Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Användningen av plast måste dras ner till ett minimum.

Av , , 37 kommentarer 2

En sak är jag helt övertygad om och det är att människans användning av plast i tid och otid måste upphöra om vi vill värna miljön och klimatet – Ska det ske måste vi börja med oss själva genom att tänka på hur mycket plast vi själva använder i våra dagliga liv.

Upprinnelsen till den tankegången fick jag denna morgon i samtal med min familj och våra bästa vänner när vi tillsammans intog vår frukost sittande i vår lägenhet i Yaoundé Kamerun.

Det som fick mig att reagera var osten jag använde som pålägg till dagens frukost – Ost producerad i Frankrike, exporterad till Kamerun och med varje skiva förpackad i ett eget plastomslag som i sin tur packats i en plastförpackning.

Vid närmare eftertanke slog det mig att precis samma sak förekommer i Sverige för vissa sorters ost vilket är rena rama vansinnet sett ut miljösynpunkt.

Trots att vi vet att plast är det största hotet mot vår havs- och vattenmiljö och trots att vi vet att plast tillverkas av olja som är en fossil och det enskilt största hotet mot vårt klimat fortsätter vi att leva vårt dagliga liv med plastanvändning precis som om ingenting hänt.

Ska det ändras måste vi börja med oss själva och vårt eget beteende – Ska vi göra det räcker det inte med att välja tygkassar eller papperskassar istället för plastkassar när vi ska bära hem maten från affären – Vill vi se ordentlig skillnad ska vi välja bort alla livsmedel som är förpackade i plastförpackningar.

Därtill välja lokalproducerat snarare än importerat.

Med det sagt så är det hög tid att vi genomför genomgången till cirkulär ekonomi som innebär att vi på nytt börjar leva lika hållbart och på samma sätt som i det gamla bondesamhället – Då med skillnaden att vi gör så utan att återinföra den fattigdom som existerade i det samhället.

Det är dags för en renässans där vi på nytt köper maten på lösvikt och bär hem den som den är alternativt omslagen i papper när vi pratar kött, fisk och mejeriprodukter.

Därtill borde det rimligen gå att skapa en renässans för den gamla tidens mjölkflaskor med tillhörande retursystem för att gå än längre i vår strävan att leva ett hållbart och miljöanpassat liv.

Att minska plastanvändningen är för vår miljö och för vårt klimat precis lika viktigt som att göra övergången från fossildrivna till fossilfritt drivna bilar och fordon.

Ska miljön och klimatet ha en chans måste alla bidra på sitt eget lilla sätt – För egen del kommer det arbetet att börja idag genom att jag och min familj från och med nu kommer att välja produkter förpackade i andra saker än plast där så är möjligt.

Därtill kommer jag att inleda ett aktivt arbetet för att begränsa plastanvändningen för att dra mitt strå till stacken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Välfärdsbolagens toppar skor sig själva på våra skattepengar.

Av , , 47 kommentarer 7

I Tidningen Arbetet på nätet finns en artikel med titeln ”Guldregn över välfärdsbolagens toppar” – En artikel du hittar på följande länk: arbetet.se/2017/12/28/guldregn-over-valfardsbolagens-toppar/

I artikeln går det klart och tydligt att läsa om hur välfärdsbolagens toppar förser sig själva med generösa löner och ersättningar – Ersättningar som till fullo betalas av oss skattebetalare som är de som finansierar bolagens verksamheter i det som egentligen borde drivas av offentlig sektor i egen regi.

Att det är så påvisar ännu tydligare det jag anfört under lång tid – Att nyliberalismens enda mål varit att se till att privata företag och dess ägare och företagsledningar kan äta så mycket som möjligt av våra gemensamma skattepengar.

Det mest slående är att de som jobbar med att utföra välfärdstjänsterna åt bolagen får nöja sig med modesta löneökningar i nivå med det så kallade ”märket” och osäkra anställningsformer medan bolagsledningarna och styrelserna berikar sig själva med löneökningar på 30% eller mer under samma tidsperiod.

Att det ser ut på detta sätt påvisar en enda sak – Det är hög tid att införa vinstbegränsningar i välfärdssektorn.

De skattepengar som går till välfärden ska inte gå till höjda löner till företagens ledningar utan till mer välfärd – Fram tills det sker kommer jag att fortsätta kritisera privata aktörer som verkar i den sektor som borde drivas av det offentliga i egen regi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Nu åker jag till Afrika på semester men bloggen kommer att vara aktiv ändå.

Av , , 16 kommentarer 0

Om ett litet tag ska jag åka på semester till Kamerun tillsammans med min familj – Det innebär att inläggen kommer att komma mer oregelbundet även om målsättningen fortsatt är att publicera ett inlägg varje dag trots semester.

Det som måhända kommer att bli lidande är möjligheten att besvara alla kommentarer med samma regelbundenhet och snabbhet som när jag är hemma.

Hursomhelst så hoppas jag att kunna skriva om både aktuella händelser i Sverige och den svenska politiken likväl som om intryck från min resa och om de många möten jag ska ha med afrikanska politiker under den tid jag är bortrest.

Världen är som ni vet en oerhört liten plats numera och allt som händer – Även det som händer i Afrika berör på ett eller annat sätt oss i Sverige.

Väl mött i samband med nästa inlägg vill jag önska alla trogna läsare – Ett inlägg som kommer att komma från Arlanda eller från Istanbul.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

För mig är det självklart att kvinnor och män ska ha lika lön.

Av , , 12 kommentarer 0

I grund och botten tycker jag att det är bra att regeringen nu beordrat en utredning som ska se över varför det finns löneskillnader mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrken.

Med det sagt så tycker jag inte att skillnaden är speciellt underlig därför att offentlig sektor initialt hade som mål att hålla nere lönenivån för offentligt anställda – Då av den enkla anledningen att merparten av de som arbetade där initialt var kvinnor som kom från oavlönat hemarbete.

Tiden för när den hållningen är möjlig är för länge sedan passerad vilket gör att det nu är hög tid att jämställa lönerna inom offentlig sektor med de som råder inom privat sektor.

I den bästa av världar borde lönerna delas in efter utbildningsnivå och vara samma för både kvinnor och män oavsett yrke.

Med det sagt så finns det all anledning att höja lönerna inom offentlig sektor mer än det så kallade märket fram tills dess att lönerna i offentlig sektor är av samma storlek som inom privat sektor.

Därtill utgår jag som alltid från att en man och en kvinna som utför samma arbete i samma yrke redan idag har lika lön för sit arbete – Skulle så inte vara fallet ska arbetsgivarna straffas med viten  högre än de sparar in på att betala lägre löner till kvinnliga arbetstagare.

Att kvinnor ska ha lägre lön än män för samma arbete är helt otänkbart i min värld och enligt mitt sätt att tänka – Är så fallet ska det beivras med bestämdhet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

 

Snart äger Kina och kineser hela Volvo.

Av , , 15 kommentarer 1

Till att börja med köpte kineserna aktiemajoriteten i Volvo personvagnar viket så här långt blivit till ett lyft för föreget och en större trygghet för de som arbetar i Volvo personvagnars svenska fabriker.

I dag (läs 27/12) nås vi av beskedet att samma företag – Kinesiska Geely köpt aktiemajoriteten i AB Volvo från Cevian Capital vilket torde ge samma utveckling för de som jobba i det företaget i och med att företaget nu får en industriell ägare som huvudägare till företaget.

Som jag ser saken är kineserna inte ute efter att flytta svenska jobb till Kina utan snarare efter att använda svensk innovationskraft och svensk arbetskraft för att utveckla hela företaget Volvo.

Med det sagt välkomnar jag kinesernas pengar och deras vilja att satsa vad som behövs för att ta AB Volvo till nästa steg vad gäller utveckling.

Med kineserna på vår sida kan vi på lika villkor konkurrera med våra tyska kombattanter – Därtill trygga svenska jobb.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag  ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hur länge har svenska företag råd att avstå från den afrikanska marknaden?

Av , , 18 kommentarer 1

Om ett par dagar ska jag på nytt åka till den kontinent som är framtidens kontinent om man tittar på vart i världen ekonomierna kommer att växa och utvecklas allra snabbast de kommande 30 åren eller mer.

Kontinenten jag pratar om är Afrika i gemen och Afrika söder om Sahara om man ska vara än mer specifik.

För egen del har jag under lång tid – Speciellt sedan jag flyttade hem till Sverige i mitten av 2009 predikat att Sverige och svenska företag borde satsa på Afrika om de vill finnas på platserna där BNP och ekonomierna kommer att växa snabbast.

Anledningen till det är enkel – Det är i Afrika den välmående medelklassen växer mest – En medelklass som har samma behov som den medelklass som finns i resten av världen och därför utgör en gigantisk kundbas för den som vågar satsa.

Att svenska företag fortfarande står och vacklar och funderar utan att komma till skott med massiva satsningar på att göra affärer och sätta upp dotterbolag på den afrikanska kontinenten förvånar säkert fler än mig.

Det är glädjande att höra Tony Blair prata om Afrika och om det faktum att  6 av världens 14 snabbast växande ekonomier finns just på den Afrikanska kontinenten. I Etiopien för att ta ett exempel så har man nu den snabbast växande medelklassen i världen.

Jag har länge predikat att Sverige och svenska företag borde haka på sin vagn direkt efter lokomotivet Kina som redan funnits i Afrika 10 år eller mer.

Dock är det precis som vanligt så att vi i Sverige nästan alltid är så försiktiga att vi väntar tills tåget redan gått och vi står ensamma kvar på stationens perrong.

När jag själv under 2014 i samarbete med Västerbottens Handelskammare och Skellefteå kommun tittade på att genomföra en delegationsresa för västerbottniska företag till Västafrika fick vi direkt journalister från Norra Västerbotten på oss.

Journalisterna hävdade att länderna I Afrika är korrupta och att Sverige borde avstå från att göra affärer med dem fram tills dess att de bättrat sig.

Låt mig säga att Sverige och Europa är näst intill lika korrumperat som Afrika – Den enda skillnaden är att korruptionen är mer dold hemma hos oss trots att den förekommer i samma omfattning som i Afrika.

Min medicin mot korruption är enkel – Vill hjälpa dem att förändra är det bästa sättet att börja göra affärer med dem. När vi sedan har deras fulla förtroende kan vi börja föra samtal om hur och vilka förändringar de borde genomföra för att saker i deras land ska bli ännu bättre.

Jag tror inte att Sverige har råd att stå på sidan om och se på medan andra nationer och företag från dessa lägger den Afrikanska kontinenten under sig.

Dock bör vi likt kineserna fundera noga innan vi lägger fram vår affärsmodell – Tiden för när man som företag kan exportera till ett land för att sedan plocka hem deras pengar som vinst till sitt eget hemland och sedan avstå från att vara delaktiga i det landets ekonomiska tillväxt är över sedan länge.

Istället är det följande affärsmodell som gäller om man vill lyckas på den afrikanska kontinenten – Svenska företag behöver sätta upp egna dotterbolag i väl valda länder i Afrika. Därefter hjälpa dotterbolagen via kunskapsöverföring och överföring av modern produktionsteknik.

De svenska företag som anställer lokalt, betalar skatt i de länder där de verkar och i slutändan bara plockar hem de rena vinsterna efter skatt kommer att bli vinnare i Afrika och väl sedda av Afrikas växande medelklass.

Kan vi agera på detta sätt så kommer vi likt kineserna att lyckas mycket väl.

Ökad omsättning och ökad lönsamhet för ett svenskt företag oavsett var den ökningen sker är i längden bra både för Sverige som land och för tryggheten för svenska jobb.

Dessutom är det miljömässigt mycket sundare och bättre att sköta såväl produktion som tillverkning så nära slutkunden som möjligt vilket gör att svenska företag som satsar på det sätt jag anför även kommer att ses som miljömässiga föregångare.

Hur länge har Sverige och svenska företag råd att avstå från att på allvar etablera sig i Afrika?

Frågan är ställd men inte besvarad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vin fattar idag”

Min första blogg hade titeln kärlek för sina väljare.

Av , , 29 kommentarer 0

Den 27 april 2014 publicerade jag mitt första blogginlägg på VK-bloggen – Ett inlägg som sedan följts av ytterligare 1.568 inlägg. Det jag skrev då är i grunden lika relevant idag som det var då – Av den anledningen ska jag därför reprisera det jag skrev om än med viss korrigering vad gäller grammatik, meningsbyggnad och layout.

Inlägget lyder som följer:

Jag undrar vad som hänt med vårt samhälle under de senaste 30 åren?

Tidigare upplevde jag att man alltid fattade beslut med åtminstone ett litet mått av kärlek som grund till beslutet. Dagens politik och dagens samhälle har däremot i snabb takt vandrat mot kärlekens motpol girighet och en verklighet där alla politiska beslut går i den riktningen.

Vad menar jag då med detta?

Enligt mitt sätt att se på saker så finns det 2 grundläggande bevekelsegrunder i livet som är varandras motpoler – Kärlek och girighet. Ur kärlek kommer egenskaper som gör att jag altid sätter andras behov före mina egna emedan girigheten snarare sätter egot och mig själv främst.

Om ni delar mitt synsätt så är det ganska lätt att inse att dagens samhälle är mycket mer egocentrerat än det samhälle vi levde i på 1960- till 1990-talet.

Till skillnad mot denna tid där kollektivets bästa alltid var överordnat den enskilde individens bästa fattas i dagens samhälle alla beslut med den enskilda individens välbefinnande i centrum.

Jag är övertygad om att det är just därför som pensionärer ska betala mer skatt än de som arbetar och att det är därför sjukskrivna ska tvingas in i arbete och så vidare.

Jag tror det är dags att stanna upp och begrunda om denna väg verkligen lett till ett bättre samhälle?

Därtill att vi tänker över om det inte är så att vi med dagens sätt att tänka och dagens beslutsmodell skapat ett samhälle med mer utanförskap och fler som sitter hemma i all ensamhet utan chanser till vare sig arbete eller social gemenskap?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.”

 

 

I Uppsala verkar man ha hittat rätt arbetsmodell mot gängkriminalitet och utanförskap.

Av , , 16 kommentarer 3

Stefan Löfven hyllar med all rätta det arbete polisen i Uppsala bedriver för att få ordning på gängkriminaliteten och för inställningen om att få bort bostadsområdet Gottsunda från listan om svenska så kallade utanförskapsområden.

Hur och varför det sker går att läsa om i ett antal tidningsartiklar – Bland annat i Aftonbladet på följande länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/J1Ja0m/uppsalapolisens-superfacit-200-gripna-gangmedlemmar

Läser man artikeln kan man se att polisen i Uppsala genom att undvika att bilda specialstyrkor och i stället använda alla tillgängliga personer inom polisen uppnått smått fantastiska resultat.

 • Drygt 200 gripna kriminella.
 • Utdömande av sammantaget 70-års fängelse i 46 olika ärenden bland de gripna.
 • Beslag av 38 vapen, 20 kilo narkotika och 319 bilar som används av kriminella.
 • Utplåning eller närapå utplåning av 4 av stadens kriminella gäng.

En viktig sak att ta fasta på och som lett till framgångarna i Uppsala är att polisen valt att på bred front jobba tillsammans med andra myndigheter för att en gång för alla få ett stopp på gängkriminalitet och brottsliga handlingar.

Att som i Uppsala se till att Polis, Kommun, Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Försäkringskassan arbetar tillsammans gentemot kriminella grupperingar är uppenbarligen mycket effektivt och bör därför tjäna som exempel för resten av Sverige.

Det som sker i Uppsala borde därför uppmärksammas ordentligt och leda till en arbetsmodell som tillämpas i hela Sverige.

Därtill tycker jag att Uppsalas goda exempel påvisar det jag anfört länge – Att det är fullt möjligt att besegra kriminaliteten så länge viljan att göra så finns hos alla samhällsfunktioner som behöver delta för att göra framgång i arbetet mot kriminaliteten effektiv.

Ska kriminaliteten brytas samtidigt som utanförskapsområden omformas och blir till innanförskapsområden måste alla delar av samhällsmaskineriet jobba samfällt och samordnat – Görs det kommer vi som samhälle att vinna striden gentemot de som valt eller funderar på att välja brottets bana.

Att se till att utvisningar av de som försöker gömma sig undan utvisning verkställs samtidigt som vi slår sönder de kriminella gängen är vägen framåt mot ett bättre och säkrare Sverige än det vi ser idag.

Därför tycker jag avslutningsvis att vi av precis den anledningen ska lära av Uppsala och applicera deras arbetsmetoder i resten av Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Det måste brinna en ideologisk vilja att förändra i varje sant politikerhjärta.

Av , , 29 kommentarer 0

Olof Palme höll 1964 ett tal med titeln ”Politik är att vilja” – Det han sa i det talet håller jag med om till 100% och det är det talet som utgör grunden för mitt politiska engagemang och min outtröttliga vilja att vilja.

För mig handlar politik om att kombinera viljan att vilja med en vision och med dådkraft tillräcklig nog för att förverkliga visionen.

För egen del är visionen kort och gott ett bättre och mer jämlikt Sverige – Ett Sverige där inkomsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och ett Sverige där alla människor sett ur alla synvinklar har samma värde.

För att nå dit krävs att medborgarna känner att demokratin ligger närmare väljarna tillsammans med en utveckling där alla i sanning delar upplevelsen att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar snarare än ökar.

Min vision för ett bättre Sverige innehåller även målet om att Sverige på nytt ska bli ett land där alla lever i harmoni och känner en stark optimism inför den framtid vi ska möta tillsammans.

Ju mer människor kritiserar min vision och säger att den är omöjlig och ogenomförbar ju starkare blir viljan att bevisa alla belackare om motsatsen.

Allt går att förändra bara man lyfter blicken och ser längre än till nästa vecka, nästa månad, nästa kvartal eller till och med nästa år – Eller som för de flesta politiker fram tills nästa opinionsundersökning.

Förändring sett ur politisk kontext kräver en vision om något som är bättre än det som finns idag – Därtill att visionen konkretiseras i en god plan byggd på en stark och solid ideologisk grund.

Förändring tar dessutom tid och kräver hårt arbete – Men mest av allt kräver förändring precis det som Palme anförde – En okuvlig vilja att förändra.

För egen del har visionen konkretiserats i en plan för ett bättre Sverige som hittat sin ideologiska drivkraft i de socialdemokratiska kärnvärdena kärlek – solidaritet och alla människors lika värde – Detta därför att det är just dessa kärnvärden och den politik de leder till som gör att jag är socialdemokrat i själ, i hjärta och i praktisk handling.

I ett annat tal sa Palme följande ”Som vi ser det är det inte enskilda människor som sitter vid makten – utan en rörelse och vissa idéer”. Han var noggrann med att poängtera att socialdemokratins vilja alltid har varit att förändra samhället utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

I Palmes värld innebär det ovanstående att rörelsen består av människor som vågar driva på för att förverkliga sina idéer och söka stöd för den förändringen hos väljarna – Något jag anammat fullt ut i min politiska gärning.

Samma sak gäller för min vision om ett bättre Sverige – För att uppnå det ska vi vara otrogna vad gäller vilka metoder vi använder för att uppnå visionen men oerhört trogna mot vår övertygelse och våra ideologiska kärnvärden.

Det är därför jag skapat skalan som värderar och klassificerar politik och politiska förslag som varande kärleksfulla eller giriga.

Den skalan är viktig för att kunna avgöra om de förslag och frågor som debatteras i vårt parti och i riket i stort är i enlighet med min och vår ideologiska övertygelse. Dessutom behövs den för att kunna förändra samhället utan att de ideologiska kärnvärdena går förlorade.

Skalan ska dessutom appliceras på ett enkelt sätt där grunden är att ”flertalet” ska gynnas för att ett förslag eller ett beslut ska anses vara kärleksfullt – Gynnas bara ”fåtalet” av beslutet såvida beslutet inte avser skyddandet av en grundlagsskyddad minoritet är det att betrakta som girigt.

Detta är min politiska agenda och det sätt på vilket jag kommer att agera både internt i vårt parti och gentemot andra partiers företrädare – Något jag hoppas att både partikamrater och de som följer min blogg förstått och förhoppningsvis uppskattar.

De socialdemokratiska kärnvärdena och värderingarna sammanfaller till 100% med min vision om ett bättre Sverige – De gör så därför att det yttersta målet är att skapa ett jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än dagens samhälle.

Ett samhälle där vi i sanning kan säga att ”Full valfrihet för alla på lika villkor” råder – Ett samhälle där medborgarna om de tillfrågas säger att de ser framtiden an med största tillförsikt.

Palme sa vid ett tillfälle att: ”Samhället är människornas verk – Om något är fel kan vi ändra på det”.

Palmes använde ofta vi och oss vilket är fundamentalt viktigt om vi vill leva upp till våra ideologiska kärnvärden.

Alla sammanhang där samtalet handlar om vi och dem istället för vi och oss är omöjliga om vi vill bygga ett starkt och harmoniskt Sverige för alla. Så länge vi och dem existerar kommer det alltid att finnas någon som känner sig utanför och därför betraktar förändringen som kommande från dem.

Att enbart tänka i banor om vi och oss är därför första steget i bygget av ett jämlikt samhälle.

För egen del har jag redan applicerat vi och oss i allt mitt tänkande och i allt jag gör. Ibland händer det att jag talar om vi och oss i jagform här på bloggen vilket får många att beskylla mina inlägg för att vara både självsäkra, diktatoriska och verklighetsfrämmande.

Låt mig därför en gång för alla klargöra att mina inlägg aldrig handlar om vad som är bäst för mig som individ – Snarare om vad som är bäst för vi och oss som kollektiv mätt på den skala som sträcker sig mellan kärlek och girighet.

Med ett tänkande i termerna vi och oss blir det enklare för alla och envar att inse att jag tycker och argumenterar som jag gör därför att jag insett att det bara är genom att argumentera utifrån våra grundläggande ideologiska kärnvärden som politiken kan bli en angelägenhet för alla och inte bara för experter och en smal politisk elit.

Palme sa en gång: ”Vi behöver aldrig överlämna beslut till experterna och specialisterna. Politiken är åtkomlig för var och en att bedöma ty den bestäms ytterst av värderingar och idéer”.

Att ta strid för idéerna genom att lyfta upp den ideologiska debatten och aktivt arbeta för att få människorna att förstå vår ideologi är således en kamp för att infria Palmes övertygelse om att ”Alla kan ta ställning – Även till de största och svåraste frågorna” bara de känner ideologin och idéerna som bär frågorna.

Förverkligandet av min vision för ett bättre och mer harmoniskt Sverige saknar inte utmaningar – Tvärt om är utmaningarna fler och större än någonsin tidigare – Inte minst bland vissa av mina egna partikamrater.

En sak dock kan du som läsare och väljare vara helt säker på och det är att viljan att förverkliga visionen växer ju större utmaningarna blir – Allt är möjligt bara viljan är stor nog.

Tillsammans är vi starka – Därför hoppas jag att så många som möjligt vill förena sig med mig och oss socialdemokrater för förverkligande av ett bättre och mer jämlikt Sverige där alla människor har lika värde.

 • Ett Sverige där det finns bostäder för alla.
 • Ett Sverige där alla har ett arbete att gå till.
 • Ett Sverige där de sociala trygghetssystemen fungerar när olyckan är framme och förhindrar fortsatt arbete.
 • Ett Sverige där man i tider av arbetslöshet kan få sin försörjning genom en fungerande a-kassa.
 • Ett Sverige där fackföreningarna är starka nog att genom kollektivavtal tillse att det blir en rättvis föredelning av företagens vinster.
 • Ett Sverige där skatteplaneringen stoppas så att välfärden kan tryggas.
 • Ett Sverige där offentlig sektor är offentlig och drivs i offentlig regi och inte av privata vinstdrivande företag.

Och mest av allt ett Sverige där medborgarna känner delaktighet i politiken fullt ut övertygade om att förändring är möjlig så länge den sker för flertalets bästa – Detta genom att inse att vi tillsammans av egen kraft och eget engagemang kan skapa den ljusa framtid vi alla tror på och förtjänar. 

Avslutningsvis vill jag avge ett löfte till er alla – Mitt engagemang i politiken grundar sig inte på personlig vinning – Mitt engagemang vilar i sin helhet på visionen om att vi alla tillsammans genom hårt arbete kan bygga ett bättre och mer jämlikt Sverige för alla.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

God Jul till alla med hopp om ett bra och progressivt 2018.

Av , , 28 kommentarer 2

Så här i juletid brukar vi ju ge bort julklappar till nära och kära och i det avseendet vill jag inte vara sämre – Därför ger jag alla mina följare och alla som stödjer mig politiskt en julklapp i form av vilken politik jag ska stå upp för kommande år.

Till att börja med vill jag föra en enkel och tydlig politik – En politik som tar fasta på medborgarnas oro och en politik som åtgärdar de problem som är orsakerna till att många svenskar idag upplever osäkerhet och rädsla.

Den sortens politk tror jag är efterlängtad bland i ett Sverige som fortfarande lider av efterdyningarna av 8 år av girig nyliberal politik som slitit sönder samhället genom att kraftigt öka skillnaderna mellan fattig och rik.

RÄTTEN TILL ETT ARBETE – RÄTTEN TILL EN BOSTAD – RÄTTEN TILL SOCIAL TRYGGHET – RÄTTEN TILL SJUKVÅRD – RÄTTEN TILL SCHYSSTA ARBETSVILLKOR och RÄTTEN TILL LIKA VÄRDE FÖR ALLA MÄNNISKOR är grundbultar som ska omfatta ALLA – Inte bara ett utvalt fåtal.

Med mod, dådkraft och hårt arbete ska vi visa och staka ut vägen för hur dessa rättigheter ska infrias.

Allt detta och mer därtill kan och ska vi lösa med Socialdemokratisk politik – Dock fodrar det en återgång till den politik vi förde tidigare – Den politik som skapade det Sverige som präglades av harmoni, optimism och framtidstro.

Rätten till ett arbete ska säkerställas genom en massiv satsning på skapandet av nya arbetstillfällen – Främst inom offentlig sektor men även genom kompetensutveckling av de vars kompetens behöver höjas för att möta arbetsmarknadens krav. Därutöver genom satsningar på entreprenörskap och småföretagande.

Rätten till en bostad ska vi säkerställa genom införandet av en Bostadsförsörjningslag – Dvs. den lag som stipulerar att alla landets kommuner måste förse alla med behov av en bostad med en bostad – Den lag som ser till att allmännyttan bygger nytt och återtar initiativet när det gäller byggande och förvaltning av hyresfastigheter. Dessutom genom att införa amorteringskrav och genom att fasa ut räntesubventioner på bostadslån.

Rätten till socialtrygghet ska vi säkerställa genom att återställa nivåerna i sjukförsäkringen och a-kassan och genom att öka personaltätheten inom omsorgen och skolan.

Rätten till sjukvård av god kvalitet ska vi säkerställa genom att tillse att det finns tillräckligt många anställda i sjukvården för att klara av att ge alla god sjukvård. Att skrota LOV för att skrota hyrläkarsystemet är ett av stegen och hur det i övrigt ska gå till har jag beskrivit ingående i en rad inlägg.

Rätten till schyssta arbetsvillkor ska vi säkerställa genom att ge landets fackföreningar större inflytande och genom att kräva svenska avtal och villkor på svenska arbetsplatser oavsett vart ifrån arbetstagarna kommer.

Rätten till alla människors lika värde ska vi säkerställa genom att bli bättre på integration av invandrare samt genom att reformera skattesystemet så att tillräckligt mycket skatter betalas för att klara välfärden och pensionerna.

Möjligheten att skatteplanera ska begränsas kraftigt och helst stoppas helt och hållet. Vidare ska arbetsgivaravgifterna och dagens lönebikostnader skrotas och istället ersättas av en produktionsavgift som utgår oberoende av om tillverkningen sker manuellt eller maskinellt.

Bank & finansindustrin ska regleras så att dessa inte kan skapa situationer som gör att de på grund av vidlyftiga affärer och stort risktagande riskerar att gå i konkurs och därmed bli en belastning för landets skattebetalare.

Sist men inte minst bör vi Socialdemokrater enligt mitt förmenande öppet deklarera att vi aldrig kommer att tveka att höja skatten för högavlönade och för de med stora förmögenheter om åtgärderna ovan inte skapar tillräckligt med skatteintäkter för att klara välfärden.

Gör vi allt detta vilket är ett måste att göra om vi på nytt vill se ett Sverige fyllt av harmoni, optimism och framtidstro – Ja då har vi återskapat det kärleksfulla Sverige som existerade fram till mitten av 19080-talet.

Med det sagt vill jag tillönska er alla en riktigt God Jul!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”