Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Svenska företag föds och växer bäst med socialdemokratisk välfärdspolitik!

Av , , Bli först att kommentera 2

Alliansen och borgerligheten beskyller allt som oftast socialdemokraterna för att bedriva en skadlig skattehöjarpolitik som är företagsfientlig. Det är därför på sin plats att påminna dem om att det var under socialdemokratins storhetstid som Wallenbergsfärens företag växte sig starka och att det var under denna tid 3 svenska världsföretag såg dagens ljus.

De företag jag pratar om är IKEA, H&M och Tetrapack. Socialdemokratisk solidarisk politik kan därför sägas vara själva fundamentet och anledningen till att dessa företag utvecklats till världsledande företag på respektive område – Till och med till världens största inom sina respektive nischer.

Dessa företags tillväxt och etablering utanför Sverige hade aldrig varit möjlig om de inte först haft möjlighet att tjäna pengar, växa och utvecklas i det Sverige forna tiders socialdemokrater skapade.

Demokratisk socialism, sociala reformer, en stark arbetarrörelse och en stark och offentlig sektor mixad i en framgångsrik blandekonomisk modell möjliggjorde bygget av det JÄMLIKA samhälle som är grunden på vilket dessa företag sedan byggt sin internationella expansion.

Socialdemokratisk fördelningspolitik och uppbyggnaden av en stark arbetarrörelse innebar att fler människor tjänade tillräckligt mycket pengar för att kunna konsumera de produkter dessa företag sålde, och det är vinsterna av den försäljningen som sedan möjliggjort deras internationella expansion.

Av detta kan vi lära oss mycket – Störst och viktigast i fråga om lärdomar är att den svenska samhällsmodellens viktigaste beståndsdel är att vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist bland ALLA i samhället.

Andra viktiga lärdomar är att relativt höga skatter är bra så länge dessa används till att bygga starka sociala trygghetssystem och en bra välfärd som möjliggör konsumtion för breda grupper av samhällsmedborgare.

Det är därför vi ska återvända till den politik som skapar morgondagens storföretag – Den politik som i sin strävan att bygga ett mer JÄMLIKT samhälle gör så baserat på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Ska Sverige fortsätta att vara landet i vilket människor och entreprenörer föds, utvecklas och blir världsledande finns bara ett politiskt alternativ – Socialdemokraterna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Nedläggningen av polisens speciella trafikgrupper är allvarligt.

Av , , Bli först att kommentera 1

I samband med omorganisationen av Polisen så lade man ner både den speciella trafikpolisen och de polisenheter som var speciellt inriktade på den tunga trafiken. Undertecknad spenderar mycket tid på våra vägar och vågar därför påstå att avsaknaden av speciella trafikpoliser skapat en hårdare trafikmiljö – En trafikmiljö där djungelns lag råder på våra vägar.

Om vi börjar med personbilstrafiken så har avsaknaden av övervakning medfört ett betydligt råare beteende och då pratar jag inte främst om hastighetsöverträdelser utan snarare om företeelser som omkörningar på olämpliga ställen. Att köra om trots heldragna linjer är mer regel än undantag i dag.

Dessutom gör avsaknaden av regelbundna nykterhetskontroller att risken att åka fast för rattfylla minskat drastiskt – Något bilisterna lärt sig och av beteendet ute på vägarna att döma så är antalet rattfyllerister större idag än det var tidigare även om jag inte kan påvisa statistik som påvisar detta.

De största riskerna i trafiken står den tunga trafiken för och då framför allt alla utländska lastbilar som rullar längst svenska vägar.

Till att börja med finns det idag ytterst få lastbilar som rullar i lagstadgade 80 km/h – De allra flesta rullar i 90 km/h och för många av de utländska betydligt mer än så. Dessutom innebär avskaffandet av de polisenheter som tidigare var specialiserade på den tunga trafiken att risken att bli stoppad för kontroll minskat till ett minimum.

Detta leder till att ett stort antal av framför allt de utländska lastbilschaufförerna bryter mot kör & vilotidslagstiftningen och sitter bakom ratten betydligt fler timmar än vad som är lagstadgat utan att ta rast. Som kvitto för att det fuskas stort med kör och vilotiderna tar jag det som inträffar de få gånger polisen är ute och gör kontroller.

Ett exempel är vad som händer när polisen trots allt har en av sina mycket sällsynta kontroll av den tunga trafiken.

Om polisen sätter upp en kontroll i t.ex. Sävar i södergående riktning går detta att se långt innan man når Sävar. När så är fallet är varenda parkeringsficka mellan Lövånger och Bygdeå (en sträcka på ca 5 mil) full med parkerade utländska lastbilar. Samma sak på parkeringarna vid bensinmackar etc. Bilarna står parkerade så länge kontrollen pågår för att sättas i rörelse igen så fort polisen packat ihop och åkt.

I min värld är detta beteende ett tecken på att det fuskas då lastbilarna rullar de dagar det saknas kontroller.

Det fuskas även en hel del med fordonens däckutrustning och övriga säkerhetsdetaljer. Andra områden där det fuskas stort är med surrning och förankring av lasten och med dokumentation av vad lasten innehåller vilket gör att vi har ett stort antal lastbilar ute längst våra vägar som utgör potentiella mordvapen – Dessutom körda av trötta förare som spenderat timtal bakom ratten.

Att ersätta poliser och övervakning med fartkameror och sänkta hastighetsgränser minskar inte antalet olyckor – Allt det gör är att skapa en slags ”laglöst” territorium där allt är tillåtet.

Därför uppmanar jag berörda beslutsfattare att tänka om och tänka rätt. Polisen måste få mer pengar och strikta direktiv att upprätta nya grupper av speciella trafikpoliser vars huvudsakliga uppgift ska vara att synas i trafiken och att göra regelbundna kontroller på mer eller mindre daglig basis.

Med fler poliser i märkta likväl som omärkta bilar kommer risken att åka fast att öka – Något som per automatik kommer att reglera beteendet bland trafikanterna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Cirkulär ekonomi är nyckeln till morgondagen!

Av , , 2 kommentarer 0

Livet i vår del av världen är långt ifrån enkelt att leva – Framför allt inte om vi vill leva både bra och samtidigt hållbart och med minsta möjliga miljöpåverkan för att skona vår planet så mycket det går. 

Alla vet innerst inne att klimathotet är reellt och något vi måste göra något åt även om långtifrån alla har ekonomisk möjlighet att göra så om de vill äta sig mätta i dagens samhällssystem.

Beslutet att ställa om till ett mer hållbart sätt att leva är således politiskt betingat och ska detta bli verklighet för ALLA grupper i samhället måste detta beslut fattas politiskt och inte av giriga marknadskrafter som sätter vinst före ett hållbart levnadssätt.

En hållbar livsstil förutsätter en övergång till ett samhälle byggt på den cirkulära ekonomins doktriner. En övergång som samtidigt som den skapar en hållbar livsstil även skapar en jämlik livsstil.

Fossilanvändandet måste minskas drastiskt för att med tiden upphöra helt och hållet. Användandet av förnyelsebara energikällor såsom sol, vind och vatten måste bli norm. Framtidens fordon måste drivas med el och/eller hydrogen producerat på ett förnyelsebart sätt samtidigt som det kollektiva resande ökar drastiskt.

Så även sättet på hur och vilken mat vi äter. Närproducerade livsmedel med ett minimum av transporter producerade av ett jordbruk som använder förnyelsebara drivmedel och helt fossil och kemikaliefria odlingsmetoder är ett måste om planeten jorden ska överleva.

Mitt eget intresse för cirkulär ekonomi väcktes i samband med en resa för ett bra tag sedan. Poletten trillade så att säga ner och allt sedan dess har jag varit helt och fast övertygad om att cirkulär ekonomi är framtidens ekonomiska modell.

Ju mer jag studerar den cirkulära ekonomin och dess lärosatser och teser – ju mer övertygad blir jag om dess förträfflighet.

Frågan är inte om utan snarare när vi behöver ställa om för att vår planet ska räddas från undergång. För egen del tycker jag att vi ska ställa om så fort som möjligt.

Oavsett vad vi tycker, och oavsett hur vi förhåller oss till miljöfrågor och hållbar utveckling går det inte att värja sig från det faktum att det är inom den cirkulära ekonomin som morgondagens företag kommer att växa fram. Det är inom denna sektor vi kommer att hitta morgondagens motsvarigheter till dagens IKEA, Google, Apple, Ford etc.

Cirkulär ekonomi kallas den tillväxt som sker utan behov av nya resurser. Skillnaden mot den linjära ekonomin som tillämpas i dag kan lättas beskrivas på följande sätt:

 • Linjär ekonomi = Råvara + Produktion + Konsumtion + Avfall + Destruktion.
 • Cirkulär ekonomi = Råvara + Produktion + Användning + Återvinning + Användning

McKinsey släppte i dagarna en rapport om cirkulär ekonomi som gör att ALLA borde bli ivriga påhejare för en snabb omställning till cirkulär ekonomi. Rapporten ger vid handen att cirkulära affärsmodeller kan ge 1,600 miljarder euro i samhällsnytta och samtidigt halvera dagens nivåer av koldioxidutsläpp.

Utöver detta har EU kommissionen gjort en egen undersökning vars rapport visar att en resurssnål ekonomi kan skapa 2 miljoner nya jobb och spara 160 miljarder euro åt medlemsländerna. Dessutom visar deras rapport att denna tillväxt kan skapas utan ytterligare energi- och materialförbrukning.

För Sveriges del innebär en övergång till cirkulär ekonomi stora utmaningar men även stora möjligheter att skapa nya jobb. Jobb som under lång tid framöver skulle hjälpa oss att skapa tillväxt i vår ekonomi förutsatt att alla i samhället har möjlighet att leva enligt den cirkulära ekonomins teser och budskap.

Utmaningarna finns främst inom området transporter och nödvändigheten av att ställa om till hållbara transportsätt. Därför behöver vi investera i både forskning och nya järnvägar men även i praktiska och jobbskapande åtgärder som att renovera och rusta upp ”miljonprogrammens” fastigheter och göra dem grönare.

Cirkulär ekonomin öppnar även för tillväxten av den företagssektor som börjat poppa upp under benämningen sociala företag. Sociala företag kan enklast beskrivas som en modern form av kooperativa företag som verkar för nyttan snarare än vinstintresset och som ett resultat av människors krav på högre livskvalitet.

Dagens samhälle är en produkt av den linjära ekonomin och dess lärosatser och med rätt politiska beslut kan vi bana väg för morgondagens ekonomiska modell som oundvikligen kommer att bli den modell som vilar på den cirkulära ekonomins trossatser.

Den linjära ekonomin är en gammal företeelse med minst 100 år på nacken. Att vi fortfarande 100 år senare lever i och med den linjära ekonomin kan troligtvis tillskrivas vår aldrig sinande tro på att världens resurser är oändliga och att global uppvärmning och miljöhot går att angripa med nuvarande affärsmodell.

Personligen är jag övertygad om att den linjära ekonomin är en både förlegad och förfelad affärsmodell. I vart fall om vi vill lämna över vårt jordklot som en fortsatt beboelig plats till framtida generationer.

Det borde således inte vara alltför svårt att få människorna att förstå att det sunda förnuftets princip är att hushålla med resurser och inte kasta saker som har ett värde. Saker ska inte kastas, snarare återvinnas och återanvändas.

För att få detta att fungera måste dagens affärsmodeller byggas om och anpassas till den cirkulära ekonomins formel. Detta innebär:

 • Att de biologiska materialen redan från början är giftfria och enkla att kompostera.
 • Att de tekniska materialen likt plast, metaller och legeringar redan initialt är designade på ett sådant sätt att de enkelt kan återanvändas med ett minimum av energiförbrukning.
 • Att ett införande av cirkulär ekonomi inte gör avkall på vare sig funktionalitet eller kvalitet hos produkterna.

Många lever i villfarelsen att en övergång till cirkulär ekonomi per automatik innebär att vi stoppar världens ekonomiska tillväxt vilket är helt fel.

Genom att bli bättre på återvinning kan vi ställa om till cirkulära affärsmodeller utan att företagandet eller tillväxten skadas. Med bra återvinning kan företagen uppgradera och tillverka sina varor av återvunnet material och fortsätta att tjäna pengar precis som tidigare.

Skillnaderna består i att vi ersätter konsumtion med användning. Och att vi ersätter avfall och destruktion med återvinning och ytterligare användning i all oändlighet. Detta görs i ett kretslopp som i princip blir oändligt, och där näst intill inget av det vi tillverkar blir till avfall.

Med en nypa sunt förnuft går det att inse att cirkulär ekonomi på intet sätt är ett nytt sätt att tänka – Snarare en återgång till gamla tankesätt.

Redan i det gamla bondesamhället praktiserade vi de tankar och principer som den cirkulära ekonomin är byggd på. Dock finns en viktig och avgörande skillnad mellan det traditionella återanvändandet i bondesamhället, och det återanvändande som förespråkas i den cirkulära ekonomins affärsmodell.

Skillnaden består i att vi med en affärsmodell byggd på cirkulär ekonomi får en ekonomi som skapar ett samhälle som blir som på den gamla goda tiden, men utan FATTIGDOM!

Den del av samhället som är yngre än 30 år har redan insett den cirkulära ekonomins förträfflighet och är på väg att anpassa sig till densamma medan vi som är äldre än 30 år har en bit kvar innan vi tillfullo inser den cirkulära ekonomins förträfflighet och inser att devisen att ”less is more” är betydligt sundare än vår tro att den som har mest när denne dör vunnit livets maratonlopp.

Som tänkande individer (en skara till vilken jag räknar mig själv) bör vi därför inse att det inte finns någon ursäkt för att vänta med införandet av cirkulär ekonomi.

Som politiskt engagerad socialdemokrat ser jag dessutom stora möjligheter för Sverige att ta ledningen på detta område. Att principerna och värderingarna som finns inbyggda i den cirkulära ekonomin appellerar rakt av till våra ideologiska grundvärderingar om KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och ett JÄMLIKT samhälle är bara ett extra plus i sammanhanget.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Kampen för det jämlika samhället bärande i den svenska samhällsmodellen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag vill med rätta påstå att det är jämlikhet och kampen för ett jämlikt samhälle som är kärnan i det som vi svenskar ser som ”den svenska samhällsmodellen” och det svenska sättet att organisera samhället.

Jag påstår också att denna kamp till stora delar avstannat därför att vi under allt för många år ägnat oss åt en nyliberal politik som springer den ”fria marknadsekonomins” ärenden. Resultatet av den politiken är klar och tydlig i och med att Sverige är ett av de länder där inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökat allra snabbast.

Hur och varför detta skett kan man ha olika teorier om. För egen del är jag övertygad om att största orsaken är att politiken och politikerna lyssnat allt för mycket på ”marknaden” och marknadens lobbyister och därför slutat förstå att det är politiken som ska styra marknaden – Snarare än dagens ordning där det är ”marknaden” som styr politiken.

Att det är ”marknaden” som styr politiken bygger jag på många företeelser. Det största beviset står att finna i att Sveriges rikaste 3% gått från att 1986 äga och kontrollera 1/5-del av de totala tillgångarna till att 2014 äga och kontrollera 1/3-del av de totala tillgångarna.

Att klyftorna kunnat öka på detta sätt går bara förklara med att politiken sprungit ”marknadens” ärenden – Hade ett omvänt förhållande rått skulle inkomst- och förmögenhetsklyftorna aldrig ökat så som de gjort.

Att de rikaste 3% kunnat öka sina inkomster och förmögenheter på det sätt det gjort kan i sin helhet tillskrivas det faktum att vi frångått blandekonomin och en offentligt ägd och driven offentlig sektor och tillåtit avregleringar, privatiseringar och privata vinstdrivande företag inom offentlig sektor.

Den ekonomiska jämvikt som våra politiska förfäder jobbade mycket hårt för att uppnå – Drivna av politisk glöd och därför att de insett och hade kunskap om att ekonomisk jämvikt är viktig om man vill bygga ett JÄMLIKT samhälle är helt bortblåst.

Dessutom verkar det som om kunskapen om varför jämvikt och en balans mellan offentlig- och privatsektor är viktig är sopad under mattan och ersatt av en i många stycken falsk stämsång som sjunger ”den fria marknadsekonomins” lov.

En fungerande blandekonomi där offentlig sektor och privat sektor går hand i hand utan att inkräkta på varandras område är nyckeln till ett JÄMLIKT samhälle. Den kunskapen ska vi ta vara på och använda i arbetet med att värna och bygga morgondagens samhälle – Det samhälle som bygger på ”den svenska samhällsmodellen”.

År av en politik som springer ”den fria marknadsekonomins” ärenden har inneburit att statliga och offentliga företag och verksamheter har sålts ut för en spottstyver för att strax därefter i privata händer värderas betydligt högre än det värde de hade när de såldes ut.

Det är därför Sveriges rikaste 3% kunnat öka sina förmögenheter på det sätt jag beskrivit ovan och det är därför vi nu ska sätta stopp för detta och se till att den framtida utvecklingen när det gäller förmögenhetsspridningen går i omvänd riktning.

Hela iden om att offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas och drivas av privata vinstintressen är förfelad då allt den gör är att öka klyftorna i samhället.

Avregleringar och privatiseringar skapar dessutom ett annat dilemma för politikerna – Nämligen att de arbetstagare som finns i verksamheterna som privatiserats i regel drabbas av sämre löneutveckling och sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor.

I korthet vill jag påstå att allt detta lett till stora ”magnetfält” som stör den ideologiska kompassen i sådan omfattning att till och med socialdemokratiska politiker gått helt vilse. 

Politik och politiska beslut har under allt för lång tid spelat på ”den fria marknadens” villkor utan att någon ifrågasatt och/eller reagerat i egentlig mening. Det är detta vi ska ändra på nu när ”den svenska samhällsmodellen” ska användas som referensram för vilken typ av samhälle vi ska bygga.

Vi ska ändra på det därför att politik i grund och botten handlar om en enda sak – Nämligen om vilken typ av samhälle vi ska bygga.

Inom socialdemokratin vill jag därför se en utveckling som gör att vi tar fasta på vår ideologi och förverkligar det samhälle den säger att vi ska bygga.

Socialdemokratisk ideologi strävar och har alltid strävat efter att bygga ett JÄMLIKT samhälle med relativt små inkomst- och förmögenhetsskillnader – Något som måste bli klart och tydligt när vi nu ska förverkliga det som i ord och mening är ”den svenska samhällsmodellen”.

I praktisk handling innebär det att alla socialdemokratiska politiker ska leva som de lär och i alla lägen följa den väg den ideologiska planen anbefaller.

För mig innebär det att alla politiska beslut ska förankras bland partiets kärnväljare och följa ideologin. När vi socialdemokrater fattar beslut som påverkar arbetstagare och deras situation ska besluten ta fasta på just detta snarare än på vad som är bäst för ”den fria marknadsekonomin”.

Blandekonomin ska återställas vilket innebär att offentlig sektor och dess verksamheter ska drivas i offentlig regi medan privata företag och företagare ska driva företag i den privata sektorn.

Precis som jag gav uttryck för i mitt förra inlägg ska vi som politiker i allmänhet – och som socialdemokratiska politiker i synnerhet sätta arbetstagarna och deras väl och ve främst när vi utformar upphandlingskriterier och så kallade skallkrav i samband med upphandlingar.

En rättvisare fördelning av vinsterna av allas arbete ska vara rättesnöre i det socialdemokratiska samhällsbygget.

Därför uppmanar jag alla partikamrater som inte redan gör så att rätta in sig i ledet och börja leva och andas politik och socialdemokratisk ideologi 100% av tiden.

Att vara politiker är inget vanligt arbete som sker på kontorstid. Politik är – eller borde i vart fall vara ett kall som 100% av tiden styr viljan att förändra och bygga ett bättre samhälle.

Den svenska samhällsmodellen är värd att värna om därför att det är i det begreppet vi hittar formeln för hur vi ska bygga ett JÄMLIKT och välmående Sverige.

Låt oss därför visa detta för väljarna i allt vi gör och i allt vi beslutar!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Politiker som är involverade i offentlig upphandling bör tänka först och handla sedan.

Av , , Bli först att kommentera 1

Politiker i allmänhet och socialdemokratiska politiker i synnerhet måste ställa sig själva frågan om hur man ska agera som politiker när man upphandlar tjänster för t.ex. kommunen eller landstinget.

Går det att handla upp tjänster med lägsta pris som det viktigaste kriteriet och samtidigt politiskt säga sig värna om de arbetstagare som ska utföra de arbetsuppgifter man handlat upp utan att finna sig själv i en politisk konfliktsituation?

För egen del anser jag att en upphandling där lägsta pris är det viktigaste kriteriet för vem som ska få uppdraget är en intressekonflikt – I vart fall om man är socialdemokratisk och/eller vänsterpolitiker.

Med detta sagt så ser jag ingen konflikt i upphandlandet i sig utan snarare i hur upphandlingen är konstruerad när det gäller kraven på hur och av vem arbetet ska utföras samt på vilka anställningsvillkor som ska gälla..

Som socialdemokrat anser jag att det är politiskt korrekt att ställa krav på både anställningsform, tjänstgöringsgrad och förekomsten av kollektivavtal i samband med upphandlingar. Jag anser dessutom att det är fullt legitimt att kräva att vinnande entreprenör per automatik övertar den personal som arbetar med verksamheten.

Att jag tycker så ligger helt i linje med den åsikt jag tidigare framfört när jag sagt att vi inte ska konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor- Konkurrens ska ske med kvalitet och lägre vinstnivåer eller effektivare processer snarare än genom lägre löner.

Som socialdemokrater är det viktigt att sända signalen till alla arbetare att vi bryr oss om dem – Dessutom hela vägen från ax till limpa – Dvs. både i ord och i handling.

Därför vill jag att vi inom socialdemokratin tar detta till oss och utarbetar centrala riktlinjer för vilka villkor vi ska ställa för upphandlad verksamhet.

Bland de villkor vi ska ställa ska följande finnas med om jag får vara med och bestämma:

 • Övertagande av föregående entreprenörs personal.
 • Krav på att kollektivavtal ska finnas för alla anställda.
 • Krav på att vinnande entreprenör har fast heltid som norm med möjlighet för den anställde att välja deltid om denne så önskar.
 • Krav på att vinnande entreprenör ska använda sig av egen personal snarare än inhyrd personal för den verksamhet som ska bedrivas med ett tak på hur stor inhyrning som tillåts.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Umeå kan växa till 200.000 invånare redan 2030 om vi satsar rätt.

Av , , 2 kommentarer 0

I Umeå har vi en målsättning att växa till 200.000 invånare vid tidpunkten för 2050 – En målsättning vi kan överträffa med råge om vi satsat offensivt för att attrahera människor som önskar leva efter en specifik livsstil.

IKEAS etablering med tillhörande shoppingcenter är ett bra och viktigt fundament för alla städer med tillväxtambitioner. Därutöver handlar det om att göra rätt saker för att attrahera inflyttning vilket Umeå är fullt kapabelt att göra bara viljan och visionen finns.

Till att börja med vill jag citera delar av det Torsten W. Persson sa vid vårt årsmöte – Kultur och tillgången till ett brett kulturellt utbud är en viktig komponent för en stad som vill attrahera nya medborgare och växa – Därutöver handlar det  politiskt om vilken typ av samhälle vi vill bygga.

Jag ser stora möjligheter för Umeå att växa till 200.000 invånare redan 2030 om vi gör och satsar rätt!

Redan nu har vi ambitioner att bli Europas miljöhuvudstad och har som ett led i denna ambition bland annat satsat hårt på elbussar i Ultratrafiken – Dvs. Umeås kollektiva stadstrafik. Därutöver har andra åtgärder för att skapa ett mer hållbart Umeå anammats. Trots dessa satsningar är vi långt ifrån att nå målet som jag ser det

Ska vi lyckas i vår ambition att bli 200.000 invånare oavsett om vi pratar 2050 eller 2030 måste vi addera fler komponenter för att lyckas enligt mitt sätt att se på saken.

Umeå bör därför göra följande saker i sin ambition att nå 200.000 invånare:

 • Positionera Umeå som den cirkulära ekonomins huvudstad.
 • Se till att BYD (Build Your Dreams) som är Kinas och världens största busstillverkare och som för närvarande letar efter en plats för etablering i Europa finner denna plats i Umeå.
 • Bli bäst i klassen när det kommer till användandet av ”närproducerat” i alla offentliga verksamheter.
 • Implementera en kollektiv stadstrafik i ”världsklass” kombinerat med en begränsning av biltrafik och parkeringsmöjligheter i stadskärnan.

Cirkulär ekonomi är för er som inte vet vad det innebär en övergång till en ekonomisk modell som är precis som i det gamla bondesamhället men utan den fattigdom som fanns i densamma.

Kort kan vi säga att man i den cirkulära ekonomin återvinner och återanvänder i all oändlighet vilket innebär att morgondagens produkter måste designas och produceras på ett sådant sätt att de kan uppgraderas snarare än kasseras.

Cirkulär ekonomi är framtidens ekonomiska modell och en övergång kan ske utan att den utgör ett hot mot dagens uppbyggnad av företag och deras sätt att tjäna pengar. En annan sak som talar för en övergång till cirkulär ekonomi är att den fullkomligt älskas av våra unga generationer av medborgare.

För dagens unga gäller inte längre devisen om att den som har mest när denne dör vinner – Snarare är det så att den som använt minst  under sin levnad vinner och att ”delandekonomin” ses som ett naturligt inslag i samhällsbygget.

I Umeå har vi ett universitet i världsklass. Detta tillsammans med existerande inkubatorer för nya innovationer gör att en positionering som världens huvudstad för cirkulär ekonom blir en fullt möjlig målsättning snarare än en utopi – Finns den politiska viljan är detta fullt möjligt.

Vad gäller BYD så är de inte bara världens största busstillverkare – De är dessutom världens största elbuss tillverkare och att kämpa hela vägen in i kaklet så att de etablerar den fabrik de vill etablera i Europa i just Umeå är därför fullt möjligt –  Umeå kan med lätthet erbjuda både välutbildad arbetskraft och närhet till ett universitet som håller världsklass.

De återstående 2 komponenterna, bäst i klassen när det gäller att använda närproducerade livsmedel i den offentliga verksamheten samt bygga Europas hållbaraste stad när det gäller resande är betydligt lättare att nå än de föregående 2 målen. Allt som behövs för att nå detta är vilja och politisk dådkraft.

Enligt min mening ska vi socialdemokrater verksamma i Umeå därför sikta högt –  Till och med mycket högt. Politik är att vilja och är viljan nog stor kommer denna att försätta berg. Rätt satsat är vi 200.000 invånare redan 2030

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Årets lönerörelse den viktigaste på länge.

Av , , Bli först att kommentera 0

Årets lönerörelse är den viktigaste på många år då löneökningar i rätt storlek släpat efter i många år. Att så är fallet blir extra tydligt när man ser hur inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökat och fortsätter att öka.

Mot bakgrund av detta vill jag därför se rejäla löneökningar för ALLA och extra stora löneökningar i form av fasta belopp för de riktiga låglönegrupperna.

En annan sak som måste åtgärdas i denna lönerörelse är arbetsvillkoren och då speciellt rätten till heltid samt en schema omläggning som innebär att så kallade ”delade turer” i princip upphör.

Jag vågar påstå att arbetarna till vilka jag även räknar tjänstemän under lång tid släpat efter då de på inget sätt erhållit löneökningar som är lika stora procentuellt som företagens vinstutveckling. Med en socialdemokratisk regering vid rodret och ett LO som vaknat upp ur en djup dvala ska vi förändra detta.

Stefan Löfven förklarade att den svenska samhällsmodellen handlar om att bygga ett mer JÄMLIKT samhälle och om att se till att vinsterna av ALLAS arbete fördelas rättvist. Det är detta vi ska ta fasta på i årets lönerörelse – En rättvisare fördelning av vinsterna av ALLAS arbete.

Det är hög tid att arbetsgivarsidan inser att ett JÄMLIKT samhälle är ett bra samhälle. Ett jämlikare samhälle där fler har mer skapar konsumtion och produktionsökningar – Motsatsen där färre har mycket mer medan flertalet har mindre skapar motsatsen – Stagnation och mindre konsumtion.

En viktig föresats som LO och fackföreningsrörelsen måste ta fasta på i denna och i kommande lönerörelser är att vi måste tillbaka till ett läge där alla som arbetar får betalt för ALL tid de tillbringar på arbetet. Vi ska inte ha en situation där man har mindre betalt för att arbetsgivaren av olika anledningar inte kan förse en med jobb vissa dagar eller vissa perioder av arbetsdagen.

Arbetstid är i min värld all tid man står till arbetsgivarens förfogande – dvs. även de raster som ligger mellan arbetspassen när man har delade turer.

Under socialdemokratins förra glansperiod – Den som innebar att både Sverige och svenskarna mådde som allra bäst var detta en självklarhet. I dagens samhälle är denna ordning satt ur spel och det finns många yrkesgrupper och ett stort antal arbetstagare som kan ha arbete som sträcker sig över många timmar utan att ens ha betalt för en heltid.

En annan sak som släpat efter är OB-ersättningarna. I många branscher är dessa mycket låga och närmast att betrakta som mer eller mindre obefintliga. OB-ersättningarna måste höjas till en nivå som motsvarar olägenheten det innebär att arbeta när alla andra är lediga.

I min ungdom körde jag traktor på lov och helger och jag minns hur man på min tid hade en OB för storhelger som uppgick till 2 till 3 gånger den ordinarie lönen – Nivåer vi idag är oerhört långt ifrån.

Att det förekommer företeelser som ”sovande natt” vilket innebär att man är på jobbet utan att få betalt för alla timmar man vistas där är en företeelse som måste upphöra omedelbart. All tid man vistas på sin arbetsplats utan att själv kunna disponera sin tid ska räknas som arbetstid och således betalas för fullt ut.

De skräckexempel jag får mig till livs när jag pratar med människor som jobbar inom omsorgen som personliga assistenter och där man kan vistas på sin arbetsplats 24 timmar i sträck eller mer måste upphöra. Till att börja med finns det en arbetstidslagstiftning som styr hur många timmar ett arbetspass får vara och denna ska följas utan möjlighet att göra avsteg. Dessutom har jag svårt att se att man kan vara alert och uppmärksam när man tillbringar så många timmar i sträck på sin arbetsplats.

Offentlig sektor och de verksamheter som tidigare tillhörde offentlig sektor men som nu konkurrensutsatts och privatiserats är de största syndarna när det handlar om dåliga arbetsvillkor i form av delade turer och obetald tid på jobbet.

Med en socialdemokratisk regering vid rodret ska fackens inflytande stärkas. Eftersom offentlig sektor är den enda verksamhet vi har möjlighet att styra över reellt är det där arbetet mot rättvisa löner och schyssta arbetsvillkor ska inledas – Löner och arbetsvillkor som sedan ska appliceras på resten av arbetsmarknaden.

Avslutningsvis vill jag säga att jag som varande socialdemokrat är beredd att gå långt i kampen för rättvisa löner och schyssta arbetsvillkor. Om det som krävs för att uppnå detta innebär att offentlig sektor måste starta och driva företag i egen regi ska vi göra så även om den bästa modellen sannolikt är att blåsa nytt liv i de kooperativa och arbetarrörelse/folkrörelseägda företag som fanns i Sverige tidigare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

SD:s kräftgång fortsätter – Väljarstödet rasar vilket jag förutspått länge.

Av , , 2 kommentarer 0

Jag tillhör de som sagt att SD:s framgångar i olika opinionsundersökningar är av tillfällig karaktär och att stödet kommer att minska i stadig takt fram till nästa val – Kanske till och med så långt ner som till en nivå runt 4% spärren.

Jag har hela tiden byggt min argumentation på att SD är ett ”halvfrågeparti” av den anledningen att deras enda agenda bestått i att stoppa all invandring och kasta ut de invandrare som redan kommit till vårt land. För den andra halvan av migrationspolitiken – Den som handlar om hur vi bäst integrerar de som kommit till Sverige saknar SD politik eller politisk inriktning.

Att SD under en kort tid ökade sitt stöd beror mer på att människor var frustrerade och ville visa de etablerade partierna att de vill att dessa ska agera i migrationsfrågan – När nu så skett är det därför naturligt att SD:s stöd minskar.

Vad som nu sker för andra månaden i rad är att SD förlorar väljare och då företrädesvis till S och M i och med att väljarna nu återvänder dit de egentligen hör hemma ur ett ideologiskt perspektiv.

På två månader har SD i Aftonblandet/Inzios mätningar backat från 22.2% i januari till 18.9% i mars och har således inlett vad som är en stadigt nedåtgående trend.

När övriga partier tagit migrationsfrågan på allvar och ser till att lösa den ökar väljarnas förtroende att så kommer att ske – Dessutom på ett sätt som är både stabilare och bättre än den halva lösning SD förespråkade.

Nästa anledning till att SD kommer att backa rejält beror på socialdemokraternas initiativ genom lanseringen av ”den svenska samhällsmodellen”

Alla debatter som handlar om vilken sorts samhälle vi ska bygga missgynnar SD och till viss del delar av alliansen samtidigt som det gynnar S och de röd/gröna partierna.

Det samhälle SD förespråkar är totalitärt och innebär att medier ska kontrolleras och att det fria ordet och yttrandefriheten ska begränsas – En syn på samhällsbyggnad som ligger ljusår från den väljarna vill se.

Socialdemokraternas modell med ett JÄMLIKT samhälle med små inkomst- och klassklyftor och och en stark offentlig sektor attraherar betydligt fler väljare än någonsin det  totalitärt samhälle SD vill se bli verklighet.

Stödet för SD kommer därför precis som jag förutspått att falla i samma takt som kunskapen om vad ”den svenska samhällsmodellen” står för vinner genomslag i väljarkåren.

Avslutningsvis vill jag framföra min glädje över att S ökar sitt stöd rejält i den senaste mätningen och nu står på 27.2% av väljarstödet även om det ännu är för tidigt att säga att vindarna vänt helt och hållet.

Flitigt debatterat och rätt implementerat är debatten om ”den svenska samhällsmodellen” och det den står för vad som behövs för att stödet för S ska öka. Detta därför att politik i grund och botten är ideologi och handlar om vilken typ av samhälle vi vill bygga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Det öppna demokratiska samhället måste försvaras till varje pris.

Av , , Bli först att kommentera 3

Dagens inlägg kommer senare än vanligt därför att hela min uppmärksamhet idag riktats mot rapporteringen från de fega och avskyvärda terrordåd som skett i Bryssel – Dåd som jag och flera med mig ser som ett angrepp på demokratin och på det öppna, toleranta och fria samhället.

Att detta sker i Bryssel är ännu mer allvarligt då Bryssel är EU:s hemvist och därför kan anses vara staden där de beslut som står för det öppna och demokratiska samhället till stor del fattas.

En viktig fråga att ställa sig är varför dåd som dess sker?

Även om attentatsmännen och deras organisationer vill få dåden att framstå som handlingar som är baserade på religiös övertygelse så är så icke fallet.

Terrorism bygger inte på religion och religiös övertygelse – Terrorism bygger precis som alla andra totalitära maktambitioner på GIRIGHET och EGOISM.

Dessutom har vi i vår del av världen gjort det lättare för de som drivs av dessa maktambitioner att hitta en naturlig rekryteringsgrund av de människor de behöver för att uppnå sina mål. Detta därför att vi baserat på vår egen GIRIGHET och EGOISM skapat segregation, klassklyftor och ett VI och DEM samhälle med stora grupper som lever i utanförskap och med en känsla av hopplöshet.

Mina resor runt världen och min vänskap med människor av olika religioner samt mina studier i olika religioner och dess lärosatser har lärt mig en sak – Ingen religion och ingen trosinriktning har en Gud som påkallar våld och mord i dennes namn.

Den som påstår att det är legitimt att döda i Guds namn har missuppfattat det religiösa budskapet – Gud både inom kristendomen och inom islam står för en enda sak – Gränslös KÄRLEK mellan allt och alla.

Därför är det extra viktigt att vi fördömer denna typ av handlingar och att vi fullt ut står upp för det öppna och demokratiska samhället.

Extra viktigt är det att vi inte reagerar på sådant sätt att vi skapar öppet krig genom att hämnas i form av krigshandlingar runt om på vår jord då det är precis detta terroristerna försöker uppnå genom sitt fega och avskyvärda handlande.

Det vi ska göra är att sluta leden gå samman och förgöra terroristerna och deras nätverk med alla tillbuds stående medel utan att oskyldiga människor kommer till skada.

Palme sa att politik är att vilja.  Vilja är nyckelordet – Dessutom oerhört applicerbart när det handlar om vad vi nu ska göra för att spåra upp terroristerna och ställa dem till svars för det de gjort.

Förvisso är terrorism svårt att bekämpa, och förvisso är det svårt att i förväg veta vilka enskilda individer som kan utgöra ett eventuellt hot – Dock är jag övertygad om att det går att identifiera dessa bara viljan är stor nog.

Jag vill därför att EU och dess medlemsländer gör gemensam sak och intensifierar jakten och kartläggningen av de terrornätverk och terrorceller som finns runt om på vår jord – Samordnat och utan individuell prestige.

Vi vet att vi är duktiga på spionage, infiltration och underrättelseverksamhet i västvärlden och är bara viljan stor nog att släppa på prestigen och samarbeta går problemet med religiös terrorism att bekämpa även om kampen blir både svårt och tidskrävande.

Från politiskt håll får vi därför aldrig tveka när det gäller att göra undantag från de lagar och regler som i fredstid sätter käppar i hjulet för att övervaka och spionera på de som säkerhetstjänster och poliser anser vara av intresse.

Terrorism är en krigsakt och något som ska bekämpas i enlighet med de lagar och regler som gäller när krigstillstånd råder.

I kampen mot terrorismen är förmågan att effektivt hitta, identifiera och straffa de som straffas bör överordnad den personliga integriteten. Därför ska de verksamhetsgrenar som  jobbar med bekämpandet av terrorism ges fria händer och ett öppet mandat att göra vad som krävs utan oro för om man bryter mot den ena eller andra lagen i sitt arbete med att sätta stopp för terrorismen.

I tider av fred följer vi lagar och förordningar implementerade i demokratisk ordning – I krig gäller andra lagar och andra regler och kampen mot terrorismen ska därför i detta avseende betraktas som ett krig där krigets regler gäller.

Tillsammans är vi starka – Tillsammans i solidaritetens och demokratins namn är vi oövervinnliga!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Länsstyrelsens planmonopol ska slopas i samband med regionbildningen.

Av , , 4 kommentarer 0

I dagsläget är det mer eller mindre så att Länsstyrelserna har ”planmonopol” dvs. ensamrätt att slutgiltigt bestämma var det ska byggas och hur det ska byggas – Detta i och med att de kan lägga in sitt veto mot de planer landets kommuner tar fram.

Därutöver innehåller dagens lagstiftning runt byggande en massa onödiga och kostnadsfördyrande bestämmelser som inte fyller någon större samhällsnytta – Snarare är det så att dessa ofta svårgenomträngliga regelverk begränsar byggandet samtidigt som det gör byggandet oerhört mycket dyrare än i t.ex. vårt grannland Finland.

Samtidigt sitter Sverige och alla dess kommuner i sitsen att bostadsbrist råder – En bostadsbrist som bara kan lösas genom att bygga nytt och bygga mycket.

Det måste således bli betydligt lättare för landets kommuner att bestämma vart det ska byggas samt hur det ska byggas. Dessutom vill jag se ett läge där landets kommuner i raskare takt och större omfattning än idag har en lagerkapacitet av byggfärdig redan planerad och stadsplanerad mark som snabbt kan fördelas när allmännyttan eller privata entreprenörer önskar bygga nytt.

I många tidigare inlägg har jag förespråkat att vi ska återinföra en bostadsförsörjningslag som tvingar landets kommuner att bygga så mycket att de kan förse alla med behov av en bostad med en bostad.

Det finns en del kommunpolitiker som tvekar inför en sådan lagstiftning just därför att planmonopolet ligger på Länsstyrelserna snarare än hos kommunerna. Även om jag inte skrev om behovet av ett slopandet av planmonopolet och större kommunal bestämmanderätt när jag skrev om varför jag vill införa en bostadsförsörjningslag så är detta för mig en självklarhet.

Vi ska göra det lättare än idag att bygga. Dessutom ska vi snabba på överklagandeprocessen utan att för den skull äventyra rättssäkerheten.

När Sverige nu ska ombildas från dagens länsindelning till storregioner (enligt förslaget 6 stycken) har vi vår chans att göra det lättare att bygga.

I samband med regionbildandet vill jag därför se följande åtgärder genomförda:

 • Införande av en bostadsförsörjningslag i enlighet med det jag beskrivit ovan och i tidigare inlägg.
 • Slopat planmonopol för länsstyrelsen där regionerna inte får något tillsynsansvar över kommunalt byggande överhuvudtaget.
 • Utökat kommunalt självstyre där det är kommunerna själva som planerar och bestämmer vart, vad och hur det ska byggas inom kommunen.
 • Inrättande av en speciell Plan & byggnadsdomstol med professionella specialiserade jurister i PBL-frågor som beslutsfattare. En domstol som är enda överklagandeinstans i PBL ärenden och vars beslut inte kan överklagas vidare.

Med sådana förändringar ger vi Sverige och Sveriges kommuner en rimlig chans att bygga bort bostadsbristen samtidigt som vi lever upp till löftet om att rätten till en bostad är en fundamental rättighet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”