Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ett modernt Umeå behöver ”skrytbyggen” för att växa.

Av , , 4 kommentarer 0

Det är för mig omöjligt att förstå varför framför allt Jan Hägglund och Arbetarpartiet är emot byggandet av nya faciliteter i Umeå?  Dessutom så till den milda grad att de kallar dem ”skrytbyggen.”

Som jag ser det påvisar detta endast ett visionslöst tänkande!

En proaktiv politik med ett visionärt tänkande är vad Umeå behöver. Med ett sådant följer byggande av nödvändig infrastruktur och institutioner likt Väven och det nya badhuset Navet.

Umeå har en vision att växa till 200.000 medborgare, kanske mer, och för att göra detta möjligt krävs att vi redan idag bygger den infrastruktur som en sådan befolkningsökning kräver. Det är just byggandet av denna infrastruktur som tillsammans med ett visionärt tänkande gör befolkningstillväxten möjlig.

Så även om vi får gräva extra djupt i kommunens plånbok idag så kommer vi att få detta återbetalt med ränta när befolkningen ökar. Detta i form av ökade skatteintäkter. Således blir byggandet en investering för framtiden. En investering som kommer att ge positiv avkastning i form av framtida ökade skatteintäkter överstigande investeringens storlek.

Om vi vill växa går det inte att vänta med detta byggande. Precis som med ett industriföretag som vill växa måste vi först investera i högre produktionskapacitet innan vi ökar produktionen. I Umeå’s fall är den ökade produktionskapaciteten mer infrastruktur och mer ”skrytbyggen”, och den ökade produktionen är fler kommuninvånare.

Runt om i världen finns många exempel på varför den form av tänkande jag förespråkar fungerar. Låt mig därför lyfta upp och berätta om vad jag ser som det tydligaste exemplet på hur detta tänkande leder till framgång, Malaysia.

I Malaysia som jag hade förmånen att bo, arbeta och leva i under många år hade man under mer än 20 år en oerhört dynamisk och visionärt tänkande Premiärminister i form av Tun. Dr. Mahathir.

När han i Malaysia byggde en ny Administrativ Huvudstad för alla regeringsfunktioner kallat Putrajaya, ett IT nav i form av Cyberjaya, nya hamnar, samt den nya jätteflygplatsen KLIA (Kuala Lumpur International Airport) en bra bit utanför Kuala Lumpur, och dessutom byggde ett modernt motorvägsnät över allt i landet kallade alla honom GALEN.

Många frågade sig om han inte hade förlorat förståndet när han spenderade på detta sätt och byggde vad många ansåg vara onödiga saker.

Dock visar alla analyser att det var just detta byggande som påskyndade och möjliggjorde Kuala Lumpurs snabba tillväxt och position som tillväxtnav i Asien. Dessutom möjliggjorde byggandet Malaysias ofattbart snabba resa från varande ett fattigt utvecklingsland till en modern välmående industrination.

Allt detta möjliggjordes sålunda av en enda persons Visionära tänkande!

Slutsatsen är därför: Sluta gnälla och se problemen, se i stället på de framtida möjligheter som blir resultatet av det vi gör idag.

Tänk på mitt ordspråk som lyder: ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag.”

Tack Lennart!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens blogginlägg blir en hyllning till Lennart Holmlund och hans gärning inom Umeå politiken.

Även om media, partikamrater och politiska motståndare vid olika tillfällen ondgjort sig över Lennart’s raka sätt att vara och förhålla sig måste man förstå att han alltid handlat utifrån sin egen magkänsla. Måhända har ordvalet inte alltid varit det rätta, men utan att känna honom på djupet är jag ändock säker på att allt som är sagt och gjort är gjort med ett kärleksfullt och rent hjärta.

Jag ser Lennart som den person som alltid sätter Umeå’s och partiets bästa framför sitt eget bästa, och min uppfattning är att både Umeå och politiken behöver människor som honom. Politiker som utan längre eftertanke vågar uttrycka sina spontana reaktioner vad de än månde vara.

I dagens värld där politiken präglas av ”streamlinade” politiskt korrekta ”Politiska broilers” är politiker som Lennart mycket viktiga. Lennart har som jag ser det på ett bra sätt lyckats personifiera ideologisk övertygelse parat med viljan att alltid göra det som är bäst för Umeå som kommun.

Jag är helt säker på att han kommer att vara saknad och hoppas därför att han fortsätter att även framledes vara den Lennart Holmlund som aktivt deltar i debatten och ger den sin egen prägel.

Än en gång: TACK LENART och må din glöd aldrig falna!

Fartkameror ett hot mot Eco-driving, speciellt för den tunga trafiken.

Av , , Bli först att kommentera 1

Precis som jag skrivit är många fartkameror ett stort hot mot den tunga trafikens vilja att köra klimatsmart och ekonomiskt.

Anledningen till mitt påstående är att Trafikverket har placerat många fartkameror på ett sådant sätt att de stjälper i stället för hjälper den tunga trafiken när det gäller eco-driving.

Det jag talar om är otyget att sätta upp fartkameror vid foten av uppförsbackar, samt att sätta dem längst ner i utförsbackar.

Alla som kan något om eco-driving vet att all vetenskap säger att man bör satsa lite extra innan backen för att sedan ”rulla” över krönet. På samma sätt tjänar man mycket på att kunna rulla fritt utför, detta för att sedan utnyttja den positiva rörelseenergin som uppstår utför för att rulla fritt framåt innan man gasar på nytt.

I kuperad terräng, med flera stigningar på rad blir skillnaden i förbrukning ännu mer påtaglig om man använder sig av ett smart körsätt, något som placeringen av fartkamerorna effektivt sätter stopp för.

Dagens placeringsstrategi för fartkamerorna gör att yrkestrafiken inte kan ta ”sats” innan stigningen, samt att man måste bromsa bort all den fart man fått gratis utför för att inte ha för hög fart förbi den fartkamera som står längst ner i nedförsbacken.

Dessutom stöter vi yrkeschaufförer ofta på ett märkligt fenomen som förvärrar läget ännu mer om man försöker sig på eco-driving med tunga fordon!

Trots att vi kör med blicken långt fram och planerar vår körning väl är det fenomenet med bilar som saktar ner före varje fartkamera jag talar om.

Inte sällan är det så att personbilarna vi hade god lucka till avståndsmässigt innan fartkameran saktar ner till hastigheter mellan 70 -80 km/h vid varje fartkamera, detta trots att hastighetsgränsen är 90 km/h. Detta i sin tur förvärrar läget ännu mer för den tunga trafiken som i och med detta tvingas till ännu lägre ingångsfart innan backen.

Min fråga är därför lika självklar som enkel! Hur tänkte beslutsfattarna på Trafikverket när de bestämde placeringen av fartkameror?

I dagens tidevarv när vi alla måste göra vårt yttersta för att bidra till en bättre miljö med lägre utsläpp borde därför fartkamerornas placering tänkas över en vända till.

Jag är på inget sätt motståndare till fartkameror, snarare tvärt om då de sparar liv och skapar en lugnare trafikmiljö. Det jag vänder mig emot är hur kamerorna placerats ut.

Min vädjan till Trafikverket är därför: Tänk om, tänk rätt och se till att placeringen av fartkamerorna inte motverkar ett smart och ekonomiskt körsätt.

Flygets framtid säkrad!

Av , , Bli först att kommentera 1

Efter en välbehövlig semester är det så dags att återuppta bloggandet. I mitt första inlägg på ca 1 vecka kan jag med glädje konstatera att rättsväsendet tog sitt förnuft tillfånga och säkrade framtiden för Arlanda Flygplats.

Det kan kanske låta cyniskt att säga att de som bor i Upplands Väsby visste vad de gav sig in på när de valde att bosätta sig där, men det går inte att värja sig för sanningen.

Sverige behöver en flygplats av Arlandas storlek för att säkra fortsatt tillväxt. Dessutom måste kapaciteten byggas ut ännu mer för att klara framtida utmaningar.

Vad gäller Bromma flygplats är jag mer tudelad. Den bör definitivt finnas kvar fram till den tidpunkt Arlanda har kapacitet nog att klara även den trafik som idag använder Bromma flygplats för sina flygningar.

När det sedan gäller tidsåtgången för resandet mellan flygplatsen och Stockholm city är skillnaden inte speciellt stor mellan Arlanda och Bromma! Om man landar på ena eller andra stället spelar i sig ingen roll annat än om man ska till en plats som ligger i Brommas absoluta närhet.

Dessutom är Arlanda en mycket större knutpunkt, och ett nav för resor till resten av vår värld. En position som Bromma flygplats aldrig kommer att få.

Därför är min slutsats följande: Låt Bromma finnas kvar fram till den tidpunkt dess trafikvolymer utan problem kan sväljas av Arlanda. Därefter kan Bromma med fördel läggas ner och marken konverteras till ett bostadsområde med bekvämt pendlingsavstånd in till Stockholms City.

Avslutningsvis vill jag än en gång berömma de framsynta jurister som undanröjde framtida hinder för ökad trafik till och ifrån Arlanda flygplats.

Cirkulär ekonomi en stor möjlighet för Umeå.

Av , , 1 kommentar 1

Det brukar ju heta att ”djävulen blir religiös när han blir gammal”, detsamma kan man säga gäller mig när det kommer till hur jag ser på användandet av jordens resurser.

För några veckor kom jag för första gången i kontakt med uttrycket CIRKULÄR EKONOMI, och har allt sedan jag läste om det insett hur smart och viktigt det faktiskt är att vi så långt det är möjligt använder oss av den cirkulära ekonomin i stället för av den traditionellt linjära ekonmin.

Dessutom är cirkulär ekonomi inte allt igenom ett nytt sätt att tänka. Mycket av tankarna och idéerna har vi praktiserat historiskt i det gamla bondesamhället. Skillnaden mellan det traditionella återvändandet och cirkulär ekonomi är att att det blir som på den gamla goda tiden, men utan fattigdom.

Formeln för den linjära ekonomi vi använder oss av idag ser ut på detta sätt: Råvara – Produktion – Konsumtion – Avfall – Destruktion.

Formeln för den cirkulära ekonomin ser ut på detta sätt: Råvara – Produktion – Användning – Återvinning – Användning.

Som ni säkert förstår är den stora skillnaden att vi återvinner och återanvänder råvaran flera gånger. Detta i sin tur ställer krav på att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera. På motsvarande sätt måste de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt vara designade på ett sådant sätt att de kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning. Självklart utan att vi behöver göra avkall på funktionalitet och kvalitet.

Görs detta på rätt sätt menar Professorn i innovation och miljöstrategi vid Bradford universitetet i England, Peter Hopkinson att det i framtiden inte kommer att existera något avfall.

Enligt samme man producerar dagens moderna europeisk medborgare någonstans mellan 10 och 20 ton avfall per person och år: Enligt honom borde den siffran snarare som högst ligga runt 3 ton för att vi långsiktigt ska klara jordens miljö på ett bra sätt.

Vidare säger han att cirkulär ekonomi är en positiv modell, inte en antikonsumtionsmodell. Med en sådan modell får man återkommande pengaströmmar från samma material istället för att låta dem gå förlorade i systemet.

Fortsätter vi på inslagen väg utan att successivt ersätta den linjära ekonomin med den cirkulära ekonomin kommer vi i rasande takt att komma till en punkt där det inte finns ren luft och friskt vatten nog för jordens medborgare.

Således finns inget alternativ till att övergå till ett cirkulärt ekonomiskt tänkande.

Därför är det viktigt att framför allt miljövänner, innovatörer och företag, men även vanliga människor, inser fakta, accepterar utmaningarna, och söker produktionslösningar och affärsmodeller som stödjer den cirkulära ekonomin.

Förespråkarna för cirkulär ekonomi är noga med att betona att det finns god lönsamhet i den cirkulära ekonomin och i cirkulära affärsmodeller. Detta genom att det mervärde som adderas till råvaran i tillverkningsprocessen kan bevaras genom återanvändning. Något som i sin tur ger kunden ett lägre pris och företaget högre lönsamhet.

Ellen MacArthur Foundation har i samarbete med McKinsey tagit fram en rapport som visar att ett globalt skifte till cirkulär ekonomi skulle ge besparingar på 500 miljoner dollar, 100.000 nya arbetstillfällen och en minskning av avfallet med 100 miljoner ton över en period på 5 år om övergången sker i större skala.

Den globala utvecklingen mot cirkulär ekonomi är fortfarande i sin linda även om delandeekonomin växer stadigt och ser ut att ha skaffat sig ett stabilt fotfäste.

I framtiden kommer vi säkert att se mer av detta. En utveckling där vi i stället för att äga saker betalar hyra efter brukande kommer med cirkulär ekonomi att bli betydligt vanligare än idag. Måhända blir det så att vi i framtiden uppgraderar våra bilar i stället för att köpa nytt. Uppgraderingar som sker på liknande sätt som med uppdatering av programvara. Man bygger helt enkelt framtidens bilar enligt ett modulkoncept som medger framtida uppgraderingar.

För den unga generationen mellan 18 – 25 är funktionalitet en mycket viktigare parameter än ägande, dessutom sätter de stort värde på hållbara varumärken.

Utvecklingen mot en världsbild där ”less is more” är redan verklighet. Borta är tiden när vi människor hela tiden strävar efter att samla på oss mer och mer prylar för att visa vår framgång. I morgondagens samhälle kommer framgång snarare att visas genom att klara sig med så få ägodelar som möjligt. Vi kommer precis som jag sa tidigare att få ett samhälle där man betalar för användande, snarare än för ägande.

Som politiker ser jag därför stora möjligheter för Umeå att ta ledningen i Sverige och Europa vad gäller utveckling och implementering av cirkulär ekonomi. 

Jag grundar min uppfattning på det faktum att vi i Umeå har de grundkomponenter som behövs för att ta ledningen inom detta område.

I Umeå finns redan:

 • Ett av Sveriges ledande universitet.
 • En ung välutbildad miljömedveten befolkning.
 • Bra system för att via forskning och inkubatorer ta projekt från ide till säljbara produkter och hållbara affärsmodeller.

Min uppmaning till mina kollegor inom politiken blir därför: Låt oss omedelbart sätta oss ner och planera för hur vi ska få detta att hända och bli Sveriges ledande kommun vad gäller cirkulär ekonomi och hållbart tänkande.

Ju mer jag tänker på det ju tydligare blir bilden av Umeå som Europas Huvudstad för Cirkulär Ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvällens Uppdrag Granskning!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag måste få framhålla att jag verkligen lider med de asylsökande i kvällens Uppdrag Granskning, som uppenbarligen, och så vitt jag kan bedöma, bevisligen blivit felaktigt placerade vad gäller sitt ursprung. Detta på grund av en högst undermålig intervju utförda av anonyma intervjuare hos ett svenskt konsult företag.

Som jag ser det har Uppdrag Gransknings reportageteam gjort ett mycket grundligt arbete. Pratat med ett flertal lingvistiska experter både i Sverige och andra länder, följt upp domslut i Englands högsta författningsdomstol mm. Även om många reportage kan bli vinklade på så sätt att  man bara visar de delar som stödjer det man vill säga, går det ändå inte att bortse från att de gjort ett mycket bra journalistiskt jobb.

Till Uppdrag Gransknings reportageteam säger jag därför Grattis, och bra jobbat.

Det som förvånar mig mest är hur vi i den demokratiska rättsstaten Sverige kan ha myndigheter, i detta fall Migrationsverket, som sätter sådan tilltro till resultaten presenterade av de företag de anlitar? Detta utan att själva ha undersökt och dokumenterat företagens kompetens.

I min värld är det lika självklart som nödvändigt att man i affärsrelationer alltid säkerställer att den man anlitar är den den utger sig för att vara, och att partnern besitter den kompetens den påstår sig ha.

Innan banker och företag gör affärer med varandra gör man alltid en ”due diligence” på varandra, och tar in minst 1, ibland flera ”second opinion’s” innan man ingår avtal. Därför är det rimligt att kräva att myndigheter gör detsamma i sina affärsrelationer.

Reportaget uppvisar med all tydlig klarhet att så inte skett i detta fall. Reportaget visar istället att när det gäller denna form av intervjuer befinner vi oss på mycket svag is. Dessutom påvisas att stor rättsosäkerhet råder när det gäller trovärdigheten i den intervjurapport som sedan ligger till grund för Migrationsverkets bedömning och beslut.

För mig är det en gåta att Migrationsverket inte använder sig av ledande lingvister med specialkunskaper om respektive språk när kompletterande bedömningar ska göras.

Varför ska det vara så att Uppdrag Granskning ska behöva göra det jobb som Migrationsverket skulle gjort själva?

Jag tycker därför att det är hög tid att vi politiker en gång för alla ser till att Migrationsverket, likväl som andra offentliga myndigheter och inrättningar får ett entydigt regelverk vad gäller vilka kriterier som måste uppfyllas i form av bakgrundsinformation och verifieringsmetoder innan externa företag och partners anlitas.

I ett rättssamhälle kan det inte vara så att man förbiser eller underlåter att undersöka de företag och personer som ska producera de bevismaterial som staten sedan använder vid rättsliga prövningar.

Alla har rätt till en rättvis rättslig prövning baserad på bästa möjliga besluts och bevis underlag, svenskar likväl som invandrare och asylsökande.

 

 

 

 

Demokratisk Socialism!

Av , , Bli först att kommentera 1

Likt vad Olof Palme gjorde i 1975 års partiprogram när han pratade om demokratisk socialism, vill jag nu göra 2014 genom att driva på för ett snabbt införande av den demokratiska socialismen.

Grundbulten med solidaritet och alla människors lika värde måste gälla idag, liksom den gjorde i i 1975 års tankar och handlingsprogram. Det är fundamentalt viktigt är att se till att flertalet får makten över fåtalet.

Precis som Palme sa är det viktiga att organisera samhällsförhållandena under folkflertalets aktiva deltagande. Genom att göra så kan vi tillse att vi får en produktionsordning som inte styrs av ensidiga och begränsade vinstintressen.

Precis som Palme delar jag uppfattningen att den fredliga samhällsomdaning som sker på den demokratiska socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till människornas frigörelse.

Genom att ge medborgarna inflytande över sina arbetsplatser, genom att tillse att vi har en stark offentlig sektor, offentligt finansierad, driven av behov inte av vinstintresse kan vi säkerställa den demokratiska socialismens stabila framväxt.

En stark offentlig sektor är själva motorn i den demokratiska socialismen, en motor som genom sin blotta närvaro ser till att världsomspännande företag inte får ensidig tillgång till världens naturtillgångar, eller ensamrätt till världsomspännande handel.

Den offentliga sektorn måste stå som motvikt mot det privata näringslivet, och i lägen när detsamma blir för giriga skapa jämnvikt genom att verka inom samma områden och framkalla konkurrens. Detta för att hålla kontroll på prisutveckling, inflation och vinsternas storlek.

Palme sa att den demokratiska socialismen bygger på en tilltro på människors vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och värdighet, något jag kan skriva under på fullt ut.

Just tilltron till människans vilja och förmåga är det fundamentala i ett väl fungerande samhälle. Därför måste vi lägga om kursen, bort från det egoistiska och giriga samhälls klimat som gäller idag, till en samhällsordning som ger medborgarna tilltron tillbaka till solidaritet och gemenskap.

Om vi alla ska kunna leva sida vid sida i Sverige måste en annorlunda samhällsordning än den som präglar landet för närvarande se dagens ljus.

Därför KAMRATER, låt oss re-lansera tanken om den demokratiska socialismen, implementera den, förankra den och bygga det långsiktigt hållbara Sverige. Ett Sverige som kan tjäna som mönster och modell för resten av världen för hur ett land ska byggas för att bli långsiktigt hållbart i alla avseenden.

I den kampen kommer jag att ta täten. Allt mitt krut kommer att läggas på att förklara, lansera och driva den lika enkla som självklara teori som Palme var upphovsman till. Teorin om den Demokratiska Socialismen.

 

Skatteplanering är Djävulens verktyg!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagen efter avslöjandet om hur världens storföretag, inklusive svenska, ägnar sig åt avancerad skatteplanering står det ännu klarare hur cyniskt, egoistiskt och girigt de ser på sin rätt att skatteplanera.

Det är inte utan att man blir både oroad och brydd när de som argument för sina skattekonstruktioner för fram argument likt:

 • Vi är tvungna till detta för att skydda våra investerares pengar från framtida skatt.
 • Vi har inte gjort något olagligt, och därför är det inte omoraliskt.
 • Detta sköts av våra jurister, jag har ingen aning om varför och hur det fungerar sa VD’n för ett företag. Sagt sannolikt som ett sätt att urskuldra sig för den dåliga publiciteten.

I deras världsbild är det naturligt att inte betala skatt. Det ser helt ut att sakna betydelse att länderna och dess medborgare lider därför att allt skatteplanerande skapat gigantiska hål i medlemsländernas stadsbudgetar.

Allt som räknas för dem är att öka på förmögenheten ännu mer, detta genom att via smarta bolagskonstruktioner och effektiv lobbyism säkerställa att möjligheten att fortsätta med skatteplanering kvarstår. Detta så att man kan fortsätta att stjäla från medborgarna och berika sig själva.

Magdalena Andersson sa i en intervju från Bryssel att EU jobbar på saken sedan länge, och att man planerar åtgärder som är påbörjade sedan länge för att begränsa möjligheterna till skatteplanering ännu mer.

Min fråga är kort och gott:

Varför använder vi oss inte av den enda enkla och hållbara lösningen? Lösningen som är att riva upp alla gamla dubbelbeskattningsavtal och ersätter dem med nya som gör skatteplanering olönsam?

Som jag beskrev i gårdagens inlägg, likväl som i de inlägg jag skrivit i ärendet flera gånger tidigare här på min blogg, finns det en lika enkel som kraftfull åtgärd, som om den införs, en gång för alla skulle göra skatteplanering både onödig och olönsam.

Åtgärden jag åsyftar är att byta ut alla ”gamla” dubbelbeskattningsavtal till den ”nya” typen av dubbelbeskattningsavtal, dessutom innehållande följande avtalstext:

 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
 • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Tiden är inne för detta och jag är fullt ut övertygad om att vi kan få resten av Europa med oss.

EU, dess medlemsländer och dess medborgare brottas alla med samma problem.

 • Stora underskott i de nationella stadsfinanserna.
 • Höga arbetslöshetstal.
 • Minskade skatteintäkter.
 • Ökad invandring.

Därför tror jag att alla medlemsländer är öppna för en diskussion om hur vi tillsammans kan tillse att skatteplaneringen upphör, och att alla betalar skatt baserad på inkomst och inte på hur smarta skatteupplägg man har råd att genomföra.

Der borde vara ytterst få politiker i EU som inte vill stödja en åtgärd och linje som säkerställer framtida skatteinkomster för det egna landet. En linje som innebär att de pengar som rättsligen borde ha tillhört medlemsländernas medborgare i form av skatteintäkter ånyo blir skatteintäkter och inte konsultarvoden och aktieutdelningar till världens storföretagare och riskkapitalister.

Genom snabba och effektiva ändringar i dubbelbeskattningsavtalen säkras framtida inkomster och omvandlas till nationella skatteintäkter i stället för att hamna i fickorna på storföretagare och riskkapitalister.

Anledningen till att jag vet att dessa åtgärder kommer att fungera är därför att jag själv under lång tid tillhört världens främsta konsulter inom området bolagskonstruktioner och skatteplanering. Således vet jag även vad som behövs för att stoppa verksamheten.

Själv har jag upphört med detta sedan lång tid trots att jag aldrig gjort något olaglig, men som tänkande människa når man förr eller senare ett läge där den egna moralen sätter stopp för vidare deltagande i branschen.

Därför säger jag följande!

GÖR OM, GÖR RÄTT OCH GÖR DET SNARAST!

Låt oss visa EU och världen vilken sorts politik vi Svenska Socialdemokrater står upp för. Låt oss visa att vi står för solidaritet och likhet inför lagen, både rättsligt och moraliskt.

Vad var det jag sa om Skatteplanering???

Av , , Bli först att kommentera 1

Äntligen har så den företeelse jag skrev om här på min blogg om för första gången den 16 juni (och i flera inlägg därefter) blivit, om inte årets, så åtminstone veckans nyhet.

Det handlar självfallet om hur stora företag med hjälp av dubbelbeskattningsavtal och listiga upplägg undviker beskattning. Som reportaget visar är det inte ovanligt att man minskar skatten ner till ca 1%, detta i lägen där den snarare borde vara 25 % om man följt lagens andemening.

Genom att använda sig av konstruktioner i, som i detta fall Luxemburg, och till lösningen addera de effekter som rådande dubbelbeskattningsavtal ger möjlighet till blir detta möjligt utan att bryta mot någon lag. 

Luxemburg är bara ett av alla länder som möjliggör detta, och det vi ser är bara toppen på ett ”isberg”. Liknande upplägg finns att hitta om vi tittar på Holland m.fl. länder som även de är förhandlingsbara när det gäller skatternas storlek.

I dagens Nyhetsmorgon säger Uppdrag Gransknings journalist att den lilla tårtbit de har dokumenterad kan handla om skatterplanering på i storleksordningen 9.000 miljarder kronor i minskade skatter.

Vad detta avslöjande påvisar är först och främst hur den så kallade ”MARKNADEN” uppför sig när de får fria händer. En frihet som de skaffat sig genom att framgångsrikt lobba för avregleringar på finans och valuta marknader, och för fri rörlighet av kapital över landsgränser.

Jag har inget mot fri rörlighet, men med en sådan måste även dubbelbeskattningsavtalen reformeras, detta för att förhindra de avarter vi nu ser segla upp till ytan.

Lösningen på detta fenomen är mycket enkel! Allt vi behöver göra är att ersätta alla gamla dubbelbeskattningsavtal med den nya typen av beskattningsavtal.

Om vi använder oss av de moderna dubbelbeskattningsavtal som gäller med världens ”nya ekonomier” (läs världens utvecklingsländer), modifierar dessa lite grand, så skulle vi kunna stoppa all skatteplanering helt och hållet.

Dubbelbeskattningsavtalen ska därför ha med följande innehåll:

 • Att nedsättning av skatten i det land i vilken inkomsten genererats bara medges bara med lika mycket som man kan bevisa att man redan erlagt i skatt i annat land som omfattas av avtalet.
 • Att Ränteavdrag bara kan göras mot uppvisande av erlagd räntebetalning till erkänt utlånings institut registrerat som bank.
 • Att införa ett totalt stopp för royalty och franchise avgifter om huvudägaren till det bolag som erhåller royalty- eller franchise-avgiften till mer än 20 % har samma ägare som det betalande bolaget.

Ett inkluderande av dessa 3 enkla meningar/åtgärder skulle effektivt sätta stopp för det mesta av världens skatteplanering. Med det skulle medborgarna i de länder som idag drabbas, och går miste om stora skatteintäkter, få tillbaka det som om allt gått enligt lagens andemening med rätta borde tillhört landet och dess medborgare i form av skatteintäkter.

Dessa skatteintäkter kan länderna sedan med fördel använda till att utveckla sitt land och dess medborgare, detta i stället för att se till att de hamnar i fickorna på världens kapitalister.

Dessutom behöver länderna inte längre konkurrera sinsemellan med låga bolagsskatter. Med ett inkluderande av mina förslag i dubbelbeskattnings avtalen blir effekten att den skattskyldige aldrig kan betala lägre skatt en den högst tillämpliga skattesatsen i varje enskilt fall. 

Jag har tidigare varnat för resultatet av av en girig värld, och för det faktum att girigheten aldrig har någon gräns. Därför är det dags att vi som politiker ser till att det är politiken som styr näringslivet, inte som idag, näringslivet som styr politiken.

Därför måste Sverige, som i världen betraktas som ett som varande ett föregångsland som kämpar för rättvisa och alla människors lika värde, ta täten och i EU och andra församlingar och påtala vikten av en snabb modifiering av världens gällande dubbelbeskattningsavtal.

Med övertygelsen om att allt är möjligt! Och att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” kommer jag därför politiskt att lägga all den tid och energi som behövs för att få dessa förändringar till stånd.

 

Inför miljöskatt för flyget med omedelbar verkan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Till skillnad från många av mina partikamrater är jag FÖR ett snabbt införande av en miljöskatt för flyget.

Jag både lyssnar på, och förstår argumenten för motsatsen. Dock kan jag som Socialdemokrat aldrig stödja ett förslag som bara gynnar en resandeform, i detta fall flyget, på bekostnad av de övriga resandeformerna.

Det finns ingen rim och reson till att flyget, som för övrigt är en stor miljöbov, ska få fortsätta sin verksamhet helt utan att betala miljöskatter, medan t.ex. busstrafiken straffas med höjda miljöavgifter och nya miljöpålagor.

I min värld ska varje transportslag betala sin beskärda del av skatter och miljöavgifter, dessa ställda i proportion till hur stor miljöpåverkan de har.

Bara i en värld där varje transportslag bär sina egna kostnader blir konkurrensen rättvis och jämlik.

Vi Socialdemokrater står, och har alltid stått upp för solidaritet och rättvisa. Därför har jag svårt att förstå varför vissa av mina partikamrater förordar något som jobbar i motsatt riktning, dvs. mot ojämlikhet och orättvisa?

Om vi tänker längre än till oss själva och vår egen bekvämlighet och plånbok borde ingen sann Socialdemokrat ha problem med denna fråga. Ett införande av en miljöavgift/flygskatt är bara till för att säkerställa att alla transportslag konkurrerar på samma villkor, och att alla transportslag betalar sin proportionella andel av den globala miljöpåverkan den medför.

Visst, avståndet mellan Umeå och Stockholm är förvisso långt, men trots allt inte speciellt mycket längre än avståndet mellan Malmö och Stockholm, eller mellan Göteborg och Stockholm. Just avsaknad av miljöavgifter för flyget gör att människor bosatta på dessa orter även de använder flyget i stället för tåget eller bussen för sina resor till den Kungliga Huvudstaden.

Till de som använder argumentet att vi skrämmer bort företag från etablering utanför huvudstaden eller dess närområde, och att resten av landet med ett införande av ”Flygskatt” kommer att missgynnas vill jag framföra följande:

Låt oss först införa en miljöavgift för flyget för att därefter tillsammans sätta oss ner och arbeta fram en plattform som leder till fler företagsetableringar i resten av Sverige.

Om vi använder den palett av politiska styrmedel vi förfogar över, och ovanpå detta adderar innovativt nytänkande har jag svårt att förstå hur vi ska kunna misslyckas.

Anledningen till att företagen flyr Norrland och övriga Sverige till förmån för Stockholm har inget att göra med om flyget betalar ”Flygskatt” eller inte. Till detta finns andra anledningar.

Det är just därför vi politiker måste sätta oss ner och diskutera och planera. Vi måste upprätta en långsiktig plan för hur vi ska få hela Sverige att leva. Detta genom att fatta de politiskt beslut som gör att företagen följer våra önskemål.

Detta har fungerat alldeles utmärkt historiskt, och gör så även idag!

Allt vi behöver göra är att som politiker ta tillbaka den makt över politiken som i dagens Sverige i mångt och mycket överlämnats till näringslivet. Vi måste tillbaka till ett Sverige där politikerna i Sveriges Riksdag styr näringslivet i stället för det omvända där näringslivet styr Sveriges Riksdag.

Bara i ett sådant Sverige kan vi garantera solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Därför säger jag JA till att omedelbart införa en miljöavgift för flygtrafiken.