Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

SD:s påståenden om utanförskapsområden är i grunden en kraftig överdrift.

Av , , 110 kommentarer 1

Efter att ha tittat på gårdagskvällens Uppdrag Granskning går det att dra en slutsats som är oerhört glasklar – SD:s utmålande av vissa områden i Sverige som utanförskapsområden är starkt överdrivet och om något ”fake news” spridda i syfte att skrämma upp svensken i gemen.

Uppdrag Granskning och det efterföljande inslaget i Aktuellt visar att SD försöker göra en hel hönsfarm av något som inte ens är en fjäder.

Tittar man på programmet kan man lära sig att en liten grupp – 20 personer i en stadsdel där det bor 29.000 människor ligger bakom merparten av alla brott som begåtts i området – Att klassa Biskopsgården i Göteborg som utanförskapsområde på grund av beteendet hos 20 personer är en oerhört kraftig överdrift.

Ska man översätta SD:s resonemang till klartext innebär den sortens resonemang att alla – Även de 28.980 som inte begår brott ska dras över en kam och anses stödja och bete sig på samma sätt som de 20 som begår brotten och att de på grund av det stödet ska anses leva i utanförskap.

Med det sagt så ska även övriga partier inklusive mitt eget kritiseras därför att man känt till dessa 20 individer länge utan att ingripa innan de begått allvarliga brott.

Min övertygelse – Därtill förstärkt av gårdagens Uppdrag Granskning är nu som då att snacket om att Sverige är fullt av utanförskapsområden och ”No Go zoner” är kvalificerat skitsnack utan vederhäftig bevisning.

Min tro även om den än så länge inte styrks av samma bevis som i fallet Biskopsgården är att samma sak som avslöjats om Biskopsgården gäller i alla övriga områden runt om i Sverige som SD försöker klassa som ”No Go zoner” och utanförskapsområden.

Precis som jag länge anfört i min blogg så är det en oerhört liten grupp som står för merparten av brottsligheten i dessa områden. Att det är så försöker SD att vinna politiska poänger på genom att måla upp ett samhälleligt misslyckande som i SD:s värld är betydligt större än det i själva verket är.

Däremot är det helt korrekt att det i de områden som SD vill klassa som utanförskapsområden är så att arbetslösheten är större än i många andra områden – Den företeelsen ska vi givetvis åtgärda genom riktade åtgärder för att sätta de som är arbetslösa i utbildning och arbete.

Därför är det hög tid att vi synar SD:s bluff och granskar alla områden som SD pekar ut som utanförskapsområden på samma sätt som Uppdrag Granskning granskat Biskopsgården.

Gör vi den granskningen är min övertygelse att SD:s påståenden kommer att klassificeras som det de i egentlig mening är – Som kvalificerat skitsnack baserat på en kraftig överdrift vars syfte är att skrämma väljarna och därmed vinna röster.

I nästa steg ska vi analysera varför vi som samhälle misslyckats och varför denna lilla grupp av individer ska tillåtas förstöra ryktet för en hel stadsdel utan att samhället ingriper. Därtill måste vi studera vilka faktorer som fått dessa individer att utveckla sitt brottsliga beteende.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Låt oss syna Alliansens hot om misstroendevotum.

Av , , 25 kommentarer 0

Idag har vi nåtts av nyheten att Alliansen står fast vid möjligheten att ställa misstroendevotum mot vår försvarsminister Peter Hultqvist – För mig är detta inget anat än ett tomt vapenskrammel och något Alliansen vidhåller därför att de målat in sig i ett hörn.

Den som följer vad som händer inom Alliansen ser att de som är riktigt desperata är de som talar först och högst – De jag talar om är Ebba Busch Thor och Jan Björklund som bägge tampas med sjunkande väljarstöd.

Till Ebba och Jan vill jag därför sända ett klart och tydligt meddelande:

Om jag befunnit mig i Stefan Löfvens skor i denna stund skulle jag med omedelbar verkan syna Alliansens hot genom att klart och tydligt deklarera att jag utlyser nyval om Alliansen gör allvar av sitt hot.

Att som Allians – En Allians som för övrigt saknar styrning i och med att Moderaterna saknar partiledare skramla med misstroendevapnet mot politik man påstår sig ogilla är en ny företeelse i Sverige – Därtill en som kommer att straffa Alliansen i en framtid om de till äventyrs vilket Gud förbjude skulle återfå regeringsmakten.

Min uppmaning till min partiledare tillika Sveriges statsminister blir därför följande – Stefan – Om Alliansen inte genast deklarerar att de drar tillbaka hotet om misstroendevotum är min uppfattning att du klart och tydligt ska deklarera att ett misstroendevotum per automatik innebär att du utlyser ett extraval/nyval.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Som Socialdemokrat säger jag JA till V:s förslag om avdragsgill fackavgift och höjd a-kassa.

Av , , 50 kommentarer 14

Vänsterpartiet föreslår att fackföreningsavgiften på nytt ska bli avdragsgill och att nivåerna i a-kassan ska höjas så att 80% av arbetstagarna ska få 80% av lönen i ersättning om oturen att bli arbetslös skulle uppstå.

Den typen av förslag har jag som Socialdemokrat inga problem med att stödja fullt ut då dessa är viktiga förbättringar för landets arbetstagare.

Att fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill tycker jag är en rättvisefråga – Alldeles speciellt så mot vetskapen om att medlemsskap i arbetsgivarorganisationer är fullt avdragsgill för landets företagare.

Därtill är detta förslag från Vänsterpartiet helt i linje med vårt kongressbeslut vilket talar för att snart genomförande – Något som om jag får ett ord med i laget innebär att det ska genomföras innan nästa val.

I ett jämlikhetssträvande samhällsbygge ska jämlikhet råda på lika villkor för alla – Detta oavsett av om man är arbetsgivare eller arbetstagare.

Därtill är min uppfattning att ett återinförande av en a-kassa värd namnet som fungerar på samma sätt som i forna tider är viktiga signaler att sända till svenska arbetstagare från alla partier som vill göra anspråk på att titulera sig arbetarparti.

Vi ska självfallet inte stanna bara vid avdragsgill fackföreningsavgift och höjd a-kassa – Även resten av alla delar av våra sociala trygghetssystem som Alliansen plockat bort eller försvagat ska återställas till sin forna glans – Allt annat är omöjligt i ett samhällsbygge byggt på den svenska modellens principer.

Det är i företeelser som dessa som skillnaden mellan Socialdemokratisk politik och nyliberal politik blir klar och tydlig – Där Socialdemokraterna och resten av de röd/gröna partierna kämpar för en god bastrygghet för alla vill nyliberalismen se sänkta skatter för de som tjänar mest.

Det är där skiljelinjen går i svensk politik – I uppfattningen om för vem samhället ska byggas.

Som Socialdemokrat har jag bara ett mål – Det att bygga ett jämlikare samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist än idag. Min ideologiska låga brinner för att skapa ett samhällsbygge där alla människor har lika värde och lika möjligheter – Detta oavsett ursprung och oavsett den egna eller ens föräldrarnas storlek på plånboken.

Med det sagt välkomnar jag förslaget från Vänsterpartiet – Ett förslag om avdragsgilla fackavgifter och höjd a-kassa är framsynta och kloka förslag som jag önskar att mina partikamrater som sitter i regeringen tar till sig och genomför snarast möjligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Demokratisk Socialism är framtidens glada melodi.

Av , , 24 kommentarer 0

Den 3:e återblicken till mitt politiska engagemang handlar om insikten om varför Demokratisk Socialism är vägen framåt och framtidens glada melodi.

Demokratisk Socialism handlar i grund och botten om att skapa ett samhälle där ”flertalsvälde råder – Detta genom att säkerställa att flertalet alltid befinner sig i en sådan position att de har makten över fåtalet så att samhällsbygget gynnar flertalet snarare än ett litet fåtal.

Därtill handlar Demokratisk Socialism om att skapa och formulera en jämlik samhällsmodell som verkar som en modell där Sverige framstår som ett föregångsland vilket folket i andra länder kan kopiera att följa.

Ytterst bygger den Demokratiska Socialismen på en tilltro till människor – Tilltro till människornas vilja och förmåga att skapa ett samhälle präglat av gemenskap och mänsklig värdighet.

Vi Socialdemokrater har under årens lopp kämpat för att förena arbetarklassen och därigenom bryta det fåtalsvälde som kapitalismen skapat. Doktrinen och idéen om den Demokratiska Socialismen ska därför ses som resultatet av denna kamp.

Det är genom framstegen som vunnits i arbetarrörelsens kamp som Socialdemokratins övertygelse stärkts i sin uppfattning om att fredlig samhällsomdaning baserad på den Demokratiska Socialismens grund erbjuder den enda framkomliga vägen till mänsklig frigörelse.

Tittar vi vidare på den Demokratiska Socialismen fundament är kan vi läsa in följande:

 • Att folkliga krafter överallt i världen kämpar för sin frigörelse och för att bryta och och inifrån reformera fåtalsväldet.
 • Att denna kamp i många länder lett till väpnad kamp.
 • Att man i några länder genom en fredlig samhällsordning kunnat uppnå betydande resultat.
 • Att den gemensamma nämnaren för denna frigörelsekamp som förs utifrån olika historiska förutsättningar delar en strävan om att organisera samhällsförhållandena under flertalets aktiva deltagande.
 • Att den Demokratiska Socialismen följer denna färdriktning och bygger på mänsklig förmåga och mänskliga ansträngningar.
 • Att den Demokratiska Socialismen ser som sin huvuduppgift att skapa en produktionsordning som inte styrs av enskilda och begränsande vinstintressen.
 • Att den ska genomföras på grundval av demokratiska övertygelse under öppen debatt och under hänsyn och respekt för andras uppfattning som hör demokratin till.
 • Att vägen kan synas både mödosam och tidskrävande – Detta trots att den medför den helt avgörande fördelen att samhällsomdaningen kan genomföras under aktiv medverkan av medborgarna och att dess resultat vinner en fast och folklig förankring.
 • Att Demokratisk Socialism skapar den trygghet som behövs för att reformerna ska bli bestående.
 • Att vi Socialdemokrater genomför detta därför att denna frigörelse måste genomföras i ett samhälle som är starkt beroende av en omvärld präglad av stora motsättningar och av förtryck och ofrihet och starka kapitalistiska intressen.

För egen del är jag helt övertygad om att alla som läser ovanstående kan inse och förstå att ett samhälle som bygger på ”Fåtalets makt över flertalet” är dömt till undergång – Frågan är inte OM utan snarare NÄR.

Vidare tror jag att alla innerst inne vill leva i fred och samförstånd –  Att alla innerst inne endast har 3 grundbehov – Att äta, att dricka och att föröka sig.

Sett till dessa behov är fåtalsvälde en helt onödig därtill en helt oönskad företeelse.

Låt oss därför göra det enda rätta och acceptera det samhälle den Demokratiska Socialismen erbjuder – I ett sådant samhälle blir livet lättare och vi får tid att i akt och mening ägna oss åt livets väsentligheter äta – dricka och föröka oss.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

I Umeå har V och AP en gemensam agenda – Att angripa alla beslut som en majoritet av medborgarna gillar.

Av , , 31 kommentarer 3

Jag har tillbringat hela förmiddagen med att sitta och lyssna på debatten i Umeå kommunfullmäktige samtidigt som jag sitter och arbetar framför datorn – En sak är rätt slående och det är att Vänsterpartiet och Arbetarpartiet i Umeå angriper varje företeelse och varje beslut som Umeåborna i gemen tycker är bra.

Just för stunden handlar debatten om Ultra och kollektivtrafiken där Vänsterpartiet motionerat om att Ultratrafiken ska återkommunaliseras – En motion som stöds av Arbetarpartiet.

Det som är viktigt att väga in i denna debatt är att Umeåborna i gemen tvärt emot vad V och AP anför ser ut att tycka att Ultra-trafiken fungerar mycket bra – Något som bevisas av kraftiga resandeökningar inom Ultratrafiken samtidigt som kundnöjdheten växer.

Att som Vänsterpartiet och Arbetarpartiet motionera om en förändring av Ultratrafiken i det läget framstår i allt som populistiskt och som ett bevis för att V och AP starkt ogillar saker och företeelser som Umeåborna i gemen gillar och tycker är bra. 

Förvisso kan vi ha olika åsikter om huruvida kollektivtrafiken ska ägas direkt av kommunen eller upphandlas – Den frågan bör dock inte avhandlas och debatteras nu utan borde ha varit föremål för ordentlig debatt vid tidpunkten för när beslutet om att sälja ut och konkurrensutsätta kollektivtrafiken gjordes.

Att idag backa bandet och återkommunalisera ser inte jag som något som ens bör diskuteras då en återkommunalisering i dagsläget blir en oerhört dyr affär som inte är möjlig att göra utan att påverka kommunens ekonomi och nämndernas framtida anslag på ett sätt som är negativt för kommuninvånarna.

Sedan hävdas i debatten att det skulle vara olagligt för en kommun att driva busstrafik i egen regi – Att det går att köra kollektivtrafik i egen regi utan att bryta mot några lagar är Kommunsverige fullt av exempel på – Bland annat i Skellefteå och Luleå där lokaltrafiken körs i egen regi.

Att det går att köra kollektivtrafik i egen regi utan att bryta mot mot lagar och förordningar och mot EU-bestämmelser påvisas därtill av att många städer runt om i Europa gör just detta.

Med det sagt så ska jag återkomma till det som slår mig allra mest och det är Vänsterpartiets och Arbetarpartiets politik är oerhört populistisk och därtill oerhört inkonsekvent.

Hur samma partier – V och AP som klagar på kommunledningen och anser att den ägnar sig åt skrytbyggen och felaktiga investeringar och därmed äventyrar Umeås ekonomi kan föreslå åtgärder som om något äventyrar ekonomin är rätt slående för hur farlig Vänsterpartiets och Arbetarpartiets politik är för Umeåborna.

Med det sagt är jag glad och stolt över att det är vi Socialdemokrater och inte V och AP som styr Umeå – Något jag är övertygad om att även en majoritet av Umeås invånare tycker.

Därtill är jag stolt över att vi Socialdemokrater håller Alliansens alla förslag om utförsäljningar och privatiseringar av Umeåbornas tillgångar stången på ett bra sätt.

Stor heder åt mina partikamrater i Kommunfullmäktige för det goda arbete de lägger ner för att bygga ett bra Umeå för alla.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

I ett jämlikt Sverige är planmässig hushållning under samhällets kontroll en viktig hörnsten.

Av , , 16 kommentarer 0

Som en del av mitt arbete att  skapa förståelse för min politiska gärning kommer här ännu ett inlägg i serien om varför jag hyllar 1975-års Socialdemokratiska partiprogram som det bästa programmet för ett jämlikt samhällsbygge som världen någonsin skådat.

Hade 1975-års Socialdemokratiska partiprogram fortsatt haft fullt genomslag och genomförande skulle Sverige av idag ha sett helt annorlunda ut än det Sverige vi lever i idag.

Det är just därför jag envetet fortsätter mitt debatterande och bloggande trots att jag många gånger möts av mer eller mindre elaka kommentarer och påhopp – Detta i visshet om alla förr eller senare kommer att inse att bara en återgång till och ett genomförande av 1975-års ideal kommer att återuppbygga välfärdslandet Sverige.

Partiprogrammets avsnitt om planmässig hushållning under medborgarnas kontroll kom till därför att Socialdemokratin redan 1975 hade kommit till insikt om det som symboliserar Sverige anno 2017.

Vad man insett var följande:

 • Att hela regioner hotas av ekonomisk utarmning om företagens vinstmotiv ensidigt tillåts bestämma lokaliseringen av näringsliv och service.

Just därför införlivades följande skrivning i partiprogrammet: 

 • Att det övergripande målet för Socialdemokratisk politik är att göra alla landets regioner likvärdiga när det gäller tillgång till såväl arbete som social, kommersiell och kulturell service.

Det som gällde 1975 och avsåg Sverige kan idag sägas gälla hela EU.

Vad som hänt när företagens vinstmotiv ensidigt tillåtits bestämma är att jobben flyttat från Sverige och EU till förmån för låglöneländer – Detta med en enda effekt – Effekten att företagens ägare berikat sig själva på bekostnad av medborgarna i Sverige och EU.

Det som fascinerar mig mest är att vi Socialdemokrater redan 1975 visste hur facit skulle se ut 2017.

Anledningen till den insikten är sannolikt att vi Socialdemokrater lärt av historien före 1975 och framför allt av historien innan Ådalen 1931 – Lärdomen om att kapitalet alltid ensidigt ser till sitt eget intresse utan att bejaka resten av samhället i vilket de verkar.

I punkterna nedan hittar du ännu fler anledningar till varför det är viktigt att uppnå det som stipulerades i 1975-års partiprogram i syfte att uppnå planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.

 • Att en demokratisering av det ekonomiska livet förutsätter att det medborgerliga inflytandet kan göra sig gällande på alla nivåer i ekonomin.
 • Att hela den ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning under medborgarnas kontroll för att vara under medborgarnas kontroll.
 • Att denna hushållnings syfte handlar om att fullt ut utnyttja samhällets produktiva resurser och därigenom skapa arbete åt alla.
 • Att uppnåendet av dessa ideal förutsätter en långsiktig sysselsättningspolitik som inriktas på att åstadkomma en fortgående ökning av antalet arbetstillfällen.
 • Att den enskildes ställning måste stärkas för att möta de förändringar i produktionsförhållandena som är en följd av nya tekniska och ekonomiska förutsättningar som snabbt får genomslag i en starkt utlandsberoende ekonomi.
 • Att förhållandena i arbetslivet måste anpassas efter de arbetandes förutsättningar snarare än ur vinstintressets egenintresse.
 • Att en fortsatt utjämning av rådande inkomst- och förmögenhetssklyftor är ett centralt mål för arbetarrörelsen.
 • Att hushållningen syftar till att inrikta produktionen så att medborgarnas väsentliga behov tillgodoses.
 • Att  det i samhället behövs ökade samfällda insatser för att möta människornas krav på kultur och utbildning, god hälsovård, ökad omsorg om barnen, bättre omvårdnad för sjuka och gamla och vidgade aktivitetsmöjligheter för de handikappade.

Min och många av mina partikamraters slutsats är därför att Socialdemokratin är beredd att bygga ut den gemensamma (läs offentliga) sektorn för att tillfredsställa dessa behov.

Därför måste vi tänka om – Därtill tänka rätt och göra det enda rätta.

Ett starkt Socialdemokratiskt parti som går tillbaka till idealen i 1975-års partiprogram och förverkligar dessa ideal kommer att bygga ett starkare, tryggare och mer välmående Sverige – Ett Sverige präglat av jämlikhet,

Ett Sverige som på nytt blir råmodellen för hur ett land ska byggas – Ett Sverige fyllt av kärlek, välfärd och samförstånd – Ett Sverige där alla människor räknas och har lika värde – ett Sverige där även de som är sjuka och arbetslösa tillerkänns samma värde som övriga i samhället.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Sveriges framtid ligger i politik som gynnar folkflertalet.

Av , , 61 kommentarer 0

Jag ägnar minst lika mycket tid som jag lägger på att studera det som händer i nutid till att studera och förstå det som hänt i Sverige historiskt.

Genom att göra så har jag kommit fram till en självklar slutsats – Ska Sverige ånyo nå samma läge som när Sverige och svenskarna mådde som allra bäst måste politiken ligga i hela folkets händer.

Ska det inträffa finns bara ett sätt – Formerande av en politik som gynnar folkflertalet och en politik som bygger ett jämlikare samhälle – Dvs. en återgång till den politik vi Socialdemokrater stadfäste i 1975-års partiprogram.

Som alla vet brukar jag återkomma till den slutsatsen med jämna mellanrum och att jag fortsatt gör så beror på att jag fram till idag inte funnit något alternativ som kommer ens i närheten av det samhällsbygge som det partiprogrammet stipulerade.

Sedan kan det vara på sin plats att påminna alla om att ett av ändamålen med mitt bloggande är att är väcka debatt och skapa eftertanke även om det största målet med mitt politiska engagemang är och alltid varit att skapa ett samhällsbygge som utgår från människorna och skapar ett samhälle som gynnar folkflertalet.

Att jag vill mana till eftertanke beror på att jag ser hur vårt kära Sverige håller på att falla sönder därför att girighet och egoism fått alltför stort genomslag i samhällsbygget.

Att Sverige under lång tid fallit sönder måste vi alla ta ansvar för – Ett ansvar som även inkluderar oss Socialdemokrater.

Vi har tillsammans med de andra partierna raskt sett till att rasera det Sverige våra förfäder byggt i sitt anletes svett för att ge sina barn en bättre morgondag än den de själva mötte vilket i akt och mening borde få oss att skämmas.

Fram till slutet av 1980-talet var Sverige i de allra flesta världsmedborgares ögon själva sinnebilden för ”paradiset på jorden” och en stark förebild för andra länder avseende hur man bygger välfärd och ekonomisk stabilitet.

Det är för att alla ska inse hur kallt, girigt och egoistiskt vårt samhälle blivit som jag lanserat en modellen där politiska beslut och mänskligt handlande värderas utifrån en skala med kärlek och girighet som ytterligheter i var sin ända av skalan.

Anledningen till detta är enkel – Kärleken föder många goda egenskaper medan girigheten gör det motsatta och ger börd åt mindre goda egenskaper.

Om vi börjar tänka i dessa banor och dessutom får våra medmänniskor att tänka på samma sätt är jag helt säker på att vi kan börja återresan mot ett mer kärleksfullt samhälle där vi värderar kollektivets bästa högre än det egna jagets bästa.

Jag är personligen helt övertygad om att ingen vill framstå som girig och egoistisk – Att det blivit verklighet beror inte på avsaknad av kärlek och omtanke om sina medmänniskor utan på ett slentrianmässigt handlande helt utan eftertanke orkestrerat av politiker med egna maktambitioner.

För att belysa detta vill jag lyfta fram några viktiga ideologiska ställningstaganden vi Socialdemokrater gjorde i 1975-års partiprogram och ge ny luft åt dessa.

Där sägs bland mycket annat följande:

 • Att Socialdemokraterna ställer arbetet i förgrunden för sin politik därför att arbetets villkor bestämmer människornas inbördes förhållanden och präglar samhället som helhet.
 • Att  frågan om hur produktionen organiseras spelar en huvudroll för människornas frigörelse.
 • Att vi Socialdemokrater av den anledningen vill förverkliga den ekonomiska demokratin genom att engagera hela folket i samhällsomvandlingen – Detta genom att säkerställa att den tekniska och ekonomiska utvecklingen underordnas människornas behov.
 • Att denna strävan har djupa rötter i arbetarrörelsens tradition och får förnyad kraft av de krav som människorna ställer i det moderna industrisamhället.
 • Att mänskliga, sociala och kulturella värden alltid ska väga tyngre än kraven från privata vinstintressen.
 • Att människornas egenvärde ska bejakas för att skapa trygghet och gemenskap mellan människorna och för att förstärka välfärden.
 • Att ovanstående alla är uttryck för vår politiska vilja att humanisera industrisamhället och tillvarata dess möjligheter.

Att samhället och politiken sakta men säkert förskjutit och glömt bort dessa punkter – Punkter som sågs som nödvändiga redan 1975 är enligt mitt synsätt anledningen till att Sverige anno 2017 ser ut som det gör.

Orden ovan påvisar med all önskvärd tydlighet varför det är viktigt att ”Flertalet har makten över fåtalet”. I dagens Sverige har vi en annan ordning – Den ordning som präglas av ”Fåtalets makt över flertalet”

I dagens Sverige råder inga tvivel om att människorna är underordnade den tekniska och ekonomiska utvecklingen – I dagens Sverige råder inga tvivel om att det inte folkflertalets bästa utan de privata vinstintressenas bästa som i allt styr mänskliga, sociala och kulturella behov.

Människornas egenvärde saknar helt betydelse – Vad som betyder något är vinst och egenintresse hos ett fåtal. Hur resten av landet mår bryr man sig inte om.

När ett särintresse likt det privata vinstintresset tillåts styra allenarådande skapas ett girigt och kallt samhällsklimat.

Vad Sverige behöver är mer kärlek och mer solidaritet –  Detta åstadkommer vi bäst genom att lyfta fram, damma av och använda oss av de doktriner som tillsammans skapade 1975-års Socialdemokratiska partiprogram.

Min politiska gärning handlar om att jag helhjärtat och från botten av mitt hjärta tror på detta som varande lösningen till Sveriges problem.

Det är därför jag genom mitt ställningstagande bestämt mig för att kämpa på och jobba för ett bättre Sverige – Det är därför jag är Socialdemokrat.

Genom att jobba hårt – Internt likväl som externt har jag bestämt mig för en strategi som genom bloggande, politiskt engagemang och debatt ser till att vi påbörjar återresan från ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige tillbaka till det kärleksfulla och väl fungerande Sverige som rådde under Socialdemokratins glansdagar.

Jag tror att de allra flesta saknar den sortens Sverige – Ett Sverige där allt var möjligt och där uttrycket ”The sky is the limit” inte sågs som avlägset och omöjligt.

Vilken Sverige vill du leva i?

Vill du leva i ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige eller vill du leva i ett kärleksfullt och välmående Sverige?

Valet är ditt –  För egen del är mitt beslut att jag vill leva i det sistnämnda Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

Efter AKB:s avgång är det dags att begrava blockpolitiken.

Av , , 54 kommentarer 2

Anna Kinberg Batras fall började i samma stund som hon gav efter för ett antal gammelmoderater som förespråkade mer extrem högerpolitik och ett samarbete med SD.

Att hon föll till föga för de påtryckningarna ledde till ett kraftigt ras för partiet och till kritik från hennes Allianskollegor och sedermera till hennes avgång – Något som borde få alla att stanna upp och tänka över strategin för framtiden.

Den som gör det kommer att inse att vi sedan länge har ett nytt läge i svensk politik och att det sannolikt kommer att dröja oerhört länge innan något enskilt parti får egen majoritet i riksdagen. Med det sagt är det dags att tänka om och en gång för alla begrava den traditionella blockpolitiken.

Min tro – Detta efter att ha pratat med många människor ger vid handen att det väljarna vill se är att varje parti driver sin egen politik och sina egna hjärtefrågor utan att måla in sig i något hörn vilket är precis vad man gör om man tillhör ett i förväg förutbestämt politiskt block.

Därför är vägen framåt för Sverige en verklighet där varje politiskt parti koncentrerar sig på att formulera och driva sin egen politik och på att skapa stöd bland väljarna för det samhällsbygge man som parti står upp för.

Inträffar det blir valet betydligt lättare för alla väljare – Istället för att fundera på vilket block man ska rösta på så lägger man sin röst på det parti med vilket man sympatiserar mest.

I en värld där alla politiska partier står på egna ben skapas politisk tydlighet – Därtill en ordning där man som part inte behöver göra avkall på sina egna hjärtefrågor redan innan valet därför att man ska ingå i ett förutbestämt politiskt block.

Min tro är att de politiska partierna har större chans att blomstra med en sådan ordning än någonsin under blockpolitikens gyllene era.

Med en sådan ordning kan alla politiker alltid se väljarna i ögonen och hävda att man står upp för det man brinner för – Samtidigt skapas medvetenhet bland väljarna för att partierna när de sedan efter valet ska förhandla om vilken regeringskoalition de ska ingå i kan behöva göra avkall på vissa saker och kompromissa för att komma överens.

Sedan är min personliga uppfattning att en koalition inte behöver vara enig i alla frågor för att bilda regering tillsammans. Som jag ser saken räcker det att vara överens om huvuddragen för att därefter lösa de frågor man inte är överens om genom hoppande majoriteter i riksdagen.

Därför avslutar jag där jag började – Låt oss använda Anna Kinberg Batras avgång för att skapa en ny era i svensk politik – En era utan blockpolitik och en era där den politiska tydligheten och de ideologiska skillnaderna framgår klart och tydligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Med AKB:s avgång börjar Moderaternas interna problem.

Av , , 24 kommentarer 0

Till att börja med så ska jag njuta av att befinna mig på sandlådestadiet vad gäller Anna Kinberg Batras avgång som Moderat partiledare genom att utbrista – Vad var det jag sa!

I inlägget om Anna Kinberg Batras snara avgång framförde jag att hennes avgång bara är början på Moderaternas problem och att så är fallet är precis vad som avslöjats under dagen.

Under dagen har läget inom Moderaterna belysts från alla upptänkliga vinklar och det som står helt klart är att det pågår ett krig på 3 fronter inbördes inom partiet där olika falanger inom partiet vill se olika politik och olika framtida partiledare.

För egen del var den striden oerhört väntad av den enkla anledningen att Moderaterna förutom att de varit otrogen vad gäller metoderna för att nå idealen även varit otroligt otrogen mot sina ideal – Att ett parti som är otrogen mot idealen får problem både externt och internt är en självklarhet.

Hur striden kommer att avlöpa och vem som grå vinnande ur den ska jag låta vara osagt – En sak står dock helt klar för mig och det är att Moderaterna kommer att ägna återstoden av året åt internt käbbel snarare än åt att driva politik – Därtill förlora än mer väljarstöd.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Successionsjobb – En reform som sänker arbetslösheten och stärker företagen.

Av , , 72 kommentarer 0

I dag höll Magdalena Andersson sitt traditionsenliga tal på Harpsund och via talet fick vi veta att Sveriges ekonomi är urstark och att det finns hela 40 miljarder mer till reformer än vi räknat med tidigare.

Med den kunskapen och de pengarna i kassakistan är det läge för att göra en massiv satsning på att sätta människor i arbete och därför dammar jag av ett förslag som jag lagt tidigare – Ett förslag som förutom att det sätter människor i arbete även gynnar landets företag.

Grundtanken med mitt förslag är att använda företagens behov av succession bland arbetstagarna i företaget som ett verktyg för att sätta människor i arbete enligt en idé som funnits i mitt huvud under lång tid.

Därför kommer jag att ägna dagens blogginlägg till att förklara hur jag resonerat och hur jag tänker mig att detta kommer att fungera med gott resultat och bereda många unga och arbetslösa en väg in i arbetslivet.

De underliggande orsakerna till att jag utvecklat modellen är följande:

 • Att vi under de kommande 10 åren kommer att ha enormt stora pensionsavgångar i Sverige.
 • Att fungerande succession är nödvändig för att slussa in nya arbetstagare på de platser som blir lediga utan att företagen tappar fart eller kompetens.
 • Att en kontrollerad succession där den tillträdande och avgående arbetstagaren jobbar jämsides alltid blir den mest lyckade successionen  – Detta därför att den erfarenhet den avgående arbetstagaren samlat på sig genom åren kan överföras till den tillträdande arbetstagaren på ett naturligt sätt.
 • Att Sveriges företag skulle köpa denna reform med hull och hår om det finns ett ekonomiskt incitament för att använda sig av reformen och jobba på detta sätt med successioner.

Med dessa fakta som grund har jag funderat över hur vi som regering kan vara behjälpliga med att påskynda företagens anställningar av alla de nya personer som ska ta vid och ersätta alla de som går i pension.

En av utgångspunkterna i mitt tänkande har varit hur vi ska få företag och organisationer att tidigarelägga anställningen av de som ska ersätta de som går i pension utan att göra allt för stort avkall på företagens lönsamhet. En annan hur vi kan bereda ungdomar och arbetslösa en möjlighet att komma in i arbetslivet på ett bra sätt.

En annan viktig beståndsdel i framtagandet av denna modell har varit egna erfarenheter av hur en lyckad succession genomförs på bästa sätt.

I bank och finansvärlden utanför Sveriges gränser där jag tillbringat en stor del av mitt yrkesliv använder man en successionsmetod som innebär att den som ska pensioneras under en tid av 2 till 3 år innan pensionen jobbar jämsides med den som ska ta över arbetet.

Man strävar helt enkelt efter att genomföra en väl kontrollerad succession utan att förlora kunder och affärsvolym.

Genom att successionen görs på ett sådant sätt att både den som ska lämna och den som ska tillträda arbetar jämnsides kan den som ska sluta göra ett värdigt avslut på sitt arbetsliv och dela med sig av de kunskaper, misstag och andra erfarenheter de förvärvat under ett långt arbetsliv – Detta samtidigt som kunder och affärsrelationer överlämnas på ett för alla parter bra sätt.

Den som tillträder lär sig i denna process mer än man någonsin gjort i skolbänken – Eller för att använda ett av Alliansens favorituttryck – Man lär sig jobbet på jobbet – Dock utan att som Alliansen förespråkar sänka ingångslönerna.

I en succession som följer denna ordning får man som tillträdande arbetstagare lära sig hur det man tidigare läst om i teorin fungerar i praktisk tillämpning – Att ha en mentor att luta sig emot är ovärderligt vilket jag kan intyga av egen erfarenhet.

För företaget där successionen sker innebär denna modell att kund och affärskontakter kan överlämnas på ett smidigt sätt och i de allra flesta fall helt utan att förlora kunder – Detta därför att kontinuitet är A och O i alla affärsrelationer om man vill behålla sin kund.

Ovanstående insikter parad med tanken och viljan att hitta vägar in på arbetsmarknaden för unga och arbetslösa har därför utmynnat i följande löst sammansatta förslag:

 • Ett Införande av statliga subventioner i form av sänkta arbetsgivaravgifter för bägge arbetstagarna alternativt helt eliminerade arbetsgivaravgifter för en av arbetstagarna i successionsprogrammet.
 • Ett statligt lönebidrag med stegvis avtappning för den som anställs som ersättare för den som ska gå i pension – Avtrappningen ska ske under hela successionstiden.
 • Att modellen bara är tillämplig i fall där företag anställer en arbetslös person eller en person som kommer direkt från skolan.
 • Att de statliga subventionerna villkoras på sådant sätt att företagen blir återbetalningsskyldiga om den person för vilket subventionen utbetalas permitteras eller avskedas inom 2 år efter fullgjord succession.
 • Att personen för vilken företaget erhåller subvention förbinder sig att arbeta på företaget under minst 2 år efter avslutad succession.

Personligen är jag övertygad om att min modell skulle bli både framgångsrik och effektiv – Därtill att den är tillämpbar i alla branscher och för alla sorts arbetsuppgifter.

En kontrollerad succession innebär alltid att värdefull erfarenhet inte går förlorad för en arbetsgivare. Samtidigt innebär den att företagen vid dagen för pensionsavgången har en fullfjädrad medarbetare att sätta in som kan fortsätta arbetet utan förluster i form av förlorade kunder eller lägre produktivitet.

Dessutom är jag övertygad om att en modell enligt mitt förslag kommer att sysselsätta långt fler unga och invandrade än den modell Alliansen försökte sig på genom att tillämpa lägre arbetsgivaravgifter för unga.

Alla företag har behov av att anställa nya arbetstagare för att ersätta de som går i pension. Med min modell kan vi påskynda dessa anställningar och dessutom erbjuda företag och organisationer en morot för att anställa i god tid innan pensionsavgången.

Får vi den modellen att bli väl accepterad och väl utbredd är varje krona vi investerar ur budgetöverskottet en väl investerad krona som kommer att skapa än större budgetöverskott framgent.

Alla vinner på en sådan reform –  Staten vinner därför att arbetslöshet kan ersättas med riktiga jobb – Företagen vinner därför att successioner kan genomföras utan resultatförlust – De arbetslösa blir självklara vinnare i och med att de får ett arbete och en inkomst.

Den största vinnaren av alla blir samhällsbygget som helhet – Detta därför att den samlade köpkraften ökar i och med att löntagarna blir fler. Ökad köpkraft betyder ökad försäljning – Ökad försäljning betyder större vinster och större vinster betyder mer skatteintäkter.

Därför vill jag propagera för att vi bestämmer oss för att genomföra den reform jag föreslagit och finansierar den med delar av det budgetöverskott som redan finns i ladorna.

Att reformen dessutom effektivt sänker arbetslösheten och hjälper oss att nå Europas lägsta arbetslöshet ser jag som självklart.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”