Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Mattias Larsson (C) seglar upp som Umeås svar på Donald Trump.

Av , , 34 kommentarer 3

För egen del har jag alltid hållit Mattias Larsson (C) som därtill är centerpartiets gruppledare i Umeå som en politiker med ett stort rättspatos och en politiker för vilken det är viktig att alltid tala sanning.

Den bilden har förändrats ordentligt på senare tid där Mattias mer och mer framstår som Umeås svar på Donald Trump i och med att han far fram med rena lögner som därtill är lätta att verifiera såsom varande just lögner.

Att dessa lögner seden riktas enbart mot oss socialdemokrater är ännu en besvärande faktor för centerpartiet och Mattias och frågan är varför?

Hur kunde det gå så illa att centerpartiet i Umeå började sprida fake news och lögner vet bara dess lokala företrädare.

Det är ytterst relevant att fråga sig varför på centerpartiet och Mattias Larsson far fram med rena lögner och personliga påhopp angående skolfrågan på Carlshöjdsskolan, Bräntbergsskolan och angående Maja Beskow skolan trots att de liksom alla andra politiska partier känner sanningen.

Den utredning som nu pågår runt Maja Beskow skolan och om skolan i stort är just en utredning – Därtill en utredning som ännu inte är slutförd och således är inga politiska beslut fattade om nedläggning av skolor och/eller flytt av elever på det sätt centerpartiet felaktigt torgför genom att ljuga alla rakt i ansiktet.

Utredningen som blir klar först efter valdagen ska presentera sitt resultat för föräldrar, lärare, elever och politiker när den är slutförd vartefter en medborgardialog ska följa innan politiken i demokratisk ordning fattar sina beslut om hur skolan i Umeå ska struktureras framgent.

Det finns således ingen sanningshalt överhuvudtaget i påståendet att socialdemokraterna och/eller För & grundskolenämnden skulle ha fattat ett beslut om att flytta eleverna som idag går på Carlshöjdsskolan och Bräntbergsskolan till den nya Maja Beskow skolan.

Det påståendet är således en ren lögn från centerpartiet och det är den lögnen och det förnekandet av fakta som tillsammans med andra lögner från centerpartiet får mig att undra huruvida Mattias Larsson (C) som är den som uttrycker lögnen blivit Umeås svar på Donald Trump?

Sedan ställer jag mig mycket frågande till varför centerpartiet och Matias Larsson i denna fråga liksom i frågan om framtiden för Röbäcks 4H gård med flera frågor agerar odemokratiskt genom att föregripa pågående utredningar och de beredningar som utförs av kommunens duktiga tjänstemän?

I min värld kallas det beteende som centerpartiet och Mattias Larsson ägnar sig åt i bästa fall populism och i sämsta fall ett försök att på odemokratisk väg försöka styra ett utredningsresultat. 

En annan underlig företeelse med centerpartiet är de tidsmässiga sambanden mellan tillkomsten av en masa anonyma insändare och debattartiklar om Carlshöjdsskolan och Maja Beskow skolan och det som påstås hända där och avhoppet av centerpartiets mångårige ledande ledamot i För & grundskolenämnden Sören Olsson.

Att som Sören Olsson hoppa av sitt uppdrag i För & grundskolenämnden endast 13 dagar före ett val väcker många frågor och därtill en misstanke om att centerpartiet inte spelar ett rent spel i frågan även om jag och andra för stunden saknar handfasta bevis i frågan.

Tillkomsten av alla de anonyma debattartiklar och insändare som florerar i media och som pekar ut socialdemokraterna som lögnare och som de som skulle ha fattat ett beslut i en skolfråga som bevisligen aldrig fattats beslut om är graverande – Alldeles speciellt så därför att insändarna pekar ut centerpartiet som det parti som talar sanning i frågan.

Nästa fråga att ställa sig är om centerpartiet och de företrädare för partiet som agerade i skolfrågan i Bullmark har något med centerpartiets plötsliga inblandning i detta att göra?

Kan det möjligen vara så att det är dessa som vill hämnas på socialdemokraterna? 

Frågan ställd därför att det är För & grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten som blir påhoppad i frågan trots att frågan om Maja Beskow skolan till största delen tillhör Gymnasie & Vuxenutbildningsnämnden och dess ordförande Peter Wigren.

För egen del kan jag inte slå ifrån mig den misstanken även om jag även i detta fall saknar handfasta bevis för annat än påståendet att centerpartiet ljuger om skolfrågan på Carlshöjd och om Maja Beskow skolan.

Avslutningsvis vill jag därför ställa följande frågor till Mattias Larsson centerpartiets gruppledare i Umeå.

 • Varför ljuger du och centerpartiet om skolfrågan på Carlshöjd om Bräntbergsskolan och angående Maja Beskow skolan och vad hoppas ni vinna på det?
 • Vad har fått dig att bli faktaresistent och vad har förvandlat dig till en spridare av fake news?
 • Är du Umeås svar på Donald Trump?

Dessa frågor är härmed ställda trots att jag är övertygad om att svar kommer att utebli.

Slutligen – Som aktiv stödmedlem i Gimonäs-Carlshems socialdemokratiska förening är jag mycket insatt i denna fråga då jag följt denna fråga ingående ända från början fram till dags dato – Bland annat som aktiv deltagare i öppna möten där bland annat Moa Brydsten berättat om framtiden för området.

Det som gäller och som är med sanningen överensstämmande i ärendet finns dessutom nedtecknat i den områdestidning som Gimonäs-Carlshems Socialdemokratiska förening i dagarna distribuerat i området varför jag rekommenderar de föräldrar och de anonyma källor som debatterar ämnet att läsa sagda tidning för att få en bild av sanningen i frågan.

Med allt detta sagt vill jag anföra följande goda råd till alla väljare – Var försiktig och ta inte för givet att det som sägs av centerpartiet i Umeå är med sanningen överensstämmande.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Vänsterpartiet är Umeåfientligt!

Av , , 31 kommentarer 4

I dagens Affärsliv24 i VK kan vi läsa om den goda nyheten att det stora världsföretaget Komatsu Forest bestämt sig för att expandera i Umeå genom att köpa ett stort markområde väster om industriområdet på Klockarbäcken för att säkerställa sin framtida expansion i Umeå.

Att Västerbottens femte största och ett världsföretag väljer att hårdsatsa i Umeå glädjer mig såsom varande socialdemokrat och Umeåbo.

Ett av de viktigaste och mest bärande skälen för Komatsu Forest att göra denna investering är att Umeå Kommun bestämt sig för att investera i en ny färja för trafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa – En investering vänsterpartiet reserverade sig emot när beslutet om att investera i en ny färja togs.

För företag likt Komatsu Forest som har Ryssland och Asien som stora och betydelsefulla marknader är säkrandet av goda transportmöjligheter för de maskiner man exporterar A & O när man väljer på vilken ort man ska etablera sig.

Enigt Komatsu Forests Fabrikschef i Umeå Martin Ärlestig görs investeringen i detta markområde för att säkerställa den långsiktiga tillväxten för företaget i Umeå med motiveringen att Umeå är en stad med stark expansion.

Denna investering och alla de framtida arbetstillfällen som följer med den ville vänsterpartiet i Umeå stoppa och det är därför jag med all rätt påstår att vänsterpartiet är Umeåfientligt.

Att vänsterpartiet inte gillar företag och företagare är ingen nyhet men att vänsterpartiet i Umeå går så långt som till att motarbeta Umeå och dess framtida utveckling på alla upptänkliga sätt är en stor nyhet.

Min fråga till Ulrika Edman (V) och Bore Sköld (V) är kort och koncis – Hur tänkte ni när ni röstade nej i första hand alternativt ville återremittera ärendet vad gäller kommunens finansiering av en ny färja för linjen Umeå – Vasa?

Den frågan tror jag väljarna vill ha svar på då ert nej om det gått igenom inneburit att Komatsu Forest med all sannolikhet sökt sig annorstädes än Umeå.

Ovanpå detta ska vi lägga övriga krumbukter från vänsterpartiet där de röstade emot sin egen ideologi genom att stödja alliansens förslag om att släppa in privata byggherrar på tomten Lodet 1 (nuvarande busstationen) – Byggherrar som i stället för att som AB Bostaden som skulle bygga bostäder för Umeås äldre avser att bygga bostäder för Umeås rika elit.

Den affären och andra krumbukter från vänsterpartiet där de till och med ljuger väljarna rakt i ansiktet trots att det finns protokollsanteckningar som bevisar lögnen återkommer jag till i kommande inlägg.

Mina avslutningsord är följande – Vänsterpartiet är Umeåfientliga och hade de fått bestämma hade sannolikt Komatsu Forest valt att lämna Umeå.

Om du som väljare älskar Umeå så röstar du på andra partier än vänsterpartiet i det kommande valet – Det tänker jag göra och det hoppas jag du gör.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Vill du läsa artikeln i Affärsliv24 kan du göra så på följande länk: https://affarsliv24.vk.se/plus/2470796/storforetag-planerar-att-vaxa-i-umea?_ga=2.143984181.1668121908.1533541303-534459877.1487067273

Det behövs genomgripande reformer för att klara morgondagens välfärd.

Av , , 16 kommentarer 0

Jag vill påstå att det krävs stora och genomgripande reformer på många områden för att klara morgondagens välfärd – Bland dem på skatte, företags och på området bidrag och stöd. 

I Sverige liksom i många andra länder har vi en trend där den nya typen av tjänsteföretag som bildas sysselsätter långt färre medarbetare än de traditionella industriföretagen.

Vi ser dessutom en trend där många industrijobb flyttats till låglöneländer även om vi idag upplever att fler jobb flyttas hem än det är jobb som flyttar ut.

Nästa stora förändring är att allt större delar av produktionsapparaten robotiseras vilket gör att det är dags för en stor bolags- och skattereform om vi ska klara av framtidens välfärd i form av sjukförsäkring och pensioner mm.

Rapporter och fakta över nybildade företag visar att relativt få arbetstillfällen skapas i den nya typ av high-tech företag som växer fram i Sverige och Europa jämfört med de industri företag som växte fram under industrialiseringen.

Tillgängliga rapporter visar att personalbehovet för ett industriföretag är 6-100 gånger större än personalbehovet i ett high-tech företag med jämförbara omsättningssiffror.

En intervju med en VD i ett IT & Spelföretag ger oss svaret på varför man inte behöver speciellt många anställda för att klara både produktutveckling och försäljning/distribution i ett high-tech företag enligt honom. Anledningen är helt enkelt att all försäljning och distribution sker via internet vilket sköts av datorer och maskiner snarare än av människor.

Med denna kunskap som bas är det lätt att förstå att dagens skattesystem för företagsbeskattning är förlegat och måste reformeras om vi ska klara av framtidens välfärd.

Men nya tider skapar nya utmaningar och nya frågeställningar:

 • Hur ska företag med låg personalintensitet beskattas så att vi kan klara välfärden?
 • Vart ska framtidens arbetstillfällen skapas?
 • På vilka inkomster ska de som inte arbetar leva?

Mitt svar och min lösning på problemen formulerade i frågorna ovan är som följer:

 • En företagsreform som skrotar alla andra bolagsformer än aktiebolag och en förändring som innebär att aktiebolag kan bildas med ett så litet aktiekapital som 2 SEK. Detta för att skapa åtskillnad mellan företag och individ som skattesubjekt vilket gör Sverige mer likt resten av världen på detta område.
 • Bibehållen vinstskatt/bolagsskatt på dagens nivå samtidigt som vi inför möjlighet att dela ut vinst till ägarna i mindre företag med en skatterabatt som baseras på antalet anställda i företaget.
 • Skrotande av dagens arbetsgivaravgifter och särskilda löneskatt till förmån för införandet av en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen sker manuellt eller maskinellt.

Dessa enkla åtgärder gör att samhället alltid i alla lägen får in de skatter och avgifter som behövs för att klara välfärden och det samhällskontrakt vi har med medborgarna.

När välfärdssystemen byggdes grundades konstruktionen och finansieringen av dessa på att det var människor och inte maskiner som skötte tillverkning och produktion – När detta förändrats måste sättet på hur välfärden finansieras förändras.

För att få stopp på den skadliga skatteplaneringen vill jag i enlighet med vad jag tidigare anfört skriva om alla skatteavtal med andra länder till en skrivning som innebär att man får nedsättning av skatten i Sverige med lika mycket som man kan bevisa att man betalat i skatt i ett annat land för samma vinst.

Därutöver vill jag se ett EU-gemensamt införande av en skattemodell som innebär att import av varor tillverkade av EU-registrerade företag i låglöneländer beläggs med importskatter som skattevägen neutraliserar de vinster företagen gör på att tillverka i låglöneländer.

Det finns stora förutsättningar och möjligheter för en sådan reform i EU i och med att flera EU-länder bland dem Tyskland och Frankrike precis som Sverige lider av samma problem – Ökad arbetslöshet och flytt av enkla jobb till låglöneländer.

Protesterna mot en sådan reform kommer säkert att bli stora från företag och lobbyister men att det går att göra med framgång råder inga tvivel om.

I Asien som gjort sin hemläxa och på ett bra sätt använder man ett sinnrikt system av importtullar som tillsammans med statliga subventioner stimulanser fram- och tillväxten av företag och arbetstillfällen i landet och/eller regionen – Något som är genomförbart även i Sverige och EU.

Avslutningsvis bör vi ställa oss frågan om inte tiden nu är mogen för införandet av en basinkomst i Sverige?

En livslång basinkomst lika för alla över 18-års ålder på 10.000 kronor netto i dagens penningvärde som en ersättning för många av dagens bidrag är sannolikt en framkomlig väg som dessutom inte behöver innebära allt för stora kostnadsökningar för samhället.

En basinkomst medför även riktig frihet för alla att på eget initiativ varva studier och arbete samt bestämma hur livet i övrigt ska levas.

Innan en eventuell basinkomst införs ska konsekvenser likväl som finansiering självklart utredas – Som jag ser det är finansieringen redan klar om vi inför en produktionsavgift och samtidigt tar bort de flesta av dagens bidrag.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Vänsterpartiet är emot flytten av ungdomsgården till Ersboda Folkets Hus.

Av , , 26 kommentarer 1

Vänsterpartiet i Umeå har sedan dag ett motarbetat den av de boende på Ersboda krävda och länge önskade flytten av ungdomsgården från Sporthushallen på Västra Ersboda till Ersboda Folkets Hus – Därtill kommit med massor av lögner om oss socialdemokrater och den politik vi står för.

Låt mig därför ge er alla bakgrund och fakta till de påståenden jag gör så att ni kan bedöma saken själva.

Ersboda S-förening och jag själv har sedan länge haft inställningen att politiken måste flytta närmare väljarna för att värna demokratin så att människor kan känna att de är delaktiga i politiken och känna att deras vilja betyder något samt att deras påverkan leder till handfasta resultat.

Av den anledningen drog jag och föreningen igång politiska caféer på Ersboda Folkets Hus där vi bjöd in kommunens ledande politiker från vårt eget parti och oppositionen till debatter där huvudtemat var ett debattformat som innebär att deltagarna kan debattera direkt med ansvariga politiker i de olika nämnderna/verksamheterna och framföra sin åsikt.

Frågan om flytten av ungdomsgården till EFH är ett önskemål som funnits länge bland de boende på Ersboda och något som både jag och föreningen snappat upp och sagt att vi måste göra något åt varför vi inte var förvånade när de boende på området lyfte den frågan under en oerhört välbesökt cafékväll.

På detta politiska café deltog Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) och nämndens vice ordförande Lennart Johansson (M) och i deras närvaro kom så frågan upp genom att våra Ersbodaungdomar lyfte frågan om fritidsgården med de ansvariga politikerna.

Både Ari och Lennart tog frågan på största allvar och lovade att jobba för att ungdomarnas önskemål skulle bli verklighet så fort det är möjligt vilket de ska ha all heder av.

Tillsammans med dessa herrar har sedan jag själv och Ersboda S-förening jobbat fram och drivit på den flytt av ungdomsgården som nu blir verklighet genom att se till att de politiska besluten för flytten fattats i snabb takt för att tillfredsställa medborgarnas önskemål. 

Mitt på sagda möte stormade vänsterpartiets Nasteho Osman Lander in tillsammans med att par andra personer och gjorde allt för att försöka ta över mötet och störa – Något varken jag såsom debattledare eller den deltagande publiken kunde acceptera varför jag tvingades ingripa och stoppa hennes verbala attacker på allt och alla.

Efter många om och några men fick jag henne att besinna sig och vara tyst och förstå att på detta möte kommer alla till tals i demokratisk ordning genom att begära ordet och tala i tur och ordning – En ordning Nasteho inte såg ut att gilla då hon och de personer som kom med henne lämnade mötet med samma fart som de kom.

Efter mötet fick jag av väl initierade källor veta att detta var en sedan länge planlagd handling av Nasteho och Vänsterpartiet. Deras mål var att störa mötet för att motarbeta Ersboda S-förening och vår ambition att i enighet med de boendes vilja initiera och verkställa en flytt av ungdomsgården.

Allt sedan dess har vänsterpartiet och dess lokala företrädare baktalat socialdemokrater i allmänhet och Ersboda S-förening och undertecknad i synnerhet genom att sprida direkta lögner och andra osanningar om oss.

Allt sedan den dagen har vänsterpartiet varit emot en flytt av ungdomsgården till den plats där medborgarna vill ha den.

Säkra källor och direkta vittnesmål givna till mig från de som personligen mottagit informationen direkt från de personer jag nämner vid namn ger vid handen att Abdi Hanad (V) och Ahmed Hersi (V) tillsammans med Nasteho sprider lögner om att socialdemokrater är rasister och brunskjortor och att vi gör allt som står i vår makt för att motarbeta alla invandrare med alla tillbuds stående medel.

Dessa lögner är givetvis inte sanna då vi som jag ser saken är det enda partiet på Ersboda som står upp för alla genom att alltid lyfta alla människors lika värde i allt vi säger och i allt vi gör.

Hur vänsterpartiet kan påstå att Ersboda S-föening vars styrelse består av invandrare och svenskar i stark symbios och vars kandidater i det stundande valet består av både invandrade och etniska svenskar kan beskyllas för att vara rasister och brunskjortor övergår mitt förstånd.

Därför vill jag rikta en uppmaning till vänsterpartiet i Umeå sluta ljuga om oss socialdemokrater – Därtill en uppmaning att tillrättavisa de personer jag nämnt i inlägget och uppmana dem att sluta sprida lögner och förtal. 

Årets valrörelse är smutsig nog som den är och ingen tjänar på det beteende som dessa vänsterpartister uppvisar genom att ljuga för att i hopp om egen personlig vinning skaffa sig arvoderade positioner inom Umeåpolitiken.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Nicklas Sandström och moderaterna har fel lösning på sjukvårdens problem.

Av , , 6 kommentarer 0

Sjukvården och framför allt hur sjukvården ska organiseras, förbättras och finansieras i en framtid är frågor jag bloggat om många gånger.

Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) skriver många debattartikel i ämnet sjukvård – Bland den en debattartikel i VK som kan kommenteras på så sätt att frågorna han ställer är mycket relevanta emedan svaren på frågorna endera är fel eller uteblir helt och hållet.

Låt mig därför börja med att lyfta några av de frågeställningar/påståenden han framför i artikeln för att därefter prata om hur dessa ska lösas för att få ordning på torpet.

Så här skriver Nicklas:

 • Att svensk sjukvård har nått en brytpunkt där förväntningar och utbud inte matchas av samhällets förmåga att finansiera detta.
 • Att detta sker samtidigt som befolkningen förutom att växa även blir äldre med färre i arbetsför ålder.
 • Att personalsammansättningen i vården är färre till antalet men med fler läkare och sjuksköterskor än någonsin tidigare.
 • Att medborgarna idag har helt andra förväntningar på vården jämfört med för 10 år sedan.
 • Att samhället (läs skattebetalarna) inte har råd att betala hur mycket som helst för vad som helst.
 • Att ökade kostnader för hyrpersonal (läkare och sjuksköterskor), långa vårdköer, för lite forskning och stressad personal som känner att de inte räcker till är resultatet och symptomen på sjukvårdens kraftfulla utveckling.
 • Att arbetet med att se över roll- och arbetsfördelning inom sjukvården måste intensifieras så att personalen får jobba med det de är utbildade för.

I slutet av artikeln definierar Nicklas sjukvårdens uppdrag utifrån hans och moderaternas synvinkel genom att definiera den i ekonomiska termer som innebär att den ska vara tillräckligt bra utifrån vad som är medicinskt och ekonomiskt försvarbart och långsiktigt samhällsekonomiskt utan hänsyn tagen till svaga grupper.

Utifrån detta menar Nicklas att svensk konkurrenskraft måste utvecklas och fler jobb skapas så att tillväxt skapas för ökade sjukvårdskostnader.

I artikeln ställer han 2 konkreta frågor:

 • Vilken sjukvård ska vara utbudet och av vilka utbildningsgrupper kan den bäst ges?
 • Ska detta mötas upp med höjda skatter?

Svensk sjukvård har varit bland de ledande i världen under lång tid – Dessutom lika för alla oavsett social status och den egna plånbokens storlek.

Detta har i mångt och mycket urholkats efter alla avregleringar och privatiseringar inom sjukvården och kostnaderna har ökat lavinartat samtidigt som den personal som ska ge vården i princip går på knäna och bränner ut sig därför att personaltätheten saknar relevans mot antalet patienter.

Det är en gång för alla så Nicklas att det är du och dina kompisar i alliansen som sett till att skapa den situation vi har inom vården idag – Reformer som fritt vårdval och konkurrensutsättning är roten till allt det onda och att pengarna inte räcker till.

Användandet av hyrpersonal och därmed skenande personalkostnader är en direkt effekt av moderat politik och det är samhällets ökade kostnader för hyrpersonal och privata vårdgivare som gör att vi precis som du påstår betalar hur mycket som helst för vad som helst.

Förvisso har förväntningarna på vården ökat under de sista 10 åren – Dock inte på annat sätt än att de återgått till att vara densamma som de förväntningar människor hade på vården innan ni drastiskt försämrade den som en effekt av det fria vårdvalet.

Du har helt rätt i att befolkningen både ökar i storlek och blir allt äldre och därmed mer vårdberoende och i att personalsammansättningen förändrats.

Helt riktigt påstår du att vi idag har fler läkare och fler sjuksköterskor inom vården men när detta samtidigt innebär att de flesta undersköterskor, vårdbiträden och läkarsekreterare försvunnit blir resultatet precis som du påstår att personalen istället för att ge adekvat vård tvingas jobba med sådant de inte är utbildade för.

Att det idag ser ut på detta sätt beror på en enda sak Nicklas – Moderat nyliberal politik.

Sjukvård och rätten till sjukvård ska aldrig bli en plånboksfråga – Något det i mångt och mycket blivit med er politik på riksplanet.

Sverige är ett rikt land och i mitt Sverige kommer vi alltid att ha råd att ge medborgarna den bästa sjukvård som pengar kan uppbringa – Vägen dit är enkel – Skrota det fria vårdvalet och gör om dagens landsting till sjukvårdsregioner med staten som huvudman.

Det är det som är svaret på dina frågor Nicklas – Ett skrotande av det fria vårdvalet innebär att vi kan ha fullt utbud i sjukvården utan att höja skatterna.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

SD hänger inte med i samhällsutvecklingen.

Av , , 59 kommentarer 1

I dessa tider där situationen när antalet asylsökande sprängde alla gränser upphört att vara verklighet kan man fråga sig om SD och dess ledning ligger i takt med samhällsutvecklingen?

Det finns många SD anhängare som på ett eller annat sätt vill få det att framstå som om socialdemokraterna och övriga partier anammat SD:s politik på migrationsområdet – Något som är helt felaktigt och en ren lögn vilket bevisas i detta inlägg.

Sedan ställer jag mig mycket frågande till hur många av de som säger sig sympatisera med SD som verkligen förstår den djupare innebörden av den politik de avser föra om de skulle få maktinflytande?

Att det budskapet nu börjar sjunka in hos väljarna och att de i elfte timmen börjat ifrågasätta SD syns i det faktum att SD i en nyligen gjord opinionsundersökning tappade hela 2,6% av väljarstödet på så kort tid sm en vecka – När fallet väl kommer går utvecklingen nedåt fort.

Låt mig därför en gång för alla fastslå att skillnaden mellan övriga partier och SD är avgrundsdjup och himmelsvid sett ur ideologiska perspektiv varför ett kopierande av SD bland andra partier aldrig kan ske då inget annat parti är villiga att anamma SD:s ideologi.

Det är just denna ideologiska skillnad som ligger till grund för att övriga partier inte vill eller kan förhandla med SD överhuvudtaget.

Vad vi socialdemokrater gjort när vi tillsammans med övriga partier ingått en migrationsöverenskommelsen är att ta ansvar för Sverige och aktivt lösa ett uppkomet problem av tillfällig karaktär.

Skillnaderna är således himmelsvida – När man granskar och analyserar politik och politiska beslut måste man alltid titta på hur och varför besluten tillkom och på vilken ideologisk grund de vilar.

Socialdemokraterna likväl som alla övriga partier SD undantaget står upp för asylrätten och rätten att få sin asylansökan prövad enligt internationell lag – SD:s inställning är helt annorlunda då de struntar i denna lagstiftning.

Där övriga partier står för mångkultur och ett öppet samhälle vill SD ha monokultur och bevarande av det man kallar svensk kultur, särart och ett stängt samhälle.

Tittar man i SD:s principprogram från 2011 kan man bland annat läsa följande:

 • Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
 • SD ska formera en demokratisk politisk rörelse med det övergripande målet att slå vakt om vår gemensamma nationella identitet.
 • Nationalismen är det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet.
 • SD:s syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis till att vi blir starka motståndare till mångkultur som politisk idé och samhällssystem.
 • Vårt alternativ till mångkulturism är en återgång en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till 1975.

Det som SD står för ska jämföras med det vi socialdemokrater står för – Så här står det i vårt partiprogram:

 • Socialdemokraterna vill forma ett samhälle grundat på demokratiska ideal och alla människors lika värde.
 • Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.
 • Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och får plats, där alla har samma rätt och samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sina liv och sin vardag och i jämlik solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar som bäst gagnar det gemensamma bästa.

Var och en som jämför det vi socialdemokrater står för med vad SD står för kan med lätthet inse att skillnaderna är stora och inte förenliga med varandra.

SD pratar om solidaritet i formen av en inre solidaritet svenskar emellan emedan solidariteten inte ska gälla andra – Vi socialdemokrater pratar om en solidaritet lika för alla oavsett bakgrund och en solidaritet som inte är begränsad till bara Sverige.

Där SD pratar om att slå vakt om vår gemensamma nationella identitet är vår socialdemokratiska inställning att slå vakt om allas individuella identitet i solidaritetens och kärlekens namn.

Tittar man sedan på vad övriga partiers partiprogram säger i ämnet så har de alla det gemensamt att de pratar om gemenskap för alla och inte ensidigt för de som råkar vara födda som svenskar eller skandinaver.

Vad jag försöker säga är att det är just de ideologiska plattformarna och vad ett parti står för i grunden som ska bejakas när man tittar på hur och varför ett politiskt beslut är fattat i stället för att ensidigt titta på beslutet i sig.

Som jag sagt tidigare är den ideologiska plattformen för politiken precis samma sak som affärsplanen för ett företag.

För att som utomstående betraktare förstå varför ett företag fattar det ena eller andra affärsmässiga beslutet måste man känna till affärsplanen – Gör man inte det är risken stor att slutsatsen angående beslutet blir fel.

Samma gäller inom politiken – För att tillfullo förstå ett politiskt beslut och varför de kom till och vad de syftar leda till måste man känna till den ideologiska plattformen i detalj.

Alla som bemödar sig med att läsa de olika partiernas ideologiska plattformar och utifrån dem analyserar vad de innebär i form av realpolitik kommer att finna att SD urskiljer sig såsom varande ett starkt främlingsfientligt parti helt väsenskilt alla andra politiska partier i Sverige. 

Det är därför övriga partier tagit starkt avstånd från SD och vägrar att förhandla med dem även i övriga frågor – Det är därför vi övriga kallar SD rasistiskt och främlingsfientligt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i de beslut vi fattar idag”

 

Att köttätande påverkar klimatet är en myt.

Av , , 25 kommentarer 1

Att använda klimathotet som ett argument är definitivt inte rätt metod för att minska köttätandet i världen – Vill man likt veganrörelsen minska köttätandet bör man sluta missbruka klimathotet som skäl och istället använda sig av reella argument i debatten.

Argument såsom att det är djurplågeri att producera kött eller att det är vattenslöseri och att fossildrivna transporter skapar utsläpp som gör klimatet sämre är betydligt ärligare och mer verksamma än att påstå att köttätandet påverkar och hotar klimatet.

I själva verket är det så att en ko som vuxit upp i närheten av där den sedan slaktas och äts är bra mycket klimatsmartare än grönsaker som transporterats med flyg från andra kontinenter.

Allt organiskt – Dvs. människor, djur och alla växter inklusive grönsaker tillhör samma kolsystem så även om alla djur på jorden dog och människorna enbart åt grönsaker och frukt så skulle utsläppen av växthusgaser vara konstant vilket bevisar att utsläppen inte skapas av djur eller av att äta djur.

Utsläppen skapas av människan – Detta därför att vi gräver upp organiskt material såsom kol och olja för att sedan förbränna det.

Kogödsel är organiskt och klimatneutralt medan konstgödsel är en miljöbov och något som borde angripas och stoppas om vi vill förbättra vår miljö.

Utan djur och köttproduktion skulle människan behöva odla betydligt mer grönsaker och frukt än idag för att överleva och med mindre djur så ökar användandet av konstgödsel med sämre miljö som följd.

FN:s klimatpanel IPCC visar i rapporter att jordbruket står för 14 -18% av utsläppen beroende på hur man räknar – Avskogningen står för 17% – Allt det övriga dvs. 75% av utsläppen kommer från fossil användning.

Därför ska vi angripa det som står för utsläppen och klimathotet genom att angripa den fossila industrin och användandet av fossila produkter såsom kol och olja för värme, el och drivmedel.

Kan vi ställa om jordbruket så att användandet av konstgödsel upphör och så att användandet av fossil energi och fossila drivmedel minskar eller upphör har vi gjort mänskligheten en tjänst om än inte jättestor då jordbruket endast står för en mycket liten del av jordens utsläpp.

Slutsatsen är att köttproduktion har ingen eller mycket liten inverkan på vår miljö – Därför kan den som gillar att äta kött fortsätta att göra så med gott samvete om det är miljön som ska bestämma vad vi ska äta.

En omställning till andra födoämnen än kött ska således byggas på andra värden än på klimathotet vilket i mitt eget fall är en omställning till ett hälsosammare leverne.

Djur tillför inga växthusgaser – Den enda som gör det är människan.

Låt oss därför på klimatmötet koncentrera oss på det som verkligen förstör miljön – Nämligen människan och dess användande av fossil energi.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Högre löner skapar fler jobb.

Av , , 23 kommentarer 3

Jag skriver ofta om vikten av att skapa ett mer jämlikt samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor och om vikten av ett ökat fackligt inflytande via stärkt arbetsrätt och högre lägstalöner i ett samhällsklimat där den så kallade marknaden skriker om lägre ingångslöner.

Därför känns det bra att i detta inlägg kunna referera till en artikel i ETC författad av Erik Hegelund som stödjer det jag brukar framföra i ämnet – En artikel du kan läsa genom att följa följande länk: http://www.etc.se/ekonomi/ingen-objektiv-sanning-att-laga-loner-ger-fler-jobb

I artikeln presenteras studier och forskning utförda av forskarna Servaas Storm Delft och Ro Naastepad vid University of Technology i Nederländerna – Studier som påvisar att höjda löner, stärkt arbetsrätt och starkare reglering på arbetsmarknaden ger bättre produktivitet på arbetsmarknaden.

Den slutsatsen har de kommit fram till därför att produktiviteten ökar när det blir svårare att avskeda personal då företagen i ett sådant läge tvingas investera i sin personal och i personalens utveckling.

Detta är intressant och påvisar det jag hävdat länge – Att högre lön och bättre arbetsvillkor skapar en hårdare arbetande personal som uppvisar större inspiration och lojalitet med höjd produktivitet som följd.

Att detta fungerar har jag upplevt i min egen vardag då jag när jag satt i chefsställning gjorde just det – Höjde lönerna med ökad produktivitet och större vinst som resultat.

Forskaren Megan de Linde Leonard har forskat i minimilöner och dess inverkan på sysselsättningen och ur ett brett forskningsunderlag kommit fram till att låga minimilöner har ingen eller mycket liten inverkan på sysselsättningen.

Det är bra att vi kan lyfta debatten och debattera hur och vilken betydelse ingångslöner och minimilöner har på sysselsättningen – Detta för att skapa så stor samsyn som möjligt på vad som är vägen framåt när det gäller att sätta fler i arbete.

Denna studie likväl som andra studier jag läst på området påvisar att det sällan och aldrig finns något direkt samband mellan sysselsättning och lägsta lön.

Förvisso kan det i det korta perspektivet vara så att ett företag med hjälp av sänkta ingångslöner kan ha råd att anställa fler utan att minska lönsamheten men om ett företag har dålig marknadsföring eller omoderna och dyra produktionsprocesser och istället för att åtgärda dessa grundfel väljer lönesänkningar blir den låga lönen inget annat än konstgjord andning.

Det kommer att funka på kort sikt men är direkt förödande på lång sikt.

Artikeln pekar på att det kan vara orsaker såsom svag export och bristande ekonomisk politik som kan ligga bakom hög arbetslöshet och att detta spelar bra mycket större roll än låga löner vilket är precis vad jag pekat på i en mängd tidigare inlägg där jag kritiserat alliansen och den politik de förde på området.

Sverige behöver inte lägre löner för att sätta fler människor i arbete – Vad Sverige behöver är rätt sorts politik!

Rätt politik är en politik som lånefinansierar tillväxt och arbetsskapande åtgärder om det blir nödvändigt – Därtill politik driven av en regering som stärker arbetsrätten och fackens inflytande för att stärka exporten och ökar den inhemska köpkraften.

Sänkta löner är ingen lösning på arbetslösheten – Snarare är sänkta löner precis densamma som att pinka på sig en kall vinterdag där det blir varmt och skönt initialt för att kort därefter bli kallt och oerhört obehagligt.

Vi Socialdemokrater bygger vår politik på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde av den enkla anledningen att vi förstått att det är en gång för alla så att det har betydelse hur fördelningen av landets tillgångar bland landets medborgare ser ut.

Att som de alliansregeringar som fört nyliberal politik göra en fördelning som tar från de fattiga och ger till de rika skapar mindre konsumtion och lägre vinster.

En omvänd fördelning vilket innebär att vi tar från de rika och omfördelar till de fattigare skapar det omvända – Ökad konsumtion och vind i seglen. 

Att så sker är mycket enkel matematik då den fördelningen innebär att den fattige får mer ekonomiska resurser att förfoga över och därför att den fattige stället för att lägga pengarna på hög använder dem för att konsumera det företagen producerar och säljer.

Därför är min politiska agenda för ett bättre och mer välmående Sverige helt klar – Höjda löner, stärkt arbetsrätt och stärkt fackligt inflytande parat med offensiva satsningar i offentlig sektor är lösningen på Sveriges arbetslöshetsproblem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Arbetstagarna måste alltid sättas först i samband med offentliga upphandlingar.

Av , , 2 kommentarer 1

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – Det är inte ensidigt arbetsgivarsidans fel att arbetsvillkor och löner blir sämre i samband med att offentligt verksamhet konkurrensutsätts och upphandlas.

Som jag ser saken ligger skulden till detta hos de politiker som beslutar om upphandlingar och de skallkrav som ska gälla för dessa därför att de underlåter att ställa krav på heltid tillsvidare som norm tillsammans med krav om att all tid en anställd vistas på sin arbetsplats ska vara betald.

Jag påstår rakt av att det är den ensidiga jakt på lägsta pris i samband med offentliga upphandlingar initierad av politiker som lett fram till en situation där de anställda i upphandlad offentlig verksamhet i stället för heltidstjänster erbjuds deltidstjänster och istället för tillsvidareanställning erbjuds visstidsanställning.

Därtill till att anställda hamnar i situationer där man tvingas jobba delade turer och ha påtvingade raster som inte är fullt ut betalda trots att arbetstagaren inte själv kan bestämma vart rasten ska tillbringas.

Inom vården är delade turer vanliga vilket innebär att man som arbetstagare jobbar på morgonen och på kvällen och är ledig utan lön mitt på dagen när de flesta andra arbetar kombinerat med helgtjänstgöring så ofta som varannan helg.

I vården finns även ett otyg som kallas sovande natt vilket innebär att man befinner sig på jobbet om än sovande utan att få betalt för all den tid man tillbringar på sin arbetsplats.

Inom bussbranschen är det mycket vanligt att en busschaufför i regiontrafik har sin rast på bortaort – Något som innebär att man som buschaufför kan drabbas av helt obetalda raster trots att man är på arbetet därför att de politiker som är ansvariga för att upphandla trafiken avstått från att kräva att all tid på jobbet ska vara betald tid.

Dessa politiska tillkortakommanden innebär att en busschaufför ofta vistas de maximala 13.5 timmar per dag som lagen medger på sin arbetsplats och trots det inte har betalt för de 8 timmar som krävs för att få ihop till en heltidstjänst.

Samma sak gäller andra yrkeskategorier där arbetstagarna upplever ständiga försämringar av sin arbetsmiljö och den tid man måste tillbringa på jobbet för att i bästa fall få ihop till en heltidslön.

Detta måste vi som politiker ändra på genom att sätta arbetstagarna och deras arbetsvillkor och arbetssituation före allt annat i samband med upphandlingar.

2018 ska vi inte ha en situation på arbetsmarknaden som innebär att människor måste tillbringa mer tid på jobbet än någonsin tidigare för att få ihop till en heltidslön – Om något borde arbetstagarnas situation på arbetsmarknaden ha utvecklats i motsatt riktning vilket rimligen borde innebära att man vistas mindre tid på jobbet med bibehållen lön.

Därför vill jag att vi socialdemokrater ska tänka oss för nästa gång vi beslutar om upphandlingskriterier och skallkrav i de offentliga tjänster vi ska upphandla på samhällets bekostnad.

Det finns ingen lagstiftning som hindrar oss från att politiskt ställa krav på att anbuden som lämnas in baseras på heltidsarbete och att all den tid man vistas på sin arbetsplats ska vare betald tid jämte gängse mat och fika raster – Detta så länge som dessa krav är klara tydliga för alla de företag som önskar lämna anbud på det som ska upphandlas.

Förvisso kommer priserna på de tjänster som upphandlas att öka något men i min värld är denna prisökning fullt rimlig därför att den innebär att de arbetstagare vi säger oss värna får en bättre och mänskligare arbetssituation.

Skulle detta innebära att skatter och avgifter måste höjas ska denna höjning genomföras i solidarisk anda då schyssta arbetsvillkor och en stark anställningstrygghet ska omfatta alla på lika villkor – Även de som arbetar i sektorer som upphandlas med jämna mellanrum.

Sist men absolut inte minst – Mitt huvudskäl är att människor inte är en handelsvara på det sätt de var under slaveriets tidevarv – Något som gäller även om människorna i fråga arbetar i offentliga verksamheter som upphandlas med jämna mellanrum.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Äntligen får vikten av en god psykosocial arbetsmiljö genomslag i lagstiftningen.

Av , , 8 kommentarer 1

Vi socialdemokrater har alltid brytt oss och ställt oss på arbetstagarnas sida i kampen för en bra arbetsmiljö och går därför vidare med nästa steg som handlar om lagändringar som stärker den psykosociala arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser.

Dessa förändringar du kan läsa om på följande länk: https://affarsliv24.vk.se/2466191/s-forslag-mot-stress-och-press-pa-jobbet?_ga=2.153503416.1668121908.1533541303-534459877.1487067273

Personligen känns det mycket bra att vi nu via arbetsmarknadsminister Ylva Johansson signalerar att vi ska genomföra en rad åtgärder under nästa mandatperiod för att komma tillrätta med den psykosociala arbetsmiljön – En arbetsmiljö som enligt mig är minst lika viktig som den fysiska arbetsmiljön för Sveriges arbetstagare och deras välbefinnande.

Stress och press på arbetsmarknaden är förödande och utgör ett jättelikt arbetsmiljöproblem som i regel leder till långa sjukskrivningar med psykiska och psykosomatiska sjukdomsorsaker som sjukskrivningsgrund – Att detta därtill drabbar kvinnor gör saken än allvarligare.

Att permanenta framtida skador som beror på dessa sjukskrivningsorsaker därtill är svårare att få klassade som arbetsskada innebär för mig att de förändringar regeringen nu flaggar för att göra är viktiga och helt nödvändiga i vår tid där stress och press leder till fler sjukskrivningar och arbetsskador än fysiska skador.

Med det sagt har regeringen och Ylva mitt fulla stöd för de åtgärder som nu flaggas upp – Att detta innebär att vi socialdemokrater ställer oss ännu närmare arbetstagarna och tar deras parti gentemot arbetsgivarna torde vara tydligt för alla.

Bra gjort S och starkt jobbat Ylva Johansson.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”