Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Klara besked!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens stora nyhet i det samlade nyhetsflödet är hur de stora etablerade partierna förlorar väljarstöd i den sammanvägning som gjorts, baserad på den sista tidens opinionsundersökningar från de olika instituten.

Det syns en klar och tydlig trend där de gamla, av tradition stora och etablerade partierna i allt snabbare takt förlorar sympatier och väljare. Dessa väljare återfinns nu i stället nu hos de partier som av tradition varit mindre. Partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men även hos Sverigedemokraterna och Fi.

Vad alla så kallade experter verkar vara eniga om är att dessa förluster med största sannolikhet kan tillskrivas det faktum att framför allt Moderaterna och Socialdemokraterna är vaga och oklara om vart de står i en rad viktiga frågor. Det är helt enkelt så att framför allt dessa två partier är otydliga med hur de ämnar lösa de problem som ligger väljarna närmast om hjärtat.

Det som nu framkommer är precis det jag efterlyst från våra politiker under lång tid. Klara besked och begripliga förklaringar till hur de ämnar angripa problematiken vad gäller de stora viktiga frågorna.

Sveriges samlade väljarkår köper inte längre att dessa partier är vara vaga i en rad viktiga frågor. Fortsätter Moderaterna och Socialdemokraterna på den inslagna vägen kommer de snart att få se sig både om och frånsprungna av de partier som klart vågar deklarera vart de står.

Man får nästan uppfattningen att de stora etablerade partierna medvetet är vaga, och detta för att inte stöta sig med vissa väljargrupper, allt av rädsla att förlora väljarsympatier. Dock visar sig denna taktik ge motsatt effekt.

Det är just denna ovilja att klart deklarera vart de står i de frågor som berör välfärden, och hur dessa ska lösas, som ger luft under vingarna åt de mindre nya partierna. Jag är fast övertygad om att det svensken helst av allt vill se och höra just nu är hur de olika partierna tänkt sig lösa frågorna runt välfärden.

Hur ämnar man göra med skolan, vården och omsorgen?

Hur ska trygghetssystemen återställas vad gäller sjuk och arbetslöshets försäkringarna?

Hur ska pensionerna återställas till sina ursprungliga nivåer?

Varför törs ingen av de stora etablerade partierna, inte ens Socialdemokraterna öppet deklarera att skatter behöver höjas för att klara välfärden framgent?

Eller är det så att man tänkt sig att lämna över det politiska initiativet till Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Fi?

Jag tror att de stora etablerade partierna måste våga ta ställning i dessa frågor, och sedan klart deklarera i sin politiska plattform vart de står. Gör de på detta sätt kommer att vinna i opinion och få ökat väljarstöd som belöning. Väljarna sviker därför att de inte känner igen budskapen och politiken i det som sägs av de stora partierna.

Jag är övertygad om att alla medborgare både förstår och accepterar att skatter kan behöva höjas för att vi ska klara välfärden, och att man kanske behöver göra större löneavståenden än i dag för att klara dagens och framtidens pensioner etc.

Det är sannolikt inte politiken det är fel på i dessa partier, snarare förmågan att på ett klart och begripligt sätt förklara vad och hur man vill göra för att lösa de utmaningar som ligger framför oss.

Låt oss därför avkräva svar i dessa frågor?

Det är dags att den samlade journalistkåren gör sitt jobb och ställer politikerna mot väggen och kräver svar på dessa frågor.

Almedalsveckan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu startar vad som sannolikt kommer att bli den verkliga valupptakten i och med att Almedalsveckan drar igång. 

Det är nu de olika partierna kommer att presentera sin valplattform och berätta om hur de ämnar driva sin politik efter valet.

Jag kommer därför att kritiskt granska helheten i deras budskap, och därifrån bilda mig en uppfattning om vart de står och vilken politik de ämnar driva.

Låt oss därför inte grotta ner oss i problematiken i en enda fråga!

Vad Sverige behöver är en regering som kan se till helheten och driva en politik som syftar till att rätta till alla de problem som uppstått i välfärdssektorn. En regering som på allvar tar tag i alla de problem som finns inom skolan, vården och omsorgen. En regering som på allvar kan lova att de inte kommer att ge upp innan de till fullo har återställt sjuk och arbetsskade försäkringen till sin forna glans.

När debatter likt Almedalsveckan drar igång är det oftast så att de olika partierna grottar ner sig i, och debatterar, miljarder hit och miljarder dit vad gäller en liten del av en STOR helhet. Det är inte ovanligt att man debatterar små delar av en stor helhet, och pekar på vem av dem som på bästa sätt kan lösa den lilla frågan.

Det vi som väljare måste fråga oss är dock hur de som parti ska lösa helheten. Det är lösningarna för helheten som har betydelse för hur Sverige ska utvecklas i framtiden, inte detaljer om hur relativt små saker ska lösas.

Mitt råd till alla ni som med intresse följer Almedalsveckan är därför att inte låta er luras in i att tänka i små cirklar. Försök se bortom detta och se i stora cirklar, se vem som har lösningar för helheten.

Hur eventuella koalitioner vad gäller regeringsmakten kommer att se ut sig är inte intressant i detta läge. Det som är av intresse är att alla väljare ser till helheten i ett partis politik, och sedan på valdagen lägger sin röst på detta parti.

Jag är helt säker på att företrädarna på de politiska partierna är kloka och skickliga nog för att efter valet snickra ihop en stark koalitionsregering som har egen majoritet i Riksdagen.

Om vi efter valet vill leva i ett Sverige lett av en regering som på allvar värnar om alla medborgares bästa är det just på detta sätt vi ska analysera vad som sägs under politiker veckan i Almedalen.

Vi måste sedan våga lägga vår röst på det parti som bäst kommer att arbeta oförtrutet med att reparera välfärdssystemen. Vad Sverige behöver är en regering som på allvar tar itu med problematiken inom skolan, vården och omsorgen. En regering som även om det innebär skattehöjningar vågar stå pall och höja de skatter som eventuellt behöver höjas för att uppnå detta.

Jag tillönskar därför alla en analytisk och eftertänksam vecka!

Hemligheten till en framgångsrik morgondag kommer därför alltid att ligga i de beslut ni fattar idag”

 

 

Arbetsskadeförsäkringens utförsbacke och hur låg utbildning ger fler allvarliga sjukdomar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens lilla inlägg behandlar 2 eller till och med 3 olika frågor.

 1. Till att börja kunde jag på Ekonyheterna i radion ta del av en undersökning som visade att ersättningarna i samband med arbetsskador minskat med hela 46% från 2006 fram till idag
 2. I samma nyhetssändning presenterades resultatet av  mångårig dansk forskning ,utförd på ett underlag av 670.000 personer. Resultatet är glasklart och entydigt och statistiskt säkerställt. Människor med låg utbildning och låga löner är kraftigt överrepresenterade när det gäller chanserna att senare i livet drabbas av allvarliga sjukdomar såsom stroke och cancer.
 3. I en lång rad av studier och forskning, utförd i många länder, kan även konstateras hur kvaliteten på den mat man äter är en klassfråga. Fattiga har inte råd att äta kvalitativ mat utan är tvingade att äta billiga produkter av lägre kvalitet. Detta ger senare i livet effekter i form av fler allvarliga och dödliga sjukdomar i denna grupp.

Med ovanstående som fakta kan man därför fråga sig hur Alliansens företrädare tänker?

Är det måhända så att man ser på arbetarklassen som en oändlig resurs som lätt kan ersättas om de blir sjuka eller avlider? Eller är det så att man helt enkelt inte bryr sig om vad som händer med denna grupp?

Anledningen till att ersättningarna som kommer från arbetsskadeförsäkringen sjunkit, är enligt rapporten som presenterades, att lagstiftaren (läs Allians regeringen) gjort det så krångligt att få en skada klassad som arbetsskada, och att det därför blir krångligt och näst intill omöjligt att söka om ersättning för densamma.

Kända fakta är sedan länge att de som har det bättre ställt har råd att köpa bättre råvaror och äta mer vällagad mat än de som kämpar med att få ekonomin att gå ihop. Man skulle lätt kunna tro att den som har det bra i högre grad skulle köpa halvfabrikat och äta snabbmat, men verkligheten visar på motsatsen. Det är billigare att köpa färdiggjorda köttbullar än att köpa köttfärs och göra dem själv. I dessa halvfabrikat finns en massa tillsatser och kemikalier vilket är orsaken till att denna grupp senare blir mer sjuk?

Min fråga till Alliansens företrädare är därför enkel!

Inbillar man sig att det som händer i samhället idag inte kommer att leda till fler som behöver nyttja sjukvårdssystemen?

Eller är det så att man helt enkelt inte bryr sig?

Vem som helst som studerar forskningsresultaten och tänker efter en aning borde kunna räkna ut att den väg man nu slagit in på inte kommer att ge några besparingar i längden. Måhända gör man temporära besparingar idag med den politik Alliansen för, dock kommer dessa temporära besparingar i det långa loppet att bytas ut mot skenande sjukvårdskostnader.

Min slutsats är därför att man inte bryr sig om vad som händer med denna grupp människor, och att man när dessa skenande kostnader kommer, med samma självklarhet som man driver dagens politik kommer att göra vården oåtkomlig för denna grupp.

Vore så inte fallet skulle man aldrig våga driva utvecklingen i den riktning man gör. Ty vem annars skulle ställa 1 öppen behållare med bensin i källaren och samtidigt tända en låga som förr eller senare kommer att antända bensinen?

Ha en eftertänksam dag alla och glöm inte att på valdagen ta i beaktande och tänka på att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”. 

Är politiken en branch och politiker ett yrke?

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag idag lyssnade på radion på P4 Västerbotten fick jag så äntligen bekräftat från en aktiv politiker vad jag länge trott var fallet. Politiken är en branch och att bli politiker är ett aktivt yrkes och karriärval.

Radio Västerbotten intervjuade Moderaternas Ewa Zetterström, kanske mest därför att de undrade varför hon så högt upp i åldrarna kandiderar till en plats i kommunalfullmäktige.

Jag har inget emot vare sig henne som person, eller det faktum att hon har hunnit en bit upp i åren. Jag är säker på att hon med all sin samlade erfarenhet gör sitt jobb på ett utmärkt sätt, och på ett positivt sätt bidrar med sin erfarenhet på de områden hon är duktig på.

I intervjun sa hon bland annat att hon gärna ser fler ungdomar i politiken, men att det är svårt för dem att komma in i ”BRANCHEN” (läs politiken) på valbar plats, och att det är därför de som grupp är relativt ointresserade av politik.

Jag har länge hävdat att just det synsättet, ett synsätt där man blir politiker bara därför att man ser det som en bra karriärmöjlighet och ett välbetalt yrke, snarare än ett kall, är helt fel.

Jag tycker snarare det borde vara så att att man ska ge sig in i politiken därför att man ideologiskt brinner för ett partis ideologi, och att det är denna ideologi man vill kämpa för att föra fram och genomföra. Jag tror dessutom att just den brinnande lågan för ideologin är det som väljarna vill ha av en politiker.

När människor sedan ser politiken som något helt annat än något man ideologiskt brinner för blir det precis som vilket jobb som helst, och drivs politiken på detta sätt är vi ute på tunn is. 

Politik ska aldrig tillåtas bli en karriärmöjlighet och ett aktivt yrkesval.

Jag har tidigare på denna plats skrivit om detta och om arvodena till politiker.

Jag tycker att regelverket avseende hur länge man tillåts verka som politiker ska se ut som följer:

 1. Man ska tillåtas sitta maximalt 3 mandatperioder som arvoderad heltidspolitiker.
 2. Maximalt 2 mandatperioder i rad, med minst 1 mandatperiod utanför politiken innan man kan gå in och sitta den 3:e mandatperioden.
 3. Dessa regler ska gälla för de som betecknas som heltidspolitiker och inte jobbar jämte sina politiska uppdrag.
 4. Tidsgränsen om maximalt 3 mandatperioder som heltidspolitiker ska gälla även om man blandar uppdrag som politiker i Riksdag, Landsting och Kommunen.

Om regelverket inte ses över får vi yrkespolitiker/politiska broilers som inte har för avsikt att skaffa, och heller aldrig haft ett arbete utanför politiken. Risken är då uppenbar, att dessa, utan att själva vara medvetna om det, har noll eller ingen koll på hur livet ter sig för den vanlige medborgaren. Således förstår de inte heller konsekvensen av de beslut de är delaktiga i att fatta, och hur dessa beslut sedan påverkar gemene man i dennes vardag.

Jag har själv genom egna erfarenheter, förvärvade i det egna yrkeslivet, insett att teori och praktisk tillämpning av samma teori är två helt skilda saker.

På samma sätt är det med politiska beslut! Om man aldrig levt i världen utanför politiken är det svårt att förstå hur besluten som i teorin ser vettiga ut, samtidigt kan få förödande konsekvenser i människors dagliga liv och leverne.

Det är därför bra att en företrädare från Moderaterna och Alliansen öppet går ut och bekräftar det jag länge hävdat varit fallet, nämligen att detta synsätt är Moderaterna och Alliansens gängse synsätt på politiken.

Låt oss därför rösta fram en regering som vågar ta itu med problemet och genomföra nödvändiga förändringar i syfte att förändra detta synsätt.

Låt oss genom att som medborgare använda oss av vår allmänna rösträtt och klart tydliggöra att vi endast röstar på, och premierar politiker som är villiga att arbeta för upprättandet av ett sådant regelverk. 

Vikten av lagarbete!

Av , , Bli först att kommentera 0

Författaren har haft lite ledigt och samtidigt kollat en hel del på Fotbolls VM.

Vad man klart kan utläsa är hur de lag som har ett gott lagarbete/samarbete och verkligen spelar som ett lag i de allra flesta fall gått vidare till 8-dels finaler.

I matchen mellan Kamerun och Kroatien dristade sig till och med kommentatorn till att säga att de Kamerunska spelarna individuellt var bättre fotbollsspelare än Kroaterna, men att de spelade som ett gäng individualister emedan Kroatien spelade som ett homogent lag, därav deras seger.

Jag tror att samma sorts lagarbete är nödvändigt om vi vill skapa ett homogent välmående land av vår nation!

Under framförallt 60 och 70-talet men även en bit in på 80-talet fungerade Sverige som ett land där alla spelade i samma lag och tog ansvar för varandra. Därifrån och fram till dagens datum har detta lagarbete försvunnit i snabb takt. Alla tankar om samarbete och lagspel har i stället ersatts av tankar om individualism och egoism.

Jag har tidigare på denna plats skrivit om hur vi helt glömt bort kärleken och i stället hyllar och följer dess motpol girighet.

Det finns ingen annan hållbar förklaring till varför dagens samhälle ser ut som det gör. Alliansen har på ett effektivt fått alla att vandra på girighetens väg.

Alla tankar om hur andra har det? Eller hur de som är sjuka, gamla eller arbetslösa ska få sin vardag att fungera ser på inget sätt ut att beröra Alliansens politiker och väljare, kan de bara förbättra sin egen situation så skiter de högaktningsfullt hur det går för resten.

Låt oss därför återgå till en sådan politik som gör att vi kan återupprätta välfärdsstaten Sverige. En politik som syftar till att återställa välfärdssystemen till vad de var under sin glansperiod. Vi måste gemensamt genom disiplinerat lagarbete

 

Dubbelbeskattningsavtalens vara eller inte vara!

Av , , Bli först att kommentera 0

Lennart Holmlund beskriver idag i sin blogg sina farhågor över, och effekterna av, det förslag till en omdanad företagsbeskattning som Anders Borg och Alliansen lagt fram, och vad dessa förslag kan leda till. Lennart beskriver hur detta förslag, om ändringar i densamma inte görs innan de införs, kommer att få förödande konsekvenser för de som vill bygga hyresrätter i och med att ränteavdragen föreslås slopas.

Säkert med all rätta!

Men jag anser att problemet är mycket större än så! Det räcker inte med att täppa till en del av de kryphål som finns i den svenska skattelagstiftningen av idag, speciellt om dessa förändringar ger de bisarra effekter som Lennart beskriver. Dessutom är den berömda marknaden alltid snabbare än lagstiftaren, och där existerande kryphål täpps igen kommer nya kryphål att uppstå.

Problemen ligger snarare i förekomsten av de många fall mycket ålderstigna dubbelbeskattningsavtal som råder idag.

Istället, för att som idag, ha avtal som ”svälja kameler och silar myggor” borde vi titta över hur dagens dubbelbeskattningsavtal fungerar i praktiken. Det är villkoren i dessa som är förfelade, och dessa fel är dessutom är grunden till all den skatteplanering som vi ser i dagens samhälle. Om vill vi ha en varaktig förändring måste dessa dubbelbeskattningsavtal moderniseras och skrivas om.

Man kan ju fråga sig varför inte Andres Borg och Alliansen går till botten av problemet och kommer med förslag som permanent löser dessa problem för all framtid?

Jag vill faktiskt gå så långt som till att påstå att en modernisering av världens dubbelbeskattningsavtal skulle gagna ekonomin i de flesta länder i världen.

Grunden borde alltid vara att beskattning ska ske i det land i vilket vinsten upparbetats! Således borde vinster i svenska företag beskattas i Sverige, och vinster i exempelvis engelska företag i England.

Till att börja med vore det bra om EU’s medlemmar satte sig ner och förde en dialog om detta, och därefter omarbetar unionens företagsbeskattning radikalt. Att som idag ha en situation där unionens medlemsländer konkurrerar med varandra om vem som har lägsta vinstskatterna är inte produktivt.

Att få till en förändring är enligt mitt tycke rätt enkelt!

Jag har, precis som de som följer min blogg säkert redan vet, under lång tid arbetat professionellt med Internationell banking. Där är skatteplanering legio, och nästan alla lösningar som görs strävar efter att endera undvika, skjuta upp, och/eller om detta inte är möjligt, flytta beskattningen till det land som har den lägsta skatten.

Således kan företag med hjälp av rådande dubbelbeskattningsavtal flytta vinster kors och tvärs på sådant sätt att det gynnar dem maximalt. Inte sällan har sedan landet man flyttar vinsterna till ett gynnsamt dubbelbeskattningsavtal med ett ”Skatteparadis” vilket gör att skatten kan reduceras till nära nog NOLL. Dessutom försvinner ursprungslandets insyn och kontroll i och med dessa operationer.

De allra flesta av dagens dubbelbeskattningsavtal är av gammal typ, vilket förenklat innebär att skatten på vinster ska betalas i det land där den skattskyldige har sitt huvudsäte alternativt är bosatt. Denna form av dubbelbeskattningsavtal tecknas inte längre med nya länder, där används istället en modernare typ som enligt mitt tycke är mycket effektivare.

Grunden och anledningen till att dubbelbeskattningsavtal skapades var att undvika att någon beskattas 2 eller fler gånger för samma vinster. 

Mitt förslag är därför enkelt! Skriv om alla rådande dubbelbeskattningsavtal och använd en reviderad form av den ”nya typen” av dubbelbeskattningsavtal. Avtal där följande ordalydelse MÅSTE finnas med:

 1. Grunden ska alltid vara att skatt på vinster skall betalas i det land i vilket vinsten uppkommit.
 2. Avdrag avseende rörelsens drift och kostnader samt bokslutsdispositioner skall alltid göras i det land i vilken verksamheten bedrivs.
 3. Ränteavdrag och andra avdrag vad gäller lån och finansiering för verksamheten skall alltid göras i det land i vilket låntagaren har sitt säte.
 4. Om företaget kan påvisa att skatt för samma vinst betalats i ett annat land (läs det land i vilket moderbolaget ligger), skall nedsättning av skatten ske i det land i vilket vinsten uppkommit, och med samma belopp som man betalat i skatt i det land i vilket moderbolaget har sitt säte. 

Om detta genomförs får vi en mycket klarare och enklare företagsbeskattning, och skatteplanering blir näst intill betydelselös då endast beskattade vinster kommer att flyttas mellan länder.

Ett dubbelbeskattningsavtal som följer mitt förslag får därför verkan enligt nedan.

Förutsättningar (fiktiva siffror och procentsatser):

Bolaget A har driftställe i Sverige men har utländska ägare med säte i England.

Bolag A gör en vinst i Sverige på 10 miljoner efter dispositioner, och ska om det vore svenskägt betala 2,5 miljoner i svensk skatt.

Ser exemplet ut som ovan ovan kan man tänka sig följande scenario.

Om ägaren kan bevisa att han i det land där han har sitt huvudsäte betalat skatt för den vinst som det svenska dotterbolaget upparbetat i Sverige, ja då ska avtalet medge nedsättning av den svenska skatten med lika mycket som han betalat i det land i vilket han har sitt huvudsäte.

Om han därför med dokumentation från engelska skattemyndigheter kan bevisa att han i England betalat 1 miljon för sagda vinst så ska den svenska skatten nedsättas med lika mycket. Således blir den svenska skatten 2,5 miljoner – 1 miljon = 1,5 miljoner.

Med ett sådant system behöver länder dessutom inte konkurrera med varandra om vem som har de lägsta vinstskatterna. Med mitt system blir skatten för företagen alltid den HÖGSTA av den i det land i vilket de har sitt säte, eller den i det land i vilket vinsten upparbetats.

Till Lennart Holmlund vill jag därför säga att detta är lösningar på de farhågor och problem som du ser i liggande förslag!

 

 

Sjukvårdspolitiken!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har tidigare skrivit här om hur jag tycker sjukvården borde bedrivas.

Nu är pajkastningen igång, och debatten går hög mellan Alliansen och Socialdemokraterna om vem som vid en eventuell valvinst kommer att leverera den bästa sjukvården.

Min gissning är att det inte blir någon skillnad alls!

I stället för att ta ett helhetsgrepp och förändra sjukvården från grunden så debatterar man hur miljarder hit och miljarder dit ska göra saker bättre.

Dock finns det en sak att ta fasta på i Socialdemokraternas förslag som jag tycker är bra, nämligen att man vill stoppa den gräddfil som finns för de som önskar köpa sig förbi köerna.

Men faktum kvarstår, oavsett hur mycket pengar som satsas med nuvarande struktur så kommer det ändock att blossa upp en hela massa nya bränder, allt medan man är fullt upptagna med att släcka branden på ett ställe.

Enligt mitt sätt att se på saken så måste en grundlig omorganisation till för att få vården att fungera effektivt, och med samma kvalitet i hela vårt avlånga land. Jag redovisar därför i punktform, dock utan inbördes ordning vad jag anser behövs för att detta ska fungera.

 1. Skrota Landstingen och dela in Sverige i 4 sjukvårdsdistrikt med staten som huvudman.
 2. Återreglera hela sjukvården, dvs återför alla privata vårdcentraler och sjukhus till huvudmannen.
 3. Stoppa systemet med stafettläkare. Regionerna ska självklart kunna låna personal mellan varandra, dock sköts faktureringen för sådana lån regionerna emellan och personalen får fortsatt sin lön från den region där de är anställda.
 4. Se till att det finns minst 1 helst 2 Universitetssjukhus i varje region, och att dessa sjukhus är fullt utrustade för att klara all typ av vård. Med en sådan struktur blir det lättare att rekrytera specialister som intressantare för de som önskar förkovra sig och bedriva forskning och arbete samtidigt.
 5. Regionerna har hand om all rekrytering och även rätten att från tid till annan beordra sina anställda till andra enheter inom regionen.
 6. Skärp kraven på hur lång tid det ska ta från det att en patient söker vård fram tills patienten är färdig behandlad.  Se dessutom till att denna tid är lika i hela landet.
 7. Återinför Apoteksmonopolet. Med 1 stor inköpare kan priserna på läkemedel pressas.
 8. Skapa ett medicin etiskt råd bestående av läkare och andra sakkunniga som bestämmer vilka läkemedel som bör föreskrivas i normal läget för alla sjukdomar. Dessa rekommendationer ska självklart bygga på relevant forskning. 

Detta är bara några av alla de saker som behöver göras för att ånyo bringa ordning på torpet och få sjukvården att fungera som avsett.

Vi måste göra något åt saken, och jag tror att alla medborgare med en sådan struktur på sjukvården med lätthet kommer att acceptera att alla sjukhus inte kan ha all utrustning då den är både kostsam, och framför allt behöver specialister för att kunna användas på rätt sätt. Centraliserar vi sådan utrustning till ett mindre antal Universitetssjukhus vinner vi många fördelar, en av fördelarna blir att dessa Universitetssjukhus kommer att bli attraktiva arbetsplatser för de läkare som önskar specialisera sig i högre grad och forska. Ser sedan situationen och specialitéerna lika ut på alla Universitetssjukhus är jag övertygad om att fler läkare önskar utnyttja sådana chanser och vidareutbilda sig till specialister. Blir så fallet vinner Sverige som land då vi får fler mycket kvalificerade specialister.

Sedan är det ett måste att stoppa lekstugan i vårdsektorn och återföra all sjukvård till de kommande huvudmännen. Då och endast då kan vi skapa en sjukvård som ser lika ut för alla svenskar. Jag har precis som jag uttryckt tidigare inget emot privata företag, dock tror jag inte att dessa ska finnas inom vårdsektorn.

Samma sak med Apoteken, jag tror inte det blivit vare sig bättre eller billigare sedan Apoteksmonopolet skrotades. Jag tror snarare att det blivit dyrare för oss skattebetalare. Det råder inga tvivel om att den som köper in stora volymer av en viss vara får ett bättre pris, och kombinerar vi sedan dessa inköp och baserar dem på de råd som det medicinskt etiska rådet föreslår skulle vi kunna pressa priserna ännu mer, allt till gagn för stadskassan.

Min uppmaning till alla politiker som i dag arbetar med sjukvårdsfrågor är enkel, TÄNK OM och TÄNK RÄTT!

 

 

Gemensamt biljettsystem för landets kollektivtrafik!

Av , , 1 kommentar 0

I vårt grannland Norge väntas Stortinget inom kort ställa sig bakom och rösta för förslaget om ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik i landet. Då kan alla i Norge resa på samma kort i hela landet vilket gör resorna billigare och lättare att genomföra.

Man kan fråga sig när svenska politiker ska komma till samma insikt?

Teknologin finns redan, och det vore inte särskilt svårt att likt telefonbolagens kontantkorts system införa ett länsöverskridande reskort som täcker hela Sverige. Se till att alla län och operatörer utrustar sina bussar, spårvagnar, båtar och tåg med samma typ av biljetteringssystem så att man sedan kan använda samma reskort i hela landet.

Med ett sådant system går det sedan mycket lättare att premiera de medborgare som reser mycket med kollektivtrafiken och ge en rabatt som blir högre ju mer vi reser. Då skapas en morot för alla att utnyttja kollektivtrafiken och det underlättar för alla vi som tänker på miljön och vill resa så miljösmart som möjligt.

Dessutom underlättar det för alla pendlare som inte sällan reser länsöverskridande då man efter en sådan omläggning endast har ett reskort att hålla reda på och hålla uppdaterat,

Låt oss därför väcka frågan och lägga den högt på agendan!

Arbetsmarknaden!

Av , , Bli först att kommentera 0

Anders Ågren vill i sin blogg idag hävda att Sverige klarar sig mycket bra i en internationella jämförelse.

Som vanligt vill Moderata politiker gärna hänföra sina inlägg, och sitt tyckande till ekonomiska termer och globala jämförelser om densamma.

Låt mig klargöra att jag då hellre högaktar Lennart Holmlunds inställning och inlägg mycket mera, ett inlägg där han med rätta pekar ut problemet på dagens arbetsmarknad.

Lennart påpekar med alla rätta hur sittande regering inte kan se bortom horisonten och därför förbiser det som är rätt att göra i rådande läge.

Vad vi behöver göra är att skapa en snabbfotade institution, som med omedelbar verkan kan tillskapa utbildningar inom de yrkesområden som marknaden från tid till annan efterfrågar.

Låt oss därför göra just detta, och på förkortad tid, men med samma kunskapsinnehåll skapa just dessa skräddarsydda utbildningar.

 

 

 

 

Moderaternas klagan!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har i diverse bloggar, insändare, debatt- och nyhets artiklar under en tid studerar hur Alliansens politiker uttalar sig, och då framför allt Moderaternas företrädare.

Man kan inte låta bli att häpnas över hur de skyller det sviktande stödet i opinions undersökningar, och det dåliga resultatet i EU valet på vänstervridna journalister.

De hävdar med bestämdhet att den samlade journalistkåren är starkt vänstervriden, och att samma journalistkår bedriver sådan journalistik att den bildar en enad opinion mot Moderaterna.

Varför inte inse att det är den Moderata politiken det är fel på?

Visst, vän av ordning kan säkert precis som Edward Riedel hävda att Sverige klarar sig bra ekonomiskt i olika mätningar när det gäller globala rakningar och mätningar. Men kanske är det så att den politik som lett fram till dessa siffror skett på bekostnad av de svenska väljarna?

Jag tror helt enkelt att det är så att många andra frågor än att befinna sig högt på internationella rankinglistor är det som ligger väljarna närmast hjärtat.  

Jag tror att sanningen gått upp för de flesta väljare om vad den moderata politiken står för, och syftet med densamma. När klyftorna växer mellan de rika och de fattiga, och snart sagt alla på nära håll känner människor som farit illa på grund av moderaternas politik, ja då börjar man tänka efter och fråga sig om den politiken var bra eller inte.

Välfärden är, och kommer alltid att vara, det som står de svenska väljarna närmast, och när Alliansens politik sedan bevisligen urholkat denna välfärd i stora mått börjar man se sig om efter de partier som kan återställa välfärden.

Det är inte sunt att kasta ut sjuka människor i arbetslöshet och göra dem beroende av socialbidrag. På samma sätt kan det aldrig vara hållbart i längden att driva en Arbetslinje som gör de som faktiskt har ett arbete sjukare, och med säkerhet leder till att de på sikt blir utbrända.

Vi får aldrig glömma att den berömda Arbetslinjen ser ut enligt formeln nedan:

Färre medarbetare + Mera utfört arbete + Mera Stress + Högre Arbetsbelastning + Högre Vinster för Företagen = Arbetslinjen.

Jag vill gå så långt som till att säga att Alliansen med Moderaterna i spetsen i rask takt tagit Sverige tillbaka till den situation som rådde strax innan oroligheterna i Ådalen, och att det sjunkande stödet de erfar nu är en direkt effekt av detta.

I Moderaternas värld strävar allt de de gör, till att alla på sikt ska måsta stå med mössan i hand och acceptera det som erbjuds dem, och det utan att protestera.

Tack och lov lever vi numera i en demokrati där vi följer principen en individ, en röst!

Så mitt råd till alla ni politiker som företräder Moderaterna och Alliansen, om ni vill förändra ert opinionsstöd bör ni ändra er politik och sluta gnälla på vänstervridna journalister som bedriver häxjakt.

Eller som Michael Jackson så sant deklarerade i sin sång, ”If you are dreaming of changing the world, start with the man in the mirror”!