Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Löfven och Socialdemokraterna gav raka och ärliga svar i partiledarutfrågningen.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag vill påstå att Stefan Löfven gav raka och bra svar i kvällens partiledarutfrågning. Sedan tycker jag snarare att det är positivt att Margit Silberstein sa att det syns att han inte är citat: ”politiskt skolad”.

Det behövs politiker som står på sig och inte räds att lämna raka, ärliga och klara svar. Politiker som vågar stå upp för sin ideologi och följa den i alla lägen utan att väga in vad opinionen tycker om varje svar. Det är just den sortens politiker jag efterlyst en längre tid, när jag i tidigare inlägg hävdat att man inte borde få sitta som politiker mer än maximalt 3 mandatperioder under sin levnad.

Dessa 3 mandatperioder fördelade så att man först kan sitta max 2 mandatperioder med minst 1 mandatperiod ute i arbetslivet innan man kan återkomma för en eventuell 3 mandatperiod.

Politik ska aldrig bli ett yrkesval och en professionell karriär utan politiskt engagemang ska alltid drivas av ideologisk övertygelse och en vilja att under en tid av sitt liv verka för verkställande av den ideologiska övertygelse man brinner för.

 

Skrota landstingen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har på tidigare på denna plats skrivit om att jag anser att tiden är inne när det är dags att reformera landstingen och i stället skapa större regioner. Allt i mått och mening satt skapa en bättre och mer kostnads effektiv sjukvård.

Det är säkert uppenbart för de allra flesta att dagens sjukvård kostar stora pengar. Anledningarna är många, men framför allt är den utrustning som idag behövs för kvalificerad sjukvård mycket dyr, samtidigt är antalet specialister för få för att handha och använda utrustningen på rätt sätt.

Med detta sagt måste vi som medborgare acceptera att antalet specialist sjukhus måste bli färre i framtiden, samt att alla sjukhus inte kan ha alla specialist funktioner.

Sammanfattningsvis är därför detta mina förslag för en bättre och mer jämlik sjukvård:

 • Åter reglera och lägg tillbaka all sjukvård till den offentliga sektorn.
 • Skrota dagens landsting och ersätt dessa med 5 regioner med 1 till 2 Universitets Sjukhus per region
 • Förbjud stafettläkare och annan inhyrd personal. All personal som hyrs ut ska hyras ut av regionen, och regionen som hyr ut fakturerar sedan den hyrande regionen. Den uthyrande regionen betalar sedan lön på vanligt sätt till läkarna och övrig uthyrd personal.
 • Se till att tillräckliga utvecklings och forsknings resurser finns i varje region så att personalen stannar och samtidigt får chans till personlig utveckling.
 • Återgång till en verklighet där verksamheten består av yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

Görs detta på rätt sätt kommer mycket pengar att sparas på administration i och med att de nuvarande landstingen läggs ner. Dessa pengar kan sedan användas till löner för den personal som jobbar med själva sjukvården. Dessutom skulle läkarna få mer tid att behandla patienter om läkarsekreterarna kommer tillbaka i full skala. Samtidigt skulle sjuksköterskorna få mer tid för sjukvård med fler undersköterskor och vårdbiträden.

Dessutom är det så att en sådan reform med säkerhet skulle skapa många nya jobb inom den offentliga sektorn, jobb som behövs både för att råda bot på de höga arbetslöshetstalen, likväl som för att höja kvaliteten och minska arbetsbelastningen för de som jobbar i vården.

Och bäst av allt vinnarna blir patienterna som får mer och bättre omvårdnad utan att samhällets kostnader ökar märkbart. 

 

En politik för nya jobb och minskad arbetslöshet.

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag uttryckt tidigare så säger jag äntligen i fråga om att Socialdemokraterna nu nästan dagligen kommer med offensiva satsningar för att skapa nya jobb.

Den politik som Alliansen drivit under sina år vid makten har bevisligen inte lett till fler jobb, snarare färre, och vad som behövs nu är en ideologi och en politik som leder till minskad arbetslöshet och tillskapandet av nya arbetstillfällen.

Jag tycker därför att det är bra att Socialdemokraterna identifierat ett antal områden där jobb med lätthet kan skapas, och att man sedan lägger förslag för att genomföra den politiken och skapa jobben.

Som jag uttryck tidigare här på min blogg så tycker jag att det är dags att väcka upp AMS och AMU ur sin dvala, och använda dessa som verktyg för att skapa fler arbetstillfällen och för att utbilda framtidens arbetskraft.

Allt vi behöver göra är att få igång en statlig verksamhet som med precision kan analysera inom vilka yrkeskategorier det kommer att finnas framtida brister, sedan i statlig regi se till att utbilda arbetslösa och ungdomar för att möta de framtida behoven av arbetskraft.

Jag är dessutom övertygad om att allt detta måste ske genom av staten ägda institutioner och utbildningsinstitut.

Sedan är det så att vi alla måste acceptera det faktum att Sverige behöver en stark offentlig sektor för att utvecklas väl i framtiden. Den är behövd av samhället/medborgarna likväl som av de svenska företagen. Den offentliga sektorn ska som jag påpekat tidigare vara offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av behov, inte av efterfrågan och vinst intresse.

Staten och kapitalet måste sitta sida vid sida i samma båt för att lyckas. Utan samarbete uteblir framgången.

Det är just därför alla vi som vill se ett blomstrande och välmående Sverige framgent måste ta vårt ansvar och se till att Sverige får en röd/grön regering efter valet.

 

 

 

Alliansen ljuger om de Svenska statsfinanserna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Om man tittar sig omkring och ser vad som hänt i landets kommuner så är det rätt uppenbart att Alliansen ljuger och mörkar om läget i de svenska statsfinanserna.

Under 2013 tvingades 106 av landets kommuner höja skatten för att klara sin ekonomi, samtidigt som bara 6 av de mest välbeställda kommunerna kunde sänka sin skatt. Således har Alliansen lyckats med traditionell högerpolitik, och som brukligt är, gjort de fattiga kommunerna fattigare samtidigt som man berikat de rika kommunerna ännu mer.

Vad Alliansen gjort under sina 8 år vid makten är att flytta över en massa av statens tidigare utgifter till landets alla kommuner.

Det är lätt att slå sig för bröstet och säga att Sverige har bättre statsfinanser än andra länder när anledningen till detta är att man flyttat utgifter från staten till landets kommuner. Jobbskatteavdragen tillsammans med de höga arbetslöäshetstalen har givit kommunerna ett vikande skatteunderlag.

Samtidigt har man genom införandet av arbetslinjen, och det faktum att man sparkar ut människor från sjuk och arbetslöshetsförsäkrings systemen, på ett effektivt sätt flyttat försörjningsbördan för dessa människor från staten till kommunerna. De som tidigare uppbar a-kasse ersättning eller sjukpenning/sjukpension, tvingas nu när de är utkastade från dessa system, vända sig till kommunen för att få försörjningsstöd, något som kraftigt belastar de flesta kommuners ekonomi mycket hårt.

Det vore därför mycket intressant att se hur den totala skuldbördan ser ut i Sverige när man lägger ihop både statens, landstingens och kommunernas skuldbördor?

Jag är rätt säker på att denna undersökning kommer att påvisa just det jag säger, nämligen att man ljuger och försöker mörka sanningen om hur det verkligen står till vad gäller de svenska statsfinanserna.

Det är dags att gemene man slutar tro på dessa lögner och kräver besked om det verkliga tillståndet för svensk ekonomi!

Sedan har jag svårt att förstå hur Alliansen och dess företrädare kan slå sig för bröstet och säga att man tar ansvar för Sveriges ekonomi när verkligheten är den rakt motsatta?

 

Äntligen!

Av , , Bli först att kommentera 1

Äntligen kommer det initiativ jag så länge efterlyst inom svensk politik, dessutom kommer det från det enda parti som verkligen har kraft, mod och tradition av sådan politik. Det parti jag åsyftar är Socialdemokraterna.

Dem politik jag åsyftar är den politiska syn och ideologi som ligger bakom förslagen om jobb inom den offentliga sektorn för dem i Fas 3 och för de unga arbetslösa. Äntligen säger jag, kommer konkreta förslag som ligger i linje med förståelsen att vad Sverige behöver för att lyckas är en stark offentlig sektor av gammal traditionell modell.

Jag säger därför till Löven och hans gäng i Socialdemokraterna: Kör hårt, var inte rädd för skrämseltaktik om finansiering mm. som kommer från Alliansens företrädare. Gå rakryggad fram, brinnande av ideologisk övertygelse och förklara på ett enkelt sätt för svenska folket varför reformer som dessa behövs i Sverige.

Vad Sverige behöver idag, likväl som i morgon, är en Socialdemokratisk regering, driven av ideologisk övertygelse, som med kraft, mod och stöd från samhället och dess organisationer, kan föra en politik som ger tillbaka initiativet i välfärdspolitiken till Sverige.

 

Staten och kapitalet behöver varandra för att nå framgång.

Av , , Bli först att kommentera 2

Ju mer jag tänker på det, och ju mer jag gör historiska efterforskningar om när, och hur, Sverige som land utvecklats bäst, blir den röda tråden allt tydligare. Sverige och dess utveckling har alltid varit bäst och starkast vid de tidpunkter när staten och kapitalet jobbar hand i hand. Det är under dessa tider svenska företag varit som mest framgångsrika, samtidigt har Sverige som land under dessa tider toppat alla undersökningar om välfärd.

En historisk återblick ger därför vid handen att Sverige och svenska företag behöver en stark offentlig sektor för att vara riktigt framgångsrika.

Den offentliga sektorn måste därför precis som historiskt återgå till att vara vad den en gång var, nämligen offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av behov, inte av efterfrågan och vinstintresse.

Det lilla vi har kvar av offentlig sektor i dagens Sverige är funktioner som är svåra eller omöjliga att upphandla och privatisera. Alliansen och tidigare borgerliga regeringar har med framgång sett till att avreglera och sälja ut allt det de kunnat av det som tidigare var motorn i svensk tillväxt. Offentlig sektor av idag är begränsad till att av privata entreprenörer upphandla det som tidigare var ägt av staten, landstingen och kommunerna.

Om vi vill ha ett framgångsrikt Sverige framgent måste vi se till att bejaka detta faktum, och återställa den offentliga sektorn till vad den tidigare var, utan en stark offentlig sektor kommer Sverige att föra en allt tynande tillvaro i ett internationellt perspektiv.

Låt oss därför tänka om och tänka rätt. Det som behöver göras för att på nytt skapa en offentlig sektor som är skattefinansierad och styrd av behov, inte efterfrågan och vinstintresse, är att sakta men säkert, under kontrollerade former, återreglera och föra tillbaka det mesta av de verksamheter som avreglerats och privatiserats.

Då och bara då kan Sverige på allvar börja sin färd tillbaka mot toppen i den internationella rankingen vad gäller varande världens främsta välfärdsnation. Detta till gagn för både företag och medborgare.

Dags att återuppväcka AMS och AMU?

Av , , Bli först att kommentera 0

Då vi nu ser att vissa delar av YA utbildningarna fungerar mycket bra för att utbilda arbetslösa till rätt kompetens och göra dem anställningsbara i yrken där det råder brist på arbetskraft, och att många arbetslösa fått jobb denna väg, är det kanske dags att vi bygger ut detta och samtidigt skaffar en större samhällskontroll över utbildningarna.

Vis av livserfarenhet vet jag dessutom att man kan lära från historien och spå in i framtiden med rätt stor träffsäkerhet. Historien upprepar sin nästan alltid, om än i en något annorlunda form. Dock kan man genom att ha bra koll på sin historia förutse hur framtiden kommer att utvecklas.

Jag tror därför att det nu är rätt läge att damma av gamla AMS och AMU, samordna dem i en organisation, och göra den organisationen till huvudman och utförare av alla framtida YA utbildningar.

Genom att skapa en statligt ägd och kontrollerad specialistorganisation för detta får vi 1 huvudman för hela ledet vad gäller YA utbildningar.

Denna huvudman ska sedan med egen anställd personal, som via god förankring i näringslivet, utreda företagen och organisationernas framtida behov av arbetskraft med rätt kompetens, och se till att skräddarsy utbildningar som svarar mot de framtida behoven, allt för att säkerställa svensk industris framtida behov av kompetens och arbetskraft.

Alla utbildningar ska sedan i egen regi drivas och utformas av denna nya huvudman, hand i hand med näringslivet som tillhandahåller nödvändiga praktikplatser.

Tittar vi på Sveriges historia så kan vi finna att Sverige som land varit mest framgångsrikt i ett Internationellt perspektiv under de tider när staten och näringslivet jobbat hand i hand utan inbördes konkurrens. Man kan kort och gott säga att för en framgångsrik morgondag för Sverige, behövs det ett scenario som likt sången ”Staten och kapitalet sitter i samma båt” tillser att just detta inträffar. Saker fungerar alltid bäst när staten/samhället och näringslivet jobbar hand i hand utan inbördes konkurrens.

Svenskt näringsliv både behöver, och kommer att uppskatta en stark offentlig sektor som klarar av att tillgodose dem med framtidens arbetstagare.

Våra barn är framtidens kollektivtrafik resenärer!

Av , , Bli först att kommentera 0

I en tid när vi människor lever med Global Uppvärmning och en allt sämre miljö, behövs innovativa lösningar för att på alla sätt värna om vår miljö, detta så att framtida generationer kan fortsätta bo på vår jord.

På samma sätt vet vi att vanans makt är stor, och i mångt och mycket präglar vårt beteende. Det brukar sägas att det citat ”är svårt att lära en gammal hund att sitta”. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att inse detta.

Vi vet dessutom att vår okontrollerade framfart i privata bilar är dåligt för miljön, och trots detta görs det inte speciellt mycket annat för att få bukt med bilkörandet än införande av skatter, biltullar och miljöavgifter.

Med dessa konstateranden i minnet blev jag därför sprudlande glad när jag i går på bussmagasinet.se kunde läsa om ett förslag som jag ser som en stor innovation vad gäller framtidens resande.

I Jönköpings län planerar man dels att göra om zon indelningen och göra dagens 70 zoner till 7 vilket kommer att göra det betydligt billigare att resa inom Jönköpings län.

Sedan har man lagt fram ett oerhört innovativt förslag vad gäller resande för våra barn och ungdomar fram tills dess de lämnar gymnasiet. Tanken i förslaget är att alla barn och ungdomar ska kunna köpa ett Ungdomskort för 150 kronor per månad. Ungdomskortet gäller sedan dygnet runt, året runt för resor i hela länet med kollektivtrafiken.

Detta förslag är lika enkelt som genialt, och skapar redan tidigt en vana hos våra barn och ungdomar att resa kollektivt snarare än i privat regi. Denna vana är sedan sannolikt något de tar med sig även i vuxen ålder.

Dessutom tror jag  att införandet av ett Ungdomskort gör att barnen även på sin fritid kommer att använda kollektivtrafiken i större utsträckning för att ta sig fram och tillbaka mellan hemmet, träningar och andra aktiviteter, helt enkelt därför att prisskillnaden mellan bilen och kollektivtrafiken blir STOR, till kollektivtrafikens fördel. Föräldrar kommer att tänka sig för både 1 och 2 gånger innan de sätter sig i bilen för att skjutsa sina barn till och från aktiviteter av olika slag.

Bravo säger jag till politikerna i Jönköpings Län!

Till politikerna i Västerbotten säger jag därför: Följ detta exempel, och inför å det snaraste ett Ungdomskort för barn och ungdomar i Västerbotten med samma förmånliga prissättning och villkor.

Som jag brukar säga så är det så att hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut som fattas idag. Låt oss därför lära våra barn att resa klimatsmart redan i unga år genom införandet av ett Ungdomskort för kollektivt resande.

Det tjänar alla på i långa loppet, både miljön och innevånarna.

Vikten av en fungerande Offentlig Sektor!

Av , , Bli först att kommentera 0

Om vi på nytt ska kunna återföra Sverige till positionen som världens ledande Välfärdsstat så måste vi inse att detta endast kan göras genom att på nytt se till att den offentliga sektorn blir ”motorn” i svensk samhällsutveckling.

Avsaknaden av en stark samhällsägd offentlig sektor har bland annat lett till följande misslyckanden för det svenska samhället:

 • Permanentad höga arbetslöshetstal som närmast kan beskrivas som massarbetslöshet om siffrorna ställs mot 1960-talets siffror.
 • Sjunkande resultat i de PISA undersökningar som presenteras.
 • Dåligt fungerande järnväg och övrig infrastruktur.
 • Missförhållanden inom skola, vård och omsorg.
 • Massiv utflyttning av svenska företag.
 • Brist på arbetskraft med rätt kompetens.
 • Nedrustning av de sociala trygghetssystemen.

Därför är det nu hög tid att se till att vi återupprättar och renoverar svensk offentlig sektor till sin forna glans. Detta kan bara göras genom att vi återreglerar och ser till att en rad verksamheter på nytt drivs av det offentliga. Allt för att tillse och garantera att den offentliga sektorn blir det den en gång var, nämligen offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av behov inte av efterfrågan och vinstintressen.

Den typ av Socialdemokratisk politik jag brinner för, och aktivt kommer att verka för att driva, är just en politik som har traditionell Socialdemokratisk politik med en stark offentlig sektor som grundval. Den typ av politik som Socialdemokraterna drev på 60-talet är själva garanten för att återföra Sverige till varande världens ledande Välfärdsstat, och detta utan att komma i konflikt med näringslivet.

Vad Sverige behöver för att stärka sin position i världen är en stark offentlig sektor och ett starkt näringsliv som jobbar tillsammans hand i hand. Utan en stark offentlig sektor står näringslivet sig slätt i den internationella konkurrensen. Detta om något har blivit klart och tydligt under Alliansens 8 år vid makten.

En stark offentlig sektor är dessutom en garant för att kunna göra något åt den höga arbetslösheten som nu råder. I det svenska 1960-talet skulle de arbetslöshetstal som nu gäller i Sverige kort och gott beskrivas som ”massarbetslöshet”.

En stark offentlig sektor som drivs av behov, inte av efterfrågan är lösningen på denna ”massarbetslöshet”. Med en fullt ut fungerande offentlig sektor enligt 60-tals modell kan vi med lätthet parera skillnaderna mellan hög och lågkonjunktur och se till att hålla medborgarna i arbete eller i utbildningsinsatser för att stärka näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft. 

För att kunna bygga om och återställa den offentliga sektorn till sin forna glans måste vi därför skrota det mesta av alla avregleringar och reformer som berör utförsäljning och drift av verksamheter som tidigare drevs i kommunal, landstings eller statlig regi.

Vi måste en gång för alla inse att företag drivna med en företagsform som enbart fokuserar på efterfrågan och vinstintresse inte passar för alla typer av verksamheter. De flesta verksamheter drivs bäst i privat regi emedan det som tillhör den offentliga sektorn och välfärdstjänster drivs bäst i offentlig regi. Anledningen är att offentligt ägda och drivna verksamheter inte behöver bejaka något vinstintresse och därför helt kan fokusera på att vara styrda av behov.

Detta påstående bevisas bäst genom att titta tillbaka till hur Sverige fungerade på 1960 och 1970-talet.

Innerst inne tror jag att många av Alliansens företrädare inser detta, men att de inte vågar agera för att rätta till de misstag de gjort under dess 8 år vid makten.

Välfärdstjänster och kommunal service måste ägas och drivas av det allmänna om vi vill säkerställa att den offentliga sektorn på nytt blir motorn i den svenska samhällsutvecklingen. Så länge dessa verksamheter är styrda av efterfrågan och vinstintresse, snarare än behov, kommer de aldrig att fungera som avsett.

Så min slutsats och rekommendation till alla som vill se ett blomstrande Sverige i framtiden är därför att lägga sin röst på det enda parti som kan genomföra de reformer som behövs för att få Sverige på fötter.

Det partiet är, och har alltid varit Socialdemokraterna!

Se därför till att lägga din röst på Socialdemokraterna om du vill se ett blomstrande och välmående Sverige i framtiden, se dessutom till att lägga din röst på de politiker som är beredda att driva en traditionell Socialdemokratisk politik.

Glöm heller aldrig att ”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut du fattar idag”

 

 

 

 

Jag har blivit en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är lika bra att erkänna att jag likt Olof Palme blivit en STOLT DEMOKRATISK SOCIALIST!

Varför kanske vän av ordning frågar sig?

Låt mig därför nedan förklara varför. I min förklaring finns som grund ett och annat uttalande av just Olof Palme som jag hyllar som en stor ideolog och en lysande politiker, i svenskt likväl som i ett internationellt perspektiv.

Människor som honom saknas i svensk politik av idag.

Mitt ställningstagande bygger bland annat på dessa insikter och trossatser.

 • Att det i Sverige behövs en stark offentlig sektor i likhet med den som byggdes upp under 1960-talet. En offentlig sektor som är offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av av behov, inte av efterfrågan.
 • Att behoven av vård, skola och omsorg bara kan mötas genom en organisation som tar sin utgångspunkt i just behoven, inte i lönsamheten, en organisation som kontrolleras av medborgarna och inte av vinstintresset.
 • Att offentlig sektor för att fungera fullt ut, och vara en stark samhällelig sektor, alltid ger människor möjlighet att påverka den enbart i kraft av att de är medborgare oberoende av vilka resurser de besitter.
 • Att grogrunden till rasism går att finna i människors ekonomiska och sociala villkor.
 • Att rasism och främlingsfientlighet bäst bekämpas genom att oförtrutet slåss för full sysselsättning, ekonomisk expansion och social rättvisa.
 • Att rasism har mycket svårt att rota sig i ett samhälle där människor vet att de kan få ett jobb, kan försörja sig själva, känna social trygghet och optimistiskt se framtiden an, både för egen del likväl som för sina barn.
 • Att KÄRLEK är viktigare än GIRIGHET.

Om man med dessa mina ställningstaganden i grunden dessutom beaktar att det precis som Olof Palme sa, är Socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige. Att Socialdemokraterna är det parti och den rörelse som lyfte Sverige ut ur fattigdom och arbetslöshet, ja då är det svårt att bli något annat än en stolt demokratisk socialist, i vilket fall om man hyllar kärleken som ideal.

Det blir dessutom ännu lättare att komma till denna insikt när man inser hur illa Sverige mår efter 8 år av Alliansens vanstyre.

Alliansen har under sina 8 år vid makten genom social nedrustning, avregleringar, privatiseringar och införande av sin arbetslinje verkligen sett till att öka på klyftorna i samhället. Detta genom att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Man har dessutom helt brutit sönder den offentliga sektorn genom att privatisera och sälja ut statlig egendom till privata företag.

I Alliansens Sverige är den sociala tryggheten urholkad och bräcklig. Solidariteten/kärleken är som bortblåst och i stället ersatt av egoism och girighet. I Alliansens Sverige befinner vi oss mitt i ett samhälle som ger de starka mandat att roffa åt sig på de svagas bekostnad.

Därför, och just därför proklamerar jag STOLT att jag är en Demokratisk Socialist!

Min uppmaning till alla röstberättigade medborgare är därför att lägga sin röst på något av de röd/gröna partierna i det kommande valet.

Det är bara med en röd/grön regering som vi med mod och dådkraft kan återställa det som brutits sönder under Alliansens 8 år vid makten och återställa den offentliga sektorn till sin forna 60-tals glans.