Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ulrika, Lykke och Ellika lever i en utopisk verklighet.

Av , , 7 kommentarer 0

Det råder inga tvivel om att Ulrika Edman (v), Lykke Brodin (Fi) och Ellika Nordström lever i en mycket i en verklighet med en mycket utopisk världsåskådning. Visst är det bra att äta vegetariskt eller veganskt – men att som denna trio föreslå att detta ska anses vara normen vid måltider inom Umeå Kommun är att dra saken alldeles för långt.

Jag tycker dessutom att det vore mycket bättre om trion ägnade sig åt viktiga politiska frågor framför att driva något som för stunden är oviktigt i det stora perspektivet. Att uppta kommunens arbete med att behandla frågor som denna är blott och allena ett slöseri med tid som med fördel kunde användas till att debattera viktigare frågor. Dessutom påvisar de med all önskvärd tydlighet hur lite koll dessa 3 damer har på vilka frågor som är viktiga för framtiden.

Som politiker representerar man sina väljare – inte sig själv!

Har dessa 3 damer inte större ambitioner och viktigare frågor att motionera och kämpa för borde de på allvar fundera på att ställa sina platser till förfogande då saker som dessa inte hör hemma på den politiska agendan. Vad och hur man önskar äta är ett privat beslut som inte ska politiseras.

Jag kan visst tycka att det är bra att folk äter vegetariskt i större utsträckning vilket är fullt möjligt inom både skolan och bland de måltider som serveras i samband med kommunal representation. I och med att detta är ett alternativ står det alla och envar att fritt välja om de vill äta vegetariskt eller traditionellt där kött och fisk utgör huvudalternativet.

Att göra vegetariska måltider till en norm är oerhört verklighetsfrämmande i en värld där största delen av befolkningen fortfarande äter traditionellt och ser kött och fisk som naturliga födoämnen. Jag utgår från att damerna i fråga själva är vegetarianer och det får de gärna vara för mig – Dock ska de inte påtvinga på andra människor vanor som de inte själva valt.

Sverige och världen har sedan urminnes tider haft kött och fisk som bas i sin mathållning, och fram till den dagen antalet vegetarianer och veganer är fler än antalet kött och fiskätare ska de som förespråkar alternativ kost hålla sig på sin kant och låta bli att med tvångsåtgärder påtvinga andra sin syn på vad som bör ätas.

Det är hög tid att dessa damer växer upp och börjar bedriva reell politik som syftar till att stärka välfärden, utjämna klyftorna i samhället och skapa arbetstillfällen istället för att driva triviala frågor utan intresse för andra än dem själva.

Jag är dessutom helt övertygad om att frågan om att ha vegetarisk mat som norm kommer oerhört långt ner på agendan för de som röstat på V, Mp och Fi i kommunalvalet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Kompletteringar till vår nya integrations- och migrationspolitik.

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta inlägg skrivs efter att ha spenderat en mycket avkopplande och givande helg tillsammans med knappt 50 människor av varierande etnicitet och bakgrund. Som en del av integrationsarbetet på Ersboda i Umeå gjordes en kombinerad buss och kryssningsresa mellan Umeå och Helsingfors Finland via Stockholm.

Tilläggas ska att resan bekostades till fullo av deltagarna själva utan subventioner av något slag. Dessutom medförde resan en ännu större förståelse för varandras likheter och olikheter med oerhört tacksamma och glada resenärer som alla kände att resan varit både kul och givande på alla sätt och vis.

Det faktum att jag är politiskt engagerad i Socialdemokraterna, välkänd i stadsdelen och aktiv i vår lokala S-förening medförde att jag under resan har haft givande och värdefulla diskussioner med både svenskar och invandrare från ett stort antal länder och lyssnat in deras erfarenheter av att flytta till Sverige och bli en del av det svenska samhället. Diskussioner vid vilka många både viktiga och tänkvärda synpunkter kom fram.

Det ska även sägas att de allra flesta av de som deltog lyckats mycket bra med sin egen integration i det svenska samhället och känner sig trygga här hos oss.

Alla jag pratade med delade uppfattningen om att integrationsarbetet måste förbättras, och att det är självklart som invandrare att både lära sig språket och att skaffa sig ett arbete och en försörjning.

Några av de viktiga frågor som jag tagit med mig från helgen är dessa:

 • Varför görs ingen utredning av den psykiska hälsan av de som kommer som flyktingar för att ta reda på vad de utsatts för innan ankomsten till Sverige?
 • Hur tror vi politiker att det ska gå till att motivera t.ex en mamma som med egna ögon sett ett av sina 2 barn drunkna under flykten till Sverige att lära sig språket utan att först behandla det trauma hon utsatts för?
 • Frågan om vi politiker frågat oss varför brandkåren och polisen ibland utsätts för stenkastning och andra attacker när de kommer till ett invandrartäta områden för att t.ex släcka en brand?

Vi pratade självklart om många andra aspekter av att vara invandrare i Sverige – aspekter vilka jag täckt upp i mitt tidigare förslag om hur framtidens integrations- och migrationspolitik ska utformas för att bli effektiv. Till detta vill jag därför lägga till lösningarna på frågeställningarna ovan för att säkerställa att den blir komplett.

Om vi tar frågan om varför polisen och brandkåren attackeras hittar vi svaret i det faktum att dessa 2 institutioner i många diktaturer fungerar som Presidentens/Premiärministerns/Emirens förlängda armar i syfte att förtrycka de medborgare som vågar protestera mot regimen. Om man alltid innan ankomsten till Sverige levt i, och/eller kommer från en sådan verklighet är det inte speciellt underligt att tro att samma sak gäller i alla världens länder.

Polisen och brandkåren ses i många länder som folkets fiende, och utan utbildning om att motsatsen råder i Sverige blir reaktionerna de som vi ibland kan läsa om i tidningarna – nämligen att de utsätts för stenkastning och andra attacker. Därför är det både fel och orätt att lägga skulden på de som bara reagerar som de är vana – i vart fall fram tills dess de utbildats om hur dessa institutioner fungerar i Sverige.

Lösningen på problemet är enklare än vi tror och bör därför utgöra en del av den utbildning en nyanländ får efter ankomsten till Sverige.

Mot bakgrund av helgens erfarenheter vill jag därför lägga till följande komponenter i programmet för att integrera nyanlända flyktingar i Sverige:

 • En utredning av den ankommandes psykologiska erfarenheter för att säkerställa att de som upplevt trauman får adekvat hjälp att behandla dessa trauman så att de kan lägga det förflutna bakom sig och koncentrera sig på framtiden och den integration som är nödvändig för att bli en del av det svenska samhället.
 • En rigorös och adekvat utbildning redan i integrationsprogrammet om hur polis, brandkår och militär fungerar i Sverige och hur de arbetar för folkets bästa. Detta för att säkerställa att även de som invandrar förstår att dessa institutioner är folkets vänner och inte folkets fiender.

Jag ser det som absolut nödvändigt att genomföra dessa åtgärder då det som är självklart för oss svenskar kan vara helt främmande för människor från andra länder och kulturer. Jag vill även tro att detta utelämnats i det nuvarande integrationsarbetet just därför att vi inte tänkt på frågorna i detta perspektiv.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska kärnvärden som påkallar en komplett integrations- och migrations politik för att leva upp till våra ideologiska ställningstaganden – Integrations- och migrationspolitiken kan inte anses komplett om dessa viktiga frågor är exkluderade i politiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Botniatåg åsidosätter demokratin!

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag skriver detta inlägg mot bakgrunden att Botniatåg bestämt sig för att inför en extra avgift på 70 kronor för alla passagerare som vill köpa sin tågbiljett ombord på tåget.

Som jag ser det är detta att kraftigt åsidosätta demokratin och demokratiska spelregler!

Valet av hur jag vill betala min biljett i upphandlad kollektivtrafik ska ligga på resenären och inte på Botniatåg. Hade Botniatåg kört kommersiell trafik i egen regi hade läget varit annorlunda – något som inte är fallet för Botniatåg och dess trafik. 

Jag håller helt med Hörnefors PRO och deras protester som menar att detta diskriminerar många äldre som inte har datorer eller tillgång till eller kunskap om hur man köper en biljett via mobilen – Jag vill gå längre än så och säga att det är diskriminerande för betydligt bredare grupper än bara pensionärer. Även ungdomar med betalkort i form av elektroniska bankkort likt Visa Electron och Maestro drabbas tillsammans med alla människor som på grund av betalningsanmärkningar eller andra orsaker inte kan erhålla andra bankkort än de jag nämnt ovan.

Dessa kort fungerar bara om man kan få kontakt med bankernas servrar och har dessutom begränsningar vad gäller online betalningar som kräver att den som tar emot betalningen står i ständig uppkoppling mot banken.

Dessutom diskrimineras alla de som har kontantkort i sina mobiler då de hindras från spontanresor om de inte har tillräckligt höga saldon på sina kontantkort.

Björn Nillson på Botniatåg kommer med många vackra förklaringar – Dock ingen som håller vid en närmare granskning. Vad han borde ha sagt är att Botniatåg ser betalning ombord som ett hot mot sin lönsamhet då detta i många fall betyder att man måste ha mer personal ombord på sin tåg i rusningstrafik.

Sålunda är alla förklaringar inget annat än undanflykter för bristande lönsamhet – eller önskan om högre vinster.

Botniatåg kör kollektiv tågtrafik på Länstrafikens uppdrag – Tågtrafik som i många fall är en ersättning för den busstrafik som tidigare fanns på sträckan. Som leverantör av kollektivtrafik ska därför ansvaret för beslut likt dessa ligga på Länstrafiken och inte på trafikföretaget.

Dessutom ska vi veta att samhället satsar stora mängder skattepengar för att möjliggöra jobbpendling och spontana resor på ett klimatsmart sätt – Att då som Botniatåg kraftigt missgynna svagare passagerargrupper kan därför inte ses som något annat än ett kraftigt åsidosättande av de demokratiska spelreglerna i ett samhälle.

Diskriminering av vissa sätt att betala är just åsidosättande av demokratin och inget annat!

Som Socialdemokrat kan jag aldrig godkänna att demokratin åsidosätts – Därför kommer jag att göra allt jag kan för att få mina kollegor på Landstinget att reagera och sätta stopp för detta.

Samhällets investeringar i kollektivtrafik ska vara vara för alla på lika villkor och inte bara förbehållet de starka grupper i samhället som redan kan åtnjuta privilegier som svaga grupper saknar.

Om ombordbetalningar ska avgiftsbeläggas är det lägsta krav vi kan ställa att alla stationer utrustas med betalterminaler – terminaler som accepterar betalning med både kort och kontanter och terminaler som är ständigt online mot alla banker.

Fram tills dess Botniatåg kan erbjuda detta ska ombordbetalning av tågbiljetter vara avgiftslös!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bra med skärpt lagstiftning mot terrorism!

Av , , 2 kommentarer 0

Jag sitter på en buss med destination Helsingfors och skriver detta inlägg som sannolikt blir det sista innan söndag då avkoppling och nöje väntar i dagarna 2. Dagens inlägg ska handla om den goda nyheten att regeringen nu aviserar krafttag mot alla som reser iväg för att slåss för IS och andra terrornätverk.

Inrikesminister Anders Ygeman aviserar att lagstiftningen ska ses över och ändras så att både de som reser till träningsläger för terrorister, de som reser för att kriga, och de som är involverade i värvning, finansiering och andra arrangemang runt IS och terrornätverk ska kunna straffas för sina handlingar.

Terrorism är ohyggliga saker som leder till ett oändligt lidande för alla inblandade, både offer, terrorister och deras familjer. Därför är det viktigt att ett land som vill kalla sig rättssamhälle och demokrati har en lagstiftning som straffar de som ägnar sig åt denna typ av verksamhet.

Sverige ska inte vara en fristat dit man ostraffat kan återvända för at vila upp sig och få vård för de eventuella skador man ådragit sig i strider för IS och andra terrornätverk. 

Självfallet är det en både svår och delikat uppgift att spåra och kartlägga de individer som är inblandade i denna typ av verksamhet – dock tror jag att våra underrättelsetjänster i samarbete med andra underrättelsetjänster runt om i världen har en rätt klar bild av vilka dessa individer är.

Min ståndpunkt är därför klar – Sverige ska skicka starka signaler om att terrorism och terrorverksamhet i alla former är olaglig och oacceptabel och att stränga straff väntar de som trots varningarna ägnar sig åt sådan verksamhet.

Därför är detta initiativ ett bra initiativ som visar vart Sverige står i frågan.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Vi måste investera oss ur krisen för att skapa jobb!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är hög tid att Sverige släpper på överskottsmålen och ordningen där en budget och reformer ska finansieras krona för krona. Det finns lägen där man behöver låna för att investera i framtida intäkter och vinster.

I företagsvärlden kallas detta sunt förnuft och är väl utbrett. Företag lånar till investeringar som ska skapa en framtida tillväxt och större intäkter och större vinster, och i det avseendet ser jag ingen rim och reson i att staten ska tvingas följa andra regler än det privata näringslivet.

Att göra skillnad mellan en stat och ett företag så länge statens lån används på ett sådant sätt att de ökar statens framtida intäkter i form av skatter och ränteintäkter är lika diskriminerande för staten som när det omvända förhållandet gäller. Det privata näringslivet är inte sena med att klaga och överklaga så fort de anser att det allmänna konkurrerar med dem på ojämlika villkor – därför bör med samma sätt att resonera samma sak gälla i omvänd riktning.

Då jag sitter på lite information om vad som komma skall i form av politiska förslag föreslår jag att vi släpper på kraven om överskottsmål och en budget i balans för att skapa nya arbetstillfällen – och för att få igång ett massivt byggande av nya hyresrätter i alla kommuner där det finns bostadsbrist.

Vad jag tänker mig är att staten lånar upp tillräckligt mycket pengar för att i sin tur skapa billiga och konkurrenskraftiga lån för landets allmännyttiga bostadsföretag och för privata hyresvärdar som önskar bygga hyresrätter. Jag vill genomföra detta för att slå två flugor i en smäll och skapa mängder av nya jobb samtidigt som vi får igång ett massivt bostadsbyggande.

Dessutom är statlig utlåning till byggandet av hyresrätter en bra åtgärd då dagens bostadsbrist ger garanterade hyresintäkter för landets allmännyttiga bostadsbolag och hyresvärdar samtidigt som det skapar en stor mängd nya arbetstillfällen. Amorteringar och räntebetalningar är således inget problem.

Fastigheter är dessutom tillgångar som när de väl är byggda inte kan flyttas ut ur Sverige.

Jag tänker mig att det ska ske på följande sätt beskrivet i grova drag:

 • Ett återInförande av Bostadsförsörjningslagen som borgerligheten avskaffade och som innebär att alla kommuner enligt lagen måste förse alla som behöver bostad med en bostad. Dvs. ett återinförande av den lagstiftning som var fundamentet i byggandet av alla miljonprogram.
 • Billig statlig finansiering med de nybyggda fastigheterna som säkerhet som möjliggör massiv nybyggnation av hyresrätter inom landets Allmännyttiga bostadsföretag.
 • Krav på att de företag som ska bygga dessa fastigheter åt Allmännyttan och de privata hyresvärdarna använder sig av svenska byggarbetare (läs arbetstagare bosatta och skattskyldiga i Sverige) , och att dessa arbetare följer svenska kollektivavtal vad gäller löner och övriga anställningsvillkor.
 • Statliga lån på samma premisser för att rusta de gamla miljonprogrammen i syfte att göra dem energieffektivare och standardmässigt jämförbara med nyproduktion.

I ett läge där staten har fastigheter som säkerhet för sina lån kan staten få en ränta som är betydligt lägre än den som annars kan erbjudas för den kraftiga nybyggnation av hyresrätter som behövs för att klara nutidens och framtidens efterfrågan på hyresrätter.

Samtidigt som vi genomför detta vinner vi även en balans mellan utbud och efterfrågan vilket över tid kyler ner den överhettade fastighetsmarknaden.

Genom att följa mitt förslag kan vi således göra precis som pojken sa och göra ”två flugor på smällen”.

Allt det handlar om är att visa politisk dådkraft – eller som vi säger i Umeå vara ”nalta eljest” = (lite annorlunda).

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd de beslut vi fattar idag”

 

Ersboda behöver både konstgräsplan och multisportpark.

Av , , 6 kommentarer 1

Det är inte alltför ofta jag bloggar om lokala Umeå frågor trots att jag sitter i styrelsen för stadsdelens s-förening. Detta inlägg utgör därför ett undantag då det i sin helhet kommer att handla om just statsdelen Ersboda i Umeå. Tilläggas ska att det jag skriver i inlägget är mina personliga tankar och inte en officiell ståndpunkt från Ersboda S-förening även om jag hoppas att mina kamrater i en framtid ställer sig bakom förslagen.

Ersboda är en stor stadsdel, och blir om man skulle bryta ut den från Umeå kommun Västerbottens tredje största stad. I stadsdelen som är mycket kosmopolitisk bor enormt många nationaliteter sida vid sida i en bebyggelse bestående av både villor, bostadsrätter och hyresrätter. I stadsdelen finns dessutom Umeås största handelsområde Ersboda handelsområde.

Befolkningen är ung med många barn och ungdomar och i Ersboda SK har vi en stark idrottsförening som gör allt som står i dess makt för att fostra både flickor och pojkar in i idrotterna fotboll och innebandy.

När handelsområdet etablerades dog det centrum som fanns i den västra delen av Ersboda och allt som finns kvar idag är ett Folkets Hus med tillhörande bibliotek på Östra Ersboda tillsammans med en butik i form av Coop Nära.

Vad som för närvarande är ett problem i området är att det inte finns några naturliga samlingsplatser där barn och ungdomar kan träffas för att utöva spontanidrott, och för att som man säger bland ungdomar ”hänga” med kompisar. Dessutom saknar stadsdelen tillräckligt med fotbollsplaner för att ESK som idrottsföreningen kallas i folkmun ska kunna tillhandahålla träningsmöjligheter för alla barn och ungdomar som kan och vill utöva fotboll och innebandy.

Förutom en 7-manna konstgräsplan vid Ersängsskolan och en dito gräsplan tillsammans med en fullstor 11-manna gräsplan vid Ersbodaängarna finns dåligt med möjligheter att utöva fotboll och spontanidrott. Gräsplanerna tar lång tid på sig för att bli spelbara efter vintrarna vilket medför att områdets ungdomar måste skjutsas till andra delar av Umeå för att kunna träna.

Just detta skjutsande ställer till med stora problem då många – och då speciellt invandrarfamiljer inte har tillgång till egen bil utan är hänvisade till kollektiva transportmedel – Något som i förlängningen innebär att den målgrupp vi som samhälle verkligen vill behålla inom idrotten – Flickor med invandrarbakgrund slutar och försvinner från idrotten.

Då det gäller spontanidrotten så är det ännu värre ställt. I dagsläget träffas de flesta barn och ungdomar på en basketplan belägen i bostadsområdet bakom Folkets Hus. Just det faktum att den är belägen i ett bostadsområde skapar friktion mellan ungdomarna och en del av de boende som upplever att de störs av höga röster och studsande bollar på kvällstid när det enligt de boende ska vara tyst och lugnt i området.

Situationen på Ersboda är därför ohållbar och behöver en snar lösning som tillvaratar både ESK’s behov av en fullstor 11-manna konstgräsplan så att föreningens lag slipper åka till andra stadsdelar för att träna, samt en multisportpark där barn och ungdomar kan träffas för spontanidrott utan att utgöra en störning för boende.

Det är dessutom mycket märkligt varför en så stor stadsdel som Ersboda ska sakna de faciliteter som finns i många av de övriga stadsdelarna vad gäller möjligheter till idrott – både spontan och organiserad.

Därför föreslår jag följande åtgärder som dessutom bör utföras med omedelbar verkan:

 • Anläggande av en 11-manna konstgräsplan i anslutning till de gräsplaner 11-manna samt 7-manna som finns i anslutning till Ersbodaängarna.
 • En nybyggnation av en multisportpark med möjlighet till ”häng” och spontanidrott i anslutning till fotbollsplanerna på Ersbodaängarna.

Jag lämnar detta förslag därför att jag inte kan acceptera att barn och ungdomar i vårt bostadsområde ska sakna det som är självklarheter i andra stadsdelar i kommunen.

Utöver detta så behöver området runt Folkets Hus rustas upp och anpassas till en naturlig mötesplats på kvälls- och dagtid – speciellt på somrarna. En stenläggning av, och utplacering av naturliga sittgrupper runt Folkets Hus skulle skapa bättre en bättre miljö och förutsättningar för att mötas spontant utan att störa de som bor i området.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Ny Integrations- och migrationspolitik är på gång.

Av , , 18 kommentarer 0

För mig som bloggat mycket i ämnet om hur vi ska skapa en fungerande integrations- och migrationspolitik känns det bra att Stefan Löfven säger att detta har högsta prioritet, och att regeringen arbetar för högtryck med att skapa ordning och reda i flyktingmottagandet.

Det vi måste förstå är att en lösning på problemet inte kan kastas fram över en natt då hela frågan om integration och migration involverar fler länder än Sverige. Beskedet att det jobbas på saken gör mig övertygad om att det kommande förslaget blir bra och väl strukturerat.

Just det faktum att vi Socialdemokrater trots en infekterad debatt inte hastar fram snabba och sannolikt sämre genomarbetade förslag gör mig än mer övertygad om att förslaget när det presenteras är både konkret och väl underbyggt, samt skapar den ordning och reda Löfven säger att han ska skapa på området.

Löfven säger i sitt uttalande att vi tillsammans med Tyskland drivit på hårt för att få övriga EU länder att ta sitt solidariska ansvar för att avlasta Sverige och Tyskland. Denna linje drivs för övrigt hårt av Tyskland i just EU och kommer att få en snar lösning då trycket som skapats av det stora antalet flyktingar för närvarande är stort och anbefaller en snar lösning.

Jag hade dessutom nöjet att få en rapport från en av våra Socialdemokratiska riksdagsmän som informerade om huvuddragen i de samtal som förs inom regeringen om den nya integrations- och migrationspolitiken. Det jag hörde ligger helt i linje med förslag jag tidigare kommit med – Det är därför jag är övertygad om att det som presenteras kommer att lösa problemen med dagens politik när förslaget väl läggs.

Med en väl fungerande integrations- och migrationspolitik på plats kan vi sedan koncentrera oss på de stora utmaningarna som ligger i att minska arbetslösheten, öka bostadsbyggandet och förstärka välfärdssystemen och de sociala trygghetssystemen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Det går om man vill! – Umeå – Dalarna och Kalmar visar att det är möjligt.

Av , , 1 kommentar 1

Precis som rubriken säger så går det bara man vill – Vad jag talar om är att kräva personalövertagande i samband med offentliga upphandlingar.

Till min stora glädje sällar sig även det Socialdemokratiskt ledda landstinget i Kalmar län till det som redan skett i samband med upphandling av busstrafik i både Dalarna och i Umeå Kommun. Vad man gör är att kräva att den eller de entreprenörer som vinner upphandlingen tar över den avgående entreprenörens personal i samband med övertagandet av trafiken.

Att fler och fler landsting nu sällar sig till denna linje visar att bland annat BUA och Peter Jeppson har fel när de hävdar att det inte är möjligt att ställa sådana krav i samband med upphandling. Att tilldelningsbeslutet inte överklagats vare sig i Dalarna eller Umeå visar att det sannolikt är så att de som kräver personalövertagande i samband med upphandling har rätt när de påstår att detta följer lagar och regler.

Jag har i tidigare inlägg hävdat det riktiga i att kräva personalövertagande i samband med upphandling. Att jag ställer ett sådant krav beror på att det inte är de anställda som önskat att deras verksamhet ska konkurrensutsättas och upphandlas. Att det blivit så är snarare en effekt av gällande EU lagstiftning på området.

Om det skulle visa sig att vi politiker inte kan ställa sådana krav i samband med upphandling och att herr Jeppson med flera har rätt finns ingen annan väg än att återkommunalisera verksamheten och börja driva den i egen regi – Att så skulle ske är med all säkerhet ännu värre för de företag som lämnar anbud än ett personalövertagande varför jag utgår från att de fogar sig i att personalövertagande är en obligatorisk norm i samband med att man vinner ett anbud.

Företagen ska inte använda offentliga upphandlingar som ett sätt att bli av med obekväma arbetstagare och dumpa löner och arbetsvillkor. Vill de vara med i upphandlingen ska de konkurrera sinsemellan på andra premisser än genom minskade personalkostnader och sämre arbetsvillkor.

Vad vi nu ska göra är att gå vidare och i nästa steg efter krav på personalövertagande även kräva i anbudsunderlaget att de som vinner anbudet ska erbjuda alla som vill en fast heltidsanställning och att delade turer ska begränsas till ett absolut minimum.

Visst blir det så att detta blir dyrare för landets skattebetalare över tid – dock kan jag som varande Socialdemokrat aldrig acceptera att arbetstagarna ska sitta emellan i samband med en konkurrensutsättning medelst upphandling. Jag är dessutom helt övertygad om att alla de som arbetar i sådana verksamheter håller med mig.

Arbetsrättslagstiftningen är en viktig lagstiftning och ska gälla de som arbetar i alla branscher på lika villkor oavsett av om den verksamhet de arbetar inom upphandlas eller inte.

KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är Socialdemokratins ideologiska kärnvärden som sammanvävda i den Demokratiska Socialismen ska bygga ett mer JÄMLIKT Sverige. I detta bygge ingår rätten att få behålla sitt arbete även om det område där jag jobbar konkurrensutsätts och upphandling sker.

Anställningstryggheten ska gälla alla – Även de som arbetar inom yrken som upphandlas med regelbundenhet.

Avslutningsvis hoppas jag att den trend som nu inletts kommer att sprida sig till att bli gängse norm i all upphandling av offentlig verksamhet inom stat, landsting och kommun.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

I tider av börsoro skär banker & fondbolag guld med täljkniv.

Av , , Bli först att kommentera 1

Den börsoro som råder för närvarande skapar stora förtjänster för landets banker och fondbolag. Initialt är det dessa som är vinnare på den rådande situationen. Många förståsigpåare använder ordet börskrasch i stället för börsoro – För egen del nöjer jag mig börsoro. Dock kan den övergå till en total krasch om den nedåtgående spiralen fortsätter.

Hoten om en förestående krasch stoppar dock inte banker & fondbolag från att göra affärer och handla på världens börser – Detta väl medvetna om att staten kommer att komma till undsättning skulle det värsta inträffa och kraschen bli ett faktum.

I tider av kraftiga nedgångar och häftiga svängningar ökar derivathandeln och därmed riskerna i derivathandeln då derivat i egentlig mening är luft och spekulation. Då många lånar till derivathandeln med aktier som säkerhet innebär det att de om derivaten blir värdelösa på grund av häftiga svängningar kan tvingas sälja av aktier för att klara de marginalsäkerhetskrav (säkerhet för lån) som gäller inom finansvärlden.

Med sjunkande aktiepriser accelererar denna utveckling – Därefter står ”lånebubblan” vad gäller huslån på tur och väntar som en tickande bomb. Med tillräckligt stora nedgångar på börsen korrigeras huspriserna nedåt vilket innebär att många kan sitta med för stora lån i förhållande till den säkerhet fastigheten utgör.

Men tillbaka till varför banker och fondbolag tjänar pengar på börsoro.

I tider av nedgång och snabba svängningar på börsen reagerar de som äger aktier på så sätt att de köper och säljer hejvilt för att säkra sina tillgångar mot förluster, och i spekulation för att tjäna ännu mer pengar. Vid alla köp och försäljningar som i alla lägen sker via ett aktiemäkleri – i regel ägt av banken utgår en avgift kallad courtage på varje köp och säljtransaktion.

Det är dessa courtage som gör att bankerna tjänar pengar – ju mer köp och säljtransaktioner som utförs ju större blir courtageintäkterna. Det är därför tider av börsoro gör att bankerna skär guld med täljkniv.

Jag har vid ett antal tillfällen hävdat att bankerna tjänar stora pengar på insättarnas pengar – alldeles speciellt så på det som placerats i aktiefonder och i depåer som förvaltas av bankerna via fullmakt från ägaren.

I den bankvärld jag kommer ifrån så vaknade vi upp den 1 januari varje år medvetna om att vår intäkt var minst 10% av det förvaltade kapitalet utan allt för stora åthävor. Jag vill påstå att de svenska bankerna på fondsparares pengar tjänar någonstans mellan 10 – 25% på det förvaltade kapitalet – Det är detta som möjliggör höga löner – stora bonusar- och hög utdelning till bankens ägare.

Låt mig ge ett exempel: Många fonder har en förvaltningsavgift på 1,5% årligen, utöver detta har vissa fonder insättnings- och uttagsavgift och skillnad i köp respektive säljkurs för fondandelarna – Detta är den lilla intäkten för banken. De stora pengarna tjänas sedan när bankens fondbolag köper och säljer aktier hos bankens eget aktiemäkleri. Courtageintäkterna till aktiemäkleriet blir stora då fonder köper och säljer ofta – näst intill dagligen.

Fondförvaltaren säger förvisso att man handlar för att plocka hem vinster och för att undvika förluster vilket i sig är riktigt – Vad de dock aldrig säger är att dessa försäljningar ökar på bankernas vinster. 

I tider av börsoro vilket vi upplever för närvarande ökar dessa köp och försäljningar astronomiskt vilket skapar en enda vinnare och det är bankerna.

Jag skulle kunna göra listan och förklaringen på ytterligare förtjänster för bankerna ännu längre men då blir inlägget allt för tekniskt så jag nöjer mig med ovanstående förklaring för stunden.

En sak är dock helt säkerställd och det är att fondförvaltning är en bra mjölkko för landets banker. Att ingen reagerar på riktigt är ett resultat av att fondandelsägarna aldrig ser hur mycket pengar fonden betalar i courtgeavgifter – Allt andelsägarna ser är fondens värdeutveckling – Så länge värdeutvecklingen följer marknaden eller presterar bättre kan detta därför fortgå helt obehindrat.

Tilläggas ska att även så kallade ”fristående” fondförvaltare tjänar stora pengar på den handel som sker i fonden. Genom att via ett annat bolag fungera som mellanhand eller introducent av fonden till det aktiemäkleri som sköter den fysiska handeln får man en courtagesplit mellan aktiemäklaren och det introducerande bolaget som vanligtvis följer formeln 70/30 där 30% av aktiemäklarens courtageintäkter går till det introducerande bolaget.

Ställe er sedan frågan hur oberoende fondförvaltaren är när det ser ut som ovan och förvaltaren indirekt tjänar stora pengar på alla köp och säljtransaktioner?

Det är bland annat mot grundval av detta som jag föreslagit en förnyad reglering av bank & finansmarknaden.

En reglering behövs – inte minst för att stoppa GIRIGHETEN.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Hästskitsteknoremet ett briljant uttryck för nyliberal politik.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ibland hittar man guldkorn! – Idag hittade jag ytterligare ett uttryck som jag med säkerhet kommer att använda mig av i framtiden. I en ledare i Västerbottens Folkblad som handlar om att Socialdemokratin borde gå på offensiv med en ny vision fann jag uttrycket ”Hästskitsteoremet”.

Vad är då detta?

Låt mig förklara – Uttrycket Hästskitteknoromet är myntat av John Kenneth Galbraith, en framstående Amerikansk ekonom som arbetade i Keynes anda och beskriver det felaktiga i att tro att man genom att mata en häst med mer havre än den kan smälta kan få sparvarna överleva på de osmälta kornen i hästens avföring.

Uttrycket myntades för att beskriva den ekonomiska politiken fram tills dess att Keynes teorier kom i bruk och exemplifierar mycket väl den nyliberala politik som förts under Alliansens 8 år vid makten.

Keynes ändrade hela synsättet att se på politik och ekonomi. Den neoklassiska teorin om att marknaden var en självreglerande mekanism som kunde spara sig ur kriser hade kommit på skam under depressionen. Keynes teorier skapade ett nytt sätt att se på ekonomi – Ett sätt som innebar vi via offentliga insatser och statliga regleringar skulle reglera ekonomin på ett hållbart och effektivt sätt.

Föga förvånande fungerade detta mycket väl och sammanföll så länge Keynes teorier tillämpades med historiskt hög tillväxt och låg arbetslöshet.

I samband med kriserna på 1970-talet påbörjades avvecklingen av Keynes teorier och ersattes med nyliberala föreställningar om en självreglerande marknad och nedsippningsteorier dvs. teorin om att den ”fria marknaden” kan klara av att reglera sig själv.

Denna utveckling har accelererat kraftigt under Alliansens 8 år vid makten med en politik i stark nyliberal anda – Det är just därför jag gillar ordet Hästskitsteknoromet. Jag fullkomligt älskar ordet därför att det beskriver precis det nyliberal politik är – Nämligen full av skit och felaktiga tankebanor.

Vad nyliberalismen åstadkommit är inget annat än att den återskapat  det neoklassiska tankesätt som var grogrunden till att Keynes la fram sin teori om offentlig inblandning och statlig reglering.

Den ”fria marknaden” har sedan länge diskvalificerat sig själv som problemlösare och allena saliggörare – Om något skapar den istället nya problem att lösa – Problem som kräver en annan sorts politik för att finna sin lösning.

Vänner – Partikamrater – Kära väljare – Det är just för att göra slut på hästskitsteknoromet som jag vill återgå till mer traditionell Socialdemokratisk politik av gammalt gott snitt.

Det är därför jag på nytt vill tillämpa Keynes idéer om att staten måste göra offentliga insatser och på nytt se till att införa statliga regleringar på en mängd områden.

När man som jag tror på styrkan i ideologiska kärnvärden såsom KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och dagligen kämpar för byggandet av ett mer JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor blir det därför naturligt att bekämpa hästskitsteknoromet och ersätta detta med ett bättre sätt att lösa problemen.

En återgång till traditionell Socialdemokratisk politik som följer Keynes tankar kommer på nytt att leda oss till en era av hög ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet.

Självklart kommer nyliberalismens företrädare att protestera mot statlig inblandning och mot regleringar av osunda marknadsrelaterade fenomen – Deras protester är dock inget problem för mig då det är oerhört lätt att peka på vad som gått fel och varför reglering behövs.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”