Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det finns bara en väg mot ett bättre samhällsklimat – Demokratisk Socialism!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har redan tidigare precis som Olof Palme erkänt att jag är en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST. Precis som för Palme så grundar sig mitt beslut på egna erfarenheter och på ett beaktande av de samhällssystem jag upplevt och själv verkat i när jag bott och arbetat utomlands.

Det som blir tydligt när man reser runt och besöker andra länder och där lär känna människor ur olika samhällsklasser är att den demokratiska socialismen är unik och överlägsen alla andra politiska doktriner när det kommer till skapandet av framtidstro, harmoni och fred.

Genom att studera samhällsklimatet på plats och titta på hur människor lever, samt på hur – av vem och för vem beslut fattas i andra länder blir det kristallklart att den ordning vi hade i Sverige under den demokratiska socialismens storhetstid är överlägsen alla andra samhällssystem på vår jord.

Harmoni och framtidstro kan bara skapas om ALLA människor mår bra och upplever att deras medverkan och röst har betydelse för samhällsutvecklingen. Utöver det behöver ett samhälle i harmoni andra viktiga byggstenar – Nämligen KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och en ständig och levande kamp för större JÄMLIKHET.

Det vill säga precis de värden den demokratiska socialismen proklamerar!

Olof Palme som jag hyllar som vår tids största ideolog och dessutom en av de mest framstående politiker som någonsin verkat i vår värld var i många stycken långt före sin tid och en stor visionär. Samtidigt som han var visionär förändrades inte hans realism och stadiga kontakt med vad folket efterfrågade – Det var därför han utvecklade den demokratiska socialismen.

Att den demokratiska socialismen såg dagens ljus beror på att Palme genom att resa, iaktta och analysera människors levnadsbetingelser kommit fram till att bara en ideologi som omfattar ALLA i samhället utan att göra åtskillnad är långsiktigt hållbar.

Det är just därför den demokratiska socialismen i alla stycken bejakar ALLA människorna levnadsvillkor och dessutom har som mål att förbättra dem ännu mer.

Människor som Olof Palme saknas i svensk politik – Själv hoppas jag dock att kunna fylla delar av det tomrum som han lämnade efter sig.

Bakgrunden till att jag hyllar den demokratiska socialismen såsom varande den enda framkomliga vägen politiskt bygger bland annat på dessa insikter och trossatser:

 • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd – skattefinansierad och styrd av av behov och inte av efterfrågan.
 • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven – inte i lönsamheten. En organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
 • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut och vara en stark samhällelig sektor alltid måste ge människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare – Detta helt oberoende av vilka resurser de besitter.
 • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala levnadsvillkor.
 • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning – ekonomisk expansion och social rättvisa.
 • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb – Vet att de kan försörja sig själva och känna social trygghet. Dessutom optimistiskt se framtiden an både för egen del likväl som för sina barns del.
 • Att KÄRLEK är viktigare och mer åtråvärt än GIRIGHET.

Med dessa ställningstaganden som grund och insikten om att Olof Palme var sanningsenlig och hade helt rätt när han påstod att det är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige – Att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet – Ja då är det svårt att bli något annat än en stolt demokratisk socialist – I vart fall om man hyllar KÄRLEKEN som ideal.

Ännu lättare att komma till denna insikt blir det när man inser hur illa Sverige mår efter 8 år av Alliansens vanstyre och ännu längre tid av nyliberala influenser i politiken.

Alliansen har under sina 8 år vid makten genom social nedrustning, avregleringar, privatiseringar och införande av sin cyniska arbetslinje verkligen sett till att öka på klyftorna i samhället. Detta genom att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Man har dessutom helt brutit sönder den offentliga sektorn genom att privatisera och sälja ut statlig egendom till privata företag för en spottstyver av deras egentliga värde.

I Alliansens Sverige är den sociala trygghet som fortfarande finns kvar både urholkad och bräcklig. SOLIDARITETEN och KÄRLEKEN är som bortblåst och i stället ersatt av EGOISM och GIRIGHET. I Alliansens Sverige befinner vi oss mitt i ett samhälle som ger de starka mandat att roffa åt sig på de svagas bekostnad.

Det är därför jag med eftertryck än en gång proklamerar att jag både är och kommer att förbli en Stolt Demokratisk Socialist!

Vilket politiskt parti man stödjer och röstar på handlar om vilken typ av samhälle man vill bygga – Som demokratisk socialist vill jag bygga det enda samhället som är långsiktigt hållbart – Det samhälle som i alla lägen bejakar och förstår att det bara är KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som ger förutsättningar till fred, harmoni och framtidstro.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Öppen rasism en skrämmande samhällsutveckling!

Av , , 2 kommentarer 0

Att den mer eller mindre öppna rasism som florerat länge på sociala medier nu börjar sprida sig till det reguljära samhället är som jag ser det en mycket skrämmande samhällsutveckling – Dessutom en samhällsutveckling som har stora likheter med den förföljelse av judar som skedde i Tyskland.

Det som skett under de senaste dygnet i Stockholm där svartklädda maskerade män i våldsattacker ger sig på invandrare skrämmer och borde få majoriteten av svenskarna att fundera på vart samhället är på väg.

Våld löser inga problem – Snarare är det så att våld skapar ännu mera våld och dessutom flyttar händelser som dessa fram gränserna för vad som är acceptabelt och inte.

Att det finns ”rötägg” bland invandrade grupper på precis samma sätt som det finns ”rötägg” bland infödda svenskar är i sig inte underligt. Men att därifrån organiseras sig och ge sig på människor bara därför att de råkar vara invandrare är att gå flera steg för långt.

Brottslingar ska fångas upp och straffas av vårt reguljära rättssystem snarare än dömas och straffas av en mobb tillhörande gatans självutnämnda domstol.

Som tur var så var Polisen någorlunda redo denna gång och kunde slå till med kraft mot denna grupp. Beskedet från Anders Ygeman och regeringen om att bekämpandet av grupper likt den som härjat i Stockholm det senaste dygnet har högsta prioritet är bra och gör att jag känner mig trygg för stunden.

En naturlig fråga att ställa i samband med dessa händelser är hur medlemmarna i de grupper som går till attack tror att detta kan hjälpa Sverige?

I denna grupp framförs ofta klagomål på att invandringen kostar landet stora pengar – Därför kan man undra om de som deltog i helgens händelser ställt sig frågan om hur stora kostnader deras beteende orsakade samhället?

Racism hör inte hemma i det svenska samhället överhuvudtaget – Om något borde det svenska samhällsklimatet präglas av tolerans och av insikten om att alla människor är lika mycket värda.

Min personliga analys av problemet med racism är att vi låtit den gå för långt utan att reagera. Att stoppa racism är inget angrepp på yttrandefriheten. Racism är alltid racism och racism är alltid fel och ett brott mot mänskliga rättigheter – Dessutom ett brott som ska stävjas och bekämpas medan det fortfarande befinner sig i sin linda.

När det gäller den öppna rasismen som nu fått fotfäste så måste denna bekämpas och bekämpas hårt. Som regeringsinnehavare måste vi därför se till att stifta lagar som gör alla former av racism olaglig och straffbar. Öppen likväl som dold racism som utövas under pseudonym måste leda till hårda straff då allt annat är otänkbart och ett avsteg från vår Socialdemokratiska ideologi.

Att samhällsdebatten och samhällets strömningar är inne på en farlig väg blir extra tydligt när vi tittar vi på samhällsdebatten i stort när det gäller invandrings- och migrationspolitik.

Det är rätt slående för vår tids samhällsdebatt att samma grupp som tidigare kritiserade regeringen för att förstöra Sverige genom att ta emot för många asylsökande nu är först ut med att kritisera regeringen när den aviserar att mellan 60.000 – 80.000 av de asylsökande kommer att avvisas de kommande 2 åren.

I dagens samhällsdebatt ses dubbelmoral och dolda agendor inte som ett problem – Därför är det inte heller förvånande att det är denna grupp som till största delen består av SD anhängare som står för det mesta av racismen och främlingsfientligheten – Öppen likväl som dold.

Att Sverige tillsammans med EU ska bli bättre på att avvisa de som fått avslag på sin asylansökan därför att genuina asylskäl saknas – Samt bli bättre på att spåra upp och avvisa de som försöker gömma sig borde ju vara goda nyheter för de som är emot invandring.

För egen del är jag glad att en ny och väl fungerande migrationspolitik nu börjar visa sig. För mig är det lika självklart att man ska avvisas om man får avslag som det är att man har rätt att söka asyl om man befinner sig på flykt. Jag gläds även över att vi nu börjar få ordning och struktur på hur vi bäst ska integrera de som beviljas asyl och göra dem till en arbetande och självförsörjande del av det svenska samhället.

Ni som följer min blogg vet att jag presenterat långtgående och rätt detaljerade synpunkter på hur migrationspolitiken ska utformas för att fungera bra – Synpunkter som nu sakta men säkert omsätts i reella förslag och åtgärder.

Sverige ska precis som jag tidigare sagt vara fritt från racism och främlingsfientlighet. Sverige bör vara det exempel på framgångsrik integration som alla andra länder tittar på med nyfikenhet för att lära sig hur man genom god och framgångsrik integration säkerställer att alla människor är lika mycket värda.

Som Socialdemokrater ska vi aldrig backa och acceptera racism – snarare bekämpa den med näbbar och klor. KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska kärnvärden som aldrig ska kompromissas.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

EU-kommissionen agerar med emfas mot skatteplanering & skatteflykt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Ni som följer min blogg vet att jag skrivit åtskilliga inlägg om vikten av att stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa möjligheten att skatteplanera – Detta därför att skatteplanering som företeelse skapar orättvisor och gör att de som inte skatteplanerar måste betala mer i skatt för att välfärdsstaterna ska överleva.

Ni vet även att jag under rätt lång tid med övertygelse framfört att EU-kommissionen jobbar med saken och att nya lagar och regler är på gång. Samtidigt är det många som gång på gång påpekat att det inte finns något som helst intresse från EU att stoppa eller begränsa skatteplaneringen och skatteflykten.

Till er säger jag – Vad var det jag sa? 

Bevisen för att jag hade rätt i mina påståenden går att finna i det faktum att EU-kommissionen nu skärper tonen och tar i med hårdhandskarna mot skatteplanerande företag och privatpersoner.

Pierre Moscovici som är en av EU-kommissionens ledamöter säger att de skatteintäkter EU-länderna går miste om skulle kunnat användas både inom det offentliga för att bygga t.ex skolor och sjukvård samt för att öka sysselsättningen och skapa tillväxt. Enligt honom är det helt oacceptabelt att de företag och europeer som sköter sig och betalar skatt ska tvingas betala högre skatter för att företag likt  Google, Facebook, Apple och Amazon med flera skatteplanerar.

Det är därför EU-kommissionen nu reagerat och skapat ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med problemet. De 3 viktigaste punkterna i åtgärdspaketet ser ut som följer:

 • Att ta fram åtgärder för att blockera skatteflykt.
 • Att ta fram en rekommendation för hur man förebygger skatteplanering.
 • Att besluta om att OECD länderna nu får tillåtelse att samköra sina register för att förhindra skatteplanering samt dela skatterelaterad information om multinationella företag.

Utöver detta uppmanar EU-kommissionen alla medlemsländer att ta en stark och samordnad hållning mot alla företag som undviker att betala sin beskärda del skatt.

Att detta skulle bli verklighet har jag vetat länge tack vare de kontakter jag har i bankvärlden och inom EU. Nästa gång jag skriver i ärendet är jag övertygad om att de åtgärder och beslut jag förutspått ska komma angående dubbelbeskattningsavtalen är fattade. Något som i förlängningen innebär att alla nuvarande dubbelbeskattningsavtal ändras så att skatteplanering blir omöjlig och onödig.

Hade det varit så att de som skatteplanerar använt den undanhållna skatten till att anställa fler medarbetare, höja löner eller bygga nya fabriker hade fenomenet skatteplanering varit i ett annat läge. Dock är detta inte fallet då dagens skatteplanering blott och allena fyller ett enda syfte – Nämligen att öka på förmögenheten för den som skatteplanerar.

Avslutningsvis upprepar jag vad jag framfört tidigare – Skatteplanering skapar nästintill bara förlorare – Enda vinnaren blir den som skatteplanerar. 

Heja EU-kommissionen – Starkt jobbat och fortsätt på inslagen väg och löp linan ut och stoppa detta skadliga fenomen medan tid är.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Apropå bråket om storregionens ”huvudstad”!

Av , , Bli först att kommentera 0

Anders Ågren (M) har startat ett angrepp på Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) vad gäller bildandet av regioner i Sverige som ersättning för dagens indelning i landsting. Ågren är upprörd över att Umeå inte gör högljudda anspråk på att bli residensstad i den nya regionen.

Hans kontrar å sin sida med att det inte spelar någon roll vilken stad som är residensstad då det är regionens innehåll i sig som har betydelse.

Jag är böjd att hålla med Hans om att regionens innehåll är viktigare än vilken stad som är residensstad. Dock tycker jag att det är naturligt att så mycket som möjligt centraliseras till regionens största stad vilket gör Umeå till det naturliga valet.

Dock tycker jag att bägge herrarna fått hela ärendet om bakfoten.

En skrotning av dagens landsting och bildandet och indelningen i 6 – 8 regioner är inget beslut som ska fattas lokalt – Dessutom ska regionerna styras och skötas direkt av regeringen snarare än av lokala politiker.

Vad som bör ske är att alla regioner styrs rakt av från Stockholm av ett regionutskott med en egen regionminister/sjukvårdsminister med delar av Riksdagens ordinarie ledamöter som ledamöter i utskottet. Att det ska styras centralt är för mig självklart därför att det bara är på detta sätt vi kan garantera att alla regioner sköts och arbetar på samma sätt samt att alla regioner behandlas lika.

Dessutom sparar vi väsentliga summor pengar i och med att vi inte behöver landstingspolitiker i en framtid.

När projektet väl är sjösatt ska regering och riksdag bestämma vilken stad som ska vara administrativ huvudort i varje region – Dvs. i vilken stad tjänstemännen som effektuerar de politiska besluten ska sitta.

Därför kan Anders och Hans sluta bråka i frågan – Grabbar hur regionerna ska styras och vartifrån är ingen fråga för kommunen utan en fråga för Riksdagen och dess ledamöter.

Regionerna ska ta över allt som har med sjukvård och kollektivtrafik samt lämpliga delar av det som idag utförs i landstingen och länsstyrelserna – Vi behöver dessutom inga landshövdingar då dessa helt spelat ut sin roll som jag ser det.

De delar som idag administreras av landstinget och länsstyrelserna och som inte med nödvändighet bör skötas av en regionledning ska lämnas över till respektive kommun att handlägga och bestämma över. Vad jag i grund och botten vill se är centraliserat beslutsfattande avseende sjukvård och kollektivtrafik – För allt övrigt vill jag se decentralisering och större kommunalt inflytande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Alliansen & nyliberal politik orsaken till psykisk ohälsa.

Av , , Bli först att kommentera 0

Rubriken kan kanske synas väl tuff – Dock ser jag dessa 2 företeelser som varande skyldiga till att den psykiska ohälsan i arbetslivet ökat med ca 70% sedan 2010.

Källa Arbetsmiljöverket.

Jag har under lång tid påstått att det är Alliansens vid det här laget berömda arbetslinje som ligger bakom ökningen – och att denna ökning är precis vad Alliansens företrädare redan visste den dag arbetslinjen infördes. Det är därför man samtidigt såg till att göra kraftiga försämringar av både sjukförsäkringen och A-kassan så att de ökande sjuktalen ekonomiskt träffar den enskilde individen och landets kommuner snarare än statsbudgeten.

Handlandet visar samtidigt att Alliansen likväl som de nyliberala doktrinerna styrs av GIRIGHET och EGOISM med maximering av vinster och förmögenheter hos de redan rika som yttersta mål – Allt till ondo för den vanlige arbetaren och tjänstemannen som nu dessutom måste offra sin hälsa för att vara en del av Alliansens samhällsbygge.

När man ser hur arbetslinjen slagit på hälsan hos de som har turen att ha ett arbete så är det lätt att inse att det numera är viktigare än någonsin tidigare med starka fackföreningar och en regering som vågar stifta lagar som stoppar de avarter på arbetsmarknaden som skapar psykisk ohälsa.

Att det skulle bli på detta sätt var för mig lätt att räkna ut – Allt jag behövde göra var att analysera hur den formel som skapade Arbetslinjen var utformad.

Arbetslinjens formel ser ut på följande sätt:

Färre medarbetare + Mer utfört arbete + Mera stress + Högre arbetsbelastning + Högre vinster = Arbetslinjen.

Därför är det bra att Arbetsmiljöverket med Generaldirektören Erna Zelmin Ekenhem i spetsen reagerar med kraft på de skenande sjuktalen – Detta genom införandet av nya riktlinjer för landets arbetsgivare när det gäller att förebygga och förhindra att psykisk ohälsa skapas som ett resultat av arbetssituationen.

De förändrade riktlinjerna från Arbetsmiljöverket är helt inriktade på arbetsgivarna och påtalar klart och tydligt att det är arbetsgivarna som ensamt är ansvariga för det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen.

Tack Arbetsmiljöverket – Tillkomsten av dessa riktlinjer är inte en enda dag för tidigt även om det skulle gjorts för länge sedan.

Den handlingsplan och det regelverk som Arbetsmiljöverket nu lägger fram stipulerar att det från och med mars 2016 är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsbelastningen inte är för hög – Att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa samt att kränkande särbehandling och mobbing inte förekommer på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket gör med de nya riktlinjerna helt klart för landets arbetsgivare att de behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen och skapa arbetsplatser som är fria från de riskmoment som skapar psykisk ohälsa. Symptom som stress, sömnsvårigheter, utmattning och depressioner ska tas på allvar och de förebyggande åtgärderna mot dessa ska från och med nu ha samma prioritet som den fysiska säkerheten på en arbetsplats.

Att Arbetsmiljöverket äntligen reagerat och inför strängare reglering på området är som jag ser det mycket viktigt för att klara folkhälsan och samhällets kostnader för sjukvård och rehabilitering i en framtid.

Både Arbetsmiljöverket och beteendevetaren Eva Wiik säger att de stora anledningarna till att sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat drastiskt är en kombination av kunskapsbrist och av att arbetsgivarna inte fokuserat på frågan.

För egen del lägger jag skulden på Arbetslinjen som redan vid införandet byggde på en omöjlig ekvation – Därför säger jag följande till Sveriges samlade arbetarkår:

Som arbetstagare – Dvs. både som arbetare och tjänstemän bör vi ta dessa lärdomar till oss och se till att trenden vänds och att den politisk som skapat problemet aldrig får förnyat förtroende. Bästa sättet att göra det är genom att lägga er framtida röst på det enda partiet som står upp för landets arbetstagare och ett starkt fackligt inflytande över arbetets utformning – En röst på Socialdemokraterna är en röst för en säker och bra arbetsmiljö där vi som medarbetare tillsammans med facket kan se till att Arbetslinjen förpassas dit den hör hemma – Ner i graven.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Juholt och jag är överens – 40% väljarstöd för Socialdemokraterna fullt realistiskt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens inlägg är en uppföljning på gårdagens inlägg om att vi Socialdemokrater blivit starkt influerade att ta ett rejält kliv till höger – Detta genom intensiv lobbying och köp av tunga Socialdemokratiska röster likt Niklas Nordström och Carl Melin som fullt ut ägs och sponsras av Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringsliv har aldrig gjort någon hemlighet av att man vill se även Socialdemokraterna föra nyliberal politik – Det är därför man fullt ut finansierar partiets högerflygel för att göra just detta.

I dagens Aftonblad publiceras en intervju med Håkan Juholt där han belyser precis det jag skrev om i mitt förra inlägg – Nämligen att raset i opinionsmätningar varken har med lägenhetsaffärer eller flyktingkrisen att göra. Precis som jag påstår så säger han att raset beror på att vi förlorat vår själ och inte står upp för den politik som vår ideologi förespråkar.

Juholt menar att raset beror på att vi Socialdemokrater inte klart och tydligt visar vad vi vill åstadkomma – Vilket Sverige vi vill bygga. En analys jag skriver under på till 100%.

Håkan Juholt säger precis som jag tidigare uttryckt att Socialdemokraterna hör hemma runt 40% nivån om vi för rätt politik – Något han bevisade under sin korta tid som partiledare där vänstersvängen ledde hela vägen fram till 37% väljarsympatier innan Svenskt Näringsliv och andra gjorde gemensam sak för att avsätta Juholt.

Den ökning i väljarsympatier vi såg under Juholt i modern tid är således inget 70-tals flum – Snarare ett bevis på att det är den sortens politik väljarna i grund och botten saknar och vill se bli verklighet – Att du nu flyr partiet beror på att de är vilsna och inte känner igen sig.

Juholt är noga med att poängtera att Stefan Löfven inte ska lastas för nedgången – Snarare beror nedgången på den kollektiva nyliberala inriktning som partiet tagit på senare tid.

Han drar paralleller med tv-programmet På spåret där den ständiga frågan är ”Vart är vi på väg”? Han tycker precis som jag att det är viktigt att öppet och ärligt berätta vart vi ska och hur vi ska ta oss dit samt att vi under resans gång måste redovisa hur och varför fattade beslut leder oss närmare resmålet.

Politik handlar i grund och botten om vilket samhälle man vill bygga och för vem. Ska den informationen nå väljarkåren måste den kommuniceras klart och tydligt. Om man likt oss Socialdemokrater har KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE som ideologiska riktmärken måste detta avspeglas i den förda politiken.

Den dagliga kampen ska fokuseras på hur vi bäst och effektivast bygger ett JÄMLIKT samhälle – Ett samhälle där människorna känner både delaktighet och framtidshopp – Ett samhälle där ”flertalet” i det dagliga livet känner att deras röst räknas och att de de facto har makten över ”fåtalet”.

Juholt påpekar med all rätt att skiljelinjen inte går mellan S och SD – Snarare är det så att skiljelinjen alltid gått och fortfarande går mellan S och den borgerlighet som numera kallar sig för Alliansen.

Jag delar fullt ut Juholts uppfattning om att vi måste lägga ut en massiv ”bombmatta” med åtgärder och förslag i syfte att minska klyftorna i samhället. Vi måste klart och tydligt förklara för väljarna att det är stor skillnad på KÄRLEK och GIRIGHET och att det harmoniska och hållbara samhället bara kan se dagens ljus med en politik som styrs av KÄRLEK.

Det är där jag står politiskt – Till vänster om mitten i det Socialdemokratiska partiet och det är den politiken jag kommer att slåss med näbbar och klor för att återbörda i partiet och leda det hela vägen tillbaka upp till den 40% nivå där det hör hemma.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Socialdemokraterna ska driva socialistisk snarare än nyliberal politik.

Av , , Bli först att kommentera 0

Många säger att vi Socialdemokrater behöver förnya politiken för att på nytt attrahera väljarna – Helt fel säger jag! Det enda som behöver förnyas är sättet på vilket vi kommunicerar politiken med och till väljarna. Så med andra ord är det inte politiken det är fel på bara kommunikationen om hur den fungerar och varför.

De försök att förändra och förnya Socialdemokratisk politik har bara lett oss till höger och närmare de nyliberala politiska fåran. Att den förändringen varit fel är det vi nu kan avläsa vad gäller väljarsympatierna.

Min uppfattning är att väljarna ogillar denna förändring och är trötta och frustrerade över att se alla partier som en grå massa i politikens mittfåra utan klara och tydliga skillnader avseende vilken sorts samhälle man vill bygga.

Fortsätter detta kommer det bara att finnas en vinnare – Nämligen SD som för närvarande är det enda parti som skiljer sig från mängden vilket avspeglar sig i väljarsympatierna i olika opinionsmätningar.

Vad som behövs för att återskapa förtroendet för Socialdemokraterna och Socialdemokratisk politik är en återgång till den politik vi förde fram till 1980-talets mitt – Dvs. traditionell Socialdemokratisk politik av socialistiskt snitt – Den politik som sätter KÄRLEKEN och SOLIDARITETEN och flertalets bästa framför GIRIGHETEN och EGOISMEN och fåtalets bästa.

Detta har jag påtalat tidigare och därför upprepar jag det ännu en gång. 

Socialdemokraterna är inget nyliberalt högerparti vilket är vad vi utvecklats till hur ogärna vi än vill erkänna att så är fallet. Högervridningen av Socialdemokratin leder bara en väg – Mot förlorade väljarsympatier och kräftgång – Detta därför att Alliansens partier är betydligt bättre på att driva nyliberal politik än vi Socialdemokrater.

Det är därför väljarna idag med lätthet kan byta fot och lägga sin röst på Moderarterna snarare än på oss Socialdemokrater utan allt för stor eftertanke. Detta därför att skillnaderna mellan Socialdemokratisk och Moderat politik är små och/eller av kosmetisk karaktär.

Den typen av strömhopp var helt otänkbart fram till mitten av 1980-talet därför att skillnaden rent politiskt var stor och helt väsensskild vilket den ska och bör vara om allt står rätt till.

Därför är det dags att vi Socialdemokrater tar ett rejält kliv åt vänster och på nytt börjar ägna oss åt att driva traditionell socialistisk Socialdemokratisk politik. Väljarna måste känna att den politik vi för är den politik som över tid bygger det bästa samhället –  Ett samhälle som är både hållbart och jämlikt.

Vi ska sluta upp med att vara blyga när det handlar om skatter och skattehöjningar. I stället ska vi klart och tydligt signalera att skatterna ska höjas för de med de högsta inkomsterna samt för de med stora förmögenheter om detta är nödvändigt för att klara välfärden och samhällets åtaganden. Vi ska heller inte vara blyga för att öppet berätta att vi kommer att göra allt vi kan för att ändra på dubbelbeskattningsavtalen så att skatteplanering blir mer eller mindre omöjlig i en framtid.

På samma sätt ska vi öppet deklarera att vi kommer att reformera skatten på företagsområdet och ersätta dagens arbetsgivaravgifter med en produktionsskatt som är lika oberoende av om människor eller maskiner står för tillverkningen.

Offentlig sektor med tillväxt och fler arbetstillfällen inom densamma ska högst upp på agendan. Samma vad gäller skrotandet av dagens landsting och bildandet av 6 – 8 regioner direkt under staten. Skolan ska förstatligas och oavsett om privata skolor ska finnas kvar eller inte så ska kösystem och antagning och fördelning av elever ligga under statlig kontroll.

Arbetsrätten och anställningstryggheten ska stärkas – Fackföreningarna reformeras och ges förnyat mandat så att de på nytt återfår fornstora dagars styrka och betydelse.

Sist men inte minst ska sjukförsäkringssystemet – A-kassan och pensionerna stärkas och återställas till sina forna nivåer.

Kort ska vi Socialdemokrater ägna oss åt det vi är bäst på  – Nämligen traditionell Socialdemokratisk socialistisk politik – Den politik som genom att ideologiskt ta fasta på KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE strävar mot ett JÄMLIKARE samhälle med minskade inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Experimenterandet med nyliberal politik med Socialdemokratisk stämpel ska således upphöra.

För egen del är det precis det jag gett mig den på att genomföra och vis erfarenhet vet jag att trägen vinner och att jag förr eller senare kommer att få som jag vill – Detta därför att majoriteten av svenskarna mår bäst av just traditionell Socialdemokratisk politik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Det finns bara en förlorare vid utträde ur facket – Arbetstagaren som begär utträde.

Av , , Bli först att kommentera 2

I samband med skandalen och avslöjandena i Kommunal så är det mer än 10.000 medlemmar som lämnat Kommunal i protest mot det som hänt. Den stora frågan är dock hur de som begär utträde tänker i och med att det bara finns en förlorare vid utträde ur facket – Nämligen den som begär utträde.

Den som begär utträde straffar således varken förbundsledningen eller någon annan – Den enda man straffar är sig själv.

Fackföreningarna är till för att vi vet att det bara är tillsammans som vi är starka. Som ensam löntagare är man svag både vad gäller löneförhandling och övriga arbetsvillkor och inte minst vad gäller anställningstryggheten. Vad vi alla måste förstå är att det ligger i arbetsgivarnas intresse att människor ska vara oorganiserade snarare än organiserade i fackföreningar  – Detta för att kunna spela ut anställda mot varandra i det marknadsekonomiska spelet.

Till alla arbetstagare som inbillar sig att de är bättre på att förhandla lönen själva och anser att de klarar sig lika bra eller bättre utan fackets hjälp vill jag säga följande – Även om du har högre lön än avtalet säger så ska du en gång för alla veta att avtalen endast och allena stipulerar lägstalönerna – dvs. den lägsta lön arbetsgivarna minst måste betala för utfört arbete. Tilläggas ska att de allra flesta arbetstagare har en lön völ ovanför denna lägstanivå.

Lönen för utfört arbete är dessutom bara en liten del av det facket åstadkommit genom att utnyttja den styrka det innebär att gå samman och förhandla som kollektiv. Hela det regelverk som berör anställningstrygghet, pensionsförmåner, sjukförmåner, föräldraledighet och turordningsregler vid permitteringar och uppsägningar skulle aldrig ha funnits om inte fackföreningarna funnits.

Sverige är ett demokratiskt land och Kommunal är en demokratiska organisation som följer demokratins spelregler vid val till de olika posterna i organisationen – så även till förbundsstyrelsen. Om man som medlem är missnöjd med ledningens sätt att sköta verksamheten är den kloka vägen – Dessutom den ENDA VÄGEN att utnyttja sina demokratiska rättigheter genom att använda sin rösträtt för att avsätta styrelsen och se till att rösta in de som gör jobbet på rätt sätt.

Dessutom är det bara som medlem man kan påverka och se till att regelverket för vad och hur styrelsen ska sköta sitt arbete ändras samt påverka vilken transparens som ska gälla i framtiden.

Därför uppmanar jag alla som redan sökt eller överväger att söka utträde att tänka efter noga. Utträde är detsamma som att bekänna sig besegrad utan chans till framtida revansch. Glöm aldrig att det endast är tillsammans vi är starka – Som enskilda individer är vi svaga och står oss slätt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Skatte- och bolagsreform på företagsområdet av nöden tvungen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är helt klart så att företagande och sättet på vilket företag ägs och beskattas måste ändras för att förenkla och förtydliga företagandets villkor. Dessutom behövs en genomgripande skattereform på området för att säkerställa framtidens välfärd.

I likhet med många andra vill jag stimulera människor att starta företag och anställa medarbetare – Något jag tror blir betydligt enklare om skattereglerna blir mer transparenta och lättare att förstå.

Detta vill jag genomföra i 3 steg vilka jag kommer att presentera nedan.

 1. Omdanade dubbelbeskattningsavtal med andra länder som stipulerar att ett företag alltid ska betala den högsta av de 2 skattesatser som gäller i de två länder som omfattas av avtalet samt att skatt på vinst alltid ska betalas i intjänande landet. Detta för att stoppa all skatteplanering.
 2. Reformera bolagsbildningen på sådant sätt att alla företag blir aktiebolag med den skillnaden att man liksom i andra länder kan bilda ett aktiebolag med så lågt aktiekapital som 2 kronor. Detta för att skilja mellan fysisk person och juridisk person och därmed undanröja behovet av F-skattsedel. Dessutom ska bolagsreformen innehålla regler som förbjuder banker att ta säkerhet i andra tillgångar än de som tillhör bolaget till vilket lån ges.
 3. Slopande av arbetsgivaravgifter och övriga lönebikostnader för att istället ersätta dessa med en produktionsskatt som utgår på allt det ett företag producerar – dvs. både varor, tjänster och försäljning av densamma. Produktionsskatt är ett måste för att säkerställa att företag betalar lika mycket skatt oavsett hur varan eller tjänsten produceras – dvs. ett företag ska inte kunna tjäna skattemässigt på att ersätta människor med maskiner.

Utan att gå in på djupet vilket jag gjort angående alla 3 förslag många gånger tidigare så är jag säker på att företagandet skulle bli mer förutsägbart och enkelt samtidigt som statens skatteintäkter säkras på ett bra sätt. Vad gäller produktionsskatten så ska sådan utgå även om ett företag väljer att tillverka i låglöneländer för att sedan importera varorna till Sverige – Sker detta ska produktionsskatt utgå på mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris.

Jag vill även skapa ett incitament för företag att anställa medarbetare genom att reformera regelverket för aktieutdelning och koppla detta strikt till antalet anställda i verksamheten – Ju fler anställda ju högre skattefri utdelning. Självklart så ska det vara så att utdelningsbara tillgångar endast kan utgöras av sådana tillgångar som återstår efter det att produktions och vinstskatt erlagts.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Skärpning SKL!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är inte allt för svårt att bli upprörd på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och deras ingång i den kommande avtalsrörelsen – Speciellt inte om man är Socialdemokrat. Samtidigt som SKL och dess medlemmar skriker om att det fattas mer än 500.000 arbetstagare inom SKL:s avtalsområden de närmaste åren går man in i avtalsrörelsen med en aggressivitet som signalerar ett totalt stopp för allt fackligt inflytande över lönerna.

Skärpning SKL!

Om något ska SKL ta ledningen och stå på arbetstagarnas sida och se till att offentlig sektor blir riktmärket för framtidens lönesättning – SKL företräder offentlig sektor och offentliga arbetsgivare ska signalera en KÄRLEKSFULL snarare än en GIRIG löne- och anställningspolitik.

Att tro att man med nuvarande inställning ska attrahera arbetskraft till offentlig sektor faller på sin egen orimlighet.

Bland mycket annat är det vida känt att mellan 80 och 95 % av SKL:s medlemmar signalerar personalbrist – Bland mycket annat saknas det dryga 90.000 inom hälso- & sjukvården, 148.000 inom skolan och förskolan och dryga 144.000 inom kommunal vård och omsorg. Källa: SKL & SCB.

Att då från SKL:s sida gå in i avtalsrörelsen med krav om sifferlösa avtal, försämrade arbetsvillkor, sämre OB-ersättning, slopade lägsta löner och en förlängning av semesterperioden så att den löper från maj till september är både inkompetent och improduktivt.

SKL är och har alltid varit en vänsterstyrd politiks organisation och bör så fortsätta att vara. En vänsterstyrd organisation ska inte ägna sig åt lönedumpning och försämring av arbetsvillkoren – Om något ska den ägna sig åt att öka lönerna och förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom offentlig sektor.

Offentlig sektor ska och bör alltid vara det självklara valet för alla arbetstagare som vill ha bra lön och schyssta arbetsvillkor. SKL bör även verka för ökat fackligt inflytande och bli ledstjärna för hur fack- och arbetarrörelsen ska fungera när den fungerar som bäst.

Som Socialdemokrat vill jag därför att vi tar SKL i hampan genom att utnyttja vårt politiska inflytande över organisationen. KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och kampen för ett JÄMLIKARE samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader ska reflekteras på samma sätt i SKL som i det Socialdemokratiska partiet.

Därför säger jag följande till alla partikamrater och vänstersympatisörer som sitter i församlingar som har möjlighet att påverka sättet på vilket SKL verkar – Ni ägnar er åt hyckleri och dubbelmoral.

Företräder man det Socialdemokratiska partiet och står bakom våra ideologiska ideal ska dessa styra oavsett på vilken sida av förhandlingsbordet man sitter – Står vi för högre löner, starkare fackföreningar och schyssta arbetsvillkor ska detta beaktas även när man förhandlar som arbetsgivare representant. Det funkar inte att vara socialist som politiker och nyliberal som arbetsgivare.

Precis som jag sagt i en lång rad tidigare inlägg så är det inom offentlig sektor framtidens arbetstillfällen finns. Redan nu finns bevisligen mer än 500.000 lediga platser och med en utbyggnad av offentlig sektor kommer antalet arbetstillfällen att bli än fler.

Därför måste vi samordna SKL och partiet och gå på gemensamt korståg mot rasister och nyliberaler för att säkerställa att nationen Sverige på nytt blir den välfärdsnation den en gång var.

Om Sverige ska ha en chans att att på nytt bli världens klarast lysande stjärna på välfärdshimlen måste GIRIGHETEN förpassas till historiens soptipp och ersättas med KÄRLEK och SOLIDARITET.

Jag vill dessutom se en utveckling av offentlig sektor där vi genom det allmänna utvecklar de tjänster som framtidens samhället kommer att efterfråga. Offentlig sektor ska stärkas och på alla områden fungera som motvikt mot den privata sektorn – Detta för att balansera det privata näringslivets aldrig sinande GIRIGHET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”