Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Låt oss lyfta debatten om huruvida Lööfs önskelista till Löfven är förhandlingsbar eller inte.

Av , , 44 kommentarer 0

Det rör på sig ordentligt runt regeringsfrågan för närvarande och spekulationerna om huruvida socialdemokraterna ska acceptera de krav centerpartiet och liberalerna ställt för att stödja dem debatteras flitigt på sociala medier.

Förvisso är det fullt tillåtet att spekulera i den frågan och många andra frågor så länge alla som är inblandade i debatten förstår två saker:

  1. Den kravlista C och L ställt är inget annat än deras önskelista och något som ska användas som ett förhandlingsunderlag i de förhandlingar som ska föregå en eventuell överenskommelse som innebär att C och L kommer att stödja Stefan Löfven som näste statsminister.
  2. Att alla diskussioner och debatter som nu pågår runt detta är ren och skär spekulation och att sista ordet i detta ämne inte är sagda innan statsministeromröstningen i riksdagen är avgjord i slutet av nästa vecka.

Med det sagt är det därför hög tid att vi får ordning på debatten vad gäller huruvida C:s önskelista är slutgiltig eller ej och därefter inser att önskelistan endast utgör ett förhandlingsunderlag att starta förhandlingarna utifrån.

Jag tror att alla innerst inne vet att förhandling innebär att parterna i förhandlingen måste ge och ta för att komma framåt och nå en överenskommelse.

Min tro och övertygelse är att de parter som kommer att vara direkt inblandade i denna förhandling är erfarna förhandlare och vet hur slipstenen ska dras för att få ut så mycket som möjligt ur förhandlingarna och ändå gå i mål och nå en överenskommelse.

Att det jag anför gäller Stefan Löfven kan jag gå i god för även om jag precis som jag anfört tror att det gäller samtliga inblandade.

För övrigt vill jag anföra att många av de debatter som pågår på sociala medier och annorstädes är oerhört ytliga och därtill fulla av felaktig information och framför allt av fulla av spekulationer.

Det bästa och färskaste exemplet på det är debatten om huruvida de krav i den önskelista Annie Lööf och C har lagt fram för att stödja Stefan Löfven som Sveriges nästa statsminister är förhandlingsbara eller inte?

Självklart är önskelistor, krav och andra utgångsbud förhandlingsbara – Vore det inte på det sättet skulle inget i samhället utvecklas utan snarare stå kvar och stampa på samma ställe utan att utvecklas.

Som slutord i detta inlägg vill jag därför säga följande – För mig är det självklart att Lööf’s och Björklund’s önskelista efter förhandling kommer att innebära att nästa regering i Sverige kommer att ledas av Stefan Löfven och bestå av representanter från socialdemokraterna och ett antal andra partier – Förhoppningsvis även av representanter för centerpartister och liberalerna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Att Arbetsförmedlingen lägger ner sina kontor i små kommuner är fel.

Av , , 6 kommentarer 1

I en nyhetsartikel på sr.se som du hittar på följande länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7100296 går det att läsa om hur Arbetsförmedlingen beter sig på samma sätt som många andra myndigheter och lägger ner sina kontor i Norrlands inland, på forna industriorter och på landsbygden.

Enligt AF sker nedläggningarna därför att AF förbereder och genomför ett stort förändringsarbete där tanken är att de arbetssökande i framtiden ska kunna sköta sina kontakter med myndigheten via nya och fräscha digitala lösningar.

Att den satsningen kommer att misslyckas på de orter AF lägger ner sina kontor råder det för mig inga tvivel om.

Anledningen till min slutsats är att stora delar av vår landsbygd har ett dåligt fungerande internet nätverk som lider av låga överföringshastigheter mm. Att på sådana platser ersätta fysiska kontor där arbetsförmedlare och arbetstagare kan mötas öga mot öga är en dålig och gravt felaktig idé.

SKL har i sak inget emot digitalisering men är oerhört oroade över att förändringarna sker på platser där många behöver mer handfast stöd i sitt arbetssökande än de som bor i större städer.

Därtill leder AF:s nedläggningar av kontor i glesbygd till färre arbetstillfällen i glesbygden och till en situation där den arbetssökande inte får den hjälp denna behöver för att t.ex. vidareutbilda sig för att matcha företagens kompetensbehov på de arbetstagare de önskar anställa.

Att kommunernas kostnader ökar samtidigt som statens kostnader minskar är självklart och spär bara på den övervältring av statliga kostnader till landets kommuner som pågått under lång tid – Att AF:s nedläggning därför får kommuner som redan går på knä att lida mer än de gör idag är därför en realitet.

Att detta därutöver leder till längre perioder av arbetslöshet för den arbetslöse och till ett större beroende av kommunalt försörjningsstöd kommer som ett brev på posten och gör en redan svår situation för landets kommuner än svårare.

Därför är detta inlägg ytterligare en påminnelse om att dagens politiker gärna snackar sig varma om att ”Hela Sverige ska leva” samtidigt som de genom att inte reagera och stoppa det jag beskrivit ovan klart och tydligt visar att det uttrycker endast är tomma ord.

Jag står upp för ett Sverige där hela landet ska leva och därför är det hög tid att vi ser till att samhällelig basservice såsom Arbetsförmedlingen finns tillgänglig för alla i vårt land oavsett vart man valt att bo.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Annie Lööf’s bud till Stefan Löfven är den öppning vi väntat på.

Av , , 54 kommentarer 1

Det bud och den kravlista Annie Lööf och centerpartiet officiellt överlämnat till oss socialdemokrater är en första och en mycke bra öppning för att bryt dödläget och se till att Sverige inom kort ska ha en ny regering på plats.

Därtill en regering bildad och ledd av oss socialdemokrater med Stefan Löfven som statsminister och sannolikt med L och MP som en del av regeringen såvida inte C själva vill ingå i regeringsunderlaget.

Att liberalerna och Jan Björklund vid en presskonferens i riksdagen i dag meddelar att de gör gemensam sak med C och kan tänkas sig att släpp fram Löfven som statsminister gör inte saken sämre.

Med dessa öppningar på bordet borde vi förhandlingsvägen nå en överenskommelse med C och L om detta i god tid innan riksdagen ska genomföra sin omröstning om Löfven som näst svenska statsminister.

För mig är det självklart att Annie Lööf och centerpartiet är fullt medveten om att den kravlista hon lämnat över till S för att släppa igenom Löfven som statsminister och regeringsbildare bara är första steget i den förhandlingsprocess som nu bör inledas snarast möjlig – Detta förutsatt att man hos C och L är genuint intresserade av att mejsla fram den slutgiltiga överenskommelsen som innebär att omröstningen om Löfven som näste svenske statsminister och regeringsbildare passerar riksdagen utan problem.

Många av kraven berör frågor där S, L och C redan har stora mått av samsyn gällande de krav som ställts av C – Detta samtidigt som andra saker såsom en uppluckring av arbetsrätten, försämrade turordningsregler och ett införande av vad som kan anses vara marknadshyror blir svårare att förhandla om.

Arbetsrätt, dagens turordningsregler och en solidarisk hyressättning är saker som vi socialdemokrater stridit för länge och med näbbar och klor kämpat för att bibehålla så som de ser ut idag.

Trots det är jag till skillnad från många andra optimist och tror att vi genom att förhandla med C och L kan komma runt de problem som uppstår sa att C och L utan problem kan ge S och Löfven det stöd som krävs för att bilda nästa svenska regering.

Min tro är att Annie Lööf och centern ställt alla dessa krav för att med vad de anser vara med sin heder i behåll kan öppna dörren för att släppa fram en s-regering ledd av Stefan Löfven trots sitt tidigare löftet om att så inte ska ske – Detta samtidig som man tar ett stadigt grepp om de borgerliga väljarna i händelse av ett nyval.

Med allt detta sagt även om det är kort och koncist ser jag fram emot de förhandlingar som nu måste starta mellan S och C för att lösa problemen och se till att Sverige får en ny regering på plats – Min tro är att de kommer att bli hårda och innehålla mycket ge och ta men att de trots det kommer att bli framgångsrika.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Det är goda nyheter att dolda avvisningar av asylsökande ökar rejält.

Av , , 29 kommentarer 6

Flyktinggruppernas riksråd FARR och dess ordförande Emma Persson går till hårt angrepp på Polisen och Kriminalvården – Detta därför att antalet avvisningar av flyktingar som fått avslag på sin visum/asylansökan och där domen vunnit laga kraft ökat kraftigt när det gäller så kallade dolda avvisningar.

Den som vill läsa källan till mitt inlägg kan göra så genom att klicka på följande länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7099856

Den kritik FARR anför är i mina ögon och öron helt oberättigad då det inte föreligger några som helst legala hinder för att använda sig av dolda avvisningar för att verkställa en utvisning som vunnit laga kraft.

Som jag ser saken är det organisationer såsom FARR med flera som skapat ökningen av den sortens utvisningar – Detta genom att demonstrera och på alla uppkomliga sätt försöka sig på att stoppa helt legala utvisningar,

Att de organisationer som har som uppgift att verkställa utvisningar då ändrar taktik och övergår till dolda avvisningar är därför helt naturligt – Därtill rätt och riktigt.

Det finns ingen lagstiftning som säger att våra myndigheter offentligt måste annonsera vem som fått avslag och vem som ska utvisas och när så ska ske.

Jag har som bekant bott och verkat i ett flertal länder – Både västländer och utvecklingsländer och länder som befinner sig på olika positioner däremellan.

Gemensamt för alla dessa länder utom Sverige är att de myndigheter som där ansvarar för utvisningar slår till i väl planerade gryningsräder och arresterar de som ska utvisas och har en i laga kraft vunnen dom om att så ska ske för direkt transport till flygplatsen och omedelbar verkställighet av beslutet om utvisning.

Att Sverige nu delvis börjat använda sig av samma taktik är bra tycker jag och ett tecken på att svenska myndigheter lärt sig av alla tidigare misslyckanden.

Att dolda avvisningar ökar i antal beror på att polisen och kriminalvården inte längre kan följa den rekommendation som tidigare gällt – Den rekommendation som säger att ”Polismyndigheten i möjligaste mån ska planera en verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning tillsammans med den berörde utlänningen vad avser tidpunkt för avresa, transportmedel och resväg.”

Att den rekommendationen inte kan följas beror på att FARR och andra liknande organisationer sätter sitt eget tyckande framför svensk lag. I min värld är saken enkel får man avslag på sin visum/asylansökan och den domen vinner laga kraft ska den som fått avslag utvisas med omedelbar verkan.

Att vi måste ha den ordningen tror jag att alla förstår om de tänker över saken ordentligt – I en fungerande demokrati måste alla vara lika inför lagen – Även flyktingar som fått ett slutgiltig avslag på sin visum/asylansökan.

Därför säger jag som slutord i detta inlägg följande – Att antalet dolda avvisningar ökar har en naturlig förklaring och att de gör så är bra för landet och välgörande för människornas tilltro till myndigheter, politiker och övriga beslutsfattare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd  de beslut vi fattar idag”

Varför värderar politiken en inlandsbo lägre än en stadsbo?

Av , , 26 kommentarer 3

Man kan inte bli annat än arg, besviken och uppriktigt förbannad över det faktum att inlandet särbehandlas och förlorar den samhällsservice som i ett solidariskt land som Sverige SKA erbjudas alla på lika villkor om vi vill påstå att ”Hela Sverige ska leva”.

Listan på samhällsservice som redan lagts ner eller är på väg att läggas ner är lång men det som gör mig upprörd för stunden är det faktum att penningföretaget Loomis nu drar in alla insättningsboxar i Åsele och Dorotea vilket leder till att företagarna på dessa orter med omnejd nu får 6-7 mil enkel väg till Wilhelmina för att banka sina pengar.

Låt mig säga att skulden på inget sätt ligger på Loomis – Skulden till detta ligger till 100% på politiken.

Till ekvationen ska läggas att vår landsbygd och specifikt Norrlands inland till största delen befolkas av äldre människor som föredrar kontanter framför kort och andra betalningsformer.

Att på detta sätt diskriminera människor och göra skillnad på människa och människa beroende på vart de bor är fel – Mycket fel.

I detta fall tvingas jag i första hand att lägga skulden till det inträffade på mitt eget parti socialdemokraterna som trots fagra löften om stora satsningar på en levande landsbygd som kan verka på samma villkor som landets städer tillåter att en av de mest grundläggande funktionerna avvecklas utan att ingripa politiskt.

Snacket från våra politiker i riksdagen oavsett partifärg om att ”Hela Sverige ska leva” är således inget annat än tomma ord som inte betyder något alls – Vore jag i landsbygdsminister Sven-Erik Bucht’s skor skulle jag skämmas storligen.

Trots att jag är inbiten stadsbo och skulle ha väldigt svårt för att leva och bo på landsbygden för egen del så har jag sedan länge insett att alla människor har lika värde och att hela landet måste leva för att kunna erbjuda alla människor den sorts levnadsmiljö de själva väljer att leva i.

Därtill är det ett måste med en levande landsbygd i Sverige om vi ska klara av våra miljömål framgent och hålla utsläpp och annat innanför de gränser vi bestämt. Att sprida landets befolkning på hela landets yta är ett måste för att ett hållbart samhällsbygge ska bli verklighet.

Att sprida befolkningen över hela Sveriges yta är dessutom viktigt för att undvika segregation vilket måste tas med i ekvationen när vi debatterar hur framtidens Sverige ska struktureras.

Att som idag omöjliggöra ett liv utanför våra städer kommer att ta en ända med förskräckelse – Därför måste vi inse att kostnaderna för att ”Hela Sverige ska leva” solidariskt måste spridas och betalas av alla skattebetalare i Sverige oavsett bosättningsort och oavsett den egna plånbokens storlek.

Valet om huruvida jag som person vill bo i stan eller på landet ska således inte vara ett privatekonomiskt beslut utan ett beslut taget på helt andra grunder och värderingar än de rent ekonomiska.

Vill man bo i stan väljer man det och vill man bo i inlandet eller på landsbygden ska man kunna välja det trygg i förvissningen om att samhällets basservice till medborgarna fungerar oavsett hur jag som individ väljer att bo.

Med det sagt är det dags att göra verklighet av det vi säger och se till att även de som väljer att bo i inlandet och landsbygden får tillgång till all grundläggande samhällsservice oavsett vart de väljer att bo.

Att steg för steg rusta ner servicen på landsbygden omöjliggör för människor att göra den sortens livsval vilket jag anser är helt fel. Om det är så politiken vill att det ska vara är det hög tid att säga det rakt ut i stället för att vilseleda människor genom att sända budskap man från politiskt håll aldrig någonsin tänkt sig att uppfylla.

Den sortens beteenden skapar politikerförakt och det är saker som dessa som trots bättre vetande får människor att proteströsta på SD trots att de vet att SD:s politik är förödande för alla.

Med detta anfört tycker jag att det är hög tid att vi en gång för alla bestämmer hur framtidens Sverige ska byggas – Endera bygger vi ett Sverige för alla eller så deklarerar vi att i Sverige måste man bo i en större stad för att ha tillgång till den samhällsservice man förväntas ha i ett välfärdsland som Sverige.

I arbetet att göra verklighet av detta ska vi använda oss av Norge som modell för hur man bygger ett land där människorna själva fritt kan bestämma vart och hur de vill leva sina liv.

Till alla er som valt att bo i Norrlands inland, på landsbygden eller i någon av alla de gamla industriorter som under många år avfolkats vill jag säga att jag står på eran sida i kampen för att göra sanning av ordspråket att ”Hela Sverige ska leva”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bygget av ett harmoniskt Sverige kan bara ske om jämlikheten ökar.

Av , , 8 kommentarer 1

Oavsett hur vi vrider och vänder på saken går det inte att ta sig förbi det faktum att minskade klyftor och ökad jämlikhet är vår tids ödesfråga och det som måste till för att framtidens samhällsbygge ska bli stabilt, harmoniskt, hållbart och accepterat av de breda massorna.

Historiskt under många år av obrutet socialdemokratiskt styre utvecklades Sverige från en situation som var likvärdig eller värre än idag till världens ledande välfärdsland och därtill till världens mest jämlika land.

Allt sedan detta obrutna regeringsinnehav brutits därför att alliansen och borgerligheten styrt landet en eller två mandatperioder som ett resultat av lögner som väljarnas valde att tro på har Sverige fallit tillbaka i rankingen vad gäller inkomst- och förmögenhetsklyftor samt jämlikhet och blivit till det OECD-land där klyftorna växer snabbare än i något annat jämförbart land i världen.

Sanningen enligt OECD:s rapporter i ämnet är att Sverige sedan det socialdemokratiska styret bröts rasat från första till plats tionde plats i OECD:s ranking och statistik över inkomst- och förmögenhetsklyftor och dess storlek.

Att den utvecklingen leder till en stor ojämlikhet är självklart – Lika självklart som att ojämlikhet leder till en avundsjuka och egoism som gör det omöjligt att bygga ett harmoniskt och solidariskt samhälle så länge ojämlikheten fortsätter att växa.

Så länge detta består och så länge vi inte aktivt arbetar för att vända på steken och på nytt ställer in vår målbild på att bli världens mest jämlika land är det omöjligt att bygga ett harmoniskt och välmående Sverige.

Därför är det bra att LO slutligen vaknat efter många år med frågan lagd i byrålådan och verkligen pressar det Socialdemokratiska Arbetare Partiet (SAP) att återgå till den sorts politik som bygger ett jämlikt samhälle.

Att LO deklarerar att detta ska och måste ha högsta prioritet och vara slutfört senast 2030 är ännu bättre och något jag upprepat ett flertal gånger under de sista fyra åren.

Att kräva att vi socialdemokrater ska ha som övergripande mål att på nytt bli världens mest jämlika land faller sig därför fullt naturligt och ska det lyckas måste det fackligt politiska samarbetet stärkas så att vi är säkra på att vi sida vid sida arbetar i samma riktning.

Därför upprepar jag vad jag sa i början av detta inlägg – Ska Sverige på nytt bli ett harmoniskt, hållbart, stabilt och välmående land finns bara en väg – Den väg som stavas bygget av det jämlikaste välfärdslandet världen någonsin skådat.

Slutligen vill jag uppmana er alla att anamma att Gunde Svan har helt rätt när han säger att ingenting är omöjligt – Finns viljan kommer det att ske svårare än så är det inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

I dag beseglade EU Storbritanniens brexitöde och nu är resten upp till britterna själva.

Av , , 6 kommentarer 1

I dag samlades EU:s stats- och regeringschefer samt EU:s ledning och Storbritannien för att slutföra förhandlingarna och skriva på avtalet om Storbritanniens utträde ur EU eller Brexit i folkmun – Något som nu är gjort.

Således är detta dagen då Storbritanniens framtida öde beseglas och det beslut som nu tagits kommer för oerhört lång tid framåt att styra Storbritanniens framtida öde och Storbritanniens framtida position i världen.

För egen del tycker jag att det är bra att saken får ett slut på EU-nivå så att alla parter kan gå vidare – Dock med reservationen att man trots all den tid som förhandlingarna tagit jäktar på saken på ett sätt som inte är bra för en långsiktigt hållbar lösning för någon av parterna.

Nästa hårda fight för Theresa May är att få igenom det nu EU godkända avtalet i sitt eget parlament och bland sina egna partikamrater – Något som i dagsläget ser betydligt svårare ut än att få igenom avtalet och skaffa acceptans för det av övriga EU.

I den bästa av världar borde det slutliga utträdesavtalet ha lagts fram för det brittiska folket ytterligare en gång så att de kan ta  ställning till konsekvenserna av det utträde de tidigare röstade för i en kompletterande rådgivande folkomröstning – Detta innan frågan slutgiltigt ska beslutas om i det brittiska parlamentet.

Min övertygelse vilken jag bygger på sunt förnuft och på samtal med många av mina brittiska vänner ger vid handen att det utträdesavtal som nu ska skivas under har ett helt annat innehåll än det som sades när folkomröstningen om brexit stod för dörren.

Effekten av dagens förhandlingar och undertecknandet av utträdesavtalet riskerar därför att förlama Storbritannien för åtskilliga år framåt och över tid skapa bilden av Theresa May och Tories som de krafter som ändade Storbritanniens position som ett av Europas och världens mest betydande länder.

Att EU nu ställt sig bakom avtalet utan splittring gör att saken och det slutliga beslutet om hur brexit ska utformas ligger där frågan hör hemma vilket är hos de brittiska politiker som drivit på för att brexit ska bli verklighet.

Slutligen tycker jag att den brittiska regeringen ska tänka igenom brexit en vända till för att säkerställa huruvida de vill lämna EU eller inte.

Sedan är det hög tid att britterna precis som alla andra förstår att  man aldrig kan lämna en union med förväntningarna att slippa alla saker man ser som nackdelar för sig själva och samtidigt kräva att få behålla alla fördelar av att tillhöra unionen.

Lycka till säger jag till alla inblandade brittiska parlamentariker – Lyssna till hjärtat och gör det som känns rätt inombords.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Varför välja Minervaskolan när det finns andra skolor att välja i Umeå?

Av , , 4 kommentarer 2

Ju mer som kommer fram om Minervaskolan i Umeå när man skrapar på ytan ju värre blir läget för sagda skola.

Inte nog med att man vägrar kollektivavtal och andra fackliga aktiviteter och därtill från ledningshåll tvingar lärare och annan personal att sälja tillbaka aktier i koncernen till dess ledning – Nu angriper skolans rektor och ledning öppet vår demokrati.

Att skolans rektor hetsar mot media därför att de skriver kritiskt om skolan genom att bränna deras logotyper i animerade filmer och dessutom kallat vissa personer ”bitterfittor” i ett officiellt tal till lärare och elever är grova övertramp – Övertramp som borde få alla föräldrar att tänka både en och två gånger innan de låter sina barn genomgå sin skolgång på Minervaskolan.

Eller som Petter Bergner uttrycker det i denna artkel i vk.se: https://www.vk.se/2579112/stotande-minervaskolan – Det råder fritt skolval i Umeå och det finns många andra skolor att välja på för den som vill varför valet av Minervaskolan inte är något måste för någon.

I grunden skulle jag som kommun vilja lyfta bort Minervaskolan helt och hållet ur det fria skolvalet man kan göra i Umeå men då jag utgår från att detta inte är möjligt eller ens lagligt är allt jag kan göra att uppmana varje tänkande förälder att välja en annan skola som står upp för en sund människosyn och för en öppen demokrati för sina barn och deras skolgång.

Till ekvationen om Minervaskolan kan jag även bifoga att en av mina bekanta blev uppmanad att flytta sin son från skolan för att denna sade sig sakna de resurser som behövdes för att han skulle klara av sin skolgång med godkända betyg – Något som senare visade sig helt fel då sagde pojke i den kommunala skolan han sedermera flyttade till klarade sina betyg med glans.

Därutöver vet vi sedan länge att Minervaskolan stämt kommunen för att få ut högre ersättningar per elev med hänvisning till att den kommunala skolan som har de resurser Minervaskolan säger sig sakna får det för att hjälpa sina elever på bästa sätt.

Den sortens giriga beteende bör vi inte acceptera och därför upprepar jag som slutord ännu en gång Petter Berners ord – Det finns många andra skolor än Minervaskolan att välja för era barn.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

LO är överens med mig om att klyftorna måste minska i samhället.

Av , , 50 kommentarer 0

I en artikel i Affärsliv24 i VK.se går det att läsa hur LO nu går på offensiven för att se till att samhällsbygget blir mer jämlikt och att inkomst- och förmögenhetsklyftorna minskar i den takt de borde för att det ska uppnås.

Vill du läsa artikeln i sin helhet finns den på följande länk:https://affarsliv24.vk.se/2577011/lo-det-lacker-i-taket-hoj-kapitalskatterna?_ga=2.102523780.42654204.1540620768-534459877.1487067273

I artikeln går det att läsa om hur LO nu lägger fram sin andra rapport med focus på ökad ekonomisk omfördelning – En rapport som även innehåller förslag om hur detta ska gå till.

Precis som jag anser och framfört under lång tid skjuter LO in sig på bland annat arvs & gåvoskatten, förmögenhetsskatten och fastighetsskatten för att uppnå de utjämningar som är nödvändiga att åstadkomma för att skapa ett jämlikare samhälle – Något som även OECD i sina rapporter uttryckt att Sverige bör göra snarast möjligt.

Att fastighetsskatten försvann och ersattes med en kommunal fastighetsavgift som är lika oavsett fastighetens värde är oerhört kontraproduktivt och där måste vi så snart det går förändra så att fastighetsskatt på nytt blir en realitet för dyrare bostäder.

Exakt vid vilket värde fastighetsskatt ska slå till och utgå bör vi debattera för att det ska bli rätt men att fastighetsskatten ska återinföras får det aldrig råda några tvivel om.

Därutöver är det en självklarhet att förmögenhetsskatten ska återinföras för att minska klyftorna då avskaffandet av den är en av de största anledningarna till att klyftorna har ökat så fort och mycket som de gjort sedan förmögenhetsskatten avskaffades.

Att mitt eget parti socialdemokraterna fram till nu varit rädda för att agera för att detta ska hända tycker jag är svagt och därför är jag helt överens med LO om att partiet bör göra helt om och agera snabbt för att återinföra både förmögenhetsskatten och arvs & gåvoskatten.

I denna för jämlikheten så viktiga fråga är det av yttersta vikt att arbetarrörelsen står enade och visar medborgarna att vår politik är minst lika mycket verkstad som den är snack.

Jag delar LO:s åsikt om att det är fullt rimligt att sikta på att Sverige på nytt ska vara världens mest ekonomiskt jämlika land år 2030 – Något som ska ske genom att höja skatten för de rika samtidigt som vi höjer nivåerna för de fattiga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Män som ägnar sig åt sexuella trakasserier ska inte ha skadestånd när de sägs upp.

Av , , 20 kommentarer 1

Ibland måste man stanna upp och ta sig för pannan och fundera i vilken riktning vårt samhälle är på väg? Hur män som utnyttjar sin chefsställning och begår sexuella brott eller trakasserier mot sina underordnade kan få rätt till miljonskadestånd i samband med att de sägs upp sänder helt fel signaler till samhället.

På denna länk kan du läsa om två av fallen jag refererar till: https://arbetet.se/2018/11/21/af-chef-sparkades-efter-sextrakasserier-far-13-miljoner/ – Det som beskrivs är som jag anfört ovan förfärande läsning och fenomenet som sådant något som måste ändras omgående.

Behöver lagar och regler skrivas om för att så ska ske så ska det göras med omedelbar verkan så att fenomenet kan stoppas en gång för alla då alla som begår sexualbrott eller utför sexuella trakasserier ska straffas snarare än belönas för sin gärning.

De två fall som beskrivs har på kort tid kostad Arbetsförmedlingen och oss skattebetalare hela 3,9 miljoner plus merkostnader vilket är helt fel.

Det inträffade sänder som jag anfört helt fel signaler till resten av samhället – Är du man i chefsställning och anställd av staten är ett snabbspår till en miljoninkomst att trakassera någon av de kvinnor man är chef över sexuellt – Gör man som chef det så följer per automatik avsked med medföljande miljonersättning.

Upprörd är det minsta man blir över detta fenomen och att det ska stoppas råder inga tvivel om tycker jag.

Trakasserar man någon sexuellt på sin arbetsplats och då särskilt en underordnad om man sitter i chefsställning ska detta om man döms för brottet leda till omedelbart avsked utan ersättning och/eller avgångsvederlag.

Med det sagt vill jag att vi tillsammans lyfter frågan och ser till att så blir fallet snarast möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”