Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Utmärkt att Löfvens tal i Almedalen följer Socialdemokratisk tradition.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens inlägg är både en historisk återblick till Palmes första tid som nyvald partiledare och en reflektion på Stefan Löfvens tal i Almedalen igår. Jag tyckte talet var bra i det stora hela även om jag på grundval av det som skrivs i pressen och i olika kommentarsfält kan se att många inte uppfattade budskapet fullt ut.

Palme sa redan på sin tid att nyliberalismens och borgerlighetens framtidsvision skulle bli följande i framtiden:

 • Ett ständigt varnande om att inkomstutjämningen och den ökande jämlikheten vi Socialdemokrater skapat skulle bli frihetens förtryckare.
 • Påståenden om att ”staten” är den enskildes fiende.
 • Påståenden om att socialismen spelat ut sin roll.
 • Påståenden om att det krävs väldiga skattesänkningar för att skapa ett livskraftigt Sverige.

Jag tror nog att var och en kan se att det är precis detta som Alliansen med Fredrik Reinfeldt som största förgrundsfigur ägnat sig åt under sina 8 år vid makten.

Alldeles speciellt så med den sista punkten som lett till stora skattesänkningar orkestrerade genom jobbskatteavdrag i 5 omgångar.

Resultatet av detta har blivit ett GIRIGARE och mer EGOISTISKT Sverige där allt handlar om att tänka på sig själv och strunta i alla andra. Samtidigt har jämlikheten förlorat därför att både inkomst och förmögenhetsklyftorna ökat under Alliansens år vid makten.

Resultatet?  En förvirrad och desperat väljarkår som utifrån en inneboende frustration över sin egen tillvaro gör precis det Palmes varnade för redan på sin tid – Nämligen att i ökat antal söka sig till de politiker som kan presentera de enkla lösningarna som vid en första anblick ser ut att lösa deras problem och stilla deras oro för framtiden.

I vår tid är den enkla lösningen att skylla allt på INVANDRARNA – Det är därför SD växer trots att svaret är helt FEL. Dock framstår det som om väljarna är så frustrerade över sin situation att de sedan länge slutat lyssna på argument från de partier de upplever har svikit dem genom att utsätta dem för oro, utanförskap och förlorat framtidshopp.

Palme sa även att borgerlighetens vision skulle falla samman och att de själva kommer att fly när marken börjar skaka under deras fötter.

Inget kunde vara mer rätt – Allt vi behöver göra är att se hur Reinfeldt, Borg, Hägglund, Schlingman m.fl. nu flytt fältet därför att sanningen uppdagats och de riskerar att avkrävas ansvar för de skattesänkningar som lamslår regeringens manöverutrymme, och för sitt misslyckande med att försvara sitt handlande. Bättre fly än illa fäkta ser ut att vara deras paroll!

Uppdraget från beställarna = kapitalägarna är uppfyllt i och med att de genom Alliansens försorg kunnat öka sina förmögenheter på samhällets och flertalets bekostnad. De flyendes belöning – Högavlönade jobb hos någon av beställarna!

Palme konstaterade att det till slut skulle bli så att Socialdemokratins vision om ett SOLIDARISKT och SAMVERKANDE samhälle skulle stå ensamt kvar för att ta kampen med de mörka krafterna när borgerligheten väl flytt fältet. Att det nu blivit så beror helt enkelt på att det bara är Socialdemokratin som i ord och handling kan verka för ett JÄMLIKT samhälle byggt på kärnvärden som KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Kärnvärden värda att kämpa för, och kärnvärden som inte framkallar behov av att fly fältet.

Så över till min egen tolkning av Löfvens tal i Almedalen med återkoppling till det jag skrivit ovan:

 • När Löfven talar om att alla, och då speciellt unga måste komma i arbete, och att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet är det just därför att han är fullt medveten om att detta är den viktigaste byggstenen för att skapa ett JÄMLIKT samhälle.
 • När han pratar om vikten av att som samhälle ställa krav på att de som är arbetslösa ska ta de jobb som erbjuds, och att alla i ett samhälle har en skyldighet att bidra på alla sätt de kan för att bygga vårt land gjorde han så därför att det är att vara SOLIDARISK. Han lanserar till och med ett nytt ord för detta ”Utvecklingsmoralism”, kanske inte världens enklaste ord att förstå vid en första anblick – Dock är budskapet att alla måste vara beredda att bidra till samhällets utveckling även om detta innebär att man måste vidareutbilda eller omskola sig och till och med vara beredda att flytta för att komma i arbete, ett i alla stycken KÄRLEKSFULLT budskap.
 • Han talar även om vikten av att ställa krav på både kommuner och flyktingar så att de som kommer som flyktingar kan komma in i samhället på ett effektivt sätt. Han påvisar samma åtgärder som jag tidigare skrivit om nämligen snabb validering av flyktingarnas utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet så att de snabbt kan sättas in på en utbildning som gör dem anställningsbara i Sverige.
 • Han påtalar vikten av att  alla kommuner solidariskt tar emot sin andel av flyktingarna, och det viktiga i att de som kommer kan studera och göra arbetspraktik jämsides redan från dag 1 i Sverige. Han gör det därför att detta är ett uttryck för att vi menar allvar när vi hävdar principen om MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.
 • Han pratar om tiggarnas situation och om vikten av att Sverige jobbar för att deras situation ska stärkas i deras hemländer så att de kan leva et värdigt liv där. Invävt i detta pratar han även om varför det är viktigt att Sverige i EU driver frågan om stärkt makt för fackföreningarna så att arbetskraftsinvandringen från andra EU länder inte fungerar som ett sätt att genomföra lönedumpningar på den svenska arbetsmarknaden.  Ett uttalande som andas både KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.
 • Slutligen pratade han om vikten av att tillsammans med övriga EU länder bekämpa IS och dess utbredning därför att den utgör ett hot mot stabiliteten i världen. Ett uttalande som belyser vikten av SAMFÖRSTÅND i världen.

Allt detta är Socialdemokratiska kärnvärden även om jag skulle ha använt andra liknelser för att få ALLA och envar att förstå att ”Arbete åt alla” är ett rättvisekrav, och att en effektiv integration av alla som kommer till Sverige är nödvändiga ingredienser för varje parti som har som yttersta mål att minska inkomst och förmögenhetsklyftor och bygga ett JÄMLIKARE Sverige präglat av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Ett Sverige där det inte finns VI och DEM utan bara VI!

Självklart kan det upplevas som både tråkigt och gammaldags att inte komma med nya populistiska utspel som gör både väljarkåren och journalisterna eld och lågor. Att stå fast vid linjen att de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med de problem som de flyende Alliansföreträdarna lämnat efter sig inte innehåller någon ”Quick fix”, och att det tar tid att komma till rätta med problemen visar på styrka och insikt och på att vi Socialdemokrater tar vår uppgift på fullaste allvar.

Vi Socialdemokrater har gjort det förr – Reparerat borgerlighetens tillkortakommanden! Därför är det självklart för oss att göra det igen därför att Sverige och svenska folket förtjänar ett Sverige fullt av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE – Ett Sverige som erbjuder Full valfrihet för alla på lika villkor.

Avslutningsvis vill jag bara hylla Löfven därför att han till feministernas stora fasa inte gav sig in på något utspel om jämlikhet och feminism trots att vi säger oss vara en feministisk regering. Jag hoppas och tror att han gjorde så därför att uttrycket jämlikhet i vårt tidevarv kidnappats av vissa kvinnorörelser och helt felaktigt översatts till att betyda könskampen mellan kvinna och man.

Handling talar som bekant högre än ord – Därför kommer väljarna att genom handling se att vi lägger lika stor vikt vid feminism som vi gör vid jämlikhet sett ur ett Socialdemokratiskt perspektiv. Jämlikhet som innebär ett mer jämställt samhälle på alla nivåer både för kvinnor och män.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Bli först att kommentera

Tänk om – Tänk rätt Morgan Johansson!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är oerhört sällan jag går ut och direkt kritiserar förslag som kommer från mitt eget parti – Dock drar jag mig inte för att göra så när läget så anbefaller. Förslaget från Morgan Johansson och Regeringen om kompensation till resenärerna för förseningar på mer än 20 minuter inom kollektivtrafiken är ett sådant läge.

Morgan Johanssons och regeringens förslag om att införa förseningsavgifter för de trafikföretag som dagligen utför kollektiv i landet, och i förslaget säga att Trafikföretagen ska betala oavsett vad som orsakar förseningen kan inte ses som något annat än Populistiskt och som ett försöka att visa svenska folket att vi gör något nu när vi är i regeringsställning.

Jag säger inget om att resenärerna ska kompenseras när förseningar uppstår då detta är både nobelt och i allra högsta grad rättvist – Dock har vi en avvikande uppfattning om hur en sådan kompensation ska utformas.

Vi Socialdemokrater har ingen tradition av att likt Alliansen och SD använda oss av populistiska förslag för att kortsiktigt få ökat stöd i opinionen.

Socialdemokraterna har en lång tradition av att ta ansvar – sätta demokratin högst upp på agendan och jobba för ett rättvisare och mer jämlikt Sverige. Denna tradition ska vi vidmakthålla och vara rädda om.

Därför ska förslaget ändras och utformas så att kompensationen betalas av den som orsakat förseningen och inte ensidigt av trafikföretagen.

Morgan! Jag ser ingen anledning till att vi Socialdemokrater ska försöka föra svenska folket bakom ljuset genom att påstå att det är trafikföretagens fel att förseningar uppstår när så icke är fallet även om det skulle ge en kortsiktig uppgång i väljarsympatierna.

Svenska folket är inte dummare än att de förstår att detta bara är ett sätt att undanhålla den verkliga sanningen.

Vår historia och politiska gärning KRÄVER att vi ärligt och uppriktigt står upp såsom varande ansvarsfulla regeringsbärare och ta på oss de tillkortakommanden som vi som politiker är delaktiga till – Dessutom utan att försöka vinna politiska poänger på att lägga skulden på det ena eller andra partiet. Vårt eget parti bär minst lika mycket skuld som övriga partier till att landets väg och järnvägsnät blivit kraftigt försummat under de sista 30 åren.

Att ärligt säga att det mesta av förseningarna beror på en kraftigt föråldrad och dålig underhållen infrastruktur vad gäller järnvägar och vägar är därför ett mycket ärligare svar än att försöka lägga skulden till förseningarna på trafikföretagen.

Tittar vi på de förseningar som finns i kollektivtrafiken, stadstrafiken undantagen, så vet Morgan Johansson precis som jag att en försvinnande liten del av detta beror på att trafikbolagen inte gör sitt jobb och medvetet skapar förseningar för att tjäna mer pengar.

De riktiga orsakerna till förseningarna är bland många andra följande:

 • Liten ut- och nybyggnation av vägar och järnvägar under de sista 30 åren trots stora befolkningsökningar och högre nyttjandegrad.
 • Kraftigt eftersatt underhåll på befintliga järnvägar och vägar.
 • Föråldrad teknik i både växlar och signalsystem.
 • Et kraftigt underfinansiering av Trafikverket som tvingas till stora besparingar och därför inte klarar av snöröjning vintertid oavsett om det är väg eller järnväg vi pratar om.
 • Användande av konstgjord andning genom att bygga om gamla vägar till så kallade 2-1 vägar i syfte att minska olyckorna istället för att bygga nya motorvägar med i vart fall 2 filer i vardera riktning tillsammans med alternativa vägar bredvid i händelser av olyckor.
 • Avsaknaden av alternativa färdvägar om 2-1 vägen blir blockerad.

Allt detta leder till att tågen står när något händer med det spårsystem de ska använda – Detta utan att trafikbolaget kan göra något åt saken.

Samma gäller landets vägnät. Övergången till 2-1 väg är jättebra när det kommer till att minska antalet allvarliga olyckor. Dock har dessa vägar en stor brist då all trafik blir stillastående om något inträffar och en bil eller lastbil blir stillastående. Speciellt så om stilleståndet är i det 1-filiga avsnittet – Resultatet blir att bussarna blir stående utan möjlighet att ta sig fram.

Dessutom bör vi ställa oss följande fråga: Vad händer när vädret blir dåligt? Speciellt vintertid när bussarna, körda av ansvarsfulla förare, som en effekt av snö och halka sänker farten för att inte riskera passagerarnas och medtrafikanternas liv och lem.

Tror du att de skulle fortsätta att sänka farten och bortse från tidtabellen om ditt förslag blir verklighet Morgan?

För egen del tror jag att de direkt eller indirekt skulle fortsätta i samma fart trots riskerna därför att det kostar deras arbetsgivare stora pengar att tänka på passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och strunta i tidtabellen. 

Morgan även om tanken var nobel så måste du tänka om och tänka rätt! Vi ska inte lägga ut dimridåer och försöka föra folket bakom ljuset genom att påstå att problemet ligger hos trafikbolagen när problemet i själva verket är ett helt annat och dessutom ett problem som ligger utanför trafikföretagens kontroll.

Vi ska inte agera som Allianspartierna och lämpa över statens tillkortakommanden på trafikföretagen genom att lägga på dem kostnader som de inte är upphov till!

Gör vi det är vi lika goda kålsupare som Allianspartierna som genom att kasta ut folk från sjukförsäkringssystemen gjorde en tidigare statlig kostnad till en kommunal kostnad i syfte att visa svenska folket att statsbudgeten var stark nog att klara de skattesänkningar de ville genomföra.

Även om det smärtar så är den enkla sanningen att vi måste bygga massor av ny infrastruktur för att komma tillrätta med problemen vilket ärt statens ansvar – inte trafikbolagens. Utan ny infrastruktur kommer antalet förseningar att öka även om förslaget genomförs såsom det är skrivet.

Låt oss därför lösa problemet på riktigt och faktiskt bygga bort de tidigare tillkortakommandena genom att satsa på en kraftig ut- och nybyggnation av landets transportinfrastruktur.

Som ansvarstagande Socialdemokrater ska vi ta vårt ansvar och likt i historien genomföra det som löser folkets vardagsproblem – Även om det är både svårt, kostsamt och inte ger kortsiktiga ökningar i väljarbarometrarna.

Jag ser 2 möjliga scenarion för att bygga denna infrastruktur:

 • Via skattefinansiering vilket sannolikt kräver skattehöjningar eller kraftiga omprioriteringar i statsbudgeten.
 • Via B.O.T. (Build -Operate -Transfeer) dvs. att vi låter privata bolag bekosta och finansiera hela utbyggnaden av infrastrukturen för att sedan via vägtullar och spåravgifter bestämda av staten ta igen dessa kostnader tillsammans med en skälig ränta under en koncessionstid på 15 -25 år. Vid koncessionstidens slut ska vägen/järnvägen överlämnas till staten i samma skick som när den var nybyggd. Dessutom ska den som innehar koncessionen svara för allt löpande underhåll under koncessionstiden.

Just B.O.T. är ett snabbt och effektivt sätt att bygga infrastruktur om vi kommer fram till att vi inte har vare sig råd eller möjlighet att bekosta en sådan utbyggnad via stadsbudgeten i den takt som är nödvändig. B.O.T. handlar inte om att privatisera vår infrastruktur – vad det handlar om är att se till att den infrastruktur som behövs byggs även om pengar saknas i statens kassakistor. Goda exempel på vart detta varit lyckosamt finns att finna i Malaysia och stora delar av Asien och även till viss del i vårt östra grannland.

Därför Morgan – Låt oss Socialdemokrater sluta med kortsiktigt röstfiske genom att lägga populistiska förslag för att istället ägna all vår kraft och all vår initiativförmåga till att i ord och handling driva och genomföra den sorts politik som skapar långsiktiga väljarsympatier.

Vi måste i ord och handling visa folket att vi tar ansvar och faktiskt går till botten med, och löser de vardagsproblem som väljarna möter varje dag. Eller som engelskmännen skulle säga ”Action speaks louder than words”

Socialdemokraterna ska NU precis som historiskt visa att vi tar ansvar och genomför det som är bra för ”flertalet”. Vi måste genom handling och politisk dådkraft visa att vi tar vårt löfte om KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE på största allavar.

Det kan vi bara göra genom att sluta snegla på Alliansen och istället göra det vi är BÄST på – Nämligen bygga ett rättvisare och mer jämlikt Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Det ökande våldet resultatet av ett ojämlikt samhälle!

Av , , 2 kommentarer 0

Det går inte en dag utan att vi läser eller får höra om skjutningen här eller knivskärningen där. Kort sagt är det så att det råa våldet ökat i vårt samhälle BIG time.

Varför våldet ökar finns det nästan lika många teorier om som det finns människor. Lyssnar vi på SD skyller de det ökande våldet på Islam som de påstår vara en våldsbejakande religion – Lyssnar vi på forskare säger de att våldet beror på gängmentalitet – En gängmentalitet skapad av segregation och en hög koncentration av människor med samma bakgrund och levnadsöde.

För egen del har jag en mycket mer rättfram, och vad jag tror ärlig teori då jag vill lägga skulden till det ökande våldet på ojämlikhet och utanförskap.

Jag vill med fog påstå att det samhälle som de nyliberala idémakarna skapat inte kan leda i någon annan riktning är till ett ökat våldsanvändande.

Olof Palme sa att ”Det är ytterst viktigt att demokratin lyckas med att lösa det problem som människorna ser som centrala och att den inte blir handlingsförlamad”. Handlingsförlamning är just det ord som bäst beskriver vad nyliberalismen lyckat skapa allt sedan Palmes allt för tidiga död.

Med start på 1990-talet och allt sedan dess har samhället utvecklats i en riktning som skapat allt större klyftor – Större klyftor både vad gäller inkomster och förmögenhet.

Det är helt enkelt så att skillnaden mellan rik och fattig blivit större samtidigt som barnen till både rika och fattiga delar samma drömmar om prylar och makt.

Medan barnen till rika har kunnat få allt de pekat på och genom sina föräldrar och ”rätt” skola kunnat skaffa sig maktpositioner (inte på grundval av egen kunskap) utan blott och allena på att vara barn till rätt sorts föräldrar har barnen till de fattiga gått en annan väg. Barnen till fattiga föräldrar har valt våldets och kriminalitetens väg för att skaffa sig samma saker och samma sorts makt som barnen till rika föräldrar.

Det samhälle och den rikedom som nyliberalsimen förespråkar har samma appelationskraft på barn till fattiga föräldrar som det har på barn till rika föräldrar. Dock har nyliberalismen på ett effektivt sätt sett till att låsa ute barnen till de som är mindre bemedlade – Därav det ökade våldet.

Det äger säkert sin rättmätighet att invandrarbarn begår fler och grövre brott per capita än barn från rika familjer. Dock har detta inget eller mycket lite att göra med religion eller trosinriktning. Den egentliga orsaken kan istället tillskrivas ett ojämlikt samhälle som i alla stycken gör skillnad på VI och DEM.

När jag växte upp vilket var på Palmes tid existerade inget VI och DEM – I det samhälle jag växte upp i fanns bara VI. Dessutom gick barnen till både fattiga och rika i samma skola och i samma klass, spelade i samma fotbollslag etc.etc.

Min enkla om än ovetenskapliga men pragmatiska slutsats är därför att våldet inte beror på vare sig religion, etnicitet eller kön. Våldet beror på att samhället blivit allt mer ojämlikt trots att barn och ungdomar har samma behov och drömmar oavsett om de är barn till rika eller fattiga.

Skulden till det eskalerande våldet ska således inte läggas på invandringen eller på barn födda i Sverige av utomnordiska föräldrar – Skulden ska läggas på nyliberalismen och den ojämlikhet dess politik och doktriner skapat.

Vägen till ett samhälle med lägre brottsbenägenhet ligger därför i att skapa ett samhälle med med jämlikhet och genom att skapa ett samhälle där ALLA medborgare har samma möjligheter oberoende av släktskap eller social samhällsklass.

Vägen framåt är därför det samhälle vi Socialdemokrater vill skapa – Ett samhälle som genomsyras av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Balansen mellan offentlig och privat sektor.

Av , , Bli först att kommentera 1

I många av mina inlägg skriver jag om att det är av yttersta vikt att det råder en hälsosam balans mellan offentlig och privat sektor i vårt land. Varje gång jag skriver om vikten av detta, eller hur viktig den offentliga sektorn faktiskt är kommer det påhopp från den borgerliga sidan om att offentlig sektor är den ”tärande” sektorn som ska finansieras med skatter från privat sektor.

Rätt är att offentlig sektor och dess kostnader för samhället finansieras med en blandning av både skatter och de egenavgifter vi betalar för sjukvård, barnomsorg, sophämtning, vatten mm.

Dock pratar företrädarna för den privata sektorn och den ”fria marknadsekonomin” mycket sällan om att de aldrig skulle överleva och kunna driva privat företagsamhet om den offentliga sektorn inte fanns.

Låt oss börja med skolan! – Utan välutbildad arbetskraft att anställa skulle den privata sektor stå utan arbetskraft och således inte kunna bedriva någon verksamhet överhuvudtaget.

Dessutom är den offentliga sektorn bäst lämpad för att ta hand om och vidareutbilda alla de människor som den privata sektorn i sin jakt efter vinster permitterar när konjunkturen går ned. Detta så att den privata sektorn kan finna kompetenta arbetstagare att anställa när konjunkturen på nytt vänder uppåt och de har behov av att anställa.

Sedan är det ett ett vedertaget faktum att även den privata sektorns anställda och ägare behöver sjuk och hälsovård vid olika tidpunkter i livet – på samma sätt kan de liksom de som jobbar i offentlig sektor bli sjuka och behöva uppbära sjukpenning etc.etc.

Sjukvård och rätten till rätt vård när den behövs är något som bara offentlig sektor driven av behov – inte vinstintresse kan tillfredsställa!

Dessutom måste vi i ekvationen räkna in att de som arbetar i offentlig sektor uppbär lön och betalar skatt precis som alla andra. Pengar som de sedan använder för att i huvudsak konsumera de varor och tjänster som privat sektor tillhandahåller. 

Ekvationen som visar att en tillväxt i offentlig sektor även är bra för den privata sektorn är därför varken komplicerad eller svår att förklara. När offentlig sektor växer gör tillväxten att även privat sektor växer i samma utsträckning därför att efterfrågan på det den privata sektor tillhandahåller ökar ju fler löntagare den offentliga sektorn får.

Det är just på grundval av detta som det är av yttersta vikt att det råder balans mellan privat och offentlig sektor. De kan helt enkelt inte existera utan varandra – I vart fall inte om vi även fortsättningsvis ska kunna kalla oss ett välfärdsland.

Den gamla sanningen om att ”staten och kapitalet sitter i samma båt” gäller i vår tid likväl som historiskt.

Balansen mellan offentlig och privat sektor är heller inte fixerad vid ett visst procenttal utan fluktuerar från tid till annan. När högkonjunktur råder är privat sektor störst – När lågkonjunktur råder är offentlig sektor störst. Denna fluktuation är helt nödvändig för att hålla medborgarna i sysselsättning eller utbildning och för att parera marknadens svängningar.

Därför hoppas och vet jag att vi Socialdemokrater är beredda att återställa balansen mellan privat och offentlig sektor för att uppnå den balans som är nödvändig för närvarande.

Balans mellan offentlig och privat sektor är ett måste om vi vill leva i ett Sverige som präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Bli först att kommentera

Det är i Offentlig sektor de NYA jobben finns!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det känns både bra och samtidigt en smula förmätet att hela tiden måsta säga att jag hade RÄTT. Likväl måste det sägas därför att så är fallet. I går läste jag en rapport från Arbetsförmedlingen som visar vart de nya jobben finns och hur många de kommer att bli.

Rapporten spår att sysselsättningen ökar med 50.000 nya jobb detta år och 61.000 nya jobb nästa år!

Vad som är mest slående är följande fakta:

 • 12 av 20 jobb på listan för arbeten som kräver eftergymnasial utbildning finns inom offentlig sektor.
 • De 7 mest efterfrågade jobben på samma lista är i offentlig sektor – först på 8 plats kommer ett jobb som kan finnas både i offentlig och privat sektor.

Listan ser ut såhär i rangordning vad gäller jobb som kräver eftergymnasial utbildning:

Operationssjuksköterskor, Sjuksköterskor (grundutbildade), Röntgensjuksköterskor, Förskolelärare, Geriatriksjuksköterskor, Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård, Barnsjuksköterskor, Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, Civilingenjörer Bygg & Anläggning, Barnmorskor, Sjuksköterskor inom akutvård, Distriktssjuksköterskor, Läkare, VVS ingenjörer, Mjukvaru och systemutvecklare, Gymnasielärare i yrkesämnen, Civilingenjörer i elkraft, Flygtekniker, Testare och testledare, Special pedagoger.

När det gäller yrken med specialinriktade gymnasieutbildning dominerar den privata sektor stort även om det yrket som har störst brist i denna kategori är Kockar och då framför allt kockar till den Offentliga sektorn.

Slutsatsen av rapporten blir därför att vi Socialdemokrater var väl pålästa och före vår tid när vi lanserade reformen om Traineejobb inom offentlig sektor.

Kanske är det till och med så att vi var dåliga på att förklara varför vi ville göra reformen och på vilka grunder vi ville genomföra den – Men som vanligt visar sig sanningen till slut.

När det nu visat sig att de flesta nya jobben faktiskt finns i Offentlig sektor är det viktigt att vi ser till att tillräckligt många utbildas för att fylla de vakanser som finns.

Detta ska vi göra på TVÅ sätt – Dels genom att uppmuntra de som läser på gymnasiet att fortsätta med en eftergymnasial utbildning som gör att de kan ta de jobb där brister finns – Dels genom att uppmuntra de som söker in på gymnasiet att välja de yrkesinriktade utbildningar som leder till arbete om de ger uttryck för att inte vilja studera vidare efter gymnasiet.

Ovanpå detta ska vi göra det Alliansen och nyliberalismens företrädare gillar allra sämst – Nämligen utbilda arbetslösa vuxna och de som riskerar att förlora sina jobb upp till en sådan nivå att de kan ta jobb i bägge segmenten. Dessutom är det en god ekonomi att genomföra denna utbildning med lön även om den inte når upp till samma nivå som på arbetsmarknaden i övrigt.

Alla utbildningar som leder till att den som genomgår utbildningen kan sättas i arbete och bli självförsörjande ska ses som en investering på vilken avkastning kommer i form av skatteintäkter den dag den utbildade erhåller lön och börjar betala skatt.

Dessutom bör all utbildning ges i statlig regi utan inblandning av privata entreprenörer.

I och med att de flesta jobben finns i offentlig sektor är det av yttersta vikt att vi ser till att den offentliga sektorn drivs av det offentliga helt utan privat inblandning. All privat inblandning i offentlig sektor leder bara till högre kostnader för samhället i och med att en privat entreprenör utöver den faktiska kostnaden även måste budgetera för vinster.

Avslutningsvis vill jag bara säga att min inställning om att balansen mellan offentlig och privat sektor varit rubbad ur den balans den måste ha för att Sverige ska må bra i och med denna rapport blivit infriad och bevisad.

Med dessa fakta på bordet, och det faktum att de största behoven av arbetskraft finns inom just offentlig sektor har vi nu chansen att Göra om och Göra RÄTT och återställa balansen mellan offentlig och privat sektor så att Sverige på nytt kan präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och JÄMLIKHET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Kapitalismen tillväxtmotor med LÅG verkningsgrad!

Av , , Bli först att kommentera 0

Palme hade rätt när han sa att kapitalismen inte längre är den drivkraft för ekonomisk tillväxt som den tidigare varit. Det är just därför vi som land måste titta på andra sätt att sätta fart på hjulen och skapa nya jobb.

Historiskt ska vi veta att kapitalismen i ord och sanning fungerade som en tillväxtmotor och drev ekonomisk tillväxt i det privata näringslivet. Tillväxten i det privata näringslivet ledde även till att den offentliga sektorn växte i samma takt. Den växte därför att den blev tvungen att tillfredsställa de behov en växande privat sektor skapade. Den växte även därför att den tidens politiker insåg vikten av att balansen mellan privat och offentlig sektor måste finnas i ett välmående samhälle.

Trots att Sverige i dag sett till totalen är ”rikare” än då ser vi en privat sektor som inte längre fungerar och fyller sin plats som tillväxtmotor i samhället. Det som tidigare var en 16 cylindrig motor med högt vridmoment och hög verkningsgrad har nu övergått till att vara en gammaldags 2-takts motor med mycket lågt vridmoment och ännu lägre verkningsgrad.

Varför har det blivit så?

Förklaringen står att finna i det faktum att att det för kapitalismen och kapitalägarna inte spelar någon roll om ett samhälle har ekonomisk tillväxt eller inte – Det enda som spelar roll för en kapitalist är att dennes eget kapital växer och att denne kan berika sig själv.

Därför kan vi aldrig sätta vår tilltro till att kapitalistisk och nyliberalistisk politik kommer att sätta fart på Sveriges ekonomiska tillväxt. Vad kapitalismen gör driven av nyliberala tankar är att göra precis det jag skrev i stycket ovan – Nämligen se till att den egna förmögenheten växer!

Beviset på att så är fallet återfinns i de åtgärder kapitalägarna använder sig av för att öka sin förmögenhet.

 • Utbredd och avancerad skatteplanering för att undvika beskattning av sina vinster i syfte att öka förmögenheterna och klyftorna mellan rik och fattig.
 • Flytt av tillverkning och arbetstillfällen till låglöneländer med ett enda motiv – Att öka vinsterna.
 • Sämre anställningsvillkor med tidsbegränsade anställningar och allmän visstidsanställning som staplas ovanpå varandra i all oändlighet. Dessutom ett utbrett användande av bemanningsföretag.

Varför agerar då kapitalisterna/företagsägarna på detta sätt?

Svaret är givet! – För att tjäna mera pengar och öka på sin redan stora förmögenhet ännu mer.

Ett annat bevis vi kan skönja, och som är ett tecken på att kapitalism och nyliberalism förlorat sitt berättigande som varande ideologier för ekonomisk tillväxt finns att hitta i följande beteendemönster:

 • När den ekonomiska osäkerheten i samhället ökar, och kraven på långsiktiga lösningar växer fram – Lösningar som kräver långsiktiga investeringsplaner svarar kapitalismen/nyliberalismen med att begränsa sina investeringar och bara ägna sig åt kortsiktiga lösningar.

Resultatet av och beviset för att detta blivit kapitalismens/nyliberalismens melodi i dagens Sverige?

 • Att företagsledningar och företagsägare i dag inte ser långsiktigt på investeringar, och att man inte tar hänsyn till långsiktiga framtida vinster när man investerar.
 • Att företagsledningarna i allra bästa fall ser en investering med medföljande avkastning som något som ska ge vinst i en nära framtid – I bästa fall har ser man på förhållandet investering kontra vinst i ett 12 månaders perspektiv även om man i de allra flesta fall inte ser längre än till nästa kvartalsbokslut.
 • Att kapitalismen/nyliberalismen inte tror på långsiktighet bara ”snabba klipp”.

Det är därför vi inte längre ser eller hör företagsledare som pratar om viktiga bas investeringar – Den sortens Investeringar som genererar vinster om 3 år eller mer men skapar resultatpåverkan när de görs.

Alla personer i ledande ställning i våra börsföretag vet att de inte kan överleva och behålla sin position om de några kvartal på raken uppvisar lägre vinster eller hemska tanke en förlust – Därför följer investeringsfilosofin samma mönster.

Allt företagsledarna strävar efter är därför att via kortsiktiga investeringar och snabba klipp tillfredsställa de ofta överdrivna vinstökningsmål aktieägarna kräver, och som landets aktieanalytiker förutspå för nästa kvartalsrapport. De gör så för att skydda sig själva så att de kan behålla sin position och fortsätta berika sig själva.

Otvetydigt är det så att klyftan mellan människornas krav och kapitalismens/nyliberalismens förmåga att uppfylla dem ökat BIG time. Denna verklighet kan vi se varje dag – Året runt!

Att den ekonomiska koncentrationen ökat på så sätt att förmögenhetsklyftorna ökat är en verklighet. Samma sak gäller de ekonomiska besluten som åtminstone på pappret flyttat till maktcentrum långt utanför Sveriges gränser med enda syfte att begränsa skatterna.

Palme som jag ser som den mest framsynte av alla politiker genom alla tider sa på följande sätt redan 1976:

”Kommunism och kapitalism representerar inte längre någon dröm om frihet för Europas folk. Nej folkens krav på en levande demokrati, på nationellt oberoende och social rättvisa vittnar om ”Den Demokratiska Socialismens” attraktionskraft och styrka därför att det endast är med demokratin och solidariteten som instrument som vi kan finna vägen ut ur krisen, värna rätten till arbete, möta kraven på ett mänskligt arbetsliv, skapa trygghet och gemenskap och en god livsmiljö”

Palme konstaterade också att detta kräver att Socialdemokraterna kan formulera delvis nya lösningar. Att en offensiv krävs. Han sa att ”Stå stilla är att med stormsteg gå bakåt” och att det handlar om att förändra arbetslivet.

Det är detta som inträffat i Sverige! Vi har inte gått bara ”ett steg” utan flera steg bakåt i utvecklingen. Dessutom har arbetslivet inte förändrats på det sätt han avsåg. Arbetslivet har om något gått tillbaka till de former det hade innan upproret i Ådalen 1931.

Slutsatsen är därför att de nya lösningar som Palme sa att Socialdemokratin måste formulera för att skapa ett dynamiskt och jämlikt Sverige som präglas av harmoni översatt till vår tid innebär en återgång till den politik vi förde fram till mitten av 1980-talet.

Offensiven vi måste genomföra är att attackera de nyliberalistiska idéerna och få folket att förstå att en ÅTERGÅNG till den politik som fungerar är en FRAMGÅNG.

Först när offensiven är genomförd och vi med gemensamma krafter återskapat det Sverige som på Palmes tid präglades av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE och HARMONI kan vi gå vidare i kampen för att skapa ett JÄMLIKT Sverige med VALFRIHET för alla på LIKA villkor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Individuell lönesättning är Demokratins DÖD – Kollektivavtal dess LIVRÄDDARE!

Av , , Bli först att kommentera 1

Till skillnad mot företrädarna för de nyliberala samhällsströmningar som hyllar den ”fria marknadsekonomin” med individuell lönesättning som varande allena saliggörande för ett jämlikt samhälle hävdar jag att de har HELT FEL.

Den fria marknadsekonomin och individuell lönesättning är i själva verket ett STORT hot mot demokratin!

Vad ett jämlikt samhälle behöver är starka fackföreningar som via kollektivavtal och kollektiv lönesättning kan garantera att ett jämlikt samhälle växer fram. Dessutom måste kollektivavtalen klart och tydligt ange vilka löneklasser och vilken löneutveckling som ska gälla, samt klart och tydligt stipulera vad som krävs av arbetstagaren för att nå nästa nivå i löneskalan.

Kollektivavtal och kollektiv lönesättning är i själva verket det enda fungerande verktyget för att kväsa den individuella GIRIGHET som en individuell lönesättning innebär.

Med individuell lönesättning uppmuntras till personlig GIRIGHET – GIRIGHET som hotar jämlikheten – Ett ojämlikt samhälle i sin tur hotar hela demokratin.

De nyliberala förespråkarna har mycket skickligt lyckats i sitt uppsåt – Nämligen att vända väljarnas blickar från det som händer i samhället som helhet för att i stället få dem att helt koncentrera sig på och bejaka GIRIGHETEN på en personlig nivå. Som verktyg för att framkalla personlig GIRIGHET fungerar den individuella lönesättningen således alldeles utmärkt.

Dock tar den individuella lönesättningen allt fokus från det som borde vara arbetarklasens största kamp – Kampen för jämlikhet och full valfrihet för alla på lika villkor.

 • Med nyliberalismens viktigaste verktyg individuell lönesättning ställs anställd mot anställd trots att de jobbar på samma arbetsplats.
 • Med individuell lönesättning uppmuntras arbetstagaren att bli EGOISTISK och GIRIG för att vinna chefernas gunst och erhålla en större löneökning än övriga kollegor.
 • Med individuell lönesättning blir arbetstagarna föremål för chefernas godtycke. Den som protesterar mot brister i arbetsmiljön eller påtalar brister i övrigt på arbetsplatsen upplevs som ett problem och löper större risk att straffas med lägre löneökning än de kollegor som knyter näven i fickan och håller tyst.
 • Med individuell lönesättning är det upp till chefer och företagsledning att efter eget godtycke avgöra vem som ”passar in” och därför enligt dem ”förtjänar” en större löneökning än övriga arbetstagare.

Min slutsats är därför att individuell lönesättning är en styggelse som blott och allena framkallar GIRIGHET och EGOISM – Därför måste den stoppas medan tid är så att den inte tillåts hota demokratin fullt ut.

 • Det går aldrig att bygga ett jämlikt samhälle i en miljö där modellen gör att anställda på samma arbetsplats tävlar mot varandra för att erhålla den största löneökningen. Däremot fungerar det med en bra grundlön som ger ett värdigt liv kryddat med en provision som är valfri och beroende av prestationer utöver det vanliga.
 • Det går heller aldrig att skapa den harmoni som är nödvändig på en arbetsplats för att ALLA anställda ska må bra och känna sig behövda och uppskattade så länge som individuell lönesättning tillämpas.

I själva verket tror jag att det är just fenomenet individuell lönesättning som tillsammans med underbemanning är de största orsakerna till att vi ser fler och fler som som drabbas av utbrändhet, utanförskap och social misär.

Detta vansinne måste STOPPAS NU! Väntar vi med att ersätta individuell lönesättning med kollektiv lönesättning kommer det pris vi tvingas att betala att bli att demokratin går förlorad.

SD’s kraftiga tillväxt i Sverige och framväxten av partier runt om i Europa som är starkt främlingsfientliga och skyller allt på ”invandrarna” ska tas som ett allvarligt tecken på att inkomstklyftorna ökar, på att jämlikhet saknas, och på att demokratin håller på att gå förlorad.

Den verklighet Olof Palme varnade för redan 1968 är den verklighet vi bevittnar här och nu!

Hans oro var att demokratin är i kris därför att välfärdsstaternas utbredning utgör ett hot mot den konservativa kapitalismen och mot nyliberalismen som är kapitalismens verktyg.

Sanningshalten i hans uttalande om att vi fått bevittna en kris för demokratin i de rika västerländska industriländerna. Och att dessa samhällen förefaller sprängas sönder inifrån av sina inneboende motsättningar förkroppsligas och ser dagens ljus genom Sören Gyll med fleras uttalande om att det är dags för Allianspartierna att sammarbeta med SD för att fälla den röd/gröna regeringen och återta regeringsmakten.

Uttalandet är ett klart och tydligt bevis på att kapitalismens företrädare, som genom att använda nyliberalismen som verktyg och predika den ”fria marknadsekonomins” lov för att berika sig själva nu tycker att det är dags att ta det sista steget i planen och en gång för alla förgöra demokratin så att det blir möjligt att permanenta ”fåtalets makt över flertalet”.

De farhågor Palme gav uttryck för i följande budskap är just det som händer i Sverige – Här och nu!

Palme sa:

”I samma ögonblick som människorna börjar svikta i sin tro på att demokratin skall lösa deras centrala problem börjar de vända sig till politiker som har enkla svar. Därför är det av yttersta vikt att demokratin kan lösa de konkreta problem som människor upplever som centrala, och för att lyckas med det måste de politiska partierna och institutionerna ha en förankring i verkligheten”

Det är just detta som inträffat i dagens Sverige – Nämligen att folket precis som Palme varnade för inte känner sig delaktiga i utformandet av politiken och därför upplever de politiska partierna som propagandamaskiner, och att människorna därigenom förlorat förtroendet för politiken.

 • Det är därför väljarna söker sig till de politiker som har de enkla svaren!
 • De konkreta problemen? Ökade inkomstklyftor – ett ojämlikt samhälle – arbetslöshet – social misär -frustration.
 • Det enkla svaret i vår tid enligt SD = Skyll allt på invandrarna!
 • Det korrekta svaret = Individuell lönesättning i enlighet med nyliberalismens doktriner.

Det är därför vi för närvarande kan se en stark tillväxt i SD’s väljarsympatier – Dock finns det inga enkla lösningar även om de enkla svaren låter lockande och för vissa har ett uns av trovärdighet. Lösningen är betydligt mer komplex än att skylla allt på invandringen.

Än är det inte för sent att vända skutan åt rätt håll! 

DEMOKRATIN LEVER FORTFARANDE OCH VI SOCIALDEMOKRATER KOMMER ALDRIG ATT TILLÅTA ATT DEMOKRATIN DÖR OCH GÅR FÖRLORAD!

Därför kamrater Socialdemokrater och alla övriga:

 • Låt oss sluta leden och återupprätta demokratin.
 • Låt oss sluta leden – återuppta klasskampen och återupprätta arbetarklassens förlorade stolthet.
 • Låt oss stärka fackföreningarna och arbetsrätten.
 • Låt oss avskaffa den individuella lönesättningen för att på nytt ersätta den med kollektivavtal och kollektiv lönesättning.
 • Låt oss avskaffa den inbördes konkurrens som är resultatet av individuell lönesättning för att istället ersätta den med SOLIDARITET och samförstånd.
 • Låt oss återskapa harmonin på landets arbetsplatser och ge arbetstagarna anställningstryggheten åter.
 • Låt oss ersätta GIRIGHET och EGOISM med KÄRLEK och SOLIDARITET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Bli först att kommentera

Kampen för ett jämlikt samhälle måste få en renässans.

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens jämlikhetsdebatt haltar ordentligt då den nästa uteslutande handlar om jämlikheten mellan könen vad gäller löner och övriga villkor. Man har till och med gett jämlikheten ett modernt namn och hela debatten genomsyras nu av ordet feminism.

Jag har självfallet inget emot jämlikhet mellan könen – Dock är frågan om jämlikhet för mig mycket mer och betydligt större än en kamp mellan könen.

Jämlikhet och ett jämlikt samhälle handlar NU precis som historiskt om en jämnare inkomstfördelning och en jämnare förmögenhetsfördelning mellan ALLA människor i ett samhälle.

Att jämlikhet har denna betydelse beror på att det endast är i ett jämlikt samhälle likt det i meningen ovan som löftet om full valfrihet för alla på lika villkor kan infrias.

Därför gäller samma konstaterande och slutsats som vi Socialdemokrater kom fram till redan på 1960-talet fortfarande år 2015. Vad vi konstaterade då var:

”Bara för att landet blivit rikare och den allmänna standarden höjts försvinner inte inkomstklyftorna. Kanske är den regelrätta fattigdomen utrotad, men klyftorna, avståndet mellan människorna minskar inte för det. I själva verket är det så att nya klyftor uppstår i välståndets samhälle”.

I dag när vi skriver 2015 kan vi se att just detta är en realitet. Efter 8 år av Alliansstyre och ännu längre tid av nyliberala samhällsströmningar är resultatet lika klart som tydligt!

 • Inkomstklyftorna ökar och förmögenhetsfördelningen är mer snedvriden än på mycket länge.

Alltsedan den stora devalveringen 1982 fram till dags dato är den enda bestående effekten att klyftorna mellan rik och fattig ökat. Under denna tid har de rikaste 3 % av Sveriges kapitalägare gått från att 1982 kontrollera 1/5 del av det totala kapitalet till att idag kontrollera 1/3 del av det totala kapitalet.

Trots att devalveringen gjordes därför att de nyliberala samhällsströmningarna  påstod att detta skulle stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och därmed öka jämlikheten visar verkligheten en helt annan bild. Det får därför anses som bevisat att den ”fria marknadsekonomin” inte fungerar om vi vill skapa ett jämlikt samhälle.

Ett jämlikt samhälle kräver en bra balans mellan privat och offentlig sektor för att bli verklighet! Just därför hade Palme rätt när han sa att de sämre ställdas problem ter sig avsevärt viktigare än de höga inkomsttagarnas skattebekymmer.

NU, ännu mer än DÅ är därför klyftan mellan hög och lågavlönade vår tids största problem och utmaning! Ett problem och en utmaning vi måste möta, bekämpa och permanent lösa för att uppnå ett jämställt samhälle där full valfrihet för alla på lika villkor råder.

Ökad jämlikhet är grundförutsättningen för ett samhälle där alla känner sig delaktiga och ser framtiden an med nyfikenhet och hopp!

Bara genom att ersätta GIRIGHETEN med KÄRLEK och SAMFÖRSTÅND kan vi fortsätta vår strävan mot målet att uppnå ett jämlikt samhälle.

Därför finns inget annat att göra än att gå tillbaka till våra Socialdemokratiska rötter och oförtrutet jobba mot detta jämlika samhälle. Ett samhälle som lever upp till vår ideologiska doktrin om full valfrihet för alla på lika villkor.

När detta är avklarat har vi i sanning skapat ett samhälle som genomsyras av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Vi har tillsammans med gemensamma krafter skapat ett jämlikt samhälle som säkerställer ”Flertalets makt över fåtalet”.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

 

 

Bli först att kommentera

KÄRLEK vs. GIRIGHET är rimliga referensramar för politiken!

Av , , 2 kommentarer 0

För mig som lever i övertygelsen om att politik angår ALLA – inte bara ett ”fåtal” handlar politik om att skapa ett referenssystem som alla förstår och kan relatera till för att på allvar bli delaktiga i politiken.

Jag för upp referenssystemet där jag ställer KÄRLEK mot GIRIGHET därför att jag är övertygad om att detta underlättar för alla att känna sig delaktiga och på allvar ta del av den politiska debatten – Jag gör det därför att ALLA på allvar måste känna att politiken är öppen och lätt att förstå, och att det är lätt att ta ställning till det ena eller andra förslaget genom att använda denna referensram.

För mig, och förhoppningsvis för många andra är politik mer än att vart 4:e år i allmänna val välja de som ska representera oss i politiska församlingar. Politik handlar om att engagera alla väljare på alla nivåer i samhället och engagera dem i den politiska debatten varje dag på året.

Just därför måste politiken vara lätt att förstå och relatera till för att på allvar vara fast förankrad i folkets vardagsliv.

Olof Palme sa på sin tid att en av politikens största utmaningar är att förhindra att den tekniska utvecklingen får orimliga konsekvenser. Detta kan bara tillfredsställas om folket fullt ut förstår politikens mekanismer.

Just detta uttalande och hans rädsla kan vi se förverkligade i dagens Sverige där bortrationaliseringar och flytt av jobb till låglöneländer blivit verklighet – Helt i enlighet med nyliberalismens teser om att en fri marknad löser alla problem. Jag är helt övertygad om att detta inte hade hänt om Palme fortfarande funnits bland oss och på ett naturligt sätt kunna påvisa varför de politiska beslut som fattas leder dithän.

Olof Palme sa många kloka och framsynta saker under sin politiska gärning. Den av hans insikter som fått störst fotfäste i mig och som driver mig att med näbbar och klor kämpa för ett mer KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT Sverige är följande kloka ord:

”Ty ett gott samhälle kan bara växa fram om människan känner att de själva kan styra och kontrollera utvecklingen i samhället. När anonyma krafter tycks styra blir människor otrygga – tappar förtroendet för demokratin och därmed dör en bit av framtiden. Förutsättningen för framtiden är att människor känner sig trygga – först då kan de växa och kasta av sig oken. Det behövs helt enkelt ett starkt samhälle som kan påverka produktionens inriktning och fördelning i stort”

 • Det är därför jag infört en referensmodell som tar sin kraft ur om ett politiskt budskap är KÄRLEKSFULLT eller GIRIGT dvs. om beslutet gynnar FLERTALET eller FÅTALET.
 • Det är därför jag oförtrutet jobbar med att vidga och fördjupa demokratin så att vi tillsammans kan nå målet om ett jämställt samhälle där valfrihet för alla på lika villkor är norm.
 • Det är därför jag oförtrutet jobbar på för att vidga och fördjupa demokratin på ett sådant sätt att både nuvarande och framtida generationer ska kunna leva i ett Sverige präglat av KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.
 • Det är därför jag är Socialdemokrat och inget annat.

Vilket Sverige vill du leva i framgent? Det KÄRLEKSFULLA och SOLIDARISKA eller det GIRIGA och EGOISTISKA?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

 

2 kommentarer

Den ideologiska debatten lever!

Av , , Bli först att kommentera 2

Dagens inlägg är ett inlägg som sker helt i Olof Palmes anda. Det gör så därför att jag precis som Palme insett att den enda vägen framåt är genom att ge medborgarna kunskap om de övergripande tankar och idéer som präglar vår Socialdemokratiska ideologi.

För att förändra verkligheten finns inget annat sätt än att hålla den ideologiska debatten levande på alla nivåer i vårt samhälle. Som Socialdemokrater får vi aldrig rädas att för alla öppet redovisa hur våra övergripande mål för Sverige ser ut – Vi får aldrig heller rädas att berätta hur vägen mot målen ser ut, och om vad som måste till för att målsättningarna ska uppfyllas.

Vi måste öppet berätta för alla och envar vad den avgörande skillnaden är mellan vår politik och övriga partiers politik. Dock är det ingen hemlighet att vi när det gäller genomförandet måste vara pragmatiska så att flertalet alltid gynnas av de beslut vi fattar.

I själva verket är det så att man måste förstå vilken ideologi ett politiskt förslag vilar på för att som väljare kunna ta ställning till förslaget. Jag säger så därför att det är viktigt att veta om ett visst beslut leder mig närmare eller längre ifrån målet om ett fullt ut jämlikt samhälle.

Socialdemokratins övergripande mål har alltid varit att bygga ett samhälle som präglas av KÄRLEK – SOLIDARITET – JÄMLIKHET och MÄNNISKORNAS LIKA VÄRDE. Att bygga ett samhälle som i alla stycken lever upp till idéen om ”EN MAN EN RÖST”.

Att detta är vårt övergripande mål grundar sig på insikten om att vår målsättning om ”Valfrihet för alla” förutsätter jämlikhet på alla nivåer i samhället.  Dock kommer det inte att bli lätt att genomföra de förändringar som är nödvändiga just därför att människan i alla tider ägnat sig åt att klassificera och dela in befolkningen i grupper och klasser som har sitt ursprung i etnicitet, rikedom eller status.

Vi kommer även att finna motstånd i de nyliberala krafter som tillsammans med kapitalägarna kommer att göra allt som står i deras makt för att med olika typer av budskap försöka köpa väljarkårens gunst med löften om snabb rikedom och sänkta skatter.

Därför måste vi Socialdemokrater vara beredda att ställa oss på barrikaderna och slå ner varje sådant försök genom att genomgående leda våra förslag och motståndarnas förslag tillbaka till vår ideologi och dess grundteser. Bara med en debatteknik byggd på ideologi är segern vår.

Det är därför mina vänner som jag oförtrutet kämpar vidare för att via min blogg och andra kanaler skapa den ideologiska debatt som är själva grundförutsättningen för att nå målet och på riktigt kunna säga att vi uppnått en situation där det i Sverige är så att principen ”EN MAN EN RÖST” gäller i alla skikt av samhället.

Jag kommer inte att ge mig innan vi har ett samhälle som är helt jämlikt – Jag kommer inte att ge mig därför att jag brinner av iver om att skapa ett Sverige där valfrihet på alla områden och omfattar ALLA inte bara FÅTALET.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Bli först att kommentera