Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Att moderaten Hanif Bali kallar domarna i Sveriges domstolar för ”jävla syltryggar” är inte okay.

Av , , 73 kommentarer 7

På politiker som sitter som riksdagsledamöter i Sveriges Riksdag som är landets lagstiftande församling ställs större krav än på övriga samhällsmedborgare – Därtill stora krav på ett korrekt beteende och en respekt för skillnaden mellan lagstiftande och dömande församling.

Det förhållningssättet lever definitivt inte moderaternas riksdagsman Hanif Bali upp till efter sitt uttalande på Twitter om att domarna i Sveriges domstolar är att betrakta såsom varande ”jävla syltryggar”.

Att Hanif Bali därtill bygger sitt påstående på något som inte är sant gör saken etter värre.

Förvisso använder Donald Trump Twitter för att sprida hat och ”fake news” på ett aldrig tidigare skådat sätt men att samma sak ska tillåtas ske bland svenska riksdagsledamöter tycker jag är helt fel.

Som ledamot i Sveriges Riksdag ska man vara noga med att vinnlägga sig om att allt man kommunicerar utåt är med sanningen överensstämmande vilket inte stämmer in på Hanif Balis agerande.

Det Hanif Bali beskyller det svenska domstolsväsendet för är inte samt och att sprida osann information om det svenska domstolsväsendet är som jag ser saken ett så stort klavertramp av en som sitter i landets lagstiftande församling att moderaterna snarast möjligt borde fråga sig om nämnde Hanif Bali kan fortsätt att företräda dem som parti i Sveriges Riksdag.

Sedan är detta inte första gången Hanif Bali är ute på tunn is och enligt mitt förmenande kan inte ett sådant beteende tillåtas fortsätta då den sortens beteende sakta men säkert maler ner det förtroende svenska riksdagsmän har hos landets befolkning.

Riksdagsledamöter ska veta att bete sig som det anstår en riksdagsledamot – Klarar de inte av det har de inte i Sveriges Riksdag att göra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

År det rätt att arbetslösa ska tvingas flytta för att inte förlora sina bidrag?

Av , , 56 kommentarer 0

Alliansen införde under sin tid ett regelverk som innebär att arbetslösa tvingas flytta dit jobben finns om de kan beredas arbete på en annan ort än den de bor på – Ett regelverk som jag i grunden anser vara fel även om andemeningen kan vara rätt i vissa fall.

Före en ensamstående utan barn och utan direkta bindningar till den ort man bor på ser jag inga problem med ett sådant regelverk även om min grundinställning är att all flytt måste bygga på frivillighet och en vilja att flytta från den som är arbetssökande.

Att regelverket ska omfatta de som lever i ett förhållande och de som har barn ser jag som uteslutet då dessa regler för dem leder till många oönskade konsekvenser.

Att tvinga en förälder som lever ensam men har barn från ett tidigare förhållande att flytta för att komma i arbete samtidigt som en flytt innebär att man skiljs från sina barn är grymt och hänsynslöst och så vitt jag kan förstå ett brott mot FN:s barnkonvention som ger barn oinskränkt rätt till bägge sina föräldrar.

Sedan finns det många andra faktorer som behöver vägas in för att undvika att kränka individens personliga integritet.

 • Lever den arbetslösa i ett förhållande?
 • Har den arbetslöses partner arbete på den ort man bor på?
 • Har ser den arbetssökandes sociala skyddsnät i form av familj ut på den ort man ska tvingas flytta från.

Att hänsyn tas till dessa frågor tycker jag är viktigt då vi som samhälle aldrig ska tillåtas splittra familjer.

Till att börja med finns ofta en partner som även den måste beredas ett arbete för att familjen inte ska splittras. Därtill finns det många gånger barn vars situation med skolgång, kompisar och övrig social trygghet i form av idrottande mm. måste vägas in i situationen.

Sedan spelar det oerhört stor roll för både för den arbetssökande individen och dess familj om man har sitt nätverk i form av mor- och farföräldrar, nära släkt och övrig infrastruktur på den ort man tvingas flytta från då tillgång till den strukturen många gånger är avgörande för att den arbetssökande ska må bra psykiskt och därtill kunna arbeta fullt ut på de arbetstider det eventuella jobbet kräver.

Min slutsats är därför att det regelverk Alliansen införde är grymt och hänsynslöst och att debatten runt det regelverket tystnat och att vi som Socialdemokrater inte avskaffat det tycker jag är fel.

Förvisso ska vi göra allt vi kan för att förmå människor att flytta dit jobben finns men i min värld måste alla sådana åtgärder bygga på frivillighet och inte på tvång.

Vad tycker du?

Ditt svar och dina insikter är viktiga för mig då jag avser att driva frågan om att avskaffa detta enligt mig grymma och hänsynslösa regelverk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Dags att inkludera tandhälsan i högkostnadsskyddet.

Av , , 30 kommentarer 5

Enligt Socialstyrelse avstår så många som 7 av 10 från att gå på förebyggande tandläkarbesök på grund av kostnadsskäl. Därtill ser reglerna för hur länge tandvård är gratis för barn & unga olika ut i olika delar av landet. För mig innebär det att tandvård blivit en klassfråga vilket gör att jag som Socialdemokrat måste reagera.

Som Socialdemokrat vill jag därför löpa linan fullt ut och göra egenkostnaden för tandvården lika förutsägbar för individen som egenkostnaden för övrig sjukvård – Då genom att inkludera tandvården i samma högkostnadsskydd som sjukvården.

Som jag ser det är munnen en del av kroppen och behöver munnen sjukvård ser jag ingen anledning till att betrakta munnen och dess hälsa annorlunda än den övriga kroppens hälsa.

För mig är det självklart att munnen som en naturlig del av kroppen ska omfattas av samma högkostnadsskydd som resten av kroppen och att samma regler ska gälla för hur stor egenkostnaden är. 

När gränsen för högkostnadsskyddet är nådd ska vården därutöver omfattas av högkostnadsskyddet oavsett av om det handlar om tandvård eller vård av resten av kroppen.

Man ska således få räkna ihop tandläkarbesök med övriga läkarbesök inom ramen för samma högkostnadsskydd och då av samma anledning som den som låg bakom införandet av högkostnadsskyddet – Har man oturen att drabbas av sjukdom som behöver vård ska den maximala kostnaden för vården se lika ut för alla.

Jag vill dessutom se en verklighet som innebär att ett besök hos tandläkaren har samma taxa som ett besök hos läkaren eller vårdcentralen då allt annat är omöjligt i ett solidariskt samhälle.

Att vi höjt åldern för hur länge tandvård är gratis är bra och behjärtansvärt men ska vi skapa en solidarisk tandvård är ovanstående förslag ett måste.

Bakgrunden till mitt förslag är just det faktum att tandvård och munhälsa i dag blivit en klassfråga precis som jag skrev i första stycket.

Att vanliga arbetstagare många gånger tvingas prioritera genom att välja bort tandvård därför att de inte har råd och därför att ett val av tandvård innebär att något annat av livets nödtorft blir lidande hör inte hemma i ett modernt välfärdsland som Sverige anno 2017.

Att betala både 5.000 och 10.000 eller mer för tandvård är inte möjligt för t.ex. en ensamstående förälder med barn. Ligger kostnaden på den nivån eller högre är det enda återstående alternativet för många att dra ut tänderna med försämrad munhälsa och ett försämrat liv som följd.

Att tvingas dra ut tänder därför att man inte har råd att laga dem på rätt sätt är detsamma som att tvingas avstå från t.ex. en hjärtoperation eller ett byte av knä därför att man inte skulle ha råd att betala för den sortens operation.

Vad jag försöker säga är att vi som välfärdssamhälle som i allt övrigt har en sund syn på sjukvård har en oerhört märkligt och osund syn på tandvård trots att tandvård i grund och botten är sjukvård.

Alla måste en gång för alla inse att munnen är en naturlig del av kroppen – Därtill att god munhälsa är en förutsättning för välmående och en förutsättning för att människor ska kunna utnyttja sin fulla potential i livets alla skeden.

Jag vill gå så långt som till att hävda att dålig munhälsa tillskapad därför att man inte har råd att gå till tandläkaren ligger som en våt filt över individens möjligheter att känna stolthet över sig själv och ha det självförtroende som är grundförutsättningen för att orka med att sträva efter personlig utveckling, vidareutbildning och karriär.

Med detta sagt så ska samhället och samhällets vårdsystem inte skapa och förstärka bilden av ett samhällsbygge med ett A och ett B-lag. 

I mitt Socialdemokratiska Sverige ska vi bara ha ett lag – Ett A-lag och ska det bli verklighet ska tandvården framgent betraktas som alla annan sjukvård och munnen som en naturlig del av kroppen och ingå i samma högkostnadsskydd som resten av kroppen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

I Centerpartiets Sverige är alla som inte gör karriär att anse som förlorare.

Av , , 24 kommentarer 5

Egentligen hade jag tänkt mig at skriva om en helt annan sak – Nämligen framgångsfaktorerna inom socialdemokratisk politik som gör att vårt stöd hos väljarna växer sig starkare dag för dag. 

Ibland blir det inte som man tänkt sig och att skriva om Centerpartiet och dess dolda agenda för att avskaffa demokratin signerad Annie Lööfs personliga ledarskapscoach Malin Dohlwitz-Strindlund känns betydligt viktigare för stunden – Därför får det inlägget anstå och komma senare.

En annan anledning till att jag skriver i ämnet är därför att jag är förvånad över hur ett etablerat politiskt parti med så lång historia som centerpartiet kan tillåta att partiet styrs av andra än partiledningen och partiledaren och då i enlighet med det partiprogram som  i demokratisk ordning är formulerat av partiets medlemmar.

Sedan när blev det kutym i Centerpartiet att det är partiledarens personliga ledarskapscoach som styr partiet och formulerar dess politik?

Ju mer jag läser av det Centerpartiets dolde partiledare skriver på Dagens PS ju mer illa till mods känner jag mig – Illa till mods på grund av Malin Dohlwitz-Strindlunds syn och grava påhopp på tjänstemän i offentlig förvaltning likväl som på politiker och vanliga arbetstagare.

Förvisso har jag som person varit aningen kritisk gentemot vissa tjänstemän i vår kommun i enskilda ärenden men det får nog anses vara rena västanfläkten jämfört med den syn som Malin och Centerpartiet ger uttryck för i hennes krönika/krönikor i Dagens PS.

Håll tillgodo med följande påståenden från Malin hämtat från krönikor i Dagens PS. 

 • Malin påstår att hennes hemkommun Värmdö där hon är inblandad i politiken som centerpartist inte är politiskt styrd utan styrd av inkompetenta tjänstemän som bara fungerar som pappersvändare och därtill saknar respekt för skattebetalarnas pengar.
 • Malin påstår att många folkvalda fritidspolitiker och heltidspolitiker är inkompetenta därför att de saknar erfarenhet av att jobba som entreprenörer, egenföretagare eller företagsledare i näringslivet.
 • Malin påstår lite tillspetsat om man analyserar det hon skrivit att partipolitik och maktkamper baserade på skild ideologisk övertygels bör förbjudas inom kommunpolitiken till förmån för ett system där alla partier tvingas rösta som det styrande partiet vill.

Min enkla fråga till alla centerpartistiska kommunpolitiker och rikspolitiker är om den synen är Centerpartiets officiella syn på offentliga tjänstemän och på hur kommunpolitiken bör fungera?

Sedan måste jag än en gång få lyfta upp sambandet mellan det Malin Dohlwitz-Strindlund skriver om i sina krönikor och det politiska budskap Annie Lööf offentligt förmedlar såsom varande Centerpartiets partiledare.

Frågar du mig och andra som efter mitt första inlägg i ämnet varit inne och granskat det Malin Dohlwitz-Strindlund skriver om i sina krönikor så är det Annie Lööf framför officiellt inget annat än samma åsikter Malin tidigare framfört i sina krönikor.

Att det är så är borde få alla att förstå att det är Annie Lööfs personliga ledarskapscoach och hennes personliga värderingar snarare än partimedlemmarnas vilja och partiprogrammet som formulerar Centerpartiets politik.

I krönika efter krönika spyr Malin galla över alla förlorare i samhället som enligt henne är hela den grupp som misslyckats med att bli entreprenörer, egenföratagare, företagsledare i storföretag eller toppolitiker.

Samma budskap repeteras sedan av Annie Lööf om än inlindat i andra ord – I Centerpartiets Sverige är alla som inte är entreprenörer, egenföretagare, storföretagsledare eller toppolitiker att anses som misslyckade och som något vi som samhälle borde se ner på – Detta om man på djupet tolkar det Annie säger.

För mig är det ett allvarligt tecken att ett politiskt parti – I detta fall Centerpartiet inte styrs av den partiledning partiets medlemmar röstat fram och av de beslut som partiets medlemmar via motioner och beslut fattat på partiets kongress.

Att Centerpartiet, dess politik och dess värderingar och människosyn indirekt styrs av Annie Lööfs personliga ledarskapscoach är ett stort demokratiproblem och ett kraftigt åsidosättande av den interna demokratin.

Att Centerpartiet via Annie Lööf visar tecken på att Centerpartiet precis som Malin Dohlwitz-Strindlund ger uttryck för i sina krönikor vill se ett Sverige styrt av annat än folkvalda politiker är ett stort hot mot demokratin.

Det Malin förordar i sina krönikor en övergång till en ordning med yrkespolitiker valda utifrån deras tidigare arbete som entreprenörer, företagare eller toppchefer i näringslivet – Därtill att landet därefter ska styras på samma sätt som när företagsledare styr näringslivets storföretag.

Kort sagt en återgång till ordningen med ståndsparlament eller möjligen tvåkammarparlament där vanliga väljare har litet eller inget inflytande över hur den förda politiken ska utformas,

Att dessa idéer från Malin nu fått fotfäste i Annie Lööfs politiska budskap är ett ännu större problem och om det skulle bli verklighet det demokratiska samhällets död.

Jag rekommenderar därför mina läsare att läsa de krönikor Malin Dohlwitz-Strindlund skriver i dagensps.se och jämföra dem med Annie Lööfs politiska budskap.

Den som gör det kommer att finna en skrämmande bild för vad som komma skall om Centerpartiet får reellt inflytande i en eventuell Alliansregering – Därtill hur Centerpartiets framtida politiska agenda signerad ledarskapscoachen Malin Dohlwitz-Strindlund ser ut.

Skulle det inträffa kommer det att bli nödår för den vanlige arbetstagaren och framför allt för alla som har oturen att bli sjuka eller arbetslösa.

Avslutningsvis så tror jag att en ordentlig granskning av Centerpartiet från journalisthåll kommer att bli nästa stora sak i etablerade media – Ett påstående jag tror mig ha fog för då många av de saker jag tar upp i mina blogginlägg citeras i riksmedia såsom Expressen med flera där jag till och med nämnts vid namn.

Den stora anledningen till att det som händer i Centerpartiet kommer att attrahera riksmedia beror på att Malin Dohlwitz-Strindlund i flera av sina krönikor spytt enorma mängder galla över journalister på borgerliga tidningar och media som enligt henne är svikare därför att de skriver negativt om Centerpartiet och borgerligheten

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Centerpartiets egentliga ledare heter inte Annie – Hon heter Malin.

Av , , 64 kommentarer 8

Jag har länge funderat på varför Centerpartiet gått så långt till höger inom politiken i oerhört många frågor och på varför Centerpartiets Annie Lööf blivit så uttalat aggressiv och arrogant gentemot vanliga löntagare i sitt sätt att argumentera.

Främst av allt har jag funderat på vad anledningen är till att Annie Lööf och Centerpartiet numera ser ner på och önskar stampa på folkflertalet och på merparten av alla vanliga löntagare.

Nu tror jag mig ha funnit svaret på den frågan – Svaret på att det blivit så stavas så vitt jag kunnat finna Malin Dohlwitz-Strindlund – Den kvinna som fungerar som Annie Lööfs personliga ledarskapscoach.

Att det det är så beror i grunden på att det är Malin Dohlwitz-Strindlund och inte Annie Lööf som styr i Centerpartiet i realiteten.

Att det blivit på detta sätt är lätt att förstå om man har kunskap om hur ledarskapscoacher arbetar med sina klienter.

Som jag ser saken så har denna Malin hjälpt Annie Lööf att poppa upp sig och stärka sitt självförtroende och i takt med att självförtroendet växt har Annies tillit till coachen stärkts.

Jag betvivlar på inget sätt att Malin har stor del i det faktum att Annie Lööf under lång tid byggt upp sin image och kommit att betraktas som Sveriges populäraste partiledare då det är precis den sortens saker en personlig ledarskapscoach ska ägna sig åt

Det är nu när tilliten till coachen är total som felaktigheterna börjar göra sig gällande. Istället för att fortsätta att coacha och öka på självförtroendet mer har coachen tagit över och börjat forma centerpartiets politik.

Personliga ledarskapscoacher till partiledare ska inte blanda sig i den politik som ska föras – Personliga ledarskapsciaoacher ska utveckla partiledarna som människa.

Den politik som Annie Lööf nu börjar ge uttryck för är enligt mitt förmenande en politik många av partiets trotjänare och kärnväljare inte känner sig bekanta med därför att den nu förda politiken i grund och botten är renodlad högerpolitik kryddat med stänk av SD:s främlingsfientlighet.

Mitt råd till Centerpartiets partistyrelse och till partiets alla lokala företrädare och partimedlemmar är därför att börja fråga sig vems intressen Annie Lööf företräder?

Företräder hon de intressen och de beslut partistämman tagit eller företräder hon den politik hennes ledarskapscoach Malin Dohlwitz-Strindlund formulerat och stakat ut?

Att Centerpartiet som genom historien i grunden alltid stått upp för vanliga arbetstagare skulle börja se ner på denna stora grupp av väljare är för mig och många med mig en gåta.

En gåta fram tills dess att man läser de politiska krönikor Malin Dohlwitz-Strindlund skriver i Dagens PS:

Etter att ha läst ett antal krönikor i Dagens PS på nätet skrivna av nämnda kvinna förstår jag varför.

Den politik Malin som därtill är styrelseledamot i Värmdöcentern står för är inte traditionell Centerpolitik utan renodlad högerpolitik med inslag av samma främlingsfientlighet som symboliserar SD.

De krönikor jag har läst ett antal av är oerhört aggressiva och de påhopp denna kvinna gör på oss Socialdemokrater som parti och på den politik vi för som gynnar vanliga arbetstagare saknar motstycke bland övriga centerpartister.

Att Malin därtill angriper och kallar de Allianspolitiker och de borgerliga ledarskribenter som inte stödjer hennes politiska linje för inkompetenta svikare säger säkert en hel del om hennes syn på politik.

Mitt skrivande i detta ämne kommer därför att fortsätta i ett antal inlägg vid väl valda tillfällen så att jag kan måla upp en bild av den hemska människosyn Malin Dohlwitz-Strindlund står för inom svensk politik.

Jag vill med bestämdhet påstå att Malin Dohlwitz-Strindlund står för en girig och egoistisk politik och för en syn på vanliga arbetstagare som är densamma som extremhögerns.

Därtill med en extra krydda av looserstämpel på alla de människor som inte lever upp till Malins epitet om bara människor som driver egna företag är att betrakta som bra och lyckade människor.

I detta inlägg ska jag ge ett litet smakprov på hur hon uttrycker sig och mer följer – Håll till godo:

 • Regeringen har lagt en bidragsbudget som gynnar arbetstagarna för att försöka vinna valet 2018 – Det är ett högst spel som jag verkligen hoppas misslyckas.
 • Ökade bidrag minskar incitamentet att arbeta – Jag vill hellre ha lägre marginalskatt för höginkomsttagare än höjt barnbidrag.
 • De 2.7 miljarder regeringen vill lägga på återinförda avdrag för fackföreningsavgiften är orättvist och ger i praktiken en skattesänkning för miljoner fackmedlemmar men inga skattesänkningar för företagare.

Mer kommer som sagt att följa när jag i lugn och ro fått tillräckligt med tid över för att läsa alla hennes krönikor och på djupet analysera den människosyn hon representerar.

Hur Malins människosyn ser ut avslöjas i den presentation Malin ger av sig själv – En presentation där hon säger sig vara ledarskapscoach till höga ledare i näringslivet, till toppolitker, till entreprenörer och till Annie Lööf med fokus på resultat, business och välmående för de människor hon coachar.

Utifrån den presentationen är det lätt att inse att de människor som inte kan betala för hennes tjänster och därför inte förtjänar hennes hjälp till personlig utveckling är att betrakta som förlorare som förverkat sin rätt till välfärdssamhällets stöd.

Med det sagt är det lätt att förstå den politik hon formulerat och fått Annie Lööf att effektuera – Bäva månde Centerpartiet och bäva månde de som till äventyrs lägger sin röst på den sortens Centerparti.

Fortsättning följer!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Uppropet #meToo kommer att leda till förändrat manligt beteende.

Av , , 30 kommentarer 1

Kvinnors kamp för att bli helt jämställda med oss män har pågått länge och sett ur min synvinkel så är det globala uppropet #meToo den sista striden innan den kampen är över vad gäller kvinnors äganderätt till sin egen sexuella och okränkbara integritet.

Många män försöker avfärda #meToo som en övergående modenyck – För egen del ser jag uppropet som den sista striden i kvinnans frigörelse från manligt förtryck.

Precis som Stefan Löfven och många andra så tycker jag att det är oerhört tragiskt att vi som män inte kan respektera det faktum att alla människors sexuella integritet är okränkbar.

Att nyhetsvärdet är störst när man kan skriva om en medial kändis i samband med detta är rätt självklart men saken går bra mycket djupare än så och borde i klartext innebära att alla vi män inombords ställer oss frågan om vilket beteende som är acceptabelt i vår relation till kvinnor.

Jag håller helt med Stefan Löfven när han säger att vi män måste fundera över vad som är manligt när män talar inbördes och att vi som nation aldrig kan ge oss innan denna för samhällsbygget viktiga fråga fått en lösning som innebär att mäns direkta och indirekta sexuella trakasserier mot kvinnor upphör helt och hållet.

För egen del har jag alltid sett kvinnan som min jämlike och som en människa av kött och blod som förtjänar samma respekt som alla andra människor.

Därtill tror jag att alla män som liksom jag lever i en relation med en kvinna innerst inne vet att familjelivet fungerar som allra bäst när man och kvinna är varandras jämlike i allt de gör och i allt de bestämmer.

Jag vill därför avsluta detta inlägg med att upprepa ett påstående jag gjort i ett tidigare inlägg i samma ämne – Män som ägnar sig åt att trakassera kvinnor sexuellt eller begår sexualbrott är inga riktiga män utan ynkryggar utan självkänsla och självförtroende.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Liberalen Peder Westerberg far fram med osanning om oss Socialdemokrater.

Av , , 72 kommentarer 4

Jag tvingas konstatera att Liberalen Peder Westerberg försöker beslå oss Socialdemokrater med en osanning om att vi ägnar oss åt falsk marknadsföring därför att vi vill begränsa vinsterna i välfärden.

Enligt Peder försöker Socialdemokraterna positionerna sig som ett mittenparti som enligt samma Westerberg låter Vänsterpartiet styra vår politik helt och hållet.

Det påståendet från Peder Westerberg är givetvis helt felaktigt.

I sitt blogginlägg ondgör sig Peder över att vi Socialdemokrater vill stoppa vinsterna i välfärden – Något jag förstår att han som liberal och förespråkare av nyliberal politik vars enda syfte är att slå sönder vår gemensamma välfärd tycker därför att vår inställning att stoppa vinsterna i välfärden stoppar varje sådant försök.

Därtill insinuerar Peder Westerberg att vi Socialdemokrater i nästa steg kommer att förbjuda företag som vill sälja saker till kommunen genom att delta i kommunala upphandlingar att göra vinster på det de vill sälja till kommunen – Ett lika konspiratoriskt som falskt påstående från Peder Westerberg.

Sverige är ett av endast två länder i världen som tillåter vinster i företag inom välfärdssektorn – Att vi Socialdemokrater som varande ett ansvarstagande parti i regeringsställning vill att våra gemensamma skattepengar ska användas till det de är avsedda för snarare än till vinster som går rakt ner i privata fickor är sund och ansvarstagande politik.

Sedan kan jag upplysa Herr Westerberg om att Socialdemokraterna på inget sätt är ett mittenparti utan snarare ett parti som står till vänster om mitten därför att vi som parti företräder det arbetande folkflertalet.

Att vi på grund av inställningen att skattepengar anslagna för vård, skola och omsorg ska gå till vård, skola och omsorg skulle vilja förbjuda företag som säljer varor till kommuner och landsting från att tjäna pengar på sin verksamhet finns inte i vår politiska agenda Peder.

Precis som dig så ser vi landets företag – Speciellt de små och medelstora tillsammans med offentlig sektor som viktiga delar som bär upp Sveriges välfärd.

Det är av den alledningen vi förespråkar demokratisk socialism och en sund blandekonomi där det privata håller sig på sin kant och låter offentlig sektor sköta sitt i egen regi utan privat inblandning.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD backar kraftigt även i DN/Ipsos opinionsundersökning.

Av , , 48 kommentarer 0

Jag måste tillstå att det känns oerhört bra att SD precis som jag förutspått länge befinner sig i en nedåtgående spiral samtidigt som siffrorna för oss Socialdemokrater pekar uppåt och nu är +30% beroende på vilken opinionsundersökning man tittar på – Ett resultat som för övrigt ligger nära vårt valresultat i förra valet.

DN/Ipsos som publiceras nu visar att SD tappat hela 2,7% på en månad och nu är nere på 15% – Röster man förlorat till Moderaterna som även tagit röster från andra partier inom Alliansen.

Analyserar man resultatet av opinionsundersökningen ger det vid handen att Socialdemokraterna vinner röster från andra partier på vänsterkanten samtidigt som M tar röster från alla de övriga Allianspartierna och från SD.

En annan sak som analysen ger vid handen är att Moderaterna stärkts på bekostnad av SD och att den forna Alliansen om man räknar in KD som ligger klart under riksdagsspärren är nästan jämnstora med det rödgröna partierna.

Det tydligaste resultatet i opinionsundersökningen är att rörelserna bland väljarna skapat en enda klar och tydlig förlorare – SD!

Det ska självfallet bli intressant att följa kommande opinionsundersökningar från de olika opinionsinstituten och min tro är att SD redan under det första kvartalet på sin resa ner mot de 10% jag förutspått att de ska få i nästa val kommer att nå en nivå som ligger under den nivå de erhöll i valet 2014.

Allt pekar på att det kommer att bli som jag förutspått redan för 2 år sedan – SD kommer att hamna på ett röstetal runt 10% i nästa val samtidigt som KD med dunder och brak åker ut ur riksdagen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Som Socialdemokrater ska vi leva som vi lär och föra politik som gynnar folkflertalet.

Av , , 44 kommentarer 1

Till att börja med så vill jag säga att jag är och för alltid kommer att förbli Socialdemokrat – Bara så att alla som med jämna mellanrum brukar föreslå att jag ska byta parti vet att det aldrig kommer att inträffa.

De saker jag inte gillar i den politik vi som parti för kommer jag att göra mitt yttersta för att förändra och skaffa stöd för så att vår politik i allt den gör lever upp till vår ideologi och därmed innebär att vi som Socialdemokrater kan leva som vi lär.

Med det sagt är min grundinställning att vi som det arbetareparti vi är alltid måste stå upp för den politik som gynnar det arbetande folkflertalet – Allt annat är att säga en sak och sedan göra tvärt emot.

Tvärtemot vad några av mina folkvalda partikamrater verkar anse anser jag att vi gör helt fel i bland annat följande fall:

 • I förslaget att höja pensionsåldern till 69-års ålder och möjligheten till förtida pension från 61 år till 63 år – Ett förslag som per automatik höjer den ordinarie pensionsåldern till 67 år – Då trots att vi vet och har kunskap om att den genomsnittliga pensionsåldern för bland annat Kommunals medlemmar är strax över 63 år på grund av fysiskt tunga arbeten.
 • I förslaget från Vännäs Socialdemokrater att minska arbetstiden med 5% för de som jobbar i äldre- och LSS-omsorgen i Vännäs kommun – Ett urbota dumt förslag som äventyrar försörjningen för alla som arbetar i de verksamheterna.
 • I vår hållning att som socialdemokratiska politiker avstå från att i samband med offentliga upphandlingar av offentlig serviceverksamhet i upphandlingens skallkrav avstå från att kräva att all personal ska följa med till den nya entreprenören vid entreprenörsbyte. Avstå från att kräva att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm och att avstå från att all tid en anställd tillbringar på jobbet med avdrag för 1 timmes rast ska vara betald tid.
 • Att avstå från att förändra och skriva om skatteavtalen med andra länder för att förhindra skatteplanering.
 • Att avstå från slopande av räntesubventionerna på bostadslån.

Att kalla sig Socialdemokrat och företrädare för vår ideologi utan att leva upp till ovanstående är otänkbart för mig som varande Socialdemokrat.

Med det sagt lovar jag därför dyrt och heligt att jag som Socialdemokrat i allt jag gör – Förtroendevald eller inte kommer att göra allt som står i min makt för att skapa majoritet bland medlemmarna i partiet för att leva som vår ideologi förespråkar och se till att sakerna på listan ovan åtgärdas.

Därtill lovar jag dyrt och heligt att fortsätta att vara ”finnen i röven ” på alla partikamrater som inte lever som vår ideologi lär och förespråkar.

Politik handlar om att leva som man lär och om att genomföra det man lovat väljarna.

Som Socialdemokrater har vi lovat väljarna att stå på arbetarnas sida och företräda dem i allt vi gör för att skapa ett jämlikare samhälle där inkomsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag.

Det löfte tar jag på största allvar och lovar därför att jag ska göra allt som står i min makt för att infria både löftet och de förväntningar väljarna har på socialdemokratisk politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Många manliga SD sympatisörer har en förskräcklig kvinnosyn.

Av , , 43 kommentarer 3

Jag har skrivit två inlägg med anledning av uppropet #meToo – Bägge med innebörden att jag fullt ut stödjer uppropet och att jag hoppas att uppropet en gång för alla löser problemet med mäns sexuella trakasserier gentemot kvinnor permanent.

I mitt andra inlägg påstod jag dessutom att uppropet #meToo helt skjuter hål på SD:s rakt igenom falska budskap om att sexualbrott är en företeelse som är isolerad till invandrade män vad gäller vem som är förövare – Då baserat på det som framkommit i uppropet.

Jag ska på inget sätt påstå att jag är speciellt förvånad över att kommentarsfälten på min blogg fullkomligt exploderade efter det påståendet där SD:s anhängare i stor skala kommenterat och påstår att jag har fel och att det inte är sant att män trakasserar kvinnor sexuellt på det sätt som uppropet #meToo förmedlar.

Läser man kommentarerna som skrivs noga ser man att de som kommenterar blogginläggen underkänner uppropet #meToo totalt och kallar det populistiskt och falskt.

Det beteendet får mig att dra en oerhört konkret och glasklar slutsats – Många män som sympatiserar med SD har en fruktansvärt rutten kvinnosyn och ser kvinnor som något vi män kan behandla efter eget gottfinnande.

Måhända är jag färgad av min politiska gärning men jag rekommenderar alla som tvivlar på det jag anför att gå till min blogg och läsa kommentarerna för att med egna ögon se det jag förmedlar i detta inlägg.

Tilla alla män som ser på kvinnor på detta sätt har jag bara en sak att säga – Skämmas är vad ni borde göra. Kvinnor är inga sexobjekt – Kvinnan är mannens jämlike och en människa av kött och blod som ska bemötas med största respekt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”