägg.

När kommunen bygger i egen regi hamnar kostnaderna för detta på olika konton i och med att kommunens fastigheter ägs av en annan gren av kommunen än den som vanligtvis nyttjar och driftar den.

I det läget blir det internhyran och huruvida den är marknadsmässig och korrekt vi måste titta på och beräkna när vi tittar på kommunens totala kostnad.

Därför tycker jag att debattörerna hellre bör använda Rytmikens/Gymnastikens Hus på Mariehem som jämförelseobjekt snarare än byggen i Stockholm och uttalanden från utlandet när de önskar debattera ämnet.

Anläggningen på Mariehem ägs av Balticgruppen och fram tills nu har Vänsterpartiet ondgjort sig över att Umeå Fritid hyr och driftar denna anläggning utan att en enda gång kunna bevisa eller påvisa att detta är dyrare för kommunen än en anläggning byggd och ägd i egen regi.

Enligt mitt sätt att tänka är det bättre och klokare att kommunen använder sina egna pengar och sitt eget låneutrymme för att bygga inom välfärdens område – Dvs. till bygget av skolor, förskolor och byggen för äldreomsorgen än till bygget av faciliteter vars byggnader med fördel kan ägas av andra än kommunen utan att kommunens hyreskostnader ökar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Alliansen vill tillåta vinsterna i välfärden därför att sådana skapar ett A och ett B-lag.

Av , , 35 kommentarer 2

I dagarna har regeringen med stöd av Vänsterpartiet lagt ett förslag om begränsningar av vinsterna i välfärden – Ett förslag som lägger tak på vinsterna och begränsar den till maximalt 7% inom verksamheter som ägnar sig åt skola eller omsorg.

Att det förslaget äntligen blir verklighet tycker jag är viktigt då Sverige sedan länge sticker ut som det enda välfärdsland i världen som tillåter privata företag att göra obegränsade vinster inom välfärdstjänster som bekostas med skattepengar.

Dessutom är jag övertygad om att ett tak för vinsterna i välfärden kommer att öppna upp för personalkooperativ och små ägarledda företag inom välfärdens verksamhetsområden – En utveckling som i allt skulle gynna kvalitén jämfört med när riskkapital ska driva välfärdsföretag med enda målet att maximera vinsten.

Att de privata riskkapitalföretag som verkar inom välfärdssektorn protesterar mot ett vinsttak är på inget sätt förvånande då de berörs direkt av lagt förslag. Däremot har jag mycket svårt att förstå varför Alliansen är emot ett tak för vinster i välfärdsföretag.

Jag tror att detta beror på att Alliansen har en helt annan agenda för välfärden och offentlig sektor än oss Socialdemokrater. En agenda med till viss del dolda motiv för de allra flesta.

Hur jag tror att denna ser ut ska jag återkomma till längre ner i inlägget men innan dess så måste vi ställa en oerhört relevant fråga.

Varför är Sverige det enda välfärdslandet i världen som tillåter privata företag att göra vinster i välfärden?

Initialt handlar det om skilda ideologier och om att socialismen och kapitalismen ser på samhällets ideala uppbyggnad på olika sätt.

Det största motivet för Alliansen torde dock vara att bryta sönder den sista bastionen av det som är Socialdemokratins största styrka – Den bastion som ser till att fördela vinsterna av allas arbete mer rättvist och solidariskt.

I Alliansens värld är en socialdemokrati utan offentlig sektor lika tandlös som en stridande soldat utan vapen och det är detta man försöker uppnå.

Frågan ovan är viktig och det är det som ligger dolt i svaret på den frågan vi ska debattera och inget annat. Jag pratar inte om att debattera vinsten i sig utan snarare om motivet till varför vi ska ha privata företag i välfärdssektorn.

Att acceptera en vinstnivå på 7% för privata företag som verkar i en bransch där de inte borde finnas får betraktas som oerhört generöst om något.

För mig är svaret på frågan ovan enkelt i vissa avseenden samtidigt som det är oerhört komplext i andra avseenden.

Det enkla svaret är att välfärdstjänster är en säker inkomstkälla med säkra betalare. Dessutom behöver de privata företagen kompensera det tapp man gjort i sin traditionella verksamhet därför att ökande inkomst- och förmögenhetsklyftor lett till minskad köpkraft.

Det är helt enkelt så att man måste skapa nya intäktskällor när man prisat ut vanligt folk från de gamla traditionella.

Den komplexa delen av svaret är betydligt svårare att förklara men jag ska trots det göra ett försök.

De företag som verkar inom välfärdssektorn är i mångt mycket ägda av endera etablerade företagskonglomerat eller av riskkapitalbolag och nästan undantagslöst ägnar sig dessa åt ohämmad skatteplanering för att undkomma skatt på gjorda vinster.

Den långsiktiga planen handlar således inte bara om att undvika skatt på sin traditionella verksamhet utan även om att ta allas våra skattepengar (de som används till offentlig verksamhet) och göra vinst även på dem utan att betala skatt.

Därutöver vill man manipulera denna industri på precis samma sätt som sin traditionella verksamhet genom att använda delar av det man borde betalat i skatt för att prisdumpa och på så sätt konkurrera ut kommuner och mindre aktörer i samband med upphandlingar.

Det långsiktiga målet för Alliansen är att all verksamhet som idag är offentligt driven i en framtid ska drivas av privata företag 

Den verkligheten vill man se därför att den i allt den gör spelar med som en viktig del i Alliansens önskan att tvinga människor att arbeta till vilken lön som helst.

Den verkligheten vill jag aldrig se – Inte för egen del och inte för kommande generationers del!

Människor får aldrig bli en handelsvara och människors väl och ve oavsett om det gäller utbildning eller sjukvård får aldrig bli till en produkt vars effektivitet och pris sätts av en fri marknad med kortsiktigt vinstbegär.

Får den ”fria marknaden” fritt härja inom välfärdsektorn kommer det att sluta med att man väljer bort människor man inte kan göra vinst på och att man väljer bort människor med låg köpkraft.

För mig är det därför självklart att vinsterna i välfärden ska begränsas och helst av allt stoppas helt och hållet.

Fick jag bestämma fullt ut ska det inte finnas några privata företag inom det som av tradition räknas som offentlig sektor. Privat sektor ska ägna sig åt sin kärnverksamhet och låta det allmänna sköta offentlig sektor.

Detta leder oss tillbaka till den initiala frågan kompletterat med frågor om varför det inte ens i den så kallade ”fria ekonomins” hemland USA är tillåtet för t.ex. skolor att bedriva vinstdrivande verksamhet.

Därför säger jag JA till ett tak för vinsterna i välfärden – Ett JA som ska ses som startskottet för att över tid helt och hållet köra bort privata företag från välfärdssektorn.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det är bra med en het och intensiv debatt om översiktsplanen för Umeå Kommun.

Av , , 4 kommentarer 0

Det har skrivits många debattartiklar angående översiktsplanen för Umeå kommun som just nu är ute på utställning. Extra mycket har det skrivits om utvecklingen för landsbygden – Inlägg som jag kan tycka innehåller viss relevans vad gäller att även Sävarådalen och Tavelsjöbygden borde få större utrymme i översiktsplanen.

I min värld är det just det utställningar och remissinstanser är till för – Att samla in värdefull information så att det slutliga förslaget blir brett och tillfredställer så många som möjligt och ser till att hela vår kommun lever fullt ut.

Därutöver tycker jag att vi i Umeå kommun ska satsa på ett annorlunda sätt vad gäller landsbygdsutveckling genom att låta olika delar av landsbygden bli hemvist för olika sorters livsstilar – Livsstilar som genom att de finns tillgängliga kommer att locka många nya invånare till vår kommun.

I Umeå finns som jag sa alla ingredienser som behövs för att en sådan sak ska lyckas:

 • Ett ledande och innovationsinriktat Universitet.
 • En ung, framtidsinriktad och välutbildad befolkning.
 • En framsynt politisk ledning.
 • Byar med stark byagemenskap.
 • En stark folkrörelseanda och ett väl utvecklat föreningsliv.

Alla dessa saker är viktiga för att bli framgångsrika med landsbygdsutvecklingen så att vi kan skapa en bra balans mellan landsbygd och stad.

För mig gäller devisen om att ”the sky is the limit” som beskrivning vad gäller landsbygdsutvecklingen inom Umeå Kommun.

Tänk er att kunna erbjuda olika saker i olika byar – Saker och företeelser som attraherar många och tillgodoser många människors önskan om en specifik livsstil.

 • Tänk er att kunna erbjuda en livsmiljö som helt lever efter den cirkulära ekonomins lärosatser.
 • Tänk er att kunna erbjuda en livsmiljö som är helt självförsörjande på el och energi.
 • Tänk er att kunna erbjuda en livsmiljö där vi säger åt de som vill bo där – Varsågod – Bygg som du vill utan krångel.
 • Tänk er att kunna erbjuda en livsmiljö där all mat odlas och framställs på ort och ställe.
 • Tänk er ett universitet som är både Sverige och världsledande inom cirkulär ekonomi med allt som därtill hör.
 • Tänk er framväxten av företag som redan idag utvecklar, tillverkar och tillhandahåller det alla morgondagens människor kommer att se som självklart.

Tänk er därutöver att vi löser kommunikationen genom att erbjuda bra och effektiv kollektivtrafik som via elbussar erbjuder hållbara transporter från byarna in till nav såsom Obbola/Holmsund, Sävar och Hörnefors med flera från vilka vi har kollektivtrafik i Ultras regi med bra turtäthet in till Umeå.

Min tanke är inte att vi ser allt av det ovanstående i alla byar utan att varje by väljer ett koncept och en livsstil och utvecklar den på ett framgångsrikt sätt.

Tänker ni så ser ni samma verklighet som jag ser framför mig när jag tänker på framtiden för Umeå Komun och dess invånare.

Den verklighet som uppstår när boende både i stan och på landsbygden engagerar sig och slår sina kloka huvuden i hop för att bygga levnadsmiljöer som attraherar de allra flesta oberoende av vilken livsstil man eftersöker kan inte bli annat än dynamisk och spännande.

För mig som Socialdemokrat är det ett förverkligande av detta vi ska eftersträva med den landsbygdsutvecklingsplan som ska sjösattas och beslutas – För mig är inte frågan längre om utan snarare hur fort alla dessa saker kommer att bli verklighet.

Avslutningsvis vill jag anföra att jag tror att vi når målet om 200.000 invånare fortare än planen som säger att målet ska vara uppnått till 2050 om vi antar en plan i den anda jag anfört ovan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bra att regeringen gör ett omtag runt sjukförsäkringen.

Av , , 48 kommentarer 0

Regeringen med Socialminister Annika Strandhäll i spetsen har enligt mitt tycke med all rätt kritiserats från många håll angående det faktum att sjuka människor blir utkastade ur sjukförsäkringen med hänvisning att de kan klara av ett normalt förekommande arbete. 

En av kritikerna är jag själv trots att jag som Socialdemokrat tillhör samma parti som socialministern och av den anledningen tycker jag att det är bra och på tiden att regeringen tillsätter en utredning för att klarlägga hur Försäkringskassan gör sin bedömning av människors arbetsförmåga.

Att jag tycker att det är bra att saken utreds och åtgärdas beror på att jag anser att dagens system där sjuka kastas ut ur sjukförsäkringen går emot allt vår socialdemokratiska ideologi förespråkar vad gäller solidaritet och alla människors lika värde.

Därutöver kommer regeringen att tillsätta en nationell samordnare som ska se till att alla inblandade parter i ett sjukskrivningsärende samarbetar fullt ut med den sjukskrivnes bästa i focus – Något jag tycker är ett både klokt och framsynt beslut och något som borde gjorts för länge sedan.

Med det sagt så tycker jag att vi Socialdemokrater borde återställa sjukförsäkringen till sin forna glans och säkerställa att den fungerar som en försäkring.

I min värld innebär det följande:

 • Att den som är sjukskriven ska ha sjukpenning under hela sjukskrivningsperioden fram tills dess man kan återgå till sitt ordinarie jobb.
 • Görs bedömningen att den sjukskrivne inte kan återvända till sitt ordinarie arbete återstår två möjligheter – Sjukpension i de lägen den framtida arbetsförmågan bedöms som permanent nedsatt alternativt omskolning om bedömningen är att den sjukskrivne kan klara ett annat arbete än det man är sjukskriven från.

I det fall den sjukskrivne behöver omskolas till ett nytt arbete ska följande gälla:

 • Full sjukpenning under hela omskolningsperioden.
 • Full kompensation resten av livet om det nya arbetet har lägre lön än det man blev sjukskriven från.

Först när vi genomfört dessa förändringar i regelverket i sjukförsäkringen kan vi på allvar säga att sjukförsäkringen är en försäkring i ordets rätta bemärkelse.

Därför hoppas jag att både Strandhäll och regeringen tagit åt sig av min kritik och gör allt den kan för att rätta till alla försämringar som gjorts i sjukförsäkringen under Alliansens år vid makten.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Kryptovalutor är ett hot mot världsekonomin.

Av , , 10 kommentarer 1

I min värld råder det inga tvivel om att kryptovalutor i egentlig mening bara har två funktioner – Den att facilitera penningtvätt och den att undvika beskattning helt och hållet.

Därtill är kryptovalutor som står helt utanför alla kontrollapparater designade för att muta politiker och beslutsfattare och för att osedd kunna finansiera obskyra verksamheter.

Av den anledningen är tillkomsten av kryptovalutor det största hotet mot världsekonomin och världsordningen som vi upplevt fram tills nu.

Ska världens ekonomi fortsatt vara under världens riksbankers kontroll måste kryptovalutorna förbjudas.

Att kryptovalutor sedan kan användas som ett instrument för att undvika sanktioner gör förstås inte saken bättre och borde i varje tänkande politikers hjärna sända så starka varningssignaler att de reagerar och inleder arbetet med att förbjuda kryptovalutor helt och hållet i sina respektive hemländer.

Warren Buffet och andra tunga investerare sågar tillkomsten av kryptovalutor helt och hållet och jag tycker i sanning att världens regeringar borde lyssna av varför och vad de anser behöver göras.

För min egen del finns bara en självklar lösning på problemet – Ett globalt förbud för kryptovalutor och en global kontrollapparat som effektivt kan stoppa användningen av dessa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”